Page 1

MENIGHETSBLAD FOR STADSBYGD PRESTEGJELD Nr 6 • 2011 • 61. årgang

En velsignet jul! • De nye menighetsrådene s 8

• Vi synger julen inn s 10


MENIGHETSBLAD FOR STADSBYGD, RISSA, HASSELVIKA OG SØR-STJØRNA MENIGHETER Utgiver: Rissa kirkelige fellesråd.

Redaksjon:

Knut Inge Blix Furuseth, redaktør, Terje Breivold, Ronny Fissum, Nils Richard Hassel, Laila Øyen, Anne Berit Berg.

Menighetsbladets kontoer: Bankgiro: 4213.30.13681

Produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger

Innlevering av stoff: menighetsbladet@rissa.kommune.no Rissa kirkekontor, 7100 Rissa Frist: 3. februar for stoff til perioden 18. februar - 28. april.

Kirkekontoret i Rissa

Rådhuset, Rissa Tlf. 73 85 28 97, fax. 73 85 14 90 E-post: kirkekontoret@rissa.kommune.no

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 09.00-14.00 Torsdag: kl. 10.00 –14.00

Ansatte:

Sokneprest for Rissa og Hasselvika: Brita Hardeberg Kontor: tlf 73 85 27 60 Privat: tlf 73 85 02 17 Sokneprest for Stadsbygd og Sør-Stjørna: David Vogel Kontor: tlf 73 85 26 26 Privat: tlf 98 84 28 82 Kirkeverge Anita Grø Rein Kontor: tlf 73 85 28 48 Soknediakon Terje Breivold Kontor: Tlf 73 85 27 64 Privat: tlf 73 85 18 83 Menighetssekretær Aage Stoen Kontor: tlf 73 85 28 96 Privat: tlf 73 01 66 86 Kontorsekretær Sonja Brødreskift Kontor: tlf 73 85 28 97 (Ekspedisjonen) Organist: Kirketjenere/gravere: Rissa og Hasselvika: Margareth Solli Askjemshalten: tlf 93 64 49 23 Frengen og Ramsvik: Ann-Britt Dyrendahl, Tlf 73 85 39 02 / 93 82 59 54 Stadsbygd og Rein: Ola Denstad. Tlf 90 74 40 07 Husby kirkegård: Leif Tørstad,

Prosten i Fosen: Prost Sven Tysdal Kontor: Tlf 73 85 27 62 Kontorsekretær for prosten Birgit Høston: Tlf 73 85 27 65, tlf 93 86 56 43

Frivillige verv:

Menighetsrådsledere: Stadsbygd: Rissa: Hasselvika: Sør-Stjørna:

Elin Kvidal, tlf 984 66 977 Margot Thomassen, tlf. 909 29 240 Nils Richard Hassel, tlf 917 01 151 Oddny Bliksås Frengen, tlf 73 85 38 77

Rissa kirkelig fellesråd: Sverre Skalmerås, tlf 73 85 18 04

Kontakter for blomsterfondene: Rein:

Rissa:

Stadsbygd:

Hasselvika: Frengen:

Selnes:

Råkvåg:

Sørfjorden:

Barnearbeid

Astrid Kojen, tlf 73 85 12 36 Konto: 4202.15.74907 Midt-Norge Regnskap, tlf 73 85 48 50 Konto: 4213.30.47640 Stadsbygd Sparebank, tlf 73 85 50 00 Konto: 4336.20.04900 Jorid Nebb, tlf 918 42 528 Astrid Elvebakken, tlf 414 31 011 Konto: 0530.30.35631 COOP Fevåg, tlf. 73 85 38 20 Konto: 0530.05.77395 Elin Dahlen, tlf. 73 85 39 75 Konto: 0530.05.77395 FOSAM Råkvåg, tlf 73 85 31 37 Konto: 4212.57.11272 Mary Fiksdal, tlf 73 85 31 68 Konto: 0530.50.06531

Skaugdal, Unge røster Kjersti N. Furuseth, tlf 73 85 40 84 Barnelaget i Hasselvika, Hasselvika skole v/ Helena Sørensen tlf 478 03 643 Pre-Soul Children, Soul Children og Kefas, Fissa misjonshus. Marianne B. Langmo, tlf 971 90 041, Soul Children Jorunn Bårli Berg, tlf 984 10 867, Kefas Den minste kvist, Modalen Dagrun Rokseth, tlf 73 85 01 31 Håpet barneforening, Sunde Kristin Sve Bratseth, tlf 905 29 513 Noas Ark, Stadsbygd og Noaklubben, Stadsbygd Jorunn B. Berg, tlf 73 85 50 54 Barneklubben i Rissa Katharina Moe Dahle, tlf 915 39 526

Ungdomsarbeid

Krik, Stadsbygd (Kristen Idrettskontakt), Aage Stoen, tlf 992 59 762 Erlend Singstad, tlf 995 73 518 Rissa Kr. Skolelag (NKSS), Solveig Brørs (u.skolen), tlf 73 85 35 02 Stjørna Fritidsklubb, Mælan Aage Stoen, tlf 992 59 762 Framside: Juletreet i Rissa kirke 2011. Foto Elise Maalø Reksen

2


Ord til ettertanke Gud hos oss Biskop Tor Singsaas Dette blir en helt spesiell jul for mange. Sommerens vanvittige terror på Utøya og i Oslo skaker oss voldsomt. Noen mistet så ufattelig mye; En av dem sitter ikke rundt bordet denne jula. Savnet er ubeskrivelig. Smerten voldsom. Tapet uerstattelig. Mange andre har og mistet sine dette året. Det har ikke fått samme offentlig oppmerksomhet, som rimelig er. Men savnet, smerten og tapet er like stort. Alt vekkes til live igjen når høytida nærmer seg. Vi trenger hverandre like mye denne jula som vi viste det i dagene etter 22.juli. Ondskapen har rykket så tett innpå oss, at den er blitt en realitet vi må forholde oss til på en ny måte. Den har rystet oss i vårt innerste. I juli svarte vi ondskapen med å strømme ut i gatene og på torgene med roser i hendene, og med å tenne tusenvis av lys i kirkene. Vi talte kjærlighetens språk, - og levde som vi talte. «Gatene er nå fylt av kjærlighet» sa kronprins Haakon. En utrolig kraft når fellesskapet oppleves slik. Det ga dyp mening å svare med kjærlighetens språk. For kjærligheten er det store under. Hvor har vi dette fra? Fra Gud. Han er kjærlighet. Han la inn kjærlighetens kraft i oss da han skapte oss. Gud kom selv julenatt til Maria og Josef som den minste på jord, for å leve sammen med oss. Han kom for å vise oss hva kjærlighet er. Da Guds Sønn ble menneske, fikk vi et medmenneske i Gud som på egen kropp har erfart hva det vil si å være menneske. Jesus Kristus møtte alle med dyp kjærlighet, respekt og verdighet. Han viste med sitt liv at kjærlighetens vei fører til livet. Men denne måten å leve på, utfordret ondskapen. Den tålte det ikke. Guds Sønn lot ondskapen ramme seg selv. Jesu død på korset er et håpets tegn som forteller om en Gud som er med oss ned i det dypeste mørke. Og trassig tror vi at Kristi oppstandelse fra de døde er den første virkelige seier over ondskap og død. Sammen med Kristus reiser vi oss mot ondskapen i verden. Velsignet julehøytid.

Forordning av gudstjenester i Stadsbygd prestegjeld Nidaros biskop, Tor Singsaas, har etter sin tjenesteordning ansvar for å forordne gudstjenester i alle menigheter i Nidaros. Etter forslag fra prester, menighetsråd og menighetsmøter vedtok han 27. september 2011 ny forordning for hele Fosen prosti. Hasselvika skal ha ni gudstjenester i året, åtte av dem skal være på søn- eller helligdager. Stadsbygd 27 gudstjenester, Sør-Stjørna 17 gudstjenester og Rissa 40 gudstjenester. Prosten har vedtatt at 12 av Rissas gudstjenester skal være i Rein kirke. Gudstjenesteforordningen innebærer bare små endringer i forhold til tidligere nivå. Prester og menighetsråd kan på eget initiativ arrangere flere gudstjenester enn det som er forordnet.

3


Gudstjenesteliste 18. desember 2011 - 19. februar 2012 18. desember 4. søndag i adventstiden RISSA SYKEHJEM kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Brita Hardeberg.

24. desember Julaften REIN KIRKE kl 14.30 Fam.gudstjeneste ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til Kirkens Nødhjelp RISSA KIRKE kl 16.00. Fam.gudstjeneste ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til Kirkens Nødhjelp HASSELVIKA KIRKE kl 14.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Offer til Redd Barna RAMSVIK KIRKE kl 14.00 Fam.gudstjeneste ved prost Sven Tysdal Offer til Kirkens Nødhjelp FRENGEN KIRKE kl 16.00 Fam.gudstjeneste ved prost Sven Tysdal Offer til Kirkens Nødhjelp STADSBYGD KIRKE kl 16.00 Fam.gudstjenestee ved sokneprest David Vogel Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember Juledag STADSBYGD KIRKE kl 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Brita Hardeberg Offer til Saniteten RISSA KIRKE kl 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest David Vogel Offer til menighetens diakonale arbeid 26. desember 2. juledag/Stefanusdag RÅKVÅG SYKEHJEM kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Brita Hardeberg

31. desember Nyttårsaften REIN KIRKE kl 23.00 Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest David Vogel 1. januar Nyttårsdag/Jesu navnedag Ingen gudstjenester

4

8. januar Kristi Åpenbaringsdag RISSA KIRKE kl 11.00 Høymesse ved sokneprest Brita Hardeberg. Offer til menighetens misjonsprosjekt.

STADSBYGD ELDRESENTER kl.16.00 Gudstjenste med nattverd ved sokneprest Brita Hardeberg

15. januar 2. søndag i åpenbaringstiden REIN KIRKE kl 11.00 Høymesse ved sokneprest David Vogel. Offer til menighetens dåpsopplæring.

22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden STADSBYGD KIRKE kl 11.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Utdeling av bok til 1.klassinger. Offer til menighetsarbeidet. RAMSVIK KIRKE kl 16.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Utdeling av bok til 1.klassinger. Offer til menighetsarbeidet.

29. januar 4. søndag i åpenbaringstiden HASSELVIKA KIRKE kl 11.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Utdeling av bok til 1.klassinger. Offer til menighetsarbeidet.

RISSA KIRKE kl 16.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Utdeling av bok til 1.klassinger. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

5. februar Såmannssøndagen STADSBYGD KIRKE kl 11.00 Fam.gudstjeneste ved sokneprest David Vogel Utdeling av NT til 5.-klassinger. Offer til Bibelselskapets bibelmisjon.

12. februar Kristi forklarelsesdag REIN KIRKE kl 11.00 Høymesse ved vikarprest Jørund Grønning. Offer til Israelsmisjonen. GRANLUND SKISENTER, STADSBYGD kl 11.00 Sportsandakt ved sokneprest David Vogel Stadsbygd Idrettslag feirer 100 år.


SKAUGDAL BEDEHUS Juletrefest Onsdag 28. des. (4. juledag) kl. 19.00 Andakt ved Aage Stoen. Bevertning. Juletregang. Sang av Skaugdal Songlag og Unge Røster. Arr: Bedehusstyret. NOAS ARK Noas ark er et barnetreff for barn i alderen 0-9 år i følge med foreldre eller annen voksen. Ledere er Jorunn Bårli Berg og Johanne Karlsaune Tung. Noas Ark møtes annenhver onsdag på Stadsbygd bedehus kl.10.30 - 13.00. Ta med matpakke. Pris: 50 kr pr barn pr år. Møtedager: 11. januar, 25. januar. 8. februar NOAKLUBBEN Noaklubben er for 3.-7. klassinger. Vi samles på Stadsbygd bedehus tirsdager, kl.17.30 – 19.00. Programmet består av bibelsamling, hobbyaktiviteter og kveldsmat. Leder: Jorunn Bårli Berg. Kontigent kr 50,- pr barn pr. år Møtedager: 10. januar, 7. februar PRE SOUL CHILDREN Sangkor 1.-4.trinn. Møtes til korøvelse annenhver tirsdag kl. 17.30- 18.45 på Fissa Misjonshus. Kontaktperson Jorunn Bårli Berg. SOUL CHILDREN Sangkor 5.-10.trinn. Korøvelser annenhver tirsdag kl 18.30-20.00 på Fissa Misjonshus. Kontaktperson Marianne Bondø Langmo. Mat og sosialt samvær på slutten av øvelsen. Øvelsesdager for begge korene: 17. jan, 31. jan, 14. febr, 28. febr.

STADSBYGD BEDEHUS Barnejuletrefest Fredag 30. des. (6. juledag) kl. 15.00 Arr.: Noas Ark og Noaklubben

KLØVERSTUA, RISSA Juletrefest Lørdag 7. januar kl. 16.00. Andakt ved misjonssekretær Astrid Breivold. Arr: Rissa Normisjon

Aktivitetsplan for Rissa Misjonssambandsforening våren 2012 Januar: 17 Februar: 3-5

Forening hos Hildur Dahle kl 19.30. Temahelg med Olav Vestbøstad; ”Hvordan vitne i vår tid?” Møter blir fredag kl 19.30, Lørdag kl.11.00 og kl.14.00 og søn dag kl 11.00. 14 Forening hos Aud og Ottar Rønning kl 19.30. Mars: 7 Forening hos Furuseth kl 19.30. 20-25 Møteuke med Else Marie Ledal April: 17 Forening hos Frengen kl 19.30. 29 Fellesskapssamling på Fissa misjonshus kl 18,00. Mai: 15 Forening hos May Elin og Andrew Larsen kl 19.30. Juni : 17 Tur på ”Ugla”? Vel møtt til samlingene! Hilsen Oddny Tlf.73853877/95201397

Utdrag av regnskap for Rissa kirkes blomsterfond 2010 Inntekter Minnegaver 8.400,00 Renter 1.209,00 Lyskaster ved parkeringsplass Beplantning, blomster Diverse utstyr Katafalk Honorarer Annonser Kirkegårdsdugnad Gebyrer Sum Underskudd

9.609,00 18.907,00

Balanse pr 31.12.10 Bankinnskudd SpareBank 1 Innskudd Rissa Handelslag Andre fordringer Sum innskudd:

Utgifter

13.272,00 5.806,00 3.132,00 2.989,00 2.438,00 425,00 233,00 120,00 28.415,00

93.612,00 25.894,00 3.048,00 122.554,00

Regnskapsfører: SpareBank 1 SMN Regnskap AS

5


BEGRAVELSER 13.10.11 14.10.11 21.10.11 21.10.11 26.10.11 01.11.11 04.11.11 04.11.11 11.11.11 18.11.11 25.11.11 25.11.11

Berit Vaagan f. 1939, Værnes kg Lilliann Straub f. 1944, Rein kg Inger Johanne Langsæther f. 1929, Rein kg Borghild Borgen f. 1912, Stadsbygd kg Kåre Fenstad f. 1936, Husby kg Inger Johanne Hammer f. 1938, Lademoen kg Inger Oline Fossan Vemundstad f. 1923, Rein kg Ingrid Hildur Brevik f. 1922, Hasselvika kg Anna Hafeld f. 1923, Rissa kg Odd Margido Hammeren f. 1919, Husby kg Paul Ingvald Tokstad f. 1922, Husby kg Nanny Bjørvik f. 1911, Stadsbygd kg

29.11.11 Dagny Jorun Vandbakk f. 1925, Fines kg 30.11.11 Ane Martha Halvei f. 1930, Stadsbygd kg 02.12.11 Odlaug Elvida Bjørkvik f. 1916, Husby kg

DÅP 16.10.11 16.10.11 13.11.11 13.11.11 13.11.11 13.11.11 20.11.11

John Aksel Haugan, Rein kirke Tilde Linnea Tiller Moe, Rein kirke Håkon Olsøy, Rissa kirke Ola Olsøy, Rissa kirke Henning Nepås Halsli, Rissa kirke Fredrik Sve, Rissa kirke Andreas Rokseth, Rein kirke

TAKKEANNONSER Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegaver ved vår kjære Inge Morten Bakøys bortgang og begravelse. Brit Helen, Jenny og Marthe med familier.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Kåre Fenstads bortgang og begravelse. Takk for pengegavene til kreftpoliklinikken i Fosen og til blomsterfondet. Bjørg, Kjell Gunnar, Maj Britt, Tor Einar og Jon Anders m/familier.

Takk for vennlig deltakelse ved mamma, Oddny Pauline Eilertsens bortgang. Takk også for gaver til Stadsbygd Eldresenter og Hasselvika blomsterfond. Oddbjørg, Johan, Einar og Solaug.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Inger Oline Fossan Vemundstads bortgang. Stor takk til Rissa Helsetun for god pleie og til Asbjørn Moslett for fin sang i kirken. Takk også for pengegaver til blomsterfondet og til Rissa Helsetun. Sverre Elsa, Bjørg og Knut Georg m/familier.

Hjertelig takk for all omtanke og deltakelse ved Agnar Bjørnerås’ sykdom og begravelse. Takk for pengegaven til kreftpoliklinikken Fosen. Familien

Hjertelig takk for blomster, gaver, omtanke og deltakelse ved vår kjære Anna Hafelds bortgang og begravelse. Ingebjørg og Svein

Min barndoms jul Når julelyset tendes i min stue, da husker jeg min barndoms jul så grant, da slår hvert høitidsminne ut i lue, da hviskes sære ord om fest som svant.

Hvor er det søtt og godt, på ny å gjeste, få fødeplassen nær ved fjellets fot, og der som barn i tro og tillit feste blandt lys og sang og dannes stor og god!

Min tanke hjem til barndomshytten vender, til mor og far, til søster og til bror. Jeg hører kirkeklokkens malm som sender sitt julebudskap over bygd og fjord.

Min barndoms jul! Du fagre, rene, lyse – o dra mig til dig hver en julekveld! O favn mig ømt og gi mig fred og lise og fyll mitt sinn av sang og stråleveld!

Johan Selnes Å, klokken fra min barndomsjul den sele, hvor den i lønn kan ringe lint og varmt og tø opp vinternattens is og tele i sjelens vrå og fjerne allting armt!

6

Fra ”Illustrert Familieblad” 17/12-1938.

Innsendt av Johan Selnes’ sønn Bjarne J. M. Selnes


Min salme Når jeg ble spurt om velge meg ut en salme som skulle være min, var det med litt blandende følelser jeg tok den oppgaven. Salmer kan bringe den gode tros- og kjærlighetsfølelsen inn i mitt eget hjerte, men de kan også bringe frustrasjon og en følelse av at jeg ikke blir rørt av hverken tekst eller melodi fordi den ikke kommuniserer med meg! Jeg mener ikke at tradisjoner ikke er viktig, men det er også viktig med fornyelse for at tradisjonene skal være levende. Kirken er ikke et gammelt hus punktum. Men kirken er et hus selv om tårnene faller, som det står i en annen salme. Derfor er det en ting som er grunnleggende viktig; nemlig det sentrale budskapet som gjelder oss alle. Budskapet om en

kjærlig Gud som vil oss alt godt. Kjærligheten som gir oss nåde uten å kreve noe tilbake. Det budskapet smitter over på meg og gir meg lyst og motivasjon til å formidle og gi denne kjærligheten videre til andre. Derfor velger jeg meg salmen som gir meg den følelsen, salme 669 Kjærlighet fra Gud. Den har et godt budskap og en tidløs melodi som det er lett å synge med hjerte for meg!

Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten. Kjærlighet fra Gud

som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet. Jeg utfordrer Torbjørn Hermstad neste gang.

Kjærlig hilsen Narve J. Langmo

Barnas kirkebok Barnas kirkebok i Sør-Stjørna 7 fireåringer fikk bøkene sine i Ramsvik kirke 20. november 2011

Barnas kirkebok i Stadsbygd. 14 fireåringer fikk bøker i Stadsbygd kirke 23. oktober 2011.

7


De nye menighetsrådene Hasselvika menighetsråd.

Nils Richard Hassel er valgt til leder for det nye menighetsrådet i Hasselvika. Anders Fagerdal Lian er nestleder, Marianne Melby Wean kasserer og Hans Marius Mauseth er sekretær. I Rissa kirkelige fellesråd møter Nils Richard Hassel og Terje Buaune.

Nils Richard Hassel, Anders Fagerdal Lian, Hans Marius Mauseth, Marianne Melby Wean

Stadsbygd menighetsråd.

Det nye menighetsrådet er nå konstituert og har fordelt oppgavene. Elin Kvidal er leder av rådet med Erlend Singstad som nestleder. Terje Jønvik er kasserer og Erlend Singstad er sekretær. Signe Lise Tung Nilsen og Kirsti Hermstad er valg til medlemmer av Rissa kirkelige fellesråd. 1. rekke: Signe Lise Tung Nilsen, Kirsti Hermstad, Erlend Singstad 2. rekke: Elin Kvidal, Anne Berit Berg, sokneprest David Vogel Ikke tilstede: Terje Jønvik

Rissa menighetsråd.

Margot P. Thomassen er fortsatt leder i menighetsrådet. Finn Yngvar Benestad er nestleder, Olga Berg sekretær og Ragnar Hermstad er kasserer. Sverre Skalmerås og Sissel Godal er medlemmer av Fellesrådet.

Sør-Stjørna menighetsråd

Foran fra venstre; Sissel Godal, Solveig Brørs, Rose Ramsø, Judith Hassel og Elise Maalø Reksen. Bak fra venstre; Margot Pallin Thomassen, Ragnar Hermstad, Sverre Skalmerås og Finn Yngvar Benestad. Ikke tilstede: Olga Berg, Arnhild B. Olsøy

Oddny Bliksås Frengen er valg til leder av menighetsrådet med Arve Bredesen som nestleder. Siw Ellen Fiksdal er kasserer og Knut Erik Engvik er sekretær. Oddny Bliksås Frengen og Liv Refsnes er valgt til medlemmer av Rissa kirkelige fellesråd.

Oddny Bliksås Frengen, Knut Erik Engvik, Arve Bredesen, Liv Refsnes, Siw Ellen Fiksdal, Laila Øyen.

8


Kirkevergen informerer: Oppussing Rissa kirke

Rissa kirkelige fellesrådet har nedsatt en byggekomite som står for planlegging vedrørende oppussing av innvendige murvegger og utvendig fasade. Komiteen består av fellesrådets leder Sverre Skalmerås, Sissel Godal fra Rissa menighetsråd, kirkevergen, sokneprest Brita Hardeberg og Per Olav Foss fra Teknisk etat i kommunen. Jan Olav Holten er byggeleder. Sivilarkitekt Steinar Uddu har utarbeidet anbudsbeskrivelser. Biskopen og Riksantikvaren har godkjent at plastmalingen på innvendige murvegger fjernes. Veggene vil så bli malt med silikatmaling. Utvendig vil kirken bli vasket og synlige sår i fasaden vil bli reparert med mørtel. Rissa kommune bevilget kr 2 750 000 til prosjektet i 2011, og samme beløp er satt inn i budsjettet for 2012, dette innebærer at prosjektet har en totalramme på kr 5 500 000,-. Anbudsbeskrivelse ble utsendt i sommer, men ved anbudsåpning viste det seg at alle innkomne anbud hadde en kostnadsramme som oversteg den disponible rammen, og anbudskonkurransen ble avlyst. Hele prosjektet ble gjennomgått på nytt, og det ble besluttet at kun synlige sår på ytterveggene skal utbedres i tillegg til de indre murveggene. Ny anbudsbeskrivelse ble utarbeidet – og da med et mindre arbeidsomfang enn den første. Anbudsfristen er nå før jul, så det blir spennende å se om evt. anbud blir innenfor den disponible rammen. Planlagt oppstart er satt til midten av januar 2012, med pågående arbeider utover hele

Prestesituasjonen på nyåret På nyåret 2012 skal sokneprest Brita Hardeberg ha 5 ukers studiepermisjon og sokneprest David Vogel skal deretter ha 6 ukers pappapermisjon. Vikarprest Jørund Grønning vil ta flere prestetjenester i denne perioden.

året. Innvendig vil en og en vegg bli renovert, slik at vi håper at kirken kan være åpen for kirkelige handlinger under hele prosessen. Oppussing av inventar og arbeid med bedre belysning blir satt i gang etter at murarbeidet er ferdig avsluttet. Anita Grø Rein

Ny stilling ved kirkekontoret

Svanhild Sveaas Skrødal er ansatt i en 100 % rådgiverstilling ved kirkekontoret. Kirkekontoret har i 2011 hatt en 40 % merkantil ressurs ledig på grunn av sykefravær. Svanhild går inn i denne stillingen. I tillegg er

stillingen utvidet med 60 %. Stillingen ble utvidet for å få arbeidsressurs til planarbeidet vedrørende framtidens kirkegårder i kommunen. Det må nå lages planer for de kommende 20 – 40 årene, et arbeid som er stort og tidkrevende. Ved siden av kirkegårdsplanene, vil Svanhild jobbe med HMS – helse, miljø og sikkerhet i kirkesektoren og være menighetsrådenes kontaktperson inn mot fellesrådet. Hun skal også delta i planlegging og gjennomføring av konfirmantundervisning i Rissa, arbeide med lederopplæring av ungdom, samt ha forefallende kontorarbeid. Anita Grø Rein

Oppmåling og omregulering av kirkegårdene på Rissa og Rein Som mange sikkert har lagt merke til og undret seg over, er det på noen gravfelt på Rissa og Rein kirkegårder satt ut en del stikker ved enkelte graver. Dette er et ledd i arbeidet med å måle opp feltene og gravene med GPS slik at vi får laget nye og riktige gravkart. Stikkene er satt på de gravene som fortsatt er i fredningstida, d.v.s. under 20 år etter gravlegging. Disse kan ikke gjenbrukes før fredningstida er ute. Det begynner å bli få ledige graver både på Rein og Rissa og det er stort behov for nye arealer. Vår erfaring fra samme arbeid ved Stadsbygd kirkegård, viser at vi ved en skikkelig gjennomgang av feltene med riktige mål, får frigjort nye are-

aler til dette formålet. Dette på grunn av graver som er slettet tidligere, graver som vi ikke kan finne festere på og ingen estimerer lenger eller uutnyttet areal. Ved GPS målinger vil det heller ikke være i tvil om hvor grava er og det vil lette arbeidet vårt betydelig når vi f. eks skal bruke opp ei ”gammel” grav eller finne ei grav på vinterstid. Å omregulere et felt er et nitidig arbeid. Etter oppmålingene ute må vi gå inn på eksisterende gravregister for å finne festere, legge inn nye registreringer og tegne nye kart. Tilslutt skal vi få godkjent de nye kartene hos bispedømmerådet. Svanhild Sveaas Skrødal prosjektleder

Gravlykter av glass

Det har blitt en fin skikk at mange pynter gravene vinters tid med lys og gravlykter. I den mørke årstida er det alltid lys på mange graver. Det er vakkert! Når lysene har brent ned, blir som regel noe igjen. Tomme glassbeholdere er ikke vakre, og dersom de knuses til glassbrott, blir det et avfallsproblem. Kjære pårørende: Tenn gjerne lys, men fjern glassbeholderne etterpå! Margareth Askjemshalten, arbeidsleder for kirkegårdsarbeiderne.

9


Vi synger julen inn

I over 50 år har Leif Buan arrangert førjulstreff for eldre. Det er en arv han fikk fra sin mor. Da han bodde på Stadsbygd, var eldresenteret arena for de populære Vi synger julen inn-arrangementene. Etter at han flyttet til Rissa Sykehjem, har han ført tradisjonen videre. Over hundre personer fra sykehjemmet og omsorgsboligene i nærheten var invitert til årets arrangement i de nye og oppussede lokalene på sykehjemmet som nå skal bli kantine. Det er Leif som legger opp programmet og har regien for Vi synger julen inn, men han har en hærskare av gode hjelpere som bistår med sang og musikk, diktlesing og matservering. Jula er tiden for tradisjoner, og Leif serverer alltid multekrem og smultringer. Uten det blir det ikke ordentlig Vi synger julen inn.

Marianne Schick var en av de gode hjelperne som serverte smultringer og multekrem

Musikken ble besørget av Vigdis Berget, Astrid Fagerdal og Asbjørn Mosleth. Leif Buan til høyre.

Sokneprest Brita Hardeberg holdt andakt for Leif Buan og de andre deltakerne på sykehjemmet.

10


Sintepetter og han Nils opp, mer rasende enn før, trampet i bakken, slo ut med hånden og durte i vei. Nils ble ganske mo i knærne. “ Du kan stå der å flire!” skrek han. “Den beste i klassen er du, og jeg har dumpa, jeg! Faren din har du, jeg har ingen! Tanter og onkler har du som gir deg julegaver, og vet du hva jeg fikk til jul? Ingen ting fikk jeg. Ikke ei flis! Ja, nå kan du gå til andre å sladre, så har dere enda noe å erte meg for. Erte kan dere! Hørte du! Erte! Det kan alltid den som har alt og som kan alt -------!”

Endelig ble det dag. Mamma kom inn og smilte så lurt. Nils spratt opp av senga. Ble fort ferdig på badet. Mamma så bare lur ut. Hun sa ingen ting. Han spurte hvordan det var med den møllspiste eska. “Klokka ti kommer den”, svarte mamma. “Og jeg håper du ikke glemmer lekser og alt annet når du får den.” Å nei, han skulle ikke glemme noe han, verken lekser, musikkøvelser eller andre ting.

Plutselig stoppet han og mønstret Nils med faretruende øyne. Nils følte det som han hadde fått juling eller en kald dusj. Sintepetter hadde nok alltid vært sinna og ofte tordnet iver, men aldri hadde han fortalt noe om seg selv. Aldri fikk noen vite hvordan han følte det inni seg.

Så gikk døra opp, og der sto pappa - med ei eske med huller i. Nils takket og åpnet. Han hylte av glede. En terriervalp, akkurat en sånn han hadde ønsket seg lenge, veldig lenge! Nils løftet den opp, kalte den Tass, og alt omkring var glemt. Lenge går han rundt med Tass i armene, koser og klemmer, snakker babyspråk med den. Å så glad han var! Han måtte vise fram Tass til alle. Først fikk mamma og pappa se den fra alle kanter. Og så, hvem nå? Nils satte ned valpen, tok på seg yttertøy og løp ut. Alle i hele nabolaget måtte jo få se den. Der borte sto det en fyr og sparket i en snøfonn. Nils skyndte seg bort dit. Sintepetter! Nils hadde håpet at det var noen andre, men nå var det jul, og da var vel alle snille. “ Heisan” sa Nils, “Se hva jeg har fått!” Sintepetter rørte seg ikke. Nils ble litt skuffet, men Sintepetter var alltid litt rar. “Seee!” brølte han og holdt den redde valpen rett opp under nesen på Sintepetter. “ Dra deg unna!” lød svaret. “ Men kan du ikke se da?” “ Nei,” hveste Sintepetter og sparket i fonna, så snø og is føk. “ Åffer er`u alltid så sint?” spurte Nils. Ikke noe svar. “ I dag kan du vel ihvertfall være blid, for du har vel også fått deg julegaver, eller? Jeg har fått en hel haug, atten har jeg fått!” Nils snakket ivrig og glemte helt at han snakket til sin største skrekk og verste fiende fra skolen. “ Slutt -!” begynte Sintepetter. Men så rettet han seg

Sintepetter hørtes ut som en orkan, og hele tiden trampet og sparket han med de ødelagte støvlene sine. Nå løsnet sålen på den ene også, og Sintepetter rev den av og slengte den langt utover jordet.

Nils ble så bløthjertet at han inviterte Sintepetter hjem. Og Sintepetter ble så forbløffet at han labbet med. Nå husket Nils på Tass igjen og klemte han hardere inn til seg.

Hjemme hos Nils stirret Sintepetter fremdeles morskt omkring seg. Nils var litt forlegen, men tok frem alle sine julegaver. Det elektriske toget suste omkring. Tass ble så redd, at han løp ut på kjøkkenet. Plutselig styrtet Nils ut på kjøkkenet, og uhøflig stengte han døren etter seg. Sintepetter lurte seg til å plukke på alle lekene. Og ute på kjøkkenet pratet Nils og mamma om merkelige saker. Mamma fikk tårer i øynene. Lenge snakket de sammen, og da døren inn til stua gikk opp igjen, sa Nils noe Sintepetter aldri hadde hørt maken til før. “ Se her,” sa han “du skal få dette toget, og denne ballen og denne og dette og dette og den der…” Så kom mamma inn med et par støvler som var blitt for små for Nils, men som passet perfekt til Petter. Petter hadde ikke blitt mer overrasket om han hadde fått en ørefik. Ørefik var han vant til, men dette…. Plutselig smilte han og mumlet noe som skulle forstille takk. Så samlet han sammen de ni presangene han hadde fått, halvparten av det Nils hadde fått, og strøk på dør. Mamma og Nils så etter han i vinduet. “ Tenk han smilte!” sa Nils. “Kanskje han er snill inni seg!” “Det er han sikkert” svarte mamma. Da så de at Petter satte fra seg alle sakene i snøen. Så snudde han seg og smilte som selveste fullmånen og vinket med begge hendene mot mamma og Nils. “ Jeg skal aldri erte han mer,” sa Nils. “Men du har da vel ikke gjort det?” sa mamma forskrekket. Nils bare nikket. Mamma så på han, men skjente ikke. Det var ikke nødvendig nå. Da hoppet Tass oppetter beina på Nils. Han løftet Tass forsiktig opp. Nils var lykkeligere enn noen gang før.

Utdrag fra Solglitter, Norsk Bokforlag 1958 av Inger Laich-Abrahamsen

Igjen telte han dem opp. Atten! Atten gaver hadde han fått. Han følte seg rik. Det elektriske toget var nok det fineste, så kom den største fotballen, deretter trekkoppbilen. Å … resten var like fint. Støvlene hadde han på. Det var fantastisk deilig å være Nils!

Barnesida

Nils fikk ikke sove. Hver gang øynene gled igjen, så var han med ett lys våken. Hva var det mamma mente? Han tok et nytt overblikk over julegavene sine. Jo visst, 18 presanger hadde han fått! Men hva var det mamma mente? “I morgen” og “overraskelse”, “eske med hull i”, “ skulle komme med toget”, og noe om at han kom til å bli mer glad i den enn noen av de andre gavene. Da han ville spørre, sa mamma at han måtte be kveldsbønnen sin og legge seg til å sove. Nå hadde han ligget og vridd seg i hele natt på grunn av den overraskelsen. Ei eske med huller i, var det noe å bli glad i da? Kanskje var den av gull eller sølv. Huff, han tøyset og vaset i halvsøvne,.

11


Informasjon

Returadresse: Kirkekontoret 7100 Rissa

B LysVåken i Stadsbygd kirke 26.-27. november 2011 11 sjetteklassinger fra Stadsbygd ga liv i den gamle kirka denne helga. LysVåken-komiteen på Stadsbygd ved sokneprest David Vogel sto for gjennomføringen, og foreldre deltok med å levere mat og være nattevakter. Hjertelig takk for hjelp og fellesskap alle sammen!

Stadsbygd menighetsblad nr.6/11.  

Envelsignetjul! FORSTADSBYGDPRESTEGJELD •Denyemenighetsrådenes8 •Visyngerjuleninns10 Nr6 • 2011 • 61.årgang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you