Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 7 Dasember 2011 - 11. årgang

God jul

Jul på Røråstoppen side

4-5

side

13

t

ad

Han som delte tiden

bl

6-7

RE Sn u N

side

Y T e T

Jakten på julekrybben


RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no

Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no

Sekretær: Fredhild Janette Einang 33 06 15 49 • 905 24 410 fredhild.einang@re.kommune.no

Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no

Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no

Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 467 646 76 vulveda@online.no

Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no

Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464

Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjuraskjer@gmail.com

Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no

Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no

Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 • kabraate@online.no

Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.no Revetal menighet: Harald Solberg • 480 82 633 • harald.solberg@mentormedier.no Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.no Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Nettside • www.re.kirken.no Forsidefoto: Fra julegrantenningen på Revetal. Foto PAAMiljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Glade jul Glade jul, hellige jul engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt, hvor de ser hva for Gud er skjønt. Lønnlig i blant oss de går, lønnlig i blant oss de går. Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd. Det var engler som hyrdene så, den gang Herren i krybben lå. Evig er englenes sang, evig er englenes sang. Salig fred, himmelsk fred, toner julenatt her ned. Engler bringer til store og små bud om ham som i krybben lå. Fryd deg hver sjel han har frelst. Fryd deg hver sjel han har frelst. Glade jul eller Stille natt ble komponert av Franz Xaver Gruber i 1818. Den katolske presten Josef Mohr har skrevet den opprinnelige teksten. Sangen ble første gang fremført i kirken i Oberndorf i Østerrike den 25. desember 1818. - Glade jul (Franz Gruber)


Et sted for ungdom på Revetal I sommer bevilget kommunestyret i Re kr 50.000 til kirken som planlegger et sted for ungdom i Re. Nå har Re kirkelige fellesråd fulgt opp med samme beløp, pengene er hentet fra overskudd fra annonseinntekter i Re Menighetsblad. Tekst: Per Astrup Andreassen Første uke i advent kunne kirkeverge Per Astrup Andreassen overrekke gavesjekken på 50.000 kroner øremerket et tiltak for ungdom i Re. Per sier at Re kirkelige fellesråd har vedtatt å sette av framtidige overskudd fra annonsesalget i menighetsbladet til kirkens arbeid for barn og unge i Re.

Inkluderende og utrustende

Målgruppe for det nye tiltaket er ungdom fra 13-18 år i Re kommune. Tiltaket skal være inkluderende, og bygge på et kristent menneskesyn. Oppstarten tenkes å være en totrinns rakett. Først skal det kjøres ledertrening for en gruppe på inntil 15 ungdommer, som skal utgjøre kjernen i ungdomsklubben. Målet er å engasjere en prosjektmedarbeider i 50 % i løpet av 2012. Denne skal være leder i et team av frivillige ungdommer og voksne som skal drive tiltaket. Høsten 2012 er tidligste tidspunkt for oppstart, og de 15 ungdommene som da har gjennomgått ledertrening, skal dele på ansvar og oppgaver med frivillige voksne.

Samarbeid om satsningen

-Dette er en målgruppe som mange er engasjert i at skal ha det bra, og vi vil søke samarbeid med de som måtte ønske å bidra på ulike måter sier Sjur Askjer, som sammen med flere

Tre av medlemmene i ungdomsklubbkomiteen får overrakt gavesjekk. F.v. Ole A. Hafell, Randi Anne Skårdal, Hilde Heitmann og kirkeverge Per A. Andreassen. Foto: Fredhild Einang. på kirkekontoret leder oppstartarbeidet. Til beste for ungdommen kan kommune, kirke og næringsliv finne gode løsninger sammen. Idretten og Natteravnene vil også være naturlige samarbeidsparter. Vi er veldig oppmuntret av bevilgninger fra både kommunestyret og fellesrådet sier Sjur. Sammen med støtte fra ulike fond vi søker fra, vil vi nå bygge opp en økonomisk plattform for å komme i gang. -Et tiltak for ungdom drevet av kirken vil naturlig nok søke å formidle et kristent menneskesyn. Med erfaring fra Superfredag mener vi dette er en ressurs som ikke går på bekostning av en inkluderende holdning. Vi krever ingen trosbekjennelse, men respekt for alle mennesker og for opplegget. En annen samarbeidspartner er Re Ten Sing. Ikke alle vil synge i kor, men det er gode muligheter for å bygge opp et miljø rundt

koret og det nye tiltaket for ungdom, sier Sjur Askjer

Bakgrunn for oppstart

Superfredag på Røråstoppen skole er i dag et tilbud til barn fra 5 til 8 klasse hver annen fredag. Over 200 barn står på listen og oppmøtet er i snitt ca 60 og i vekst. Her er det barn med ulik bakgrunn fra hele Re. Kvelden består av sport, hobby, samling med andakt og mat. I påvente av det nye tiltaket på Revetal, får nå 8 klassingene tilbud om eget opplegg parallelt med Superfredag. -Vi har dessverre ikke kapasitet til å åpne Superfredag for de som er eldre enn 8. klasse. Nå ønsker vi gjennom ledertrening å bidra til at ungdom kan få det de trenger for å utgjøre kjernen i et nytt tiltak for ungdom, forteller Sjur Askjer. Det er viktig at dette er et tilbud av og for ungdom.
Sjur Askjer.

Jul

på Røråstoppen

I to år har Sjur Askjer vært prest i Revetal menighet, i år blir det andre gang han skal være med å arrangere julegudstjeneste på Røråstoppen skole. Jeg synes det ble veldig stemningsfullt på gymsalgudstjenesten i fjor, sier Sjur, som også har feiret jul i Dubay og Sydney. Tekst og foto: Per Astrup Andreassen Det er tre ting Sjur trekker fram når han skal si hva jula er for han. -At Gud flyttet inn i vår virkelighet synes jeg er det største med jula. Inkarnasjonen- at Gud får kjøtt og blod. Som et sårbart lite barn kommer han til menneskene og tilbyr hjertefred. Dette er sterke saker. For meg og for alle som snubler seg framover. -For det andre er jula samtaler og måltider med familie og venner. Ribbestekingen tar jeg meg av, mens Margunn, kona mi, står for rammene rundt. Ellers er jeg like glad i de lange frokostene med sild og godt brød. Jeg håper på snø og en tur til Svarstad. Å kjøre telemark er noe av det morsomste jeg gjør. De siste åra har den første skituren vært i jula. 

Forventninger

-For det tredje er det mye forventning knyttet til jul. Jula da jeg var liten er liksom standarden for resten av livet, men løpet er kjørt med tanke på å nå den høyden. Det tok noen år å bli venn med livet slik det er nå men jeg koser meg over at ungene gleder seg. Tid til å lese bøker og lytte til julemusikk er fint med jul. Skal Sjur få fram julestemningen er favoritten Bugge Wesseltoft: It’s snowing on my piano. På denne CD’en kommer den ene juleklassiker etter den andre i rolige jazzinspirerte pianotoner.

Hjertefred og kjærlighet

Jeg tenker hvert år på hvor vanvittig det er at julegaveopplegget blir så teknisk, sier Sjur Askjer. Til og med ungene sliter med å finne noe de ønsker seg fordi de har alt fra før. Vi sier ofte at vi har det for godt her i landet. Kanskje flere kjenner seg igjen i at en har det for vondt til å ha det så godt. Kjøpekraft er ikke det samme som livskraft. Sjur legger til at han plages av avstanden mellom det glitrete julebildet i media og bevisstheten om hvordan mange har det bak sine dører. Hva gjør det med deg? Det gjør meg først og fremst bevisst på hva julen handler om - ikke først og fremst stemning, gaver og mat, men at Gud oppsøker oss for å gi oss hjertefred og kjærlighet til


hverandre. Men jeg kjenner meg dratt mellom ønsket om komfort og det å ville bety noe for andre. Seks ganger har Sjur, sammen med familien, feiret jul som sjømannsprest i Dubai og Sydney. -Det var veldig spennende og meningsfullt, sier han. Med ribbe og pinnekjøtt skulle vi arrangere julaften for norske turister, studenter, gamle krigsseilere og forretningsfolk. Sterk fellesskapsfølelse og julestemning til tross for verken snø eller kulde. Den private julefeiringen la vi til første juledag. Da hadde vi gaveutdeling på morgenen og bading og strandliv på ettermiddagen. Der kom julenissen på surfebrett.

Julestemning i gymsal

Er det mulig å skape julestemning i en gymsal på Røråstoppen? -Jeg opplevde det veldig stemningsfullt i fjor, sier Sjur, og viser til en fin skole i fine omgivelser, at det begynner å

bli tussmørkt og folk som kommer pyntet til gudstjeneste. Årets juleaftens gudstjeneste er ennå ikke planlagt i detalj, men Sjur utelukker ikke at engelen også i år kan komme dalende ned i turnringer. (se bildet) Gudstjenestene på Røråstoppen er annerledes enn de vi har i våre fem kirker, hvorfor? Ulike gudstjenesteformer trengs for at stadig nye generasjon skal oppleve at evangeliet treffer dem hjemme og skaper frihet og nytt liv. Vi arbeider for en gudstjeneste som er preget av Guds ord, høytid, folkelighet, moderne utrykk og slitestyrke. Nå skjer det forresten noe som kan bli spennende i alle menigheter i Den norske kirke. For de som vil engasjere seg kan nå få være med å påvirke fremtidens gudstjenester så de best kan tjene hensikten. Fellesskap der det er godt å være med hele seg. Et sted det snakkes sant om livet og om Gud. Et sted himmel og jord møtes.

Engler daler ned... 


Jakten på julekrybben

De små julefigurene har en fullkommen detaljrikdom. Maria, Josef og det lille Jesusbarnet, de hellige tre kongene og englene som forkynte det glade budskapet for gjeterne på marken. I den lille landsbyen Aubagne kan vi starte jakten på julekrybben.

første julekrybbene, sier Mattone. – Under reformasjonen ble kirkene stengt, og julekrybbene ble etter hvert et savn for mange. Dermed startet man å lage figurer og julekrybber av materialer fra området. Tradisjonen med julekrybber kan spores helt tilbake til middelalderen. Opphavet er den katolske kirke, og det er blant annet funnet figurer i svært gamle sarkofager. Først var det Maria, Josef og Jesusbarnet. Deretter fulgte de hellige tre konger, engler, gjetere og sauer. Etter hvert ble kolleksjonen utvidet, og i dag får du figurer i nær sagt alle fasonger, størrelse og farger, med klær og uten klær. Felles for alle er at de er laget av et lite stykke leire, gjort om til de vakreste figurer, brent i en ovn og malt i så tidsriktige farger som mulig. På 1900-talet ble figurene større, sortimentet ble utvidet og nål og tråd ble en del av kunstnernes skapende kreativitet.

Tradisjon fra Italia

Første marked i 1805

– Gjennom generasjoner har julefigurene blitt noe av det som kjennetegner landsbyen vår, sier Édmond Mattone ved det lokale turistkontoret i Aubagne like ved Marseille i Frankrike. Landsbyens innbyggere hevder at de bor i det viktigste området for produksjon av julefigurer, eller Santons Tekst og foto: Alf Bergin

Selve julekrybben er en tradisjon som er hentet fra Italia. Men det var bare kirkene som hadde råd til å kjøpe de

Rett fra ovnen, nå gjenstår fargene som skal pryde Jesusbarnet og krybben han skal ligge i. 

I begynnelsen av 1800-talet oppsto et nytt fenomen: Julemarkedene! Her kunne produsentene møtes, stille ut og


selge sine Santons. I dag finnes det om lag 30 store produsenter i Aubagne. Disse fører videre gamle tradisjoner. Hver enkelt figur har sitt eget uttrykk. Ansikt med øyne, ører, nese, kinn og alle små detaljer. Hender, føtter, drakt og hodeplagg. Fargene som til slutt pensles på, en etter en, er blandet og laget av kunstneren selv. Ingen ting er tilfeldig. – I begynnelsen var figurene tørket i sola under åpen himmel. Kvaliteten var dermed dårlig. Etter hvert fikk vi keramikkovnene, sier Castelin Peirano i verkstedet sitt i hjerte av Aubagne. – Å produsere Santons kan være en lang prosess, alt etter hva som skal lages. Selv fokuserer han på detaljene. Han kan sin anatomi etter fire år med kunstutdanning i Marseille. Dermed ble det Peirano som førte videre virksomheten til bestefaren hans. Peirano har ikke angret en dag. Han lever og ånder for sin “familie”, som er et lokalt uttrykk for virksomheten. I flere år har han stilt opp på de store julemarkedene i Marseille.

ble det opprettet egne syavdelinger. Også det et krevende arbeid, fordi klærne skulle gi et uttrykk av gamle provençalske klestradisjoner. Selv har Castelin Peirano to butikker som tar seg av salget, i tillegg har vi forhandlere i Provence-området. Kolleksjonen er på omkring 80 forskjellige figurer.

Messe til Santonane

Ikke nok med at det siste søndag i november ble åpnet et gedigent julemarked i gatene. Klokka 10.30 denne formiddagen fylles den katolske reformasjonskirken av mennesker som ønsker å feire årets Santons på ekte katolsk vis. Kirken rommer mange hundre mennesker, og den er fylt til siste ståplass. Her blir disse små julefigurene, velsignet. Alle er i feststemning, ikledd provençalske drakter. Et opptog gjennom byens gater er det klare beviset på at jula nærmer seg og jakte på julekrybben har startet.

Levende uttrykk

Figurene til Castelin Peirano har en individuell utforming og et levende uttrykk. Hvert år klargjør han nye figurer til julemessen i Marseille. – 85 prosent av våre kostnader er selve produksjonen. Etter at vi startet å sy klær til figurene, ble det en ekstra kostnad, sier han. Da

Presisjon preger arbeidet for de som lager “Santons” i Aubagne like ved Marseille. Castelin Peirano er her i gang med støpeformen av Jesusbarnet.
Jubilanter i Vivestad Årets konfirmantjubilanter i Vivestad hadde hyggelig samling på Sagatun etter gudstjenesten 30. oktober. I parentes angis om det er 50, 60 eller 70-årskonfirmant. F.v.: Håkon Halvorsen (60), Signe (Krøglid) Sjue (60), Vidar Vallumrød (50), Randi (Bondal) Wike (60), Aud (Walalumrød) Guran (50), Kåre Ektvedt (70), Kari Lisbeth (Orskaug) Førum (50), Einar Sulutvedt (50), Birgitta (Ektvedt) Jensen (50), Reidun (Kristiansen) Haugerød (70), Bjørg (Aulesjord) Johansen (60), Bjørg (Sølversen) Jønholt (50), Bjørg (Lunde) Olsen (70). Foto: Nils Øyvind Kjøl.

Jubilanter i Fon Søndag 16.oktober var 8 konfirmantjubilanter samlet til gudstjeneste i Fon kirke. Etterpå var de samlet på Vonheim hvor minner ble utvekslet. De ble konfirmert i Fon kirke 5.oktober 1941, 7.oktober 1951 og 20. august 1961 F.v.: 60-årskonfirmantene Kjersti Brandvold Pedersen, Karin Pedersen (født Risberg) og Reidun Bøe (Olsen). Bak: 50-årskonfirmantene Rigmor Sommerstad (Skrikestad), Hans Kristian Hjelmtvedt og Jostein Takle. Videre 70-årskonfirmantene Ingrid Gran (Berg) og Inga Marie Johnsen (Johnsen). Foto Håkon Westby.

Årsmøte i Ramnes diakonat Det blir avholdt årsmøte i Ramnes diakonat torsdag 2. februar kl. 19.00 på Brårsenteret. Møtet er åpent for alle interesserte.

Juletrefest for eldre på Menighetshuset 2. januar kl 18. Besøk av Dag Løkke, tidligere ansatt i Sjømannskirken. Bevertning. Velkommen!Takk! Loppemarkedet på Menighetshuset den 8/10 innbrakte nesten kr. 38.000.-. En hjertelig takk til alle som hjalp til med sortering av lopper, salg, kjøkkentjeneste, de som ga frukt og grønnsaker og kom med lopper - og de som ryddet. Uten all denne hjelpen hadde vi ikke fått dette til. Hilsen Sjømannskirken.


Lys våken i Våle og Undrumsdal For fjerde år på rad ble det arrangert Lys Våken i Re. Lys Våken er et nasjonalt arrangemet for 11-åringer i forbindelse med 1. søndag i advent. Barna får tilbud om en mini-leir i kirken, med aktiviteter, overnatting og deltagelse på gudstjenesten på søndagen. Tekst: Ole A. Hafell. I Undrumsdal kirke deltok ti barn og to hjelpeledere. De tok med seg det gode klasse-miljøet sitt og bidro med engasjement, sangglede og god oppførsel. På lørdagen lærte vi oss nye sanger, hadde rebusløp inne i kirken og skattejakt på kirkegården. Som kveldsavslutning fikk vi høre om Samuel som hørte Guds stemme i tempelet. Etter en litt kort natt var det gudstjenesteverksted på søndagen. Her forberedte vi drama, førbønn og lesninger som var med å gjøre gudstjenesten til en flott opplevelse.

God stemning i Våle

I Våle kirke var det også med noen 7-klassinger som gjorde at det ble 15 som deltok. Her kom fredskorpsdeltagerne Rajab og Doreen som lærte barna afrikansk dans. Ellers koste de seg med lek, sang, mat, gudstjeneste-forberedelser og madrass-oppblåsing. Mot natten sank lydnivået såpass at de fleste fikk sove en god del.

Lys våken-gjengen før leggetid i Våle kirke. Foto Ingunn Nåtedal. Barna bidro med sang på gudstjensten og var nok både glade, fornøyde og en smule trøtte da de bega seg på hjemveien. Lys Våken er en del av trosopplæringen i Re. Alle barn har rett til opplæring fra den kirken de tilhører. Som kirke utvikler vi alderstilpassede opplegg som har som mål å gi et reelt og godt tilbud til alle fra 0-18 år. Lys Våken gir barna en god mulighet til å ta sin egen kirke i eie. Følg med på tiltak og tilbud for dine barn og ungdom.

Lys Våken-deltakerne i Undrumsdal kirke med sang og dans. Foto Sølvi K. Lewin.
10


Julens arrangementer Gudstjenester

Ă˜vrige arrangement

24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 25.12 25.12 26.12

18.12 18.12 20.12 21.12 28.12 31.12 02.01

Vivestad kirke kl 14.00. Familiegudstjeneste Undrumsdal kirke kl 14.30. Familiegudstjeneste RørĂĽstoppen skole kl 15.30. Familiegudstjeneste Rames kirke kl 16.00. Familiegudstjeneste VĂĽle kirke kl 16.00. Familiegudstjeneste Ramnes kirke kl 12.00. Høytidsgudstjeneste v/S. Lewin VĂĽle kirke kl 12.00. Høytidsgudstjeneste v/N.Ă˜. Kjøl Fon kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v/S. Lewin

VĂĽle kirke kl 18.00. Vi synger julen inn Ramnes kirke kl 18.00. Vi synger julen inn VĂĽle kirke kl 18.00. Julekonsert med Gla’gjengen Ramnes kirke kl 19.30. Julekonsert med BlĂĽgjengen Juletrefest. Kleven grendehus kl 17.00 VĂĽle gamle prestegĂĽrd kl 18.00. Fest for eldre og enslige. PĂĽmelding kirkekontoret. Se side 12 Menighetshuset kl 18.00. Juletrefest v/Ă˜stre og Vestre Misjonsforening

-EDÂŹ6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹDETÂŹ ENKELTÂŹOGÂŹBILLIGÂŹĂ?ÂŹBRUKEÂŹBUSS 2EISÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹTILÂŹFASTÂŹMĂ?NEDSPRIS "ARN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NGDOM ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NG6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NEDÂŹÂŹ

6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

'ODT6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

(ONNÂ’R ÂŹ ÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹETÂŹSKREDDERSYDDÂŹPERIODEKORTÂŹSOMÂŹGJÂ’RÂŹDETÂŹmEKSIBELTÂŹFORÂŹALLEÂŹÂŹ Ă?ÂŹBRUKEÂŹBUSSÂŹ&ORÂŹENÂŹFASTÂŹPRISÂŹREISERÂŹDUÂŹNEMLIGÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹÂŹ %NKLEREÂŹKANÂŹDETÂŹIKKEÂŹBLIÂŹ+ORTETÂŹFĂ?RÂŹDUÂŹKJÂ’PTÂŹPĂ?ÂŹSALGSKONTORENE

SMARTINGERÂŹBRUKERÂŹBUSS WWWVKTNO

11


Nyttårsaften 2011 Velkommen til nyttårsaften i Våle gamle prestegård kl. 18! De som ønsker må gjerne starte markeringen med gudstjeneste i Våle kirke kl.17. Middag serveres kl.18:30 og etterfølges av kulturelle innslag, underholdning, allsang, kaffe og kaker. Vi avslutter kl.22. Pris for kvelden er kr.180 for voksne og kr.70 for barn under 12 år. Selv om målgruppen er eldre og enslige er arrangementet åpent for alle. MERK: Påmelding til kirkekontoret/ diakon Ole Hafell senest 5. juledag (29/12) kl.12. Tlf. 33061549 / 93401955

Ny oppslagstavle Ramnes menighet har fått ny oppslagstavle utenfor kirken. Den gamle var blitt svært medtatt og ønsket om en ny tavle kom opp for ca. et år siden. Det kom opp flere ideer om hvordan dette skulle løses, men etter hvert endte menighetsrådet på en avtale med Vidar Flåteteigen. Han har tegnet og laget tavlen. Den er nå plassert litt lengre inn mot porten og nærmere gjerdet for å være litt bedre beskyttet ved snørydding. Vi retter en stor takk til Ramnes sanitetsforening som har gitt tavlen og også en stor takk til en anonym giver som har gitt nødvendig materiell til fundamentering og oppsetting.

Bankterminal på gudstjenesten Kanskje en litt uvant tanke for mange, men det har etter hvert blitt ganske vanlig i en del menigheter og på ulike sommerstevner. Hvem vet, kanskje blir det snart like vanlig å trekke kortet i kirken som på butikken? Erfaringene fra steder som har innført denne muligheten er gode. Folk setter pris på å få gitt sine gaver på en ryddig og lettvint måte, og totalbeløpet i kollekten går opp. Positivt for flere parter altså. Så gjelder det å finne praktisk og teknisk god måte å gjøre dette på slik at det oppleves som en naturlig del av gudstjenesten. Til gudstjenestene på Røråstoppen er det leid inn en mobil kortleser som skal prøves ut for å vurdere om dette er en brukbar løsning. 12

Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. Luk 2,1-20


Til ettertanke

Han som delte tiden Vi forbereder julen. Vi pynter våre hjem, vi sørger for julemat, vi kjøper presanger, legger til rette for familiehygge og fritid. Vi skal ha fest! Og vi gleder oss. Selv i vårt overflodssamfunn trenger vi denne festen. Den representerer alt det vi drømmer om på det menneskelige plan. Av Laila Riksaasen Dahl, Tunsberg biskop

Men er den ikke mer? Den kristne jul er MER! Feiring med materiell overflod er verken ubibelsk eller ukristelig; snarere det motsatte: Jesus tegnet tilværelsen i det fullkomne Gudsriket nettopp som et festmåltid. Men hovedsaken i Jesu skildring er likevel ikke maten. Det er Guds nærvær.

Gud i blant oss!

Slik er det også med den kristne jul. Det kan være en trøst for alle som ikke klarer å virkeliggjøre den harmoniske, idylliske julefeiring, fordi virkeligheten ikke er slik at det er mulig. Guds nærvær er ikke avhengig av om våre liv lykkes. Heller motsatt: ”(Jeg bor) hos den som er knust og nedbøyd i ånden.” (Jes 57,15). Den kristne jul er feiringen av at Gud tok bolig blant oss! Vi markerer i julen fødselen til ham som kom og DELTE TIDEN.

Før og etter Kristi fødsel

Mange vil kunne si seg enig i at virkningene av fortellingene om Jesu liv er makeløse. Ingen har satt slike spor etter seg i vår historie som dem. Den kristne tro vil si det annerledes: Virkningene av Jesu liv, død og oppstandelse er makeløse. Ingen setter slike spor i historien som Han, den levende Herre, fremdeles gjør. For alle er det et historisk faktum at han delte tiden i to. Ingen annen begivenhet har slått igjennom som tidsdeler: Vi teller fra år null; alt som hender plasseres i tid i antall år før eller etter Kristus. Noen steder kan vi se at noen i stedet skriver f.v.t., dvs. før vår tidsregning. Like fullt; vår tidsregning står der. Og er et vitnesbyrd om hvor viktig hans fødsel har blitt ansett å være.

Han ga oss håp

Sett utenfra er dette kanskje ikke mer enn en virkning av hvilken kultur som har hatt definisjonsmakten. Sett innenfra, fra vår kristne tro selv, er det et talende uttrykk for den dype sannhet at Jesus satte det avgjørende, dypeste spor i menneskenes historie ved å komme til oss. Med ham kom Gud til oss. Han endret våre kår på det dypeste plan: Han gjorde opp for vårt Gudsopprør; han skapte forsoning mellom Gud og mennesker, han tok vår skyld på seg. Han ga oss håp; han viste seg å være dødens overmann. Slik delte han tiden inn i et ”før” og et ”etter”.

En evighet

Han delte tiden med oss ved at Han delte våre kår. Bildet av freden i den idylliske Betlehemsstallen slår fort sprekker. I sine første dager ble han truet på livet. Det endte med at han ble tatt av dage. Nei, det endte ikke der! Det endte med oppstandelsen fra de døde. Den hendelsen forklarer hvorfor Jesus kom: Han delte tiden med oss, for at vi skal få dele evigheten med ham. Selv sa han det slik: ”Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.” (Joh. 11,26) Det gir grunn til ekte juleglede! Velsignet jul!

13


Slekters gang DĂ˜PTE

DĂ˜DE

RAMNES KIRKE

FON

16.10 Magnus Bøen Hansen, Høyjord stavkirke 23.10 Maiken Høyland 23.10 Mathias TangĂĽrd 20.11 Gabriel Strange-Bergseter RĂ˜RĂ…STOPPEN SKOLE

30.10 Sebastian Andersen Bøhle 13.11 Ingunn Hillestad 27.11 Anni Holm VIVESTAD KIRKE

Kirkeskyss

02.11 Inga Margit Hvam

Tjenesten er gratis. Bruk den!

RAMNES

20.10 Gabriel Fadum Sand UNDRUMSDAL

11.10 Tolf Hem VĂ…LE

16.11 Sigmund Huse 25.11 Sverre Opthun

30.10 Kristine Samadi Gunnerud VĂ…LE KIRKE

23.10 Terje Elias Giljarhus, Gjøfjell kirke 27.11 Johannes Helgeland 27.11 Nora Barstad

VIGDE VIVESTAD

11.11 Trude Torgersen og Roy Larsen

Bibelord Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue Berit Aanderaa Harald Solberg Berta Gunnerød Kristen Solberg

tlf. 33 39 74 31 tlf. 33 39 76 37 tlf. 33 39 74 17 tlf. 984 46 489 tlf. 411 00 463

Ramnes menighet. Henvendelse til: Fredrik Bogstad Synnøve Finnerud

tlf. 33 39 60 39 tlf. 33 39 68 12

Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders BrĂĽten tlf. 33 06 30 55

Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711

Joh 14,27 VĂĽle menighet Kirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra VĂĽletun ca. 10.40

Gravmonumenter Navntilføyelser, omslip

Borre Steinhuggeri AS Borrevn. 64, 3186 Horten Tlf. 33 07 34 16

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

www.klemmetsby-firing.no 2EVETALGATA 2EVETAL WWWDITTKONTORNO 4ELEFON

14

www.steinriket-tonsberg.no


Det skjer i Re Gudstjenester 18.12 Ramnes kirke kl 18.00. Vi synger julen inn. Andakt v/S. Lewin. 18.12 Våle kirke kl 18.00. Vi synger julen. Andakt v/N.Ø. Kjøl. 24.12 Vivestad kirke kl 14.00. Familiegudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 24.12 Undrumsdal kirke kl 14.30. Familiegudstjeneste v/S. Lewin 24.12 Røråstoppen skole kl 15.30. Familiegudstjeneste v/S. Askjer 24.12 Rames kirke kl 16.00. Familie gudstjeneste v/S. Lewin 24.12 Våle kirke kl 16.00. Familieguds tjeneste v/N.Ø. Kjøl 25.12 Ramnes kirke kl 12.00. Høytids gudstjeneste v/S. Lewin 25.12 Våle kirke kl 12.00. Høytidsguds tjeneste v/N.Ø. Kjøl 26.12 Fon kirke kl 11.00. Høytidsguds tjeneste v/S. Lewin 31.12 Våle kirke kl 17.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 01.01 Ramnes kirke kl 12.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 08.01 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 08.01 Undrumsdal kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Lewin 15.01 Våle kirke kl 11.00 v/N.Ø. Gudstjeneste v/Kjøl 22.01 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 22.01 Vivestad kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 29.01 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjeneste 29.01 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste N.Ø. Kjøl 05.02 Fon kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/N.Ø. Kjøl 05.02 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Askjer 05.02 Undrumsdal kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Lewin 12.02 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S. Lewin 12.02 Våle kirke kl 11.00 v/N.Ø. Gudstjeneste v/Kjøl

Gullkorn Suksess er ikke nøkkeen til lykke. Lykke er nøkkelen til suksess. Når du elsker det du gjør, vil du lykkes. Albert Schweitzer

Arrangementer 18.12 Våle kirke kl 18.00. Vi synger julen inn m/andakt 18.12 Ramnes kirke kl 18.00. Vi synger julen inn m/andakt 20.12 Våle kirke kl 18.00. Julekonsert med Gla’gjengen 21.12 Ramnes kirke kl 19.30. Julekonsert med Blågjengen 28.12 Kleven grendehus kl 17.00. Juletrefest 31.12 Våle gamle prestegård kl 18.00. Fest for eldre og enslige. Påmelding kirkekontoret 02.01 Menighetshuset kl 18.00. Juletrefest v/Østre og Vestre Misjonsforening 06.01 Menighetshuset kl 18.00. Juletrefest v/Normisjon. Eldretreff på Våletun Lørdager kl 16.00 21. januar, 25. februar, For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19 Ramnes diakonat 02.02 Årsmøte på Brårsenteret kl 19.00 Sangkvelder for utviklingshemmede med venner. Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til kveldsmat (gjelder også ledsagere). Kl. 18.30 – 20.15 1 feb. i Ramnes kirke KUFF’ens barneklubb i Ramnes Kl. 17.30 – 19.30 hos Main Rosnes, Ramnesvn. 796 09.01 Lage noe 23.01 Lage kort 06.02 Kle oss ut Superfredag Røråstoppen skole kl. 18:30-20:45 For 5.-8. klassinger 20.01 og 03.02 Babysang Kl 10.30 – 11.30 på Brårsenteret. Hver tirsdag med unntak av skolens ferier BarnekoREt For alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år Kl 18.00 til 18.45 på Røråstoppen skole. Øvelse 12.01, 26.01 og 9. feb. Dirigent Olaug Jacobsen, musikalsk ansvarlig Truls Gran

Våle kirkekor Øvelse mandager på Våle Menighetshus kl 18.45 – 21.00 Ten Sing For alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdag kl. 19-20. Musikkrommet/SFO på Røråstoppen skole. Følger skolens plan. Miniklubben i Fon Kl. 18.00 - 19.30 i underetasjen Fon barnehage. 4 år – 1. klasse 13.01 og 27.01 Fredagsklubben i Fon Kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage. 2. – 7. klasse 13.01 og 27.01 Søndagsskole og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 08.01, 22.01 og 05.02 Søndagsskolen i Våle I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00, 15.01 og 29.01 Søndagsskolen i Ramnes Møtes siste mandag i hver måned, i Ramnes kirke kl 1730 til 1830. 30. jan. HimalPartner Våle (tidl. Våle Tibetmisjon) 24.02 Kl 19.00 hos Rønnaug og Egil Rønningen, Askevn. 11, Våle Østre og Vestre Misjonsforening 02.01 Kl 18 Juletrefest på Menighetshuset 06.02 Kl 18 hos Sofie Åsen Våle Misjonssamband Møter på Våle Menighetshus på kl 19.00. 12.01 Årsmøte 02.02 Misjonsmøte Fon Misjonssamband 15.01 Kl 19.00 hos Kåre Solberg 29.01 Kl 1900 hos Harald Solberg Våle Normisjon 06.01 Kl 18.00. Juletrefest på Menighetshuset. Våle kirkekor blir med. Andakt v/Ole Hafell. Bevertning 19.01 Kl 19.00. Årsmøte m/andakt på Menighetshuset Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.

15

Re menighetsblad nr.7/11.  

Jul på Røråstoppen Informasjon S n u side 4-5 side 6-7 side 13 d e t b la Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Nr. 7 Dasember 2...