Page 1

D

E N

N O R S K E

K I R K E S

Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 – 2011 – Årgang 60

Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer. Herren själv utplåner fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt er givet människan som lån.

Allt är mitt, och allt skal tagas från mig, inom kort skall allting tagas från mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag skall vandra – ensam utan spår. Pär Lagerkvist

Andakt • Diakonens Hjørne • Min Salme • TT-jubileum Disken i Flekkefjord kirke • Høstmessa • Vi går til kirke

1


Menighetsbladet For Den norske Kirke

Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen (BA) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser)

41 39 06 60 38 32 22 69 90 60 20 28 38 32 38 15

Bankgirokonto: 3030.27.71282 E-mail: rb-st@online.no

Gaver som forandrer verden I adventstiden vil vi også i år prøve å minne om de som ikke har det så godt som oss og som trenger at vi bryr oss. Engasjementet for Kirkens Nødhjelp vil bli videreført. Vi planlegger en stand for Kirkens Nødhjelp i byteltet lørdag 10. desember og Åpen kirke noen timer lørdag 3. desember.

Skal vi bry oss? ”Hvem er så min neste,” spør den lovkyndige i Luk. 10,29 Vi får da den kjente historien om den barmhjertige samaritan. Vi hører om hvem som svikter og hvem som viser seg å være den som viser seg som en sann neste. De som en forventet skulle ta ansvar og gjøre noe, gikk forbi. Ønsket ikke å bli involvert. Det var jo heller ingen som så dem og kunne rapportere om manglende innsats. Jesus setter det hele dobbelt på spissen når han som viser omsorg til og med er en utlending. Advent og julehøytid gjør oss gjerne mere positive til å strekke ut en hånd. Vi har lettere for ”å se” dem som har behov for vår omsorg. Jeg ser deg, sier afrikaneren. Hvordan har du det ? Hvordan har du det egentlig ? Det er mange som har behov for å bli sett, både her i vår nærhet og ute i den store verden. Jesus hadde syn for den enkeltes behov og bekymring. ”Jeg har ingen til å hjelpe meg ut i vannet,” sa den lamme ved Betesdadammen.

Han ble hjulpet og fikk samtidig et møte med ham som kunne utrette undere, både legemlig og åndelig. Det er sterkt å møte utfordringene ansikt til ansikt som da vi en gruppe flekkefjæringer nylig møtte 20-30 gatebarn i Rwanda. De hadde tydeligvis behov for hjelp til det meste. Det er godt å tenke på at disse barna ikke skal bli forbigått. Særlig ved juletider da vi mottar Guds gave til vår jord, skylder vi å gi noe videre. Jesus er i Matt. 25 svært tydelig i så måte ”For jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var uten klær og dere kledde meg, jeg var syk og dere så til meg, jeg var i fengsel og dere så til meg.” Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot Tor H. Kristiansen meg.

RWANDAKONSERTEN søndag 12 februar kl 1800 i Flekkefjord Kirke Hovedartist: Elvira Nikolaisen. Artistene stiller opp gratis som ved alle konserter tidligere. Inntektene går til å hjelpe barn i Rwanda, særlig gjennom gatebarnorganisasjonen Hope for Life og Mor Theresa Barnehjem i Kigali. ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5 Tirsdag – Fredag Mandag Kontortelefon i åpningstiden

Kl 10.00- 14.00 Stengt 38 32 88 20

Flekkefjord kirkekontor: Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk. 1 Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden 10 Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn. 4 Soknediakon Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord E-mail: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no Fellesrådets hjemmeside: www.flekkefjord.kirken.no

Velkommen med i Tro og Lys fellesskapet Flekkefjord bedehus 17.00 og Flekkefjord kirke 18.15 Onsdag 7.desember Onsdag 4.januar Onsdag 7.mars

2

Forsidefoto: Fra Nonfjell. Selura i forgrunnen.

38 32 88 21 38 32 88 25 38 32 88 24 38 32 88 23 38 32 88 30

48 11 79 99 95 14 17 85 95 82 63 99 97 53 60 92 99 40 02 18

Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Parkgt.1, 4400 Flekkefjord Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn. 87 Sokneprest Julia Ann Engstrand, Nesbakken 15 Barne- og ungdomsprestReidulf K. Ljøkjell, Solheiv. 27, 4580 Lyngdal Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv. 46 Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv. 1 Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv. 29

38 32 88 26 38 32 88 27 38 32 88 28 38 32 88 29 38 32 88 34 38 32 35 32 38 32 46 27

97 60 25 31 91 66 82 01 97 11 09 65 98 20 95 65 91 88 44 23 98 48 41 16 90 97 44 54

Hidra menighet: Prester Organist Kirketjener Leder i menighetsrådet

38 32 41 47 38 37 23 50 99 62 50 67

Som i Flekkefjord. Kjell Gierstae, Idrettsveien 1 Inger Lise Ulland Kari Steinberg Johansen


D I A KO N E N S

HJØRNE

En julegave som varmer… Det var nok ikke alltid vi var like glade for de myke pakkene som lå under juletreet da vi var små. Votter, sokker eller en varm genser var kanskje ikke det som sto høyest på ønskelisten. Men jeg er overbevist om at de var gitt ut fra en tanke om at vi trengte det og et ønske om at de skulle varme i vinterkulda. Det samme ønsket ligger helt sikkert bak mange julepakker som kommer til å ligge under juletreet også i år. Men siden de aller fleste av oss har skapet fullt av varme klær, og huset fylt opp med alle salgs ting, så er det kanskje en god ide å tenke på om det finnes julegaver som kan varme opp sjelen? Det er en fin tradisjon å gi gaver, samtidig er det utfordring å finne noe som kan passe og være greit når de aller fleste har mer enn nok av det meste.. Men hva kan være en julegave som kan varme sjelen?

MIN

SALME V/

Kanskje det kan være en gave som sier noe om at jeg ser deg og setter pris på deg. Om du får det skriftlig på et kort, om du får det som en koselig invitasjon til en middag eller et kafebesøk, om du får det som en hyggelig telefonprat eller en invitasjon til en konsert eller en tur…. Hvordan du får denne varmen og hva det er, er ikke poenget, men at du kan kjenne at det varmer. Bruk erfaring og fantasi, så kommer nok de gode ideene. Og står du fast, kan du ringe meg, så kan vi tenke sammen. Vi trenger alle å bli sett og verdsatt. Og når vi gir fra oss noe som varmer så er det svært sannsynlig at vi også selv vil kjenne på den gode ettervarmen.

Med varme juleønsker fra Oddrun

A RV E K O N S TA L I

For meg betyr kristen sang og musikk mye. Jeg har imidlertid ikke en enkelt salme eller sang som er "min sang", og er i utgangspunktet utelukket fra denne spalte. Jeg svarte likevel ja, da Ruth Åse utfordret meg. For to tre år fikk jeg øynene opp for Lina Sandels refleksjon og trosbekjennelse: "O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er". Sangen beskriver en rikdom som ikke måles i NOK. I første til tredje vers

beskrives treenigheten. I fjerde vers kommer høydepunktet: det evige liv. I femte vers reflekterer Sandell over sitt eget liv med tvil. Har jeg sett rikdommen? I sjette og siste vers, ber Sandell om å få se mer av rikdommen slik at hun "aldri, aldri" glemmer det som er i vente for den som tror. Til neste blad vil jeg utfordre Kjell Svindland til å skrive om sin sang. Arve Konstali

For 150 år siden skrev Lina Sandell O Jesus, åpne du mitt øye

Sakte Jul O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er! Jeg har en Fader i det høye som faderomhu for meg bær.

Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant.

Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens hvelving strekker seg.

Ei burde jeg da gå og sørge, jeg er en mektig konges brud, skjønt tvil og vantro vil meg spørre: Hvor er din høyhet og ditt skrud?

Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod.

O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har beredt fra evighet! Lina Sandell 1861

Konsert Flekkefjord Kirke søndag 11. desember kl. 17.00 Veronica Stokkmo - sang, Audun Reithaug - kontrabass, Lars Jakob Rudjord - tangenter Ved hjelp av de kjente, kjære norske julesangene inviteres publikum inn i et musikalsk rom av julefred og salighet. Med konserten Sakte Jul vil musikerne gi disse sangene ny mening når de utvider harmoniene og senker tempoet i sin formidling av julebudskapet. Bill kr 200

3


TT i 50 og The Messengers i 40 En stor gjeng «gamle» TTere og medlemmer av The Messengers møttes lakselørdag på Abelnes i Andersens lokaler for å feire at klubben er 50 år. Vi startet høsten 1961 med regelmessige klubbmøter i Ungdomshallen som en av de tre første ungdomsklubbene i landet. The Messengers, koret som har sitt utspring i klubben, ble også feiret. Det er over 40 år siden det startet opp. TT er enestående fordi det er den eneste av KFUK/KFUMs ungdomsklubber som har drevet 50 år uten avbrudd. Da vi startet, hadde mange unge i byen god kunnskap om kristen tro fordi vi hadde bakgrunn fra søndagskole og kristendomsundervisning på skolen. Det var imidlertid ikke vanlig at ungdom var bekjennende kristne, men noen av oss ville tro, og vi fant sammen i en gruppe. Etter en stund begynte vi å samles i peisestuen hjemme hos Øyvin Lang. Han var prest i menigheten og så det som sin store oppgave å støtte og å hjelpe oss som var nye og uerfarne kristne. Snart ble vi knyttet til Flekkefjords Kristelige Ungdomsforening (FKUF). Vi kjente på at vi hadde et behov for et sted å være der vi kunne leve ut vår tro slik som vi var og ikke som vi burde være. I stedet for å gå inn i de eldres møteopplegg, bestemte vi oss for å lage vårt eget. På et møte hjemme hos Arne Andersen ble så klubben startet. Vi gjorde mye feil den første tiden og fikk mange negative reaksjoner fra det kristne lokalmiljøet. Kjernen i FKUF sto imidlertid bak oss som en trygg og fast mur. «Nå har vi fått ungdommen tilbake i foreningen så nå vil vi støtte dere 100% Dette må dere gjøre på deres måte Det som skjer hos oss nå er viktigere enn folkesnakket.» En voksen og modig reaksjon. Klubbkveldene ble en braksuksess. Det kom så mange at vaktmesteren ble bekymret for at gulvet i storsalen skulle ryke. Hele tiden ble kjernen av unge som tok et

Flekkefjord menighets høstmesse ble arrangert 29.10. og samlet mange mennesker! Salget av varer, lodd og kafeteria gikk tradisjonelt for seg. Programmet ble besørget av Jorunn Rødland og Geir Kalle-

4

kristent standpunkt større. Miljøet de gikk i var deres eget, og de fikk utviklet sin tro i sitt eget tempo. Noe av hemmeligheten bak veksten og vekkelsen i den første tiden, var at vi prøvde å gi de unge et eierforhold til klubben. Dersom noen kom mer enn to ganger på møter, ble de spurt om å være med i en komite. Vi hadde utrolig mange forskjellige komiteer med stadige møter. Der drev vi arbeidet og prøvde å gi ungdommen en forståelse av hva vi tror på. Det tok ikke lang tid før vi skjønte betydningen av å ha kristne møter. Hver søndag kveld møttes vi i Ungdomshallen, der var det en av oss som var møteleder, en var taler, og det var frie vitnesbyrd og bønnemøter. Søndagens gudstjeneste ble viktig. Uansett hva som hadde skjedd lørdag, var søndag kirkedag. På denne måten ble medlemmene ansvarliggjort og fikk både sitt eierforhold til klubben og sin kristne tro bekreftet. 30. juli møtte så 170 tidligere TT medlemmer opp for å feire oss selv og hverandre. Gjensynsgleden var stor og det ble en jubelkrabbefest av godt gammelt merke - med krabbe og reker på menyen. Kvelden startet med et minutts stillhet for ofrene etter Utøyamasakren og med en fanfare til jubileet komponert av Arne Skage. The Messengers oppsto til nytt liv for kvelden, Thor Kristian berg, Kjell Erfjord og menighetens dansegruppe for jenter i 2.-5. klasse. Senere på dagen var det Flekkefjord sangforening som stilte opp med flott sang! Resultatet ble også veldig godt, brutto 94 425 kr. Takk til alle som bidro! Elisabeth


Rasmussen hadde ansvaret for korøvelsene. Det å kunne spille og synge sammen igjen var det helt store den kvelden. Sangerne og solistene gledet både seg sjøl og oss med et utvalg av klassikere fra Ten-sing bevegelsens glanstid. Aspic, ei av gospelgruppene med utspring fra Messengers, hadde også funnet frem gamle noter og sang bakoversveis på oss alle. En av de aller første TTerne, Knut Sand Bakken holdt festtalen for kvelden. Programmet besto ellers av innslag fra tidligere krabbefester og TT kvelder. Morsomt å oppleve at det vi lo av for 50 år siden fremdeles var morsomt. Øyvind Lavold og Stine Skjold Rafoss ledet kvelden sammen med Else (Grasmo) Andersen og Einar Svendsen. Tidligere TT-ere fortalte om hva det hadde betydd i livet deres å ha ballast fra klubben. Det var også hilsener fra Flekkefjord menighet ved soknepresten og fra Flekkefjord kommune ved ordføreren. Festen ble avsluttet med gospelnight som vanlig. «Gamlepresten» vår, Oddvar Tveito hadde andakten og Hilde Sirnes ledet nattverdsgudstjenesten. Arbeidet med planleggingen av kvelden begynte høsten 2010. Mange har vært involvert og det fører for langt å nevne hver enkelts innsats. Vi har møtt mange positive

Fra skam til livsmot Berit Okkenhaug er instituttprest ved Institutt for Sjelesorg. Hun har tidligere vært menighetsprest og sykehusprest. Hun er en dyktig foreleser og har skrevet bøkene: ” Når jeg ser ditt ansikt” og ”Når jeg skjuler mitt ansikt”. 15. februar kl 19.00 inviterer diakoniutvalget og kirkeforum til temakveld på bedehuset under overskriften FRA SKAM TIL LIVSMOT. Velkommen til en kveld med et tema vi tror mange vil ha nytte av å høre! noe mer om.

mennesker under planleggingen. Her vil vi spesielt trekke frem Else og Arne Andersen og takke for velvilje med å låne ut lokalene, hjelp til å sette opp scene og kulisser og med å legge alt praktisk til rette for gode rammer rundt en vellykket kveld. Alle dere andre som har fortjent ros for arbeidet dere har gjort, får en kollektiv stor takk! Else Margrethe Sand

GUDSTJENESTEREFORM I DEN NORSKE KIRKEN På kirkemøtet i april i år ble det vedtatt ! ny liturgi for Kirken. Flekkefjord menighet er!godt i gang med planleggingen der oppstart er satt til 1. søndag i advent! 2012. I denne prosessen ønsker vi innspill ! fra folket, både aktive og passive medlemmer. Du inviteres til å si din mening ! om gudstjenesten slik du opplever den i dag, samt komme med forslag på hva ! du kunne tenke deg annerledes. Målet

er å skape bevissthet og større eierfølelse til gudstjenesten. Har du spørsmål eller innspill, kan du kontakte: Solveig Edvardsen - mob: 48191519 – e-post: soedvard@gmail.com Velkommen til å komme med innspill. Ønsker du mer informasjon om gudstjenestereformen, gå da inn på: http://www.kirken.no/?enent=doLink &famID=178213

Med hilsen Gudstjenesteutvalget

Flekkefjords nye menighetsråd

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "#!#!$%&'()*+,%,!-,)(%$!'..%!/0$%!.%)%$%!%#!1+&!'&/%,2)2#&!+1!%,!3$%&%.#1!*4.5

Gledelig jul

Sammen med menighetsbladets julenummer finner du et hefte kalt "Gledelig jul". Det er en gave fra menighetsrådene, med ønske om nettopp en gledelig jul!

Bak fra v: Sokneprest John Olav Dankel, Anders Golin Glendrange, Brit Jane Haugland, Vigdis J Eidem (1.vara), Olav Hanssen, Petter Rappe og Else Margrethe Sand. Foran f ra v Else Marie Rafoss, Birger Vegge (leder) og Aud Jorunn Sigbjørnsen. 5


Verdifulle gjenstander i Flekkefjord og Hidra kirker :

Disken I serien om kirkeklenodier er vi nå kommet til disken, som hører sammen med kalken som primær del av kirkesølvet i kirken. Historisk sett er disken opprinnelig laget slik at den skal passe på kalkens cupa som lokk. Det er derfor ikke uvanlig at kalk og disk er utført av samme mester. Ofte er disken laget i tynt materiale og har gjerne en enkel, gravert dekorasjon på randen eller i senter. Alterbrødet (oblatene) bli lagt på en «asjett», kalt disk. Opprinnelig var disken et stort fat, men ble med tiden gjort mindre slik at den kunne plasseres oppå

Disk Flekkefjord kirke

Gla’sang Søndag kveld 30/10 var det igjen duket for Gla`sang på Bedehuset. Gla`sang ble i sin tid startet av Emmy Rakel Tjøstheim som fikk med seg Rytmepatruljen og en del andre sangere og musikere til glad og frisk sang og musikk. Som vanlig var Rytmepatruljen, bestående av Thor Jan Unhammer, Alf Fredriksen og Kjell Arvid Mydland med og satte sitt gode og humorist-

kalken. Kalken og disken dekkes til med et spesielt klede når den settes frem på alterbordet. I likhet med annet inventar, vil disken være utsatt for slitasje eller skader: Disken kan være nedpusset og så tynn at materialet er vanskelig å reparere, bunnen bulkes, hakk i kanten osv. Kanskje er det slik at flere og flere av oss, i dagens moderne samfunn, glemmer eller tenker at det får « de andre» stelle med. Noe av hensikten med denne artikkelserien er å fokusere på kulturhistoriske verdier som hører til noen hundre meter fra der du bor. De er en del av deg, din oppvekst, ditt bomiljø – din identitet. Kanskje er du døpt i kirken, konfirmert, gift ? Du har vært tilstede ved julegudstjeneste, begravelse eller – julekonsert. Kirkene på Hidra og i Flekkefjord er begge åttekantede. De ligger ved havet. Sistnevnte er fra 1833, bygget i tre og har 650 plasser. Hidra kirke er bygget i 1854, har 700 plasser, og er kjent som, nettopp - Kirken ved Havet. Et sjømerke, en forpost mot Nordsjøen, mer stabilt enn noe GPS-system er i dag. Flekkefjord kirke: Her det en disk fra datert år 2000, laget i Tønsberg v/Th.Martinsen. Disken er 16,5 cm i diameter og i god stand. En annen iske preg på kvelden. De spilte både musikk fra sitt eget repertoar og var med og akkompagnerte sangerne Else Marie Rafoss og Bente Brogeland sammen med Olaf Thormodsæter på piano. Aktørene hadde satt sammen et allsidig og spennende program som inneholdt solosang, musikk og flotte allsanger som forsamlingen deltok i med stor glede. Innimellom sangene leste Olaug Sønnevik dikt og Tor Harald Kristiansen ledet kvelden med sikker hånd.

Fra v Olaf Thormodsæter, Thor Jan Unhammer, Alf Fredriksen, Else Marie Rafoss, Bente Brogeland og Kjell Arvid Mydland 6

Alterdisken i Hidra kirke. Foto: Alf Jacob Nilsen 2003. disk har ukjent datering, men må være svært gammel. Det er denne vi har valgt å ta med i bildeserien. Materialet er ikke stemplet, men materialet gir utslag ved sølvtest. Diameteren er 13 cm og den veier 200g. Tilstanden er god. Graveringen er et enkelt solkors/vigselskors i sirkel. Hidra kirke: Disken er udatert. Bunnen er gravert m/sekspasslyngmønstret ornamentikk. De seks buene ender i linjeformer på diskens rand: Et solkors(malteser) innskrevet i en sirkel ( symbol for evigheten) – vigslingskors. Tilstanden er god. Disken har rester av loddetinn etter BA reperasjon.

Velkommen til INTERNASJONAL ETTERMIDDAG – en møteplass for kontakt, forståelse og fellesskap mellom folk av ulik bakgrunn. – Et samarbeid mellom beboerrådet ved Flekkefjord statlige mottak og Flekkefjord menighet. Flekkefjord bedehuset kl.16.00-18.00 Onsdag 30.november Onsdag 25.januar Onsdag 21.mars

Fra en tidligere internasjonal ettermiddag


Gave til fire- og femåringene på Hidra Vi takker alle annonsørene for støtten!

Ved gudstjenesten 2. oktober delte Hidra menighet ut en gave til fire- og femåringene på Hidra. Fireåringene fikk en barnebibel, og femåringene fikk en DVD. På bildet ser vi foran fra venstre: Alexander Westad 5år, Michael Westad 4 år, Vegard Tønnesen 4 år, Regine Hansen 5 år, Lars Larsen Fidje 4 år, Kristian Ringsbye Vistnes 5 år, Sam Jakobsen 5 år, Johanne Nilsen 5 år, Anders Emil Jensen 5 år. Foto: Inger Lise Ulland.

Gleden ved å gi Gleden ved å gi

Min kirkebok til 4 åringer i Flekkefjord Søndag 25/9 var det høsttakkefest og familiegudstjeneste med utdeling av “Min kirkebok” til 4 åringer. Reidulf prest talte om de 10 spedalske, og kirka var denne dagen nydelig pyntet med frukt og grønnsaker. Etter at 4 åringene hadde fått bøkene sine, ble de invitert med i Barnegospel og fikk være med å synge for de andre i kirka. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med nydelig frukt og saft. GEVIR Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

GEVIR Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

Gleden ved å gi

“Det er viktig for meg å videreføre verdien av å gi til dem som har mindre. til å videreføre noe svært verdifullt, nemlig gleden ved å gi.”

Som Hjertevenn får jeg hjelp til å videreføre noe svært Per (75) har å engi.” Hjertevenn for hvert barnebarn. Så langt har han seks, men håper på flere. verdifullt, nemlig gleden ved Per (75) har en Hjertevenn for hvert barnebarn. Så langt har han seks, men håper på flere.

“Det er viktig for meg å videreføre verdien av å gi til Bli HJERTEVENN! Send sms Hjertevenn til 03002, ring 03002 eller besøk www.hjertevenn.no dem som har mindre.

Bli HJERTEVENN! Send sms Hjertevenn til 03002, ring 03002 eller besøk www.hjertevenn.no

Som Hjertevenn får jeg hjelp til å videreføre noe svært verdifullt, nemlig gleden ved å gi.”

GEVIR Illustrasjonsfoto: Thinkstock.com

“Det er viktig for meg å videreføre verdien av å gi til dem som har mindre.Som Hjertevenn får jeg hjelp

Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Perrongen spor 2 as Presteruds eftf. Travelnet – Reisekilden Isaksen sko Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Avisen Agder Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as skohuset as Leiknys Salong Sirnes Farge & Interiør as SR synsrådgivning as Fruenes Hus, Hidra Halvorsen Rør as Osm. W. Larsen, Rasvåg Reklamebyrået Idè Flekkefjord Elektro AS Moi Rør AS Andersens Emballasje og Design as Sparebank 1 SR-Bank

Gleden v

Per (75) har en Hjertevenn for hvert barnebarn. Så langt har han seks, men håper på flere.

Bli HJERTEVENN! Send sms Hjertevenn til 03002, ring 03002 eller besøk www.hjertevenn.no

7


Vi går til kirke 27. november – 1.s.i advent Luk.4,16-22a Flekkefjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste.Reidulf Krossli Ljøkjell. Offer til menighetsarbeidet Flekkefjord kirke kl. 17.00 Adventskonsert Hidra kirke kl. 16.30 Lysmesse.John Olav Dankel Offer til menighetsarbeidet 4. desember -2 .s.i advent Luk. 21,27-36 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Hilde Sirnes Dåp/Nattverd Offer til ungdomsarbeidet 11. desember – 3. s.i advent Luk.3,7-18 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Hilde Sirnes Offer til Normisjon Hidra kirke kl.18.00 “Vi synger julen inn” 18. desember – 4.s.i advent Luk.1,39-45 Flekkefjord og Hidra kirke Ikke gudstjeneste Velkommen til Bakke kl. 17.00! 24. desember – Julaften Luk. 2,1-20 Flekkefjord kirke kl. 14.45 Familiegudstjeneste. Reidulf Krossli Ljøkjell. Offer til Kirkens Nødhjelp/Kirkens SOS Flekkefjord kirke kl. 16.15 Gudstjeneste. Hilde Sirnes. Offer til Kirkens nødhjelp/Kirkens SOS

Døpte Flekkefjord 14.08.11 Isak Kalvik Sand “ Adrian Bruhjell “ Lerke Berrefjord-Unhammer 04.09.11 Mats Helland “ Alfred Olai Kongevold Ringsbye “ William Malcolm Jonsson 11.09.11 Christoffer André Bjelland “ Leah Søstrand-Frederick 18.09.11 Adrian Hoff Saugen “ Emrik Hove Saugen 09.10.11 Eline Kristina Moltumyr “ Johanne Omland Åtland “ Henrik Omland Paulsen “ Kristian Åsly

Hidra kirke kl. 15.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Offer til Kirkens nødhjelp/Kirkens SOS 25. desember- 1. juledag Joh.1,1-14 Flekkefjord kirke kl. 12.00 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd Offer til Det norske misjonsselskap 26. desember – 2. juledag Matt.10,16-22 Flekkejord og Hidra kirke Ikke gudstjeneste Velkommen til Gyland kl. 11.00! 31. desember – Nyttårsaften Joh.14,27 Flekkefjord kirke kl. 23.15 Gudstjeneste. 1. januar – Nyttårsdag Matt.1,20b-21 Flekkefjord og Hidra kirke Ikke gudstjeneste. Velkommen til Gyland kl. 17.00! 8. januar – Kristi åpenbaringsdag Luk.2,40-52 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Reidulf Krossli Ljøkjell Nattverd Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand 15. januar – 2.s.i åpenbaringstiden Mark.1,3-11 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste

Vigde Flekkefjord 27.08.11 Gerd Sølvi Sandsmark og Geir Kalleberg 03.09.11 Nancy Hogstad og Kjartan Alsvik Vigde Hidra 27.08.11 Mira Rosenlind Jacobsen og Eirik Verås Larsen 15.10.11 Hellen Håland og Thomas Hanssen

22. januar – 3.s.i åpenbaringstiden Joh.4,4-26 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Sverre Jakobsen Nattverd Hidra kirke kl. 16.30 Gudstjeneste 29. januar – 4.s.i åpenbaringstiden Joh.9,1-7.35b-38 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Hilde Sirnes 5. februar – Såmannssøndag Mark.4,26-34 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste Nattverd Hidra kirke kl. 10.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand 12. februar – Kristi forklarelsesdag Mark.9,2-13 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Hilde Sirnes 19. februar – Fastelavnssøndag Joh.12,20-33 Flekkefjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Reidulf Krossli Ljøkjell Hidra kirke kl. 16.30 Gudstjeneste. Julia Ann Engstrand 22. februar – Askeonsdag Matt.12,38-42 Flekkefjord kirke kl. 19.00 Felleskirkelig fastegudstjeneste Nattverd

Døde Flekkefjord 02.09.11 Ester Strømland 08.09.11 Gunhild Karina Reinertsen 16.09.11 Torhild Strømland 05.10.11 Johannes Laugstøl 07.10.11 Alfhild Signora Svindland 14.10.11 Benny Elfrida Hammersmark Stoff til neste blad som kommer ut 12. februar må være levert redaksjonen innen 9. januar

Vi i r e d a ks j on e n øns ke r a ll e v å r e l e se r e e n v e ls i g n e t a d v e nt s t i d o g e n g le d e l i g j u l!

Hegland Trykk as

Menighetsblad for Flekkefjord og Hidra nr.5/11.  

Flekkefjord&Hidra Detärvackrastnärdetskymmer. Alldenkärlekhimlenrymmer liggersamladiettdunkeltljus överjorden, övermarkenshus. Alltärmit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you