Page 1

1

1/2-28/3

2012

66.책rgang

T책rnagenter i Hornnes kyrkje
Gud er raus med gavene sine !

onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!» Vi leser også: «Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle.», La oss tro Gud på ordet og ta imot hans gode gaver med tro og tillit for Jesu skyld. «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» 2. Kor. 9,8. Thore Oustorp

EVJE KYRKJE Onsdagar: kl. 9 Bønnesamling kl.18 - 19: Den stille timen

Velkommen På få områder blir Gud mistrodd slik som hans makt og vilje til å gi. På nesten alle områder i dagliglivet blir vi møtt av krav om prestasjoner om vi skal få noe utbytte, og ofte står vi igjen med følelsen av utilstrekkelighet. Dette gjenspeiler seg ofte i forholdet til Gud. «Han krever så mye,» blir det sagt. «Jeg kommer til kort. Jeg greier ikke leve slik han vil. Jeg synder, og det gang på gang. Han kan visst ikke tilgi gang på gang.» Blir det holdt regnskap med hva barna mottar og forbruker i en familie? Får ikke barna mat og alt annet de trenger? Jo, og ofte mye mer! Barna bekymrer seg så visst ikke om når og hvor mye, og de ber frimodig om mer. I Bibelen er forholdet mellom Gud og oss sammenlignet med forholdet mellom barn og en fullkommen far. Jesus beskriver Guds gavmildhet slik: «Når selv dere som er

Oppmuntringen: FEBRUAR Alle i prostiet oppfordres til å sende et oppmuntringsbrev til en det er lenge siden du har truffet. MARS Alle oppfordres til å besøke tilflyttere i sitt nærmiljø. Ta en sjanse!! BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE.

Prostidiakonen


PRØV DEG I KORMenighetskoret inviterer til prosjekt Har du noen gang tenkt at det hadde vært moro å prøve deg som korsanger? Nå er det anledning til å være med i et tidsbegrenset prosjekt som menighetskoret inviterer til. Helgen 21. og 22. april blir det en markering av 10-års jubileum for diakonen Per Emanuelsen. I den forbindelse arrangeres det en flott konsert med et stort felleskor bestående av flere kor fra hele prostiet. Du kan komme inn i februar og øve musikken til denne konserten. Det er en nydelig kantate som heter ”Livet med Jesus”. Sangene er veldig greie. Også uerfarne korsangere vil kunne klare å lære sangene, og når vi kommer fram til opptredenen blir det en stor gjeng som synger sammen. Så dette er din sjans til å oppleve sanggleden. Øvelsene er onsdagskvelder kl. 20.00 til 22.00 i Evje kyrkje. Ta kontakt med meg for en koselig prat hvis du lurer på noe eller ønsker mer informasjon: Nina 99021728

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 28.mars For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 13. mars Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 15112011

Trykk:Setesdalstrykk AS

SABBATSMÅLTID på Moisund bedehus fredag 3.februar kl. 19.00 Ellen Raen talar og leiar måltidet. Misjonsinformasjon. Misjonsbutikk. Kollekt til Israelsmisjonen. Mykje god kveldsmat Kva er sabbatsmåltid? Når sola går ned fredag kveld er det sabbat hos jødane. Dei to sabbatslysa er tende i heimen, og ein samlar seg til sabbatsmåltid. Dette er høgdepunktet i veka. Ein tek imot sabbaten som ei dronning, takkar Gud for dei mange gåvene han gir og nyt maten i feststemning og fellesskap. Sabbaten varer til ein time etter solnedgang på laurdag. Den ekstra timen er uttrykk for Guds raushet. Då Gud skapte universet, kvilte han på den sjuande dagen og lyste den heilag. Difor skal og mennesket få kvile og glede seg denne dagen. Arven frå sabbaten kan gi oss gode innspel til vår feiring av søndagen.
Tårnagenter i Hornnes kyrkje Nitten ivrige 3.klassingar frå Evje og Hornnes møtte opp i Hornnes kyrkje laurdag ettermiddag. Cindy, Irene, Ingunn og Anette prest tok i mot ”tårnagentane”. På programmet stod symboljakt i kyrkja med lommelykt og fotoapparat som våpen, og ekspedisjon i tårnet med 6 foreldre som englevakter. Etter eit enkelt pølsemåltid var neste oppdrag gudstenesteplanlegging. Nokre av borna laga mannakorn-blomst til bønevandringa eller hemmelege meldingar som vart plasserte under kyrkjebenkane.
Andre dramatiserte dagens tekst. Alle deltok med liv og lyst i framføring av tårnagentsongen. Det vart tid til litt lørdagsgodt før alle drog heim for å sove. Søndag var den entusiastiske flokken klare for gudsteneste. Det var ingen ting å utsette på engasjementet. Tårnagenthelg er eit nytt tiltak i kyrkja si trusopplæring, og neste år vil nye 3.klassingar få invitasjonen.
Startet senter for sjelesorg

Høsten 2011 ble det startet opp et nytt sjelesorgsenter i Agder – Fermate Sør. Fermate er et ressurssenter for sjelesorg og veiledning som startet i Oslo for tre år siden. Senteret har sine røtter i Normisjon og henter i dag sin faglige kompetanse ved Høgskolen Diakonova i Oslo. Her er det opprettet et eget studium i kristen sjelesorg som alle ansatte har vært gjennom. De siste to årene har Fermate forplantet seg til Rogaland, Møre og Trøndelag, og nå altså i Agder. Det er ansatt to sjelesørgere – Anne Honnemyr og Inge Flaat – ved senteret som har sitt tilhold i Misjonsgården, Dronningens gate i Kristiansand. Det er Normisjon region Agder som eier og driver senteret Fermate Sør. Senteret er åpent hver mandag på dagtid for mennesker fra hele Agder. ”Fermate” Ordet ”fermate” er et musikalsk uttrykk som har betydningene å stoppe opp, ta en pause eller et hvileskjær. I følge de ansatte er nettopp det man ønsker med senteret. En ønsker at folk skal få et hvileskjær, en pause, som kan få betydning både i forhold til seg selv, medmennesker og til Gud. Det handler om å stoppe opp litt og sammen med en sjelesørger våge å gå litt i dypet av sitt eget liv.

Anne Honnemyr

For alle Anne Honnemyr og Inge Flaat er tydelige på at Fermate Sør er et tilbud til både aktive menighetsfolk og til mennesker utenfor en slik sammenheng. Det skal være et sted hvor hele livets virkelighet kan snakkes om. Veiledningen er basert på kristen tro og etikk.

Åpningsfesten Åpningsfesten fant sted i Oddernes Menighetshus i september. Foredragsholder – prest og professor – Tor Johan Grevbo underviste om ”Sjelesorgens hemmelighet”. Grevbo er kjent som en av de beste vi har innen sjelesorg, både nasjonalt og internasjonalt. Han har bl.a. Tor Johan vært sykehusprest, lærer i Grevbo praktisk teologi ved Menighetsfakultetet og er nå professor ved høyskolen Diakonova i Oslo. Åpningsfesten inneholdt også hilsen fra biskopen i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, og fra flere andre gjester. Livsassistanse Ordet sjelesorg er et fremmed begrep for de fleste og har utelukkende blitt brukt i en kirkelig tradisjon og kontekst. I dag ville vi kanskje heller ha brukt begrepet livsassistanse eller livsomsorg for å forklare at det har med hele livet å gjøre og alle våre livsrelasjoner, sier Inge Flaat sjelesørger Inge Flaat. Anne Honnemyr legger til at man trenger ikke å være i en stor livskrise for å søke hjelp hos Fermate Sør. Det handler om å gå et lite stykke vei, gå sammen med en annen. På den måten kan man sortere og jobbe litt med sitt liv, sin tro og tvil, sorg, sår, relasjoner og mye mer. Nettside En egen nettside for Fermate Sør er etablert. Der vil det finnes nærmere opplysninger om sjelesorgssenteret – www.sor.fermate.no. E-postadresse: post@sor.fermate.no. Telefonnummeret er: 453 93192
Lovsangskveld på Bibeldagen i Evje kyrkje søndag 5. februar kl. 19.00

Hvert år markeres Bibeldagen i hele Norges land med Bibelselskapet som initiativtaker. Her hos oss er det blitt en tradisjon å samles til en lovsangskveld og sette fokus på sang- og musikkglede, samtidig som vi får informasjon om årets satsingsområde. Vi holder ved tradisjonen i år også: det blir en festlig sang- og musikkveld i Evje kyrkje søndag 5. februar kl. 19.00 med mange gjester, både fra Evje og Hornnes og fra nabokommunene. Ingunn Tveit skal fortelle om Bibelselskapets satsingsland Etiopia. Ellers blir det massevis av sang og musikk. Fra Byremo kommer Enny Stulien Lauen og spiller på flygelet. Ingeborg Paul og Åse Gullsmedmoen er sangsolistene fra lokal miljøet. Fra Birkeland kommer familien Sløgedal, der faren Reidar spiller til sine 2 døtre som synger. Og Anne Lill Gullsmedmoen (søster til Åse) spiller trompet til allsangene, og litt solo. Det blir en variert og interessant kveld, og vi tar oss tid til flere allsanger også. Midtveis blir det en pause med anledning til å se på en utstilling av mange ulike Bibler mens man drikker kaffe og snakker med hverandre. Dagens kollekt går til Bibelselskapet. Hjertelig velkommen! Nina

Bibeldagen 2012 Blir markert 4.-5.februar. Dette året har bibeldagen fokus på bibeloversetting i Etiopia, den mest folkerike staten i Afrika, med ei av dei eldste kyrkjene i verda. Det er stor interesse for bibelen i Etiopia. Men landet har mange folkeslag som talar ulike språk. Oversetting til fleire lokale språk er eit av måla for innsamlinga. Etiopia er eit av dei fattigaste landa i verda. Det er ei stor utfordring å skaffe nok biblar til ein rimeleg pris, så også den fattige delen av folket kan få sin eigen bibel. Målet er: * oversetting til 6 lokale språk * biblar til skuleungdom og studentar * Utvikling og distribusjon av lydbøker Enny Stulien Lauen

Ingunn F. Tveit
Evje og Hornnes sokneråd innbyr til ÅRSFEST på Hornnes bedehus fredag 9.mars kl.19.00 Nytt råd prøver ein ny vri. I staden for det tradisjonelle årsmøtet etter ei gudsteneste i kvar av kyrkjene, innbyr vi til fest for heile soknet! Domprost Bjarne Sveinall blir med som talar. Det blir song og musikk, amerikansk auksjon og mykje god mat. Og sjølvsagt skal årsmelding og rekneskap gi eit innblikk i arbeid og aktivitetar i kyrkjelydane våre. Open mikrofon blir der òg, for dei som har innspel og gode idear til soknerådet. Årsmelding 2011 for Evje og Hornnes sokneråd, blir vedteken i møtet 20. februar. Etter det blir årsmeldinga lagt ut på kyrkjekontoret og i kyrkjene; i Evje kyrkje søndag 26. februar, og i Hornnes kyrkje søndag 4. mars. Ingunn Fonneløp Tveit, soknerådsleiar.

Temamøte Hornnes bedehus Tirsdag 7. februar kl.19.00 Prostidiakon Per Emanuelsen: Livsstyrketrening Sang av Vonheimkoret Enkel bevertning

Alle velkommen Bibbi Flåt får blomst som takk for diakonal (praktisk) tjeneste i menigheten gjennom flere år av Per Emanuelsen på diakoniens dag i Evje kyrkje 4. desember 2011


Normisjon i Nedre Setesdal vil truleg satse på å få tilsett ein områdearbeidar i 25-30 prosent stilling frå hausten av eller seinast frå neste nyår. Dermed vil styra kunne arbeide meir planmessig og framtidsretta enn hittil. Styret i Evje Normisjon behandlar denne saka på årsmøtet. Går saka i gjennom der, vil sannsynlegvis Normisjonsforeningane på Byglandsfjord og Moisund bli med på satsinga. Ordninga vil med ei stilling på 30 prosent koste 14.400 kroner pr. månad, alt inkludert, og då fordelt på dei tre fordelingane. For å få inn desse pengane må ei forpliktande gjevarteneste setjast i sving. Arbeidsoppgåvene til vedkomande innehavar av deltidsstillinga vil vere å støtte opp om styret, ta seg av opplegg med mannskveld ar,underviningskveldar, storsamlingar og bøn-/lovsangsopplegg. Evje Normisjon har i fleire år hatt eit godt samarbeid med dei to andre NormisjonsForeningane så styret ser fram til at dette kan bli endå betre, og at Normisjonsarbeidet skal få utvikle seg med meir kontinuitet i området. Visjonen ”I fellesskap med Gud og kvarandre” er då også noko av grunnlaget for ei slik satsing.

Evje Normisjon har saman med Evje Blåkors sett i gang eit tiltak som heiter 40+ på Blåkorshuset. Elles har normisjonsforeningane i haust sett i gang mannskveldar ein gong i månaden. Samkomene er på Moi bedehus med god oppslutning. Normisjon i Setesdal har lagt opp vinter- og vårprogrammet med samlingar på Moisund, Evje og Byglandsfjord med mange interessante opplegg for alle, med pizzakveld, storsamlingar, temamøte og lovsangskveldar. Ingvard Østerhus.

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-IvelandKyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 14.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger1@hotmail.com. Kyrkjetenar Thorbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960910 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


10 Gudstenester 5. februar

Såmannssøndag, Mark 4, 26-34 Hornnes kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste (Vikar) Søndagsskolens dag med uteaktiviteter etter gudstenesten Offer til søndagsskolen lokalt Evje kyrkje kl.19.00 Lovsangskveld Offer til Bibelselskapet

Fredag 9.mars

Hornnes bedehus kl.19.00 Årsmøte for kyrkjelydane i Evje og Hornnes (utan gudsteneste)

Lørdag 10.mars

Evje kykje kl.19.30 Gospelnight Koriallverda +

11.mars

12. februar

3. søndag i fastetiden, Mark 9, 17-29 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste A Vognild Søndagsskolens dag Offer til søndagsskolen Iveland kirke kl.19.00 Ø Vognild Nattverd Årsmøte etter gudstjenesten Offer til Lego Romania

19. februar

4. søndag i fastetiden, Joh 3, 11-16 Hornnes kyrkje kl11.00 Høgmesse Ø Vognild Nattverd Offer til Bibelselskapet

Kristi forklarelsesdag, Mark 9, 2-13 Evje kyrkje kl.11.00 Speidergudsteneste med skiaktiviteter etter gudstenesten (Vikar) Offer til Blå Kors speiderne Iveland kirke kl.19.00 Kveldsgudsteneste Ø Vognild Diakoniens dag med Per Emanuelsen Kyrkjekaffe Offer til diakoniarbeidet

Fastelavnssøndag, Joh 12, 20-33 Hornnes kyrkje kl.11.00 Innvandrergudsteneste (Vikar) Offer til Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Hornnes bedehus kl.17.00 Storsamling

26.februar

1. søndag i fastetiden, Matt 16, 21-23 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse (Vikar) Offer til misjonsprosjektet Normisjon Iveland kirke kl.11.00 (Vikar) Nattverd Offer til NLM

18.mars

25.mars

Maria budskapsdag, Luk 1, 46-55 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Nattverd Offer til kyrkjelydsarbeidet Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse Ø Vognild Nattverd Offer til menighetsarbeidet

4. mars

2. søndag i fastetiden, Luk 7, 36-50 Hornnes kyrkje kl.11.00 (Vikar) Nattverd Offer til kyrkjelydsarbeidet

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42


11 Slekters gang Evje Døpte 9/10, Aksel Omland Jørgensen, Ida Marie Rysstad, Leah Sofie Vittali 23/10, Ingeborg Østerhus Nilsen Gravferd 9/12, Kjell Kristen Vågsdalen (Vegusdal) 3/1, Hans Larsen 6/1, Inga Skomedal

Iveland Døpte: Ida Marie Eftevand (23.10) Emelynn Marlyn Guldbrandsen (døpt i Kristiansand domkirke 02.10) Sondre Jensen Mykjåland (20.11) Vigde: Jannie Treldal og Øystein Liborg (01.10) Døde Anne Gunn Bjorland (dato gravferd 30.09) Ragna Odderstøl (dato gravferd 21.12)

Vielse 2/12-2011, Martina Venkova og Bent Gustavsen Hornnes Døpte 2/10, Anne Judith Skjeggedal Evanger, Iris Isabel Fennefoss 16/10, Julie Røykenes 6/11, Theodor Nilsen 20/11, Malin Hegland 26/12, Leo Mikal Strengenes-Berge 1/1, Aksel Hornnes Vetrhus 15/1, Theodor Gautestad Gravferd 28/9, Astrid Daasvand 26/10, Oddleiv Torgeir Fjellestad 27/10, Maria Ljosland 28/10, Olav Fjellestad 28/10, Ola Aa Uleberg 12/1, John Grunde Dåsvand

r å tt

y n t od

G

Pensjonert sokneprest Bertel Olai Botnevik fyller 80 år 4.februar.


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Hornnes kyrkje 15.januar. En flott kirkesøndag med barnedåp, tårnagenter og kirkekaffe.

Fasteaksjonen

Konfirmantene kommer på døra og ber om en gave til Kirkens Nødhjelp 27 mrs kl.17 .00

Ljosglimt nr. 1/12.  
Ljosglimt nr. 1/12.  

1 2012 66.årgang 1/2-28/3 Velkommen Onsdagar: kl. 9 Bønnesamling kl.18 - 19: Den stille timen BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen M...

Advertisement