Page 1

B-blad - FULLDISTRIBUSJON

MENIGHETSBLADET For Lunner og Grua/Harestua

VELKOMMEN TIL GRUA, OLA

Nr. 5/2009 Årg. 69 HADELAND SOUL CHILDREN

Hver torsdag fra 17.30 – 19.00 samles ca. 20 10 – 13 åringer på Heimly. Hadeland Soul Children øver, og det låter!!! Dirigent er Ida Benoni. Hun bor i Oslo, og dirigerer også Ås Soul Children. Søndag 6.desember i Lunner kirke er deres første opptreden. Gled deg til å høre dem! Vi fikk et møte med den nytilsatte soknepresten i Grua og Harestua . Han er født i 1972, og vokst opp på Frogner i Oslo, men har aner fra Fluberg ved Randsfjorden. (Bestefar var Ola Viker). Han gikk på St. Sunniva barneskole, der han hadde ei streng nonne som lærer, og denne vakte hans interesse for bibelen. Der lærte han også å ha respekt for andre trosretninger og kirkesamfunn. Etter videregående skole hadde han lyst til å studere kjemi, men var fasinert av presteyrket og valgte kristendom grunnfag ved Menighetsfakultetet (MF). Dette dannet grunnlaget for senere teologistudier. Etter ordinasjonen var Ola Viker Lunde feltprest på Sætermoen og etter det menighetsprest i Førde. Der-

etter var han kapellan og sokneprest på Ikornnes i Sykkylven, før han ble vikarprest i Hamar bispedømme. Ved valg av Grua/Harestua var det å komme nærmere familie og venner i Oslo, og ikke minst de unike friluftsområdene rundt, et vesentlig moment. At menigheten har et svært interessant arbeide blant barn og unge er også en viktig grunn. Hans kone, Hilde, er diakon på Raufoss og togpendler. De er begge opptatt av å bli kjent i bygda og få kontakt med innbyggerne. Som prest ønsker Ola å satse bl.a. på barn og ungdom. I samarbeid med de ansatte og frivillige i menigheten ønsker han å videreføre arbeidet bl.a. med MILK – et opplegg for ledertrening av ungdom.

Forts. s. 3

SING

Ungdomskoret “Sing” har fått nye dirigenter. Det er nå Elisabeth Frafjord Torp og Solveig Gjesdal som står i bresjen for koret. De møtes torsdager klokka 19.30 på Heimly. Bli med i ”Sing” og syng!


Side 2 KIRKE-TUR-KAFFE Noen har sett at det i forbindelse med gudstjenesten har stått kirke-turkaffe, og lurer på hva det er. Det er så enkelt som at vi etter gudstjenesten, kler oss godt, tar med kaffe og noe å bite i og går på tur sammen. På denne måten blir vi kjent med hverandre og er med å bygge fellesskap. Så når du ser at det står kirke-tur-kaffe i annonsen, så gjør deg klar og bli med på tur. Neste kirke-tur-kaffe blir på Harestua 8. november.

JULEFEIRING PÅ BERGOSENTERET Tradisjon tro så blir det også i år julefeiring på Bergosenteret. Det er Lunner Lions og kirken i Lunner som arrangement dette sammen med frivillige hjelpere. Det blir oppstart kl 13.00, servering av julemiddag, sang og musikk, gaver og jultregang, kaffe og kaker. Skyssordning for de som trenger det. Påmelding til kirkekontoret innen 18.des. på tlf. 61 32 48 00. ESTLANDSKVELD PÅ HEIMLY TORSDAG 26.NOV. KL. 19.00. Det nærmer seg jul og Estlandsgruppa som jobber for gatebarna i Estland vil gjerne få sendt over en julegave til barna som bor på barnehjemmet i Peetelikirken. Du inviteres til en kveld med mye sang, andakt, bevertning, utlodning og mulighet til å gi en gave til barna. De som har gevinster å gi til utlodningen kan ringe til Marit Grøntjernet tlf. 61325545. Bli med å hjelpe barna i Tallin.

LØRDAGSKAFÉ PÅ HARESTUA MENIGHETSSAL 14. NOVEMBER kl. 12.00 Noen ganger hvert semester er det lørdagskafe på Harestua eller Grua. Denne kafèen er speseielt lagt til rette for mennesker med psykiske og fysiske funksjonshemninger, men den er åpen for alle. Velkommen til en hyggelig formiddag med variert program, mye sang, utlodning, kaffe og kaker.

MENIGHETSBLADET Prestetanker BRØD OG SIRKUS Jesus sa: ”Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.” Joh 6,35 De aller fleste har sett de store filmene fra 1950 og 1960 tallet fra Hollywood, med tusenvis av statister, ville dyr og storslagne bakgrunner fra romertiden. ”Kleopatra”, ”Julius Caesar”, ”Quo vadis”, ”Nero.” Alle scenene fra Coloseum, der mennesker kjemper mot hverandre og mot ville dyr. Der folk ble kastet til løvene, og keiseren som lot sine menn dele ut brød til undersottene. Derav ordtaket ”brød og sirkus.” Folket fikk sirkus, noe å se på og more seg over, samtidig fikk de noe å spise. En utspekulert metode for å holde på makten. Det funket en stund, men folk gikk lei sirkuset når de kjente sulten komme. Mat for kroppen vinner alltid til slutt. Sirkus er ikke livgivende, brød ER! Ikke misforstå meg når jeg sier at jeg kjenner meg litt igjen. Som prest skal en både ”lage litt sirkus,” men den viktigste oppgaven er likevel å gi brød, gi næring til folk. Nistemat for sjelen. I media ser vi ofte prester som gir brød, men også sirkus. Av og til for mye sirkus, og budskapet, det livgivende kommer i bakgrunnen. Prester får oftere og oftere utfordringen: Det er så kjedelig å gå i kirka! Gi oss mer sirkus! Og noen tar utfordringen. Jeg tar den. Sam-

tidig tenker jeg også på hva som skjedde med keiserne da de ga brød og sirkus. Brød for magen, og brød for sjelen er og blir det viktigste. Forskjellen mellom sirkus og brød er at en aldri kan få nok brød. Sirkus hver gang blir en fort lei av. Vi som jobber i kirken, er avhengig av tilbakemeldinger for å få inspirasjon og nye ideer. Om ikke sirkus, så ønsker vi at du skal gå ut av kirken etter en gudstjeneste med friskt mot, nye tanker, og et ønske om å gå hjem og finne din bibel og slå opp. ”Hva var det nå den presten mente med dette?” Kanskje du skulle foreberede deg på gudstjenesten? Slå opp tekstene som skal brukes, lese en betrakting av teksten som står i avisen? Jeg har jobbet i mange menigheter i min tid som prest. Det er stor forskjell på der menigheten gir tilbakemeldinger og der de ikke sier et ord. Her i Grua/Harestua og Lunner synes jeg dere er flinke med å gi respons. Synes du det er kjedelig å gå i kirken? Si ifra til oss. Er du fornøyd? Si det til dine venner og familie.

”Sirkus er ikke

livgivende, brød ER!

Ola V.L.

KIRKENS SOS tlf. 815 33 300 Et menneske å snakke med når livet er som verst.


MENIGHETSBLADET ALLEHELGENSMESSE søndag 1. november kl.18.00

KIRKEVALGET VALGDELTAKELSEN

Som vanlig blir det også i år en kveldsmesse i Lunner kirke Allehelgensdag som er søndag 1.nov. Det blir en lavmælt messe med rolig musikk og tid for ettertanke. Ester van Vliet spiller fløyte og Oscar Mendoza spiller orgel. Alle navnene på dem som har gått bort siste året vil bli lest opp, og det vil bli mulighet for å tenne lys. Diakon Reidunn Fløtre Trbojevic leder messen. Etter gudstjenesten vil det bli kirkekaffe i kirkestua. Dagen etter, mandag 2.nov. vil det bli en samling på Kommunehuset på Granavollen kl. 17.00, der temaet blir sorg og sorgreaksjoner. Det vil også bli mulighet for å melde seg på sorggruppe for den som ønsker det. Velkommen til disse to samlingene.

VELKOMMEN TIL GRUA, OLA

Forts. fra s. 1

Ungdomsledere må få oppfølging og vi må skape et miljø for dem også etter konfirmasjonen. Vi skal også ha flere ungdomsgudstjenester av og med ungdommer. Han ønsker også å samarbeide godt med menighetsrådet i Grua/Harestua, og gjøre kirken til et naturlig samlingssted, ikke bare i glede og sorg. Å utnytte lokalene til samarbeid med andre grupper i bygda er også en ambisjon han har. Vi har en fin menighetssal på Harestua og i Grua kirke, som står litt for ofte tom. Han gleder seg til å bli kjent med menigheten. Det er mye å sette seg inn i, og historien om Harestua, Grua og Lunner er spennende. Ola Viker Lunde ser det som svært viktig å være prest

Side 3

også for de som ikke er aktive i kirken. Å være med på aktiviteter der prester vanligvis ikke befinner seg, synes han er fint. Han har mange interesser. Røde Kors Hjelpekorps, jakt, tur og pistolskyting, reise og sist men ikke minst lesing – alt fra Augustin og Rosenius, til dagens forfattere. Som prinsipp leser han sju skjønnlitterære bøker for hver fagbok, noe som også setter preg på prekene. I tillegg er Ola Viker Lunde en ivrig fisker med forkjærlighet for abbor, så Lunner Jeger og Fiskerforening får nok et nytt medlem med det første. Vi ønsker en allsidig prest velkommen til bygda. Ole Bjøralt

Kirkevalget ble som i 2005 holdt på samme dag som Stortingsvalget. I Grua/Harestua menighet hadde som ved forrige valg stemmested på Grua og Harestua skoler. Ved valget i 2005 ble det avgitt 400 stemmer av 2725 stemmeberettigede, mens det i år ble avgitt 350 stemmer av 2931 stemmeberettigede. Altså en nedgang fra 15% til 12%. Lunner menighet hadde for første gang valg på samme sted som Stortingsvalget, altså på Lunner barneskole og Lunner ungdomsskole. Ved valget i 2005 ble det avgitt 127 stemmer av 3096 stemmeberettigede, mens det i år ble avgitt 528 stemmer av 3158 stemmeberettigede. En økning fra 4 % til 17 %. Nytt av året var stemmerett fra 15 år, men i aldersgruppen 15-18 år var det kun 6 som avga stemme ved valget Høstens valg har satt en ny standard for kirkevalg med rekorddeltagelse over hele landet, men det er fortsatt en høy terskel for noen å delta i kirkevalget. For første gang var det også direkte valg til nytt bispedømmeråd. Stemmesedlene var forskjellige og det var litt forvirrende. Mange unnlot derfor å stemme på bispedømmerådet.


MENIGHETSBLADET

Side 4

Barne- og ungdomssektoren 0 år –Dåpen – hva, hvordan og veien videre. Dåpssamling for alle dåpsforeldre. 1 – 3 år – Personlige dåpshilsener på dåpsdagen. 0 - 4 år – Småbarnstrall Sang og lek for små barn. Vår og høst i Harestua kapell.

5 år (det året barnet fyller 6): Bollefest og maskeverksted i forbindelse med at fasten starter – vi lager fastelavnspynt. Blåmandag på Grua/Harestua og Feitetirsdag i Lunner. 5 – 9 år: Søndre Oppdalen barnemisjon. Et samarbeid med Det Norske misjonsselskap. Annenhver lørdag på Betania, Roa.

3 – 5 år: Barnegruppe på Harestua ”Sprell Levende” På Harestua. Annenhver mandag klokka 18.00 på ”Betel”. 4 år – Pilegrimsvandring, adventsverksted og kirkeboka. Samling med fakkeltur/ pilegrimsvandring samt adventsverksted på torsdag. Utdeling av ”Bibelen for små barn” på familiegudstjenesten på søndag. Tid: Advent.

Det skjer mye spennende innenfor barne og ungdomssektoren i menigheten vår denne høsten. Trosopplæringsprosjektet er kommet inn i en fast driftsfase, og vi har nå satt opp et program som vi håper skal bli godt besøkt og gi et tilbud til de fleste aldersgruppene uansett hvor man bor i menigheten.

10 – 12 år: MiniKrik-tilbud etter skoletid på Harestua og Grua barneskole. ”Gøy i gymsal”. Mandager hver uke fra oktober til april. (i planleggingsfasen). 10 – 12 år:”LysLevende” – et påskeopplegg. Påskeverksted med dropskoking, undervisning, opplevelse og overnatting – samt gudstjeneste søndag. 10 – 13 år: Hadeland soul children. Sangkor for hele Hadeland med base på Heimly. Torsdag kl. 17.30 – 19.00.

6 år- Skapt av Gud – midt i verden. Et samarbeid med skolene høsten på 1.trinn. 7 – 9 år: Lunner barnegospel. Sangkor i forbindelse med SFO på Lunner barneskole. Torsdager ( i planleggingsfasen).

11/12 år- Utdeling av Aktivitetsbibelen FEBRUAR: ”Bibelen” - et samarbeid med skolene. Utdeling av Aktivitetsbibelen søndag. 13 år og 13 – 18 år: Ungdomskoret ” eldre: ”Påfyll”. Sing”. Et samarbeid med misAnnenhver fredag på jonshuset på Jaren. På Heimly Heimly.Start klokka 19.30 torsdager fra 19.30. ”Ungdommen tar styringen!” 14/15 år – ”Jeg fant, jeg fant”. For ungdom i ”alle aldre”. Pilegrimsvandring for konfirman13 år og eldre: KRIK, Harestua: ter. Tid: Høst/Vår samt tilbud Tid: torsdager fra 19.30 i gymsalen om pilegrimsvandring til på Harestua skole. Nidaros som en del av kon15 – 18 år – Konfirmantlederfirmantopplegget. Totalt kurs. Et ledertreningsprogram i har vi 6 ulike alternativ forbindelse med konfirmantkonfirmantene kan leiren i Kragerø. velge mellom.


MENIGHETSBLADET Besøkstjeneste – til gjensidig glede!

- Jeg er veldig glad i henne! Det formelig spruter begeistring fra øyne og smil når Ingeborg med et sidenikk til Tove forteller menighetsbladets utsendte hvem hun snakker om. Ingeborg (Berg) Karlsen sitter i rullestolen og krydrer samtalen med smittende latter og husker med sine nær 90 år langt flere detaljer fra 60-70-åra enn undertegnede. Hun nekter heller ikke for at ”et hjørne av mitt hjerte er ennå tyve år” – riktignok et lite hjørne, tilføyer hun til Dagny Tande Lids diktstrofe. Og hvem er Tove? Jo, etternavn Sveen og ganske fersk AFP-pensjonist som for noen måneder siden meldte seg til Røde Kors-kurs for besøksvenner. Hun forteller oss at hun hadde lyst til å bruke noe tid på denne meningsfylte oppgaven, selv om pensjonistkalenderen er ganske spekket med andre gjøremål. I fellesskap forteller de to at soknediakonen formidlet kontakt mellom Ingeborg som ønsket å få besøk og Tove som ønsket å gå inn i besøkstjenesten. Besøkene startet for noen måneder siden, og de to kjente ikke hverandre fra før. Omtrent annenhver uke kommer Tove på et par timers formiddagsbesøk. - Da drikker vi kaffe og prater i vei om løst og fast, ler Ingeborg og legger ikke skjul på at når hun sitter i rullestol, er det veldig fint at det kommer ei voksen jente og tar henne med på en trilletur rundt i de vakre omgivelsene.

Tove forteller at hun gjennom Røde Kors-kurset fikk kunnskap om hva en besøksvenns oppgave er – bl.a. at det ikke er en hjemmehjelpsoppgave – og at en hun forholder seg til en taushetserklæring. For den som ønsker besøk, ligger det ikke inne noen forpliktelse. Tove understreker også at en ikke behøver å være aktiv i menigheten for å melde seg som besøksvenn. Uten å gå inn på hvilke konsekvenser det har for besøkssamværene, antyder Ingeborg at hun er en meget bestemt dame. - Den attesten ga de meg på LOS. Selv kaller jeg meg en vrangpeis, ler hun. Men ikke skjønner vi hvor den ”peisen” sitter hos vårt sprudlende og replikk-kjappe intervjuobjekt! - Jeg er veldig glad i deg og ser fram til hver gang du kommer på besøk, gjentar Ingeborg. - Det er veldig hyggelig å være besøksvenn, kvitterer Tove og gir henne en god fotoklem. Vi forlater de tilfredse vennene. Både ord og holdninger har overbevist oss om at besøkstjenesten er til gjensidig glede! Er du interessert i å få besøk eller bli besøksvenn? Snakk med kirkekontoret! Arne Laderud

Side 5 RESULTAT AV KIRKEVALGET 2009 LUNNER MENIGHETSRÅD Medlemmer: 1. Heidi Thompson Østby 2. Helge Ryen 3. Kristel Nygård 4. Stein Hallgeir Bang 5. Jorun Lunder 6. Arne Roar Lehne Lier 7. Eilert Aasen 8. Wenche-Elin Johansen Øquist Varamedlemmer: 9. Nils Einar Opsahl 10. Alf Gustav Widerberg 11. Hanna Karin Berge 12. Karen Sofie Haakenstad 13. Alf Wirstad GRUA/HARESTUA MENIGHETSRÅD Medlemmer: 1. Terje Sagsveen 2. Mona Hegli 3. Oddmund Stenberg 4. Henning Andersen 5. Karin Johanne Haga 6. Bjørg Ingeborg Rasten Varamedlemmer: 7. Kjell Ivar Skjemstad 8. Arve Røste 9. Mona Christine Olsen 10. Anne-Lise Flovild 11. Kari Helene Lindstad Mack De nye menighetsrådene starter opp 1. november. De skal da konstituere seg og velge representanter til Lunner kirkelige fellesråd, som starter opp 1. desember.

Ingeborg (Berg) Karlsen og Tove Sveen

De nye rådene er valgt for en periode på 2 år.


Side 6 ADRESSER OG TELEFONER Den norske kirke i Lunner Lunner kirkekontor Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner Tlf.: 61 32 48 00 / Fax: 61 32 48 01 E-post: kontor@lunner.kirken.no Hjemmeside: www.lunner-kirken.net Åpningstid/telefontid: mandag - torsdag kl 9 - 13 (stabsmøte tirsdag kl. 10 - 11.30) Prestene treffes etter avtale. Privatadresser og telefonnr.: Sokneprest i Lunner: Trygve Johansen, tlf. 61 32 16 05 Sokneprest i Grua/Harestua: Ola Viker Lunde , tlf. 61 32 52 11 Soknediakon: Reidunn Fløtre, tlf. 92 22 77 19 Prosjektleder for trosopplæring: Trond Hem Stenersen, tlf. 61 32 26 16 / 92 88 66 17 Barne- og ungdomsarbeidere: Torgeir Stensrud, tlf. 97 11 17 84 Elisabeth F. Torp, tlf. 98 45 20 82 Solveig Gjestal, tlf. 99 26 06 78 Kirkeverge: Ole André Torp, tlf. 92 63 79 42 Kontorsekretær/saksbehandler: Marit Hegli, tlf. 99 47 39 33 Bjørg Vefferstad, tlf. 45 27 24 57 Organist: Oscar E. Mendoza, tlf. 61 32 56 61 Hans Petter Erstad, tlf. 61 32 14 29 Graver/vaktmester: Tore Lindheim, tlf. 41 61 25 09 Kirketjener: Karin Aaslund, tlf. 90 65 91 38 Lunner menighetsråd: Leder: Heidi Østby, tlf. 61 32 12 34 Grua/Harestua menighetsråd: Leder: Hege Sagsveen Ekren, tlf. 61 31 94 22 Lunner kirkelige fellesråd: Leder: Eilert Aasen, tlf. 61 33 65 35

MENIGHETSBLADET Malerfirma Rune Fredriksen Alt innen maling – gulvbelegg – parkettsliping – våtrom Tlf: 970 23 919 E-post: r.fredriksen@c2i.net Furuveien 8, 2743 Harestua

Liæker Gartneri 2730 Lunner – Tlf. 61 32 12 64

Vi leverer blomster til alle anledninger og forøvrig alt til hagen.

e-post:menighetsblad@lunner.kirken.no

Bankkonto 2030 18 43225 Trykk:

– hele Lunner kommune –

Tlf.: 61 32 27 00

Blomster – Kranser Døgnvakt Alt vedrørende gravsteiner

2740 Roa Tlf. 61 32 21 00 Lunnerlinna 43B – Pb. 93, 2715 Lunner

Roalinna 28 – 2740 Roa –Tlf. 61 32 49 60

Hadeland begravelsesbyrå

Døgnvakt 61 33 43 27 Begravelsesbyråkjeden Jølstad

LUNNER

Lunnertunet Tlf. 61 32 10 21 Advokat

Inger Johannesen M.N.A.

Tlf. 61 32 26 06

Lunner Begravelsesbyrå

Til tjeneste i og utenfor distriktet

DØGNVAKT 61 32 13 41 Gøril og Jon Erik Kraggerud

Eget kransebinderi

Lunner tlf. 61 32 68 80 Harestua tlf. 61 31 96 60 Nettbank: www.lunner.sparebank1.no

2730 Lunner – tlf. 61 32 13 26

Hadeland Tlf 61 33 20 30 (24 timer) www.jolstad.no

Opsahl Begravelsesbyrå

Hadeland Bil AS

MENIGHETSBLADET Lunnerlinna 43A - 2730 Lunner tlf.: 61 32 48 00

Avd. Lunner, Lunnertunet Tlf. 61 32 11 58

Lunnertunet Tlf. 61 32 18 70


MENIGHETSBLADET

at Fader i dine hender hadde vært en av salmene i Norsk Salmebok.Teksten er som følgende:

SLEKTERS GANG DØPTE: 30.08. Tuva Kristine Øyen 13.09. Silje Berger Blækkerud Milla Wannebo Nicholas Carlsen Brage Lund Koxvig 20.09. Ingvild Evensen-Lie 04.10. Sara Lippert Kvernstad Max Jørgen Zimmermann Iversen Kasper Akre Oseth Magnus Fjeldstad 11.10. Sondre Skau Magnus Ensrud Celina Thomassen Mathilde Nordhagen VIGDE: 26.09. Linda Merethe Wold Davidsen og Espen Dihle Nyhus DØDE: 13.08. Asbjørn Andersen f. 1962 16.08 Karsten Jørve f. 1920 18.08. Lars Bjørnli f. 1922 21.08. Øivind Lysenstøen f. 1944 22.08. Josef Schatten f. 1925 23.08. Ingeborg Fristad f. 1914 29.08. Marie Engen f. 1916 30.08. Else Andersen f. 1938 08.09. Sigbjørn Tore Lyng f. 1941 14.09. Rhoda Margaret Nord f. 1923 17.09. Torbjørn Brovold f. 1925 23.09. Thor Anton Lesteberg Throndsen f. 1987 23.09. Jan Evje f. 1923 Marcus Nilsen Huseby f. 2009 05.10 Hans Sandin f. 1920 09.10 Ragnhild Hammer f. 1906 09.10 Magnhild Ryen f. 1918

Side 7

Fader, i dine hender tiden og evigheten, jorden og himlene, menneskebarna, allting har du i dine hender. Det er Eva Medina, fra Harestua, som kommer med bidrag om sin favorittsalme. ”Den salmen jeg velger ut som en av mine favorittsalmer, tror jeg ikke er så kjent. Jeg trodde den sto i Salmer 1997, men det viste seg at jeg tok feil. Likevel velger jeg å si litt om denne. Teksten er skrevet av Britt G. Hallqvist, oversatt av Eyvind Skeie og tonesatt av Egil Hovland. Alle disse tre har bidratt med flere sanger i Norsk Salmebok og Salmer 1997. Første gang jeg hørte salmen, Fader i dine hender, ble den fremført i en Pilgrimsmesse av Glemmen Ungdomskantori i Fredrikstad Domkirke. Det ble gjort opptak av denne messen, og jeg har lyttet til den mange ganger etterpå. Fader i dine hender og mange andre salmer og kirkeviser er samlet i Egil Hovlands bokutgave med tittel Måne og Sol. Der er det noter til alle sangene. I utgangspunktet var det nok melodien og musikken som grep meg, da denne trosbekjennelsessalmen ble nydelig framført av kor, orgel,blåsere og menighet. Først senere oppdaget jeg hvor mye den enkle teksten i de tre versene rommet. Den inneholdt det den kristne tro og lære er bygd på: Treenigheten - med Faderen som den allmektige Skaperen; Sønnen og Frelseren Jesus som gir mening og trygghet i livet; og til sist Ånden som gir kraft, styrke og tro i hverdagen. Jeg skulle gjerne sett

Jesus, til verden kommet du lar oss se Guds nåde. Mening og sammenheng gir du til livet, du som venter oss bortom døden. Ånd, du som gir vårt hjerte styrke og tro, fortrøstning, kraft og bevegelse er du, og samler spredte røster til bønn og lovsang. Dette var mitt bidrag. Jeg vil gjerne utfordre Ruth-Turid Pettersen til å si litt om en salme/sang hun er glad i”. Eva Rønneseter Medina

BESØKSTJENESTEN Kirken i Lunner og Røde Kors samarbeider om besøkstjeneste i Lunner kommune. Ønsker du besøk, eller har tid og anledning til å være en besøksvenn så ta kontakt med diakon på tlf. 61 32 48 03. KRIK, HARESTUA Vi arbeider nå med å komme i gang med KRIK (Kristen Idrettskontakt) på Harestua skole (gymsalen). Vi kommer til å bruke torsdager fra klokka 19.30, og regner med start i begynnelsen av november.


Gudstjenestene Allehelgensdag, 1. november Matt 5, 1-12 Grua kirke kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til diakoniarbeidet. Lunner kirke kl. 18 Allehelgenssamling. Reidunn Fløtre Trbojevic. Kirkekaffe. 23.s.e. pinse, 8. november Fil 1, 6-11 Harestua kapell kl. 11 Ola Viker Lunde. Offer til Norsk misjon i Øst. Kirke-tur-kaffe. 24. s.e. pinse, 15. november 1 Tim 2, 1-6a Skogglimt kl. 11 Trygve Johansen. Offer til Estlandsgruppa. Kirkekaffe. 22. november Matt 25, 31-46 Oppdalen kapell kl. 11. Ola Viker Lunde. Offer til NMS prosjekt. Grua kirke kl. 11. Trygve Johansen. Offer til barneog ungdomsarbeid. Onsdag 25. november Grua kirke kl. 19. Stille kveld. Reidunn Fløtre Trbojevic. Oscar Mendoza. 1. søndag i advent, 29. november Luk 4, 16-22a Harestua kapell kl. 11 Familiegudstjeneste. Ola Viker Lunde. Trond Hem Stenersen. 4 åringer. Offer til barne- og ungdomsarbeid. Grua kirke kl. 16. Familiegudstjeneste. Ola Viker Lunde. Trond Hem Stenersen.

4 åringer. Offer til barne- og ungdomsarbeid. Oppdalen kapell kl. 18 Adventskonsert med GlaLas. 2. søndag i advent, 6. desember Luk 12, 35-40 Lunner kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Trygve Johansen. Trond Hem Stenersen. 4 åringer. Hadeland Soul Children. Offer til barne- og ungdomsarbeid. Lunner kirke kl. 19 Adventskonsert. Vestre Lunner musikkforening. Lunnerkoret. 3. søndag i advent, 13. desember Matt 11, 11-19 Oppdalen kapell kl. 11 Trygve Johansen. Offer: Kirkens Bymisjon. Harestua kapell kl.19 Adventskonsert. Harestukoret. Lørdag 19. og søndag 20. desember Lunner kirke kl. 18 og kl. 21 Julekonsert med Kordial og Lunner kammerkor m.fl.

DIAKONENS SPALTE Guds menighet er jordens største under…. I gamle dager var det ofte snakk om at de kristne skulle holde seg til de 4 B’er: Bibel, bønn, brødsbrytelse og broderskapet. I dag er Ap.gj.2.42 utformet litt annerledes, men innholdet er det samme, det å holde seg til fellesskapet, undervisningen, nattverden og bønnen. Jeg vil gjerne slå et slag for det kristne fellesskapet, menigheten som har sin hovedsamling søndag formiddag da vi feirer gudstjeneste.

Jeg skulle ønske at vi kunne være litt mer preget av at vi feirer Gud og fellesskapet med Ham og hverandre. Mye kan sies om de ulike gudstjenester, dens form og innhold, men å holde seg borte fra gudstjenesten fordi vi ikke liker alt som skjer der, er ikke noen god løsning. Jeg tror at vi som kristne mister mye godt ved å prioritere bort gudstjenesten. Vi selv og fellesskapet trenger at vi står sammen og feirer Gud og det livet han har gitt oss. Jeg vil gjerne oppfordre til å stå sammen i fellesskapet, være med å påvirke hvordan vi skal ha det i vår menighet, slik at vi kan samles på søndagen, bli inspirert og utfordret til å leve kristenlivet i hverdagen. Det er mange ting som fyller våre liv, og det kan være deilig på søndagen å bare slappe av og gjøre det som faller oss nærmest. Hva det vil si å holde hviledagen hellig er det også ulike meninger om, men jeg tror at Gud har gitt oss søndagen til avkobling fra hverdagens mange oppgaver, samtidig som den er gitt oss for tilkobling. Tilkobling til Gud, bønnen, undervisningen og det kristne fellesskapet. Menigheten blir rikere og mer inspirert når vi samles for å bli tilkoblet. Av slike fellesskap vokser det frem tro, engasjement, bønneoppgaver og tilhørighet. På denne måten gir vi hverandre oppmuntring til glede, lovsang og ønske om å stadig lære mer om Gud og livet sammen med Ham. God søndag… .. Vennlig hilsen Reidunn - diakon

Menighetsbladet for Lunne og grua/ Harestua  

B-blad - FULLDISTRIBUSJON SING Hver torsdag fra 17.30 – 19.00 samles ca. 20 10 – 13 åringer på Heimly. Hadeland Soul Children øver, og det l...

Menighetsbladet for Lunne og grua/ Harestua  

B-blad - FULLDISTRIBUSJON SING Hver torsdag fra 17.30 – 19.00 samles ca. 20 10 – 13 åringer på Heimly. Hadeland Soul Children øver, og det l...

Advertisement