Page 1

Menighetsblad for

Grim og Hellemyr menigheter

Nr.6, 13.des. 2011, 46. årgang

Jesusbarnet Takk, o Gud, for hyrdebålet, denne brann fra fjerne tider som fant vei til oss her nord, denne arm som løfter bærer og gir livet levemot!

Småbarnsfar og lyriker side 3

Lys Våken side 5

Fellesmøtene 2012 side 7

Gjestebud i Grim side 8

Julebakst på skolekjøkkenet side 9

Menighetskalenderen side 10

Pepperkakehus på Solholmen side 12

Takk, o Gud, for lysets time, som du av din godhet ga, denne trøst i alt det mørke, kjærlighetens lovsangstone, Jesusbarnet i vår sjel! Takk, o Gud, fordi du ville åpne oss en frelsesport, hver en byrde vil du fjerne, så vi ser hva godhet evner, i vår tro og ved din makt! Takk, o Gud, i evigheter skal du i vår sang gjenlyde, du skal styrte hovmotsfyrster. du skal reise våre lengsler, så vi ser deg slik du er! åou Digitalversjon finner du på http://kirkenorge .no http://menighetsblad.no se også: http://hellemyrmenighet.no http://grimkirke.no


MENIGHETSNYTT 2 Grim menighet

Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred. 10.00-13.00 ). Tlf. 38 19 68 00 e-post: grim.menighet@kristiansand.kommune.no www.kristiansand.kirken.no (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf. 38 19 68 40 e-post: cecilie.ueland@kristiansand.kommune.no Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf. 38 19 68 43 e-post: thor.kare.kalvik@kristiansand.kommune.no Soknediakon Kari Hagen tlf. 38 19 68 41 e-post: kari.hagen@kristiansand.kommune.no Kantor Gillian Wilder tlf. 38 19 68 46 e-post: gillian.wilder@kristiansand.kommune.no Kirketjener Terje Skaar tlf. 38 19 68 45 e-post: terje.skaar@kristiansand.kommune.no Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf. 38 19 68 47 Åpen barnehage/Michelle Wehus tlf. 38 19 68 48 Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf. 415 03 955 Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf. 916 90 002 Terje Skaar, kirketjener tlf. 958 61 363 Gillian Wilder, organist, tlf. 416 80 517 Kari Hagen, soknediakon, tlf. 934 21 926 Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf. 902 50 658 Olav Rykkelid, men.rådsform. tlf. 916 77 659 Gaver til menighetens drift: Bankgiro 3000.07.70074 Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand.

Hellemyr menighet

Hellemyr menighetskontor Bydalsveien 19. 4628 Kristiansand Post: Postboks 7039. 4674 Kristiansand Gavekonto: Bank 3000 07 70163 Telefon 38 19 68 00 direkte: 38 19 69 20 E post: hellemyr.menighet@kristiansand.kommune.no Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl 9.00-15.00 Daglig leder og menighetspedagog : Helene Horverak tlf 38196920 Epost helene.horverak@kristiansand.kommune.no Sokneprest Sigmund B Kruse tlf 90128393 E-post sigmund.b.kruse@kristiansand.kommune.no tlf 38196923 Kantor/organist Ben Tore Beisland tlf. 98856223 E-post: ben.t.beisland@kristiansand.kommune.no tlf. 38196928 Diakon Kari Hagen tlf.93421926 E-post: kari.hagen@kristiansand.kommune.no Styrer i Åpen barnehage. Solfrid Drøsdal (Vikar) tlf 47624481 Kirketjener /vaktmester: Torstein Try tlf 98892661 E-post: torstein.try@kristiansand.kommune.no Leder av Menighetsråd: Jorund Kristine Ingebretsen tlf.92284085 E-post: jkingebretsen@gmail.com For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: 38 19 68 00 Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat 907 92 330 / 38 02 99 61, E-post dag.wennesland@online.no), Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Dag Wennesland

Neste utgivelse tirsdag 21.februar Innleveringsfrist for stoff onsdag 8.februar

Andakt Biskop Olav Skjevesland

ET BARN KAN SMELTE HJERTER

Vi er underveis mot en ny julefest. Det handler ikke om prinsessen og halve kongeriket. Julens fest dreier seg om Menneskesønnen og den vide jord. Ikke eventyr, altså, men landfast virkelighet. Gud tar inn på vår adresse. Juleevangeliet er en vakker tekst, breddfullt av håp og frelse for en angstfylt jord.

varme forhåpninger? Lys brenner ned. Julepapir bli aske i peisens flammer. Treet visner og slenges rundt hushjørnet. Julens kunst er å fastholde det som varer når alt annet falmer. Det som ikke forgår når julen er over, kan aldri kjøpes for penger. Det er en pussig konklusjon etter at den såkalte ”kjøpefesten” er over. For det som varer er den Freden som følger av troen som favner barnet i krybben.

Dette er den forfulgte fred. For ikke før var Jesus født, så sto kong Herodes ham Nå, i Jesus, har Gud latt høre fra seg. etter livet. Et barn mot bajonettene. Endelig og endegyldig. Han vil vinne Flere år senere skulle han på korset få oss tilbake. ”Hans hjerte er, midt i et lansestikk i siden. verdensrommets kulde, et uslukkelig Vi aner den dype mening i navnet bål av kjærlighet ” (Kaj Munk). han fikk – Jesus. Det betyr: ”Herren frelser”. Jesus viser oss hvem Gud er. Den som spør: Hvordan er Gud? – får svaret: * Se på Jesus – hva han sa og hva han Mange finner ikke Gud fordi de søker gjorde! Han kommer med fred til en ham i blindgater. De kan være opphengt kald verden. Og frost må slippe taket. i et begrep, et tema for diskusjon. Og For et barn kan smelte hjerter. da blir letingen etter Gud feilslått i utgangspunktet. * Gud er ikke et begrep., men et navn. Men det er jo ingen fred! Vi plages Ikke en idé, men en person som bærer av terrorfrykt og krig. Vi har bak Jesu ansikt. Vårt hjerte er nå hans oss et skremmende år. Er da julen herberge. Får han rom denne gang? bare noen dagers idyllisk livsflukt? Og så begynner de 52 ukene som Velsignet julefest! skal fylle året 2012: Vil det bringe ny forferdelse – eller gode frukter av

MENIGHETSNYTT

Hvorfor Jul? Hvem har ikke hørt og lest og nærmest blitt overlesset med tolkninger av julen og det forskere og folketroen har avdekket eller innpakket selve julefeiringen med? Hvordan kan det tillegges mer av verdi om fødselen i jødelandet for over totusen år siden? Nei, hvordan og hvorfor er selve julaftensunderet blitt vår vestlige jordkules tradisjonsbærer framfor alle andre hendelser i historien? Det vet bare vår subjektive empati. Skal en tradisjon bli følelsesmessig forankret, må den samtidig ha noe å gjøre med lengsel og trøst overfor tilværelsen. Den må bli et fundament, selve grunnfjellet i verdiforståelsen. Vi må altså ikke bare gjøre historien om julen til en fortelling med gode poenger og et lystbetont engasjement. Julen må i

Åamund Olaf Unhjem like høy grad skape oss om, så vi blir mottagelige igjen for det ekte og enfoldige og meningsfylte. Vi må med andre ord bli som barn igjen. Eller rettere sagt, vi må fortsette å se sannheten uten noen form for aldrende og sannsynliggjort mistenksomhet. Hva innebærer det for deg og meg? Hvilken revolusjon må vi regne med at det reelle synet på julefeiringen skaper i en verden som stadig krisemaksineres og forblindes av en rekke på-gående konflikter? Ikke minst, hvor smertefullt eller bebreidende vil det ikke bli for ritualer og lysttolkning omkring julebudskapet, dersom den virkelige begivenheten i stallen skulle bli oss alle bevisst? Jeg mener, hvilken revolusjonerende kraft er sterkere enn kjærligheten?

For det er altså til sjuende og sist den kjærligheten som juleevangeliet formidler som har med jul å gjøre, den virkelige julen. Det er nemlig den eneste kjærligheten som skjærer igjennom alle konflikter og klassebegrensninger og virker ned til det innerste i oss. Kjærligheten til mennesket som Gud åpenbarte ved å la seg føde inn i menneskeslekten for å dekke over alle våre mangler og feil. Kjærligheten som ikke bare beskytter, men som i virkeligheten gjør oss nye og rene. Det er kort sagt den kjærligheten som bringer julegleden opp i dagen for oss, selv for oss som har utviklet så mye voksenskepsis at vi tror den ikke finnes mer. Hvil i den kjærligheten, du sjel, du som fremdeles har bevart noe av sinnets mottagelighet.

Småbarnsfar og lyriker Fødselen fant sted på Træna i NordNorge i 1981. Som 8-åring flyttet han så til Trondheim, hvor han bodde like til han fylte 19. Deretter bar veien til Stavanger med teologi-studium på ca. 2 år. Dette teologistudiet brøt han imidlertid og satte kursen for Kristiansand, hvor han i 3 år studerte bibeltekster ved HIA. Det var under denne tiden han traff og giftet seg med Hildegunn Solås, datter av en av ungdomslederne ved Grim kirke i sin tid. I dag er de begge foreldre til 2 nydelige gutter. De har fått døpenavnet Osmund (3 år) og Endre (3 måneder). Jon Olav Sørhaug ble innvalgt i Grim Menighetsråd i høst. Hans foreldre er troende, og selv har han vært en kristen fra barndommen av. Han er ung og full av visjoner for menigheten vår. Han har sammen med ektefelle og barn vært en flittig gjest ved familiegudstjenestene i Grim kirke. Bak seg har han allerede to diktsamlinger og en mastergrad i ledelse. Det siste sier han knytter seg til hans interesse for mennesker i tillegg til at det også er hans levebrød. For å lære ham bedre å kjenne dro Menighetsnytt hjem til familien i Per Gynts vei på Tinnheia tidlig i oktober.

3

Sørhaug mener det må kunne la seg gjøre å utvikle et regulært søndagsskolearbeid for de minste i Grim kirke igjen, et tilbud som gjerne bør kunne skje tilknyttet gudstjenestene. Han hevder at hvis noen troende småbarnsforeldre i området ville samarbeide med dette i tankene, så kunne et slikt tiltak realiseres. I det minste måtte den oppgaven være verdt et forsøk, sier han. Det er i hvert fall ikke mangel på barn rundt kirken. Når det gjelder hans dikterambisjoner blir han mindre pratsom. Men han er ikke på noen måte ferdigskrevet. De nynorskbøkene

Åsmund Olaf Unhjem

han har utgitt på Samlaget har møtt gode anmeldelser, og undertegnede tror vi vil få høre mer fra hans skrivekunstevner. Både debutsamlingen som bærer navnet ”Du finst i bølgjene” (2007) og ”Det blinde punktet” (2010) er skrevet med sterke og helstøpte tanker og fortjener å bli lest. De er å finne på Kristiansand bibliotek. Et lite poeng i forbindelse med skrivingen er Sørhaugs spesielle hobby, et biljardspill, som samtidig fungerer som en slags konsentrasjonsøvelse. Ved siden av skriving og biljard er han interessert i såvel musikk som dyreliv og naturligvis også samtidslitteratur fra alle land. Et ord i vår bibel som han stadig vender tilbake til står skrevet i Fil. 2.6-11. Disse ordene mener han setter et skarpt lys på hvem Jesus var og hvilken kjærlighet til menneskene som drev ham. Vi i Menighetsnytt ønsker ham til lykke med de oppgaver som venter i Grim menighetsråd og takker forat vi fikk lov til å besøke ham og familien hans.


4

MENIGHETSNYTT

Ung butikkeier på Krossen. De som handler på Jokerbutikken på Krossen har sikkert lagt merke til den unge, blide mannen som ofte står i kassa. Tola Serei Pen er stolt eier av butikken, og med ungdommelig mot har han planer om å utvide sin virksomhet. På Krossen er han godt kjent som en serviceinnstilt person; som strekker seg langt for sine kunder. For ett år siden overtok Tola butikken, 20 år gammel. Da hadde han fullført videregående skole, men hadde ingen spesielle planer om studier. Siste året på skolen fikk han tilbud om ekstrajobb her gjennom en jente i klassen. Det var hennes far som eide butikken. Tola trivdes godt og ble butikksjef i fjor sommer. Da den tidligere eieren et halvt år senere ville selge seg ut, kjøpte Tola like godt butikken! Familien til Tola er flyktninger fra Kambodsja. Far hans har skrevet bok; en sterk selvbiografisk beretning fra livet før og under Røde Khmer styret. Tola har ingen erindring om det. Han ble født i Thailand og var ett år gammel da familien til slutt kom som flyktninger til Norge. Vennesla ble deres hjemsted, og der har Tola bodd og stortrivdes sammen med foreldre og søsken i nokså nøyaktig 20 år. Tola forteller åpent om en god oppvekst og hverdag, hvor troen har hatt en sentral plass. Ganske tidlig ble

MENIGHETSNYTT Wenche Bariås

han med en eldre bror i Filadelfia på Vennesla. Der trivdes han godt, og var jevnlig med på møter. I ettertid forstår han at Guds omsorg og kjærlighet har vært sterkt til stede i livet hans. Da broren flyttet, ble Tola tiltrukket litt andre u n g d o m s m i l j ø e r. Han sluttet å gå på møter. Men broren fikk ham med i en bibelgruppe da han kom tilbake. Etter hvert ble trangen sterkere til å gå på møtene igjen. Han tror det var et bønnesvar. For ett år siden ble Tola døpt i Filadelfia; en synlig og viktig bekreftelse på at han vil være en kristen. Arbeidet blant ungdommen er viktig for Tola. Han er med i lederteamet og engasjert flere kvelder i uka i menigheten på Vennesla, hvor 100 - 200 ungdommer samles til ulike møter og aktiviteter. I fjor på julaften ble han med å arrangere julekveld for rusmisbrukere i et lokale på Lund sammen med flere fra menigheten; noe han fant veldig meningsfylt. Da hadde han først holdt butikken åpen til kl 18,

11-åringene på overnattingshelg i kirka

og arrangementet var i gang kl. 19. Det er noen som ikke nødvendigvis feirer jul på norsk måte, ser Tola, og han er serviceinnstilt overfor dem som trenger å handle, også på julekvelden. Tola er fornøyd med omsetningen i butikken, og han tenker allerede på å utvide med flere butikker. Det er en jevn strøm av folk helt til stengetid kl. 22 hver kveld i uka. Han holder nok åpent litt utover ettermiddagen på julaften i år også. Kanskje blir han med på et liknende arrangement som i fjor. Familien feirer alminnelig norsk jul. Så på Vennesla sitter nok mor, far og søsken og venter ut over kvelden med både ribbe og noen kambodsjanske småretter.

Ny CD fra Hellemyr barnekor. Hellemyr barnekor er nå ute med den tredje CDen sin på 10 år. Siste mandag i november holdt koret Releasekonsert hvor vi fikk høre sangene. Kirken var i stor grad fylt med stolte og spente foreldre, søsken og besteforeldre. Og korets ledere; dirigent, musikere samt tekniske medhjelpere, var også synlig stolte over resultatet av innspillingen. Navnet på CD-en er Sammen. –Dette har vi klart sammen, sa korets dirigent Elin Solheim under presentasjonen av arbeidet som ligger bak. –Dere foreldre har gjort en god dugnadsjobb sammen med oss i koret. Og vi har gledet oss stort til denne dagen! Elin ga også honnør til Ben Tore som har skrevet 4 nye sanger til koret; til Rune, Thomas og Jon som utgjør orkesteret sammen med Ben Tore, Jostein som har bidratt teknisk, og Live som har hatt verdifulle pauseinnslag under de intense opptakene. Jon Ingebretsen må likevel fremheves spesielt; han er primus motor med full kontroll på alt! Og vi må fremheve Elin som leder koret på en strålende måte. Korets første sang var tittelsporet som heter Sammen. Dette er en av de 4 nyskrevne sangene som korets pianist og menighetens organist, Ben Tore Beisland, har skrevet til koret. De tre døtrene hans var solister på denne sangen som har som gjennomgangstema: Sammen skal vi få til mer. Og de andre sangene kom på løpende bånd. Fengende rytmer med futt og fart og til tider høy lydstyrke ble avløst av rolige ballader. Sangerne sprudlet og sang med stor kraft og tydelig tekstuttale. Engasjementet og gleden

”Lys våken” både på Grim og Hellemyr

over å synge disse flotte sangene kom tydelig fram. Det musikalske uttrykket er variert med en allsidig og også plystrende Ben Tore. Sangene klinger godt i øret, og tekstene vil kunne læres fort slik at alle som vil, kan synge med. En flott side ved koret er at det er mange som får være solister; godt over 20 denne gangen. Og under konserten sang stort sett de samme barna. En liten gest er det til slutt på CD-en, hvor Hellemyr ten-sing også synger en sang. De fleste av disse sangerne har en fortid i Hellemyr barnekor. Vi gratulerer med ny CD og er stolte av både sangerne og alle de voksne som profilerer menigheten så flott! Til oss andre: Da er det bare å støtte opp om koret ved å skaffe seg CD-en, sette seg godt til rette og glede seg over sangene. Wenche Bariås

5


6

MENIGHETSNYTT

Fellesmøtene 2012 i Kristiansand Domkirke Fellesmøtene i Kristiansand Domkirke 2012 arrangeres i tiden 10. – 15. januar. Det er den kjente pastoren fra TV2 Egil Svartdahl som skal være hovedtaler ved årets fellesmøter. Egil Svartdahl (f. 1954 i Sarpsborg) er pastor og predikant, foredrags-holder og programleder. Han er utdannet konditor, men har alltidvært engasjert i menighetsarbeid. Fra tidlig på 1970-tallet var han ungdomspastor i Filadelfia Oslo i ti år. Etter åtte år som forstander for pinsemenigheten i Kristiansand, kom han tilbake til Filadelfia i Oslo som forstander i 1995. Siden TV2 kom på lufta i 1992, har han kombinert oppgaven som pastor i menigheten med programlederjobben på tv. Egil Svartdahl er en av landets fremste kommunikatorer. Hans unike kombinasjon av alvor og humor gjør hans taler og foredrag til en opplevelse som setter dype spor. Han mottak Petter Dass-prisen i 1995. Medierosen i 2005 og Økumenikkprisen fra Norges Kristne Råd i 2011. Om fellesmøtene i Kristiansand uttaler han: Som pastor i Kristiansand gjennom mange år, hadde jeg bare gode opplevelser fra Fellesmøtene i

Kari Vinje – fortsatt en populær forfatter. Bok&Media er den butikken som i størst grad profilerer kristen litteratur her i byen. De har det største utvalget både av bøker og musikk. I år ønsker de å sette fokus på forfatteren Kari Vinje, blant annet fordi hun har gitt ut ny bok. Den heter Skrapkaka – det er meg, og er barndomserindringer fra oppveksten i Finnmark. Men Kari Vinje er nok mest kjent for bøkene om Kamilla og tyven, og de er fortsatt veldig populære! Silje Dyrhol er daglig leder i Bok&Media. Hun kjenner forfatteren Kari Vinje godt gjennom

MENIGHETSNYTT Kristiansand. Det er alltid en fest å komme sammen som kristne fra alle slags kirker og oppleve fellesskapet på tvers av alle forskjeller. Det er Jesus som forener oss, og gjennom fellesmøtene kan vi synliggjøre denne enheten. Vi driver ikke med medlemsverving, derfor er dette en unik mulighet til å invitere med oss mennesker som ikke vanligvis går på gudstjenester i våre menigheter. Gjennom mitt arbeid som programleder på TV2 i snart 20 år, har jeg fått være pastor for mange mennesker som sjelden går i kirken. Jeg håper at mange av disse blir invitert til møtene av gode venner, kollegaer og naboer. Ingen kirkeuvante skulle behøve å komme alene til fellesmøtene i Domkirken. Jeg vil i alle fall gjøre mitt aller ytterste for å formidle evangeliet på en slik måte at det oppleves som gode nyheter. Dette ser jeg fram til med glede og forventning. Det blir kveldsmøter hver kveld klokken 19.30 i Domkirken. I tillegg er det bønnemøter i Domkirkens menighetshus hver kveld kl. 18.30 i møteuka. Onsdag formiddag klokken 11.00 blir det formiddagstreff i Betania, Elvegata 8. Det blir andakt ved Egil Svartdahl og sang av Reidun og Olaf Andås. I tillegg blir det bevertning. Møteleder blir Sverre Jølstad. Lørdag klokken 16.00 ønsker søndagsskolene i Kristiansand velkommen til et ”sprell levende” familiemøte i Domkirken. Andakt med drama ved Kathrine Refstie. Det blir sang av Sofie Fjellvang og Torridal barnekor. I tillegg deltar en dansegruppa. Dette tror vi blir et

kjempetøft arrangement. Vi håper mange foreldre og besteforeldre i Kristiansand og omegn vil komme til Domkirken sammen med barn og barnebarn. Lørdag klokken 19.30 er det ungdomsmøte i Domkirken. Egil Svartdahl taler og lovsangsteam One80 Worship fra Betania i Kristiansand deltar med sang. Møteledere er Eirin Nepstad og Andreas Engedal. Sangkreftene som deltar på fellesmøtene 2012 er en ny vri i forhold til tidligere år. Det vil bli 60 forsangere med på hvert møte, plassert rundt i kirkerommet.. Det er kantor Reidar Skaaland som er musikalsk leder for opplegget. Men han får god hjelp av Torfinn Thorsen, musikalsk leder i Salem menighet, Anne Grethe Tindslett, korleder i Torridal og Liv Torill Hartvigsen, musikalsk støttespiller/sanger. Biskop Olav Skjevesland vil åpne møtet tirsdags kveld og sokneprest Aud Sunde Smemo vil åpne møtet søndags kveld. På et av møtene vil også en kjent person bli intervjuet. På søndagsmøtet avsluttes fellesmøteuka med nattverd. Alle kveldmøtene blir overført på nærradioen på frekvensen 101,2 MHz. Etter møtene blir det sending fra studio ledet av verter fra ulike menigheter i Kristiansand. Det blir da anledning til å ringe inn til Filadelfia for samtale og forbønn. Det blir laget en egen internettside for Fellesmøtene i Kristiansand 2012 med adresse: www.fellesmotene.no med egen link til Facebook.

egen lesing. –Jeg ble veldig betatt av bøkene hennes da jeg var barn, forteller hun. –Kari Vinje er en av landets mest leste barnebokforfattere. Hun har skrevet både småstykker og lange fortellinger med religiøst innhold. Samtidig har hun skrevet gode og spennende historier med barnets perspektiv og som fort river med seg leseren.

også om sin egen omvendelse i unge år. –Det er ekstra fint å lese denne boka når en kjenner barnebøkene hennes, sier Silje Dyrhol. Som forfatter har Kari Vinje et religiøst aspekt, og hun formidler kristne verdier. –Det er ett forhold hos Kari Vinje som har gjort ekstra sterkt inntrykk på meg, forteller Silje. –Det er at hun aldri skriver uten at hun vet hun har en forbeder. Og Silje Dyrhol mener mange av bøkene egner seg godt som intro til religion for dem som ikke er så kjent med det.

Kari Vinje er blitt 80 år. I Skrapkaka skriver hun levende om oppveksten i Indre Billefjord før, under og etter krigen. Hun vokste opp i enkle kår, preget av religiøsitet. Familien måtte flykte sørover under krigen. Og som så mange andre finnmarkinger lengtet de nordover da krigen var slutt; på tross av at store deler av landsdelen var nedbrent. Hun forteller

Edmund Svane

Historiene om Kamilla og tyven er nok de aller mest kjente, på grunn av filmene. Det er hele 4 bøker i serien. Andre kjente bøker er Gud og jeg er venner, Ekornløven og Mannen med arret. Og alle bøkene til Kari Vinje er kommet i nyere utgaver på Luther forlag.

Wenche Bariås

7

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er 20 år! Menighetenes fellesprosjekt, KUP, har fra sin spede begynnelse i 1991 vokst til en virksomhet med 4 faste stillinger og 10 frivillige årsverk (ca. 50 frivillige medarbeidere), og er fortsatt i vekst og utvikling. KUP ble evaluert av Agderforskning/ADH i 1993 og av NIBR i 2002, og har fått veldig positiv omtale. Aktivitetsgruppene Dersom KUP sammenlignes med et tre, har stammen (kjernevirksomheten) helt siden oppstarten vært drift av aktivitetsgrupper/støttegrupper for utsatt ungdom. Mange som har behov for å få styrket sitt selvbilde og trenger sosial tilhørighet og mestringsopplevelser innenfor trygge rammer, har fått god hjelp og støtte gjennom disse gruppene. Det drives nå 5 slike grupper i KUP med 8-12 ungdommer + 3-5 frivillige ledere i hver gruppe. Tiltak for unge mødre KUP “skyter stadig friske skudd”, og det har etter hvert kommet flere greiner på treet. I 1999 ble den første gruppa for unge mødre startet etter henvendelse fra ei jente som tidligere hadde gått i aktivitetsgruppe. Hun var gravid og ønsket hjelp for at barnet hennes ikke skulle få det slik hun selv hadde hatt det i oppveksten. Den lille mødregruppa har vokst til et omfattende arbeid. I 2010 fikk 38 unge mødre og 48 barn oppfølging gjennom tiltaket. KUP disponerer hver mandag lokaler i Kristiansand Frikirke til ”Mødretreff” hvor alle først spiser middag sammen før

de går til oppfølgingsgrupper ut fra barnets alder. Jentegrupper Ei av de nyeste greinene på KUPtreet er ”Støttegrupper for jenter med minoritetsbakgrunn”. Tiltaket ble startet av KUP på oppfordring fra minoritetsrådgiver i Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) i samarbeid med RVTS Sør, Familiekontoret i Kristiansand og Grim skole v. helsesøster. Tiltaket betyr mye for jentene. Det drives nå 2 slike jentegrupper, og planen er å lage egen gruppe for jentenes mødre, slik at disse også kan få oppleve sterkere tilhørighet til det norske samfunnet (rapport om tiltaket kan bestilles hos KUP/ RVTS Sør). Vennskapsbyprosjekt Et annet skudd på stammen er ”KUPs vennskapsbyprosjekt i Afrika”. I 2007 ble daglig leder i KUP introdusert til Kristiansand kommunes vennskapsbyavtale med Walvis Bay i Namibia. Dette har ført til at KUP nå støtter barnehjemmet ”Jonah Home”, ungdomshjemmet ”Hope House”, har tilrettelagt utenlandspraksis for sosionomstudenter fra Universitetet i Agder og startet utvekslingsprogram for ungdommer. I høstferien 2011 fikk den første gruppa på 7 ungdommer og 6 voksenledere erfare vennskapsbyprosjektet på nært hold. Turen var meget vellykket, og både ungdommer og voksne fikk opplevelser og venner for livet.

Her er de nye menighetsrådene Grim kirke

-Faste medlemmer: Olav Rykkelid, leder Trygve Helleren, nestleder Eirik Stoveland Odd Gaudestad Trond Jensen Tone Strai Jon Ola Sørheim Amit Ginni Patpatia - Varamedlem Anne Torunn Stormo

Hellemyr kirke

- Faste medlemmer: Jorund Kristine Ingebretsen, leder Trygve Eidet, nestleder Hilde Ribe Johansen Wenche Bariås Tor Inge Forsdal Magne Furuvald - Varamedlemmer: Per Einar Berntzen Anita Nilssen Kristin Eidem Pedersen Ruth Fosseli

Planer om ny folkehøgskole Ei planlagt grein på KUP-treet er ”Opprettelse av Kristiansand folkehøgskole”. Det har siden 2003 vært jobbet med et nytt folkehøgskolekonsept for 75 elever der 10 elevplasser vil bli tilrettelagt for unge mødre og 10 elevplasser for frafallselever fra videregående skoler. Skolen vil ellers ha mange interessante linjer og valgfag. Behov for økonomisk støtte Mye av KUPs virksomhet er basert på givertjeneste og gaver. Mange behov skal dekkes, og det er ikke alltid enkelt å få pengene til å strekke til. I 2011 søkte KUP om kr.200 000 i ekstra tilskudd fra Kristiansand kommune for å finansiere arbeidet blant unge mødre, men fikk kun kr.80 000. Tidlig innsats overfor denne målgruppen er meget viktig for å forebygge sosiale problemer og omsorgssvikt, og KUP håper derfor på støtte fra andre instanser (bedrifter, stiftelser, legater, enkeltpersoner…) for å sikre og videreutvikle virksomheten. Enkeltbidrag kan overføres til KUPs konto 30002380931 (merkes med navn). Kontakt KUP direkte for å bli med i fast givertjeneste (www. kirkensungdomsprosjekt.no). Ut jubileumsåret 2011har KUP en SMS-aksjon hvor man kan gi kr.200 per melding ved å sende kodeord ”KUP” til telefonnummer 2160.

JULETREFEST I GRIM KIRKE Velkommen til juletrefest for hele familien torsdag 29.12.11 klokken 17:00. Juletregang – bevertning – allsang andakt – besøk av de tre vise menn avslutning med lys seremoni! Pris: kr. 30,(maks kr. 120,- pr. fam.) Velkommen til en julefest for hele menigheten!


8

MENIGHETSNYTT

Gjestebud i Grim kirke Søndag 20.november ble det arrangert Gjestebud i Grim kirke for andre gang.

Mange av de inviterte hadde funnet veien, ca. 75 personer i tallet benket seg til vakkert dekkede bord og for å spise utrolig deilig mat. Meningen var å praktisere gjestebudsreglene som blant annet handler om å komme som en er, snakke med de andre, akseptere alle som er tilstede, by litt på seg selv. Lytte mer enn en snakker, og Re spectare, for å si det på latin, se om igjen. Det var ikke bare maten som inspirerte og ga fellesskap, Ole Lillesvangstu snakket varmt om fellesskapstanken, Kia- kor fylte på med frisk og god sang , det samme gjorde Terje Skaar og Ragne Quinteros, Og Tore Reinertsen bidro med utstilling av bilder. Mette Gundersen ledet festen og ga det hele en sikker progresjon frem til Grim quiz og avslutning i Kirkerommet. Kunne vi ha ønsket oss noe mer……. Kanskje at Start hadde vunnet den dagen.

Tekst: Foto:

tok oppvask og rydding på strak arm Fiskeeksperten Reinhardtsen sponset festen med plenty av reker og Maxi Catering med mange karbonader med løk. Fra Meny på Grim fikk vi Kyllinglår, frukt, brød og salat. Sykkelsenteret på Grim gjorde det mulig for oss å kjøpe mer mat vi trengte på Meny. Bordene ble så flotte med alle blomstene som kom fra Sør Blomst. Tusen takk for at dere gjorde det mulig for oss å dekke et bord med så mye god mat, dette ble virkelig en suksess. Og våre pakistanske kvinnelige gjester kom med Samosa med saus til som smakte fortreffelig også i de norske ganer.

Julebakst på skolekjøkkenet I år kan en del foreldre til 6.klassinger på Tinnheia kanskje ta det litt mer med ro når det gjelder julebaksten. Det kan godt være at kjøkkenet blir overtatt av en ivrig pode som vil vise sine kokkekunster en ettermiddag. 6. klassingene er nemlig ganske topptrente til å bake småkaker til jul, og kanskje blir det også noen nye sorter denne jula!

Ole Lillevangstu holdt et glimrende foredrag om betydningen av å ta vare på hverandre og å gi av sin fritid for å oppleve samholdet med dem som av ymse grunner har ”falt utenfor”...

Hilsen Gjestebudskomiteene i år: Annelise Ellingsen, Maylis Helleren, Jorun Skaar, Anna Fidjeland, sponsing , mat og kjøkken Elfie Dørum, William Quinteros, Preben Andersen, Kari Hagen, program og ledelse Mette Gundersen ledet kvelden på en glimrende måte og hadde blant annet god hjelp av den yngre garde.

Tusen takk til ungdommene vår med ungdomsarbeider Linda Andersen i spissen som

På Karl Johans Minne skole har det luktet deilig julebakst i det siste, særlig på tirsdager og onsdager. Da har 6. klassingene skolekjøkken. Elevene stortrives i de nye lokalene på skolen, og spesielt på kjøkkenet, hvor det er god luft, romslig plass og praktisk innredning. Og toppen på det hele er at oppvasken bare skylles, og så settes inn i steameren!

KOKKEKAMP PÅ BARNEKLUBBEN

og etterpå vanket det premie til alle: Kjempegod selvlaget mat! Denne gangen var det kokkekamp, tidligere i høst har klubben vært på klatring på Samsen, arrangert Vinn på minuttet og vært ute og lekt i skogen. En konsert med trubaduren Thore Thomassen har også stått på programmet. Barneklubben samles annenhver torsdag i underetasjen Grim kirke og er for barn fra 2. til 6. klasse. Klubben har plass til flere. Første samling etter nyttår er torsdag 12. januar. Ta kontakt med IngMarie Rød i Grim kirke hvis du lurer på noe, eller vil ha nærmere informasjon.

Wenche Bariås

klare og tydelige svar. Stemningen er på topp, alle jobber bra, og hun passer på å skryte av god innsats. Elevene har fått hver sine oppgaver i grupper på 4 og 4, og de samarbeider godt. Når kakene er stekt, blir de delt likt til alle, og elevene får med seg en liten førjulssmak hjem. 6. klassingene er den aldersgruppa som har skolekjøkken fast hver uke. De har allerede bakt tre sorter småkaker; kakemenn, serinakaker og kanelstenger. Mange av elevene avslører planer om å bake hjemme også. De synes det smaker godt med småkaker, og det er en fin tradisjon å bake småkaker til jul, sier de.

Solveig sin gruppe gjør kakene klar for steking.

6. klassingene stortrives på skolekjøkkenet.

Julemessa 2011.

Tekst: Svenn A. Foto: Ing- Marie.

9

Den dagen Menighetsnytt er på besøk, er det bakedag. Elevene baker to sorter julekaker. Det er havreflak og måkelorter, forteller en av elevene som heter Solveig. Hun synes det er godt med småkaker til jul, og det er gøy å lære å bake dem. Noen er travelt opptatt med å legge passe store mengder deig på stekebrettet, mens andre må passe på at kakene ikke blir svidd. Kjøkkenlærer Trine Andreassen håndterer alle spørsmål med

KIA-Norge sang for oss. Glimrende, rytmisk og med godt humør...

Klar, ferdig kok! Det er hard konkurranse og stor iver når nærmere 20 barn konkurrerer om å bli best til å lage mat. Når Menighetsnytt er på besøk ,har barneklubben leid kjøkkenet på Solholmen skole for å konkurrere om å lage det beste måltidet. Under ledelse av en profesjonell kokk er lista lagt høyt. Til hovedrett må alle lage pitabrød med skinke og pepperoni, forretten skal være en salat ,og til dessert skal det serveres en appelsin med smak av nellik. Dette kan ta pusten fra noen og enhver, men barna gyver løs med stor innsats. Det ble kåret vinnere i alle klasser

Annelise Ellingsen Dag Wennesland

MENIGHETSNYTT

Julemessa 2011 er unnagjort. I år ble resultatet 67.000 kr. Det ble et flott resultat. Hele dagen var det virkelig folksomt i underetasjen i kirken. Kjøkkenavdelingen hadde en travel dag med å fylle opp med kaffe ,kaker, rundstykker og ertesuppe. En stor takk til dere. ”Åreselgerne” hadde det veldig travelt hele dagen . Ellers var det muligheter til å få kjøpt småkaker ,syltetøy, dukketøy, sokker og brikker. Loppebordet var som vanlig fullt av bruksting, og flere kjøpte rimelige lopper med hjem. I fiskedammen var det gjort gode forberedelser til de mange barna som ville prøve fiskelykken blant

fisk som beit villig vekk. Ingen gikk fra den posten uten en liten gevinst. Også i år hadde vi besøk fra Annemone Blomsterforretning. Etter demonstrasjonen ble de flotte blomsteroppsatsene loddet ut. På ettermiddagsmøtet var det Helene Kristiansen som talte og Vågsbygd Soul Children som sang . Det var et kor med engasjement og fart. Nok en vellykket Julemesse er unnagjort. Alle vinnerne er underrettet.

Til alle medarbeidere på Julemessa i Grim kirke. Jeg vil bare rette en takk til alle dere som stiller opp på Julemessa og hjelper til slik at den kan gjennomføres hvert år. Uten dere som sier ja til å være med, hadde dette ikke vært mulig. Dette gjelder både å være tilstede på selve dagen, forberedelser med gevinster og salgsvarer og ikke minst all bakingen til kafeen. Julemessa har blitt et treffsted i en travel hverdag for mange, og det er dere med på å skape. Tusen takk . Komiteen ved Gunhild.


10

MENIGHETSNYTT

MENIGHETSNYTT Menighetskalenderen

Søndag 18. desember kl. 11.00. Høymesse v/vikarprest, nattverd, takkoffer, kirkebil. Juleaften kl. 14.30. Familiegudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik Sang av Go`Klang og barn fra barneklubben offer til Kirkens Nødhjelp. Juleaften kl. 16.00. Julegudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik. Sang av Ungdomskantoriet, offer til Kirkens Nødhjelp. 1.juledag kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik, dåp, trompet: Henriette Tvedt, sang v/Terje Skaar, offer, kirkebil. Søndag 8. januar kl. 11.00. Høymesse v/Sigmund B.Kruse, nattverd, offer, kirkebil. Søndag 15. januar kl. 11.00. Høymesse v/Sigmund B. Kruse, dåp, offer, kirkebil. Søndag 22. januar kl. 11.00. Høymesse v/Thor Kåre Kalvik, nattverd, offer, kirkebil. Søndag 29. januar kl. 11.00. Familiegudstjeneste/Tårnagent helg v/Thor Kåre Kalvik, dåp, offer, kirkebil. Søndag 05. februar kl. 11.00. Taizè-gudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik, Ulla Käll og Gillian Wilder, nattverd, offer, kirkebil. Søndag 12. februar kl. 11.00 Høymesse v/Sigmund B. Kruse, dåp, nattverd, offer, kirkebil. Søndag 19. februar kl. 11.00 Familiegudstjeneste/barnehelg v/Thor Kåre Kalvik og Jorunn Lossius fra søndagsskolekretsen, utdeling av 6 års bok, offer, kirkebil. Torsdag 29.12.11 kl. 17.00 Juletrefest Torsdag 05.01.12 kl. 18.00 Bønnesamling Mandag 09.01.12 kl. 19.00 Grim misjonsring Onsdag 11.01.12 kl. 17.00 Go klang Torsdag 12.01.12 kl. 18.00 Barneklubben kl. 18.00 Bønnesamling Onsdag 18.01.12 kl. 11.00 Vi over 60 kl. 17.00 Go klang kl. 19.00 Kirkeforeningen Syvstjernen Torsdag 19.01.12 kl. 18.00 Bønnesamling Onsdag 25.01.12 kl. 10.45 Bibeltime kl. 17.00 Go klang Torsdag 26.01.12 kl. 18.00 Barneklubben Kl. 18.00 Bønnesamling Mandag 30.01.12 kl. 17.00 Treff på Malmveien 11 Onsdag 01.02.12 kl. 11.00 Vi over 60 Kl. 17.00 Go klang Kl. 19.00 Syvstjernen Torsdag 02.02.12 kl. 18.00 Bønnesamling Onsdag 08.02.12 kl. 10.45 Bibeltime Kl. 17.00 Go klang Torsdag 09.02.12 kl. 18.00 Barneklubben Mandag 13.02.12 kl. 19.00 Grim misjonsring Onsdag 15.02.11 kl. 11.00 Vi over 60

Juleutdelingen 2011

Hellemyr kirke

Grim kirke Onsdag 15.02.11 kl. 17.00 Go klang kl. 19.00 Kirkeforeningen Syvstjernen Torsdag 16.02.12 kl. 18.00 Bønnesamling Onsdag 22.02.12 kl. 10.45 Bibeltime Kl. 17.00 Go klang

Slektens gang

Grim Menighet

DØPTE: 16.10. Daniel Toreid Eriksen Jonas Aas Stien 23.10. Haakon Bergheim Mykland kirke Amalie Røyland Haus Hellemyr kirke 30.10. Oskar Jobling Iversen Lund kirke 06.11. Maia Langeland Arntzen Hellemyr kirke 13.11. Lorentz Emanuel Braathen Kr.s Domkirke Alf Leon Bråthen-Helliksen Kr.s Domkirke William Simonsen Foss 20.11. Henriette Uldal Ånensen Eira Andersson Jensen 27.11. Mats Vegusdal Kile DØDE: 10.10. Turid Irene Solli 13.10. Karina Eskeland 19.10. Thor Aanensen 21.10. Else Nora Svendsen 01.11. Ole Morten Ballovarre 17.11. Borghild Kallstø OFFER 0210 SAT 7 0910 Normisjon Kr.sand 1610 Søndagsskolen 2311 Grim og Hellemyr bibellag 3011 Menighetsarbeidet 0611 Menighetsarbeidet 1311 Åpne dører

Faste, åpne aktiviteter: 3.708,00 1.658,50 3.729,00 2.580,50 3.735,50 4.685,50 4.175,50

Hellemyr Menighet

DØPTE; 23.10 Herman Gundersen 23.10 Nora Høivaag Simonsen 23.10 Amalie Røyland Haus 29.10 Oscar Mjølund (Vågsbygd kirke) 06.11 Hermine Salvesen 06.11 Maia Langeland Arntzen 27.11 Kristina Jensehaugen 27.11 Ella Steiro Bråten

Åpen barnehage har åpent mandager og onsdager kl.9.30-12.30. Knøttekoret øver mandager i partallsuker kl.17.15-18.00. Hellemyr barnekor øver hver mandag.1.klasse øver kl.17.30-18.302.-7. klasse øver kl.18.00-19.00 TenSing øver hver mandag kl.19.15-21.00. Bønn i Hellemyr kirke har samling hver 1. tirsdag i måneden kl.18.00-19.00. ALF-klubben kommer sammen onsdager i partallsuker kl.18.30-21.00. NIKOS for 5.-7.klasse samles torsdager i oddetallsuker kl.18.00-19.30.

DØDE; 14.11 Olav Arild Breilid 17.11 Arild Skarpodde OFFER 12.06 Kirkens SOS 19.06 Menigheten sitt arbeid 21.08 Kirkens Nødhjelp 04.09 Kr.sand Internasjonale Menighet 18.09 Menigheten sitt ungdomsarbeid 25.09 Menigheten sitt arbeid 23.10 barne/ungdomsarbeid, Hellemyr 06.11 Kirkens Bymisjon Kristiansand 13.11 KUP (Kirkens UngdomsProsjekt i Kristiansand 27.11 Søndagsskolen på Hellemyr

Julaften kl.14.00 Julaftensgudstjeneste der Hellemyr barnekor synger. Prest S.B. Kruse. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Julaften kl.16.00 Julaftensgudstjeneste. Prest S.B. Kruse. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Søndag 8.januar Juletrefest. Søndag 15.januar kl.11.00 Høymesse. Prest T.K. Kalvik. Nattverd. Dåp. Takkoffer til KUP. Kirkekaffi. Søndag 29.januar kl.11.00 Gudstjeneste. Prest S.B. Kruse. Nattverd. Dåp. Takkoffer til Søndagsskolen på Hellemyr. Kirkekaffi. Søndag 5.februar kl.11.00 Gudstjeneste. Prest S.B. Kruse. Nattverd. Dåp. Bibeldagen med takkoffer til Grim og Hellemyr Bibellag. Kirkekaffi. Søndag 19.februar kl.11.00 Gudstjeneste. Barnehelg. Utdeling av 6-årsbok. Nattverd. Dåp. Takkoffer til barnearbeidet i menigheten. Kirkekaffi.

kr. 822,kr.1173,kr.1131,kr.5922,50 kr.4414,kr.1445,kr.4554,kr.3338,50 kr. 944,50 kr.3348,50

Juletrefest i Hellemyr kirke Søndag 8.januar. Juletregang, besøk av de tre vise menn m.m..

Vi over 60 samles en torsdag i måneden kl.12.00-14.00. Før jul 10.november og 8.desember. NMS kvinneforening har møter privat andre mandag i måneden kl.19.30. Kontaktperson Astrid Skaaland, tlf. 38030697. KRIK-trening for ungdomskoleelever hver fredag kl.17.30-19.00 (på Solkollen). KRIK-cafè for ungdom fredag i partallsuker kl.20.00-22.30. Sportscafè ofte i helgene, kontaktperson Stig Navjord, mobil 91826283.

11

To på samme kurs Lev lurt! Bli med på kommunikasjonskurs for par uansett fartstid 10. – 12. februar 2012. Temaer og tidsrammer: Fredag 10.02. kl. 18.00 – 22.00 ”Å snakke sammen er mer enn å snakke” Lørdag 11.02. kl. 09.30 – 18.30 ”Å lytte er mer enn ikke å snakke” ”Mitt hjem – Ditt hjem – Vårt hjem” ”Seksuallivet – mer enn bare sex” Søndag 12.02. kl 13.00 – 17.00 ”Respekten for deg selv og din ektefelle/samboer” Sted: Søm kirke, Liane Ringv. 10, 4638 Kr.Sand. Pris: Kr. 800.00 pr. par Påmelding til: Anne Helene Våge E-mail: anne.helene.vage@kristiansand.kommune.no

Mob. Tlf. 92241454. Påmeldningsfrist: Innen onsdag 31. januar 2012. Arrangør: Menighetene i Kristiansand domprosti inkl. Søgne menighet i samarbeid med Vågestykket AS. Kursledere: Diakon/sosionom Anne Helene og sokneprest Bjarte Våge

BARNEHELG I GRIM KIRKE

Lørdag 18.februar kl.14.00-16.30 Familiesamling og Lagedag Vi begynner med samling oppe i kirka med sang av Go´klang. Deretter lagedag med forskjel-lige aktiviteter; Snekring, Bollebaking, Maling, Cernitlere, Fastelavensris og mye mer.. Servering av pølser, boller, saft og

kaffe. Inngangspenger: 50,-/barn Maks 100,-/ familie.

Søndagsskolen i Hellemyr kirke har samlinger hver søndag kl.11.00 (utenom 1.påskedag). Når det er gudstjeneste med spesielt barne-/familiepreg, deltar søndagsskolen på den. Søndagsskolen bruker Sprell Levende fra Søndagsskoleforbundet, der alle sanser tas i bruk. Ingeborg, Janne, Elisabeth og Tone ønsker alle fra 4 år og oppover hjertelig velkomne!

Også i år vil Grim menighet dele ut gavekort på mat til enkeltpersoner og familier. Det dreier seg ikke om de store beløp, men for noen blir det en liten oppmuntring der pengene ikke strekker til. Og pengene er ekstra små før jul, når forventninger og press om å kjøpe er ekstra stort. Alle har vi lyst til å gi våre barn og barnbarn en gave på julekvelden.

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: 38 17 74 50 • www.andas.no

Og ikke alle har god råd og kan kjøpe hva de vil, så god råd som alle vi har som er to som bor sammen, har høy pensjon, eller er så heldig å ha en jobb og ikke minst ha ei god helse og kunne jobbe. Giroen som er vedlagt dette bladet gir deg anledning til å være med å dele med noen på Grim som nettopp dette året trengte en julegave. Bruk vedlagte giro, den går til diakoni arbeid i Grim kirke, og i første rekke til å kjøpe gavekort til dem som søker om hjelp. For dere som ønsker å søke om gavekort på mat, er det å henvende seg til Grim kirke for å få skjema, fylle det ut og levere inn. Vennlig hilsen Diakoniutvalget ved Kari Hagen, diakon tlf. 93421926

Familiefrisøren i Skomagergada

tlf: 38 03 14 55

GRIM TORG 2

TELEFON 38 02 16 23

Vi starter opp igjen med Søndagskole! Grim kirke starter opp med søndagsskole over nyttår. Kunne du tenke å være med å hjelpe vil det være fint om du tar kontakt med kontoret. Mer informasjon kommer i neste nummer av Menighetsnytt. Hilsen Menighetsrådet

SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S.

Markens gate 40, 4612 Kristiansand S

Gumpens Auto Vest as Tlf 38 12 38 12

Telefon: 469 38000


12

MENIGHETSNYTT

ELEVER FRA SOLHOLMEN LAGER PEPPERKAKEHUS Det har nærmest blitt en tradisjon at mange av byens barn lager pepperkakehus før jul og så har disse blitt stilt ut på Kunstmuseet. I år ble pepperkakeutstillingen flyttet til byens nye storstue, Kilden.

Tekst og foto:

Dag Wennesland

var de lekkert pyntet med glasur og non-stop og fremsto som rene kunstverk. Jeg hørte også flere av de tilstedeværende kommentere de flotte pepperkakehusene på Solholmen-utstillingen. Et glimrende tiltak. Gratulerer med et flott resultat og takk for at dere stilte opp for Menighetsnytt!

Elever på 6. trinn på Solholmen skole meldte seg på når muligheten bød seg og startet pepperkakehusproduksjon i stor stil. Ketil Mellingen, kontaklærer for de ivrige kakekunstnerne, kan fortelle om stort engasjement under hele prosessen. Stolte elever kunne vise meg flotte pepperkakehus, men de var ikke helt ferdige med siste pyntingen. Derfor tok jeg turen ned til Kilden for å se det endelige produktet. Det var kurant å gjenkjenne det som sist var tomme husvegger. Nå ! Gjennom GRIM en t il h e t r g å i H. C. Andersens kvarter, Odense g en www.odensefotogalleri.dk m

MENIGHET kan du nå bestille 2 populære Danmarksferier © 2011 The LEGO Group

% 10

Kun:

1849,-

Kun:

per person i dbl rom

Inkl. halvpensjon

De voksnes store favoritt På ★★★ Marcussens Hotel i den idylliske havnebyen Assens på Fyn, kan dere nyte den danske sommeren. Her er det virkelig sommeridyll med gamle nyrestaurerte hus og handelsgårder som står fredelig skulder mot skulder, et yrende folkeliv og en god feriestemning. Og når ferien inkluderer både frokost og middag, er det ikke noe å si på prisen.

Spar inntil: 576,• 5 overnattinger • 5 frokostbuffeer • 5 to-retters middager/buffeer Ankomst: søndager 24.06. - 19.08.2012. Valgfri ankomst 12.10. 16.10.2012.

Se barnrabatterne på www.dtf-travel.no

1295,-

per person i dbl rom

Gratis inngang i Holstebro badeland for barna

Spar inntil: 406,-

Barnas store favoritt ★★★ Royal Hotel Holstebro ligger litt over 1 times kjøre tur fra den norske feriefavoritten LEGOLAND® Billund. Ellers er en tur til Holstebro Badeland et must! Det er også kort vei til de andre store sommerattraksjonene: Løveparken Givskud Zoo og badelandet Lalandia. Og på en varm sommerdag kan man kjøre ut til vestkystens fine sandstrender. 2 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 14 år 722,- per barn i egen seng

• 5 overnattinger • 5 frokoster • Gratis inngang i Holstebro badeland for barna • Gode barnerabatter Ankomst: Juni, juli og august samt valgfri høst – se www.dtf-travel.no

Angreforsikring fra kr 79,Bestill allerede nå, så kan dere begynne å glede dere

www.dtf-travel.no eller 800 300 98 Opplys annonsekoden: GRIM

Bli PLUSmedlem i vår reiseklubb Vi elsker ferie Hotellferier fra kr. 99,www.vielskerferie.no/fordeler

Barnerabatter – se www.dtf-travel.no. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. * i forhold til hotellets veiledende pris. Ekspedisjonsavgift maks. kr 89,-. Se betingelser på www.dtf-travel.no.

Menighetsblad for Grim og Hellemyr nr.6/11.  
Menighetsblad for Grim og Hellemyr nr.6/11.  

Menighetsblad for side 10 side 12 side 7 side 3 side 5 side 9 side 8 Digitalversjon finner du på http://kirkenorge .no http://menighetsblad....

Advertisement