Page 1

6

1/12-30/1

2011

65.årgang

Evje og Hornnes sokneråd

Evje og Hornnes sokneråd møttes for første gang etter valget. Fra venstre: Lindy Eidem, Ingunn Fonneløp Tveit, Gunda Ropstad, Tone Tveitå, Anne Reidun Rosseland (1. vara), Harald Kleggetveit, Bjarte Ottar Frøysnes, Thilda Marie Reines Åvitsland (5.vara), Jon Gunnar Kjetså (bakerst), Sjur Høgetveit (kyrkjeverge), Lars Reidar Vasland (kommunens representant), Valborg Hauan
Barnet - frelsaren. Noko av det mest forunderlege med julas fortelling, er kor triviell ho er. Ho er på ein måte så alt for kvardagsleg. Ho handlar om høgst alminnelege menneske. Maria og Josef. Alminnelege namn. Alminnelege yrke. Tømmermann. Husmor. Kvardagsslitarar. Dei liksom dei andre folka i landsbyen. Eselet er òg alminneleg. Eit symbol på slitet og nøysemda. Og gjetarane. Dei òg er alminnelege. Ja, meir enn alminnelege. Dei er blant dei fattigaste og måtte ta til takke med varmen frå bålet, ikkje elden frå ei grue. Ikkje tak og vegger, men nattevinden rett imot. Ramma om det heile er ordinær. Nærast litt grått og trist. Ingen ting å skrive heim om. Julas fortelling er så langt frå det spektakulære som vi kan koma. Så skjer det noko. Det blir litt røre. Utlysinga frå keisaren om at ’heile verda’ skal skrivast inn i manntal. For Maria og Josef fører det til mye styr. Dei må ut på ei trefire dagars reise. Tidspunktet passar dårleg. Maria er gravid. Bekymringane hopar seg opp. Nedkomsten er ventande når som helst. Reisa er strevsam. Betlehem overfylt. Vertshusa stengde. Alt ekstra som må ordnast, når fødselen skal skje på ein ukjent plass og i ukjente omgivelsar. Skaffe jordmor. Varme vatn. Sørge for klutar og klede. Men dette var òg ordinært. Slik var det for dei fleste. Ein må berre innrette seg. Sjølv om det ikkje passar. Barnet blir født. Går det bra? Med babyen? Er han velskapt? Med mor? Står ho det over? Vil babyen ta til seg mat? Men slik var det for alle. Det var fleire som vart fødde i Betlehem den natta.

Det blir enda meir røre. Vismennene og den urovekkande meldinga dei kom med. Konge. Guds Son. Herodes. Dei må flykte. Koma seg unna. Fort. Langt vekk. Kor hen? Egypt? Ei reise mange gongar lenger enn frå Nasaret. Men dette er òg ordinært. Òg i dag. I vår tid. I vår verd. I vårt land. Flyktningar. Asylsøkarar. Ei triviell fortelling. Det kunne ha vore deg og meg. I det minste om vi ikkje hadde levd i Norge. Ser vi han? Ser vi barnet? Ser vi Gud? Ei bøn for denne jula er at Guds stemme må tale til oss. Slik ho gjorde det for gjetarane. Og vismennene. Og for alle som opp gjennom åra har bøygd seg for barnet i krybba. Slik at vi får sjå han som han er. Kanskje på nytt. Som vår Frelsar og ven! Øyvind Vognild

Oppmuntringen: DESEMBER Hele prostiet utfordres til å gå på en førjulsvisitt til et menneske du har tenkt på i lang tid. JANUAR Du utfordres til å invitere noen du ikke kjenner så godt hjem på litt enkel kveldsmat, og en liten prat om noen av de muligheter det nye året bringer. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE.

Prostidiakonen


 EVJE KYRKJE Onsdagar: kl. 9 Bønnesamling kl.18 - 19: Den stille timen

Velkommen

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497

Hjertelig takk til Evje Menighet Evje Menighet har i to treårsperioder hatt prosjekt for Den Norske Israelsmisjon. Prosjektet har vært Misjonæradopsjon, først av Else Brit og Håvard Kleppe og senere av Hege og Knut Helge Høyland. Den Norske Israelsmisjon takker menigheten hjertelig for omtanke og forbønn og for hele kr. 209 178,- til misjonsprosjektet! Et fantastisk resultat som vitner om både enkeltmennesker og en menighet som har misjon i sitt hjerte! Vi ønsker Guds velsignelse over menighetens liv og virke videre! Med hilsen fra Israelsmisjonen, Sørlandet krets v/ Ellen Raen

Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 1.februar For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 17.januar Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 15112011

Trykk:Setesdalstrykk AS

Nytt misjonsprosjekt. Både Evje og Hornnes ”gamle” sokneråd har bestemt seg for å støtte Normisjon som ny misjonspartner. Nærmere om prosjektet skal vedtas av Evje og Hornnes sokneråd.
Aktivitet, sang, berøring, kontakt. Ti mødre med sine babyer møtes flere ganger til babysang på Evjeheimen. Det er spennende å komme sammen. De små møter andre små, de får høre sanger, de opplever lyder, berøring og kontakt. Ingen skriking, men oppmerksomhet og nysgjerrighet. Sokneprest Anette Vognild leder samlingene.


Hva har en på 83 år og en 3 åring til felles? Jo - MENIGHETSWEEKEND PÅ ÅPTA. Helgen 11 – l3 november var 63 stk fra Evje og Hornnes Menighet (+ noen forsterkninger fra Iveland, Birkeland og ikke minst Eiken, på Åpta.. Bjarte Frøysnes ønsket denne gjengen varmt velkommen, ellers ble han stadig assistert av sokneprest Anette Vognhild og leder av fellesrådet/kjøkkenassistent Valborg Hauan. Fredagen begynte med kveldsmat – og senere en ”Bli kjent samling.” Lørdagen startet med at Trude Frøysnes tok imot de mer eller mindre morgenfriske i bassenget, frokosten sto ferdig kl. 9 og så gikk det slag i slag. Bibeltime med soknepresten i Iveland, etterfulgt av kassestabling i sterk vind, der Sunniva Vognhild imponerte og vant med l9 kasser. Soknepresten utfordret kirkevergens kone og den fighten vant hun. Flokken ble også oppdelt i grupper – de skulle lage en fin gudstjeneste på søndag. Samarbeidet gikk så det suste. Noen dekorerte, andre pyntet, noen laget sanggrupper, andre trente på tekstlesing og ikke minst sjarmerte de små ”sauene” med sin hyrde under dramatiseringen. Søndagens gudstjeneste der alle deltok var spennende. Den startet med at alle de som skulle gjøre noe kom inn i høytidelig prosesjon. Vi hadde en flott sanggruppe. Arnar Kjetså var tøff nok til å stille opp i ungdomsgruppa. Da de ledet an gikk både Kyrie og Glora og salmesangen mye lettere. Der var tekstlesing og preken, nattverd og bønnevandring. Ekstra spennende var det nok der en kunne trekke en lapp og legge den i en skål med vann. Så ”forvandlet” lappen seg til en blomst, og der sto et personlig bibel-ord til hver enkelt. Andre synes det var godt og kunne skrive en ”hemmelig” bønn, og så ba presten for disse. Og så var det som nevnt dramatisering da…. Øyvind Tallaksen smalt til med deilig mat, og matlyst – det hadde alle. Genet Tesfamarian fra Etiopia er ekspert på å vaske opp, og jammen vasket hun med glede opp etter alle måltidene. Om kvelden var det naturligvis hyggestund med kaker, snop og slikt som hører lørdagskvelden til. Da de minst var i seng – var det lovsangskveld --- etterpå tok de gode samtalene til. Om alle var i seng klokka 23 skal være noe usikkert, men det var en flott ungdomsgjeng som var med. Så igjen takk til de som drar dette i gang, og takk for samværet til alle som gjorde dette til en hyggelig weekend for små og store. Elisabeth


 Julekonsertene I år er det fem ulike konserter i løpet av advents- og juletid. Det blir veldig mye flott musikk. Noen kjendiser kommer til oss, men det er hovedsakelig lokale krefter som delta i konsertene. Alle fem konserter er i Evje kyrkje i år.

Torsdag 24. november kl. 19.00: Inger Lise Stulien Robstad

Søndag 11. desember kl. 19.00: Den tradisjonelle julekonsert

Bygdas musikkgrupper samles for å synge julen inn etter beste tradisjon, slik som folk liker det. Kjente og kjære julesanger, nye julesanger og allsang. Evje og Hornnes menighetskor, korpset, bygdekor sammen med Vennesla menighetskor, Koriallverda, Renate Aasen, Ragnhild Ek Zeiler, fiolin. Gratis inngang. Kollekt til drift av kirkemusikk i kommunen vår.

Søndag 18. desember kl. 19.00 : ”Julekonsert 2” med ungdom ”Plateslipp konsert”. Inger Lise presenterer sin nye jule-cd som heter Heim te jol. Hun har med seg et band og en stor gruppe skolebarn. De har vært med i studio for å ta opp musikken. Nå kan Evjefolk få høre resultatet.


For andre år på råd arrangeres det en julekonsert der alle deltakere er under 31 år. Dette er en glimrende sjanse for lokale talenter å få prøve seg foran et publikum. Det er utrolig hvor flott konserten var ifjor, så vi gjentar den i år og håper på stort publikum. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Her er noen av deltakerne: Renate Aasen, Junn Astrid Nilsen Irslinger, Christine Høgetveit,Lena Guldsmedmoen, Marthe Rosseland, Merete Guldsmedmoen, Håvard Rosseland, ”Depui”, bandet ”Mols” med Alf Gunnar Pedersen og flere.

Onsdag 21. desember kl. 19.00: Torstein Sødals julekonsert; Maria Arredondo

og flere Torstein Sødal er glad i på Evje! Han inviterte menighetskoret til å være med på sin storsatsing på Sørlandet. Koret deltar på tre store konserter i Kristiansand og Arendal, sammen med Kristiansand Symfoniorkesteret og et stort felleskor bestående av ni kor fra Sørlandet. Som takk for innsatsen kommer Torstein til Evje. Han har med seg dyktige musikere og kjente sangsolister. Mest ”kjendis” av dem er Maria Arredondo. Dette blir en stor opplevelse med vakker lyssetting, fin musikk og flotte solister. Gå ikke glipp av dette!!! Billettsalg ved bokhandelen Libris.Mandag 26. desember kl. 21.00: Den store kor-reunion for Koriallverdas tidligere og nåværende medlemmer:

Kirkas ungdomskor Koriallverda samler sammen det man kan få tak i av medlemmer som har vært innom i kortere eller lengre perioder og holder konsert. I løpet av korets 6 år lange historie har det vært innom over 200 ungdommer. Noen bare en dag, mens andre 3 - 5 år. Koret har faste øvelser hver torsdag på Hornnes bedehus og er ute ca 1 – 2 ganger i mnd på diverse sangoppdrag. Vi har i løpet av årene sunget mye i lokalområdet, men har også sunget i fremmede land og byer som Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamburg, Krakow, Vulcan (ROM), Raphoe (IRL), Wien og New York. Sommeren 2012 går turen igjen til Romania for å drive litt bistandsarbeid sammen med LEGO Romania, og for å holde noen konserter på veien. En USA tur for korets eldste til Miami og New York kommer i tillegg. Konserten 2. Juledag vil bestå av en avdeling med dagens kor og en avdeling hvor gamle og nye medlemmer er i sammen. Det blir gjenhør med sanger vi hadde de første årene og gjensyn med tidligere korister, solister, musikere og teknikkere. Vi legger mye arbeid ned for at dette skal bli en stor opplevelse for både deltakere og tilhørere. Vi har lagt konserten sent på kvelden slik at folket kan komme i kirka etter sine tradisjonelle familiemiddager. Forhåpentligvis tar dere med middagsbesøket. Målet er selvfølgelig å fylle kirka! Konserten er helt gratis, men vi kommer til å ta opp en kollekt til et bistandsprosjekt. Salg av fjorårets CD- utgivelse vil gå til det samme prosjektet. Håper dere alle tar turen til kirka denne kvelden, det blir en herlig opplevelse.
NMS gjenbruk i nye lokaler på Evje

Sigrun Smeland, Lillemor Gundersen og Bjørg Kjetså er medlemmer av styret som driver NMS gjenbruk på Evje NMS Gjenbruk har flyttet ut fra midlertidige lokaler som de i 5 år har leid gratis av kommunen. Nå skal det gamle huset rives. De nye lokalene er større, lysere og innbydende. Tirsdag 15. november åpnet ny butikk. Staben av frivillige har stått på i lengre tid, og de er glad for at alt endelig er på plass. Klær, pyntegjenstander, bøker, møbler og mange andre brukte ting er å finne. Rimelige priser og blide ansikter. På åpningsdagen var det mange innom for å ta det hele i betraktning, nyte kaker og slå av en prat. Sigrun Smeland åpnet med velkomstord og konsulent Håkon Høyland takket for den

De nye lokalene finner du på Verksmoen over bowlingen.

Stor tilstrømning av kunder. lokale innsatsen. Ordfører Ropstad ønsket lykke til med det videre arbeidet. Her er staben for gjenbruksbutikken sammen med konsulent Håkon Høyland. Gjenbruksbutikkene gir på landsbasis 11millioner kroner til arbeidet i NMS.


Ny leder for menighetsrådet i Iveland Bjørn Arild Lindland er valgt til ny leder for menighetsrådet i Iveland 2011-2015. Alfred Øyna Fjermeros blir nestleder.

Evje og Hornnes sokneråd Tre råd gjekk inn i historia i november 2011, Evje sokneråd, Hornnes sokneråd og Evje og Hornnes Fellesråd er lagt ned. Det nye Evje og Hornnes sokneråd, skal dekke alle desse funksjonane. Vi trur dette betyr effektivisering, betre oversikt og sterkare samarbeid. Samtidig er fleire arbeidsoppgåver lagt til eit og same råd. Soknerådet har difor valt ein modell med delt leiarskap, og konstituert seg slik: Ingunn Fonneløp Tveit er leiar for sokneråd, med Lindy Eidem som nestleiar. Valborg Hauan er leiar i administrative saker (tidlegare fellesråd), med Bjarte Frøysnes som nestleiar.

Redaksjonen takker alle som har innbetalt bladpenger i 2011 (vi mangler litt enda), og ønsker alle lesere og bidragsytere en riktig

God jul

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-IvelandKyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 14.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger1@hotmail.com. Kyrkjetenar Thorbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960910 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


10 Gudstenester 4.des

2.søndag i advent Luk 21,27-36 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild / Per Emanuelsen Diakoniens dag Åse Gullsmedmoen,sang Kyrkjekaffe Hornnes kyrkje kl.18.00 Lysmesse (heile soknet) A Vognild Takkoffer til konfirmantarbeidet Iveland kirke kl.19.00 Lysmesse Ø Vognild Takkoffer til Åpne dører

11.des

3.søndag i advent Luk 3,7-18 Iveland bygdeheim kl.15.30 Forenklet høymesse Ø Vognild Nattverd Evje kyrkje kl.19.00 Julekonsert kollekt til kirkemusikken

18.des

4.søndag i advent Luk 1,39-45 Iveland kirke kl.19.00 Julekonsert Vidar Øvland, sang, Korpset spiller,Øystein Åmdal deltar på gitar. Kollekt til musikalsk arbeid i menigheten Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Th Oustorp Nattverd Takkoffer til kykjelydsarbeidet Evje kyrkje kl.19.00 Julekonsert 2, ungdomskonsert

Onsdag 21.des

Evje kyrkje kl.19.00 Konsert Thorstein Sødal, Maria Arredondo, menighetskoret

24.des

Julaften Luk.2,1-20 Evjeheimen kl.12.00 Forenkla høgmesse A Vognild

Evje kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste Ø Vognild , Lena Guldsmedmoen, sang Takkoffer til Kirkens nødhjelp Hornnes kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste A Vognild Takkoffer til Kirkens nødhjelp Evje kyrkje kl.16.00 Familiegudsteneste Ø Vognild , Christine Høgetveit, sang Takkoffer til Kirkens nødhjelp Iveland kirke kl.16.00 Familiegudstjeneste A Vognild Takkoffer til Kirkens nødhjelp

25.des

Juledag Joh 1,1-14 Evje kyrkje kl.12.00 Høgtidsgusteneste A Vognild Nattverd , Renate Aasen,sang Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet/Koriallverda

26.des

2. juledag Matt 10,16-22 Evje kyrkje kl.21.00 Konsert, Reunion for gamle kormedlemmer fra Koriallverda Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste A Vognild Nattverd Takkoffer til Kirkens SOS Iveland kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste Ø Vognild Nattverd Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

31.des

Nyttårsaften Joh 14,27 Hornnes kyrkje kl.23.00 Familiegudsteneste

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42


11 1.jan 2012

Nyttårsdag, Jesu navnedag Matt 1,20b-21 Iveland kirke kl.19.00 Høymesse Minning av døde Hornnes kyrkje kl.18.00 Høgmesse

8.jan

Kristi åpenbaringsdag Luk 2,40-52 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse

15.jan

2.søndag i åpenbaringstiden Mark 1,3-11 Hornnes kyrkje kl11.00 Familiegudsteneste Barnas misjonsdag Tårnagentene Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Nattverd

22.jan

3.søndag i åpenbaringstiden JOH 4,4-26 Evje kyrkje kl11.00 Familiegudsteneste Barnas misjonsdag Tårnagentene

Onsdag 25.jan

Iveland kirke kl.18.00 Medarbeidergudstjeneste

29.jan

4.søndag i åpenbaringstiden Joh 9,1-7.35b-38 Evje kyrkje kl.18.00 G2 Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av bibel til 5.klasse

Andaktstelefonen ble startet i 1973 i Kristiansand med det formål å spre evangeliet til så mange som mulig, for særlig å nå de som ikke så lett kan samles i Guds hus. Det er 14 menigheter og organisasjoner i Kristiansand og Vennesla som driver Andaktstelefonen, den gir muligheten til en andakt via telefonrøret. Hver andakt varer 3-4 minutter, og den kan nåes hele døgnet. I de siste årene har Andaktstelefonen blitt benyttet fra hele landet, da tjenesten er gratis. Forkynnere fra de ulike menigheter/organisasjoner leser inn andaktene som du kan lytte til. Hver tirsdag og fredag blir ny andakt satt inn. I fjor registrerte vi nesten 40 000 oppringninger til telefonen. Vi disponerer nå fire telefonlinjer. Andaktstelefonen i Kristiansand drives av:

Slekters gang, rettelse

Hornnes Dåp I forrige nummer sto det Bjørnar Kile Larsen. Det er feil det skal være: 21/8, Bjørnar Kile Lie.

Baptistkirken – Den Frie Evangeliske Forsamling – Den norske kirke: Oddernes menighet – Flekkerøy menighet – Frelsesarmeen – Pinsemenigheten i Kristiansand og Vennesla – Den Evangelisk Lutherske – Frikirke i Hånes, Kristiansand og Vennesla –Det Norske Misjonsforbund – Metodistkirken – Normisjon – Norsk Luthersk Misjonssamband.


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Velsignet jul

Ljosglimt nr. 6/11.  
Ljosglimt nr. 6/11.  

2011 1/12-30/1 65.årgang Evje og Hornnes sokneråd møttes for første gang etter valget. Fra venstre: Lindy Eidem, Ingunn Fonneløp Tveit, Gund...

Advertisement