Page 1

0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 1

Nr 6

ADVENT OG JUL 2011

69. ÅRG

Bjarnes juleminner - Lussekatter og julebrød Bjerkely - Kulturkalender - 50-års konfirmanter


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 2

Kirkens betjening HOF PRESTEGJELD: Åsnes og Hof Kirkekontor, Kaffegata 74, 2270 Flisa. Tlf 62 95 58 50. Fax 62 95 58 56. Kontortid tirsdag - fredag kl 10.00 - 14.30 Kirkeverge/daglig leder: Inga Sørensen, tlf 62 95 58 50 Kontorfullmektig: Grethe Embretsen, tlf 62 95 58 50 Åsnes Kirkelige fellesråd, leder: Harald J. Aandstad, mobil 992 719 25 Sokneprest i Hof: Runar Helge Olsen, tlf 62 95 58 50. Mobil 401 06 358 Organist: Helge Vikjord, mobil 411 45 059 Kirketjener i Hof kirke: Leif Roger Rognstad, mobil 412 00 964. Boligtelefon 62 95 26 73 Kirketjener i Arneberg og Hof Finnskog kirke: Knut Hofgård, mobil 986 24 516 Barne- og ungdomsarbeider: Gunhild Kvåle Westgård, mobil 478 60 407 Leder i Hof menighetsråd: Anna Lund Grønneng, mobil 926 16 714 Leder i Hof sokneutvalg: Thor Einar Sparby, mobil 901 75 491 Leder i Arneberg sokneutvalg: Liv Larsen, mobil 482 70 582 Leder i Hof Finnskog sokneutvalg: Anne Mette Henriksen, mobil 907 64 990 Kontaktperson for Arneberg Kirkestue: Marianne Myrvang, mobil 417 66 411 HOF MENIGHETSBLAD kommer ut 6 ganger årlig UTGIS AV Hof menighetsråd Forretningsfører og kasserer: Liv Larsen Kontingent kr 170,-. (Adr kr 170,- + porto) Bankgiro: 1904.20.03223 Ansvarlig: Menighetsrådet Redaksjon: Runar H. Olsen, Kari Marie Aandstad, Randi B. Mælum Stoff til kulturkalenderen og bladet leveres redaksjonen v/ Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Forside: Herman og Jakob Aandstad smaker på "Prestens hår". Foto: Randi B. Mælum.

2

Mens vi venter vil vi våke Mens vi venter vil vi våke med en lovsang i vår munn, bære lys til jordens mørke over vinterfrossen grunn. Midt i mørket vil vi samle nattens tanker til en bønn: Gud, la hele verden vite at du sendte oss din Sønn. I vårt eget travle hjerte vil vi åpne rom for ham som kom fattig, uten ære, for å bære verdens skam. I det stille vil vi møte noens nød med åpen hånd, dele med dem av Guds godhet i en glad forventnings ånd. Mens vi våker vil vi speide ut i rommets tause skinn, etter glimt av Morgenstjernen når dens stråler bryter inn.

Terje Haugdal


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 3

Den yndigste rose vert år har vi en flott Luciagudstjeneste i Hof kirke den 13. desember. Mange småengler fra Mosogn og Jara fyller kirka, og historien om Lucia preger kvelden. Santa Lucia var en av mange Jesu venner som måtte dø for sin tro på begynnelsen av 300-tallet.

H

En av Brorsons julesalmer begynner slik: Den yndigste rose er funnet, blant stiveste torner opprunnet. Rosen er et gammelt bilde på Jesubarnet. Og mange av oss har kanskje erfaring med at der den vakreste rosen vokser, der er det også torner som fort kan stikke oss når vi vil plukke den. På julaften og 1. juledag blir vekten lagt på rose-blomsten. På 2. juledag kommer tornene frem. 2. juledag kalles Stefanusdagen, og Stefanus var den første kristne martyr. Dagen kan virke malplassert, midt oppe i all julekosen. Men den minner oss om at veien ”fra krybben til korset” som vi synger om i en annen julesang, kan være kort for mange kristne også i vår tid. - Det kan være sunt for oss i den søte juletid å få det sanne vitnesbyrd om

hva det kostet å være et julens vitne, skrev engang biskop Bergrav. Og vi kan tilføye: hva det fremdeles koster. Det begynte jo allerede da Jesus ble født. Vi leser i juleevangeliet at ”Hans egne tok ikke imot ham”. Vi leser om flukten til Egypt, vi leser om barnemordet i Betlehem. Men hvordan er det i dag i vår moderne verden? Det 20. århundre kan med rette kalles martyrenes århundre. Aldri har så mange blitt drept for sin tro. Særlig ille var og er det i den kommunistiske verden, da spesielt tidligere Sovjet og dagens Kina. I dag kan vi ikke komme utenom at mye av den verste forfølgelsen av kristne skjer i muslimske land. Og det største problemet består i at muslimer som konverterer til den kristne tro støtes ut av familie og fellesskap, og ikke sjelden risikerer livet. I dag anslås det nøkternt at 200 millioner kristne forfølges pga. sin tro. Mange av dem lider enormt. Jeg har tenkt mye på en liten menighet jeg fikk besøke på en treukers studiepermisjon til India og Nepal for noen år siden. En av dagene besøkte vi Fortsetter side 5 3


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 4

Tannlege T.H. Beitnes

Bil og Maskin

Privatpraksis i Meierigården i Hof

Namnå, tlf. 62 94 46 79

Tlf. 62 95 37 75

Velkommen til et litt annerledes verksted

Tannlege

Geir Alstergren Privatpraksis, Kaffegata, Flisa Tlf. kontor 62 95 14 09 Mobil 90 02 71 42

Tannlegene MNTF Ingrid og Per M. Krogstie Flisa Stormarked Åpent man - fre kl 08.00-15.00 Tlf. 62 95 13 20 kontor Tlf. 62 95 11 85 (privat)

Støtt våre annonsører! De støtter oss!

• • • •

Alt i reparasjoner Periodisk kjøretøykontroll Sunoco og Castrol oljeprodukter Presser hydralikkslanger

Amundsen Dagligvare AS • 2266 Arneberg • Tlf 62 95 40 00 • Fax 62 95 40 09

Mandag - Torsdag 09.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 14.00 • Dagligvarer til lave priser • Post i butikk • Tipping • Medisinutsalg • Utkjøring av varer Ukens JOKER og mange andre gode tilbud.

Tid for EU-Kontroll - Vår pris kr 390,-

Flisa

Rep. Service alle merker Tuning - Deler - Rekvisita

EURO SKO

Flissundet Motorservice AS FLISA SKOTØYMAGASIN (Kaffegata) FLISA SKO (Flisa Stormarked)

4

62 95 13 25 62 95 27 57

2270 Flisa - Tlf. 62 95 59 90 Mob: 95 08 40 06


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 5

en liten kristen menighet 2 timers kjøretur vest for New Dehli. Menigheten var samlet til gudstjeneste oppe på taket av et hus midt i landsbyen. Det var mye glad sang, med trommer og andre instrumenter. Med ett hørte vi høylydte rop fra gata under. Nasjonalistiske hinduer hadde nærmest omringet huset, de begynte å rope og forstyrre gudstjenesten mest mulig. Det var en skremmende opplevelse, og vi fra Norge begynte å bli ganske engstelige. Jeg venta bare på at de skulle begynne å kaste stein eller storme huset. Det gjorde de heldigvis ikke. For denne lille minoriteten av kristne der, så var dette helt vanlig. De var blitt vant med det. De opplevde å bli mobba og trakassert rett og slett fordi de hadde valgt å følge Jesus. Jeg husker denne hendelsen godt av 2 grunner. For oss ble disse vennene der et levende eksempel på hva troshelter av i dag er. Som velger å tro på Jesus selv om det koster dem lidelse og forfølgelse. Det gjør et dypt inntrykk å møte slike. Jeg lurer på om de fortsatt samles der oppe på taket, denne lille menigheten? Eller kanskje er de, som så mange andre, fordrevet fra landsbyen sin? Eller kanskje de er drept, og dette lille huset brent ned? Jeg vet ikke. For det andre er denne opplevelsen det nærmeste jeg har opplevd trakassering av en hel mobb, selv om det bare var

for noen timer, rett og slett fordi jeg er en kristen. Vi kunne bare sette oss i bilen etter noen timer, og kjøre derifra. Men disse kristne, de måtte leve der. Hva er det som får mennesker idag til å utsette seg for en slik fare? Hvorfor velger kristne å etterleve Jesu misjonsbefaling når det koster dem så mye? Svaret må være at de opplever å få noe som er bedre enn hva de må forsake. Det de mottar av Guds gode gaver betyr mer enn hva mennesker rundt dem kan påføre dem av lidelse. Engelen sa til gjeterne på Betlehemsmarken den første julenatt: - Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Luk.210-11. En stor glede, som ingen kan ta fra oss. Det var dette de opplevde, denne lille menigheten på hustaket der i India. En glede og fred i hjertet som er sterkere og større enn frykt og motstand de opplever. For Jesus er hos dem uansett. Vi trenger ikke å se over skuldra på vei til julegudstjeneste. Vi trenger ikke være redd for myndighetenes angivere i kirkebenkene i Hof, Arneberg og Hof Finnskog når vi synger julesanger i år, slik mange av våre søsken rundt i verden opplever. Vi har mye å være takknemlige for. Men la oss huske på forfulgte kristne brødre og søstre når vi ber. En glad og fredfull jul ønskes alle; Runar 5


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 6

ÅSA Grendehus selskapslokaler til leie • Nytt og godkjent kjøkken, med gasskomfyr. • Komplett dekketøy til 150 personer.

Naturoteket AS

For nærmere opplysninger kontakt:

- økt lyst på livet

Kjell Olav Stensbøl - tlf 907 27 068

Tlf 62 95 01 00

• Behandling av negler/hudlidelser • Såler, avlastninger og skoveiledning • SPA behandling på føttene • GAVEKORT • Timebestilling

re på ! Ta vane dine føtte Tove R. Østby Seterberget, 2266 Arneberg

w w w. o k o n o r. n o

Autorisert fotterapeut

tid

til gode relasjoner

6

Tlf. 629 50 072 Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift. Økonor Flisa (Borg Regnskap AS) Kaffegt. 92, 2270 Flisa · Tlf. 62 95 50 50 E-post: flisa@okonor.no


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.17 Side 7

Nyansatte Knut Hofgård er ansatt i 100% stilling som kirketjener av Åsnes kirkelige fellesråd. Han vil få et særlig ansvar for Arneberg kirke og Hof Finnskog kirke, samt kirkegårdene der. Hege Lilleskjæret har avsluttet sin

Takk til Arild Hovden som vikar i stillingen som barne og ungdomsdiakon i Hof og Åsnes. Arild fortsetter i Acta Normisjon i 20%, og barn og unge kan fortsatt møte ham på leirer på Haraset. Han vil også være med som medarbeider på Lørdagsklubben.

stilling som saksbehandler for prosten i Solør/Vinger Odal, og har begynt i ny 2-årig prosjektstilling i 100% på kirkekontoret, der hun skal jobbe med bl.a. regnskap og kirkegårdsregulering. Velkommen i nye stillinger!

Velkommen tilbake sier vi til Gunhild K. Westgård, som er ferdig med sin permisjon. Nå er Gunhild igjen klar til mange spennende oppgaver med barn og unge i Hof og Åsnes!

Hege Lilleskjæret

Gunhild Kvåle Westgård 7


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.26 Side 8

Julen 1940 – da strømmen ble borte i Hof, og andre juleminner fra Bjarne Sletten ovemberdagen er grå og kjølig, tåka kommer sigende over Hofsletta. Inne hos Thora og Bjarne er det varmt og godt, og Thora har tent lys på bordet i den lune stua. Det er trivelig å komme hjem til Thora og Bjarne, og praten går alltid lett. Det er mange minner som dukker opp når den tidligere klokkeren får tenkt seg om.

N

Jula i 1940 minnes Bjarne ekstra godt, da var han 12 år. - Strømmen ble borte i midten av desember, og den kom ikke igjen før 4. januar, dagen før bestemor døde. Så det ble ei ekstra mørk jul dette krigsåret, forteller han. - Feilen lå i aggregatet i Stampaverket, den måtte sendes helt til Østerrike for å bli reparert mener Bjarne å huske, så det er klart det tok sin tid! Men forberede jul, det måtte gjøres. - Vi slakta gris, og fikk lagd mye god julemat likevel, smiler Bjarne. - Mor fyrte opp vedkomfyren på kjøkkenet, hun bakte både lefser og julekaker. Jeg var mors faste medhjelper når hun lagde smultringer, jeg hadde dreisen på det! I krigsårene var det rasjonering av sukker og mjøl, men litt julebakst ble det likevel. På Jara skole gikk Bjarne fra 19361943. Før jul fikk elevene lage en julekurv hver. Thora tar en tur i 8

kjelleren og finner frem julekurvene som snart skal pynte treet i stua. Sammen titter de på de forskjellige kurvene som er blitt til gjennom årene. Tilslutt finner Bjarne en han er sikker på at han har laget. - Denne julekurven er så skakt kløpt, så den må være min, ler han. Det var Frøken Flå som lærte

elevene å klippe og flette julekurver. - Jeg minnes vi brukte linjal og streka opp, men jeg kløpte litt feil likevel! Restene av julepapiret brukte vi til å lage noen julelenker. Et litt alvorligere drag kommer over Bjarne, - jeg vokste jo opp i det vi i dag vil kalle et fattigslig hjem, sier han. - I hvertfall sammenlignet med dagens forhold. Jeg får si som Karsten Isachsen, som var smågutt i etter-


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.27 Side 9

krigsårene. I en radioandakt snakket han om at ”vi eide nesten ingen ting”. - Sånn var det jo med oss, også, medgir han. - Men vi hadde det godt likevel. Og jula gledet en smågutt seg alltid til. Når julaften kom i 1940, stod vi ute på trappa i stummende mørke og hørte jula bli ringt inn i Hof kirke. - Det var kaldt, jeg stod der og hakka tenner, men jeg husker jeg tenkte på Amund Østby som var kirketjener og stod oppe i kirketårnet og dro i klokkene sammen med sønnene Arvid og Torbjørn; de hadde det nok kaldere enn meg. - Far hentet juletreet på formiddagen på julaften, ikke før, presiserer han. Og kornband til fuglene ble hengt opp på ettermiddagen. Jeg husker jeg foreslo å henge de opp før, men det ville ikke far, det var faste tradisjoner. Alle måtte kose seg litt ekstra når det var jul. Bestemor ga kua også litt ekstra på julekvelden. - Èt væl, og lev væl, det er julekvelden i kveld, sa hun. - Bestemor trodde at kua skjønte at det var julekvelden, smiler han. - Men kua skjønner vel ikke at det er jul, husker jeg mor sa til bestemor. Men bestemor stod på sitt, det skjønte kua, ler Bjarne. Til julemiddagen koste de seg. - Å, da var det mye god mat på bordet; kjøttkaker, pølse og ribbe. Til dessert var det tippergraut, det var godt. Og juletreet var tent, med stearinlys. - Mor var litt redd for de levende lysene på

juletreet, så de tente vi bare på julekvelden og på nyttårskvelden. Hvordan var det med julepresanger, Bjarne? Han flytter litt på seg i stolen og ser ut av vinduet. - Det ble stort sett sokker og votter og hembøtne ullhusur, det var ting vi trengte. Men ei jul som smågutt husker jeg ekstra godt. Da fikk jeg skistaver, kjøpt hos kjøpmann Amundsen, ordentlige staver lagd av bambusrør med skikkelige trinser. Det var stor stas. På den tiden var det ingen julaftengudstjeneste, den er av nyere dato, forteller Bjarne. Men på 1. juledag gikk de til gudstjeneste. - Det var ofte sprættkaldt, så vi dro på oss hemmbøtne ullhusur i solide beksemstøvler. I kirka var det vanskelig å få opp varmen, det var ingen isolasjon i golvet. - Jeg frøs på beina, og løp hjem etter gudstjenesten for å få igjen varmen. - Det var mor som leste juleevangeliet for oss, og der hjemme sang vi mange julesanger. Far sin favorittsang var; Fortsetter s11 9


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.18 Side 10

Velkommen til oss, salongen i Hof!

Solør Antirust Halvor Sagmoen

tlf: 62 95 15 72 mob: 901 76 935 www.solor-antirust.no e-mail: solor-antirust@brednett.no

Når det gjelder;

Tapeter - Maling - Fliser Gulvbelegg - Tepper velkommen til 2266 Arneberg Tlf.: 62 95 34 09 Mob.: 905 75 863

FARGERIKE Flisa Flisa Farvehandel Telefon 62 95 13 37

Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

10


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.18 Side 11

Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Så siterer han Jesaja 9.6 til slutt: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Det er det største med jula, at vi får feire Han som kom til oss, avslutter Bjarne. Det er den største gaven vi kan få. RHO

God jul ønskes alle våre lesere!

Gullsmed Janne-Mari as Gullsmedmester Janne-Mari Negård Kaffegata 74, 2270 Flisa, telefon 62 95 00 36


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.18 Side 12

“Lussekatter” og julebrød

N

år Lucia-dagen 13. desember kommer, bakes det “lussekatter” som aldri før. Tenker du over hvorfor? I den Lucia-feiringen vi har i dag, finner vi en sammenblanding av flere tradisjoner. På primstaven er dagen avmerket som “Luci-natt”; da vintersolverv falt på den 13. des. i en ufullstendig juliansk kalender på 1400-tallet. Det er knytta mange skikker til arbeid og overtro til denne dagen. På østlandet var det vanlig at en av husets jomfruer gikk “lusse-ferd”. Hun skulle gå i hvitt, med tent lys i hånden, og ikke se seg

tilbake, heller ikke burde noen se henne. Hun gikk rundt huset og sang: “Lussinotte lange, intet være bange, Gud beskytte gård og grunn, fisk i vann og fugl i lund. Intet være bange Lussinotte lange.” Hun gikk også i stall og fjøs, og til sist inn i stuen og sa: “Guds fred over husbond, matmor og fe”. Treskinga skulle avsluttes denne dagen, og da var det vanlig å gi treskekaren godt traktement. Dette var ofte et spesielt pyntet “lussebrød”, en vellagret ost, “lusseost” eller labbene på julegrisen. I Sverige har Lucia røtter i en tysk tradisjon, hvor ei hvitkledd jente kalt

Johanna, Herman og Jakob Aandstad smaker på "Prestens hår". 12


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.19 Side 13

Kindschen Jesus (lillebarn Jesus) gikk rundt med frokost på senga før jul. Lenge etter overgangen til den gregorianske kalenderen på 1300-tallet holdt man fast på Luciadagen 13.desember, selv om vintersolverv ble flyttet til 21.desember.I slutten av middelalderen, har Lucia kommet inn som helgen-dag. Dagen ble feiret til minne om den italienske St. Lucia, en romersk jomfru som led martyrdøden ved Syrakus år 303 etter Kristus og senere ble opphøyet til helgen.

mot det onde. Noen laget en spesiell kake til jul, som ble kalt såkake. Bakt av det siste kornet, pyntet med figurer/ ornamenter. Vil du lage Lussekatter eller et flott julebrød, kan du bruke vanlig bolledeig, vørtekakedeig, eller som safranbrød. Randi B. Mælum (Kilde: Molland, Vera.: Helg og høytid i hjemmet.)

Lussekattene eller brødene kan ha mange forskjellige symboler. Noen er formet som en S “julegris”, to korslagte S-er til “gullvogn”, “kirkedør”, “prestens hår”, “lilje” og kors vernet

Safranb

rød

Ca 1 kg hvetemel 1/2 liter melk 50 g gjæ r 1 egg 2 g safra n( 150-200 eller gurkemeie) g smør 2 dl sukk er 50 g skåld e 100 g ros de mandler finha kkes. iner Lag gjær deig på v an heves go dt. Form lig måte, som runde brø ut lange d, pølser fo r å lage p trill y nt. Etterhev, pensle m ed egg, s 200 grad tek p er og god fø ca 20 min. Lykke å rjulstid! til13


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.19 Side 14

Nittedal Torvindustri AS Bjørkåsen, 2266 Arneberg Felles sentralbord for Nittedal og Arneberg:

Telefon: 62 95 58 20 Telefax: 62 95 58 21 firmapost@nittedal-torvindustri.no

Jens Dybendal AS GULLSMED • OPTIKER UR • GLASSMAGASIN Flisa Stormarked 2270 FLISA Tlf 62 95 15 43

Solør viltforedling Gode tilbud på elgkjøtt! Vi har elgkjøtt på lager, små og store pakker. tlf 971 80 798 / 959 34 835

Ledig plass til din annonse

Maskinentreprenør og rørlegger

Ole Petter Seterberget Mosogn, 2266 Arneberg Tlf 62 95 01 25 Mob 908 80 210 - Faks 62 95 37 79

LUND

ELEKTRISKE A/S • • • •

SOLØR`S ELDSTE INSTALLASJONSFIRMA MER ENN 45 ÅRS ERFARING DYKTIGE FAGFOLK KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

2270 FLISA TLF. 62 95 41 00 FAX. 62 95 12 10 lund.el@online.no

Utfører alle typer oppdrag, både store og små. Fra skifting av servanter til ferdig planerte tomter. Levering av alle typer grus, fjeld/jord.


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.31 Side 15

KULTURKALENDER FOR HOF 2011 uke 49 Fr uke Ti Lø uke On To Sø uke On Lø uke Sø uke On

To uke On uke On uke Sø

desember Gjesåsen kirke: kl 19:00 Konsert med prest Cato Kristiansen og 9 Åsnes koret. Billett ved inngangen kr 100,50 13 Hof Historielag: kl 19:00 Juleavslutning på Hof Samfunnshus 17 Filadelfia Hof: kl 16:00 Vi synger julen inn. 1 Januar - 2012 Filadelfia Hof: kl 11:00 Formiddagstreff juletrefest. Andakt ved 4 Runar Olsen Galleri fjøset Sønsterud gård: kl 19:00. Bjerkely har Fotoutstilling 5 «Ordet ble bilder» Utstillingen vil henge ut uke 2. 8 Filadelfia Hof: kl 11:00 Møte, tale ved Lars Aasen 2 11 Hof Husflidslag: kl 13:00-16:00 Strikkekafè i Noersbygningen Østsiden Misjonsforening: kl 18:00 Møte hos Inger Aune Lørdagsklubben: kl 11:00 – 13:00 På Jara skole. Aktiviteter, 14 sang, bibelfortelling, boller og saft. Barn fra 0-12 år 3 22 Filadelfia Hof: kl 16:00 Misjonsmøte tale av Ole Erik Lindalen 4 25 Jara helselag: kl 18:00 Møte hos Hilda Bjertnes Hof Husflidslag: kl 13:00-16:00 Strikkekafè i Noersbygningen Furuset Samfunnshus: kl 19:00 – 22:00 Trimdans Furuset Samfunnshus: kl 18:00-21:00 Sosialt samvær for 26 funksjonshemmede Normisjonen: kl 18:30 Møte hos Janne og Niels Beyer 5 februar 1 Filadelfia Hof: kl 11:00 Formiddagstreff 6 8 Østsiden Misjonsforening:kl 18:00 Møte hos Målfrid N. Gjevre Hof Husflidslag: kl 13:00-16:00 Strikkekafè i Noersbygningen 7 19 Filadelfia Hof: kl 16:00 Misjonsmøte tale av Knut Fjeld Alle er velkommen til disse arrangementene!

15


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.19 Side 16

Juniorsider Hvem var Lucia?

Lucia var en kristen, hjertevarm pike som var villig til å ofre alt for sine medmennesker. Men, piken var forlovet med en fornem mann som ikke trodde på Gud. Lucia våget seg ned til katakombene i Roma med hjelp til de kristne, som gjemte seg der under keiserens forfølgelser. Slik ble hun lysbæreren i deres mørke tilværelse. Hennes mor ble en gang alvorlig syk, og som takk for at hun ble frisk igjen, ville Lucia gi bort alt hun eide til de fattige kristne. Da ble hennes forlovede rasende og anga henne til den hedenske keiseren. Lucia ble dømt til å brennes. Sagnet forteller at da hun stod på bålet, slo flammene til siden så ilden ikke kunne skade henne. Det TTER fortelles også at huun holdt en brennende LUSSEKA lampe i hånden. Men selv om flammende ikke ør 150 g meierism skadet henne, måtte er 5 dl melk hun likevel dø. semb 13. de ucias 50 g gjær ble L edag 1 egg minn 1 g safran 1 sukkerbit 135 g sukker me 1 ts kardemom 1/2 ts salt mel Ca. 1 kg hvete Pensling: egg - Sammenvispet Pynt: korinter - Rosiner eller 5 grader C I stekeovnen: 22 10-15 minutter


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.19 Side 17

Kan du sa n Santa Luc gen? ia

legg

e Farg

Julehilsen fra Gunn-Elin Bakke

Luciafoto: Laila Livgaard

Svart senker na tten seg I stall og stuer. Solen har gått sin vei, Skyggene true r. Inn i vårt mørke Stiger med tent hus e lys Sancta Lucia, Sancta Lucia Mørket skal flyk te snart Fra jordens da ler Slik hun et unde rf ord til oss taler. ullt Dagen skal atte r Stige av røde sk ny y Sancta Lucia, Sancta Lucia Natten er mørk og stum Med ett det su ser I alle tyste rom Som vingen br us Se, på vår terske er l Hvitkledd med står lys i hårSancta Lucia, Sancta Lucia

-

17


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.19 Side 18

Et viktig samarbeid mellom Bjerkely og Hovelsåsen

G

lobal Image er en fotoklasse på Bjerkely Folkehøyskole som kombinerer foto, reising og tverrkulturell forståelse. ”Vi forbereder elevene på det tverrkulturelle møtet og ønsker at de skal knytte kontakter og bygge vennskap på tvers av landegrensene” sier Ivar Barane som er hovedansvarlig for klassen. ” Men vi trenger ikke bare reise til andre deler av verden for å få dette tverrkulturelle møtet” fortsetter han . Derfor tok han i fjor kontakt med Hovelsåsen asylmottak og nå har det resultert i et samarbeid. Ca 20 unge kvinner og menn fra Hovelsåsen og ca 20 elever fra Global Image møttes for første gang i vår. Gruppa har hatt flere møter både på Bjerkely og på Hovelsåsen hvor deltakerne har blitt kjent med hverandres boforhold. De har også hatt ekskursjoner sammen både til Skogbruksmuseet og til Oslo. ”Høydepunktet i vår var en kulturell aften, hvor Bjerkely elevene og Hovelsåsen deltakerne stelte i stand en 18

flott kveld med mat, dans og underholdning fra mange kanter av verden. Stemningen var god og vi hadde det utrolig kjekt sammen. Fjorårets Bjerkelyelever er nå erstattet med nye elever og både vi og Hovelsåsen ville gjerne fortsette prosjektet også dette skoleåret” forteller Ivar. I oktober reiste de på en felles tur til Oslo. Deltakerne fra Hovelsåsen ville gjerne se noe mer av Oslo enn Grønland så gruppa hadde en tur til Vigelandsparken samt en guidet omvisning på Nobels fredssenter hvor tematikken for utstillingen handlet nettopp om flyktningenes situasjon og det å bo i transitt. Tv-aksjonen i år gikk til Norsk Folkehjelp som driver asylmottaket og på grunn av dette samarbeidet fikk beboerne fra Hovelsåsen anledning


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 19

til å være med Bjerkely elevene på innsamlingen.

vel kunne si at de har noen norske venner ” avslutter Ivar.

Mange av beboerne sier at Hovelsåsen er et godt asylmottak. Samtidig er det tungt å bo slikt isolert, uten noe særlig kontakt med lokalbefolkningen. For noen handler det om flere år i uvisshet på om de får bli i Norge eller ikke.

3. Mos 19: 33-34

” Jeg tenker at det er myndighetene sin oppgave å bestemme hvem som får bli eller ikke men det er vår oppgave å gjøre det lettere for at de som tross alt er her. Vi kan bidra til at de kan bli bedre integrert i lokalsamfunnet, eller i det minste kunne reise hjem og like-

Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Tekst og foto: Ivar Barane

Deltakere fra Bjerkely og Hovelsåsen besøker Nobels fredssenter 19


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 20

Skogkontor 2266 Arneberg - Telefon 62 95 53 00 - Fax 62 95 53 01 ❉ Tømmeromsetning ❉ Driftsassistanse ❉ Skogfaglig bistand Bruk “nærbutikken”...

Autorisert Elektroinstallatør til • små og store reparasjoner og kontrollrapporter • boliginstallasjoner • jordbrukinstallasjoner • industriinstallasjoner • brann- og tyveriinstallasjoner • automatisering (PLS) Ring telefon 62 95 27 00

2260 Kirkenær Telefon 62 94 83 60 Solør - Odal bunader GAVER: Duker - Keramikk - Kunstglass Kunstbilder - Pledd - Treartikler

BUTIKKEN MED KVALITETSVARER

VVS

Rørleggermester

FAGMANN

Olav Ommestad 2266 ARNEBERG

ARNEBERG ELEKTRO AS 2266 Arneberg

Telefon 62 95 35 43 Mobil 97 09 51 76 Grossistforbindelse: Brødrene Dahl AS

Alt i: • • • • •

Tlf: 62 95 03 35 20

ruter lakk oppretting rustskader batterier

Mob: 976 95 997 Bjørn Mob: 997 11 104 Bjørnar


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 21

Gullkonfirmanter i Hof kirke 2. oktober 2011

Første rekke fra venstre: Randi Strand Lundebymoen, Anne Berit Fjeld Skoglund, Jorun Kvesetberget Jenson, Jorun Kari Banken Kordal og Jorunn Margrethe Sollien Mathisen. Andre rekke fra venstre: Inger Marie Aaslie Skytteren, Ruth Opås, Annie Ellinor Bergseter Opås, Ruth Mathilde Andersen Strømbu, Marit Bredesen Rudberg, Grethe Opås Larsen, Karin Helstad Haugen, Borgny Margrete Lismoen Harbosen, Grete Østby Mobekk, Ivar Borgar Lismoen, Bjørn Oddvar Klundsæter, Roald Lomtjernsmoen og sokneprest Runar Helge Olsen.

Bakerste rekke fra venstre: Iver Langmoen, Tore Dagfinn Sandlie, Bjørn Kvisler, Finn Ivar Bjerke, Per Kristian Nysæther, Kjell Jostein Foseid, Jan Cato Beck, Tor Magne Skyrud, Tore Korntorp, Kjell Midtsundstad og Bernt Helge Sparby. Foto: Sverre Viggen, Østlendingen

21


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 22

Glimt fra høstens aktiviteter

M øvespill.

e med L Arneberg kirk i e st ne je st ud G

Dugnad i Hof

22

Finnskog kirke.


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 23

Messiaskon

sert på hje mmeban

Bilde: Prosjek

e

tkoret, orkester et «Bar Vermundsbergokkanerne» og solist Eva Det var en op et. pl rinnelig var ti evelse å høre Prosjektkoret ltenkt. Kor Hof 150 Hof kirke. Gra et og orkesteret kom til si i Hof kirke slik det oppn tulerer til Hel ge og alle hansrett i den nyrestaurerte Tekst: Kari M medhjelpere. arie Aandstad Foto: Line Lil leskjæret


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 24

Glimt fra høstens aktiviteter

let og 6.trinn sam med 5. r fo . ov .n 27 en .m Åsnes kirke 26 Her er de sam “Lys Våken” iakere fra Hof og Arneberg. lt lederne. også mange de noen av hjelpe

n og Hof Lørdagsklubbe sar under ba Normisjon arr. 26. nov. Niels n Lørdagsklubbe Jakob Aandstad s Beyer og Han til små og store. serverte pølserdagsklubben: Hilde ør Alle foto fra LV. Olsen

24


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 25

t med na fulgte spen ar B o? tr g je Vinner Jara skole. på “årene” på

lsen Hilde Vatnar Ovarme de av med noen til luene som skal . ia Roman

Ida Baran Lørdagsklubbe e ble ter 2011. Her ns storskytfå len av skytterl r hun pokaeder Jo Haldammen. akim Tusen TAKK til alle som har gitt nye og brukte luer til Lørdagsklubbens prosjekt “Varme luer”. Det har blitt mange poser med luer! Fra 2009 har Søndagsskolen samarbeidet med Misjon Uten Grenser. De hjelper til med mat, klær og skolegang i Øst-Europa. Denne gangen går hjelpen til Romania, der tusenvis av barn lever i fattigdom. Tusen TAKK til alle som også på ulike måter bidro på Lørdagsklubbens/ Hof Normisjons julebasar på Jara skole. Det kom inn kr 7500 til Søndagsskolen og misjonsprosjektet “Varme luer” 25


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 26

Dåpssøndager avtales direkte med Kirkekontoret.

Hof Samfunnshus Utleie av selskap/møtelokaler v Romstørrelser/priser etter behov v Høyttaleranlegg med teleslynge v For kontakt

Wenche Bekkebråten tlf 90 13 08 69

Stoff til kulturkalenderen og bladet leveres redaksjonen v/ Kari Marie Aandstad, tlf 62 95 31 03 eller kari.marie@aandstad.com Utgivelsesdatoer for 2012 Nr Innl. frist Utg. 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12

28.01 10.03 04.05 25.08 06.10 24.11

16.02 29.03 24.05 13.09 25.10 13.12

H Lunde Autoverksted Utstilling og salg av fliser og baderom hos Kirkenær Elektro i Solberghuset. Velkommen innom!

Vi pusser opp badet ditt. Ta kontakt for uforbindtlig tilbud!

2266 Arneberg Telefon 62 95 32 83

2260 Kirkenær

Tlf.: 478 47 339

God rådgivning - prøv oss!

, Flisa Telefon 03000

26


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 27

Går på gudstjeneste – ser lyst på livet Går på gudstjeneste – ser lyst på livet. Overskriften er hentet fra en artikkel i avisen Vårt Land (14.nov.2011), som har gjengitt en omfattende undersøkelse publisert i Journal of Religion and Health, og den er basert på en studie av 92000 kvinner over en periode på 50 år. - Vi tok for oss den religiøse praksisen til nærmere 100 000 kvinner, og - lik det eller ikke - funnene viser en sterk sammenheng mellom det å gå i kirke, synagoge eller annet gudshus, og det å ha et positivt syn på livet, sier forskningsleder Eliezer Schnall i følge magasinet Christian Today. Det er ikke ofte såkalte „undersøkelser“ er så grundige, og går over så lang tid, som denne jeg referer til her. For de av oss som besøker jevnlig gudshusene vi har her i Hof, så tror jeg denne undersøkelsen bekrefter opplevelsen en sitter igjen med. Samværene i kirkene våre løfter èn opp, de trykker ikke èn ned. Vi går ut av kirkene med forfrisket tro, ikke tunge tanker.

Ny ordning for gudstjenestene fra 1. s. i advent Ny gudstjeneste-liturgi er nå på også på vei. Det var „Ungdommens kirkemøte“ som ønsket dette for noen år siden. Nå er liturgien endelig vedtatt av Kirkemøtet, og starten på innføringene begynte 1.s. i advent. Her i Hof har vi „tjuvstarta“ med ny prøveliturgi de siste 2 årene. Denne vil nå i neste halvår justeres opp mot godkjent

liturgi, og gudstjenesteutvalg og menighetsråd vil utarbeide forslag til lokal grunnordning som et menighetsmøte godkjenner, før den sendes inn før 1. juli til biskopen for endelig godkjennelse. Ny dåpsliturgi og 3. tekst rekke er også vedtatt. Den nye gudstjenesteordningen introduserer en ny måte å tenke på. Til nå har vi hatt en gudstjenestebok der det meste har vært fastlagt for hele kirken. I denne nye ordningen skal lokalmenighetene i mye større grad prege gudstjenestens profil, og flere skal involveres i arbeidet med å forberede og gjennomføre gudstjenestene. - Gudstjenestedeltakere ser lyst på livet, for å refere til undersøkelsen over. Men den dypeste grunnen til å gå til gudstjeneste ligger imidlertid ikke i oss selv, men at Gud kaller oss sammen. Her tjener Gud oss med sine gaver, og vi tjener Gud i bønn og lovsang. Har du idèer eller forslag til hvordan gudstjenestene våre kann bli enda bedre i tiden som kommer, ta kontakt. Vi vil gjerne bli enda bedre! RHO

Til og med løvene ser lysere på livet når de besøker kirka...

27


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 28

Fotoutstillingen ”Ordet blir Bilder” Også i år kommer Bjerkely til å ha utstillingen” Ordet blir bilder” i Galleri fjøset på Sønsterud gård. Åpningen blir Torsdag 5. Januar 2010 kl 19 . Sett av denne tiden allerede nå og få med dere de flotte bildene og samtidig møte elevene som har tatt bildene. Vi regner med at Fotograf Morten Krogvold blir med på åpningen. Utstillingen vil henge til ut uke 2. 28


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 29

Slekters gang Døpte Arneberg kirke: 25.09.11 Ole-Ivar ThingelstadHolstad 23.10.11 Oliver Klundsæter Hof kirke: 02.10.11 Mia Grøneng Flisnes 02.10.11 Ingrid Johanne Hunsager Lindeland 16.10.11 Emilie Dalila Hjelmervik

Jordfestede Arneberg kirke 18.11.11 Ruth Kalbakk f. 1917 Hof kirke 04.10.11 Gunhild Mathilde Østmoe f. 1924 12.10.11 Anne Lene Lie f. 1964 28.10.11 Signe Marie Klundsæter f. 1910 22.11.11 Kari Johanne Stømner f. 1954 Fred over deres minne.

Kveset helselag er lagt ned, men de som vil være passiv eller aktive medlemmer, kan melde seg inn i Søndre Østsiden helselag.

Hjertelig takk Takk til diakonien i Arneberg menighet for blomster til min 85-årsdag. Arnt Strand Kveseth

29


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 30

Velkommen til kirke Søndag 11. desember. Arneberg kirke kl 1100. Gudstjeneste. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til Normisjon. Kirkekaffe. Jes 40,1-5; Jak 5,7-8; Luk 3, 7-18.

Lørdag 24. desember. Arneberg kirke kl 1400. Julegudstjeneste. Olsen og Vikjord. Sangere og instrumentalister deltar. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag 13. desember. Hof kirke kl 1830. Lucia-gudstjeneste. 1. trinn på Jara og Mosogn og Jara barnehager deltar. Olsen og Vikjord.

Lørdag 24. desember. Hof kirke kl 1600. Julegudstjeneste. Olsen og Vikjord. Åsnes barne – og ungdomskorps deltar, samt sangere. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 18. desember. Hof kirke kl 1800. „Vi synger julen inn“. Hof menighetskor, Åsneskoret, barnekor med flere deltar. Takkoffer til musikkarbeidet i menighetene. Kirkekaffe. Mandag 19. desember. Arneberg kirke kl 1000. Skolegudstjeneste. Solør Monterssori skole og barnehage deltar. Olsen og Vikjord. Alle velkommen. Tirsdag 20. desember. Hof kirke kl 1730. Skolegudstjeneste. Jara skole deltar. Olsen og Vikjord. Alle velkommen. Lørdag 24. desember. Hof Aldershjem kl 1030. Juleandakt og sang. Olsen og Vikjord. Sangere deltar. Lørdag 24. desember. Hof Finnskog kirke kl 1400. Julegudstjeneste. E. Rakatonirainy og I.L Hvattum. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Jes 9,1a.2,6-7; 1 Joh 1,1-4; Luk 2,1-20. 30

Søndag 25. desember. Hof kirke kl 1200. 1. juledagsgudstjeneste. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til eget menighetsarbeid. Ordsp 8,12.22-31; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-14. Mandag 26. desember. Arneberg kirke kl 1200. 2. juledag. Synnøve Aandstad taler. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til Aksjon Aserbajdsjan. Salme 86, 11-17; Apg 6, 8-15; Matt 10,16-22. Søndag 1. januar. Hof kirke kl 1200. Nyttårsgudstjeneste. Olsen. Nattverd. Takkoffer til Det Norske misjonsselskap. Kirkekaffe. Salme 103,13-18; Apg 4,8-12; Matt 1,20b21. Søndag 8. januar. Hof Aldershjem kl 1100. Gudstjeneste. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til Lørdagsklubben i Hof. Alle velkommen! Jes 49,1-7; Rom 15,4-6; Luk 2,40-52.


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 31

Søndag 15. januar. Hof kirke kl 1700. Nyttårskonsert. Arr: Åsnes hornmusikk og Åsnes barne- og ungdomskorps. Gjesteartist: Lars Martin Myhre. Kr.200,-/50,Søndag 22. januar. Arneberg kirke kl 1100. Gudstjeneste. Olsen. Nattverd. Takkoffer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Jes 55,1-3; Åp 22,16-17; Joh 4,4-26. Søndag 29. januar. Myrvoldheimen omsorgssenter kl 1100. Gudstjeneste. Olsen og Vikjord. Nattverd. Takkoffer til arbeidet ved

Myrvoldheimen. 2 Mos 3,10-12;4,1016; Rom 9,20-24; Joh 9,1-7.35b-38. Søndag 5. februar. Hof kirke kl 1100. Familiegudstjeneste. Såmannsøndag. Utdeling av bibel til 5.trinn. Olsen og Vikjord. Takkoffer til eget menighetsarbeid. Kirkekaffe. Luk 8,4-15. Søndag 12. februar. Arneberg kirke kl 1100. Gudstjeneste. Kristi Forklarelsesdag. Vikjord. Nattverd. Takkoffer til GÅ UT senteret. Kirkekaffe. 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,1618; Mark 9,2-13.

Småbarnssang! Nå kan også de aller minste barna være med på ”Lørdagsklubben” på Jara skole! Småbarnssang er for barn som er 1-3 år gamle. Hver gang det er lørdagsklubb, har vi småbarnssang. Vi starter kl 11 sammen med resten av lørdagsklubben i gymsalen, før vi fortsetter i SFO-rommet med sang, dans, rytmer, såpebobler, ballonger, rytmer og musikk! Noen av sangene kjenner vi godt Etter nyttår er det lørdagsklubb fra før, mens andre er av nyere 14. januar. dato! Har du spørsmål om dette? Ring Ingen påmelding, bare kom! gjerne! Tlf 478 60 407. Samme pris som lørdagsklubben: Gunhild Kvåle Westgård 25 kr pr. gang pr barn. 31

Med forbehold om endringer.

Velkommen til kirke


0611_HMB_0605_HMB 29.11.11 12.20 Side 32

INFORMASJON

Juleevangeliet et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» (Lukas 2,1-14)

1.s.i advent: Fra tenningen av julegrana ved Hof samfunnshus. Et flott arrangement av Hof Østre og Vestre bygdekvinnelag samt Hof bondelag. Ole Viktor Larsen stilte trofast opp med Herkules, og ungdommer fra Klokkergården hjalp også til. Mange gotteriposer sponset av Joker Amundsen ble delt ut. Foto: RHO

Hof menighetsblad nr. 6/11.  

ADVENT OG JUL 2011 69. ÅRG Nr 6 Mens vi venter vil vi våke med en lovsang i vår munn, bære lys til jordens mørke over vinterfrossen grunn. K...

Hof menighetsblad nr. 6/11.  

ADVENT OG JUL 2011 69. ÅRG Nr 6 Mens vi venter vil vi våke med en lovsang i vår munn, bære lys til jordens mørke over vinterfrossen grunn. K...

Advertisement