Page 1

PORSGRUNN Nr. 5 - Juni 2011 e.Kr.f.

En liten kirkehistorisk begivenhet

Fra søndag 22. til fredag 27. mai var Forkynnerringen på fellestur til Roma med pater Reidar Voith fra ”Vår Frues katolske menighet” som reiseleder og kjentmann. Om denne turen går inn i historiebøkene, er vel heller tvilsomt, men for oss som deltok, var det i alle fall en manifestasjon av en kristen enhet og ”forbrødring” som vi setter pris på her i Porsgrunn!

Friluftsgudstjeneste på Lysthusåsen vellyki Porsgrunn med

Vi kan å se tilbake på en svært ket jubileumsmarkering i forbindelse østre Porsgrunn kirkes 250 års jubileum. Søndag 19. juni er det igjen tid for friluftsgudstjeneste I løpet av vel tre uker var nesten 3000 mennesker, fra de aller minste på Lysthusåsen som ligger på ”vessia” i Porsgrunn. til de aller eldste, innom kirken til gudstjenester, konserter, skolebesøk Gudstjenesten er et samarbeid mellom Frikirken, og foredrag. Eben-Ezer og Den norske kirke. Vi starter med bilde fra den avsluttende jubileumsgudstjenesten 3.Etter gudstjenesten blir det som vanlig kirkekaffe og kjenner vi ”komiteen” rett, så blir det mange gode oktober. hjemmebakte kaker ved siden av kaffe/saft. På side 4 inne i bladet vil vi gi noen flere bildeglimt fra feiringen! Ta med stol/sitteunderlag! Husk å bruke parkeringsplassen ved Kirketjernet. Ikke bruk PP som er en privat parkeringsplass også i helgene. Pater Reidar Voith, som studert 3 Einar år i Roma hvor han Foto: Trygve Strømstad, Ivarhar Brobakken, Svendsen. Hvis det skulle bli regn, blir det gudstjeneste i da jobbet som tolk for pave Johannes Paul II, tok oss med Vestre Porsgrunn kirke. rundt i antikkens Roma der mange av de første kristne møtte martyrdøden. Både Peter og Paulus kom til Roma og endte sine dager der og begge har fått bygd storslåtte kirker over sine gravsteder – Peterskirken og Pauluskirken (San Paulo fouri le mure). Besøket i disse kirkene var vel hovedopplevelsen på turen ved siden av generalaudiensen på Petersplassen onsdag formiddag (se bildet) der vår gruppe hadde fått billetter på podiet. Det var også hyggelig å få en spesiell hilsen fra pave Benedikt 16 til denne ”økumeniske gruppen fra Norge”. Med på turen var: Pater Reidar Voith, adventistpastor Finn Myklebust, pinsepastor Arne Øystein Rambekk, metodistpastorene Arne G. Ellingsen, Gustav Søiland og Gerrald Mustard, prestene Per Johan Wiig, Ivar Brobakken og Anne Marie Dahl Mustard og diakon Einar Svendsen fra Den norske kirke. Tekst og foto: E.S.

KIRKEVALGET – Kandidatpresentasjon side 4 og 5 Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Min salme Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Clausen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grønstad Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at her hører jeg hjemme. Det var plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente: Her hører jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.

Denne gangen er det Borghild Th-E. Andersen som har valgt salmer. Hun har bl.a. hatt sin menighetstjeneste som menighetsrådsmedlem denne perioden.

Salmer 1997 nr. 55 T og M Gøte Strandsjø Denne salmen har alltid vært en kjær salme for meg. Nå når kirken er borte hjemmet mitt og alle Porsgrunns borgeres hjem - vil vi lengte etter en ny kirke – et nytt hjem. I mellom tiden skal vi få lov til å drømme om hvordan vi vil den skal se ut på utsiden og innsiden. Det skal bli en kirke vi alle vil kalle – vårt hjem. Og så vil jeg ta med en salme til som jeg synes passer fint til mine tanker og til årstiden. Det er en salme som Kristin Solli Schøyen har skrevet og som også finnes i Salmer 1997 nr. 30: Vennlig hilsen Borghild Th-E. Andersen

Personer i Bibelen:

Slipp troen løs i oss, å Gud Send ut ditt gylne pinsebud! Gi nye ord og hellig ild, og skap ditt rike der du vil. Slipp troen løs! Slipp troen løs! Slipp troen løs på vår forstand så vi kan se hva troen kan. La dåpens frø i oss få gro til knopp og blomst og frukt av tro. Slipp troen løs! Slipp troen løs! Slipp troen løs, og gi oss mot og kjærlighet i overflod. Vi er det såkornet du sår, ditt lys der hat og urett rår. Slipp troen løs! Slipp troen løs.

Har du hørt om ...

Synzygus I et eneste vers i Bibelen, (Fil. 4,3), støter vi på navnet Synzygus. Vi vet ikke om han var ung eller gammel, gift eller ugift, om han var far eller barnløs. Vi vet ikke hva han levde av heller – og på toppen av alt vet vi ikke engang om han het det han het. Ordet ’’syn’’ betyr sammen med, og ’’zygos’’ betyr det åket som ble spent for vognene og som esler eller okser ble bundet til. Ordet Synzygus betyr altså ’den som jeg er spent sammen med under åket’. Enkelte engelske bibler gjengir ordet med ’yokefellow’, som vi kanskje kan tillate oss å oversette med ’kamerat under åket’. Hvordan er et slikt menneske som kan gå i åk sammen med andre? Han er hensynsfull, avpasser farten etter den andre, venter litt dersom den andre faller og kommer ikke med spydigheter om så skjer. Dessuten tar han selv i litt ekstra om han ser at den andre under åket har problemer med hjerte eller pust. Paulus sier det slik: ’’Så ber jeg deg, du som med rette heter Synzygus, om å hjelpe’’. Takk til alle i vår menighet som ’’med rette kan kalles Synzygus’’. PRH

Medarbeider i trosopplæring Det er ledig en 40% stilling som ”Medarbeider i trosopplæring” i Porsgrunn menighet. Arbeidsoppgaver: • Medansvar for trosopplæring for barn og unge i alderen 0-18 år • Gjennomføre trosopplæringen i henhold til plan sammen med menighetspedagog, utvalg og frivillige • Delta i felles opplegg i menigheten, særlig med tanke på samlinger for barn, og samarbeid kirke-skole/barnehage Søknadsfrist 17. juni 2011. Se hele utlysningsteksten på www.porsgrunnkirken.no

Porsgrunn menighetsblad


Menighetspleien i Porsgrunn:

Hjerterommet – Åpen barnehage • et lekested for barn • et nettverk for voksne Mandag–onsdag kl. 09.30–11.30 på Vestsiden menighetshus.

Se hva han har funnet! Som tidligere meldt er Aasmund Beier-Fangen i gang med å leite fram saker og ting som har klart seg på et vis gjennom brannen. Torsdag 11. mai ble kirkespiret heist ut av branntomta. Deler av urskiva i tårnet er funnet og kantor John Beechs noter er funnet mer eller mindre brannskadet. Deler av orgelet er også tatt ut av asken. Kirkeklokkene som mange håpet på skulle ha klart seg, er det bare metallklumper igjen av, dessverre. Skulpturen Arons kjede(som holdt røkelseskaret), prosesjonskrusifikset samt deler av messehaglene er imidlertid funnet i branntomta. Fortsatt er det en del arbeid som gjenstår, ikke minst det å behandle de forskjellige tingene slik at de kan bli bevart for ettertiden.

Gaustablikkturen 28. august – 2. sept. Det har allerede meldt seg en del deltakere til årets Gaustablikktur, men det er plass til deg også! Vi har et rikholdig programtilbud med noe for både sjel og kropp. I år kan du blant annet bli med Gaustabanen opp til toppen hvis du ønsker det, da! Du kan også være med på dagstur med buss, dagens løyper med ulik lengde ogvanskelighetsgrad, bibeltimer, trim til musikk, samlinger med både skjemt og alvor, sang og musikk. Velkommen til et fjelleventyr på Telemarks tak! Vi vil gjerne ha de fleste påmeldingene før St.Hans, men det er ingen direkte påmeldingsfrist (men en viss plassbegrensing er det jo). Vi har også en grei avtale med hotellet, slik at du ikke behøver å betale for ubenyttet rom dersom du blir forhindret fra å bli med. Påmelding til menighetskontoret tlf. 35563405, hvor du også kan få brosjyre med flere opplysninger!

Kirkefondet «Nye Østre Porsgrunn kirke» Status på innsamlingen er pr 27.05.11: kr 823.243,32 Det kom inn hele kr 201.875,32 på konserten til Anders Vangen med musikalske venner i Rådhustrappa lørdag 14. mai.

Torsdag kl. 15.30–19.30 på L9, Hovenga. Banehagen er åpen t.o.m. 16. juni. Vi er i gang igjen etter sommerferien manDag 22. august. NYE BABYTRALLKURS for foreldre med barn 0–1 år begynner i september. Det koster 200 kr. Påmelding til menighetskontoret tlf. 35 56 34 05. Velkommen! Mer informasjon: www.hjerterommetbarnehage.no

SOMMERLEIRER På Knattholmen leirsted Henvendelse til: Norges KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark krets Telefon 33 48 31 30 På Oksøya leirsted Henvendelse til: Normisjon, Skien Telefon 35 52 28 78 På Fjordglimt leirsted Henvendelse til: Det Norske Misjonsselskap Telefon 32 83 38 05 På Norsjø Ungdomssenter Hendvendelse til: Norsk Luthersk Misjonssamband Telefon 35 52 42 45

(Odde-tall pga. utenlandske sedler vi har vekslet = danske og Euro)

Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2011 e.Kr.f.

3


Din kirke – ditt valg Nominasjonsprosessen i forbindelse med kirkevalget i Porsgrunn menighet er nå avsluttet og den endelige listen over kandidater til menighetsrådet er satt opp. Hele 16 personer har sagt seg villige til å bruke av sin tid og sine krefter i det krevende arbeidet i menighetsrådet i de kommende 4 år. Nedenfor gis en kort presentasjon kandidatene og hva de primært ønsker å satse på i sitt virke i menighetsrådet. Når og hvor finner valget sted? Valg av nytt menighetsråd skjer 11. og 12. september på samme sted og til samme tid som kommune- og fylkestingsvalget. Det er anledning

til å avgi forhåndsstemme i perioden 10. august–9. september. Forhåndsstemmingen foregår på menighetskontoret i Winthersgate i kontortiden. Hvem kan stemme ved menighetsrådsvalget? Ved kirkelige valg er stemmerettsalderen 15 år. Det betyr at alle medlemmer i Den norske kirke som har fylt, eller fyller 15 år i 2011 har stemmerett ved valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Det vil bli sendt ut valgkort til alle som er oppført i medlemsregisteret som stemmeberettigede medlemmer.

Hvordan foregår valget? Valg av menighetsråd og bispedømmeråd foregår som et flertallsvalg der det bare er en godkjent kandidatliste, slik det er i Porsgrunn. Det vil si at de 8 personene som får flest stemmer blir faste medlemmer av rådet mens de neste 5 blir varamedlemmer. Velgerne kan ha direkte påvirkning på sammensetting av menighetsrådet ved at det er anledning til: 1. å kumulere (gi ekstrastemme til) så mange en ønsker ved å sette kryss ved vedkommendes navn på valglisten. 2. stryke navn fra listen og 3. føre opp nye navn. LR

Presentasjon av kandidatene i den rekkefølge de står på listen Hvis du blir valgt, hva ønsker du å legge vekt på i ditt arbeid i menighetsrådet?

Nr. 1: Ann-Lisbeth Leifsen Jeg vil arbeide for at de ulike virksomheter i vår menighet kan fungere på best mulig måte.

4

Nr. 2: Tor Ellefsen Jeg vil ha hovedfokus på arbeidet med å bygge ny kirke.

Nr. 3: Gjertrud Eide Jeg vil legge mest vekt på arbeidet med å bygge ny kirke.

Nr. 4: Erling Eikeland Diakonalt arbeid med ansvar for eldre er viktig for meg og selvfølgelig arbeidet med å bygge ny kirke

Porsgrunn menighetsblad


Nr. 5: Astrid Emhjellen Jeg vil arbeide for en lav terskel i vår kirke med plass for både tro og tvil. Målet må være en menighet der ingen tro er for liten. Vil også jobbe for en ny og vakker kirke.

Nr. 6: Christian Moulin Svaret mitt er arbeidet med å bygge ny kirke.

Nr. 7: Ragnvald Bøe Barnearbeid og arbeid med å involvere ungdom i gudstjenesten og menighetsliv er det jeg vil legge mest vekt på.

Nr. 8: Kristian Liland Jeg er for en levende menighet, vil ha fokus på barnearbeid, og har ønske om flere barn og unge familier i kirken.

Nr. 9: Svein T. Hagen Jeg ønsker å opprettholde de mangfoldige temaene i gudstjenester. Styrke barne- og ungdomsarbeid og vurdere flere lavterskeltilbud.

Nr. 10: Gry-Hege Valle

Nr. 11: Anne Lier Som menigheitsrådmedlem vil eg legge vekt på å fortsetje med bibeltimar. Det er og viktig for meg at alle som kjem i kyrkja skal føle seg velkomne.

Nr. 12: Franz O. von Haffenbrädl Jeg ønsker å påvirke og holde meg orientert om menighetens aktiviteter. Hovedformålet er å gi også andre inspirasjon til å finne veien til kirken.

Nr. 13: Leif Raphaug Jeg ønsker å bidra til å videreutvikle menigheten som et åpent, inkluderende fellesskap med stor takhøyde.

Nr. 14: Aina Lavergren Jeg ønsker å være med i det praktiske arbeidet der det trengs, for å styrke menighetslivet i Porsgrunn.

Nr. 16: Gro Rasmussen Nr. 15: Anne Marie Jeg ønsker å legge mest Dahl Mustard vekt på å ta vare på nye Bygging av en ny, flott, kirkesøkere. høyreist kirke må være første prioritet for menighetsrådet i årene som kommer. Barne- og ungdomsarbeidet bør også ha høy prioritet.

Jeg vil bygge fellesskap mellom vest og øst. Jobbe for samhold og enhet. Jobbe for å få yngre familier fra vest engasjert i menighetsarbeidet. Tenke fellesråd og kommunal politikk.

Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2011 e.Kr.f.

5


Bryllup? Lei en Rolls-Royce

Porsgrunnsveien 188, 3735 Skien Tlf.: 35 50 53 20 - skien@bdo.no www.bdo.no

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video

BDO_90x30_Skien.indd 1

06.12.2010 10:04:32

Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A

Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

. Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

. Vedr.: Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Med vennlig hilsen Aabjørnsrød Regnskap AS

Byens beste bilder Dag Aabjørnsrød

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

Mai 2011

Kjær venner! Drømmebildet

Dette er slik sykehuset skal se ut etter utbyggingen. Etter ett år med tomteforhandlinger, og kjøp av en noe annen tomt, måtte også drømmebildet av det nye sykehuset få en ny form. Nå foreligger en helhetsplan og et budsjett på rett over 6 millioner norske kroner! Det kan synes å ha tatt veldig lang tid. ”I sin tid”, står det stadig i Bibelen. Sykehuset ser ut til å komme i sin tid. Først nå har det blitt fergeforbindelse over elven som gjør det mulig å frakte lastebiler over. Før måtte alle varene lastes av og bæres på menneskerygg over en bambus bro. Det vil lette transporten enormt. Det er likevel en svær utfordring å bygge et så stort prosjekt så langt fra allfarvei. Arkitekten mener vi må finne en entreprenør som har del i ”Okhaldhunga visjonen”. Det er hva vi håper og ber om. Det er langt dyrere å bygge utenfor hovedveien, men det er her det trengs! Det er stadig kaotiske tilstander med mange pasienter som gjør at drømmebildet vokser seg sterkt i alle de ansatte og i pasienters tanker. Men også hos alle naboer som bygger opp provisoriske hoteller der arbeidsfolk kan bo og spise. Til sist er det også fattige familier som er flittige gjester på sosialkontoret, som ser fram til arbeidsplasser i lange tider framover. ”Bein-doktor” Også denne måneden har vi hatt storfint besøk her i Verdens Navle. Dr. Indra Napit er leder av Nepals lille men aktive kristne legeforening. Men han er også en svært dyktig ortopedisk kirurg. Han jobber nå som medisinsk leder for et Kathmandu som drives av The Leprosy Mission. Han er i ferd med å utvikle det til også å bli et senter for ortopedisk kirurgi, altså for operasjoner på ben og ledd, i tillegg til arbeidet med lepra. Han har et stort hjerte for fattigfolk på landsbygda som ikke har mulighet til å reise til Kathmandu, og besøker hvert år flere av de små misjonssykehusene i fjellene her for å operere og undervise legene der. Nå var det tredje året på rad han var en uke i Okhaldhunga, og vi hadde ”samlet opp” pasienter til ham gjennom mange måneder, så det ble et omfattende operasjonsprogram. De fleste veletablerte, ledende spesialistene i hovedstaden vender sin oppmerksomhet mot de rike, og mot Vesten. Indra går den andre veien, ut til dem som ikke kan betale. Han er et viktig forbilde for sin unge kolleger i landet. PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: www.porsgrunnmenighet.no

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet: «Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» (Fil. 4, 6.) Det blir ikke ukentlige forbønnsamlinger på mandager i skolens sommerferie, men bønnetjenesten tar ikke ferie. Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirken/kirkestua eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret (du kan bruke e-post også). Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - For de som skal begynne på skole/ny skole til høsten - For de som er ensomme i ferietiden - Leirer og stevner i kristen regi

Porsgrunn menighetsblad nr. 5 - Juni 2011 e.Kr.f.

SLEKTERS GANG Døpte: Amanda Thingstad Nilsen Mille Krane Sofie Jønholt Johnsen Nils Helmet Dalene Julius Helmet Tobiassen Celine-Madelen Larsgård Antonsen Casper Røstberg Lønne Isabel Moen Mossing Cornelius Moen Mossing Vigde: Gitte Merete Westlund og Vegard Sandvik Døde: Gudrun Marie Bakke Asbjørn Sverre Halvorsen Amy Rigmor Ovastrøm Johan Kristian Kaas Berg Alfhild Myhra Bjørgunn Lillebrekke Trygve Selstad Aase Grorud Ingrid Elisabeth Jansen Aase Rigmor Andersen Synnøve Hovland Julius Rudolf Bengtson Aud-Mette Prestesæther

Offer i Østre Porsgrunn kirke 03.04. Menighetsarbeidet 10.04. Misjonsprosjektet 21.04. Menighetsarbeidet 24.04. Ny kirke 25.04. Menighetsarbeidet

kr 2 897,kr kr 3 760,kr 29 259,50 kr 4 896,50

Offer i Vestre Porsgrunn kirke 03.04. IKO kr 3 059,10.04. Menighetsarbeidet kr 1 244,17.04. Ny kirke kr 2 606,01.05. Minefri vei kr 2 320,08.05. Konfirmantarbeidet kr 6 109,08.05. Menighetsarbeidet kr 4 135,15.05. Konfirmantarbeidet kr 13 401,50

www.bryns.no 7


Kirketider og tekster i sommer Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 12. juni - 1. pinsedag - Apg. 2, 1-11 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Normisjon sentralt. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Vikarprest Jan Helge Kristensen. Offer til misjonsprosjektet. 13. juni - 2. pinsedag - Joh. 3, 16-21 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Ungdom deltar. 19. juni - Treenighetssøndag - Joh. 3, 1-15 Lysthusåsen, Porsgrunn vest: kl. 11.30 Felles friluftsgudstjeneste med Frikirken og Misjonskirken. Offer. Kirkekaffe. Ta med stol. Hvis regn flyttes gudstjenesten til vest kirke. 26. juni - 2. s. e. pinse - Luk. 16, 19-31 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Håkon Stornes. Offer til menighetsarbeidet. 3. juli - 3. s. e. pinse - Luk. 14, 16-24 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til menghetsarbeidet. 10. juli - 4. s. e. pinse - Luk. 15, 1-10 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til Menighetsfakultetet. 17. juli - 5. s. e. pinse - Mat. 7, 1-5 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til Strømmestiftelsen. 24. juli - 6. s. e. pinse - Luk. 5, 1-11 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Offer til menighetsarbeidet. 31. juli - 7. s. e. pinse - Mos. 30, 11-16 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Offer til menighetsarbeidet.

21. august - 10. s. e. pinse - 1. Kor. 3, 10-17 Rådhusamfiet: kl. 11.00 Gudstjeneste. Synnøve Skree Skjeldal m/flere Nattverd. Offer. 28. august - 11. s. e. pinse - Luk. 19, 41-48 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp Offer til menighetsarbeidet. 4. september - 12. s. e. pinse - Luk. 18, 9-14 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet. Konfirmasjonspresentasjon. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet. NB! Dåp og/eller nattverd vil bli annonsert i avisene gjennom sommeren.

Menighetskalender Onsdag 15. juni ca. kl. 11.30: Tur med besøkstjenesten til Grenland folkehøgskole. Påmelding. Onsdag 15. juni: Lysglimt misjonsforening (NMS). Tur til Alfhild Thorstensens hytte i Brunlanes. Onsdag 17. august kl. 09.30–13.30: Sesongstart for Hjerterommet Åpen barnehage i Vestsiden menighetshus. Søndag 21. august kl. 18.00: Felles-Storsamling i Normisjonshuset L9. Søndag 28. august kl. 18.00: Bibeltime i L9 v/Per Hoel. Gaustablikkturen 28. aug.–2. sept. Påmelding menighetsktr.

Solmyrås Sportskapell

7. august - 8. s. e. pinse - Mark. 8, 1-9 Østre Porsgrunn kirkestue: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Offer til menighetsarbeidet. 14. august - 9. s. e. pinse - Mat. 7, 15-20 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Offer til Blå Kors. TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Sportsandaktene starter opp igjen søndag 28. august. Grenlands eldste Porsgrunn begravelsesbyrå

Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn 3915 Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Tlf. 35 55 05 82 Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Utlevering: Torsdag 25. august

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.: Innleveringsfrist: Fredag 12. august

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Spennende arena - for frivillighet

På Solmyrås Sportskapell er det nå sommerferie.

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.5/11.  

Vi starter med bilde fra den avsluttende jubileumsgudstjenesten 3. oktober. Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Vi kan å se tilb...