Page 1

“Informasjon”

Vang Menighetsblad

Nr 5/2011. 68.årg.

Gamle ”Adam” og ”Eva”.

Nye ”Adam” og ”Eva”.

Vang prestegård


ANDAKT:

Levende julekrybbe ”- en okse der og asen sto”, synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens ”gjetergutta der omkring dom kute tel og frå”. Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt ble plassert ute i en grotte. Der var en fórkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans’ armer. Etter denne hendelsen, ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser. Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også synliggjorde noe viktig 2

som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden. Jesusbarnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet, lidelse og døden. Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker, kjenner vi når vi mister våre kjære. ”Jesus gråt” – det korteste verset i Det nye testamentet – forteller om hans sårbarhet. Kristus skapte et livsrom for oss så vi kan leve med og i både livets sårbarhet og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: ”Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt”. Velsignet julehøytid! Biskop Solveig Fiske


REDAKTØREN

Redaktørens spalte: Hva nå, prest? Yrkeskarrieren er slutt. “Hva skal du gjøre nå?” Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet. Et spørsmål stilt av nysgjerrighet, men også av omsorg. Nei, det er ikke så lett å svare på. Nå har jeg vært på skole eller i arbeid i 60 år, så erfaringen fra å være uten arbeid er liten. Plutselig, å skulle fylle 40-50 timer pr uke med nytt innhold, har ikke vært så lett å planlegge. Nye utfordringer, kanskje vikar i kirken, kanskje i Det Norske Misjonsselskap. Mer tid til familien. Mer tid til å finne innholdet i bøker vi har kjøpt. Jeg fikk sykkelbukser til fødselsdagen – sykkelen står i garasjen, skiene står og venter på å bli brukt. Hytta på fjellet kan bli mer benyttet. Tiden vil nok gå, tenker jeg. Spennende! Det er tiden som kommer. Tiden om ligger bak er historie. På kirkekaffen etter avskjedsgudstjenesten 6. november, ble det gitt uttrykk for at noen hadde fått hjelp, nytte av mitt arbeid i Vang. For å være ærlig: Det gjorde godt å høre. Mange hilsener opp gjennom årene har også gitt glede, mot og frimodighet i arbeidet. Presten har jo et ønske om å være til nytte, til hjelp. Kirken skal møte mennesker med respekt, lytte og gi støtte på veien videre. For meg har det vært viktig at barn som kommer i kirken, skal oppleve at de hører til, og at barn er barn også i kirken. Men de hører til slik som voksne hører til. Derfor har det blitt flere små samlinger med barn foran alteret, også på vanlige gudstjenester. Målet for kirkens og prestens arbeid er at Jesus blir kjent og stor for oss alle uansett alder. KS

Telefoner Prestekontoret, Klokkergården åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00. Sentralbord: ..........................62 51 05 25 .......................post.vang@kirken-hamar.no Sokneprest: ............................62 51 05 24 ................................................95 18 25 36 ...............bjorn.narverud@kirken-hamar.no Organist: .................................62 51 05 75 ................................................97 07 39 65 ......johan.martin.rosand@kirken-hamar.no Kirketjener Bente Hovelstuen .95 15 75 83 ...........bente.hovelstuen@kirken-hamar.no Kirketjener Aase Karin Frydenberg.46 74 51 69 Gravere:..................................62 51 04 98 ................................................91 67 35 84 Kirkeverge...........................62 51 05 36/56 Driftsleder ..............................41 54 04 20 Privattelefoner: Sokneprest Bjørn Narverud....62 52 21 38 Leder Menighetsrådet Håkon Solvang .......................62 59 83 83

MenIgheTSbladeT Postgiro: 0530 40 62675 Bankgiro: 1800 20 40790 Utgis av Vang menighetsråd med 6 nr. i året. Kontonr. til menighetsrådet: 1800 63 28837 redaksjon: Håkon Solvang, Gerd Børresen, Jenny Solveig Aasbakk og Kåre Skagestad Redaksjonens adresse. Prestekontoret, 2322 Ridabu kaare.skagestad@kirken-hamar.no kareskagestad@gmail.com Tlf. 95 85 05 26 Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar

Innleveringsfrist til neste nr.:

25. januar 3


ADAM OG EVA

ADAM OG EVA De har fulgt hverandre gjennom hele livet. De møttes som unge. Stod ved hverandres side livet ut. Men så klarte ikke Adam (grana) mer. Ensomheten bla da for stor for Eva syntes omgivelsene. Også Evas liv tok slutt. Men familien Pihl visste råd. De kom med nye friske ”barn” som da også ble oppkalt etter sine gamle ”tipptipp”. Nye Adam og Eva står nå plantet på samme sted som sine forgjengere En liten historie; Mens Jon Krognes (rektor på Toneheim) holdt på å skjære bort restene av Eva kom en 10 år gammel jente fra lokalområdet og sa; ”Du må ikke skjære opp Eva!”

Da jenta ble forklart at det var nødvendig for å rydde plass til to nye Adam og Eva, ble dette ikke godtatt, bare Abraham kunne plante det. Vedkjennende at det ikke var veldig mulig, ble opplysningen om at det var Abrahams etterkommere som skulle plante, godtatt. ”Med bakgrunn i sangen og skuespillet har trærne en viktig plass i lokalsamfunnet. Jeg er veldig glad vi har gjort dette”, sier Helge Pihl.

Jon Iver Fougner, Ellen Pihl og Helge Pihl planter de nye trærne.

4


FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN

Hilsen fra menighetsrådslederen Det nye menighetsrådet konstituerte seg på møte i kirkestua 3.november. De fleste er valgt for første gang og bare to av oss fra forrige valgperiode er med videre som faste medlemmer. Jeg har tatt på meg et stort ansvar når jeg nå har sagt ja til å være menighetsrådsleder. Når jeg tenker tilbake på de gode lederne som har stilt opp for Vang menighet før meg, blir jeg ydmyk og ærbødig. De har vært gode ledere som alle har gjort stor innsats for menigheten. Det blir ikke enkelt ”å hoppe etter Wirkola”. Jeg vet med meg selv at jeg bare kan gjøre slik jeg evner å gjøre det. Jeg kan bare gjøre mitt beste - på min egen måte. Mine tanker om det er at det må bli til Guds ære og til menighetens beste. Som flere av dere vet har jeg vært engasjert i Vang menighet på mange måter i livet mitt, både som frivillig og ansatt. Jeg var medlem av menighetsrådet fra 1974 til 1982, søndagsskolelærer, tekstleser, kirketjener og driftsleder med ansvar for vedlikehold av kirker og kirkegårder. Vikar for kirkevergen har jeg også vært i et par år. Men jeg er først og fremst vanlig medlem av Vang menighet. Jeg har behov for å søke til kirka og det den kan gi oss av trøst, livserfaring og

veiledning. For to år siden ble jeg valgt inn i menighetsrådet igjen og jeg kjente at dette fortsatt engasjerer meg. Det er menighetsrådets ansvar å nære og styrke det kristelige arbeidet i menigheten, sier kirkeloven. Det må vi ha som hovedfokus på arbeidet vårt. Som en utfordring og som et bindeledd mellom gammelt og nytt menighetsråd inviterte trosopplæringsutvalget i menighetsrådet i oktober til en idedugnad der vi ba om innspill til aktiviteter og engasjement i menigheten. Det ble en inspirerende og stor kveld for arrangørene. Mange gode ideer og tanker fløt gjennom salen. Dette lover godt for tida som kommer. Vi kommer til å dele dette med menighetsbladets lesere utover vinteren. Vi ser med glede og forventning fram til arbeidet i menighetsrådet. Ole Jacob Tomter Leder i Vang menighetsråd

5


DIVERSE

LYS VÅKEN Lørdag 26. november fra kl 18.00 arrangeres LysVåken i Vang kirke. Dette er et arrangement for 6.trinns elever som tilhører Vang Menighet Barna skal bli kjent med kirka si, gjennom skattejakt, oppdagelseferd, musikk og fortelling. Vi skal være med å lage bidrag til gudstjenesten dagen etter, som er 1. søndag i advent. Vi skal leke sammen, spise god mat og overnatte i kirka. Vi skal være LysVåken for alt det fine kirka gir oss gjennom adventstida!

LUCIAKONSERT 13. DESEMBER I VANG KIRKE Kl 07.30 arrangerer Vang barnekor ved sin dirigent, Heidi Granlund, Luciakonsert. 4. trinn ved Ridabu skole og ulike grupper fra Toneheim deltar også. I fjor var Vang Kirke fullsatt. Velkommen du også til en stemningsfull start på Luciadagen. Torill Berg

Blomster til alle anledninger, Tlf. 62 59 52 52

2317 HAMAR. Tlf. 62 54 08 40

Ønsker du å annonsere? Ledig annonseplass

6

Ta kontakt med Britt, tlf. 932 88611 e-mail: britt@dalby-grafisk.no Jeg setter opp annonsen for deg. annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr. 700,1/7 del side: kr. 1.400,-


NY LITURGI

Ny liturgi Vår kirke har bestemt at det skal innføres en ny liturgi ved gudstjenestene. Det var ”Ungdommens Kirkemøte” som grep tak i denne saken for en del år tilbake. Kirkerådet og kirkemøtet har gjennom et langvarig komitearbeid laget nye varianter til ordning for gudstjenstene. Det kommer til å skje en del endringer – også i vår menighet. De som går jevnlig til gudstjeneste vil nok merke endringer, men ikke veldig radikale. Her vil vi nevne noen av endringene: • Etter at kirkeklokkene har ringt, vil det bli gitt litt informasjon om gudstjenesten, samt at det gis anledning til en kort stillhet og det blir 3 slag med kirkeklokkene før organisten spiller preludiet og prosesjonen kommer inn. • Dåpen vil fra og med advent i år skje i første del av gudstjenesten uavhengig av hvem som er prest. Kanskje er det i dåpsliturgien “folk flest” vil oppleve endringer fra dagens ordning. • Ved lesning av bibeltekster, skal menigheten bli sittende bortsett fra ved lesning av evangelieteksten. • Det legges også opp til en mer omfattende deltakelse av ”medliturg”. (Alle som deltar – med oppgaver som kirkevert, tekstleser, korsbærer og lignende - i gudstjenesten omtales heretter som medliturger). • Dersom det ikke er dåp, vil trosbekjennelsen følge etter prekenen. • Ordlyden i en del liturgiske ledd er endret. • Bønnen som er kalt kollektbønnen, og som har vist noe av dagens hovedinnhold, er ikke lenger en del av gudstjenesten. I stedet har vi en samlingsbønn helt i starten. • Vi får også ny tekstbok og det er utarbeidet nye tekstrekker, altså bibeltekster som leses i gudstjenestene.

Det blir spennende å se hvordan dette kommer til å fungere. Jeg forstår at de som har prøvd ordningen har positive erfaringer. KS

På første søndag i advent skal følgende leses i kirkene: I dag starter innføringen av ny gudstjenesteordning i Den norske kirke. Dette omfatter ny ordning for hovedgudstjenesten, ny ordning for dåp, ny tekstbok og nytt regelverk for gudstjenestelivet. Gudstjenesteordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i det lokale gudstjenesteliv. Det legges vekt på at flere involveres i forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene. Innføringen merkes i gudstjenesten her hos oss i dag, og i alle andre menigheter i Den norske kirke, ved at den nye tekstboken tas i bruk. Med denne tekstboken vil en større bredde av Bibelens tekster bli lest i menighetens gudstjenester i løpet av et kirkeår. Alle tekstene er fra den nye bibeloversettelsen, Bibel 2011. Det nye kirkeåret blir et spennende år i norsk gudstjenesteliv, da alle menigheter innen ett år fra i dag skal ha på plass sin lokale grunnordning for gudstjenestelivet. Velkommen til å delta i den store samtalen om gudstjenestelivet i vår menighet. Hva er vi særlig glade for ved gudstjenestene? Hva kan vi tenke oss å gjøre annerledes? La oss snakke sammen om det. Vi er sammen om gudstjenesten. I gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt. 7


TAKK

Takk for 10 år i Vang menighetsråd Det er tid for å se tilbake på 10 år i Vang menighetsråd.

All post, journalføring, utleie, etc. gjøres på kirkekontoret i Hamar rådhus.

Det har vært både lærerikt og interessant å være med, og jeg har blitt kjent med mange som har vært i samme båt. Alle har på sin væremåte satt sitt preg på arbeidet i Vang menighet.

Vang menighet har ikke lenger noen postadresse til Vang prestekontor. Kontorarbeidet utføres fra kirkekontoret i Hamar rådhus, men den lokale kontormedarbeideren i Vang er et savn.

Det har gjennom disse år vært utarbeidet planer og instrukser for vårt arbeid, men når mye skal skje på frivillig basis har ikke aktiviteten blitt slik som jeg ønsket. Det siste året har det imidlertid kommet i gang et gospelkor med støtte fra blant annet Vang menighet, og jentekoret som har ligget nede en stund, er tilbake. Flott! Gjennom alle 10 åra har det vært jobbet for å få på plass en ungdomsarbeider / diakon, men manglende midler i fellesrådet har foreløpig ikke gitt noen uttelling for Vang menighet. I disse dager jobbes det imidlertid med ny arbeidsinstruks for diakon og kateket i Hamar, slik at de også skal brukes i Vang menighet. Menighetsrådet har fått god sekretærhjelp av menighetsleder Eli Brekne som er med oss i forberedelse og gjennomføring av møter, innkalling, referatskriving og utsendelse. Dette avlaster vår frivillige sekretær for mye arbeid. 8

Jeg vil takke alle som stiller opp for kirka vår, de ansatte, og frivillige. Takk til dere som jevnlig går i kirka søndag formiddag, og tar imot ordet. Vi trenger også åndelig mat, spesielt i en tid da de materielle verdiene tar kvelertak på oss! Takk til Hamar kommune og Hamar kirkelige fellesråd som har brukt store summer på oppgradering av våre to kirker i forbindelse med jubileer. Og nå også totalrenovering av orgelet + nytt varmeanlegg i Vang kirke! Når vi ser rundt om i vårt land er det mange kirker som forfaller grunnet manglende bevilgninger fra sin kommune! Hva så med fremtiden, har Vangsokningene behov for to kirker om 50 år? Hamar by vokser, og vi må tenke framover. Vang kirke bør om noen år bli Hamars domkirke, og all kirkelig administrasjon samles på Åker gård DKØ. Dette vil bli et sentralt beliggende resurssenter for hele distriktet, med lett tilgjengelighet nær 4-felts E6.


TAKK

Nåværende Hamar domkirke blir med sin sentrumsnære beliggenhet en bykirke med utvidet tilbud på kveldstid i helgene, et værested.

Ønsker det nye menighetsrådet lykke til i sitt arbeid. Husk det er mange rundt i bygda som ber for dere og arbeidet dere gjør!

Håper jeg blir så gammel at jeg får oppleve dette.

Takk for meg! Håkon S

Kristne forfølges Organisasjonen Åpne Dører, følger med i hvordan kristne har det i andre land. Gjennom organisasjonen kan vi få kjennskap til lidelser kristne opplever fordi de tror på Jesus. På nettsiden www.OpenDoors.no kan vi finne en masse informasjon, også med oversikt over i hvilke land de kristne er mest utsatt for forfølgelse. En annen organisasjon som arbeider i områder der kristne forfølges er Norsk Misjon i Øst. De gir ut bladet ”Ropet fra Øst”. Se mer på www.nmio.no. Be for de som er forfulgt.

Bryggerivegen 12, 2322 Ridabu Tlf.: 62 52 17 12 Fax: 62 53 42 91

Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf. 62 52 55 18

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus.

Bjørgedalen og Brynsåsen 62 53 69 70, 91 80 80 38 e-post: rune@gholth.no 9


BARNESIDER V/JENNY

KristtornKristtorn, eller beinved som den også blir kalt, er en plante vi gjerne forbinder med jul og juledekorasjoner. Treet vokser i Norge også, det kan bli opp til 10 meter høyt og er det eneste eviggrønne treet vi har her i landet. Blomsten er hvit, og frukten er rød. Legenden sier at bærene først var hvite, men ble farget røde av Jesu blod da han bar tornekronen på vei til Golgata. Bærene er giftige for mennesker. Veden i treet brukes blant annet til å lage sjakkbrikker av, og til treskjæring.

Navn Har du tenkt over hva som får foreldre til å velge navn på barna som blir født? Du har sikkert hørt at noen er oppkalt etter mor eller far, bestemor eller bestefar eller andre medlemmer i familien. Det er som regel noen vi gjerne har sett opp til, og kanskje til og med ønsker at barnet skal ligne eller leve opp til verdiene hos. Men mange har fått navnet sitt etter Jesus også! Kristine, Kristian og Kristoffer er noen av dem. og andre har blitt inspirert til å kalle barnet sitt Maria, etter Jesu mor. Matteus, Markus, Lukas og Johannes er de som skrev de fire evangeliene i Det nye testamentet, der det står mye om Jesu liv på jorden og alt Han sa og gjorde. De fire har også blitt oppkalt, enten navnrett eller som en variant. Mathea kommer for eksempel av Matteus, Johanne etter Johannes og så videre. I dyre- og planteriket bærer også noen navn som stammer fra Jesu tid. Tenk bare på Jomfru Maria, den lille smeden med rød rygg og sorte prikker. Korsedderkoppen har et kors på ryggen. Johannesurt er navnet på en medisinplante, Kristi blodsdråpe er en stueplante, for å nevne noen eksempler. Bare

10

begynn å se på navnene i familien din, eller i klassen du går i. Kanskje du kan lage en liten navnestatistikk? Etterpå kan du gjøre om i prosent hvor mange av navnene som har en opprinnelse i kristendommen. Lykke til!

Lag en julegave! En julegave til noen du ønsker å glede, trenger ikke å koste så mange penger! Det er tanken som teller, sies det. Omtanken du legger i det du lager er det viktigste! Du kan for eksempel lage et bokmerke, som noen kan ha glede av hele året! Slik gjør du: Klipp ut et stykke kartong som er passe tykk å klippe i. Mål: ca.4x10 cm. Det kan være farget eller hvit papp. Svart er også stilig! Så klipper du ut små blomster i silkepapir og limer på den ene siden. Du kan også lime på glansbilder, eller bruke klistrelapper som du fester på. Lag så en fin kant med gull- eller sølvtusj. På baksiden kan du skrive Fadervår, et lite salmevers eller en bønn, og du kan tvinne en snor med dusk i enden til å feste i toppen. Da har du en personlig og fin julegave å forære noen du er glad i.

Vet du dette? 1) Hvilket yrke hadde far til Jesus? 2) 3) 4) 5)

Hvorfor ble Jesus født i en stall? Hva het de tolv disiplene til Jesus? Har du noe annet ord for disippel? Hvor gammel var Jesus da han fikk være med til Synagogen (jødenes kirke) for første gang? 6) Hvilken religion tilhørte Jesus og familien hans? 7) Hvem sin bursdag feirer vi julaften? Svarene finner du på side 17.


BARNESIDER V/JENNY

Let i bokstavjungelen God bok! -etter navn som har en kristen opprinnelse! Prøv først uten å se på navnene nedenfor. Er det vanskelig, kan du kikke på dem for å finne dem igjen i rutene.

K R I S T I N E

R M S F O T M M

I A I I L O A A

S R M L J M R T

T I O I O A K T

I A N P S S U E

A N D R E A S A

N T C U F N M H

J O H A N N E S

K R J O H A N C

Her er navnene: Kristian, Kristine, Andreas, Filip, Markus, Maria, Anna, Josef, Johanne, Johannes, Thomas, Simon.

Julegodter Finn fram kakeboksen og lag noe godt til

Den magiske julestjernen Av Kristina Reftel Illustrert av Anders Lyon Pris: kr. 158,Edvin kunne ikke tro sine egne øyne. Figurene i julekrybba var plutselig blitt levende! Josef, Maria, gjeterne, de vise menn, englene. Alle rørte på seg. Edvin forsto at denne julen ville bli helt annerledes enn alle andre juler han kunne huske. Alt hadde begynt med den skinnende julestjernen som hadde kommet i en pakke uten avsender. Den magiske julestjernen er en bok med forventning og humor. Gjennom 15 kapitler blir vi kjent med hvorfor vi feirer jul. den passer like godt til høytlesning som til lesing på egen hånd. Gjerne i nærheten av en julekrybbe.

Stjernen og stallen

jul!

Av Hjalmar Gullberg, Sverige

Sjokoladeboller 100 g smør eller margarin 3/4 dl sukker 1 ts vaniljesukker 3 ss kakao 2 ½ dl havregryn

Å, makeløse stjerne som skinner klar og stor! Å, skjul som har fått verne en nyfødt og hans mor!

Pynt: 1dl kokosmasse Rør smør og sukker hvitt, ha i resten av ingrediensene. Bland godt. Form små kuler som du triller i kokosmasse. Ca. 25 stk. Lov å smake, men……. bare pass på at boksen ikke blir tom før jul☺

Elendig og forfallen av leire og av strå, Halvt uten tak er stallen som stjernen lyser på. Rundt krybben står en bue av lysglans over land. Det natten lot oss skue er over all forstand!

11


BARNESIDER V/JENNY / NY BIBEL

Snart bursdag! En eller annen dag dette året har du hatt din bursdag. Da er det noen som husker på deg, fordi at nettopp denne dagen i året ble du født, og du får kanskje både kaker og pakker for at de rundt deg er glade for at du kom til verden. De kan nok ikke tenke seg livet uten deg! For 2011 år siden ble det også født et lite barn, en gutt som skulle hete Jesus og som kom til verden i Betlehem. Mammaen het Maria og pappaen Josef. Mange har prøvd å forestille seg hvilken glede det var i stallen den kvelden. Derfor har mange malt malerier, skrevet historier og musikk som skal prøve å uttrykke gleden over Jesu fødsel og hvor mye det betyr for oss mennesker å kunne ha Ham som forbilde. Tenk dersom han ikke hadde blitt født. Da hadde vi ikke hatt kirka vår eller prestene, da hadde vi ikke kunnet feire jul, påske, pinse eller Kristi himmelfartsdag. Jesus kom til verden for å vise oss hvordan vi skal være mot hverandre, og han ville vise oss veien til Gud. Jesus er på en måte Gud og menneske på samme tid. Han måtte bli født i verden, men er Guds sønn som ble sendt til oss for vår skyld. Følger vi Jesus

og prøver å leve slik som Han har sagt vi skal leve, lever vi på en måte tettere med Gud. Julaften skal vi feire Jesu fødsel. Det er ikke sikkert at han ble født akkurat 24.desember, men det er den datoen vi pynter kirken med lys og blomster og samles der for å feire hans bursdag. Slik har det kanskje vært for deg også, dersom du har hatt bursdag på en travel dag midt i uka. Da sier mamma kanskje: -Vi må vente med å ha bursdagslag til lørdag, for da passer det for oss alle. Julaften kan du folde hendene dine og si: -Gratulerer med dagen, Jesus! Jeg vet nok hva du ønsker deg! Du vil gjerne at jeg skal høre på deg og det du har å si, og at jeg skal gjøre det du har sagt er smart å gjøre. Og den gaven vil jeg jammen gi deg! om jeg glemmer meg iblant, og gjør og sier dumme ting, slik vi mennesker ofte gjør, får jeg sikkert komme til deg og be om unnskyldning. Jeg vet at du ikke sier: ”Nå kan du ha det så godt, jeg vil ikke ha mer med deg å gjøre!” Nei, Jesus er alltid der for oss, og vi kan alltid gå til Ham enten vi føler oss slemme eller snille. Jesus er en trofast venn. Gratulerer med dagen, Jesus!

NY BIBEL Bibel 2011 – Bibelen for nye generasjoner Bibel 2011 er direkte oversatt fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart. Det norske Bibelselskap har ved hjelp av en bredt sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere gitt oss Bibelen i en ny drakt. Innholdet er det samme og svarer til den opprinnelige teksten slik innholdet er på hebraisk (det gamle testamentet) og gresk (det nye testamentet). Den nye bibelen er i salg i bokhandlene. Løp og kjøp den, les den, bruk den.

12


VANG JENTEKOR

Vang jentekor Vang menighet har eget jentekor! Det er vi som har sittet i menighetsrådet de to siste åra virkelig stolt av. Torill og Berit som ble presentert her i bladet i sommer har med entusiasme ivret for å starte barnekor. Vi som satt i menighetsrådet så at her hadde de lagt alt til rette og skaffet dirigent til å sette det hele i gang. Vi måtte bevilge penger til oppstart av koret. I fjor høst startet koret med øvelsene sine i Kirkestua ved Vang kirke. Jentene hadde sin første opptreden på Lucia konserten tidlig morgen 13. desember i fjor og gjorde et djupt og rørende inntrykk på oss med sangen sin. Dette ville vi høre mer av! Ja, og det har vi fått. Jentene har deltatt på gudstjenester og de har hatt konsert på Toneheim. Vi var mange som var stolte over at jentekoret sang da vi markerte 50 årsjubileet for ordinasjonen av den første kvinnelige prest i Norge, den 20. mars i år. Det ble naturligvis markert i Vang kirke og jeg tror at Ingrid Bjerkaaas (den kvinnelige presten) hadde likt å høre barna synge. Riktignok er de ikke så mange i koret ennå, men vi har fått bekreftet at de kan synge både ved små og store begivenheter i kirka. Dirigenten for koret, Heidi Granlund, er musikklærer på Toneheim. Vi traff henne

på idedugnaden som menighetsrådet arrangerte i oktober. Det er inspirerende å møte Heidi. Hun brenner for barnekor og sang for barn. Vi fikk høre om hennes langsiktige planer med ønske om å bygge opp en korskole her i området. Kort sagt vil det si å starte med de yngste og få til en stamme av sangere, slik at en kan bygge opp flere kor. Dette vil kreve arbeid over fire – fem år eller mer, for å få på plass. Vi er ikke i tvil om at engasjerte og inspirerende Heidi kan få det til. Men hun understreker at det må finnes støtte hos voksenpersoner som står bak og hjelper til med det praktiske. Hun kan ikke både ordne alle praktiske oppgaver og gjennomføre det musikalske arbeidet med koret. Så hermed er utfordringen gitt. Vi trenger hjelp av voksne til å støtte Heidi, kanskje ei foreldregruppe eller voksengruppe til rent praktiske oppgaver. Koret øver i Kirkestua hver torsdag fra kl 17.30 til kl 18.30. Alle som har begynt i 5. klasse er hjertelig velkommen til å begynne i koret. Det gjelder gutter også. Vi trenger også voksne til å støtte arbeidet. Velkommen til Kirkestua. Ole Jacob

13


AVSKJEDSGUDSTJENESTE

Avskjedsgudstjeneste for Kåre Skagestad Søndag 6. november var det allehelgensgudstjeneste i Vang kirke. Det var også Kåres siste gudstjeneste som prest i Vang menighet. 13 år som prest i Vang, og nå er han pensjonist. Mye folk var møtt fram for å ta avskjed med Kåre. Vang sangforening bidro med flott sang fra galleriet, og det nyrenoverte orgelet tonet ut som aldri før med Johan Martin i god form. To barn ble døpt denne dagen, det var nattverd, og gammelt og nytt menighetsråd ble presentert. Et stort skår i gleden over en flott gudstjeneste var at det nye og flotte høyttaleranlegget sviktet oss, og mange satt fortvilet og ristet på hodet når lyden falt ut! Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med taler og gaver i kirkestua. Det var ca. 70 stk. som koste seg rundt bordene med kortreist hjemmebakst, og praten gikk som den skal i godt lag. Nyvalgt menighetsrådsleder, Ole Jacob, ledet det hele på en utmerket måte, og det ble overrekkelse av gaver og godord til Kåre, som seg hør og bør. Han har betydd mye for mange i sin tid som prest i Vang. Takk for godt samarbeid og god forkynnelse fra oss alle i Vang menighet.

Gaven fra Menighetsrådet var et maleri av Vang kirke, malt av Jenny Solveig Aasbakk. Foto: Håkon Solvang. Lykke til i pensjonistens tilværelse! Nyt det! Til slutt takket Kåre for tiden i Vang, gode år, med fint samarbeid med arbeidskolleger, med menighetsråd og andre frivillige. Han takket også for flotte gaver og gode ord som han fikk med på veien inn i pensjonstiden. Ref: Håkon S

Barna som var kirken ble med presten for å se på maleriet som viser Jesus som barn og vismennene som kommer for å tilbe ham. Foto: John Kristian Skagestad. 14


TALE TIL KAPELLANEN

Tale til kapellan Kåre Skagestad ved avskjeden 6. nov. v/sokneprest Bjørn Narverud

Kjære Kåre, gode kollega og venn! Dette er en dag jeg ikke akkurat har sett fram til med glede. Ikke bare må jeg si takk og farvel til min nærmeste kollega og medarbeider, men Vang menighet mister en erfaren og klok prest. For mitt vedkommende har jeg hatt stor glede og nytte av samarbeidet med deg gjennom 13 år, en kunne si «i gode og onde dager.» Du har ikke bare vært en god og klok rådgiver, men gitt meg støtte og inspirasjon og stor hjelp, noe som har bidratt til at jeg har trivdes med arbeidet her i menigheten. Du har vært strukturert, grundig og hatt et sterkt fokus på de oppgavene du skulle løse, samtidig som du samvittighetsfullt, med klokskap og stor arbeidskapasitet har skjøttet din tjeneste. Spesielt må nevnes menighetsbladet som du har vært ansvarlig redaktør for, og barne- og ungdomsarbeidet, særlig ansvar for konfirmantopplegget,

herunder leiren på Mesnali, og selvfølgelig alt annet som hører med til prestetjenesten. Jeg vet at mange av dem som du har møtt i denne tjenesten setter stor pris på deg og i så måte har du vært en god ambassadør for kirken. Du er en konservativ teolog, med et tydelig fokus på Jesus som vår Herre og Frelser, samtidig som du har en omsorg og dyp nød for menneskers frelse og velferd. Så har du klart det kunststykke å være nettopp det, en konservativ teolog i en tid hvor dette nærmest har vært et skjellsord, dessverre også i vår egen kirke, med stor integritet har du mestret dette uten og gå på akkord med dine prinsipper. Takk skal du ha, Kåre, og jeg håper på fortsatt samarbeid i en eller annen form, men for all del nå har du privilegiet til også å si nei, ja prøv det en gang! 15


POSTHUSET / LAFTER

Posthuset i Øvre Vang Paula Skaalerud - Menighetsbladet trofaste kasserer gjennom en rekke år – flyttet til Kåtorp for en tid siden. Da kjøpte kommunen huset hennes. Arne Arnesen, leder byggforvaltningen, har svart på vår henvendelse om hva kommunen tenker huset skal brukes til: ”Gamle posthuset i Øvre Vang er bygd om til en fleksibel bolig tilrettelagt for eventuell bemanning. Innvendig er det lagt vekt på universell utforming. Bruken avhenger av kommunens behov

for boliger på ulike områder til ulike tider”. Med andre ord: Vi får vente og se! KS

Lafter I sist nr. av bladet ble noen bilder uteglemt. Vi hadde en artikkel om en lafter i Øvre Vang. Men bilde av ham selv og av hans arbeid manglet. Det kommer her.

Endre Yttertun foran ett av sine laftede verk. 16

Dermed blir den kreative herren presentert i 2 nummer av bladet. (Redaktørens forsøk på å gjøre noe positivt ut av forglemmelsen!). KS


SVAR / ANNONSER

Svar på ”Vet du dette?” 1) Han var snekker 2) Fordi Josef og Maria var på vei til Judea for å skrive seg inn i manntall. Det var langt å gå, og det var fullt på herberget. Da Maria skjønte at fødselen nærmet seg, tok de inn i en stall. Der ble Jesus født.

Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU

Telefon 62 52 94 21 Telefax 62 53 44 42

Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,Tidl. årganger Kr. 50,Åstdalen 1944 Kr. 100,Vang historielag, tlf 62 52 74 23

3) Simon ( kalt Peter), Jakob, Johannes, Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Judas Taddeus, Simon seloten, Judas Iskariot. 4) Apostel, læresvein 5) 12 år 6) Jødedommen 7) Jesus

lese- og skrivevansker? dysleksi? Intensiv trening hjelper! For mer informasjon: TA KONTAKT PÅ TLF. 93447297 huslærer`n, Jenny Solveig Aasbakk www.huslareren@no

Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens begravelsesbyrå a/S Parkgt 24 - 2317 hamar

62 54 04 30 faX 62 54 04 31

Tlf. 62 53 64 40, Slemsrudvn. 8

nærbutikken i ØVre Vang

ordner alt ved kremasjoner og begravelser

Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: 62 54 11 20 – Fax: 62 54 11 21 Døgnvakt: 90 99 64 25

a lT I g l a S S

Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf. 62 52 39 44 - døgnvakt 17


ANNONSER

NORSK TIP Birkebeinervegen, Hamar Tlf. 62 51 88 20

SPar SannerUd

NORSK TIP

ferskvarebutikken i furnesveien loTTo TIPPIng VIKIngloTTo oddSen eXTra

Kirkekonsulenten

NORSK TIP

Britt’s fotterapi

Tlf 32 83 28 43

Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting

og istandsetting

Britt Sæther

byggmester

Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes.

einar Kristiansen aS Strandgt. 53, 2317 Hamar

Klukstuen omsorgssenter

tlf. 62 52 38 84

Timebestilling på tlf: 625 46233 (mandag, tirsdag og onsdag)

nYbYgg – reParaSJoner – TaKTeKKIng

BRIT´S FOTKLINIKK

NORSK TIP KRINGLA BAKERI Samfunnshuset - 2344 ILSENG Tlf. 62 58 39 23 - priv. 62 59 61 79

Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum

Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling.

Tlf: 41 53 55 40.

ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf. 625 100 33 Fax: 625 100 34 Åpent: Man-fred. 9-15.30, Tors. 9-18 18


KONSERTER

Konserter i Vang og Øvre Vang Fredag 25. november kl. 19.00: Julekonsert med Ole Paus og Inger Lise Rypdal Fredag 2. desember kl. 19.00: Den klassiske julekonserten Lørdag 3. desember kl. 19.00: Den klassiske julekonserten Tirsdag 6. desember kl. 19.00: Julekonsert med Good Gospel Søndag 11. desember kl. 17.00: Julekonsert med Ole Edvard Antonsen og Sølvguttene Mandag 19. desember kl. 18.00: Stille natt, hellige natt - julekonsert med Rune Larsen, Tor Endresen, Anita Skorgan og Mariann Aas Hansen Søndag 15. januar 2012: Konsert med Vang sangforening (Klokkeslett er ukjent foreløpig) Søndag 12. februar 2012: Konsert med Hamar gospelkor (Klokkeslett ukjent) Søndag 26. februar 2012 kl. 16.00: Konsert med Norsk blåseorkester og dirigent Ole Edvard Antonsen Søndag 25. mars 2012 kl. 19.00: Påskekonsert med kammerkoret Collegium Vocale

lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en e-mail om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap.

lions Club Vang http://lions.no/vang

Til tjeneste! e-mail: vang@lions.no

MERCEDES OG PEUGEOT

Hedmark og Oppland AS Tlf. 62 59 55 00

BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf. 62 59 80 65

19


BIBELTRYKKING I KINA

Bibeltrykking i Kina - sannsynligvis mye mer enn du tror Av: Anne Karin Kristensen 24.09.2011 Programleder i Det Norske Misjonsselskap I går fikk jeg omvisning på bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina. Den største overraskelsen var nok å se norske bibler utstilt i en glassmonter i omvisningshallen. Jeg var ikke klar over at også bibelselskapet i Norge trykker noe av sitt materiale ved dette trykkeriet i Kina. Jeg fikk vite at dette trykkeriet har trykket 27 millioner bibler og utgaver av Det nye testamentet på 75 ulike språk, utenom kinesisk, for distribusjon internasjonalt. 50 millioner kinesiske bibler på 25 år Bibeltrykkeriet ble startet opp i 1988. Hovedformålet er å trykke og distribuere bibler på kinesisk. I oktober 1989 hadde de trykket 1 million bibler og i desember 2007 var tallet kommet opp i 50 millioner. I tillegg til bibler på kinesisk er det trykket bibler på 9 kinesiske minoritetsspråk. De lager også bibler med blindeskrift til bruk i Kina.

landet. Bibler kan kun selges i kirkenes egne butikker, derfor er det umulig å få tak i en bibel i en vanlig bokhandel. 80 millioner bibler på 25 år er mye. Tatt i betraktning at disse skal fordeles på hele Kinas befolkning ser vi at det fremdeles er en utfordring å produsere nok bibler. Med den store kirkeveksten vi ser i Kina blir utfordringen enda større. Likevel er det grunn til å være imponert over det som bibeltrykkeriet bidrar til. De har greid å øke kvoten for kinesiske bibler betraktelig de siste årene.

Kristen bokhandel i 56.000 kirker i Kina I 2010 ble det trykket 3,7 millioner bibler på kinesisk. Da var de kommet opp i 80 millioner kinesiske bibler til sammen. Hvert år må kirken i Kina søke til regjeringen om å få trykke et visst antall kinesiske bibler og andre bøker på kinesisk. Dette er en generell regel som gjelder alle typer bøker som skal trykkes og distribueres i Kina. Distribusjonen foregår gjennom 74 distribusjonssentra. Disse videreformidler biblene til utsalgsstedene i 56.000 kirker over hele

Gleder, pågangsmot og utfordringer Det nye trykkeriet sto ferdig i 2008 med et areal på 48.000 kvadratmeter. Det er store forhold etter norsk standard, men lederne lot meg forstå at det var ønskelig å øke kapasiteten enda mer. Overfor disse store forholdene, de enorme behovene og ikke minst pågangsmotet til de ansvarlige i dette arbeidet blir jeg ydmyk og takknemlig. Jeg er takknemlig for at NMS får ta del i denne virkeligheten og gjennom slike besøk få øynene opp for både gleder og utfordringer.

20


NYTT MENIGHETSRÅD

Nytt Menighetsråd 2011 – 2015 Det nye menighetsrådet er konstituert. Ny leder ble Ole Jacob Tomter som har vært med i rådet de to foregående årene som nestleder. Han har vært med i to perioder for en del år tilbake, så han er kjent med oppgavene. Han har også i tillegg jobbet en del år innen kirken. Nestleder ble Berit Hansen Kasserer ble Inger Marie Stensland Fæster Sekretær ble Trine Kristiansen Vang Menighetsråd sine representanter i Fellesrådet ble Arild Berg og Finn Haugom. Med Tore Kartomten og Trine Kristiansen som personlige vara. På neste møte skal de fordele oppgavene i de forskjellige utvalgene. Hele lista ble seende slik ut etter valget. Ole Jacob Tomter Trine Kristiansen Arild Berg

Tore Kartomten Berit Hansen Inger Marie Stensland Fæster Vara: Finn Haugom Karin Kristine Richardsen Wenche Sandvoll Marthe Johnsen Eggen Arne Borg På fellesmøte for det gamle og nye menighetsrådet ble det avtroppende rådet takket for jobben de har utført av sogneprest Bjørn Narverud. Avtroppende leder, Håkon Solvang, ble også takket for stor og god innsats gjennom den tid han var leder. Han har sittet i rådet i ti år. Vi ønsker det nye Menighetsrådet lykke til!

IVRIG Annenhver mandag er det liv og røre i Kirkestua ved Vang kirke! Da er det barneklubben Ivrig som møtes til matlaging, hobbyaktiviteter, lek, sang og bibelfortelling. Ivrig er en del av Vang menighets tilbud innen trosopplæring, for barn fra 1. trinn og oppover. Det er en frivillig medlemskontingent på kr 50,- pr år. Vi mottar støtte pr antall medlemmer. Kom gjerne og se hvordan vi har det!

Leder og kontaktperson dette året er Solveig Byberg Flenvold, tlf. 977 66 401

Program ut året ser slik ut: 21.nov. Lage pita-pizza 05.des. Juleforming 12.des. Juleavslutning Oppstart i 2012 blir mandag 16. januar og deretter 2. hver mandag; altså 30. jan, 12. og 26. febr.

21


ORGELET ER RENOVERT

Orgelet i Vang kirke er renovert

Orgelet i Vang kirke har i høst blitt fullstendig renovert. Etter to måneders arbeid, kunne orgelet tas i bruk igjen til Allehelgens-helgen. Gjennom 45 år har orgelet vært svært mye i bruk. Instrumentet har vist seg å være svært stabilt. Ut over vanlig stemming og vedlikehold har det ikke vært nødvendig med større reparasjoner. Men etter intens bruk gjennom så mange år var enkelte deler i orgelet totalt nedslitt. Med utgangspunkt i to eksterne rapporter ble det tidlig i år utarbeidet en prosjektbeskrivelse for renoveringen. Etter en offentlig anbudsrunde gikk oppdraget til orgelbyggerfirmaet Karl Schuke fra Berlin. Pris: 1 million kroner.

deler ble rengjort og renovert. Nedslitte deler ble skiftet ut. Orgelets elektriske anlegg ble i sin helhet skiftet. Noen av anleggets kontakter var så slitte at de faktisk var svartbrente. I forbindelse med utskiftingen av det elektriske anlegget ble det installert et moderne registreringsanlegg som er til stor hjelp for den som skal spille på orgelet. 4 av orgelets stemmer (piperekker) ble erstattet. Dette ble gjort for å høyne orgelets klanglige kvaliteter. 3 av disse stemmene er gjenbruk av gamle piper fra ca 1930. Integreringen av disse gamle pipene viser seg å være svært vellykket. Alle orgelets piper er re-intonert, dvs. klangen er justert og egalisert.

Hva er gjort? Hele orgelet ble demontert. Store deler av spillebordet inkl. klaviaturene, en del piper og annen ”innmat” i orgelet ble sent til Berlin for å fornyes. Alle orgelets piper, ca 2200, er renset. Orgelhuset er vasket både innvendig og utvendig. Orgelets indre

Resultat De tyske håndverkerne har gjort en svært god og grundig jobb. Orgelet har blitt mye bedre og langt mer presist å spille på. Klangen i orgelet er forandret til det bedre, og har fått et langt bredere fundament. Instrumentet har fått en større pondus.

22


ORGELET ER RENOVERT Orgelklangen har ikke blitt sterkere. Den har ikke blitt kraftigere for øret, men oppleves mer fysisk på kroppen.Klangen er blitt varmere og mer karakteristisk. Vangs beboere har fått et instrument som i flere generasjoner framover vil gjøre tjeneste både i glede og sorg. Orgelet er jo først og fremst ”folkets instrument”. Takk til Vang menighetsråd som i flere år har arbeidet for å få dette til. Takk til Hamar kirkelige fellesråd som prioriterte prosjektet på budsjettet. Takk til Hamar kommune og Hamars politikere som bevilget pengene. Johan Martin Røsand

23


BLÅ JULEGAVER

Blå Kors ønsker å gi barn og unge som vokser opp i familier med rusrelaterte problemer barndommen tilbake. Vi har tre tiltak rettet spesielt mot målgruppen: • Barnas Stasjon. Forebyggende tiltak for barnefamilier som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte problemer • Ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med rusproblemer • Kompasset, terapeutisk tilbud for unge voksne som er barn av rusmisbrukere Ved å kjøpe en Blå Gave (www.blagaver.no) til venner, familie eller deg selv, kan vi fortsette å hjelpe enda flere barn og unge. Har dere spørsmål eller kommentarer vedrørende Blå Gaver eller Blå Kors kontakt oss gjerne på elin.arnes@blakors.no eller telefon 22032740.

Barnas lille katekisme Ja, Anna – Mari Av Kaskinen, Pekka I boken får man forklart hvem Martin Luther var og hvordan han underviste sine barn i troens og livets spørsmål. Forfatterne forteller om de ti budene, trosbekjennelsen og Fadervår. Pris: kr.98,-

24


LIONS CLUB

Lions Club Vang hedret Vangsokning Lionsklubben i Vang, med både nasjonal og internasjonal tilhørighet, ønsker å hedre de som bryr seg om og som bruker mer enn gjennomsnittet av sin tid på andre mennesker. Mottagere av prisen kan være en person, et lag, en forening eller organisasjon. Æresprisen for 2011 ble nå i oktober tildelt Odd Aspeli. Overrekkelsen ble gjort på klubbens oktobermøte, der også klubbmedlemmenes ledsagere var med. Lions Club Vang har valgt ut en verdig vinner, og spesielt har klubben vektlagt hans engasjement og utrettelige innsats for Klukstuens venner. To av Lions mål utgjør de viktigste kriteriene for å motta prisen: • Å fremme en god borgerånd. • Å gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. Odd Aspeli har vist at han tror på verdien av sin gjerning og har ytt sitt beste for å gjøre hverdagen bedre for Klukstuens beboere. Han har vært en pådriver i dette arbeidet fra de første beboerne kom til Klukstuen. Med sitt lune vesen og den gode historien, er det lett og trives i Odd sitt nærvær. Han har samlet mange rundt seg i venneforeningen, en blanding av aktive og passive medlemmer. Men de aktive utretter mye, her er det lagt til rette både inne og ute, og det arrangeres ulike tilstelninger gjennom året. Odd har en spesiell tilknytning til stedet, i og med at han er oppvokst på småbruket Klukstuen. Kanskje dette også har sin del av hans innsats, i tillegg til det å hjelpe de

som trenger litt ekstra støtte i dagens samfunn. Statuttene for Lions Club Vangs ærespris sier at når mottakeren er en privatperson, skal vedkommende bestemme hvem som mottar pengegaven på kr 25.000. Odd var ikke i tvil om hvor pengene skulle gis, de går til Klukstuen. Og de vil bli brukt på fullføringen av sansehagen. Det er lagt ned en betydelig innsats i den senere tid, og nå kan arbeidet fullføres. Vi ønsker Odd Aspeli og Klukstuens venner lykke til videre med det flotte arbeidet som de utfører til manges glede!

25


MESSELISTE Med forbehold om endringer.

VI MØTES I KIRKEN 27.nov. 1.s.i adv. Luk.4,16-22a

Vang kirke kl.11.00 Iver Mosvold. Fam.gudstj. Utd.av 4-årsboka Ofr.menigh.arb

Øvre Vang kirke kl.11.00 Narverud. Vang Jentekor Fam.gudstj. Utd. av.4-årsboka Ofr.menigh.arb.

4.12.

2.s.i adv. Luk.21,27-36

Vang kirke kl.11.0 Narverud. Nattverd

11.12

3.s. i adv. Luk.3,7-18

Vang kirke kl.11.00 Vikar

18.12

4.s.i adv.

Vang kirke kl.18.00 Julekonsert

Øvre Vang kirke kl.16.00 Julekonsert

24.12

Julaften Luk.2,1-14

Vang kirke kl.14.30+16.15 Fam.gudstj. Narverud Ofr.Kirkens nødhjelp

Øvre Vang kirke kl.14.30+16.15 Fam.gudstj.Vikar Ofr. Kirkens nødhjelp

Vang kirke kl.11.00 Høytidsgudstj.Vikar Ofr.menighetsarb.

Øvre Vang kirke kl.11.00 Høytidsgudstj.Narverud Ofr.menighetsarb.

25.12

Juledag Joh.1,1-14

26.12.

2.juledag

Gudstj.kl.11.00 i Hamar domkirke.

31.12

Nyttårsaften Joh.14,27

Vang kirke kl.17.00 Messe ved årets slutt. Vikar

01.01. 2012

2.juledag

Gudstj.kl.11.00 i Hamar domkirke.

08.01. 2012

Kr.åpb.dag Luk.2,40-52

Vang kirke kl.11.00 Narverud. Nattverd Misjonsoffer

15.01

2.s.i.åpb.tiden Mark.1,3-11

Vang kirke kl.11.00 Vikar. Nattverd.

22.01

3.s.i åpb.tiden Joh.4,4-20

Vang kirke kl.11.00 Vikar. Nattverd

29.1

4.s.i åpb.tiden Joh.9,1-7 +35b-38

Vang kirke kl.11.00 Narverud

05.02

Såmannssønd. Mark.4,26-34

Vang kirke kl.11.00 Vikar. Ofr.Bibelselskapet

12.02

Kristi forkl.dag Mark.9,2-13

19.2.

Fastelavenssønd. Joh.12.20-33 1.s.i faste Matt,16,21-33

Vang kirke kl.11.00 Narverud Nattverd Vang kirke kl.11.00 Narverud Vang kirke kl.11.00 Vikar. Nattverd

26.2 26

Øvre Vang kirke kl.11.00 Narverud. Nattverd. Misjonsoffer

Øvre Vang kirke kl.11.00 Vikar

Øvre Vang kirke kl.11.00 Vikar. Nattverd Ofr.Bibelselskapet

Øvre Vang kirke kl.11.00 Narverud


S L E K T E R S G A N G I VA N G I perioden 15.08 – 06.11.2011

VIGDE: Anne Sormbroen og Glenn Simon Storsveen Linda Olsen Haugen og Geir Arne Haugen Aina Østmo og Amund Bekkevold Elin Finstad og Simen Storsveen Hanne Kathinka Mobakk og Jonny Solbakken Lise Søraune og Kai Ove Norkyn

DØPTE: • Edvin Johansen • Wilmer Johan Maurud Torgersen • Johanne Skundberg-Milli • Vilde Østby Lund • Alvin Solvang • Ulrik Aursand Stigen (Fåberg kirke) • Morten Karlsen Undseth • Erik Åsvestad • Tomine Solberg Brodersen • William Anakin Skjærseth Bryhn • Trym Eriksen Fosserud • Knut-Emil Sævik Solli • Inger Sem Henriksen (Heddal stavkyrkje) • Susan Ghochaninejad Nilssen • Sigrid Olstad • Tobias Østbye Sagen • Ole Martinus Fredriksen Bjørnstad • Albert Grande • Malin Skogen Haukås • Hans Gustav Furuvik Holtet • Mikkel Martinius Stener Brænd (Åmot kirke) • Jonathan Bjørgeli Martinsen • Axel Bekk Olsen (Hamar domkirke) • Martin Tønjum • Milla Lien Ervik (Hamar domkirke) • Vilde Heitmann (Hamar domkirke) • Amanda Kenyalyn Richardsen Lund • Emil Stensrud

DØDE: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Joran Inger-Lise Libekk Thore Bryhn Gunnar Sterud Knut Imerslund Gustav Skymoen Kirsti Larsen Johannes Hedemann Turid Holst Sverre Løvbak Oddvar Aas Eli Nyhagen Astrid Sørlie Odd Jan Kolbu Elsa Johansen Kåre Løvbak Asbjørn Kristiansen Astrid Gerd Holst Kristian Skaven Nybakken • Åse Johanne Røe • Asta Henrikke Granberg • Aud Oliva Fjellskaalnes Aalborg

27


Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang! Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden! Menneske fryd deg. Oss er en evig frelser født! Tekst: B.S. Ingemann 1850 Melodi: Breslau 1842 Utsnitt av julekrybbe i St. Torfinn kirke.

Vang menighetsblad nr.5/11.  

Vang prestegård Nr 5/2011. 68.årg. Gamle ”Adam” og ”Eva”. Nye ”Adam” og ”Eva”. “Informasjon”