Page 1

Nr 5 2011

DESEMBER

62. årgang

Fra biskopen side 2

• Intervju Else L Danielsen, side 3

• Ny gudstjeneste side 6

Vi ønsker dere en velsignet julehøytid.


2 – Frosta og Åsen Menighetsblad

Gud hos oss Biskop Tor Singsaas

Dette blir en helt spesiell jul for mange. Sommerens vanvittige terror på Utøya og i Oslo skaker oss voldsomt. Noen mistet så ufattelig mye; En av dem sitter ikke rundt bordet denne jula. Savnet er ubeskrivelig. Smerten voldsom. Tapet uerstattelig. Mange andre har og mistet sine dette året. Det har ikke fått samme offentlig oppmerksomhet, som rimelig er. Men savnet, smerten og tapet er like stort. Alt vekkes til live igjen når høytida nærmer seg. Vi trenger hverandre like mye denne jula som vi viste det i dagene etter 22.juli. Ondskapen har rykket så tett innpå oss, at den er blitt en realitet vi må forholde oss til på en ny måte. Den har rystet oss i vårt innerste. I juli svarte vi ondskapen med å strømme ut i gatene og på torgene med roser i hendene, og med å tenne tusenvis av lys i kirkene. Vi talte kjærlighetens språk, - og levde som vi talte. «Gatene er nå fylt av kjærlighet» sa kronprins Haakon. En utrolig kraft når fellesskapet oppleves slik. Det ga dyp mening å svare med kjærlighetens språk. For kjærligheten er det store under. Hvor har vi dette fra? Fra Gud. Han er kjærlighet. Han la inn kjærlighetens kraft i oss da han skapte oss. Gud kom selv julenatt til Maria og Josef som den minste på jord, for å leve sammen med oss. Han kom for å vise oss hva kjærlighet er. Da Guds Sønn ble menneske, fikk vi et medmenneske i Gud som på egen kropp har erfart hva det vil si å være menneske. Jesus Kristus møtte alle med dyp kjærlighet, respekt og verdighet. Han viste med sitt liv at kjærlighetens vei fører til livet. Men denne måten å leve på, utfordret ondskapen. Den tålte det ikke. Guds Sønn lot ondskapen ramme seg selv. Jesu død på korset er et håpets tegn som forteller om en Gud som er med oss ned i det dypeste mørke. Og trassig tror vi at Kristi oppstandelse fra de døde er den første virkelige seier over ondskap og død. Sammen med Kristus reiser vi oss mot ondskapen i verden. Velsignet julehøytid.


Frosta og Åsen Menighetsblad –

Tro og liv Else Lundsgaard Danielsen er diakon i Åsen. En diakons arbeid skjer jo mye i det skjulte og stille, så vi tenkte vi fikk gå henne litt på klingen og bli bedre kjent. Hun hadde jo også 28 danske år på baken (- er det muligens litt for folkelig å si om en kirkens arbeider?) da hun kom til Oslo og ble menighetssøster på Hovseter. Det er vel kjent at det er deilig å være norsk i Danmark og at en kan ha inntrykk av at enhver norsk barnefamilie med respekt for seg selv, må ha vært på ferie hos naboene i sør. Så hvordan var det å være dansk i Danmark og etter hvert dansk i Norge? Vi går i gang og spør! Jo, hun ble født i -51 på Lolland. Eldst av tre søsken. Faren var bondesønn, så Else kunne kanskje ha sittet på en gård på Lolland? Hun har av og til senere tenkt på hvor tilfeldig det kan være hvilken retning livet tar. Farmor døde, farfar ble syk og gården ble solgt. Det er ikke odelslov i Danmark og derfor ikke slektsgårder i samme grad som her. Far ble lærer og kirkesanger og mor var lærer, søndagskolelærer og speider. Foreldrene ledet en ungdomsklubb hjemme på skolen. Og Else gikk i kirken – var med far og hengte opp salmenummer og tente levende julelys på juletreet i kirken. Hun hjalp til på søndagsskolen fra hun var 12 og ledet sin egen speiderpatrulje fra hun var 15. Hjem, skole, kirke, ansvar, kall og forpliktelse er arv som sitter i. Elses mormor fikk et halvt år som sykepleierelev på Århus kommunehospital. Da ble moren hennes syk og det ble slutt på drømmen om sykepleieryrket. Hun fortalte spennende historier fra den korte tiden og ville nok gjerne at noen kunne fullføre det hun selv måtte gi avkall på. Mormoren ble 97 år, så hun fikk god tid til å påvirke etterkommerne. Ingen av hennes 8 barn gikk den veien, men hun lyktes med to av sine barnebarn! Else hadde alvorlige tanker om å bli misjonær. Helst ville hun til Afrika. Hun tok motorsykkelsertifikat og kjøpte motorsykkel – det ville det jo bli bruk for i Afrika! Tre ganger ble hun spurt om å reise. Første gang var det Calcutta som var muligheten. Men hun hadde en speidertropp på 30 jenter hjemme i Danmark. Det var dette med ansvar og forpliktelse, da – og hun valgte speiderjentene. Så fikk hun spørsmål om å bli speiderkonsulent på landsplan, og det sa hun ja til. Hun ble spurt om å reise til Bangladesh – og tenkte stadig at en dag ville det bli. Så reiseglad som hun var, lå det nærmest i kortene. Kvinnehospital i Kuwait var neste utfordring. Men da

hadde konsulenten vært på en skjebnesvanger nordisk ungdomslederkonferanse i Silkeborg. På Himmelbjerget hadde hun truffet en teolog som var speidersekretær i Norge, Gustav Danielsen – og to år etter var vi gi, sier hun og ler. Det er alt vi får høre om det! De nygie bodde 6 år i Oslo. Det kom to barn, i - 83 og -85. Else tok videreutdanning som helsesøster. Så søkte Gustav på prestestillinger. Else så en annonse fra Frosta og ble begeistret for beskrivelsen av den vakre bygda. Og så kjenner vi historien: For 25 år siden i disse dager, kom familien til Frosta. Else var ingen byjente. Hun var vokst opp på landet og møtet med Frosta var i og for seg ikke så fremmed. Men mye av det andre var ikke så lett: Hun var vant til å være Else Lundsgaard, menighetssøster. Nå så hun seg nødt til å gi opp egen yrkeskarriere og hun følte seg fremmed for ”fru Danielsen”. Hun klarte ikke å pendle for å få jobb. Gustavs arbeidspress var formidabelt - 80 begravelser og dobbelt konfirmantkull, husker hun fra det første året. Tre barn (og i -92 kom nummer fire!) satt i sofaen og ropte: Vi vil ha far! Han hadde lovt å legge dem, men måtte ut i prestelig ærend, og barna hadde ikke tenkt å godta mor! Men presten hadde heldigvis hjemmekontor på den tida og det reddet barnas forhold til far. Men isolasjon kjente hun på. Hun hadde ikke bil og ”folk flest” i Trøndelag renner ikke ned dørene hos prestens i første omgang! Etter hvert ble hun engasjert i Kirkens lekestue, søndagsskole og speiderarbeid. Det gav så smått venner, trivsel og mening. Og da de fem årene de måtte være for å få fri flytting, var gått, hadde hun ikke lyst til å flytte lenger! Og etter hvert ble det diakonstilling i Åsen og det op leves godt å ”stå på egne bein” igjen. Savner du Danmark? Ja, hun savner sykkelstier, strendene, dansk bøkeskog som er lett å gå tur i (for

den er mye ryddigere enn den norske skogen!), dansk søndagskirkelighet, som betyr at det i langt større grad enn her er vanlig å gå i kirken – og å synge veldig gamle og veldig lange salmer. Brorson og Grundtvig med 12 -14 vers er tingen, forstår vi! Ellers kjente hun seg straks hjemme i den norske kristeligheten. Hun roser Den Norske kirke for den flotte liturgien vi har og for å ligge så langt framme i trosopplæring. Hun er vokst opp i en kirkelig familie og var litt uvant med frie bønner, for eksempel. Hun var voksen før hun møtte indremisjonsungdom og vekkelse – og altså oppdaget at en kunne be med egne ord høyt og sammen med andre. Faste bønner og Fadervår var barnelærdommen. Den hellige Birgittas bønn: ”Herre vis meg din veg og gi meg mot til å gå den.” har hun gjort til sin. Kunne du tenke deg å flytte til Danmark nå? Hun ler og nøler. Sier at hun teller på norsk når hun handler i danske butikker! Hun er blitt glad i Norge, i Frosta og Åsen, i kirken. Norge er barnas oppvekstland. Nei, det med flytting er hun ikke helt sikker på. Men det har etter hvert blitt deiligere å være dansk i Norge, det er sikkert! Menighetsbladet takker for åpen dør i Prestegården!

3


4 – Frosta og Åsen Menighetsblad

Nytt fra menighetene Åsen Den tradisjonsrike menighetshusbasaren i Åsen – som har skrumpet inn fra heldags til noen intense kveldstimer – gikk av stabelen 11. november. Den kastet av seg imponerende 40 300 kroner, og styret takker alle som deltok med trofast og effektiv arbeidsinnsats, raus pengebruk, andakt (Gustav prest) og Kortnebbgåsa med Jon Einar Kirknes på trekkspill som fikk oss med på sang!

Frosta Babysang måtte dessverre avlyses i høst pga sykdom, men vi kommer sterkere tilbake til våren. Bjørklytreff er kommet i gang annenhver onsdag på Frosta. Det er en mulighet til samtale på bedehuset, i regi av diakonen og i samarbeid med Normisjon. Ryktet. sier at de som møtes der, trives.

Felles Arne Myrholdt og Svanhild Enstad har takket av som ledere i menighetsrådene. Vi sier en hjertelig takk for fellesskap og

samarbeid til rådsmedlemmene, ansatte og alle frivillige og ønsker de nye rådene lykke til! Menighetsbladets økonomi har vært en litt stusslig gjenganger. Vi har gått med underskudd i flere år og sitter med en gjeld til menighetsrådene. Det er jo god skikk å gjøre opp for seg, så vi har også gjort avtale med trykkeri som er billigere, og vi kan risikere å måtte unnvære farger på for- og bakside. Det siste sitter langt inne – så vi har lagt ved en giro i dette nummeret og håper på en flott julegave fra leserne! Jakten på den hemmelige @ er gjennomført med 33 livlige 6.-klassinger på Solhaug. Også i år ga opplegget stoff til ettertanke om hva som er rett og galt. Nesten 70 % av deltakerne skrev på kursvurderingen at helga hadde vært topp, mens resten skrev at den var OK. Foreldrene tok det hele og fulle ansvar på kjøkkenet, så lederne kunne konsentrere seg om programmet og deltakerne. Bibelskattejakt for 5.-klasse er gjennomført i begge menighetene med presentasjon av seks fortellinger om kong David. Kunst-

foreningen har laget bilder til alle fortellingene og de gir god hjelp til å få tak i hva de handler om. Til slutt skulle skatten finnes og da gikk det fort for seg rundt omkring i hele kirken. Vårens datoer For barn og unge 4.-5. februar Juniorkonfirmasjon Solhaug 23.-25. mars Førkonfirmasjon Solhaug 18. mars Sprell levende Åsen 6. mai Sprell levende Frosta 27. mai Konfirmasjon Frosta 3. juni Konfirmasjon Åsen 9.-10. juni Juniorkonfirmasjon Tautra For alle 26. feb Misjonsdag Frosta 4. mars Misjonsdag Åsen 11. mars Sportsgudstjeneste Folkheim 22. april Eldres kirkesøndag Åsen 29. april Eldres kirkesøndag Frosta 20. mai Turgudstjeneste på Rapphytta 17. juni Frilusgudstjeneste på Lo Studiepermisjon: Når en diakon har vært ansatt i 10 i vårt prosti har man rett til 3 måneders studiepermisjon. Denne gode ordning benytter

Slekt skal følge........ Døpte Frosta 11.09 Ellen Cesilie Haugen 11.09 Iver Nesshaug 02.10 Lucas Aspmodal Ervik 05.11 Naomi Gumaer 13.11 Martin Laugen 13.11 William Kvam 13.11 Heidi Eggen Johansen Åsen 18.09 Edvard Myhr 09.10 Sigurd Johansen 09.10 Jayden Melby Tråsdahl

Vigde Frosta 08.10 Kristian Eggen Rønning og Lene Engan 11.11 Karl Jostein Olsen og Ingrid Høglin 03.12 Kim Risan og Ida Renate Østerås

Døde Frosta 03.10 Johannes Kvamme 06.10 Jenny Haugen 05.10 Anny Aunan 10.10 Gunnar Bakken 11.11 Ragnar Kåre Mollan 15.11 Aage Strøm Åsen 30.08 Aase Hovdal 27.09 Trond Mossing 17.10 Gunnar Leangen 03.11 Eli Marie Skjesol 13.11 Laura Tømmerdal


Frosta og Åsen Menighetsblad –

Menighetsrådsvalget 2011 Årets menighetsrådsvalg ble gjennomført den 11. og 12. september. Valgdeltakelsen i Åsen ble på 14,3%, som er noe lavere enn sist (20,0%), mens den i Frosta var på 27,7%, som er omtrent samme nivå som sist (27,8%). Åsen menighetsråd Disse ble valgt til medlemmer i Åsen menighetsråd: Bergljot Aune 233 stemmer Hallgeir Nyborg 217 ” Anne Perly Rønning 208 ” Tone Alstad 202 ” Nora Karin Husby 198 ” Asbjørn Lillenes 195 ” Varamedlemmer: Kari Husby 194 stemmer Halldis Almlid Ringen 194 ” Ellen Sofie Reinås 189 ” Kristin Anita Undlien Sandvik 189 ” Petter Ingvald Walseth 186 ” Bergljot Aune er etter søknad fritatt fra vervet som medlem i menighetsrådet og Kari Husby blir derfor fast medlem i neste periode. Åsen menighetsråd har konstituert seg og valgt Hallgeir Nyborg til leder og Anne Perly Rønning som nestleder.

forts. fra forrige side jeg meg nå av. Jeg har valgt et matnyttig studie nemlig ”Menighetspedagogikk”. Jeg har en del oppgaver i trosopplæringen og syns det kan være nyttig å få ”spisset” min pedagogiske kompetanse litt. Det betyr ikke at jeg nå vil bli menighetspedagog. Som diakon er jeg vigslet til livslang tjeneste. Jeg håper at min nye kompetanse vil komme både de yngre og eldre generasjoner til gode i Åsen og Frosta menigheter. Menighetspedagogikk er et deltidsstudium fra Dronning Mauds Minnes høyskole på 60 studiepoeng fordelt over 2 år. Når mine 3 måneders permisjon er fordelt over 2 år betyr det en liten reduksjon av min stilling. En del arbeidsoppgaver får jeg avlastning til. Brit Stavset diakon på Frosta har overtatt en del av mine oppgaver i forbindelse med sorg. Til juleverkstedet på Frosta fikk vi bevilget vikar. Dessverre var det ingen som kunne ta på seg ansvaret for årets juleverksted, så det er avlyst. Else Lundsgaard Danielsen, diakon

Frosta menighetsråd Disse ble valgt til medlemmer i Frosta menighetsråd: Johan Petter Skogseth 662 stemmer Signe Bjørseth Treord 615 ” Ellinor Herdis Kvam Fikseaunet 580 ” 577 ” Ola Hjelde Hjørund Hagerup 576 ” Audny Merete Mehammer 569 ” Varamedlemmer: Anita Skogmo 565 stemmer Hanne Lothe Rekkebo 565 ” Aase Inger Lein 564 ” Bodil Fossum Krog 558 ” Tove Merete Rolseth Bratsvedal 550 ” Johan Petter Skogseth er etter søknad fritatt fra vervet som medlem i menighetsrådet og Anita Skogmo blir derfor fast medlem i neste periode. Frosta menighetsråd har konstituert seg og valgt Signe Bjørseth Treord til leder og Ellinor H. Kvam Fikseaunet som nestleder. OS

Helsing fra årets 50-årskonfirmanter Søndag 4. september møttes 23 av årets 50-års konfirmanter i Åsen menighet. I 1961 utgjorde årets kull 39 konfirmanter, og med det som bakgrunn bekreer antallet frammøte at denne dagen ville vi prioritere å møte ”gamle” venner. Stemninga ute på tunet ved ankomst utløste også mye latter og glede, noen ble gjenkjent mens andre måtte en tenke seg litt om før navnet var klart. Uansett – det var utrolig kjekt å få møtes på denne måten. Vi som ”gikk for presten” i 1961 kom fra Reithaug og Solhaug skoler og representerte i tillegg to årskull, fødselsårene 1946 (de som ventet et år) og 1947. Derfor var mange ukjente for hverandre da vi møttes til undervisning i kirka, og naturlig nok ble det ikke nære relasjoner til alle. Årets kull var etter det vi husket av det ”snille slaget” som ikke gjorde de store sprellene i kirkebenkene, men så var også konklusjonen i gruppa at presten var ”snill” med oss. Det var både interessant og spennende å få høre om dagens konfirmantundervisning som er en del av kirkens trosopplæring. Sokneprest og diakon fortalte om spennende tiltak som barn og ungdom får være med på, og ikke minst får medansvar og delaktighet i menighetens arbeid med praktiske oppgaver. Skulle gjerne vært konfirmant igjen! Leder i menighetsrådet, Svanhild Enstad, hadde laget en fin ramme for samlinga og ledet det hele med en åpen og lett tone. Vi som var samlet i Åsen menighetshus og kirke denne dagen fikk derfor med oss et godt minne, og det ble nok også gjort nye avtaler om å holde kontakten videre. På vegne av årets 50-års konfirmanter vil jeg takke Åsen menighet for den festdagen som vi fikk være med på 4. september. Åshild Husby Bergem

5


6 – Frosta og Åsen Menighetsblad

Gudstjenestereformen 1. søndag i advent får vår kirke en ny gudstjenesteordning. Hittil har ordningen vært bestemt sentralt. Førts var det kirkedepartementet og de siste årene har det vært kirkemøte / kirkerådet som har tatt beslutningene. Nå får vi være med og bestemme. Gjenkjennbar Det som nå skjer er ikke en total forandring av alt som har vært. Kirkemøtet har vedtatt en rammeordning. Den ser slik ut og ligner mye på den gudstjenesten vi har vært vant til: I. SAMLING 1. Forberedelse Tre klokkeslag 2. Inngangssalme 3. Inngangsord 4. Samlingsbønn 5. Syndsbekjennelse 6. Bønnerop kyrie 7. Lovsang gloria 8. Dagens bønn II. ORDET 9. Første lesning 10.Bibelsk salme / salme 11. Andre lesning 12. Evangelium Halleluja / salme 13. Preken 14. Trosbekjennelse credo 15. Salme III. FORBØNN 16. Kunngjøringer Syndsbekjennelse 17. Forbønn for kirken og verden Vi minnes de døde og ber for de sørgende 18. Menighetens takkoffer

IV. NATTVERD 19. Forberedelse av måltidet 20. Takksigelse og bønn 21. Nattverdmåltidet 22. Måltidets avslutning V. SENDELSE. 23. Salme 24. Velsignelsen 25. Utsendelse 26. Postludium / utgangsprosesjon Valgmuligheter Men innenfor den rammen er det mye å velge i, både av formuleringer og musikkstil. Menighetsrådene har oppnevnt en felles gudstjenestekomite for Frosta og Åsen. Den består av Ellinor Fikseaunet og Arne Haug fra Frosta, Olaug Stokkan og Bjørn Enstad fra Åsen, pluss organistene og presten. Komiteen skal sette seg inn i valgmulighetene og lage en plan for å prøve ut disse. Vi har ett år på oss til å gjøre forsøk og samtale om de ulike løsningene, og så vil menighetsrådene gjøre vedtak om hvordan gudstjenesten skal være hos oss. Bred deltakelse Et viktig poeng er at dette skal være menighetens gudstjeneste. Det skal ikke være slik at prest og organist holder en forestilling for menigheten, men vi skal holde gudstjeneste sammen. Derfor vil det være viktig at

så mange som mulig møter opp på gudstjenestene dette året og sier sin mening når vi samles etter gudstjenesten for å vurdere de forandringene som ble prøvd ut. Det er ikke komiteen som skal overta for prest og organist. Komiteen skal sørge for at vi får prøvd ut alle mulighetene, men det er hele menigheten som skal snakke seg fram til hvordan en ønsker at dette skal være. Gudstjenestegrupper Det er sendt ut en del innbydelser til å delta i gudstjenestegrupper. En slik gruppe vil være med å lage den enkelte gudstjenesten i samarbeid med de ansatte. Det kan bety å være oppleser, gi moment til forbønnen, være kirkevert, komme med ønsker om salmer og prekentema osv. Noen har allerede meldt seg til å være med, men det er plass til mange flere. Ta kontakt med prest eller organist og meld deg på. Dette vil være en spesiell mulighet til å være med og prege gudstjenestene. Beslutning Reformen starter 1. søndag i adventstiden i 2011. Før samme søndag i 2012 skal menighetsrådet ha gjort vedtak om hvordan det skal være hos oss, og etter godkjenning av biskopen, blir ordningen så tatt i bruk.

Konfirmant 1961 Det er både skremmende og vemodig å vite at i år er det jeg som er 50-årskonfirmant! Inni oss er vi jo ennå 14-15 år. Tenk at tida går så fort! De vi ser oe, forandrer seg ikke så mye. Og vi selv er jo de samme unge, spreke gutter og jenter. “Skal bli artig å se igjen ungdommene fra 1961”, tenkte mange av oss. Det var hyggelig å få invitasjon fra Frosta menighet som 50-årskonfirmant. Ganske mange meldte seg på, men vi skulle aller helst ha fått møte alle igjen. Fire av kullet var dessverre gått bort. Den 11. september møttes vi ved Frosta kirke. Den livlige gjengen hadde mye å snakke om – og minnes. Årene var fort tryllet bort! Etter gudstjeneste og fotografering, ble vi buden på middag på Bedehuset. Sodd og sviskegrøt smakte godt. Salen var vakkert pyntet i høstfarger. 36 konfirmanter av 60 mulige hygget seg hele ettermiddagen. De fleste hadde med seg partner/ektemake. Trekkspillklubben skapte god stemning med musikken sin. Diakon Brit H. Stavseth ledet oss gjennom treffet på en humørfylt og behagelig måte. Et konfirmant-treff er helt ufarlig. Ingen trenger å

gjøre annet enn å møte opp og kose seg med mat, kaffe, prat og litt sang. Kjellrun Hamnes Slapgard Espe kunne ikke komme. I et forsinket brev sendte hun hilsen og et dikt, som dere får gjengitt her. Diktet er skrevet av hennes far Bjarne Slapgard. Minna å barndomen lyse skal, lye sin strålande gullportal! Der skal du stige så varleg inn, at det gror vårblomar i ditt sinn! På vegne av årets 50-årskonfirmanter sier jeg takk for en fin dag sammen. Jeg ønsker neste års jubilanter lykke til, og håper mange benytter denne anledningen til å treffe ungdommene fra 1962. Med hilsen Liv Inger Reitan Østerlie


Frosta og Åsen Menighetsblad –

Gudstjenester Frosta og Åsen

Sentralbord for Sør-Innherad prosti tlf. 74 07 52 80 Hjemmeside www.sikirken.no

FROSTA OG ÅSEN MENIGHETER

11. desember – 3. søndag i advent Forfulgtes søndag Åsen kirke kl 11.00 Øyvind Fiskvik deltar. Sokneprest Danielsen. Ofring: Misjon i Øst. Nattverd Frosta kirke kl 19.00 Konsert

18. desember – 4. søndag i advent Åsen helsetun kl 11.00 Sokneprest Danielsen

Frosta kirke kl. 19.00 Vi synger julen inn Offer: Orgelfondet. Sokneprest Danielsen 21. desember Frosta kirke kl 08.30 Skolegudstjeneste. Sokneprest Danielsen

Åsen kirke kl 11.00 Skolegudstjeneste. Sokneprest Danielsen

24. desember - Julaften Åsen kirke kl 14.00 Offer: Kirkens Nødhelp Skolekorpset deltar. Sokneprest Danielsen

Frosta kirke kl 16.00 Offer: Kirkens nødhjelp. Skolemusikken deltar. Sokneprest Danielsen

25. desember - Juledag Åsen kirke kl 11.00 Nattverd . Offer: NMS. Oda Svendgård deltar. Sokneprest Danielsen Frosta kirke kl 13.00 Nattverd. Offer: Israelsmisjonen Sokneprest Danielsen 28. desember Frostatun kl 16.00 Sokneprest Danielsen

31. desember - Nyttårsaften Åsen kirke kl 17.00 Konsert. Offer: Menighet/Kor/korps Sokneprest Danielsen

2012

1. januar - Nyttårsdag Tautratun kl 11.00 Offer: MIG. Sokneprest Danielsen

8. januar – Kristi åpenbaringsdag Solhaug kl 11.00 Offer: Menighetsarbeid Sokneprest Danielsen

15. januar – 2. s. i åpenbaringstiden Frosta kirke kl 11.00 Nattverd . Offer: Partners. Sokneprest Danielsen

22. januar – 3. s. i åpenbaringstiden Åsen kirke kl 11.00 Nattverd . Offer: Menighetsarbeid Vikarprest Samset

29. januar – 4. s. i åpenbaringstiden Frosta kirke kl 11.00 Bibeldag. Nattverd. Offer: Bibelselskapet. Sokneprest Danielsen. Kirkekaffe

5. februar - Såmannssøndagen Solhaug kl 11.00 Nattverd. Offer: Haydom menighet Juniorkonfirmasjon. Sokneprest Danielsen

12. februar – Kristi forklarelsesdag Frosta kirke kl 11.00 Offer: Menighetsarbeid. Sokneprest Danielsen 19. februar - Fastelavnssøndag Åsen kirke kl 11.00 Bibeldag.. Nattverd Offer: Bibelselskapet Sokneprest Danielsen

26.februar – 1. søndag i fastetiden Frosta kirke kl 19.00 Misjonsdag. Nattverd Offer: NMS. Prostiprest Dahl Kirkekaffe.

Menighetskontor i Frosta kommunehus Ekspedisjonstid: Tirsdag og torsdag kl.10.00 - 14.00 Adresse: Boks 33, 7634 Frosta E-post: post.frosta@sikirken.no Prestekontor i prestegården Ikke fast kontortid. Avt. på tlf. 98 24 53 47 Tirsdag - lørdag på dagtid Adresse: 7633 Frosta gustav.danielsen@sikirken.no

Tjenestetelefoner til kirkelig tilsatte: Kirketjener Selmar Greistad Diakon Else L. Danielsen Diakon Brit H. Stavseth Opplæringsleder Snorre Treord Daglig leder Olav Skogen Organist Hans Melhus Organist Gudlaug Reinaas Sokneprest Gustav Danielsen Kirketjener Jens Undlien Oppsynsmann Logtun Lars E. Flægstad

40 64 79 01 98 24 53 37 98 24 53 38 98 24 53 39 98 24 53 40 98 24 53 41 98 24 53 35 98 24 53 47 98 24 53 04 74 80 73 09

Frosta og Åsen menighetsblad 7633 Frosta Utgitt av menighetsrådene i Frosta og Åsen. Redaksjon: Gustav Danielsen (redaktør), Svanhild Enstad. Veil. pris: Utenbygds kr 200,- pr år. Innenbygds kr 150,- pr år. Postgiro: 4459 06 14863. Trykk: Orkla Grafiske AS Tlf 72 48 23 20 www.orklagrafiske.no

7


Frostingen

Frostingen

50-ĂĽrskonfirmanter i Ă…sen 2011

1. rekke UHNNH f.v: Oddveig Ringen Røsdal, Jenny Engeset, Risberg Tho, Petrine Elise Undlien IY 2GGYHLJ Alma $OPD 5LQJHQ 5ÂĄVGDO -HQQ\ 6RĂ€H +LEHUJ Sofie (QJHVHWHiberg 0DULW 6RĂ€H 5LVEHUJ 7KRMarit 3HWULQHSofie (OLVH 8QGOLHQ 'HQKROP cVKLOG +XVE\ %HUJHP $QQH 0DULH Denholm, $DQGDO /HLUYLN (OVD -RKDQQH -RKDQVHQ *XQGHUVHQ Ă…shild Husby Bergem, Anne Marie Aandal Leirvik, Elsa Johanne Johansen Gundersen.  UHNNH (LQDU $DNQHV $VEMÂĄUQ 6NMHVRO +DQQD 6RĂ€H /HDQJHQ 9ROGVHWK .LUVWHQ /RXLVH ‘LHQ %XVNOHLQ *UHWD $VSnV )ROYLN 6LJUXQ 6WRUPR .YDP 0HOYLQ %HUQKDUG 6\UVWDG $OI (GYDUG ‘LHQ 2. rekke: Einar Aaknes, Asbjørn Skjesol, Hanna Sofie Leangen Voldseth, Kirsten Louise Ă˜ien Busklein, Greta AspĂĽs Folvik, Sigrun Stormo Kvam,  UHNNH 5RDOG 0DJQDU %HUJVWUÂĄP 7RUVWHLQ %HUQKDUG 9RUGDO (JLO *UÂĄQOL %MÂĄUQ -RKDQ 7URQVWDG $VEMÂĄUQ -RKDQQHV 1HVMÂĄ 2ODI 9HGXO *XGPXQG 5HLQDDV 3HU -RKDQ 1HVV Melvin Bernhard Syrstad, Alf Edvard Ă˜ien. 3. rekke: Roald Magnar Bergstrøm, Torstein Bernhard Vordal, Egil Grønli, Bjørn Johan Tronstad, Asbjørn Johannes Nesjø, Olaf Vedul, Frostingen Gudmund Reinaas, Per Johan Ness. Frostingen

Frostingen

50-ĂĽrskonfirmanter i Frosta 2011

1. rekke f.v. TorillRekkebo, Rekkebo, Kjellrun Fossli Egseth, Flegstad Kvernberg, Kari Elisabeth Dehli Endresen, ElinElisabeth Mostad ReinĂĽs, Anne Haugan Holden,Elin Gunbjørg Naavik SĂŚbø. 1. rekke f.v. Torill Kjellrun FossliIngeborg Egseth, Ingeborg Flegstad Kvernberg, Kari Dehli Endresen, Mostad ReinĂĽs,  UHNNH IY ,QJULG 6RĂ€H 3HGHUVHQ 5ÂĄQQLQJHQ /DLOD $QLWD $XQDQ +DXJDQ /LY ‘VWHUOLH ,QJULG 0\UKROGW %MÂĄUJ 5HLWDQ 0\NOÂĄ\ 2GGYHLJ 0 6WHQVYROG +DPVWDG (OL $OVWDGYROG Anne Haugan Holden, Gunbjørg Naavik SĂŚbø.  UHNNH IY (OL )O JVWDG 1LOVVHQ .DUL 5\JJYLN +DQVHQ +HUODXJ %UHLVHWK %UHQQH $XGKLOG .YDQQOL $VWULG 8OYLN (LG .DULQ +DXJHQ  UHNNH IY /DUV %MÂĄUQ 0RNVQHV $UQROG /XWGDO .DUO -RKDQAnita -XEHUJAunan 2OD 9LNHQHaugan, +nNRQ /HLQLiv 2ODYInger 6WDXU 5HNNHER .YDPVWDGIngrid Myrholdt, Bjørg Reitan Mykløy, 2. rekke f.v. Ingrid Rønningen Pedersen, Laila Reitan.MHOO Ă˜sterlie,  UHNNH IY $UQW /HLQ .QXW %XFKKROGW 7RUEMÂĄUQ )DDQHV ‘\YLQG +HUQHV $VEMÂĄUQ 5\JJYLN ‘\YLQG 9LN 5RQDOG $XQDQ -RKDQ /HLQ *XQQDU $XQHW Oddveig M. Stensvold Hamstad, Eli Alstadvold. Frostingen 3. rekke f.v. Eli FlĂŚgstad Nilssen, Kari Ryggvik Hansen, Herlaug Breiseth Brenne, Audhild Kvannli, Astrid Ulvik Eid, Karin Haugen. 4. rekke f.v. Lars Bjørn Moksnes, Arnold Lutdal, Karl Johan Juberg, Ola Viken, HĂĽkon Lein, Olav Staur Rekkebo, Kjell Kvamstad. 5. rekke f.v. Arnt Lein, Knut Buchholdt, Torbjørn Faanes, Ă˜yvind Hernes, Asbjørn Ryggvik, Ă˜yvind Vik, Ronald Aunan, Johan Lein, Gunnar Aunet.

Menighetsblad for Frosta og Åsen nr.5/11.  

DESEMBER 62.årgang Frabiskopen side2 IntervjuElse LDanielsen, side3 Nr5 2011 • • Detgadypmeningåsvaremedkjærlighetensspråk. Forkjærlighetene...