Page 1

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

MENIGHETSBLADET FOR

Nr. 1

LISTA, HERAD OG FARSUND 2012

Vanse kirke

Vestbygda kapell

Herad kirke

Frelserens kirke

Spind kirke Side 1

책rgang 71


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30 Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55 Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Merete Thorkildsen Salen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kapellan: Rolf Petter Eriksen tlf. 38 39 55 37 E - post: rolf.petter@listamenighet.no

Ungdomsprest: Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henning.huseby.jansen@nkss.no.

Diakon: Svanhild Frøkedal tlf. 38 39 55 34 E - post: svanhild@farsund.kirken.no

Diakon: Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Even Eftestøl tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Bildet på framsiden er av sogneprest Stein Reinertsen tatt av Rune Nilsen Side 2


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18

Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rnilsen3@broadpark.no Styremedlemmer: Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen John Refsaas Even Eftestøl Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

Til ettertanke For siste gang Denne sangen setter mange tanker i sving. Kan du og jeg si som det står i 2. vers. Når vi må skilles fra noen som har stått oss nær. La oss ikke være trist selv om det er oss det gjelder nå. ************** Døren låses, porten lukkes, alt er gjort for aller siste gang. Gi meg hånden før du reiser, sett deg ganske stille på mitt fang. Refreng Om det som er forbi er forbi, da har jeg noe vakkert å si: Alltid skal jeg huske det vi delte, du og jeg. Aldri skal jeg glemme alt du var for meg.

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769 Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn: Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

Være sammen, siden skilles, det er veien hver og en må gå, la oss ikke være triste selv om det er oss det gjelder nå. Døren låses, porten lukkes, det er gjort for aller siste gang. Om vi siden aldri møtes, kan jeg være hos deg i min sang: Skrevet av Eyvind Skeie

Coop Mega Farsund

tlf: 38 39 58 50

La Beauté, Vanse

Neste Menighetsblad kommer i April. NB! Deadline for innlegg er 1.

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 971 110 84

Komet Farsund Elektro AS

mars

tlf: 38 39 96 90

Side 3


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Redaktørspalten Ja, da er vi kommet et lite stykke inn i det nye året, og jeg ønsker dere alle et velsignet godt nytt år videre. Et nytt år som gjør at de fleste av oss nok har reflektert over alt som har skjedd rundt i verden i året som gikk, og mye av det gjør at vi kan si at vi er glade for at vi bor i Norge. Vi som bor i Farsund kommune, har vært heldige i forhold til hva de på Vestlandet. Det kan vi være takknemlige for. Det har også vært andre mindre episoder som er blitt blåst opp på nyhetene. Sånn som da Carl I. Hagen kjørte på et kjærestepar. For meg ga den episoden en liten tankevekker, uten at jeg skal gå mere inn på selve historien rundt det, for det tror jeg de fleste av oss kjenner til. Men jeg har lyst å “spinne” litt på det, fordi jeg ofte ser folk gå langs veien uten refleks når jeg er ute og kjører på kveldene. Noen tror kanskje de er trygge, fordi de mener at refleksvest er refleksvest om den er ny eller gammel. Eller kanskje de bare henger en liten refleks ut av lommen og tror det er nok. Andre har nye vester som lyser lang vei, og noen har kanskje også hengt på seg ekstra reflekser her og der. Men det finnes også de som absolutt ikke bryr seg og attpåtil går i mørke klær.

Noen har også en hund med seg og tror at den er trygg med reflekser nede på beina der de er lite synlig for bilistene. Noe annet som også forundrer meg, er at voksne sykler på feil side av veien. At barn gjør det fordi de ikke tenker seg godt nok om eller ikke er skikkelig opplært til hvor de skal sykle, er en ting. Men at voksne gjør det, og i tillegg sykler på feil side med barna på slep på egne sykler. Hva signaler gir en da til barna? Er det da rart at de sykler på feil siden når de er ute alene? Alt dette får meg til å tenke på hva du og jeg gjør i det daglige. Ikke bare i trafikken, men for meg ble det et bilde på hva gjør jeg for å kjenne meg trygg i livet, og for at andre skal se at jeg har en Far i himmelen som gir meg tryggheten i mitt daglige liv og tryggheten på at jeg en gang skal få lov å møte min Frelser ved livets slutt hvis jeg følger hans “regler”. Jeg har kanskje vært inne på slike tanker mange ganger, men det er så utrolig viktig å vise hva vi står for, og å være oppmerksom på de andre som er rundt oss. Ingen har garanti for hvor lenge vi skal leve. Tar du og jeg i bruk vår «vest» som vi har fått av vår Himmelse Far, gjennom hele dagen uansett hvor vi er, slik at andre virkelig får sett hvem som har gitt oss vår «refleksvest»? Eller har selve «refleksens» virkningen vår blitt forringet fordi vi ikke bruker den riktig? Går vi med «en slitt og gammel vest» som viser at vi lever på noe som vi en gang hadde men ikke lenger har? Tror vi selv at vi kan skjule at det ikke står like greit til i vårt kristenliv? Den «vesten» er noe av det viktigste vi «bærer på» oss, slik at andre ser at det indre og ytre stemmer med det vi ønsker å vise, slik at de kan kjenne en lengsel etter å få den “himmelske refleksvesten» som gir trygghet i alt uansett hva vi møter på vår vei. Har du den ikke, men har lyst på den, så er det kun en ting du kan gjøre for å få den. Gi ditt liv til Jesus, og han vil være med deg hver dag gjennom hele livet. Og med den kan du ikke bare redde ditt eget liv, men også være med å redde andres. Vi kan ikke sette skylden på andre hvis vi selv ikke følger reglene i livet. For husk, den dagen vi står for vår Far i himmelen, er det kun våre egne valg og handlinger - om de er rette eller gale - som vi må stå til ansvar for, vi kan ikke sette skylden på andre for valgene vi har tatt. Har du takket for at Jesus har betalt din «Himmelske refleksvest»? Han har betalt for oss alle uansett hvem vi er. Ta godt vare på dere selv på alle måter. Jeg ser nå frem til at våren kommer og ønsker dere alt godt i vente på den. Klem fra Eva Side 4


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Andakt Avvist av Herren? Matt 15.21-28 av sogneprest Erik Noddeland

Mange har det vondt. Noen er syke, og andre er skadet i ulykker. De lider. De som i dag er friske og lykkelige, har ingen garanti mot å bli rammet. Mange ber om at Gud må gripe inn og helbrede, - men de blir ikke friske. De lider fortsatt.

Men midt gjennom lidelsen, får hun vitne om sin dype tro på Jesus. Disiplene fikk oppleve denne faste tilliten hennes til ham. Og Jesus fikk gi dem innsikt i sin plan om ikke bare å frelse israelitter, men alle. Han elsker alle og er rik nok og raus nok til å hjelpe alle. Så fikk hun den hjelpen datteren trengte.

En kvinne fra Sør-Libanon opplevde at lidelsen kom fra den onde selv, for hennes datter ble hardt plaget at en ond ånd. Kvinnen kom til Jesus og ba om hjelp. Men Jesus svarte henne ikke. Ikke et ord! Jesus lot henne lide fortsatt. Da hun likevel ikke holdt opp med å rope etter dem, ba disiplene ham om å gripe inn. Men Jesus lot henne fortsette å rope. Han lot henne vente på svar. Og da han til sist svarte henne, så avviste han henne. Vi føler at et slikt svar nærmest forsterker lidelsen hennes.

På den andre siden er de som fortsatt er syke, ja, kanskje til og med døende, men som likevel vitner om at den gode Gud ikke har vist dem bort. Han lar dem rope til seg. Han lar dem være hos seg, mens de lider. Vi lider med dem og lærer å takke ham som holder sitt løfte om å være med - like inn i dødsskyggens dal. Vi lærer å se inn i Jesu løfter om at han en dag skal gjøre alle ting nye og skape en ny verden uten ondskap og lidelse. Helbredelser er bare en forsmak på det som kommer – som å smake på smulene under bordet.

I dag møter vi også troende mennesker som gjennom sin lidelse får bli vitner om Guds godhet. På den ene siden får vi høre dem som nå er helbredet fra sine plager, og vi får lovsynge Gud sammen.

Den som lider kan fortsatt få være et redskap Gud bruker for å vise sin godhet. Ja, da Herren viste sin store kjærlighet til oss, var det nettopp gjennom lidelse og død. Der vant han over ondskapen som skilte oss fra ham. Jesus avviser ingen.

Side 5


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Diakonens Side Tanker i en etterjulstid. Av diakon Svanhild Frøkedal

Julehøytiden bringer mange gode tradisjoner. Noen av oss får besøk, går på besøk, pynter og baker, vasker og stresser! Så er julen over, og den vanlige hverdagen siger inn over oss igjen. Med hverdagen kommer plikter og oppgaver som kanskje har stått på vent i disse hektiske juledagene.   Vi blir så snille i julen.. Vi besøker en gammel tante, sender blomster til venner vi nesten har glemt, tar en telefon til naboen som vi ikke har sett på flere uker.....mange gjør mye, mye mere!! Dette er så flott! Så mange har gledet noen og på den måten oppdaget at ved å gi blir jeg selv også glad! Ett av mine ønsker for det nye året er at vi tar med oss denne godheten og rausheten inn i det nye året.   Jeg henter noen tanker fra Luk. 10. 40-42. Jesus er på besøk hos sine gode venner, Marta og Maria. Som den gode vertinne Marta er, vil hun gjerne at gjesten skal ha det godt og føle seg velkommen. Midt i alt dette

blir hun frustrert over søsteren sin, som bare setter seg ned sammen med Jesus! Er det noen som kjenner seg igjen? Det er da Jesus møter Marta på en, for oss, noe uventet måte. Marta, Marta du gjør deg bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig... Jeg tenker at Jesus satte pris på Marta sitt arbeid. Han sier ikke at det er galt å styre og stelle. Han sier “ett er nødvendig”. Mye er nødvendig, men dette er det nødvendigste. Det nødvendigste er å ta tid sammen med de vi er glade i og møter i vår hverdag. Bruke tid sammen med Jesus.

VIA TRAVEL

Listalegene AS

tlf: 38 39 59 90

Chr. Olsen Bakeri tlf: 38 39 00 68

Høre forkynnelse, lese i Bibelen, be og på andre måter bli stille for Gud. Være raus med tiden i møte med mennesker. Ta kontakt, inviter til besøk og samtaler, om gulvet ikke er vasket og kakene ikke står klare! Den gamle tanten, naboen, småbarnsmoren og mange andre har behov for å dele, snakke, le og gråte sammen med deg og meg, nå fremover, mange ganger, mange dager inn i det nye året. Så velsignet godt at vi har hverandre. Ett klipp fra avisen V. L. skrevet av. L. G. Engedal. Det er ved å gi at en får, sa Frans av Assissi. Å gi og få tror jeg på mange måter er uløselig sammenvevet. Når jeg øver meg i å ta i mot godhet, styrkes muligheten for at jeg har godhet å gi. Det er når vi åpner oss for den andre at vi finner oss selv. Alene- overlatt til oss selv- går vi oss ganske fort vill. “Jeget” trenger et “du” for å bli til som seg selv.   Med ønske om gode dager i fellesskapet med hverandre i 2012.

Skanska

tlf: 38 38 12 80

tlf: 38 39 14 00

Brødrene Thorkildsen AS

Oskar Nygaard AS

tlf: 38 39 66 61 Side 6

tlf: 38 39 00 44


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Presentasjon av det nye menighetsrådet i Herad

Bak fra venstre: Eli Øxnevad (nestleder), Jorunn Gundersen Gjersdal (vara), Rolf Petter Eriksen (kapellan), Kjellaug Drange (kasserer), Liv-Turid Åmlid (vara). Foran fra venstre: Ellen Cathrine Jørgensen (leder), Steinar Egeland (vara), Siv Monika Kolnes Litland (vara). Ikke tilstede når bildet ble tatt: Anne-Marie Halvorsen (sekretær) og Lilly Åmlid (vara).

Lista Treindustri

Vanse Mølle

Farsund Libris

Hansen Renovasjon AS

REMA 1000

Montèr Farsund - Vanse

Lista Autoteknikk AS

Revisorsenteret Farsund tlf: 38 39 16 00

tlf: 38 39 22 77

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 24 10

tlf: 38 39 18 88

tlf: 38 39 36 66

tlf: 38 39 77 91

Tor Hugo

tlf: 38 39 35 37

ZAHL’S AGENTUR

Kjell Ore AS

tlf: 38 39 37 55

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 39 63 00

Vanse Bilservice A/S

Einar Øgrey Farsund AS

Andreas Bjørn Salvesen

Trunken AS

Farsund Advokatene

Lista Bokhandel AS

tlf: 38 39 34 02

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12

tlf: 38 39 96 00

tlf: 38 39 67 80 www.trunken.no Side 7

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Innsettelse av ny diakon i Vanse kirke Tekst og foto: Asbjørn Skøien

Gudstjenesten søndag 20. nov. viste et mangfold av aktiviteter. Først og fremst dreide det seg om innsettelse av Svanhild Frøkedal,

prosesjonen var også familien Eilertsen med dåpsbarnet Erica. Denne søndagens navn er “Domssøndagen”, hvor bibeltekstene taler alvorlig om å stå til regnskap for våre liv. Dette ble tydelig vist gjennom et rollespill framført av en del av konfirmantene, hentet fra Jesu egen lignelse om de 10 brudepikene (Matt.25,3146).

som nå har overtatt som diakon i Lista og Herad menigheter etter Åsa Skogen Vaagsvold. Dette var også en gudstjeneste med og for konfirmantene, som hadde foreldre og familie med seg i kirka. Gudstjenesten begynte med en prosesjon med noen av konfirmantene samt prestene Erik Noddeland og Rolf Eriksen, prost Hilde Sirnes, bispedømmediakon Erling Jakobsen og vår nye diakon Svanhild Frøkedal. Og en viktig del av

De som var klare til å møte Jesus, hadde olje nok på sine lamper til å vente til han kom for å be dem inn til sitt rike. Eriksen brukte teksten fra Joh. Åp. 20,11-13 under sin preken, og

Side 8


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

brukte en del av talen til å oppfordre til nestekjærlighet. Ungdomskoret “Voices” ledet an i flott sang, med sin dirigent John Stanley. De hadde også ei egen vokal-gruppe med musikere, bestående av John Stanley, Maren, Kristine, Espen, Richard og Anders. Disse sang også under nattverden. Med flere stasjoner plassert omkring i kirka, ble nattverden en høytidelig handling.

Her blir S jobb so vanhild bedt fo m diako r og der n. etter inn

satt i sin

Avslutningen med kirkekaffe gav oss alle anledning til å prate med kjente mens kaffe, saft og kaker ble servert. En spesiell takk til Hilde Sirnes som ledet gudstjenesten, og til våre flotte konfirmanter, med Kai Steffen og John Stanley som ansvarlige konfirmantledere.

Ønsker du å være med på noe spennende i vår og sommer? Her har vi to gøye tilbud som vi gjerne vil oppfordre deg til å være med på. Vi vil komme tilbake til mer informasjon i neste menighetsblad. Men det er viktig at du allerede nå setter av disse dagene, sånn at du ikke glemmer dem. 1: “VÅRSPRELL” i Listahallen søndag 29. april kl. 12-16. 2: “Listamarked” i Kulturhangaren lørdag 9. juni. Alle som har lyst og anledning til å delta med noe eller kan bidra med noe, kan ta kontakt med: Kirsti Bulæg Tønnessen tlf: 38 39 73 10, Ann Kristin Stave tlf: 38 39 41 88, Eva Sandnes tlf: 38 39 12 62 Side 9


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

PRESENTASJON AV DE 3 FERSKE MENIGHETSRÅDSLEDERNE Her er spørsmålene vi stilte dem.

1. Hva er din motivasjon for å si ja til frivillig arbeid i kirka? 2. Hvilke forventninger har du til det å være leder for menighetsrådet? 3. Hva er dine sterke og svake sider som leder? 4. Hvilke utfordringer står din menighet overfor denne perioden slik du ser det? 5. Har du et nyttårsønske? Anita Kristina Grip Danielsen, 40 år, farmasøyt Lista menighet

1. Jeg synes det er viktig å være med å bidra med tid i sammenhenger som er viktig for familien min og meg. For oss er menigheten viktig, og menigheter trenger frivillige arbeidere. Det er også flott å være en del av fellesskapet med andre frivillige og med de ansatte. 2. Som leder ønsker jeg å legge til rette for godt samarbeid, slik at menighetsrådets oppgaver løses på gode måter fordelt på flere personer. Det er viktig for meg at vi alle finner oppgaver vi trives med. Jeg håper at vi sammen kan sørge for at Lista menighet er en god menighet å være en del av. 

3. Sterke sider: Jeg har et hjerte for menigheten, og dette gir meg interesse for å skape lyst hos den enkelte til å bidra til fellesskapet. Jeg tror jeg er ganske tydelig, og glad i framdrift/ effektivitet. De siste årene har jeg blitt flinkere til å begrense arbeid jeg tar på meg, men.... Svake sider: Jeg kan nok for enkelhets skyld ta på meg oppgaver selv, i stedet for å utfordre andre. I tillegg er jeg litt utålmodig og må nok av og til legge bånd på meg i forhold til saker som trenger litt lengre behandlingstid. 4. Trosopplæringsreformen blir en stor utfordring. Plan skal lages og forhåpentligvis en person ansettes til å koordinere arbeidet. I tillegg må frivillige på banen i enda større grad. Det blir spennende å følge dette arbeidet. Vi står også foran gudstjenestereformen. I løpet av dette året skal vi velge hvordan vi vil at gudstjenesten skal være hos oss fremover. Utfordringen ligger kanskje i at både gamle og nye kirkegjengere skal bli glad i den nye gudstjenesten. Realiseringen av Framtidsbygget nærmer seg endelig. Dette blir spennende og kan vel by Side 10

på utfordringer enda, både i byggefasen og ikke minst etterpå. Det ligger en utfordring i å fylle bygget med det arbeidet Gud ønsker for bygda og menigheten. 5. Mitt ønske for det nye året må være at Gud velsigner hver enkelt og fyller oss med sin fred.

Sissel A. Marthinsen, 40 år, lærer ved Farsund voksenopplæring Farsund menighet

1. Jeg ønsker at alle, både barn, ungdom og voksne, skal ha mulighet til å delta i et aktivt menighetsliv med stor gudstjenestedeltakelse. Min tro på Jesus som Guds sønn og vår Frelser, er motivasjonen.


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 2. Det blir mange og store utfordringer i menigheten, for eksempel når det gjelder trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni, økonomi og gjennomføring av ny gudstjeneste reform. Dette, og mer til, vil krever mye fra de ulike gruppene, styrene og komiteene i menigheten. Så jeg forventer at det blir mye å sette seg inn i og mye å gjøre. 3. Sterke sider: Jeg er systematisk og grundig, og gir meg ikke før jeg er fornøyd med resultatet. Svake sider: Ikke alltid så kreativ og synes det er vanskelig å delta i noe jeg ikke har kontroll på. 4. Farsund menighet står overfor store utfordringer både på kort og lang sikt. I løpet av 2012 skal det først ansettes ny sogneprest, og han eller hun skal finne seg til rette i menigheten. I tillegg starter byggingen av Kirketorget II, og dette skal ferdigstilles, komme i drift og finansieres. I løpet av kommende periode har vi tre store økonomiske utfordringer: Byggeprosjektet, ungdomspreststilling i 50% og trosmedarbeiderstilling i 100%. Trosopplæringsreformen og gudstjenestereformen skal også gjennomarbeides og få et lokalt preg. Samtidig har vi en visjon: Farsund menighet – en menighet som ser: Kom og se – gå og se! Vi må fortsette å jobbe for at Farsund menighet er et fellesskap hvor vi bryr oss om hverandre og der alle kan finne en plass, og at vi ser hverandre og Jesus.

5. For menigheten: Være mer inkluderende overfor nye gudstjenestedeltakere. For meg selv som leder av MR: Gjennomføre effektive, saklige og menighetsbyggende menighetsrådsmøter. For meg selv privat: Være mer ute og bruke naturen til rekreasjon. Ellen Cathrine Jørgensen, 47 år, filigransarbeider (bunadsølv) og er selvlært glassperlemaker. Herad menighet

kunnskap og blir tryggere på lederoppgavene. Det blir også spennende å bli bedre kjent med de nye rådsmedlemmene, og jeg ser frem til et trivelig samarbeid med dem. 3. Det er vanskelig å si for mye om sine egne sterke og svake sider, (det burde kanskje andre heller svare på) men mine sterkeste sider er vel kanskje at jeg er samvittighetsfull og pliktoppfyllende. Når det gjelder svakheter, så er jeg ikke særlig flink til å delegere, og det er nok noe jeg må jobbe mer med! 4. Vår største utfordring i Herad er nok fortsatt å få flere til å bruke kirken. Vi må videreutvikle barne- og ungdomsarbeidet, og vi bør også bli flinkere til å bruke kirken til arrangementer utenom de vanlige gudstjenestene.

1. Jeg syns det er hyggelig å bidra med noe som ser ut til å bety noe for bygda (Herad). Det er spesielt givende å ’jobbe’ med barn og ungdom i Mandagsskolen og konfirmantgruppen her inne. Dette, kombinert med klokker- og menighetsrådsoppgavene, har både styrket min kristne tro samtidig som det har hjulpet meg til å gradvis utfordre mine egne grenser og på den måten vokse som person. 2. Da jeg har vært leder i menighetsrådet i to år allerede, er nok den største forventningen min nå at jeg tilegner meg mer Side 11

5. Jeg har flere nyttårsønsker, men for å bygge videre på mitt siste svar, så ønsker jeg at Herad kirke skal oppleves som et godt sted å være, enten man er der regelmessig eller kommer på besøk en gang i blant. Alle skal føle at de er hjertelig velkomne hos oss!

Modena Mur & Bygg tlf: 38 39 07 73

T.Pedersen Eftf. AS

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

Price Farsund tlf: 38 39 01 38


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Et aktivt år for speiderne i Vanse Tekst og foto: Jan Martinsen, gruppeleder 1. Vanse speidergruppe

1. Vanse speidergruppe ble startet i 1997, som en del av barne- og ungdomsarbeidet i Lista menighet. Vi har tilholdssted i løa, nærmere bestemt inne i “hønsehuset”, på prestegården i Vanse, som er gjort om innvendig, men vi prøver å ha flest mulig møter ute i friluft. For tiden har vi ca 30 speidere og 2-3 faste ledere, samt 4-5 ledere som hjelper til når de har anledning. Vi begynte speideråret i 2011 med å arrangere juletrefest i Vanse sammen med prest Erik. Det var en fin kveld med juletregang og sang v/rutebilgården og avslutning med grilling av pølser og utdeling av gløgg i Selvaagparken. I begynnelsen av februar var vi på helgetur til Solvoll i Åseral (bilde øverst). Vi var på skitur, gravde snøhule, hadde 2 over-

nattinger, og speiderne hadde flott underholdning på kveldene med sketsjer, vitser og sang. Vi har vår egen leirplass ved Beiskevann (bilde under), og der prøver vi å være på tur minst en gang i måneden. Da har vi flere forskjellige aktiviteter, som for eksempel mørkegjemsel, matlaging på bål/primus, bading, reise forskjellige byggverk v/hjelp av tauverk og tre, kart og kompass m.m. I slutten av mars hadde vi søppelplukking på Nesheimsanden på oppdrag fra Statens Naturoppsyn, med bading for de som ville. Under speideraksjonen 27. april samlet vi inn 16.379,- til inntekt for at barn og unge i Liberia skal få utdanning og et håp for fremtiden. 11. mai hadde vi tur til Nordberg Fort og Pennefeltet sammen med Yngres. Vi har en tradisjon for at på disse årlige turene sammen med Yngres, lager vi en natursti og tenner bål eller grill, så holder Yngres maten. (Lloyd lager noen knall gode karbonader!) 17. mai er en av de store speiderdagene i året. Vi begynte dagen med flaggheis kl 08, og forsatte med flaggborg i både barnetoget, kirken og folketoget. I tillegg har vi boder med mat- og loddsalg. Side 12


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 Hver pinse arrangerer speiderne på Misjonshuset på Langåker PAKO (patruljekonkurranse) i Elledalen for alle speidere i Farsund kommune. I år som i fjor vant en patrulje fra Langåker, men en av våre patruljer kom på en god 2. plass. Sommeren 2011 var vi på kretsleir i Epledalen i Lyngdal. Det var en kjempefin leir med utrolig mange aktiviteter, som kanopadling, jolleseiling, fjellklatring, fisketur og overnatting uten telt (i øs, pøsende regnvær). I september hadde vi som vanlig førstehjelpskurs med Gudmund Årstad. Det pleier vi å ha hvert år, da vi mener det er lurt å repetere et så viktig tema. På høsttakkefesten hadde vi også salgsbod med loppemarked og loddsalg til inntekt for speiderarbeidet. I november var vi med og arrangerte skogdag i Kjørrefjord skogen sammen med Statskog og Agder skogselskap, og det var veldig vellykket. Vi deltok også med stand under åpningen av julegaten i Vanse. Vi startet høstsesongen med sopptur i Kjørrefjord skogen med Tone og Jan Fredrik Sundt. Da plukket vi steinsopp og kantarell og lagde soppstuing med løk, fløte og sopp som vi spiste nede ved fjorden i strålende vær.

Desember er en veldig travel måned for speiderne. Vi begynte med julekakebaking hjemme hos Hilde på Stave, var på overnattingstur til Lindland bedehus og deltok med tenning av lys og tekstlesning i kirken 11. desember. På juleavslutningen hadde vi julegrøt på Herredshuset, før vi avsluttet med Vanse Brass sin julekonsert i kirken.

Side 13


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Etter 16 år i Farsund, drar sogneprest Stein Reinertsen videre til nye utfordringer. Tekst: Paul Heskestad - forskjellige fotografer

Søndag 19. februar er siste dagen for sogneprest Stein Reinertsen i Farsund menighet. Da er det avskjedsgudstjeneste på formiddagen og Blues- og Gospelmesse på kvelden, så hele dagen blir på en måte en avskjedsfest. Han jobber formelt sett ut februar, men skal ha noe ferie før han begynner som prost i Mandal i begynnelsen av mars. Steins første arbeidsdag som prest i Farsund, var 1. januar 1996. Han hadde vel ikke den gang trodd eller tenkt at han skulle være i den jobben så lenge. Han startet som kapellan, men stillingen ble etter hvert gjort om til sognepreststilling i forbindelse med ny tjenesteordning for prestene. Det har vært mange givende år, og 16 år er lenge for en prest å være på èn plass i forhold til det som er vanlig. Men han forteller at de har hatt det utrolig godt her. Hele familien har trivdes, og det har vært veldig viktig for dem at alle barna har fullført skolegangen her. Som mange vet, så har Stein «røttene» sine her, da begge foreldrene hans er fra Lista. Han forteller at han selv aldri hadde bodd her tidligere, men han hadde vært veldig mye på ferie her.

Så det var litt spesielt å flytte hit. “Mange kjenner jo min familie, ikke minst i Vestbygda”, sier han. Han forteller at han føler seg veldig privilegert som har fått lov å være prest i et prestegjeld med så mange utrolig flotte mennesker frivillige medarbeidere og ansatte. Og det har vært veldig inspirerende å få vært med på en del ting, som for eksempel byg gingen av Kirketorget. En bygning er ikke det viktigste, det er alltid menneskene som må være i fokus. Derfor er Kirketorget bare et arbeidsredskap, men det har vært en god investering og har vært med på å åpne kirken og å legge forholdene til rette for et rikt menighetsliv og et møtested for alle. Dette med flyktningearbeidet har vært viktig for ham. Givende har det også vært å være med sammen med frivillige og ansatte, å bygge menigheten. Det har vært mange spennende organisasjoner og personer i lokalmiljøet å samarbeide med. De har vist ham mye velvilje og raushet. Også antall ansatte har vokst med ungdomsprest og trosopplæringsmedarbeider i løpet av tiden han har vært her. Å samarbeide med et menighetsråd både i Spind og Farsund som ønsker å satse, er ikke en selvfølge. I den lange listen over ”grunn til å takke for”, må han også nevne gleden over å få feire gudstjeneste sammen med menigheten. Han har fått være med i et viktig gudstjenesteliv med dyktige medarbeidere, mange kor, frivillige og ikke minst gudstjenestedeltagere som aktivt tar del i salmer og liturg. Å stå foran alteret med en fullsatt kirke, har vært fantastisk. Enten det har vært skolegudstjenester (her kan han ikke la være å skryte av lærere og elever ved Farsund barne- og ungdomsskole), eller vanlige gudstjenester i alle kirkene i kommunen. Når Frelserens kirke fylles første påskedag av mennesker og med fantastisk musikk og sang, som: «Deg være ære, Herre over dødens makt», har han mange ganger slitt med å holde tårene tilbake. Side 14


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 Stein og B Men når han ser tilbake, er det likevel alle iskop Skjev esland und møtene med enkeltmennesker som har er bispevis itaset 2010 gjort sterkest inntrykk. Møter som har gitt ham svært mye. Mange vennskap er blitt opprettet. Gjennom disse årene har det ikke bare vært glede, men også mange tunge stunder. Å være prest, er å møte mennesker i alle livets situasjoner, når de møter ulykker, sykdom og død. Stein har i de siste årene også jobbet en dag i uken på Flekkefjord sykehus som sykehusprest. Han har derfor ofte vært involvert når mennesker er blitt rammet av lidelse. I møte med dem som opplever livets brutalitet tett på kroppen, føler han seg ydmyk. Det har vært tungt å gå sammen med disse, vel vitende om at det har vært mye tyngre for dem enn for ham. Samtidig har disse menneskene sluppet ham inn i sin smerte. Det Stillingen i Mandal har boplikt, har gjort at denne delen av tjenesten også har vært meningsfull, og og de flytter derfor dit. Men han ville ikke vært den foruten. Marit vil fortsette å jobbe i Vanse. Han forteller at han opprinnelig hadde tenkt å bli lege. Etter Den nye stillingen i Mandal gymnaset begynte han derfor som pleiemedhjelper på Lovisenberg vil by på nye utfordringer på sykehus. Men så fikk han kallet til å studere teologi. Derfor bemange måter. Det er en stilling gynte han på teologistudiet ved Menighetsfakultet. som på et vis er todelt. Som prost vil han være leder for For Stein var det å ta en avgjørelse i forhold til stillingen som prestetjenesten i prostiet. I prost i Mandal veldig vanskelig. Å sende selve søknaden satt langt tillegg vil han være menighetinne, som han sa. Han vet at han har det svært godt i Farsund, og sprest i Mandal. Han håper at han har hatt en av de meste spennende sognepreststillingene på at han fortsatt skal ha mye som finnes. Samtidig var dette tidspunktet for en endring, hvis han kontakt med mennesker og skulle gjøre noe annet. Hvis ikke han gjorde noe i løpet av få år, menighetslivet. måtte han være her helt til han ble pensjonist. Jeg stiller også Stein spørsmålet Det ville om han er spent på sin ettervært veldig kommer her i menigheten. Han lenge å svarer at det alltid er spenvære på nende, men den personen må samme få blanke ark, og han håper at sted. hans etterkommer blir møtt med Samtidig, samme tillit som han ble møtt det fine med. Han ble ikke sammenmed lignet med sin forgjenger, men Mandal, er fikk lov å være den han er. at det ikke er langt Det er mange ting som har vekk. skjedd oppigjennom, og som har betydd mye for ham, og listen kunne blitt lang.

Side 15


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012 Det siste han har fått være med på før han slutter, er å legge planene og utforme enda en utvidelse av Kirketorget. Dette er de kommet godt i gang med, og han er glad for at menigheten satser videre. I det nye bygget vil det bli gode lokaler for ungdomsarbeidet, trosopplæringen og diakonien. Kontorforholdene for de ansatte blir en helt annen, i tillegg vil man løse mange andre utfordringer man i dag har. Det er bedre å slutte her i Farsund med ideer og visjoner enn å være tom. Så han ønsker menigheten lykke til videre og har tro på at dette vil de også lykkes med videre sammen med den nye sognepresten. Det er ikke noe som går i stå selv om han flytter. lass ste p d a f Til slutt ønsker han å bringe EN STOR TAKK for all sin rsun n på i Fa vennlighet han er blitt møtt med, .... Stei ntoret o Huset i Vestbygda gjør at det ikke så sjeldent kan bli en tur på k hitover. For røttene er dype, minnene gode og vennene mange. Så vi kan nok møtes på gaten eller andre steder fremover også. Menighetsbladet ønsker å takke deg for samarbeidet, og jeg tror at du vil bli savnet av mange. Ikke bare i Farsund menighet, men også utenfor menigheten. VI ØNSKER DEG LYKKE TIL I DITT NYE EMBETE!

En hilsen fra Blåveisen Barneforening, Betel.

På Betel i Vanse har det vært drevet barneforeneing i ca 85-90 år, men den startet opprinnelig i prestegården. På grunn av ledermangel, har foreningen nå opphørt, og vi synes det er veldig leit å legge ned en så gammel forening, men vi har ikke klart å finne nye ledere. Er det noen som kan tenke seg å drive den videre? Tar du utfordringen? Da kan du ta kontakt med oss, så kan vi sammen se om vi kan finne en løsning. Hilsen Torbjørg og Solfrid. Side 16


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Lys Våken i Vanse kirke Tekst og foto: Ann Kristin Lorentzen

Lørdag ettermiddag 26. nov. møtte det opp 45 forventningsfulle 11-åringer fra Borhaug, Ore og Vanse skole, som var klar for Lys Våken det neste døgnet.

Etter at vi hadde blitt bedre kjent med hverandre gjennom” bli kjent” leker, startet en vandring for å utforske kirka. Foreldre og foresatte sørget for deilig pizza og gode boller og kaker til senere på kvelden. En flott gjeng ungdomsledere var med gjennom hele arrangementet, ledet grupper og fikk til et flott kor av Lys Våken gjengen.

Alle deltakerne på Lys Våken var aktive i gudstjenesteverkstedet der gudstjenesten neste dag ble forberedt og øvd inn. Da klokka nærmet seg midnatt, ble den 1000 år gamle kirka omgjort til sovesal for 11-åringene. Soveposer og liggeunderlag ble rullet ut i hele midtganga. Etter at sistemann sovnet, var det ikke så mange timene med søvn, før gjengen våknet ved åttetiden og inntok frokost på menighetssenteret. De som hadde lyst, tok en tur opp i kirketårnet, før forberedelsene til gudstjenesten fortsatte. 11-åringene var aktive med drama, forbønn, dans og lesing og hjalp også til med kirkekaffen. Ikke minst utgjorde de et flott kor sammen med bandet ”Arise”. På gudstjenesten fikk også 6-åringene fra Vanse og Ore skole utdelt sin 6-årsbok og deltok med sang sammen med 11-åringene. Gjennom overnatting i kirka får 11-åringene kontakt med kirka, prest og Jesus, og ikke minst med hveran- dre og ung- domsledere i menigheten. Et trosopp- læringstiltak som har blitt en suksess i hele Norge. Side 17


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for februar og mars. 2. s. i fastetiden 4. mars Luk. 7, 36 - 50 3. s. i fastetiden 11. mars Mark 9, 17 - 29 4. s. i fastetiden 18. mars Joh. 3, 11 - 16 Maria budskapsdag 25. mars Luk. 1, 46 - 55

Såmannssøndag 5. februar Mark. 4, 26 - 34 Kristi forkl. dag 12. februar Mark 9, 2 - 13 Fastelavnssøndag 19. februar Joh. 12, 20 - 33 1.s. i fastetiden 26. februar Matt 16, 21 - 23 Torsdag 15. mars Fastegudstjeneste kl. 19. 00 v/Erik Noddeland Konfirmantene deltar Takkoffer: Misjonsprosjektet i Laos

Vanse kirke

Søndag 5 februar Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Bibelutdeling Takkoffer: Bibelselskapet

Søndag 18. mars Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Lista søndagsskoleforening Torsdag 29. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland

Torsdag 23. februar Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland

Vestbygda kapell

Søndag 26. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 19. februar Gudstjeneste m/Gubba kl.11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Gubba Søndag 4. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Menighetsarbeidet Torsdag 8. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 Erik Noddeland Søndag 25. mars Gudstjeneste kl. 14.30 v/Erik Noddeland Vanse Guttekor - Deo Gloria. Takkoffer: Menighetsfakultet

It Companiet AS

Søndag 11. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Framtidsbygget

Søndag 12. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Framtidsbygget Side 18

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Herad kirke

Søndag 12. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: UNICEF

(sultkatastrofen på Afrikas Horn)

Søndag 18. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Det Norske Bibelselskapet Torsdag 22. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/ Erik Noddeland

Frelserens kirke

Søndag 19. februar Blues og Gospelmesse kl. 19.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Konsertfondet

Søndag 11. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Spind Søndagsskole

Søndag 26. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen Takkoffer: Kirkens SOS

Kirkeskyss til Frelserens kirke

Søndag 4. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Menighetskassen Torsdag 8. mars Gudstjeneste kl. 19.00 Søndag 11. mars U-2 messe kl. 19.00 v/Henning Huseby Jansen Takkoffer: Konsertfondet Søndag 18. mars Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Trosoppl.arbeidet Søndag 25. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Ungd.preststil.

Spind kirke Søndag 5. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Bibelselskapet Søndag 12. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Normisjon Søndag 19. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Avskjedsgudstjeneste for Stein Takkoffer: Kirketorget II/NMØ

Søndag 5. februar Kveldsgudstjeneste kl. 19.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Trosopplæringen

Farsund menighet har lenge hatt tilbud om kirkeskyss til beboere ved Omsorgssenteret. Nå har vi forandret litt på tilbudet – slik at alle som har behov for kirkeskyss kan få tilbud om det. Flere søndager i vår kommer det til å stå to telefonnummer i gudstjenesteannonsen, og de som har behov for skyss ,kan selv ringe og avtale. Noen synes det er vanskelig å planlegge – en må se dagen an. Derfor er det mulig å ringe og avtale helt fram til kl 9:30 søndag morgen. Vi håper de som trenger skyss, og gjerne en arm å holde i, er frimodige til å benytte tilbudet! For å kunne gi tilbud enda flere søndager, trenger vi flere sjåfører. Så hvis du har anledning til å kjøre en til tre ganger i halvåret, kan du ta kontakt med diakon Astrid M. Nøtland (se tlf. og e-post foran i bladet)

Joker Borhaug tlf: 38 39 72 31

Side 19


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

DØPTE

barn siden sist

Vanse kirke

Kevin Sola 06.11

Jenny Marie Abrahamsen 06.11

Erika Frestad 20.11

Anine Tangeraas 27.11

Madelèn Zahl Abrahamsen 11.12

Vestbygda kapell

Sofie Kristiansen 25.12 Herad kirke

Lilly-Marit Abrahamsen 11.12

Christine Olsen 25.11

Marysia Nilsen 01.01

Frelserens kirke

Arne Tobias Vik Møgster 13.11

Sophie Overaa 13.11

VIGDE Odine Vestøl Hals 27.11

**************. Svar på hva er jeg.1. Temperaturen 2. En avtale. - 3. Kjærlighet.

************* Svar på bibel spørsmål for barn. C. Jona ************* Svar på gåten: 9 barn og 73 karameller 1. Esekiel - David - Jesaias og Jeremia 2. Elia - 3. Babylon.

Svar på bibel spørsmål for voksne.

Malene Gabrielsen 04.12

Jonas Fåland 13.11

Side 20 20

Vanse kirke 26.11 Raissa Batista Oliveira Santos og Odd Birger Østensen

Frelserens kirke

05.11 Cathrine Linda Fjeld og Thorvald Egeland 11.11 Danielle Da Silva Eich og Tor Odd Biktjørn


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

DØDE

Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad

Vanse kirkegård Ruth Lausund Torgersen Bolette Margrethe Hagen Jenny Elisabeth Reinertsen Borgny Andrea Olsen Torbjørn Berntsen John Nysted Elly Kristhild Kristiansen Karstein Brekne Sigurd Edgar Sørensen Synnøve Jansen

f.1935 f.1916 f.1927 f.1927 f.1936 f.1930 f.1917 f.1918 f.1931 f.1930

Herad kirkegård Anne Malene Kjørkleiv

f.1918

Farsund kirkegård Birger Skjeldsøy Norodd Torry Reinertsen Elsie Willumsen Ruth Amalie Rødseth

f. 1919 f. 1939 f. 1927 f. 1925

Stein Holteberg tlf: 38 39 42 22

TEKNIKKEN el og rør mobil: 91 65 84 84

Larsen Bakeri tlf: 38 39 32 70

Menighetsbladet, hva med dets framtid? Dette er ikke noe tiggerinnlegg, men en liten ettertanke etter å ha lest Vårt Land og sett hva andre redaktører må gjøre i framtiden eller allerede har gjort. Mange menighetsblad sliter økonomisk, og det er et spørsmål for mange redaktører hvilke skritt de skal ta. Mange kutter ned på antall blader slik vi har gjort, og andre har kuttet ut bladet til fordel for menighetsblad på nett. Tankene mine har «svirret» litt i den forbindelse. Jeg håper vi klarer den økonomiske biten, og at vi kan opprettholde bladet vårt slik det er i dag uten å måtte kutte ned på sidetallet eller gå ned til 4 blader i året. I det siste bladet hadde vi med en giro til støtte for bladet, og vi er utrolig takknemlig for den støtte dere gir. Uten dere trofaste givere og sponsorene, så hadde det ikke gått. Pga at portoen for bladene er ganske stor, så har vi vært inne på tanken om vi skulle prøve å skaffe gjeng med frivillige som ville hjelpe med å kjøre ut bladet. Men menighetsrådene har valgt å gå bort fra den tanken. Skulle det være noen lesere som kunne tenke seg det, ønsker vi gjerne innspill fra dere. Mitt ønske som redaktør er at vi skal klare å holde stand med det vi har i dag uten å måtte gjøre forandringer slik de bl.a. har gjort i en av Oslokirkene. De klarte ikke å holde bladet økonomisk. Slik jeg oppfattet det, så var det kirken selv som hadde holdt bladet. De fortalte at i stedet for å ha papirutgave av Menighetsbladet, hadde de gått over til menighetsblad på nett. Dette hadde da medført at medlemmer som ikke bruker data og internett, ikke lenger kan følge med på det som skjer. Dette går jo mest utover de eldre i menigheten. De fortalte at med papirutgaven hadde de hatt et opplag på flere tusen, mens de på nett hadde under hundre medlemmer som koblet seg opp, men det var så nytt at de håpet det ville ta seg opp. Vi håper at vi aldri kommer i den situasjonen. Til slutt vil jeg si TUSEN TAKK for at dere støtter oss! Mvh styret for Menighetsbladet v/ Eva Heskestad Side 21


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Hvem er vår nye diakon? Tekst: Eva Heskestad - foto: Eva og privat av Svanhild Frøkedal

å møte folk på leseværelset. Stasjonen har ca 80-100 frivillige og et besøkstall på ca 39000 i året. Det er derfor en stor menighet med mange aktiviteter, og det blir av den grunn litt annerledes enn her hjemme, pga at medlemmene veksler. I kirkehverdagen har alle sine oppgaver, men det blir likevel en deling på jobbene som ofte går på tvers av stillinger. På den måten får alle delta i det som skjer og erfarer mye ulikt som en ellers ikke hadde deltatt i. Svanhild forteller at hun i ettertid har sendt mange takknemlige tanker til Helge Pettersson som var hennes sjef der nede, fordi hun fikk lov å være med på såpass mye. Særlig setter hun pris på at hun fikk delta i gudstjenestene, gå på syke/hjemmebesøk og bruke tid på samtaler med brukere av kirken. Dette ga en god og nødvendig ballast til jobben hun har startet i som diakon her hos oss.

Jo, det er Svanhild Frøkedal, opprinnelig fra Sveio utenfor Haugesund. Hun har bodd i området Kvås/ Lyngdal siden 1978. Da kom hun til Kvås folkehøyskole som praktikant fra kostøkonomstudier i Oslo. Senere fikk hun jobb som husmor på Kvås folkehøyskole. Over en periode på tre år var hun ansatt ved Lyngdal videregående skole. I 2007 søkte hun permisjon fra stillingen på Kvås og fikk jobb som husmor/ vertskap ved sjømannskirken i Torrevieja, som er en av 5 sjømannskirker i Spania. Her var hun en periode på 4 år. Jobben på sjømannskirken var omfattende. Hun hadde ansvar for kjøkkenavdelingen, alle de frivillige og

Jeg spør henne om hun har noen annen bakgrunn for en slik stilling som diakon. Da forteller hun at hun i 2002, mens hun var på Kvås, valgte å ta diakoniutdannelse på Høyskolen Diakonava. Da hun var ferdig diakon i 2004, startet hun på et studium i kristen sjelesorg. Dette studiet var nytt det året, et såkalt «pilot» prosjekt. Da hun sluttet i Sjømannskirken for å flytte hjem til Norge, hadde hun ingen fast jobb å gå til. Derfor søkte hun på diakonistillingen i vår menighet og fikk den. Hun flyttet hjem til Lyngdal nå i november. Jeg spør henne om hun følte det som et kall eller om det er noe spesielt som gjorde at hun ønsket å jobbe innen diakoni. Da forteller hun at hun på Kvås fikk god kontakt medelevene. Hun hadde bl.a. ansvar for elevene når de var syke, og fikk da del i mange av deres krevende livssituasjoner. Hun møtte også mange andre som var i kontakt med skolen av ulike Side 22

Utsikt over Kordoba


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 grunner. Hun kjente da at hun hadde behov for å videreutvikle seg, noe som kunne gi henne større trygghet i møte med mennesker. I den prosessen havnet hun på diakonistudiet, noe hun har hatt stort utbytte av og hentet mye lærdom fra.

Alle møter med men- nesker er ulike, og i slike møter er det viktig å bli møtt av noen som kan lytte og viser respekt. Ellers er hun opptatt av å være til stede her og nå og leve i dag! Erfaring i alle livs situasjoner sier henne at Gud, som vi tror på og setter vår lit til, alltid er større en meg og mitt!

Sjømannskirken i Torrevieja

Hun forteller videre at ordene fra Jesus, der han spør: ”Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?” har fulgt henne. “Når Jesus spør meg hva jeg vil han skal gjøre for meg, blir det et spørsmål jeg ønsker å ta med meg til dem jeg møter og omgås”, sier Svanhild. Det å kunne være til hjelp for andre var noe hun hadde lyst til å jobbe med. Når jeg spør om det var et kall, svarer hun: Å si at det er et kall er på en måte litt for stort og hellig, så det føler hun ikke helt at hun kan si, men en utvikling der evner og anlegg som er gitt fra Gud blir brukt, og der Gud legger til rette for vegen videre. Kanskje ikke et direkte kall, men en ledelse som har gjort at det har vokst fram etter hvert. Det å møte folk i ulike faser i livet og i ulike settinger, føler hun var og er veldig meningsfullt. Derfor ønsket hun med sin utdanning å få et trygt ståsted for å kjenne at hun hadde noe å gi. Hun tenker at stillingen kan være krevende, men håper erfaring og utdannelse kan være med å gi henne en trygg plattform.

I kristen sjelesorg kan en regne med Gud som en tredjeperson. Om en ikke ber høyt eller nevner Hans navn, vil hans nærvær alltid finnes. Å bære håpet om en Gud som ser oss og som bryr seg om oss og formidle det til mennesker vi møter, er det som gir tjenesten mening. Noen perioder i livet trenger vi alle noen som kan bære håpet for oss, være en medvandrer. Det er noe av det hun ønsker å være en del av i vår menigheten. Til slutt vil hun si at hun er glad for å få hjelp til å bli kjent i menigheten og kommunen. Er det noen som sitter alene eller dere kjenner noen som gjør det, ikke vær redd for da å ta en telefon til kontoret i Vanse. Telefonnr. finner dere på side to her i bladet. Er det ikke svar på Svanhilds telefon, så si fra til Linda på kontoret, som bringer beskjeden videre. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, Svanhild, og håper at du vil trives i jobben!

Lister opplæringssenter

Malerbua A/S

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no

EURONICS Vanse

Oskar Ertzeid eftf.

Brødrene Ytterdahl AS

HAVNEKIOSKEN

ORELÅVEN

Stålesen Mek. Verksted AS

tlf: 38 39 78 78

Borhaug Tlf. 38 39 76 49

tlf: 38 39 00 08

Selskapslokale Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475 Side 23

tlf:38 39 59 59

tlf: 38 39 61 50


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Julevandring i Vanse kirke Tekst og foto: John Refsaas

Lista menighet har hatt 5 julevandringer i adventstiden. Denne gangen var det førsteklassingene på Ore, Vanse og Borhaug skole som fikk oppleve julebudskapet på en litt spesiell måte. Det å være med i selve fortellingen er mye mer spennende enn å bare høre det bli fortalt fra prekestolen. Den dagen jeg var i kirken, var det Vanse skole som var på besøk. Vandringen startet med at barna måtte innskrives i manntall,

og deretter fikk de alle utdelt fine kapper. Jeg selv fikk også en utfordring om å være med, og kunne jo ikke annet enn å si ja til dette. Så jeg fikk da klær slik som barna fikk, og jeg fikk lov til å være en av hyrdene. Barna ble både gjetere, vismenn, kongen, engler, og selvfølgelig var det også noen som fikk være Josef og Maria. Vandringen gikk opp midtgangen og opp til alterringen, og rundt bålet der satt gjeterne og varmet seg. Da viste englene seg for dem og fortalte om Jesusbarnet. Så ble adventskransen tent med 2 lys. Josef og Maria banket på døren til herberget og fikk siden komme inn i stallen. Her ble Jesusbarnet født og lagt i krybben. De tre vise mennene kom fram med sine gaver til Jesusbarnet, og presten leste da juleevangeliet og fortalte om Jesus sin vei fra krybben til korset. Under hele vandringen ble det sunget kjente julesalmer, og det var fin musikk av Wim og Gretje på orgel og trompet. Elevene syntes dette var moro. Side 24


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Julemessen på Betel Tekst: Odd Salen - foto: Cecilie Nilsen og Farsunds avis.

Julemessen som Det Norske Misjonsselskap arrangerte på Betel i Vanse lørdag 19. november, innbrakte den nette sum av 189.000 kroner. Et flott resultat, også tatt i betraktning av at det var flere andre arrangementer i distriktet denne lørdagen. Medvirkende denne gangen var tidligere sogneprest Odd Gaudestad som taler, og dertil sang av lokale kor. En julemesse engasjerer en rekke mennesker fra produksjon av salgsvarer og lotterigjenstander i de ulike foreningene og av enkeltpersoner, og til selve gjennomføringen av messen, hvor også kafeteriaen spiller en vesentlig rolle.

En slik messe er med andre ord et stort felles løft for å bringe evangeliet videre i inn- og utland. Oppslutningen var gjennomgående god hele dagen, og messen ble det treffstedet for mange som man håpet på. Og lederen, Ove Sletta, og hans mange medarbeidere kunne takke for seg og for resultatet, etter en lang dag og lang forberedelse av messen.

ByggefirmaVestbygg AS Mobil: 90 79 06 98

Mosvold Farsund AS tlf: 38 39 97 00 Side 25

Gi Gi Damekonfeksjon tlf: 38 39 11 65


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Vi synger julen inn på Stave. Tekst og foto: Eva Heskestad

4. søndag i advent var det også fullt hus på Stave bedehus for å synge julen inn. Søndagsskolebarna og barnekoret “Solstrålan” var aktivt med under hele samlingen. De hadde julespill og sang mange flotte sanger. De er litt rart å tenke på at denne dagen synges faktisk julen inn over det ganske land. Juletreet var plassert i hjørne, for å gi plass til julespillet. Juleevangeliet ble framført av barna i helt nye kostymer for året, og de var veldig flotte og forseggjorte. Det var bestemor til noen av barna som hadde laget dem og hun fikk en stor takk for det flotte arbeidet.

Magne Havaas holdt andakten, og han minnet oss om julens budskap og om å gi til Jesus. Han fortalte om en sang han ofte hadde hørt hos sin tante, da han var liten. I sangen ble det sunget om at det ikke var plass til Jesus, kun i en stall. Gutten i sangen ville derfor gi sengen sin til Jesus. Magne leste også fra et dikt eller var det en sang, om at det blir ingen jul uten Jesus.

(står innrammet nede til høyre)

Gjennom hele samlingen ble det sunget mange fine julesanger av både i kor og i felllessang. Helt til slutt ble juletreet «kjørt» ut på midten av gulvet, noe som nok ikke er så vanlig mange plasser. De fleste har nok juletreet stående på samme sted under hele julen. Jul uten Jesus, har ingen verdi. Det ble to ringer rundt Det blir som en pakke treet, og alle sang med om med ingenting i. de gikk rundt treet eller For innholdet er viktig. ikke. Julestemningen kom Du tenker helt riktig. nok til de fleste, og vi kunne Det blir ingen jul uten alle ønske hverandre god jul Jesus. før vi gikk hjem hver til vårt.

Side 26


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

Juleverksted på Vigmostad Bedehus Tekst: Eva Heskestad (forord) og Anita Abrahamsen - foto: Stine Aase Heskestad

Forord:

«Det har vært få aktiviteter på Vigmostad bedehus de siste årene. Grunnen til dette på barnefronten, er hovedsaklig at det i en lengre periode var lite barn i Elledalen. Når de som var med tidligere vokste til, ble det mindre og mindre barn som møtte opp. Derfor er det veldig gledelig når vi nå blir kontaktet om vi ikke kan få til noe mer igjen. Det er også gledelig fordi bedehuset da blir mere brukt. Initiativtaker denne gang, var Anita Abrahamsen. Så den tredje søndag i advent var det igjen en glad barnegjeng som kom sammen med mødrene sine.»

*********

hadde det kjempe hyggelig.

Søndag 18. desember var vi tilsammen ca 30 stykker med stort og smått som samlet oss om juleverksted på Vigmostad bedehus.

Uten mat og drikke duger helten ikke, heter det. Og koste oss gjorde vi med deilige kaker, frukt, småkaker og brus. Alle hadde tatt med noe hver også av dette. Med så mange snille barn måtte jo også nissen komme på besøk, og det var stas. Alle fikk hver sin pakke, så gleden var stor når de kunne åpne pakkene. Det var stor enighet om at dette var en vellykket kveld, og alle ga uttrykk for at vi vil ha det som en tradisjon.

Dette ble arrangert litt sånn i full fart, men likevel nok gjennomtenkt til at vi kunne samles og gjøre noe hyggelig sammen før jul. Alle hadde tatt med seg det de selv ville lage, og det var mye fint som ble laget. Det var barn fra ca. 1 måneder og ungdom opp til 15 år som var med og Side 27


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

FØRJULSFEST MED BASAR - ESPELAND SKOLEHUS 21. NOV.

Så startet basaren med åresalg og flotte gevinster. Mange vant, andre ble kanskje skuffet, men snart begynte den liflige kaffeduften å sive ut fra bedehuskjelen på kjøkkenet.

Hvert år avslutter vi høstsemesteret i Espeland barneforening med en basar, og hvert år strømmer folk til og fyller den lille skolestua til trengsel. Misjonssambandet har et prosjekt som heter “Barn hjelper barn”. Denne gangen var det barn i Indonesia som skulle få pengene Espeland Barneforening samlet inn. Vi var også så heldige å få Andreas Årikstad, ungdomsarbeider i NLM, til å holde andakt for oss, og han har også vært misjonær i Indonesia en periode. Han fortalte verbalt og visuelt om Jesus som tilgir og glemmer våre synder når vi kommer til ham med dem. 

Da var det tid for brus, kaffe og rikelig med god mat, og da var alle fornøyde. Etter at hovedboka til slutt var trukett, var nok en basar til ende, og ei hel grend hadde sluttet opp om barneforeningens viktige arbeid. Vi takker for all hjelp, oppmuntring, gaver og deltagelse.

Videre kan dere lese om mer som skjedde i Spind.

VI SYNGER JULEN INN 11. desember i Spind kirke. Bildet til høyre viser at kirken var fylt med folk, og med sang og musikk var det virkelig til å komme i julestemning av. Side 28


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 Koret Sela, Janitsjaren og solister, i tillegg til organist, prest og menighet sørget for at dette ble en god opplevelse i adventstiden. Et av våre lokale talenter Irene Ausdal (under til venstre) gledet oss med vakker sang, og Lorene E. Spain (under til høyre) lot oss få en smak av julesanger fra fjerne strøk. I tillegg spilte Signe Karin Edvardsen på fløyte for oss, akkompagnert av Wim. Takk til alle!

VIDERE VAR DET JULETREFEST PÅ UNGDOMSHUSET PÅ NYÅRET

Det er alltid hyggelig å se at salen fylles opp av mennesker i alle aldre – fra bitte små til over 90 år! Til og med fra Borhaug hadde vi gjester i år! Andakten var ved Astrid M. Nøtland, (bildet over)og siden dette var Hellige tre kongers søndag, handlet naturlig nok andakten om nettopp de tre vise menn som kom til Jesusbarnet med gaver. Side 29

Farsund Multi Apartment AS

mobil: 90 88 59 62


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012 Sofie Willumsen (bildet på forrige side) spilte piano og sang seg inn i alles hjerter. En lokal kvartett (bildet til høyre) opptrådte også, og de vil vi gjerne høre mer fra. Med huset fullt av snille barn, måtte jo julenissen komme med godtepakker. I tillegg var det også litt lek og moro, og i pausen koste alle seg med kaker, kaffe, brus og godter. Juletregang hører alltid med, og to ringer ble det mens vi holdt hverandre i hendene og sang de kjente, kjære julesangene. Alt i alt, en super juletrefest for alle aldersgrupper.

VI SYNGER JULEN INN I FRELSERENS KIRKE Tekst og foto: Synnøve Rydningen

”Vi er heldige i Farsund menighet som har 170-200 aktive sangere fordelt på 5 kor”, sa prest Stein da han ønsket en fullsatt kirke velkommen til ”Vi synger julen inn” på siste søndag i advent. Jubelklang er for de aller minste under skolealder. De lokker alltid fram blide fjes i benkeradene der de synger med hele seg.

Side 30


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 Den rødkledde Sifagjengen (bilde til høyre) er for barn på barnetrinnet i skolen. De synger med mye entusiasme, og de eldste får prøve seg som solister. Ungdomskoret (bilde under) dekker trinnene ut videregående. De er i svart, men ”det er utenpå”. Inni er de full av gospelinspirert glede som får fram rytmen og takten i benkene.

Korene Sela og Kirkekoret er for de voksne og har litt forskjellig stil og musikkvalg som utfyller hverandre og beriker oss som hører på.

Noe for enhver smak, med andre ord. En varm og god time i menighetsfamilien like før høytiden setter inn. Og vi tar Steins ord i andakten om å være lydhøre for Guds ord, slik Josef var det, med oss inn i jula og det nye året.

Farsund Bilverksted tlf: 38 39 13 55

Farsunds Avis tlf: 38 39 50 00

Snartrykk

tlf: 38 39 02 27

Fly kjøkkenet AS tlf: 38 39 39 12

Tjørves Elektriske A/S tlf: 38 39 33 10

Farsund kommune tlf: 38 38 20 00

LISTER TAXI tlf: 38 39 66 40 Side 31

Kiwi, Vanse

tlf: 38 39 31 53

Regnskapstema A/S tlf.38 39 19 99


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Konsert med Evie i Frelserens kirke fredag 9. mars kl 19.00

Evie Tornquist-Karlsson, ofte bare Evie, (født i 1957 i USA) var i mange år bosatt i Kristiansand. Her ble hun oppdaget som en fantastisk sanger da hun opptrådte i et TVshow.  Hun har gjennom sin karriere, som i hovedsak var på 70- og begynnelsen av 80-tallet, spilt inn over 30 plater.  Ikke minst var hun svært populær i USA. I februar 1979 giftet hun seg i sin hjemby Elizabeth i New Jersey med Pelle Karlsson. Han var en kjent sanger og sangforfatter i Sverige, som selv brøt gjennom med sine selvskrevne sanger. Bl. a. Han är min sång och min glädje. En sang som er oversatt til mange språk og som de fleste av oss kjenner. Så de var begge to virksomme i både Norge og Sverige på den tiden. I 1983 flyttet de til Naples i Florida. Foruten sangen, har paret arbeidet med produksjon av kristne program for fjernsyn. Evie har de seneste årene også vært deltaker på flere av DVDutgivelsene til Gaither Homecoming. I tillegg til dette har hun vært mentor for den australske sangeren Rebecca St. James. I 2006 begynte de å synge sammen, og de har deltatt på mange kvinnekonferanser. Siste gang hun var her i distriktet, var i august 2011 i Lyngdal og da sammen med nettopp Rebecca St. James. Denne gangen kommer hun til Frelserens kirke i Farsund, med sønnen som akkompagnatør, og kirkens eget kor, Sela, deltar også.

Farsund Butikksenter AS (KIWI)

Erling Andersen Glassmagasin AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Reiersen Maskinverksted

Mandals Klinikken

Eiendomsformidlingen A/S

tlf: 38 39 14 77

tlf: 38 39 38 80

tlf: 38 39 05 39

tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi

tlf: 02002

tlf: 38 39 59 59

Betong og Sand AS

Sparebanken Sør

Kjøkkensenteret

DnB NOR

Lister Elektro

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 30 32

tlf: 03000

tlf: 38 39 85 00

tlf: 38 39 07 98 Side 32

tlf: 38 39 38 02

tlf: 38 39 05 85


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

“Vi synger julen inn” i Vestbygda kapell Tekst og foto: Ragnhild Larsen Strømme og Oddvar Larsen

Julen i Vestbygda starter for mange med “vi synger julen inn” i et stemningsfullt og fullsatt kapell. Denne tradisjonen er samarbeid med Betlehem. Barnekoret “Fyrlyset” med dirigent Elen Kristin Meberg Seim, (bildet til høyre) Betlehem musikkor med leder Bjørg Elle og ungdomskoret “Voices” med dirigent Richard Fossland (bildet undertil høyre) gav oss riktig julestemning med mye

flott sang og musikk. Hanna Victoria Elle og Linnea Tønnessen spilte flott musikk på fiolin. Bildet nederst til venstre er fra den tradisjonelle juletrefesten på Betlehem Brekne.Der går bl.a. sogneprest Noddeland som talte, og Laila

Bulæg som leste dikt, rundt juletreet. Musikkoret var som alltid med og sang. Vi fikk høre noen sanger med ekstra styrke, siden koret på denne festen får forsterkning av tidligere kormedlemmer. En fin fest, som ble avsluttet med sangen “O, jul med din glede.”

Søndagsskolen holdt også sin vanlige juletrefest, men vi har dessverre ikke bilder derfra.Men vi nevner det likevel, fordi i år var oppslutningen der ekstra stor, og festen ble en flott opplevelse for de mange deltakerne. Tradisjon tro ble det mye juletregang og godter-poser, og sang av “Fyrlyset” der også. Side 33


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

Juletrefest på Betel Tekst og foto: Helene Tjørn

Tradisjonen tro hadde Vanse søndagsskole sin juletrefest på Betel 3. juledag. En koselig fest med mye folk, variert program og hyggelig samvær. To av de store søndagsskolejentene, Kine Marie Tønnessen og Marit F. Hansen ledet festen på en stødig og god måte med teknisk hjelp av Richard Fossland. Det var tekstlesing av flere av søndagsskolebarna. De minste barna på søndagsskolen gikk både i lystog og spilte jule-spill med Jesusbarnet i krybben. Deretter hadde Helene Tjørn andakt, der hun snakket om hva som er viktig i jula. Hun hadde med seg en stor sekk med ulike ting som vi forbinder med jul. Etter å ha snakket om både julemusikk, julemat, julelys, nisser, gaver m.m, ble det Jesusbarnet som til sist stod igjen i sentrum for det julen handler om og som vi ikke kan klare oss uten.

Etter andakten hadde noen av de store barna på søndagsskolen et drama som heter “Hendene”. Dramaet handlet om hvordan Jesus kom til jorden for å frelse oss mennesker, hvordan noen tok i mot Jesus mens andre ikke. Kaffe, kaker og godteposer til barna er også en del av tradisjonene, så det måtte til i år også. Etter maten ble det juletregang der julesangene ble sunget av hjertens lyst ved hjelp av gode forsangere og flott pianospill. Det ble alt i alt en veldig hyggelig juletrefest der alle satte pris på å ta vare på den gamle tradisjonen.

Side 34


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012

En bokanmeldelse SPENNENDE GUDSTJENESTE? ”Fra søndag til søndag” heter to bøker av Paul Erik Wirgenes utgitt på Verbum forlag. De tar for seg tekstene til alle søn- og helligdager i kirkeåret etter første og andre rekke. Det kirkeåret vi er inne i nå, følger andre tekstrekke. Denne boka er akkurat kommet i revidert utgave, hvor også hans kone, Mari Wirgenes, er medforfatter. Hun er utdannet diakon og teolog og er sogneprest i Tonsen menighet. Han er avdelingsdirektør i Kirkerådet. Begge rekkes bøker følger samme mal. Først en ingress som sier litt om denne søndagens karakter og plass i kirkeåret. Deretter følger henvisning til hver av de tre tekstene som leses under gudstjenesten med utfyllende kommentarer. Det forutsettes at en leser tekstene for å få best mulig utbytte av kommentarene. Under overskriften ”til samtale” følger 3-4 spørsmål til teksten, som kan hjelpe den enkelte til å reflektere over temaene i teksten enten alene eller i en gruppe. Under overskriften ”meditasjon” finnes tanker og følelser formulert som bønn eller dikt som gir hjelp til å nærme seg teksten med stillhet, undring, egne erfaringer og følelser.

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå tlf: 38 39 81 87

Hver søndag har også et diakonalt perspetiv. ”Noe å gjøre” gir en konkret utfordring i forholdet til vår neste og i forhold til selv å ta imot Jesu diakonale tjeneste mot oss. Kristentro er ikke bare ord og tro, men tro virksom i kjærlighet. ”Noe å lære” gir oss til slutt et bibelsted å huske, eller noe hentet fra kirkehistorien eller bekjennelsesskriftene som et konkret kunn-skapstilfang. Til sammen er det brukt ca. tre sider på hver søndag. Det er ikke ment å være en utfyllende preken eller forklaring til tekstene, men er en hjelp til å sette i gang egen refleksjon, meditasjon, stillhet og ettertanke over dagens tekst. Hva sier denne søndagens ord til meg? Om meg? Om Jesus? Hvordan han møtte mennesker, hva han viser meg er viktig, rett, nødvendig osv.? Hva ville jeg ha ønsket å formidle om jeg skulle stå på prekestolen? Og det er nå det begynner å bli spennende. Både å høre hva presten har å si og å følge med i salmene og bønnene for dagen og høre hva som er lagt vekt på og blir understreket gjennom alt dette. Det blir rett og slett mer levende og aktuelt, og jeg merker at jeg er våken og med på en helt annen måte enn om jeg møter uforberedt. Alt henger sammen, og jeg er nysgjerrig på det som kommer i stedet for å være ”bakpå” og oppleve gudstjenesten som en rekke enkeltstående hendelser uten sammenheng. Så herved er boken anbefalt på det varmeste, enten du går til kirke, hører radio eller vil bruke den som en andaktsbok. Du kan bestille den på bokhandelen eller direkte fra forlaget.

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172 Side 35

Fotograf Belinda

Bjørnestad

Mobil:416 53 152 E-post: bb@listernas


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1- 2012

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side

Hva er jeg?

Hei igjen alle sammen!

Her er første bladet i 2012 og dere kan fortsatt sende inn svar på nye oppgaver. HUSK å send svarene så fort du kan, da er du sikker på at du ikke glemmer det. Send inn svar på kryssord og bilde oppgavene. Svar på alt det andre finner du oppned på en annen side i bladet. Sett sammen bokstavene i de gule rutene til ett ord sammen med bokstavene V og N.

Hvem tror dere personen på barnebildet er i dag? Navnet er et av navnene på siden 3.

1. Jeg kan gå opp og ned uten å bevege meg. 2. Hva er det du fortsetter å beholde etter du har gitt den til noen? 3. Jeg er spesiell. Jeg kan komme på første blikk eller etter en stund. Det er ikke lett å leve uten meg, og jeg er vanskelig å unngå. Jeg overvinner alt. Bibelske spørsmål for voksne. 1. Hvilke bøker omtales som “de fire store profetbøkene”? 2. Hvilken profet hadde et dramatisk oppgjør med til hengerne til guden Bàla? 3. Hvor var Nebukadnesar konge? Bibelske spørsmål for barn. 1. Hva het profeten som ble slukt av en stor fisk, og var i fiskens mage i tre dager og tre netter? A. David - B. Saul - C. Jona

Gåte. Onkel Gunnar har invitert alle sine nieser og nevøer til en hyggelig fest hjemme hos seg. Etter middagen kommer han med to digre poser, den ene er full av karameller og den andre full av seigmenn - med like mange av hver sort i hver pose. Så deler han ut 7 karameller til hver, og etter det har han 10 til overs. Deretter gir han 5 seigmenn til hver, og etter det har han 28 seigmenn igjen i posen.Hvor mange karameller var det i posen før onkel Gunnar begynte å dele ut? Og hvor mange barn er det i barneselskapet? Bare fire stk. hadde svart på oppgavene i forrige blad. derfor lar vi alle dele på gevinstene. Live Undheim, 8 år, Kristiansand - Anna Skagestad, 8 år , co/ Vanse - Ine Tonstad, 11 år, Vanse. og Katrine Jansen, 10 år, Borhaug . Husk! Svarene kan sendes på mail eller til min adresse som står på side 3, SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster Farsund / Vanse. Hilsen Eva. Sidei36

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind nr.1/12.  

Herad kirke Vestbygda kapell Vanse kirke Frelserens kirke Spind kirke Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1- 2012 Side 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you