Page 1

PORSGRUNN Nr. 6 - September 2011 e.Kr.f.

Etter 22. juli

Vi kan å se tilbake på en svært vellykket jubileumsmarkering i forbindelse med østre Porsgrunn kirkes 250 års jubileum. I løpet av vel tre uker var nesten 3000 mennesker, fra de aller minste til de aller eldste, innom kirken til gudstjenester, konserter, skolebesøk Viforedrag. er alle berørt av det som skjedde fredag 22. juli 2011. Trenger du noen å snakke med? og Mange har i tiden etter tragedien vist vei og hjulpet Prester og diakonen er mulige samtalepartnere hvis du ossstarter til å svare på ondskapen med blant annet roser og skulle3.ha behov! Vi med bilde fra den avsluttende jubileumsgudstjenesten oktober. Så vil vi også minne om at Kirkens SOS alltid er kjærlighet. Jeg vil trekke fram en person og et budskap som jeg tror fikk avgjørende betydning for den videre tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året. Tlf. 815 33 300. På side 4 inneFåi bladet vi giskuddene noen flerepåbildeglimt fra feiringen! reaksjonen: timer vil etter Utøya sendte Helle Gannestad fra AUF i Møre og Romsdal ut denne Frans av Assisis bønn: Foto: Trygve Strømstad, Ivar Brobakken, Einar Svendsen. Herre gjør meg til et redskap for din fred. twitter-meldingen: Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker, ”Når en mann kan forårsake så mye ondt – Tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød. tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen.” Hjelp meg å bringe tilgivelse der det er gjort urett, Det er mange av oss som har forsøkt å følge opp denne Å skape forsoning der det er strid, meldingen og vist vår sorg og omsorg på forskjellig vis. Å spre lys der det er mørke, Å bringe glede der sorgen tynger. Bildet er fra Oslo domkirke tirsdag 2. august.

Ved kirkevalget 2011 skal det velges både nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd.

Din kirke – ditt valg

Se side 4 og www.porsgrunnmenighet.no

Vi minner også om kommune- og fylkestingsvalget samme tid og samme sted! Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Min salme Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon:

Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

Østre Porsgrunn kirkestue:

Utleie: Liv Aabjørnsrød, tlf. 35 56 34 05

Vestsiden menighetshus:

Utleie: Erling Eikeland, tlf. 90 83 39 84

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid:

Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Medarb./trosopplæring Inger-Lise Øystese: Tlf. 47 46 86 97 - 3407 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie:

Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Clausen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grønstad Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Når en har levd et langt liv, er det veldig mange salmer og åndelige sanger en er blitt glad i og har lagret i hukommelsen. De dukker opp i livets forskjellige situasjoner, og utrykker takknemlighet, glede, sorg eller lovprisning og har gitt trøst i tunge stunder. Min mor uttrykte sine tanker og følelser gjennom salmer og sanger, og det har jeg tatt med meg videre i livet. Som lærer og kristendomslærer i 40 år, startet jeg alltid skoledagen i klassen med en salme og Fadevår. Avsluttet også som regel med ”Ha takk o Gud for dagen” og velsignelsen. Når jeg nå skal velge en av de mange, vil jeg gå helt tilbake til ungdomstiden og skolelaget i Porsgrunn. Vi sang mye på møter, turer og leirer. Denne perioden har betydd mye for min kristentro og livssyn. Vi var en stor flokk aktive unge mennesker fra alle byens menigheter, som møttes før skolestart til bønn og andakt. En av sangene i boka ”Kristen sang”, ”Hvi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn ,” vil jeg gjerne dele med dere. Teksten er visst modernisert nå, men jeg velger den gamle fra ”Kristen sang”. Vi sang den så ofte at jeg tror alle lærte den utenat. 3.verset ble brukt som refreng: Han går ved min side, han leder min gang, Og trett blir han aldri, som jeg. Og nådig han følger meg livsdagen lang, Han sviker, han svikter meg ei.

Personer i Bibelen:

Denne gangen er det pensjonert lærer og smågruppedeltaker Anne-Marie Frøland som har valgt salme.

Nå, som 75 åring, kan jeg bekrefte at dette har blitt virkelighet. Jeg har følt Guds nærhet og hjelp gjennom livet i både sorg og glede, i alvorlige situasjoner og i hverdagens gjøremål. ”Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast”. Hvi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn som bær på sitt hjerte min nød Den vennen er Jesus han elsker meg enn Han elsker i liv og i død. Refr. Han har meg utkåret, så ussel jeg var: Av nåde jeg er nå hans brud Han vil meg ei slippe, det løfte jeg har. Før hjemme jeg er hos min Gud. Jeg frykter ei mer for helvetes makt. Min borg det er Israels Gud Han skal meg bevare for det har han sagt. Han kan ei forglemme sin brud. Så reiser jeg trygt til mitt herlige land. Skjønt bølgene skyhøy går Om mesteren sover i skipet iblant, Han er dog i skipet om bord. Forfatter: Nils Frykmann. ”Kristen sang” Utgitt av Norges kristelige student- og gymnasiastlag

Har du hørt om ...

Tmoteus Timoteus var en av medarbeiderne til apostelen Paulus og hans stadige følgesvenn på misjonsreisene som Paulus la ut på. Timoteus var født i byen Lystra i Lille-Asia. Hans mor var jøde og hans far gresk. Paulus holdt Timoteus for å være sin mest pålitelige medarbeider. Han brukte ham til spesielle oppgaver, og han skrev slik om ham i et av sine brev: ”Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig kan ha omsorg for dere” (Fil. 2, 20). Når Paulus ikke hadde Timoteus hos seg, skrev han brev til Ham (1. og 2. Tim.). Paulus satt som fange da han skrev det andre brevet, og det går fram at han forsto at han snart måtte overlate sitt arbeid og ansvar til andre. Slik er det også i vår egen menighet. Når noen trer tilbake etter kanskje lang tjeneste i menigheten, er det godt å merke at andre står klar til å tre inn. Takk til alle som er villige til å ta på seg arbeid og ansvar i vår menighet. PRH

Porsgrunn menighetsblad


4-årsklubb og gudstjeneste med utdeling av bok

Allegudstjeneste som fyller 4 år i 2011 med er velkommen til 4-årsklubb og utdeling gudstjeneste med utdelingav av bok bok to4-årsklubb klubbkvelder og i Vestre Porsgrunn kirke:

fyller14.sept 4 årvelkommen i 2011 er velkommen Alle som fyller 4Alle år iOnsdag 2011 er til til • som kl. 17.30-19.00 to •klubbkvelder i Vestre Porsgrunn kirke: Onsdag 21.sept kl. to klubbkvelder i Vestre Porsgrunn kirke: 4-årsklubb og gudstjeneste utdeling avkl.17.30-19.00 bok • med Onsdag 14.sept 17.30-19.00 Her kan du bli til mer kjent med kirken og med hvem Gud er. Alle som fyller 4 år i 2011 er velkommen • Onsdag 14.sept kl. 17.30-19.00 • Onsdag 21.sept kl. 17.30-19.00 Vi synger, leker, forteller og lager noe spennende. Vi øver 4-årsklubb gudstjeneste med av kirken bok to klubbkvelder i gudstjeneste Vestre Porsgrunn kirke: 4-årsklubb ogog med utdeling av bok Hertilkan dukl. bli utdeling mer kjent med og med hvem Gud er. også gudstjenesten. Kveldsmat på menighetshuset til slutt, • Onsdag 21.sept 17.30-19.00 Alle som fyller 4 år i 2011 er velkommen til to klubbkvelder i kl. er 17.30-19.00 Alle•somOnsdag fyller 414.sept år i 2011 velkommen til forteller og lager noe Vi synger, leker, spennende. Vi øver ta med et pålegg pr. fam Vestre Porsgrunn kirke: • Her Onsdag kl. 17.30-19.00 kan21.sept du bli mer med kirken og med hvem Gud er. to klubbkvelder i Vestre Porsgrunn også kjent tilkirke: gudstjenesten. Kveldsmat på menighetshuset til slutt, •kanOnsdag • Onsdag 14.sept kl. 17.30–19.00 Her du bli mer kjent med kirken ogpålegg med hvem Gud er. 14.sept kl. 17.30-19.00 Gudstjeneste (velg et av stedene) ta med et pr. fam Vi• Onsdag synger, leker, forteller og lager noe spennende. Vi øver synger, 21.sept kl. 17.30–19.00 Vi leker, forteller lager noe spennende. Vi øver • Onsdag 21.sept kl. og 17.30-19.00 • kirken Kirkestua sønd 25. sept kler. 11.00 Her kan du bli mer kjent med og med hvem Gud Vi synger, leker,til forteller Kveldsmat på menighetshuset slutt, ogsåkan tilogså gudstjenesten. menighetshuset til slutt, (velg et Gud av2.okt stedene) Her du blitil mergudstjenesten. kjentKveldsmat med Gudstjeneste kirken og med hvem er. • på Vestre kirke sønd kl 11.00 og lager noe spennende. Vi øver også til gudstjenesten. Kveldsmat på menighetshuset ta med et pålegg pr. fam • Kirkestua sønd 25. sept kl 11.00 Vi synger, leker, forteller og lager noe spennende. Vi øver Gudstjenestene handler om det å takke. ta med et pålegg pr. fam til slutt, ta med et pålegg pr. fam

Menighetspleien i Porsgrunn:

Hjerterommet – Åpen barnehage • et lekested for barn • et nettverk for voksne

•påblir Vestre kirke sønd også til gudstjenesten. Kveldsmat menighetshuset til2.okt slutt, kl 11.00 Etterpå det kirkekaffe Gudstjeneste (velg et av stedene) handler om det å takke. taGudstjeneste med et pålegg pr.(velg fam et Gudstjenestene avkan • Gudstjeneste Kirkestua sønd 25.(velg sept klstedene) 11.00 et av stedene) Du melde deg på 4-årsklubben innen 12.09 ved å sende Etterpå blir det kirkekaffe • Kirkestua sønd 25. sept kl 11.00 • Vestre kirke sønd 2.okt kl 11.00 Gudstjeneste•(velg et av stedene) • sms til 47468697 Kirkestua sønd 25. sept kl 11.00 • Kirkestua • Vestre kirke sønd 2.okt kl 11.00 Gudstjenestene handler om det takke. Du melde deg på 4-årsklubben innen 12.09 ved å sende sønd 25. sept kl 11.00 •å kan epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no Gudstjenestene handler om det å takke. Etterpå blir det kirkekaffe Vestre kirke sønd kl 11.00 Etterpå blir •detkirke kirkekaffe sms til2.okt 47468697 • Vestre sønd 2.okt kl•11.00 • epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no Gudstjenestene handler om det å takke. Gudstjenestene handler om det å takke. Gudstjeneste med utdeling av 2-årsboka. Du melde innen 12.09 ved å sende Du kan kan meldedeg degpåpå4-årsklubben 4-årsklubben innen 12.09 ved å sende Etterpå blir det kirkekaffe kirke søndag 13. november. • Etterpå • sms til 47468697 sms til 47468697 blir detVestre kirkekaffe Gudstjeneste med utdeling av 2-årsboka. kan • epost tilpåwenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no • epost tildeg wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no Du melde 4-årsklubben innen 12.09 13. vednovember. å sende Vestre kirke søndag ”LysVåken” for alle som fyller 1112.09 år i 2011 • Du sms til 47468697 kan melde deg påav4-årsklubben innen ved å sende Gudstjeneste medutdeling utdeling 2-årsboka. Nyttårsfeiring - overnatting i kirken – gudstjeneste. Gudstjeneste med av 2-årsboka. • epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no ”LysVåken” for alle som fyller 11 år i 2011 Vestre kirke kirke søndag 13. november. •søndag sms13. tilnovember. 47468697 Vestre Porsgrunn kirke 26.-27.november. Vestre Nyttårsfeiring - overnatting i kirken – gudstjeneste. • med epost til som wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no Gudstjeneste av 2-årsboka. Vestre Porsgrunn kirke 26.-27.november. ”LysVåken” for utdeling alle fyller 11 år i 2011 ”LysVåken” allenovember. somi kirken fyller –11gudstjeneste. år i 2011 Vestre kirke søndag 13. Nyttårsfeiring -for overnatting Nyttårsfeiring - overnatting i kirken – gudstjeneste. Vestre Porsgrunn kirke 26.–27.november. SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER Vestre Porsgrunn ”LysVåken” forkirke alle26.-27.november. som fyller 11 år i 2011 Nyttårsfeiring i kirken – gudstjeneste. SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER HVOR Vestre- overnatting kirke søndag 13. november. Vestre Porsgrunn kirke 26.-27.november. Loftstua (2.etg i Kirkestua) HVOR Møt gjerne på gudstjeneste først SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER Loftstua (2.etg i Kirkestua) NÅR Møt gjerne på gudstjeneste først HVOR? Loftstua (2.etg- iovernatting Kirkestua) HVOR Nyttårsfeiring i kirken – gudstjeneste. Kl. 11.15-12.15 annenhver søndag: SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER Møt gjerne på igudstjeneste først Loftstua (2.etg Kirkestua) 28/8, NÅR 11/9, 25/9 (gudstj), 9/10, Vestre Porsgrunn 26.-27.november. Møt gjerne på gudstjeneste først Kl.kirke 11.15-12.15 søndag: HVOR 6/11, søndag: 20/11,annenhver 4/12 NÅR? Kl. 11.15–12.1523/10, annenhver Loftstua (2.etg i Kirkestua) 28/8, 11/9, 25/9 (gudstj), 9/10, NÅR 28/8, 11/9, 25/9 (gudstj), 9/10, 23/10, 20/11, ALDER 23/10, 6/11,6/11, 20/11, 4/12 4/12 Møt gjerne på gudstjeneste først Kl. 11.15-12.15 annenhver Ca søndag: 4 -8 år ALDER? Ca.(gudstj), 4–8 år.9/10, 28/8, 11/9, 25/9 ALDER I NÅR Løven 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 søndag: Ca 4 -8 år Løven Kl. 11.15-12.15 annenhver I kommer også….. kommer også….. 28/8, 11/9, 25/9 (gudstj), 9/10, ALDER Løven 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 Ca 4 -8HVOR år kommer også….. I ALDER LøvenLoftstua (2.etg i Kirkestua) Ca Til4 -8 deårvoksne kommer også….. i Åpen barnehage I Møt gjerne på gudstjeneste først Løven kommer også…..

FOR HVEM? Barn i alderen 0–6 år i følge med voksen. HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/Vestre Porsgrunn kirke Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30–13.30: Fri lek og aktiviteter. Samlingsstund kl. 11.00. Mat kl. 11.30.

Gudstjeneste med utdeling av 2-årsboka.

Mandag og onsdag kl. 10.30–11.30: Babytrall. Eget kurs med påmelding kr. 200,-

”LysVåken” for alle som fyller 11 år i 2011

Normisjonshuset L9 på Hovenga: Torsdag kl. 15.30–19.30: Småbarnstrall Middag kl. 15.30–17.15 Egen påmelding. Fri lek fram til sangsamling kl. 17.30 veldsmat kl. 18.30 HUSK Å TA MED Innesko, kopp, niste og kr. 20,- pr. familie (dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter)

SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER

Har du lyst til å komme på strikkekafé?

Siste NÅR mandag i måneden fra kl 19.30-22 møtes vi på Vestsiden menighetshus til uformell Med ellerannenhver uten strikketøy er du hjertelig velkommen! Ta med noe Kl.samling. 11.15-12.15 søndag: godt å bite i, vi stiller med kaffe/te.

28/8, 11/9, 25/9 (gudstj), 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 ALDER Ca 4 -8 år Løven kommer også…..

Ny medarbeider i trosopplæring Porsgrunn menighet har fått en ny medarbeider: Inger Lise Øystese bor i Langesund og er fra midten av august ansatt i en 40 % stilling. Arbeidsfeltet hennes er trosopplæring, samlinger for barn/unge og samarbeid kirke - skole/ barnehage. Hun vil jobbe i nært samarbeid med menighetspedagogen. Menighetsbladet kommer tilbake til en nærmere presentasjon av henne. Velkommen, Inger Lise!

Porsgrunn menighetsblad nr. 6 - September 2011 e.Kr.f.

NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt med Porsgrunn menighet tlf. 35 56 34 05 eller barnehagen tlf. 919 14 498 VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Åpen barnehage følger skolens ferier! Hilsen I Marit og Erica Kari,

Internasjonal kvinnegruppe på Voksenopplæringa, Gamle Østsiden skole, Skolegata 7, Porsgrunn annenhver torsdag mellom kl. 12–14. Følgende datoer denne høsten: 1, sept., 15. sept., 29. sept., 20. okt., 3. nov., 17. nov., 1. des., 15. des.

3


– føye til navn som ikke står på listen. Disse kan ikke gis tilleggsstemme.

Din kirke – ditt valg Ved kirkevalget 2011 skal det velges både nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Vi har tidligere presentert kandidatene til menighetsrådet i prioritert rekkefølge. På valgkortet som er sendt alle medlemmer av Den norske kirke med stemmerett, finner du en presentasjon av kadidatene til bispedømmerådet. Hvem kan stemme ved kirkelige valg? Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. år. Hvor og når foregår valget? Kirkevalget finner sted samtidig med

Ved valg av bispedømmeråd er reglene litt annerledes. Her presenteres kandidatene alfabetisk. Det skal velges 3 leke medlemmer, og minst en av kandidatene må rangeres, men du kan rangere så mange du ønsker. Vær oppmerksom på at stemmesedler uten rangering vil bli forkastet! Husk å ta med legitimasjon og valgkort når du skal stemme! Vil du vite mer, finner du informasjon om valget og kandidatene m.m. på kirkevalget.no

de politiske valgene 11. og 12. september og på samme sted som disse. På det utsendte valgkortet finner du en nærmere orientering om tidspunkt for valget og hvor du kan avgi din stemme. Det vil også være anledning til å avgi forhåndsstemme på menighetskontoret i tiden 10. august – 9. september. Hvordan kan du påvirke valgresultatet? Ved menighetsrådsvalget kan du: - gi en tilleggsstemme til så mange kandidater du vil ved å sette kryss i ruten foran navnet. – stryke navn på listen. Kandidaten får Det blir bibeltimer i østre Porsgrunn da ingen stemme. Kirkestue også i høst. Den første skal være onsdag 7. september kl. 19 og da blir temaet: ”Det onde og vi”. Kapellan Ivar Brobakken innleder. Så blir det ny bibeltime onsdag 21. september kl. 19 med tema: ”Det onde og vi. Hvordan kan vi kjempe mot ondskapen?”. Da er det sokneprest Per Johan Wiig som innleder. Det blir anledning til spørsmål og samtale etter bibeltimene og en bevertning blir det også. Så blir det to nye bibeltimer 9. og 23. november. Temaer her vil vi komme tilbake til. Noter datoene inn i din 7. sans!

Bibeltimer i østre Porsgrunn kirkestue også i høst!

Sinnsrogudstjeneste – et møtested for livsmot og håp

Velkommen til sesongens første sinnsrogudstjenesten søndag 25. september. (Siste søndag i måneden.) Sted: Porsgrunn Metodistkirke, Jernbanegata 1 Tid: Kirkekafé fra kl. 18.15 Gudstjeneste kl. 19.00 Hva er en sinnsrogudstjeneste? Jo, en enkel gudstjeneste for søkende mennesker, for mennesker som sliter

med livet og som trenger Guds hjelp i hverdagen(og hvem gjør ikke det!). Gudstjenesten er åpen og inkluderende og har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter hver gudstjeneste: Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.”

Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Bankkonto: 2610.20.21389 Status på innsamlingen er pr 16.08.11: kr 920.000,-

4

Orgelet har ankommet Siden april, har vår kjære organist John Beech hatt en utfordring: å spille på diverse instrumenter slik at menighetens musikalske virksomhet kunne fortsette i Østre Porsgrunn Kirkestue. Nå kommer oppgaven til å være litt lettere. Siden juni, har Johannus Orgelfabrikk i Nederland jobbet med å bygge et erstatningsinstrument til kirkestuen og i løpet av uke 33, kom installasjonsprosessen i gang i samarbeid med Grenland Snekkeverksted og andre aktører. Orgelet bli ikke 100% ferdig, men vi håper å ta det i bruk i forbindelse med gudstjenesten 28. august. Deretter vil lydjusteringer utføres i september for å finpusse klangen.

Porsgrunn menighetsblad


Musikkmesser i Vestre Porsgrunn kirke Høsten 2011

Knut R. Bygland og Synnøve Skree Skjeldal. Foto: Dan Hagen, TA:

Våren 2011 startet vi opp et nytt konsept i Vestre Porsgrunn kirke som vi kalte musikkmesse. Dette er en annerledes gudstjeneste hvor musikken er sentral. Messene har ulike temaer, som gjenspeiles i musikken. Kunst, lys og mat utgjør også en viktig del av musikkmessene. En musikkmesse spiller på alle sanser. Samtlige messer blir lagt til kl. 19.00 på søndager. En musiker trives best om kvelden når instrumentet og stemmen er varm. I høst blir det tre slike messer. Musikken vil bli svært variert med alt fra klassisk til glajazz (New Orleans). Vi ønsker å trekke inn andre musikkformer enn det tradisjonelle.

Home-Start Familiekontakten Informasjonsmøte: Home – Start; Er det noe for Porsgrunn?

Vi har også denne gangen vært så heldige å få med oss flere kjente og dyktige musikere. I vår deltok blant andre Guttorm Guttormsen, André Kassen og Birgith Hoffmann, alle kjente musikere i Grenlandsdistriktet. Diverse kunstnere vil også delta med foto, etc. Velkommen til musikkmesser høsten 2011:

Søndag 23/10 Søndag 20/11 Søndag 12/12

kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00

Hilsen Knut R. Bygland (musiker) Synnøve Skree Skjeldal (kapellan)

Internasjonale middager i Østre Porsgrunn kirkestue v/kirketomta til Østre Porsgrunn kirke, Sommerveien en torsdag i måneden kl. 17. Små og store fra alle land er velkommen til å spise middag sammen en torsdag i måneden denne høsten. Det er ingen påmelding og ingen inngangspenger, men det er lov til å gi en kollekt til driften. Datoene for høsten er: torsdag 8. september, torsdag 6. oktober, torsdag 10. november og torsdag 8. desember. Velkommen til et internasjonalt fellesskap!

Informasjonsmøte: Home – Start; Er det noe for Porsgrunn? Vi inviterer alle interesserte til et informasjonsmøte i ”Barnas Hus” – Vestsiden menighetshus onsdag 28. september kl. 19.30. Representanter fra Home-Start, Norge vil komme å fortelle om ideen som ligger bak de 29 sentrene som allerede er opprettet rundt om i Norge og hun vil også svare på spørsmål som vi måtte ha om opprettelse av et kontor her i Porsgrunn. Du finner mer informasjon på: www.home-start-norge.no

Vi inviterer alle interesserte til et informasjonsmøte i ”Barnas Hus” – Vestsiden menig Arr.: KIA(Kristent Interkulturelt Arbeid) og menighetene i D.n.k. i Porsgrunn. onsdag 21. september kl. 19.30. En representant fra Home – Start, Norge vil komme å fortelle om ideen som ligger bak Med hilsensom initiativtakerne: sentrene allerede er opprettet rundt om i Norge og hun vil også svare på spørsmål Kari Laundal, daglig leder Hjerterommet åpen barnehage, Gro Haakanes, helsesøster ogav et kontor her i Porsgrunn. måtte ha omledende opprettelse Einanr Svendsen, diakon Du finner mer informasjon på: www.home-start-norge.no i PorsMedForbønnstjenesten hilsen initiativtakerne: Kari Laundal, daglig leder Hjerterommet åpen barnehage grunn ledende menighet: Haakanes, helsesøster og Einanr Svendsen, diakon «Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4, 6.) Det er ukentlige forbønnsamlinger i østre Porsgrunn kirkestue på mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker forbønn i en spesiell situasjon. 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15–21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11–12. Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirkene våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - Barna som vi døper – vi ber om at foreldre, faddere og menighet sammen greier å formidle troens skatter. - Årets konfirmanter som starter opp undervisningen denne måneden.

Porsgrunn menighetsblad nr. 6 - September 2011 e.Kr.f.

Kirkens SOS er til stede døgnet rundt med mange åpne telefonlinjer og nett-tjeneste via www.kirkens-sos.no Kirkens egen krisetjeneste svarer hvert døgn på nærmere 500 telefoner fra mennesker som trenger noen å snakke med. Ekstra mange har benyttet oss etter 22.juli. I Telemark trenger vi nå flere frivillige medarbeidere til våre vakt-avdelinger i Skien og Bø. Kurs for nye medarbeidere starter 19/9 på Ulefoss. Ta kontakt så fort som mulig for søknad og info: Tlf: 90059297 og www.kirkens-sos.no/telemark NÅ HAR DU MULIGHET TIL Å BETY EN VIKTIG FORSKJELL FOR NOEN SOM TRENGER DEG

5


Bryllup? Lei en Rolls-Royce

Porsgrunnsveien 188, 3735 Skien Tlf.: 35 50 53 20 - skien@bdo.no www.bdo.no

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video

BDO_90x30_Skien.indd 1

06.12.2010 10:04:32

Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A

Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Tlf. 35 51 61 30

Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Byens beste bilder

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

August 2011

Kjær venner av Okhaldhunga! Nyhetene om tragedien som har rammet Norge har preget oss også her den siste drøye uken. Nyheten har overskygget de lokale daglige problemene i aviser og nyheter, og nådd helt til bygda i Nepal. Det kjennes at man er langt borte når sånt rammer hjemlige trakter og man gjerne skulle stått sammen med sine i dette. Okhaldhunga Times sendes ut med bønner for de som har mistet kjente og kjære. Det legges merke til at vi er et folk som bryr seg, og midt i den store sorgen kan vi være takknemlige over hvordan folket, landets ledere og kongehus har håndtert det hele. I alle fall får vi det inntrykket her utenfra. Og kontrasten er stor til hvordan små og store kriser håndteres av myndigheter her i Nepal. Selv om oppmerksomheten naturlig nok er andre steder enn i Okhaldhunga når slike ting skjer, sender jeg likevel noen linjer herfra.

SLEKTERS GANG Døpte: Johannes Dogsbo Daniel Heimholt Balder Henriksen Korsmo Sigrid Bjørnødegård Lucas Benedict Blomquist Constanse Hylland-Eriksen Oda Margrete Stallvik Noah Wiese Brubakken Sander Nøkleby Kristiansen Tomine Larsen Andrea Skredtveit Dalene Ida Sofie Godal Bjørnstad Magnus Skaret Høvik Kristiane Strandi Sørensen Torjus Strandi Sørensen Lina Sophie Fåne Sørensen Vigde: Monica Nilsen og Glenn Holst Larsen Silje Isaksen og Jostein Hovden Julie Laurantsen og Fredrik Nordahl Hilde Bjarmo Isaksen og Stian Johannessen Camilla Saga og Espen Næss Anita Ambrossen og Vidar Thorsen Laila Hermansen og Kristian Knudsen Elisabeth Aasen og Roger Berge Jeanette Badlissi og Torodd Jonassen

En stor liten sensasjon

Jeg begynner med en stor liten sensasjon. Denne lille jenta ble født i svangerskapsuke 27 og var under en kilo da hun kom ut i frisk luft på sykehuset vårt. Okhaldhungas egen barnelege, dr. Erik, var tilstede da hun ankom. Hun ble lagti kuvøsen vår, den beste av dem, men det så i grunnen ikke så lovende ut i starten da vekten krøp nedover. Med ukene har vekten kommet sakte, men sikkert, ogmed en tålmodig og fornøyd mor ble jenta nettopp skrevet ut fra NRC (ernær-ingssenteret). Da var hun oppe i ca. 2,5kg. Herlig. PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: www.porsgrunnmenighet.no

Offer i Østre Porsgrunn kirke 22.05. Misjonsprosjektet kr 3 515,29.05. Telem. søn.sk.krets kr 1 945,05.06. Menighetsarbeidet kr 2 310,12.06. Normisjon sentralt kr 4 829,13.06. Menighetsarbeidet kr 1 304,50 26.06. Menighetsarbeidet kr 2 750,10.07. Menighetsfakultetet kr 3 761,24.07. Menighetsarbeidet kr 1 592,07.08. Menighetsarbeidet kr 3 600,-

03.07. Menighetsarbeidet 17.07. Strømmestiftelsen 31.07. Menighetsarbeidet 14.08. Blåkors

kr 3 102,50 kr 3 926,kr 3 434,50 kr 6 062,-

Offer i Vestre Porsgrunn kirke 29.05. Misjonsprosjektet 05.06. Menighetsarbeidet 12.06. Misjonsprosjektet 19.06. Frikrk., Misj.krk, Den norske kirke

kr 3 750,kr 976,50 kr 1 751,kr 5 788,50

www.bryns.no

Porsgrunn menighetsblad nr. 6 - September 2011 e.Kr.f.

Døde: Anne Marie Lunden Svend Aage Carlsen Oddvar Aaltvedt Tor Abrahamsen Ruth Qvigstad Karoline Finborud Rolf Dalene Harald Johan Dyring Reidun Synnøve Odberg Randi Camilla Lid Mary Tolleskoven Runar Pedersen Margrete Lovise Markussen Aase Solveig Aagetvedt Julie Mindora Bjørnstad Anne Holte Hilde Thorstensen Magnhild Klovholt Konrad Andor Bjørlykke Valderhaug Marta Stenehjem Reidun Grønvold Leif Arne Fykerud Øistein Tovsen Bente Haukedal Britta Skaardal Leif Oddvar Larsen Torleif Gudmund Alsos Tordis Terjesen Ådna Toni Bryn Jan Bertil Eriksen Bjørg Aslaug Abrahamsen Ruth Mathisen Rolf Andreas Jensen Gerd Elna Ausen Nils-Petter Christensen Terje Solheim Aslaug Marie Vik Per Ingmar Kolstø Asle Oskar Olsen Bjørg Alfsen Heitmann Marit Synnøve Nilsen Gerd Enger

7


Kirketider og tekster i september Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 28. august - 11. s. e. pinse - Luk. 19, 41-48 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 4. september - 12. s. e. pinse - Luk. 18, 9-14 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet. Konfirmasjonpresentasjon. Kirkekaffe. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. 11. september - 13. s. e. pinse - Mark. 7, 31-37 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Konfirmasjonspresentasjon. 18. september - 14. s. e. pinse - Luk. 10, 25-37 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Vikarprest. Nattverd. Offer til Skolelaget. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Normisjonen lokalt 25. september - 15. s. e. pinse - Luk. 17, 11-19 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet. Porsgrunn metodistkirke: kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste. Kafé fra kl. 18.15. 2. oktober - 16. s. e. pinse - Matt. 6, 24-34 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Brobakken. Dåp. 4-årsbok. Offer til menighetsarbeidet. TILBYR:

Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Menighetskalender Søndag 28. august kl. 18.00: Bibeltime i Normisjonshuset L9. Taler: Per R. Hoel. Søndag 4. september kl. 18.00: Felles-Storsamling i Normisjonshuset L9. Tirsdag 6. september kl. 11.00–13.00: Mennenes misjonsring (NMS). Møte hos Per R. Hoel, Yngves vei 8. Onsdag 7. september kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua.Se side 4. Torsdag 8. september kl. 17.00–19.00: Fellesmiddag i Kirkestua m/KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Søndag 11. september kl. 18.00: Bibeltime i Normisjonshuset L9. Taler: Per R. Hoel. Søndag 18. september kl. 18.00: Storsamling i Normisjonshuset L9. Onsdag 21. september kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua. Se side 4. Fredag 23. september kl. 11.00: Formiddagstreff i Kirkestua. Søndag 25. september kl. 18.00: Kvinneforeningens jubileum i L9. Onsdag 28. september kl. 19.30: Informasjonsmøte i Vestsiden Menighetshus. Se side 5.

Solmyrås Sportskapell Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Porsgrunn 3915 Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.:

Utlevering: Torsdag 29. sept.

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Innleveringsfrist: Fredag 16. sept.

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest

begravelsesbyrå

Tlf. 35 55 05 82

Spennende arena - for frivillighet

11.09. Jostein Gjærum 18.09. Håkon Stornes 25.09. Arnfinn Johs. Stein 02.10. Gustav Søiland Grenlands eldste begravelsesbyrå Grenlands eldste

28.08. Ola Bjørn Kjennbakken 04.09. Kari Ripegutu

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.6/11.  

Vi starter med bilde fra den avsluttende jubileumsgudstjenesten 3. oktober. Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Ved kirkevalget...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you