Page 1

Menighetsbladet

Konfirmasjon 2011 Side 4

En bydel. En gudstjeneste.

Lund oktober 2011 nr. 6 62. 책rgang

Side 3

Sammen i sorgen Side 8


Lund menighet Marviksveien 5, 4631 Kristiansand lund.menighet@kristiansand.kommune.no www.lundmenighet.no

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober:

Vi rydder for livet

Søndag 23. oktober er det igjen bydelsgudstjeneste for Lund og Oddernes. Det er tredje gang vi feirer gudstjeneste sammen, og det er andre gang vi gjør det i Lund kirke. Første gang – for et og et halvt år siden - var det vi i Lund som tok initiativet. I fjor var det Salem som inviterte. Nå er det Oddernes som har ansvaret, men siden Oddernes kirke er forholdsvis liten, bruker vi lokalene i Lund.

Åpningstider, Menighetskontoret Tirsdag - fredag kl. 10-14. Mandag stengt Telefon: 38 19 68 70 Telefaks: 38 19 68 57

av: hans jørgen wennesland

Kontaktpersoner

Fullt hus og stormende jubel. Bydelsgudstjeneste er topp. Da er det fulle hus og mennesker som synes det er gøy å treffe hverandre på tvers av menighetsgrensene. I tillegg til Salem, Oddernes og Lund er menigheten på Justvik med i likhet med frikirkearbeidet på Gimlekollen.

Daglig leder Torunn Haugen Jerstad, tlf. 38 19 68 70 (privat: 37 27 06 57) torunn.haugen.jerstad@kristiansand.kommune.no Diakon Tone Benestad: 38 19 68 71 (privat: 38 08 43 43) tone.benestad@kristiansand.kommune.no Sokneprest Hans Jørgen Wennesland: 38 19 68 73 (privat: 38 02 03 82) hans.jorgen.wennesland@kristiansand.kommune.no Kantor Johan Varen Ugland: 38 19 68 74 (privat: 38 04 47 33) varugla@online.no Kapellan Liv Turid Belsvik: 38 19 68 74 (privat: 41 51 60 63) liv.turid.belsvik@kristiansand.kommune.no Kirketjener Øyvind Lund: 38 19 68 75 (privat: 38 09 41 59) Ungdomsmedarbeider Johan Fredric Key Berntsen: 38 19 68 77 (privat: 913 82 928) johan.f.k.berntsen@kristiansand.kommune.no Menighetspedagog Ida Borghild Jørgensen: 38 19 68 78 (privat: 38 09 41 96) ida.borghild.jorgensen@kristiansand.kommune.no Menighetsrådsleder Kari Sundsli: 928 54 780 karsunds@online.no

Kirkens servicetorg i Kristiansand Gyldenløvesgate 9. Tlf. 38 19 68 00 Åpningstid: mandag - fredag kl. 09-15. Postboks 417, 4604 Kristiansand Spørsmål om gravferd/dåp/vigsel. www.kristiansand.kirken.no 2/

Én bydel. Én gudstjeneste.

Årets TV-aksjon går til Norsk Folkehjelp og arbeidet med å fjerne miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Når Norsk Folkehjelp rydder en mine, er den borte for alltid. Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned over alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.

For alle generasjoner. Dette er en gudstjeneste for alle generasjoner. Vi begynner med at søndagsskolene og barnekorene synger en fellessang før de går til sin egen samling. I fortsettelsen av gudstjenesten deltar folk fra alle menighetene, så dette blir som et stort spleiselag. Også musikalsk. Det blir lovsangsteam fra Salem og salmesang i beste folkekirkestil.

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan overlates til lokalbefolkningen.

Økt valgdeltagelse

Verdens største dugnad TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærere skal besøke 2 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

Valgdeltagelsen til menighetsrådet i Lund økte med en prosent i år, i forhold til forrige valg. Mange har valgt å endre på stemmeseddelen, ved å gi ekstra stemme til en eller flere kandidater. Her følger resultatet:

TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp arrangeres 23. oktober 2011. Her på Lund trengs det om lag 60 bøssebærere. De siste årene har vi ikke hatt nok. Alle beboere på Lund utfordres til å melde seg som bøssebærere. Du kan registrere deg på seg på www.blimed.no, eller ringe 02025.

Medlemmer til menighetsrådet: FINN GITMARK, 60 år: 796 stemmer KARI SUNDSLI, 48 år: 767 stemmer

Etter gudstjenesten er det selvfølgelig kirkekaffe. I bøtter og spann. Det kommer til å bli bakt mange kaker, og praten vil forhåpentligvis gå livlig i alle krinkler og kroker. Feirer at vi hører sammen. Det viktige med bydelsgudstjenesten er å vise at vi hører sammen. Selv om ulikhetene er der, så er det vi har felles så mye, mye viktigere. Det skal vi feire søndag 23. oktober. Og derfor skal vi selvfølgelig feire at den nye bibeloversettelsen – Bibel 2011 - slippes. Vi vil bruke den og vi vil snakke om den. Og det blir mulig å få kjøpt den etter gudstjenesten. Velkommen til bydelsgudstjeneste!

TRULS AUGUST BERNTSEN, 69 år: 748 stemmer STIAN LARS ØVENSEN ORDAHL, 32 år: 738 stemmer BÅRD TOLLEF KALSTAD, 51 år: 722 stemmer LIV REIDUN ELGVIN, 61 år: 704 stemmer TORBJØRN DOVLAND, 67 år: 703 stemmer ELI MARGARETH ANDÅS, 51 år: 696 stemmer

Varamedlemmer: ANNE-METTE SPEIKLAND SMITHSEN, 39 år: 695 stemmer ANNE-MONICA EIKELAND, 45 år: 666 stemmer Vil du lese mer om kirkevalget og f.eks se resultatet fra Bispedømmerådet, kan du finne dette på www.kirkevalget.no. lund menighetsblad

/3


Konfirmasjon 2011 Også i år trakk konfirmantene to fulle kirker siste helga i august – en gudstjeneste på lørdagen og en på søndagen. 49 ungdommer i hvite kapper er et forholdsvis stort kull i Lund menighet, og det ble fest og glede som fikk prege begge dagene der Liv Turid Blesvik og Johan Fredrik Key Berntsen ledet gudstjenestene. En liten bildekavalkade vil forhåpentligvis gi et bilde av en flott helg med mange flotte ungdommer i fokus.

Rene pressekorpset stilte med telelinser og digitalkamera under gudstjenesten.

Som avslutning på konfirmasjonen fikk hver konfirmant en rød rose.

Forbønn for den enkelte konfirmant er øyeblikk preget av høytid og alvor.

Like før: Konfirmantene har tatt oppstilling på kirkebakken idet en av gjestene ser sitt snitt til å fange øyeblikket før de toger inn i kirken. 4/

lund menighetsblad

/5


Konfirmanter i Lund kirke 2011. Fotograf Arne Lunde.

6/

lund menighetsblad

/7


diakon tone benestads hjørne:

Sammen i sorgen. I kjølvannet av den store tragedien i sommer skrev forfatteren Lars Saabye Christensen diktet ”22 7 2011” som blant annet innholder dette avsnittet:

jeg ser: sorgen er et hardt materiale vi er sorgens arbeidere vi hamrer den, bender den og bøyer og former den til vi ser: sorgen har ikke tilbakevirkende kraft

Da Aksel Hennie formidlet diktet på minnemarkeringen i Oslo Spektrum, slo det meg umiddelbart for en sterk og god beskrivelse dette er av det sorgarbeidet mennesker kontinuerlig kastes inn i når de mister sine kjære. Nå etter 22. juli foregår det, med god grunn, synlig i et helt folk. Men aller oftest skjer det i det skjulte. Og mine tanker og bønner i denne tiden har derfor ikke bare gått til alle som er direkte berørt av terrorkatastrofen, men dere på Lund som strever med sorgens harde materiale uten kriseteam, medieoppmerksomhet og sympati fra mange hold. Her i byen står alle diakonene sammen om tiltaket ”Sorg og omsorg”, et tilbud om medvandring i sorgarbeidet. Året rundt kan man få informasjon eller melde sin interesse for å bli med i en samtalegruppe for etterlatte, enten til undertegnede eller til koordinator Mette Stoveland i Vågsbygd kirke, tlf 38 19 68 31. Vi starter opp ny gruppe når det er 5 – 8 deltakere som vi tror vil passe sammen. Da lukkes gruppen, slik at tryggheten og åpenheten som oppstår, kan bevares. Gruppene har alltid to erfarne ledere og møtes 10 ganger arrangert av dem.

8/

Å jobbe med sorgen sin handler ikke om å legge den bak seg, men å innlemme den i livet. ”Sorgen må gå opp i det som vil videre”, sa Bjørnstjerne Bjørnson. Vi som er med i ”Sorg og omsorg”, erfarer stadig at det å være med i en samtalegruppe hjelper mange. Det gir en opplevelse av ikke å være alene og av å være normal. Mange som opplever sorg for første gang, tror at det er noe galt med dem. At de ikke reagerer og sørger slik de burde. Det kan være fordi de ulike fasene i sorgprosessen er ukjente, de nye følelsene som dukker opp, er fremmede, og symptomene i kroppen uforståelige. I gruppene snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss. Og om naturlige reaksjoner som sjokk, savn, angst, søvnmangel, sinne, skyldfølelse eller følelsesmessig utladning. Det finnes ingen fasit på hva som er den rette sorgen, eller noe kart som viser den letteste veien gjennom den. ”Sorgen har mange uttrykk, og det må være rom for dem alle”, sa Kong Harald, sterkt berørt selv, i sin tale på minnemarkeringen. Målet med sorggruppene er at den enkelte skal finne sin vei gjennom sin sorg. Slutten på Saabye Christensens dikt er en vakker beskrivelse av hva som kan skje når vi står sammen i sorgen:

så samle dine blomster i en vid bukett samle ditt lys for å se gjennom mørket samle din glede for å bære all gråt samle ditt håp for å holde på drømmen samle dine tanker for å tåle all tvil så samle ditt menneske samle våre medmennesker samle oss sammen

”Din sorg, min sorg, vår sorg” Velkommen til åpen temakveld i forkant av Allehelgensdag 3. nov kl. 19.00 i Oddernes menighetshus. Visning av filmen ”Himmelen bak huset” basert på boken av Gaute Heivoll. Kvelden tar opp ulike spørsmål om det å miste en av sine nærmeste og gir informasjon om sorggrupper i Kristiansand. Utstilling av litteratur til hjelp i ulike sorgprosesser. Temamøtet og gruppene er åpne for alle uavhengig av kirketilknytning og livssyn. Arrangør: ”Sorg og omsorg” i Kristiansand og Søgne

lund menighetsblad

/9


* Døpte

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Sander Lorentsen, Aksel Torrey Tjøm Lorvik, William Nordheim Haugland.

B&M Bok&Media

Markensgt. 42

Tlf. 38 12 05 60

www.bjorvand-skarpodde.no

† Døde

Chiconett as

Henrik Wergelandsgt. 24 Tlf. 38 12 20 80

Nye Teglverksvei 23, 4632 Kr.sand Tlf. 38 12 74 20

Tlf. 38 04 51 01 www.bragdo.no

Mosvold & Co AS

SKIPSFART - EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kr.sand

Roar Breistøl Tlf privat 38 04 30 18 - Mob. 951 27 719

Tannlegene i Gyldenløvesgate Tannlege Susanne Løvdahl MNTF Gyldenløvesgate 5, 3. etg.

Tlf privat 38 09 69 77 - Mob. 951 85 423

Per Mykjåland

Tlf privat 38 09 19 45 - Mob. 951 21 973

Marviksveien 86 Tlf. 38 07 18 49

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

Støtt Lund menighet med deres firmaannonse! Kr. 250,- pr. annonse. Kontakt Lund menighetskontor, tlf. 38 19 68 70

10 /

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via www.kirkens-sos.no Vi er her. Alltid!

Menighetsbladet:

Datoer for utgivelse av menighetsbladet høsten 2011: 17. november (deadline 3. november) 15. desember (deadline 1. desember)

På kalenderen:

Tlf. 380 95410 www.tannlegenordmo.no

Odd Fjermedal

Kjell Grindheim, Aud Larsen, Solveig Svendsen, Gunhild Hjørdis Jansson, Franka Malfred Olaisen.

Nye pasienter mottas. Ring for timebestilling: tlf. 38120960.

Mandager: kl. 17 Speideren kl. 18 Kvinne- foreningene møtes Tirsdager: Korøvelser: kl. 17 Kirkespirene kl. 17 Barnegospel kl. 19.30 Lund kirkekor Onsdager: kl. 17 Småbarnstrall kl. 20 Oppbyggelsesmøte Torsdager: kl. 19 Ungdomskoret Korinter Fredager : kl. 13 Bønnering kl. 17.30 Guttis Lørdager: kl. 19.30 KRIK

Korkonsert i Lund kirke

Lørdag 19. november blir det korkonsert i Lund kirke. Medvirkende er Lund kirkekor og Tveit og Hånes kirkekor som samarbeider om denne konserten. På programmet står “Sanger fra hjertet”, religiøse folketoner, negro spirituals og evangeliske sanger. Mye av programmet blir a capella, mens en del blir akkompagnert av band. Konserten holdes i Lund kirke kl 17 og i Hånes kirke samme kveld kl 19.30.

Gudstjenester 9. oktober kl. 11.00 17. søndag e. pinse Høymesse. Nattverd Liv Turid Blesvik 16. oktober kl. 11.00 18. søndag e. pinse Høymesse. Dåp Liv Turid Blesvik Menighetsweekend fra 14.-16. oktober 23. oktober kl. 11.00 19. søndag e. pinse Bydelsgudstjeneste i Lund kirke Markering av ny bibel. Nattverd Medvirkende fra Oddernes, Lund, Frikirken og Salem Kirkekaffe 30. oktober kl. 11.00 Bots- og bededag Inkluderende gudstjeneste Hans Jørgen Wennesland Dåp. PU-tilrettelagt

Trenger du skyss for å komme til kirken? Da kan du ringe til daglig leder, tlf. 38 19 68 70 innen kl. 12 på fredagene. Så vil en “kirkeskysser” ringe deg opp i 10-tiden søndag morgen for å få bekreftet om det fortsatt er aktuelt.

Tirsdag 1. november kl. 11.00 Gudstjeneste på Valhalla omsorgssenter 6. november kl. 11.00 Alle helgensdag. Alle helgensmesse Liv Turid Blesvik Kirkekoret 13. november kl. 11.00 22 søndag e. pinse Høymesse Liv Turid Blesvik / Hans J. Wennesland Storfamiliesøndag. Alle kor Nattverd. Middag i kirken 20. november kl. 11.00 Siste søndag e. pinse Høymesse. Liv Turid Blesvik De forfulgtes søndag. Dåp Alle korene 20. november kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste med ungt preg Liv Turid Blesvik

Utgitt av Lund meninghetsråd, Kristiansand Redaktør: Cheryl Macdonald, tlf. 982 48 507 epost: cheryl@rbut.no Redaksjonsmedlemmer: Hans Jørgen Wennesland, Rut Eli Jensen, Bjørg Adine Michalsen, Marit Aamodt Nielsen og Arne Lunde Grafisk utforming og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Korrektur: Kirsti Ødegaard Annonsekoordinator: Torunn Haugen Jerstad Bankgirokonto: 3000.07.70104 Neste nummer: 17. november Frist for innlevering av stoff: 3. november

lund menighetsblad

/ 11


Retur: Lund menighet Marviksveien 5 4631 Kristiansand

Bibel 2011 – morgendagens bibel. av: hans jørgen wennesland

Ny bibeloversettelse – hva skal vi med den? Vil noen si. Er ikke den gamle god nok? Innholdsmessig er den gamle bibeloversettelsen utvilsomt god nok, men språket forandrer seg hele tiden. Skal vi få de nye generasjoner til å lese i bibelen, så må språket oppdateres og bearbeides. Den nye bibeloversettelsen er ikke først og fremst for oss som har lest bibelen i en menneskealder og mer. Vi skjønner i stor grad hva vi leser. Nei, dette er bibelutgaven for dem som er barn og ungdom i dag. Dette er bibelen som skal leses i morgen. Gamle vitaminer med ny smak! Tran er sunt året rundt! Det er noe alle vet. Men når tran kommer med nye smaker og varianter, fører det til at flere bruker det. Slik er det nok også med bibelen. Det er forfriskende å lese de gamle tekstene i et nytt språk. Mange har opplevd noe av det samme med å lese på engelsk det vi ellers kjenner så godt på norsk. Det gir nye opplevelser og ofte også en ny forståelse for det som alltid har stått der. Kom og kjenn! I forbindelse med introduksjonen av den nye bibeloversettelsen vil vi i uken etter bydelsgudstjenesten – da den presenteres - ha daglige bibellesninger i Lund kirke. I tiden mandag 24. – fredag 28. oktober fra kl. 18.30 – 19.00 vil vi lese ulike tekster fra den nye oversettelsen med litt musikk imellom. Kom og kjenn! Kom og lytt! Kan hende får du en ny smak på en gammel og velprøvd rett. Dette er sikringskost som gjør oss sunne og hele!

Lund menighetsblad nr.6/11.  
Lund menighetsblad nr.6/11.  

Sammen i sorgen En bydel. En gudstjeneste. Side 4 Side 3 Side 8 oktober 2011 nr. 6 62. årgang

Advertisement