__MAIN_TEXT__

Page 1

Hele ”gjengen” på konfirmantleir

Les om Valg på menighetsråd . ........side 4, 6, 7 Valg på bispedømmeråd ......side 10,11 Konfirmanterleir .............. ............side 12 m.m.

Nr. 4 - 58. årg - september - november 2011 - - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Vikar Kapellan Øyvind Mæland Tlf: 23629904 Oyvind.maeland@oslo.kirken.no

Organist Johan Wallace Mellombølgen 143, Oslo Tlf. 23 62 99 07 / 97 72 96 28 johan.wallace@oslo.kirken.no Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com

Menighetsrådsformann Borgny Vestli Langbølgen 19, 1150 Oslo Tlf. 22 74 41 52 borgny.vestli@nordea.com

Barne- og ungdomsprest Lars Kristian Gjone Kaptein Oppegaards v. 3,1164 Oslo Tlf. 23 62 99 09 lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Kirkeforvalter Anders Backer-Grøndahl Eide Urtestien 9, 1164 Oslo 23 62 97 92 / 40 41 90 52 anders.eide@oslo.kirken.no

Adresse Langbølgen 33, Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Organisasjonsnummer menighetspleien 974 471 892.

E-post post.lambertseter@oslo.kirken.no

Menighetspleien e-post:

Hjemmesider www.lambertseterkirke.no. Telefon / Telefaks 23 62 99 00 / 23 62 99 01 Kontortid Mandag-fredag kl. 10.00-14.00 Skoleferier kl. 10.00-12.00 Organisasjonsnummer 976 987 500 Konto menigheten DnB NOR: 1644 20 73019 Konto menighetspleien Nordea: 6062 05 12691

2

Menighetsforvalter Bjørnar Nome Grusveien 24, 1158 Oslo Tlf. 23 62 99 02 / 92 65 52 91 bjornar.nome@oslo.kirken.no

Design: Mediekunstnerne.com

Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 31. oktober 2011.

menighetspleien@ lambertseterkirke.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: redaksjonen@ lambertseterkirke.no Redaksjon for dette nummer Fredrik Ulseth (ansvarlig) Øystein Endal Annonser Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no

Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Sognepresten har ordet

Vi må ikke glemme 22. juli fikk landet vårt ny tidsregning. For alltid vil den dagen stå som innbegrepet av bunnløs sorg og voldsbruk ord ikke kan beskrive. Når disse linjer skrives er alle gravferder for de omkomne holdt. Utallige mennesker sitter igjen med den tunge sorgen og det såre savnet.

S

å lenge pressen finner noe nytt å skrive om i denne saken, holdes vår oppmerksomhet festet på den – det være seg detaljer fra Regjeringskvartalet og Utøya, ugjerningsmannens handlinger og utsagn, politiets gjøren og laden osv.

I

midlertid vil andre saker i inn- og utland etter hvert fange medienes interesse. Også denne ufattelige hendelsen trenges mer i bakgrunnen. Da gjelder overskriftens ordlyd: Vi må ikke glemme. * Vi må ikke glemme alle dem som i lang, lang tid skal streve med sorg eller opplevelser som forandret livet. Vi må ikke glemme dem når vi ber. Vi må ikke gi opp å være medvandrere hvis vi kjenner noen berørte. Freden man oppnår når kameralyset slukkes, kan lett avløses av usigelig ensomhet. Vi må ikke glemme dem. * Vi må ikke glemme hvor sårbare de verdiene vi bygger vårt samfunn på er. Verken vårt demokrati eller den grunnleggende nestekjærlighetstanken Jesus ga oss, er selvgående verdier! De må vinnes og gjøres aktuelle hver eneste dag. Virkeligheten lærer oss at de som vil bygge og utvikle slett ikke er alene på arenaen; det er bare vi som vil bygge som kan fortrenge dem som vil rive ned.

N

ettopp denne høsten aktualiseres dette på en særlig måte – vi skal avholde både kommunevalg og valg på de kirkelige råd. Da må vi stille opp ved valgurnene – både for å ansvarliggjøre og oppmuntre de

som vil bruke tid og krefter i våre valgte organer. Men like mye for å si klart ifra om at vi alle vil være med og hegne om våre viktigste verdier.

K

jærligheten må ha energi. Så høyt har Gud elsket.... Slik jeg har elsket dere..

I

det gamle Hellas hadde man en betegnelse på de borgerne som ikke engasjerte seg i byens anliggender og slik gjorde sin borgerplikt. En slik person var en «idiotes». La oss denne høsten vise ved begge valgene at vi ikke er «idioter». Heller ikke etter at alle valgtaler er holdt og stemmene er talt opp. Vi må ikke glemme vårt ansvar. «Når én mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen» Slik twitret unge Helle Gannestad rett etter udåden. Og det er sagt mange andre og sterke ord om kjærlighet disse bevegede ukene. Klarer vi å stå inne for det som er sagt?

N

oe av det livet, teologien og troen har lært meg, er at min kjærlighet må hente energi fra kilder utenfor oss selv. Nettopp derfor er det med stor frimodighet jeg i disse tunge tidene får stole på at Gud fortsatt gir meg sin kjærlighet så jeg har noe å gi videre. Gud elsket oss så høyt at Han ga oss sin Sønn Jesus Kristus. Derfor skriver også Johannes: ”Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.” Vi får gi videre kjærlighet fordi den kilden vår kjærlighet henter næring fra, den går aldri tom. Når dette får være vårt utgangspunkt, da er det ikke grenser for hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Vi vil fortsatt leve i en virkelighet som til tider vil vise seg hard og hjerteløs. Da skal det være vår frimodighet: Glem ikke kjærligheten, for den er fra Gud!

Vi takker og ber En bønn for høsten Kjære Gud!

Vi takker deg for sommerens lys og avkobling. Vi klarer ikke å fri oss fra sommerens grusomme hendelser. Vi har mange spørsmål, og mange følelser. Vi har dyp sorg over de kjære vi mistet. Vi kan kjenne forvirringer om din allmakt. Takk for at du elsker oss! Takk for kjærligheten som er vist mellom mennesker, takk for at denne kjærligheten finnes mellom oss! Herre! Hjelp oss å ikke glemme de som sørger, de som kjemper, de som trenger oss og de som døde. Herre Jesus Kristus! Hjelp oss å komme videre og å ta livet i eie! Vi ber deg om at Lambertseter menighet skal klare å vise den kjærligheten som du vil skal vises i nærmiljøet. Hjelp meg å være denne kjærligheten! Gud du hellige Ånd! Vi ber deg for virksomheten i Lambertseter menighet i høst. Velsign alle gudstjenester i Lambertseter menighet. Hjelp oss å få medarbeidere. Hjelp oss å være våkne for din vilje og dine råd. Vi ber for menighetsrådet og staben i menigheten. Velsign deres arbeid og gi dem visdom og inspirasjon. La oss få kjenne gleden av hverandre, tjenesten og kjærligheten. Amen

Kapellet og kirkerommet er åpne for stillhet og meditasjon alle dager når Frvilligsentralen holder åpent.

3


Aktuelt Dag Kjær Smemo (bildet) er prosjektansvarlig for lanseringen i Bibelselskapet og aktiv i menighetsarbeidet i Nordstrand.

GIVERGLEDE

Et fint ord. Giverglede. Du blir glad av å gi. Du gir bort med glede... RAUS HÅND Ja, noen av oss er velsignet med en raus hånd og synes det er deilig å ha noe mellom fingrene en liten stund som kan deles ut i øst og vest. Men de fleste av oss er ikke slik. Mange av oss er ansvarlige, tenker at disse midlene skal vare, skal bli til noe, skal fø oss. Så vi porsjonerer dem ut fornuftig. Vi deler ikke ut i hytt og vær. Og noen av oss er litt gjerrige, selv om vi ikke vil innrømme det. Vi mener at vi faktisk trenger dette til oss selv om vi skal klare oss. FORDELING Samtidig: Vi lever i et rikt land, og i forholdet til de fleste mennesker i verden er vi ufattelig rike. Vi kan unne oss det ene og det andre, vi kan si til oss selv at vi simpelthen ikke har råd til å la være å kjøpe... den bilen, det huset, de elektriske duppedittene. I hodene til de fleste av oss finnes en vag skisse av – en kake, en urettferdig fordelingsnøkkel, der 10% av verdens befolkning forsyner seg med 90% av verdens goder, mens de øvrige 90% av befolkningen sitter igjen med et knøttlite 10% stykke på deling. Vår del av verden forurenser mest, vår del av verden forsøpler mest, vår del av verden forbruker mest. Selv hudfargen gir mange av oss et merkelig historisk fortrinn – og dårlig samvittighet for den samme historien. Dårlig samvittighet over det vi kol-

Frivillighjørnet Velkommen til et nytt semester i Lambertseter menighet! AV ØYSTEIN ENDAL Høstsemesteret er i gang for de fleste av oss. Det begynner å fylles opp på buss og bane med mennesker som er på veg til jobb. Det gjøres innkjøp til det nye skoleåret og det etableres til den nye studenttilværelsen. Selv om sommeren er på hell er det noe godt med dette, Det er som med fuglene som begynner å bygge rede om våren. Noe våkner til liv, noen ser fremover og vil noe. Slik optimisme og

4

Hvordan stemmer du til menighetsrådet? På side 6 og 7 er en presentasjon av kandidatene til menighetsrådet slik de er listet opp på stemmeseddelen som du finner i valglokalet. Igjen, vi vil at Den norske kirke skal være en folkekirke og en demokratisk kirke. Derfor: Bruk stemmeretten din, for den er utslagsgivende! På valgkortet du har fått eller får tilsendt i posten (hvis du er medlem av Den norske kirke) står disse kandidatene. På valgkortet står også når du kan velge.

Forhåndsstemming:

lektivt gjør, og som enkeltmennesker ikke kan gjøre så mye med. Dårlig samvittighet for godene man er født inn i, dårlig samvittighet overfor resten av verden.

sønnen. Men han sier det ikke til han som har sløst bort farsarven og endelig finner veien hjem igjen. Han sier til sønnen som hele tiden har vært hjemme, som har tjent faren trofast i alle år, og som blir sjalu når faren gjør stas på broren. «Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt».

GAVENS HEMMELIGHET Det finnes noen som sier at det å gi gjemmer på en hemmelighet. De har erfart at det følger noe godt med det å gi slipp på sitt eget, det å gi ifra seg. De vil ikke gå glipp av velsignelsen ved å gi. En del av disse giverne er kanskje naturlig gavmilde personer, men slett ikke alle. Hva er hemmeligheten? Hvordan kommer man dit der den dårlige samvittigheten ikke styrer handlingene, heller ikke alle «bør» eller for den saks skyld: selvtilfredsheten? Hvordan blir man en glad giver? «Alt mitt er ditt». Der er hva faren sier til sønnen i lignelsen om den bortkomne

pågangsmot inspirerer! At noen vil noe virker svært positivt og engasjerende på omgivelsene rundt! I bladet du leser i nå vil du finne en kalender over noen av de aktivitetene som foregår i Lambertseter menighet i oppstarten av høsten. Her er mennesker som vil noe! Håper du finner tid og interesse for noe av dette! I menigheten og i kirka foregår det et pulserende liv, her er lag og foreninger hvor mange frivillige har funnet sin plass og vil noe, og de gir hverandre inspirasjon! Uten disse ville menigheten være mindre inspirert, nei, det ville ikke gått i det hele tatt. Menigheten er avhengig av frivillige. Og den trenger en god del flere frivillige.

10. aug – 9.sept. på menighetskontoret i kirken, Langbølgen 33 i kontorets åpningstid mandag – fredag fra kl 10.00 til kl 14.00.

På valgdagene 11. og 12.sept.:

Se på valgkortet ditt. Der er det oppgitt sted og klokkeslett for mulighet til å stemme. Merk at det på søndagen også kan velges i Lambertseter kirke kl 12.00-13.30.

Det er også hva Gud, vår far, sier til oss: «Alt mitt er ditt» Er det mulig å gi samme respons tilbake? Kan det være her hemmeligheten med givergleden ligger gjemt? Når Jesus forteller om enkens gave (Lukas 21,1-4), snakker han ikke da nettopp om at hjertelaget er viktigere enn mengden gaver? «Alt mitt er ditt fordi alt ditt er mitt.» En god respons å gi til Gud, ikke av tvang men av takknemlighet!

Fellesskapet er avhengig av at noen sier ”ja” ved en forespørsel og ikke minst at mennesker kommer og sier at ”dette vil vi”, med andre ord: Tar initiativ. Meld gjerne i fra til staben eller menighetskontoret hvis du ser at du kan bidra med noe. Du trenger ikke vite helt hva, det kan vi snakke om senere. Menighetsrådet og staben har de siste to årene jobbet for å rekruttere, følge opp og ikke minst vise at vi setter pris på dere frivillige i menigheten. Dette har vi gjort bl.a med en semesterfest for frivillige. Også i høst skal vi ha en slik fest til hygge og inspirasjon. Tidspunkt er ikke fastsatt ennå, men dere frivillige vil i løpet av kort tid få en innbydelse.


Sommerturene Takk for sommerturene

Giverglede – også på Lambertseter AV FREDRIK ULSETH SOKNEPREST Det er både inspirerende og tankevekkende å lese Dag Kjær Smemos refleksjoner over givergleden. Og så vekker dette et intenst ønske og et håp hos meg: At givergleden virkelig må blomstre i enda større frodighet hos oss i Lambertseter menighet.

Ulla ( midt i bildet ) takker for turene i sommer Tekst og foto : KAI ADELSØN DAGLIG LEDER I

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

L

ambertseter menighet hadde i mange år ”Ut i det blå”-turer til ukjent mål. Frivillighetssentralens folk stilte etterhvert opp med. Fra en beskjeden start ble de så populære etterhvert at det ble de reneste bilkortesjer. Det endte opp med at frivillighetssentralen tok over hovedansvaret. Vi benytter turbusser. Da får alle felles opplevelser. I år har det vært arrangert tre sommerturer, til hhv. Folkemuseet 5. juli, Blaafarveværket og Vikersundbakken 19.juli og en rundtur 2. august som gikk via Holmenkollbakken til Gjettum i Asker der vi besøkte Samvirkemuseet. Fulltegnet buss og venteliste ble det hver gang. Når ikke alle 50 setene ble fylt opp når turdagene opprant så var det på grunn av sykdom. For ikke å skryte selv av noe en har

gjort alle avtaler om, planlagt og gjennomført, med kjempegod hjelp av Jørgen Meier fra menigheten, så lar vi bildet tale. Ulla Karlsen står midt i bussen på den siste turen og uttrykker takk til alle som står bak det å arrangere turer for: ”Det er en så hyggelig adspredelse for oss, og det er valgt ut så fine turmål, samt at vi får både kaffe og servering til en overkommelig pris. Hvor vi drar og hva vi ser, er ikke uviktig, men aller viktigst er det at vi er sammen med felles opplevelser og hygge. Takk til alle som arrangerer! Så håper vi at dette gjentas og at vi beholder helsa og kan bli med til neste år også ”. Ulla er tidligere kirketjener og fremdeles aktiv høyt og lavt i kirken som frivillig. Det er ingenting som tyder på at det ikke blir turer til neste år også. Dette inngår i våre aktivitetsplaner. Takk for sommerturene til alle hyggelige og takknemlige deltakere og mine frivillige som sto på for at dette skulle kunne gjennomføres!

5. juli var 45 deltakere med på sommertur til Folkemuseet på Bygdøy - stor stemning!

Nå har givertjeneste og å spre giverglede alltid vært viktig i et menighetsarbeid. I den tiden vi går inn i denne høsten blir det viktigere enn noen gang. Ganske enkelt fordi økonomien i Kirkelig Fellesråd medfører at vi får reduserte midler til stillinger i vår menighet. Skal vi opprettholde arbeidet vårt – i særdeleshet det som handler om å ta vare på og stimulere alt det frivillige arbeidet, følge opp visjonen vår om en åpen og inkluderende menighet, da må vi selv bære større lønnskostnader. De kommer selvsagt på toppen av det vi ellers trenger til vårt verdifulle arbeid. Når vi samtidig ser at giverinntektene våre slett ikke øker i takt med utgiftene, da er det på tide å tenne flammen: Finn givergleden! Det er mange måter å gi på – det må alltid være opp til enhver å velge sin vei. Men givertjeneste er den måten vi lettest får en forutsigbar økonomi på. Tenk deg at 100 mennesker gir 1000 kr. pr. år. Da har vi 100 000. Hvis de dobler summen, ja, resultatet er klart. Og hvis de blir 150 eller 200 personer, da dekker vi raskt de lønnsmidler vi trenger, men vi skulle gjerne lønnet en full stilling. Da er det jo bare å regne videre..... I tillegg fins de gode tradisjoner både for enkeltgaver og testamentariske gaver. Alt kommer godt med og blir forvaltet forsvarlig! For både menighetsrådet og staben i Lambertseter menighet har det klare målet at menigheten vår skal få utvikle seg videre. Men vi står faktisk ved en skillevei før vi vet ordet av det: Utvikle eller redusere arbeidet vårt. Mye handler da om den viktige flammen får brenne hos oss: Givergleden.

FOTO: SYNNØVE GIGERNES

5


Menighetsrådskandidater 1. Borgny Vestli Alder: 44 år Bosted: Lambertseter Yrke: Bankfunksjonær - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg har nå sittet i menighetsrådet i snart 6 år, og har fortsatt et ønske om å få lov til å fortsette å gjøre en innsats for Lambertseter menighet og lokalmiljøet. Vi er en viktig bidragsyter, og kirken er et viktig sted for mange som bor her på Lambertseter. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt ? - Trosopplæring – Rommer så mangt. Alt fra tradisjonell dåpsopplæring, til trygge, gode og innholdsrike treffsteder/klubber for barn og unge. Diakoni – Bygge og opprettholde gode fellesskap for de som kanskje ikke har så mange.... Ny gudstjenesteliturgi – Være med på å forme “morgendagens” gudstjenester på Lambertseter. Økonomi/givertjeneste – Sikre en stabil og forutsigbar økonomi, slik at vi kan planlegge ikke bare kortsiktig, men også langsiktig.

2. Steinar Andersen Alder: 64 Bosted: Bernt Knudsens vei 38 Yrke: Boktrykker - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Bidra til at menigheten blir en levende menighet. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt inn i menighetsrådet? - Få fram hvilket flott kjærlighetsbudskap Kristus formidler.

6

3. Espen Andreas Hasle Alder: 38 år Bosted: Nordstrand Yrke: Daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg vil stille til valg til menighetsrådet fordi jeg ble spurt av valgkomiteen, og fordi jeg har lyst og evne til å bidra i Lambertseter menighets styrende organ. Jeg synes det er viktig at noen som er engasjert i barnearbeidet i menigheten sitter i menighetsrådet. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt? - Fortsatt god satsning på barneog ungdomsarbeid, inkludert Sprell levende gudstjenestene. Opprustning av bygg og anlegg Gjennom innføringen av gudstjenestereformen bidra til at menigheten får en levende, nær og inkluderende lokal grunnordning(er).

4. Helen Fjeld Langrind Alder: 19 år Bosted: Skiferveien 21 Yrke: Student - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Fordi jeg alltid har vært engasjert i Lambertseter menighet og mye sier meg at dette som en stor erfaring å ta med seg videre. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt? - Det er vel ingen bombe at jeg her må si barne- og ungdomsarbeidet, kanskje mest ungdomsarbeidet som trenger å rekruttere fler. Og fler aktiviteter for de som er enda yngre, type junior KIKK. Inkludering er hoved stikkordet. Aktivitet i sosiale sammenhenger er det som holder barneog ungdomsmiljøet sammen, og dette må ivaretas. Dessuten er ledertrening svært viktig! Jeg syns og det hadde vært flott

å utvide felleskapet med å bli bedre kjent med andre menigheter, ikke bare for barne- og ungdomsarbeidet men også for de eldre.

5. Jostein Vist Alder: 70 år Bosted: Kolbotn Yrke: Pensjonert sokneprest - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg har mye med Lambertseter menighet å gjøre i møte med eldre mennesker, begravelser/bisettelser. Jeg har også vikariert for soknepresten for en tid siden og har hatt mange gudstjenester i den forbindelse. Menighetens utfordringer ligger meg derfor på hjertet. Jeg har også 20% stilling som sykehjemsprest på Nordseter sykehjem, og har vikariert på Langerud. Min erfaring tror jeg kan være til nytte i menighetsrådet. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere? - Som nevnt ovenfor er det arbeidet for eldre jeg ser for meg som viktig for meg. Jeg mener også det er viktig med nært samarbeid med Frivillighetssentralen.

6. Åshild Samset Randgaard

Alder: 29 år Bosted: Bergkrystallen Yrke: Vernepleier - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg har gått aktivt i menigheten i snart 1 år nå. Tidligere har jeg vært med andre ulike menigheter. Jeg har alltid likt å være en del av de som kan diskutere, vurdere og ta avgjørelser, som forhåpentligvis kan være til det bedre for menigheten. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt ? - Jeg kjenner at jeg brenner for gudstjenesten. Den har mye poten-


Menighetsrådskandidater siale. Jeg ønsker meg en gudstjeneste som kan være inkluderende for alle. Det er utfordrende, men jeg tror det er mulig, hvis vi samarbeider på tvers av alder, ønsker og behov. Da kan vi sammen skape en gudstjeneste der vi alle gir og får. I tillegg synes jeg det er viktig at en menighet har små fellesskap der man kan dele tro, tvil, erfaringer og spørsmål. Det er viktig for meg, så jeg vil tro det er det for flere også. Hvor fint kunne det ikke vært om man som ny i menigheten raskt ble invitert med i en smågruppe?

7. Svein Olav Throndsen Alder: 67 år Bosted: Grusveien Yrke: Pensjonert adjunkt - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg synes Kirkerådets leder klart sier det som også for meg ble en avgjørende grunn til å stille som kandidat. Han uttaler: Medlemmene i rådet er med på å bevare og ikke minst styrke kirken som samlingspunkt. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt ? - Det er svært vesentlige oppgaver menighetsrådet må engasjere seg i og uttale seg om. Her vil jeg spesielt nevne miljøsaker, ny salmebok, ny kirkeordning med mer aktivitet blant menighetsmedlemmene. Konklusjonen blir: Jeg synes det er svært givende å få være med på å fremme det kristelige livet. Dette er en av hovedgrunnene til at jeg sa ja.

8. Mads Tvinnereim Horn Alder: 20 år Bosted: Lambertseter Yrke: Student - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg stiller til valg fordi jeg fikk forespørsel om det. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt? - Få så mange unge som mulig med i kirken / KIKK / Jonior KIKK.

9. Harald Kruger Larsen Alder: 54 år Bosted: Lambertseter Yrke: Vognfører - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - I håp om å kunne gjøre en forskjell. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt? - De eldre og de yngre.

10. Wenche Ingeborg Ripland

LAMBERTSETER LEGESENTER

ØNSKER VELKOMMEN I NYE LOKALER! Mellombølgen 47. Tlf. 22749050. God tilgjengelighet på telefon og kort ventetid.

LEGENE Satish Arora, Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen, Maida Ilic . og Charlotte Widerøe Vi har ledig kapasitet på våre lister. God kapasitet på Ø-hjelp. Besøk oss på vår hjemmeside: www.lambertseterlegesenter.no

- Hvorfor ønsker du å stille til valg? - Jeg tror på en åpen og inkluderende folkekirke. En kirke som ønsker velkommen til alle, uavhengig av hvilket “ståsted” man har i livet sitt. Lambertseter kirke er min nærkirke hvor jeg har opplevd å bli ønsket velkommen inn. Jeg håper å kunne bidra til at kirken skal fortsette å ha den åpne døren jeg selv har blitt møtt med. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt ? - Jeg ønsker en kirke som har rom for alle og hvor man kan oppleve raushet, respekt og tilhørighet.

11. Arvid Juland Alder: 70 år Bosted: Lambertseter Yrke: pensjonert ingeniør - Hvorfor ønsker du å stille til valg? - For å yte en tjeneste i lokalsamfunnet, og for å lære mer. - Hvilke satsningsområder ønsker du å prioritere dersom du blir valgt? - Først og fremst å bidra med tanker og ideer vedrørende bygget og bruken av det – i sammenheng med Frivillighetssentralen.

Alder: 46 år Bosted: Lambertseter Yrke: Sosionom

ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING Nylænde 5, Lambertseter Tlf. 22 28 05 01 Telefontid mandag - torsdag kl. 08.00 - 13.00 HØR S E LS U N DE R SØKE LS E R O G HØR E APPA RAT T I LPA S N I NG

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke 28. aug. 11. s. e. pinse

04. sept. 12. s. e. pinse

11. sept. 13. s. e. pinse

88

Kl. 11.00: Sprell levende gudstjeneste med konfirmantene. Nattverd. Lars Kristian Gjone og Fredrik Ulseth Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Luk 19,41-48; Jer 18, 1-10; Rom 9,1-5. Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Lars Kristian Gjone og Fredrik Ulseth Offer til barne- og ungdomsarbeidet. Luk 18,9-14; Jes 2,12-17; Rom 3,21 26. Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Fredrik Ulseth. Offer til menighetsarbeidet. Ekstraordinært menighetsmøte etter gudstjenesten. Mark 7, 31-37; Sam 3,1-10; 2 Kor 3,4-6. Kirkevalg.

18. sept. 14. s. e. pinse

Kl. 11.00: Sprell levende gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

25. sept. 15. s. e. pinse

Kl. 11.00: Bydelsgudstjeneste. Fredrik Ulseth.

02. okt. 16. s. e. pinse

Kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd Offer til menighetsarbeidet Matt 6,24-34; 1 Kong 17,8-16; Gal 5,25-6,5.

09. okt. 17. s. e. pinse

Kl 11.00: Tro og Lys-gudstjeneste Offer til Tro og Lys. Joh 11,17-27.37-44,; Hos 6,1-3; 2 Tim 1,9-12a.

16. okt. 18. s. e. pinse

Kl 11.00: Sprell levende gudstjeneste. Høsttakkefest. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet Mark 2,18-28; Jes 1,12-17; Rom 14,1-8.

23. okt. 19. s. e. pinse

Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Offer til årets TV-aksjon Sal 73,23-28; 1. Kor 1,4-9; Mark 12,28-34.

30. okt. Bots- og bededag

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd Offer til menighetsarbeidet Hebr 3,7-11; Jes 59,1-4.8-9; Matt 3,7-12 .

06. nov. Allehelgensdag

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetens sorgarbeid Matt 5,1-12, Jes 49,8-10, Åp 7,9-17 Kl. 18.00: Minnegudstjeneste

13. nov. 22. s. e. pinse

Kl . 11.00: Gudstjeneste. Dåp og nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt 2. Mos 3,11-15; Apg 17,22-32; Joh 12,44-50.

20. nov. Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen)

Kl 11.00 Gudstjeneste med nattverd Offer til menighetsarbeidet Matt 25,31-46, Jes 65,17-19, Åp 20,11-13

27. nov. Første søndag i advent

Kl. 11.00: Sprell levende gudstjeneste Offer til barne- og ungdomsarbeidet Jes 61, 1-3, Åp 5,1-5, Luk 4,16-22a

4. des. Andre søndag i advent

Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Jes 65, 17-19; 1 Kor 15, 50-57; Luk 21,27-36


Hva skjer i menigheten? Særlige aktiviteter høsten 2011

Faste aktiviteter Babysang Hver tirsdag fra 6. sept. til 6. desember. * For 3-6 mndr. kl. 12.30 – 13.15. * For 6-12 mndr. kl. 13.45 – 14.30. Felles lunch kl. 13.15 -13.45. Kr. 50,- pr. gang. Påmelding til babysang@lambertseterkirke.no; 23629900, eller bare kom!

Supertirsdag Annenhver tirsdag kl. 16.30 - 18.30 13. sept. – 6. des. Middag kl. 17.00. 50 kr. pr. familie.

Sprell levende søndagsskole

Konfirmantinnskrivning Torsdag 15. september kl. 15.00 i kirken.

Bydelsdagene Tro og Lys

Lørdager kl. 14.00 - 17.00. 27. august, 17. september, 22. oktober, 19. november, 17. desember. Tro og Lys-gudstjeneste: Søndag 9. oktober kl. 11.00, Lambertseter kirke. Kontakt: Toril Slettner.

Sykehjemsandakt Hver onsdag kl. 12.00 (NB! Nytt tidspunkt). Kontakt: Tor Torbjørnsen.

Kl. 11.15 i Bomberommet – se gudstjenesteplanen.

19. - 25. september

Konsert

i Lambertseter kirke lørdag 24. Gudstjeneste søndag 25.

PREP-kurs

Et samarbeidsprosjekt mellom Lambertseter, Nordstrand og Bekkelaget. I høst er kurset i Bekkelaget lørdag 22. oktober. Egen brosjyre.

Minnegudstjeneste

Alle helgens dag, 6. november kl. 18.00 i Lambertseter kirke.

Lys Våken Junior-KIKK

Torsdagstreff

Hver torsdag kl. 12.00 -14.00.

Klubb for 5. - 8. trinn. Tirsdager kl. 18-20 i Bomberommet.

TØFF

Trening og øvelse for fjorårets konfirmanter. Kurskvelder og tur 4. - 6. febr. 2012.

Temadag med overnatting i kirken for 10- og 11-åringer. Lørdag 26. – søndag 27. november.

Program for torsdagstreffene blir kunngjort etterhvert.

Julemesse.

Frivilligsentralen

Julevandring for barnehagene

Hverdager kl. 08 -17; lørdager 10-15 i Kirkestuen.

Påmelding til olep@hotmail.com eller kirkens kontor 23629900

Lørdag 3. desember i Lambertseter kirke.

Barna får vandre gjennom juleevangeliet som deltakere i forskjellige roller. Uke 47, 48 og 49. Lamberseter kirke.

Østmarkskapellet - eies og drives av menighetene i Søndre Aker prosti - sportsgudstjeneste søndager kl.12.00. - Kafeen er åpen kl 11 til 14 på søndager (stengt under gudstjenesten). Dato 21.08: 28.08: 04.09: 11.09: 18.09:

Prest Pål Torkildsen. Øystein Larsen Ragna Dahlen Per Anders Nordengen Asle Rossavik. Familiedag med grilling og leker. (Ta med grillmat.)

25.09: 02.10: 09.10: 16.10: 23.10: 30.10: 06.11: 13.11:

Inge Lønning Bjørn Mathiesen Gunleik Seierstad Trond Skard Dokka Liv Sjøflot Torgeir Sørensen Karl Olav Sandnes Torleiv Austad

20.11: 27.11: 04.12: 11.12:

Dag Høyem. Nattverd. Sven Holmsen Espen Feilberg Jakobsen Adventsgudstjeneste kl. 17.00 ved Gyro Sølvsberg. Fakkeltog fra Grønmo kl. 16.00. Servering av grøt.

9


Kirkevalget 2011: valg av nytt Valg på bispedømmeråd bispedømmeråd i Oslo

Kirken har et budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, Velkommen Kirkevalget 2011: nyskaping, forsoning og fred. til Kirkevalgets blogg! valg av nytt bispedømmeråd i Oslo 11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd Her vil vi i ukene som kommer prei Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett. sentere bidrag fra ulike gjesteskribenKirken har et budskap om kjærlighet og Stemmeretten menneskeverd, om tilgivelse, gjelder fra det året man fyller 15 år. Kirkevalget 2011: valg av nytt ter med deres meninger om Kirkevalnyskaping, forsoning og fred. get, kirken kirkens Oslo Bispedømmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lekog ansatt (ikke fremtid. prest), bispedømmeråd i Oslo en representant for landsdekkende døveprostiet som administrativt hører til 11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd ogdet bispedømmeråd Vi håper at innleggene vil engasjere under Oslo bispedømme og sju leke (folkevalgte) medlemmer. De 115 medlemmene i Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett. ogkjærlighet at dusom som bloggen Kirken hartilet om ogleser menneskeverd, ombidra tilgivelse, i landets bispedømmeråd samles årlig enbudskap ukes Kirkemøte, er kirkens øverste vil Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år. nyskaping, ogmed fred. meninger og kommentarer. demokratiske organ. Rådet velges for fireforsoning år og samles ca. dine én gang i måneden.

11. og 12. september det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd du spørsmål om eller forslag til Oslo Bispedømmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt (ikke er Har Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? i Den norske kirke. Alle medlemmer Den norske kirke har stemmerett. bloggen er idu også velkommen til å prest), en representant for det landsdekkende døveprostiet som administrativt Bispedømmerådet legger forholdene til rette for arbeidet i lokalmenighetene. Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år. ossstrategipå kirkevalget@gmail. tilsetter prester og utformer og tiltak for hører til under Oslo bispedømme og sju Bispedømmerådet leke (folkevalgte) medlemmer. De planerkontakte com. og satsningsarbeid i bispedømmet. Oslo Bispedømmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt (ikke prest), 115 medlemmene i landets bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkeen representant for det landsdekkende døveprostiet som administrativt hører til møte, som er kirkens øverste demokratiske organ. Rådet velges for fire år De 115 medlemmene i landets 11 bispedømmeråd årlig(folkevalgte) til en ukesmedlemmer. Kirkemøte,De 115 medlemmene under Oslo bispedømme samles og sju leke og samles ca. én gang i måneden. i landets bispedømmeråd samles årlig velges til en ukes som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet for Kirkemøte, fire år og som er kirkens øverste demokratiske organ. Rådet velges for fire år og samles ca. én gang i måneden. samles ca. én gang i måneden.

Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? Hvilke oppgaver har bispedømmerådet? Bli kjent kandidatene Bispedømmerådet legger forholdene til rette for med arbeidet i lokalmenigheBispedømmerådet legger forholdene til rette for arbeidet i lokalmenighetene. Det er i alt 20 kandidater på valg til for de sju plassene som folkevalgte medlemmer i tene. Bispedømmerådet tilsetter prester og utformer planer og tiltak Bispedømmerådet tilsetter prester og utformer planer og tiltak for strategiOslo bispedømmeråd. På deog neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www. satsningsarbeid i bispedømmet. strategi- og satsningsarbeid i bispedømmet. kirkevalget.no og www.kirken.no/oslo finnes mer utførlig presentasjon av kandidatene.

De 115 De 115 medlemmene i landets 11 bispedømmeråd samles årlig til en medlemmene i landets 11 bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet velges for fire år og ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste HVIS demokratiske KIRKEN ERorgan. VIKTIGBispe–samles ca. én gang i måneden. dømmerådet velges for fire år og samlesgica. én gang måneden. kirken godeiråd – bruk retten til å påvirke! Bli kjent med kandidatene

Det er i alt 20 kandidater på valg til de sju plassene som folkevalgte medlemmer i KE KIRKE Bli kjent med kandidatene Oslo bispedømmeråd. På de neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www. Det er i alt 20 kandidater på valg til de sju plassene som folkevalgte medlemkirkevalget.no og www.kirken.no/oslo finnes mer utførlig presentasjon av kandidatene. mer i Oslo bispedømmeråd. På de neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www. kirkevalget.no og www.kirken.no/oslo finnes HVIS KIRKEN ER VIKTIG – mer utførlig presentasjon av kandidatene. gi kirken gode råd – bruk retten til å påvirke! www.kirkevalget.no

Fra venstre: Jørn Lemvik (56). Generalsekretær i Bistandsnemnda, bosatt i Furuset menighet og har i flere perioder vært leder i menighetsrådet. Jeg stiller til valg fordi jeg vil arbeide for at kirken virkelig lytter til det folket den skal tjene, mennesker skal møte Guds nåde i Kristus Jesus og for at kirkens struktur skal organiseres med tanke på at menighetene skal fungere best mulig.

evalget 2011: valg av nytt edømmeråd i Oslo

Marianne Solbakken (49). Adjunkt, bosatt i Høybråten menighet og leder i menighetsrådet. Jeg stiller til valg fordi jeg vil øke bevissthet og kunnskap om kristen tro og kristen kulturarv, skape gode møteplasser for religionsdialog og styrke lokalmenighetenes mulighet til å møte utfordringene i en multikulturell storby. Ole Herman Fisknes (73). Pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet. Bosatt i Grefsen menighet, er vara til bispedøm-

merådet i inneværende periode. Jeg stiller til valg fordi jeg vil ha en kirkelov som sikrer menighetene selvstendighet og kompetente organer, budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, medlemmene beholder sin kjente og trygge folkekirke, at alle døpte barn gis dåpsopplæring og at frimodig forkynnelse, omsorg og orsoning atog fred. kultur preger kirken.

ptember Håkon er detØvrebø valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd (20). Tømrer, bosatt i Nordstrand menighet. Nestleder i Oslo bispedømmes ungdomsråd. Jegmedlemmer stiller � kirke. Alle i Den norske kirke har stemmerett. å støtte som 15 Gudår. i Storby, Ung Voksen satsing i Majorstua og Gatepresten. I innføring av gudstjenestereformen er det viktig å n gjelderønsker fra det åretprosjekter man fyller ivareta gjenkjennelse.

mmeråd består av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt prest), Knut Lundby (63). Professor i mediekunnskap, bosatt (ikke i Haslum menighet. Tidligere medlem og leder av Oslo bispedømmeråd. stiller til valg�døveprostiet som administrativt hører til nt for det Jeg landsdekkende uenighet. oppmuntre sliterne i bispedømmets støtte samisk kirkeliv i byen og ta kirken mer på nett og ut i media. spedømme og sju Jeg lekevil(folkevalgte) medlemmer. De 115menigheter, medlemmene dømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, som er kirkens øverste Jørgen Mosvold (67). Sjefslege ved Diakonhjemmet sykehus, bosatt i Sinsen menighet. organ. Rådet velges for fire Jeg stiller til valg fo�år og samles ca. én gang i måneden. for et blomstrende lokalt menighetsliv. Menighetene skal få mulighet til å gjennomføre systematisk trosopplæring.

aver har bispedømmerådet? Kristin Walstadtil(37). ved Menighetsfakultetet. Bosatt i Tanum menighet og sitter i Haslum menighetsråd. ådet legger forholdene retteKommunikasjonsrådgiver for arbeidet i lokalmenighetene. Jeg stiller til valg ford� ådet tilsetter og utformer planer ogi det tiltak for strategiling prester - styrke kirkens kommunikasjon offentlige rom – styrke samarbeidet mellom kirke og kultur. Jeg vil systematisk arbeide mot diskrimirbeid i bispedømmet. nering av homofile ved ansettelser i kirken.

10

mmene i landets 11 bispedømmeråd samles årlig til en ukes Kirkemøte, s øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet velges for fire år og

www.kirk


DEN NORSKE KIRKE

Valg av nytt bispedømmeråd

Fra venstre:

Fredrik Arstad (22). Student, bosatt i Klementsrud menighet, voksenleder i ungdomsarbeidet. Jeg stiller til valg f� våre gode kristne tradisjoner og verdier. Kirken skal være et sted hvor kultur, musikk og andre arrangementer foregår. Kirken skal være et sted hvor alle mennesker i Oslo by kan samles.

Kristin Gunleiksrud (50). Rådgiver ved IKO, bosatt i Asker menighet. Medlem i Oslo bispedømmeråd og Kirkerådet. Jeg stiller til valg for� barn og unge � det med dialog mellom mennesker og religioner.

Kirkevalget 2011: valg av nytt bispedømmeråd i Oslo

Harald Hegstad (51). Professor ved Menighetsfakultetet, bosatt i Mortensrud menighet. Er nå leder i Oslo bispedømmeråd. Jeg stiller til valg fordi jeg vil: Arbeide for et levende menighetsliv – arbeide for en kirke med et klart budskap, preget av åpenhet og dialog – gi menighetene stor innflytelse i tilsettingssaker – inkludere kristne innvandrere i menighetene – forenkle kirkens strukturer.

Kirken har et budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, Kari Jordheim (53). Studieleder ved Diakonhjemmets høgskole, bosatt i Lilleborg menighet. Jeg stiller ti� nyskaping, forsoning og fred. Alle kristne er kalt til å utøve diakoni, til å tjene Gud og medmennesker, men alle undersøkelser viser at der det også er diakoner ansatt, blir det diakonale arbeidet utvidet og forsterket. 11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den(60). norske kirke. i Denbosatt norske kirke menighet har stemmerett. Torill Sandvik Ouren Overlege ved Alle Oslo medlemmer universitetssykehus, i Haslum og er medlem i menighetsrådet. Jeg stiller til � Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år. mellom kjønnene ved ansettelser og hindre at legning virker ekskluderende, støtte til homofile og lesbiske. Jeg vil fremme barnevelferd og arbeide for menneskerettigheter, bl.a. en rettferdig for palestinerne. Oslo Bispedømmeråd består løsning av biskopen, en prest, en kirkelig lek ansatt (ikke prest),

en representant for detgeneralsekretær landsdekkende døveprostiet somi administrativt hørerLeder til av menighetsrådet. Anfin Skaaheim (72). Pensjonist, tidligere i Normisjonen. Bosatt Vardåsen menighet. under Oslo bispedømme ogBrukes sju leke 115 medlemmene Medlem av nåværende Oslo bispedømmeråd. som(folkevalgte) forkynner ogmedlemmer. veileder i flereDe menigheter innen bispedømmet. Jeg stiller til valgifordi jeg vil bidra til at menighetene preges av klar bibelsk tro og tjeneste, lav terskel og åpne og landets bispedømmeråd samlesi bispedømmet årlig til en ukes Kirkemøte, som forkynnelse er kirkens til øverste inkluderende fellesskap. Trosopplæring, misjon og diakoni ønsker jeg skal prege våre menigheter. demokratiske organ. Rådet velges for fire år og samles ca. én gang i måneden. Karin-Elin Berg (33). Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, bosatt i Markus menighet. Nestleder i bispedømmerådet. Jeg stiller til valgHvilke fordi j�oppgaver har bispedømmerådet? Bispedømmerådet legger forholdene til rette for arbeidet i lokalmenighetene. kirke som: er relevan� rer verdier som barn og unge kan identifisere segprester med – erog enutformer kulturaktør – er styrt gjennom Bispedømmerådet tilsetter planer og tiltak for demokrati. strategi-

og satsningsarbeid i bispedømmet.

Anne Mari Egeland (64). Sosionom, bosatt i Ris menighet. Jeg stiller til valg� 115 medlemmene bispedømmeråd samles årlig til ukes Kirkemøte, styrke ressursene De til Senter for kunst, kulturi landets og kirke.11 Sognenes innflytelse ved ny ordning forenDen norske kirke må ivaretas. Kirken sentralt bør som er kirkens øverste demokratiske organ. Bispedømmerådet velges for fire år og bli eget rettsubjekt. I størst mulig grad må de to administrasjonslinjer slås sammen!

samles ca. én gang i måneden.

Marius Berge Eide (21). Student, bosatt i Frogner menighet. Medlem i bispedømmerådet og ungdomsrådet. Han er landets yngst� som del av� Bli kjent med kandidatene DEN NORSKE KIRKE i alt 20 på valg til de sju plassene som folkevalgte medlemmer i – bruke kirkeromDet somer arenaer forkandidater kunst og kultur.

Oslo bispedømmeråd. På de neste sidene presenterer de sine hjertesaker. På www.

Gard Realf Sandaker-Nielsen i Paulus menighet. kirkevalget.no(32). og Kommunikasjonsrådgiver www.kirken.no/oslo finnesi Kunnskapsdepartementet. mer utførlig presentasjonBosatt av kandidatene. Jeg ønsker: Ny ekteskapsliturgi, tilpasset heterofile og lesbiske og homofile – Full likestilling – Kirken skal kommunisere Guds grensesprengende kjærlighet på et språk folk forstår, være aktuell og nå bredere ut – Samarbeid for økt menneskeverd og – rettigheter internasjonalt.

HVIS KIRKEN ER VIKTIG – gi kirken gode råd – bruk retten til å påvirke!

Fra venstre:

Solvor Hagen Eliassen (26). Sykepleier, bosatt i Lilleborg menighet, sitter i bispedømmets ungdomsråd. Jeg stiller til valg fordi jeg vil lovfeste ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, jobbe for bred oppfølging i Trosopplæringen, sikre et godt trostilbud for unge voksne i Oslo bispedømme. Jeg ønsker også å styrke kirkens diakonale rolle og synliggjøre folkekirken. www.kirkevalget.no

Kirkevalget 2011: valg av nytt bispedømmeråd i Oslo

Thorleif Holm-Glad (64). Daglig leder, bosatt i Fagerborg menighet. Medlem i Fagerborg menighetsråd. Jeg stiller tll valg fordi jeg som legvalgt i mange år, både i fellesråd og menighetsråd, har fått god erfaring med forhandlinger og å finne konsensus. Min bakgrunn fra næringslivet ser jeg kan bidra til en god mix i et velfungerende bispedømmeråd. Aud Kvalbein (63). Varaordfører i Oslo, bosatt i Nordstrand menighet, har vært vara til bispedømmerådet. Jeg vil arbeid� Kirken har et budskap om kjærlighet og menneskeverd, om tilgivelse, forsoning og fred. fellesskap med denyskaping, mange immigrantmenighetene i Oslo og en levende bønnetjeneste i kirken.

11. og 12. september er det valg på nye menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett. Stemmeretten gjelder fra det året man fyller 15 år.

11


Konfirmanterleir

FEM På Oksøya

Årets leir for konfirmanter og hjelpeledere 16. - 20. august

Ditt motto, råd eller Bibelvers 1. Hvorfor er du på leir/ hvilken rolle har du på leiren? 2. Hva er best med Oksøya? 3. Hvordan er maten? 4. Hvordan er boforholdene? 5. Er dette noe du ville deltatt på igjen?

God og lærerik undervisning

Navn: Ewa Madeleine Jacobsen Alder: 15 Rolle: Konfirmant «Smil til verden og verden smiler til deg» 1. Fordi jeg er konfirmant 2. Menneskene som er her, og samholdet 3. Utrolig god 4. Veldig koselig 5. JA! Det ville jeg Navn: Lars-Erik Falander Alder: 19 Rolle: Sjefskokk/leder «Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre med deg» 1. For å komme vekk fra Oslo, være på kristen leir 2. Felleskapet, alle tar vare på hver andre 3. Selvfølgelig er det fantastisk 4. Koselig 5. JA! Absolutt

Navn: Martin Sommerseth Alder: 15 Rolle: konfirmant 1. Fordi jeg er konfirmant 2. Være med venner, har det gøy, koselig 3. Veldig god :) 4. Veldig bra 5. Ja, kanskje

12 12

Navn: Bjørnar Nome Alder: 38 Rolle: Leirsjef/ vitsemannen!!! Dette Bibelverset fikk jeg som konfirmant, som har fulgt meg «Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han fikk juble og fryder seg over deg som på en høytidsdag» Sef 3,17 1. Fordi jeg liker leir, viktig at konfirmanter og ungdommer kommer på leir 2. Ungdommen som er med på Oksøya 3. I år meget gode kokker, håndplukket av meg :-) 4. Jeg har det veldig fint med eget rom og eget hus 5. JA! det vil jeg Navn: Fredrik Ulseth Alder: 61 Rolle: Prest

«Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder, Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre» 1.Joh 4,10-11

1. For å ha undervisning, prest på leir, ha gudstjeneste 2. Godt leirsted generelt. Spesielt hovedhuset med så mange rom. Fin natur og flott badeplass 3. Veldig ålreit til å være leirmat, veldig gode på kjøkkenet 4. Leirluksus 5. Ja, det ville jeg

TEKST: OLE PRETORIUS INTERVJUER: HANNE VESTLI ANDERSEN OG LINE KVALSVIK FOTO: ERIK SCHIBBYE

I

år som de siste 9 år har menighetens konfirmanter, hjelpeledere, frivillige og ansatte tatt turen til idylliske Oksøya som ligger i Porsgrunn kommune. Snaue to timers kjøring fra Lambertseter og en tyve minutters hyggelig båttur, så er man ute på Oksøya. Stedet som vi har blitt så glade i. Her er ingen forbindelse med fastlandet, så på dette stedet er vi helt for oss selv, noe som gjør at man kan slappe helt av, og glemme den travle hverdagen bortenfor. er blir det full konsentrasjon på nyttig, god og lærerik undervisning, gode samtaler, aktiviteter ute som inne. Fasilitetene på leirstedet til Normisjon på Oksøya er flotte både ute og inne. Her har vi god plass å boltre oss på med stor fotballbane, volleyballbane, og nok av grønne plener som omkranser hovedhuset. Dette rommer en stor matsal med kjøkken som er godt utstyrt, en stor sal oppe til underholdning, et lite, hyggelig rom som er kapell til kveldsavslutningene. Beveger vi oss nedover i etasjene, finner vi bordtennisrom, innebandyrom og et stort undervisningsrom.

H

B

ading og volleyball er to populære aktiviteter på fritiden. Gjengen på tolv flotte TØFFERE (fjorårets og forfjors konfirmanter) har sørget for ulike aktiviteter mellom undervisningsøktene, med fangene på øya, stafetter, skumle historier rundt bålet sent ute på kvelden. God mat har vi og fått servert av tre gode TØFFERE.

ERIK SCHIBBYE (BILDET)

VAR FOTOGAF PÅ KONFIRMANTLEIREN.


Tro og Lys Sommersamling Tro og Lys 20. – 24. juli 2011

Behørig 40-årsfeiring med ”Pilegrim” som tema, morsomme historier, sanger og opptreden

I år er det 40 år siden Tro og Lys startet, og det er blitt behørig feiret på Gjennestad Gartnerskole. TEKST: TORIL SLETTNER FOTO: SYNØVE GIGERNES Tro og Lys-grupper fra hele landet hadde meldt sin ankomst. Til sammen var vi ca 80 stykker. Den største gruppen kom fra Lambertseter. Tema for samlingen vår var ”Pilegrim”. Gymsalen hadde derfor en fantastisk flott dekorasjon midt på gulvet. Masse bark var spredd utover i en oval sirkel. Langs midten var det lagt heller, langs med denne stien var det plassert lys, ett for hver gruppe, og blomster smykket stien. Hver kveld møttes vi her, til ulike temaer. Vi sang sammen, noen opptrådte mens flesteparten var lydhøre tilskuere. Det var ulike «foredrag», bl.a. snakket

Bilder fra konfirmantleiren

Tor Erik (Ivar) Torgauten om samhold, empati, og det å være sammen på tvers av ulikheter og utrustning. Dette ble gjort meget visuelt ved at han benyttet tilhørerne og ga dem ulike roller. Frans av Assissi var gjennomgangsfigur, siden han var en av våre første pilegrimer.

Liv Bennedikte underviser

På torsdag var det stor pilegrimsvandring, og i øs pøs regnvær dro alle deltagerne avsted til Borre kirke. Her var det lagt opp til en vandring med ulike stasjoner. Der ble det lest bibelvers sunget sanger, og ellers markert at vi var på pilegrimsvandring. Ut på dagen 22. juli kom ryktene om bombing av regjeringsbygget i Oslo, og voldsom skyting på Utøya. Vi prøvde i det lengste å holde dette unna deltagerne våre, men etter hvert ble det umulig. Så skånsomt som mulig ble de fortalt hva som hadde skjedd. Vi bestemte at det ikke skulle bli store endringer i programmet, men pilegrimslekene avlyste vi. Vi hadde en flott samling på kvelden

Beate er helt

Anne Kari leser dikt

fredag, med morsomme historier, sanger og opptreden. Lørdagskvelden var den store festdagen. Pilegrimsveien inne i gymsalen hadde fått et lite sort klede som viste at vi var i sorg over de ungdommene som hadde mistet livet på Utøya, men det la heldigvis ingen demper på feststemningen. Våre utviklingshemmde venner ga til beste både sang og diktlesing. Det var en fryd å høre på dem. Flere ganger satt vi tvikroket av latter, og applausen runget i salen. Søndag var avreisedag, men først gudstjeneste i Skjee kirke. Innledningen var viet Utøyatragedien, men resten var i god Tro og Lys-tradisjon, dvs meget visuelt. Teksten var fiskefangsten på Genesaretsjøen, og vi kunne nesten lukte fisk der vi satt i kirkebenken. Så var det tid for å ta farvel. Gamle venner sa på gjensyn, nye venner fikk en ekstra klem med håp om snarlig gjensyn. Ingen er så rause med klemmer som våre «utviklingshemmede» venner. Det var en flott sommersamling.

13


Støtt våre annonsører

S

Ek press ystue

Tlf. 22 29 28 30

Holder til i gamle sentret på Lambertseter, tidligere urmakerbutikken.

LAMBERTSETER VASK & RENSERI

SKREDDERSALONG MED STOR KOMPETANSE TIL GODE PRISER. Vi tilbyr en mengde tjenester; alt fra nytt til omsøm. skifting av glidelås, gardinsøm etc.

Vi har flyttet til nye lokaler ved T-banen på gamle senteret. Tlf 22289846

ØYELEGE STEINAR BAREID Ko n g s v e i e n 1 0 4 , 1 1 7 7 O s l o (i BestHelse Nordstrand)

Te l e f o n 0 2 3 5 9 o g 2 2 2 8 6 3 6 4

ss for o t k a t kon liktende p r o f u en ering d r u iv d ver bolig! in d v a <

Hvem tror du kan OBOS best? Ingen selger flere OBOS-boliger på Lambertseter enn oss!

Nils Tore Gjone

Kristin Ø. Svendsen

Jon Andreas Sørensen

Torstein Bruvik

OBOS eiendomsmeglere Lambertseter Langbølgen 9, Telefon 23 16 51 10

14

Vibeke Pedersen


Slekters gang

Bydelsdagene

Slekters gang

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ

Døpte

Leona Ameze Jacobsen Osazuwa, Silje Olsbu Semunseth, Silje Simonsen, Mathilde Næss Haugen, Eve Skarstad Helgø, Tamara Amina Saidy, Vi Sigrid Luong, Frida Marie Foalch Rønsen, Ida Constanse Greiff-Andersen, Magnus Waldemar Bommen, Sigve Esjeholm Arnesen, Aleksander Mitzevski, Max Svenningsen Fermin, John Henry Saowarat-Berg, Isak Øygard, Daniel Trosvik Jennings, Sondre Sjaastad, Anders Ege Grini.

Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Døde

Ingrid Margreta Clarholm, Inger Gro Varden, Gerd Grenmar, Tove Unni Nielsen, Gerd Liljan Hauger, Aslaug Georgsen, Ellen Ranveig Birkelund, Edith Norøm, Oddbjørg Moen, Mette Irene Rønning, Bjørg Solveig Jensen, Kjell Lundebymoen, Tore Kristiansen, Alf Øksnes, Viggo Hellesvik, Roy Inge Nielsen, Paul Andre Øksendal, Trygve Øvergård Jacobsen, Kristian Skaug.

* Briller * Kontaktlinser * Synsundersøkelse

Timebestilling

22 28 02 41

Lambertseter UR&Optikk Lambertseter Kjøpesenter

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

Opplev bydelsdagene i bydel Nordstrand 18. - 25. sept ! Det er noe som foregår hver dag for “alle lag av folket, noe for enhver smak”. AV KAI ADELSØN DAGLIG LEDER I FRIVILLIGHETSSENTRALEN Alle detaljene er ikke helt “spikret” så vi nevner bare foreløpig noe av det som skal foregå: * Et stort høydepunkt blir lørdag 24. sept. i Lambertseter kirke. Da blir det bydelskonsert med lokale kor og orkestre, samt at bydelsprisen skal deles ut av leder for Bydelsutvalget. * Det planlegges en “familieidrettsdag” som ikke er helt ”spikra”. * Ungdommen får sitt med arrangementer i bydelens ungdomsklubb på Sæter mandag 19. og på Lambertseterklubben både fredag 23. og lørdag 24. september. * Skoleelever blir invitert til Lambertseter bibliotek flere ganger gjennom uken der Søndre Aker historielags medlemmer skal kåsere rundt en bildeserie fra tidligere tider på Nordstrand. Andre spesielt interesserte kan også komme for å oppleve dette. Hvis interessen er stor blir det arrangert noe også for voksne.

* Historielaget har også møte i Nordstrandshuset 19. september. * Alle seniorsentere har arrangementer onsdag 21. Dit kommer representanter fra bydelen for å hilse på i anledning bydelsdagene, noe som har blitt tradisjon. * Samtlige menigheter har bydelsgudstjenester søndag 25. september. * Nordstrand Musikkråd vil besøke

alle sykehjem i bydelen med sang og spill for beboerne. Ved et par anledninger har de også med seg sangartisten Kari Gjærum fra Karlsrud. Følg med i Nordstrands Blad torsdag 15. og 22. sept. Oslo Syd kommer ut i samme uke som arrangementene begynner.

Den litterære bydelskveld Vi har fått med Ivar Sekne og Lars Thue, som begge har skrevet lokalhistoriske bøker og vil kåsere om oppvekst, skolegang og musikken de spilte. Vi får noen “smakebeats” og en dose nostalgi. Vi skjønner at vi skal tilbake til tidlig 60-tall, og

kanskje endog noen år før det, for det handler om Shadowband-musikk ! I tillegg kommer også en litt yngre modell Lambertseter-gutt til gården denne kvelden, nemlig artist, musiker og låtskriver Amund Enger. Han er aktuell med ny plate og byr på noe fra den og mere til.

Lars Thue (t.v.) og Ivar Sekne spiller i dag i bandet Ha’loi!, her på Elvins for noen år siden. De tar med seg gitarene til Lambertseter Gård.

15


Fra bomberommet Nå har vi snart lagt en uke på leir bak oss igjen. Dette har vært en flott opplevelse i år også. Det å se samholdet blant konfirmanter og hjelpeledere på leiren er fantastisk flott. I år var det 23 konfirmanter og 12 TØFFERE (hjelpeledere) med. At vi har med oss 12 TØFFERE. sier noe om hvor bra og flott ungdomsarbeidet er. Det er viktig for menigheten, bydelen og ikke minst for ungdommene selv, at man har et sted for de som er konfirmert, et sted der de kan bidra og føle seg på hjemmebane. De bidrar godt i ungdomsarbeidet,

og er en kjemperessurs både i menigheten og på leiren. De er gode forbilder for årets konfirmanter. Til høsten får årets konfirmanter invitasjon til å delta på kurssamlinger for å bli TØFFERE (hjelpeledere). Det er flott og viktig å være med i Lambertseters ungdomsarbeid. Dette skal vi jobbe godt.

Voya Con Dios

Ole Pretoius Høstens TØFF kursleder

Oppslagstavle Supertirsdag

Konsert

i Lambertseter kirke lørdag 24. september

Se side 9

Konfirmantinnskrivning

torsdag 15. september kl. 15.00 i kirken.

Bydelsgudstjeneste Se side 8

industri lambertseter

Mennesker i utvikling mot gode og varige løsninger for arbeid og helse Industri Lambertseter as Postboks 63 Lambertseter, 1101 Oslo, Telefon 23 16 76 50

www.lambertseterkirke.no

Lambertseter kirke har en egen nettside. Der kan du finne programmet framover, lese mer om kirka og aktivitetene som foregår her, se på bilder eller finne kontaktinformasjon. Velkommen innom!

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.4/11.  

Hele ”gjengen” på konfirmantleir Nr. 4 - 58. årg - september - november 2011 - - informasjon Valg på menighetsråd .........side 4, 6, 7 Valg...

Lambertseter menighetsblad nr.4/11.  

Hele ”gjengen” på konfirmantleir Nr. 4 - 58. årg - september - november 2011 - - informasjon Valg på menighetsråd .........side 4, 6, 7 Valg...

Advertisement