Page 1

MENIGHETSBLAD FOR EVENES OG TJELDSUND Evenes kirke

INNHOLD

Side 2: - Andakt

Nr. 2 - Sommer 2011 - 48.årgang

Tjeldsund kirke

En riktig god sommer!

Side 3: - Lørdagsskolen

Side 4: - Gudstjenesteliste - Gullkonfirmasjon Side 5: - Kirkelige handlinger - Årsmøte i Bogen Kapellforening Side 7: - Orgelet i Tjeldsund kirke 150 år - Min salme Side 8 - 9: - Sang og glede i Bårstua Side 10: - Utdeling av levende bok Side 11: - Årsmøte i Ramsund kapellforening - Barnas hjørne Side 12: - Vårdugnadene på kirkegårdene

- Vårrengjøring i Ramsund Kapell

Tunger av ild satte seg på disiplenes hoder og de fyltes av Den hellige ånd. Fra da av var ingenting umulig.

Side 14: - Palmesøndag på Kvitfors Side 15: - Avslutning av konfirmasjonsåret. Side 16: - Kirkevalget 2011

Menighetsbladet finnes også på nett. Les mer nede på side 3.


Nr. 2/2011

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Andakt Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor! No er det Kvitsunnhelg på jord. Slik lyder første strofe i salme nr.224 i salmeboka. Med en kraftfull melodi settes vi i feststemning når denne salmen synges. Og det er absolutt tid for fest! Den Hellige Ånds komme er en avgjørende hendelse for den verdensvide Kirke. Uten åndens komme ville verken du eller jeg gått i kirka, og langt mindre hatt et menighetsblad vi kunne lese i. Det er lett å forestille seg at uroen spredte seg i disippelflokken når Jesus enda en gang forberedte sine disipler på at han skulle forlate dem. Her hadde han overlevd død og grav og vist seg som den sanne Messias, og så skulle han forlate dem på nytt! Snakk om nedtur. Egentlig var jo humøret og optimismen på vei tilbake hos disiplene. De hadde riktignok fått seg en solid knekk da langfredags mørke senket seg over dem, men påskedagens hendelser hadde tent håpet på nytt. Et håp om at de nå skulle være sammen med Jesus i all framtid. Når Jesus så, bare etter noen uker, på nytt talte om å gå fra dem vil jeg tro at mismotet kom sigende. Men Jesus var slettes ikke uansvarlig. Han visste inderlig godt at disiplene trengte all den hjelp og støtte de kunne få i sin gjerning. Han kjente til deres svakheter og mangler. Derfor sa han rett ut til dem: Jeg vil ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jesus hadde omsorg for sine. Han lovet derfor å sende Den hellige ånd, som skulle være talsmann for disiplene.

Uten ånden måtte disiplene stått i jobben i egen kraft, noe som ikke ville vært mulig i lengden. Det visste Jesus. For evangeliets utbredelse til alle folkeslag var det avgjørende at disiplene fikk kraft og styrke til sin gjerning utenfor dem selv; fra den uuttømmelige kilden som finnes hos Gud. Og det er her Den hellige ånd kommer inn. Han skal ta av det som er mitt og gi det til dere, sa Jesus. Han skal være deres advokat, og tale deres sak, sa han også. Deretter fikk disiplene streng beskjed om å holde seg i ro inntil ånden kom. Og disiplene var lydige. De ventet i tålmodighet. Ti dager etter himmelfarten var endelig dagen kommet. Tunger av ild satte seg på disiplenes hoder og de fyltes av Den hellige ånd. Fra da av var ingenting umulig. I Jesu Kristi navn kunne hver enkelt av dem gjøre under. De helbredet mennesker og reiste dem opp, akkurat slik Jesus gjorde. Ikke fordi disiplene var en åndelig elitegruppe som hadde gjort seg fortjent til eksklusive talenter, men fordi de stolte på ånden de hadde fått. I tillit og i tro gikk de ut i all verden, med budskapet om den oppstandne Kristus.

Sokneprest Ingebrigt Norbakken

Det er Gud som i vårt hjerte skaper lengselen etter å tjene ham. Han er derfor verdt all ære og lovprisning. La oss derfor synge med i salmen: Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor! No er det Kvitsunnhelg på jord. Gud har så visst ikke glemt oss! Han er til stede i våre liv, og kaller oss til tjeneste for ham. Ånden gir kraft og styrke. Måtte Han fylle oss alle med denne ånd, slik at vi kan tjene hverandre i kjærlighet. Amen.

Siden den dag har mennesker til alle tider fått Den hellige ånd. De har latt seg utruste og deretter lede til å forkynne evangeliet for nye folk og generasjoner. Vi er et nytt ledd i den lange kjeden. Vi bærer ånden med oss gjennom den dåpen vi er døpt med, og har fått det samme kall som de troende før oss fikk; å tjene vår neste i kjærlighet.

Neste utgivelse av menighetsbladet forventes å være i postkassen i begynnelsen av september. Siste frist for innlevering av stoff er mandag 15. august 2011. Bilder og tekst kan mailes til prest@tjeldsund.kommune.no eller sendes per post til Evenes og Tjeldsund kirkekontor, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund


Nr. 2/2011

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund menigheter

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Lørdagsskolen i Evenes

Utgiver: Menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund.

Redaksjon:

Unn Kristin Laberg, Cizzi Storelv og Ingebrigt Norbakken.

Ansvarlig redaktør:

Ingebrigt Norbakken prest@tjeldsund.kommune.no Konto: 0530 54 52248

Kirkekontoret Adresse:

Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund

Kontortid: Man-fre kl. 09.00-14.30 Sentralbord: 769 19 140 E-post: kirken@tjeldsund.kommune.no Telefaks: 769 19 145

Sokneprest: Ingebrigt Norbakken tlf. 769 82 621

Kirkeverge:

Elin Mari Nikolaisen tlf. 907 20 974

Organist:

Unni Leiros Pettersen tlf.:769 82 627

Kontorfullmektig:

Vårid Johnsen tlf. 770 87 221

Evenes Menighet

Formann i Menighetsrådet:

Asbjørn Pettersen, tlf. 478 18 700

Kirketjener og kirkegårdsbetjent: Idar Danielsen tlf. 932 17 123 Evenes kirke tlf. 769 82 627

Evenes menighets kontonr.:

4605 25 09947 eller 0537 23 36295

Tjeldsund Menighet

Formann i Menighetsrådet:

Oddvar Pedersen tlf. 996 33 045

Kirkegårdsbetjent:

Lørdagsskolen har hatt et kjempeflott år. Siden starten høsten 2008 har det vært et jevnt deltakerantall på mellom 15-20 barn på samlingene. Denne vinteren har vi hatt samlinger med enda flere deltakere. Det synes vi er kjempeflott! På lørdagsskolen har sang, andakt og aktiviteter en sentral plass. Men viktig er også boller og saft, samt utelekinga. Bildet er tatt på samlinga i april. Da var hele gjengen samlet i Bårstua der vi lagde påskepynt og feiret at Jesus er helt Konge! Oppstart i høst blir lørdag 3.september fra kl.11 til kl.14.30. Da går den årlige Barnas dag av stabelen, og som vanlig har vi Gjertud Kirkemyr fra Norsk Søndagsskoleforbund med oss. Er vi heldige har hun også i år med seg hoppemadrass og karamellklovn. Lørdagsskolen er et tilbud for barn i alderen 3-12 år. De minste samles i prestegården, mens de eldste holder til i Bårstua. Så langt opplever vi en fin spredning i alder på deltakerne, og håper at dette vil holde seg også til høsten. Vi vil ønske alle, både nye og gamle, hjertelig velkommen til høstens lørdagsskolesamlinger!

Hermod Kristoffersen tlf. 916 86 285

Kontaktperson Ramsund kapell: Turid Olsen tlf. 472 36 496

Tekst/foto: Ingebrigt Norbakken

Kontaktperson Fjelldal kapell: Roy Eivik tlf. 970 95 865

Kontaktperson Kongsvik bedehus: Ann Elise Knedal tlf. 913 49 448

Tjeldsund menighets kontonr.: 4658 21 36785 eller 0537 23 38689

Menighetsbladet på nett:

www.kirkenorge.no Øverst på siden skriver du inn navnet på den menigheten du vil lese om, eksempelvis Tjeldsund. Klikk på bildet av kirkebygget og du får fram Menighetsbladet. nede til venstre.

Trykk: K. Nordahls Trykkeri AS

Leie av Bårstua Bårstua på Evenes kan leies ut til møter, minnesamvær, barnedåper, bryllup, konfirmasjon og annet. Pris pr døgn er kr 300,-, dersom leietaker vasker selv. Dersom vi skal ta vask etter bruk, er prisen kr 500,- pr døgn. Bårstua kan dekkes til 20-30 personer. Kjøkkenet er greit utstyrt, med komfyr, steamer, stor kaffetrakter, kanner, kaffeservise og middagsservise. For nærmere informasjon og avtale om leie, kontakt kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på 769 19 142.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Gudstjenesteliste GUDSTJENESTELISTE, EVENES OG TJELD- Gullkonfirmasjon i f.o.m. 12. juni t.o.m. 18. september 2011. Med forbehold om endringer. Evenes og Tjeldsund SUND MENIGHETER Søndag 12.juni Pinsedag Evenes kirke kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Nattverd Mandag 13.juni 2.pinsedag Bjerkvik kirke kl.12.00 Prostigudstjeneste Lørdag 18.juni Lavangseidet bedehuskapell kl.17.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd Søndag 26.juni 2 s.e.pinse Fjelldal kapell kl.11:00 Gudstjeneste Søndag 3.juli 3 s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd. Dåp Tirsdag 5.juli Tjeldsund omsorgssenter kl.12.00 Andakt Evenes syke-og bygdeheim kl.16.30. Andakt Søndag 17.juli 5 s.e.pinse Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd Søndag 31.juli 7 s.e.pinse Evenes kirke kl.11:00 Gudstjeneste med jubileum for 50-årskonfirmantene Søndag 7.august 8 s.e.pinse Tjeldsund kirke kl.11:00 Gudstjeneste med jubileum for 50-årskonfirmantene

Tirsdag 9.august Tjeldsund omsorgssenter kl.12.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd

Søndag 31. juli er det duket for 50-årskonfirmantjubileum i Evenes kirke. Konfirmanter 25. juni 1961:

Evenes syke-og bygdeheim kl.16.30 Gudstjeneste med skrifte og nattverd

Edny Astrid Sørensen Torild Olaug Sandvik Oddbjørg Anne Fjellaksel Oddveig Martine Andersen Olufine Høgli Oline Kirkhaug Torild Kristine Nordstrøm Sigrid Ingeborg Rørvik Toril Synnøve Hansen Liv Synnøve Lambertsen Aud Sigrid Steinmo Bjørg Leonore Olsen Irene Kristine Olsen Lillian Johanne Olsen Rigmor Blix Solfrid Tove Marit Thoresen Åshild Michaelsen Reidun Sofie Voll Henny Judith Elvebakk Inger Marie Elvebakk Astrid Synnøve Andreassen Berit Strand Lill-Britt Bergvik Jorunn Oddny Jensen Aud Johanna Nilsen Solveig Anette Fjell Turid Anita Skog Rigmor Abrahamsen Inger Synnøve Kleven Lilly Johanne BergvikBjørg Synøve Heggelund Vigdis Irene Nilsen Bodil Reidun Klaussen Judit Leonore Amundsen 34 piker

Søndag 14.august 9 s.e.pinse Kjeldebotn kirke kl.11:00 Årets fellesgudstjeneste med Ballangen menighet Tidspunkt kan endres. Følg med i annonsering. Søndag 21.august 10 s.e.pinse Kongsvik bedehus kl.11:00 Gudstjeneste Søndag 28.august 11 s.e.pinse Friluftsgudstjeneste på Tårstad kl.11.00 i anledning Tårstaddagens 10-årsjubileum Søndag 4.september 12 s.e.pinse Evenes kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Konfirmantpresentasjon Søndag 11.september 13 s.e.pinse Ramsund kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd Tirsdag 13.september Tjeldsund omsorgssenter kl.12.00 Andakt Evenes syke-og bygdeheim kl.16.30. Andakt Søndag 18.september 14 s.e.pinse Bogen kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Torbjørn Herleif Bergvik Tore Nilssen Ivar Lasse Larsen ÅsSigvard Jan Petter Johansen Inge Anders Andersen Myrnes Sverre Levi Nordbakk Sigmund Zylla Jan Arnold Hellesvik Roald Olsen Kjell Olsen Arne Oluf Rasmussen Brynjulf Henry Magnar Lien Oddvar Alfred Johnsen Forsli Ivar Kjell Granberg Frode Strøm Per Jan Fagerheim


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

handlinger KirkeligeKirkelige handlinger 01.08.2010 - 20.11.2010 EVENES:

Døpte: 26.03.11 Ian-Andrè Pedersen Jensen 24.04.11 Ulrikke Rørvik Nilsen 24.04.11 Lykke Margrethe Omdal Fjellheim

Kirsten Marie Korneliussen (f.1941) Anne Mari Bergland Bartholsen (f.1944) Helge Snorre Øyen (f.1948) Camilla Gunhild Oddbjørg Lambertsen (f. 1919) Odd Arvid Molund (1923) Torbjørn Herleif Bergvik (f.1946) Ingrid Sofie Agersborg Moholt (f.1925) Johanne Fredrikke Nordstrøm (f. 1917) Inger Anna Parten (f.1934)

Leif Oskar Bjørsvik Halvor Paul Willumsen Svein Hans Mortensen Erling Inge Anders Johnsen Reinslett Agnar Anders Pettersen Ivar Johan Dragvik 22 gutter

Søndag 7. august er det duket for 50-årskonfirmantjubileum i Tjeldsund kirke. Konfirmanter 16.juli 1961: Unni Antonsen Lill Randi Hansen Gunnhild Margrete Gåsvær Marit Bertling Judith Tove Peggy Fjelldahl Hildur Gunlaug Steen Eva Johanne Kristiansen Rannveig Janny Hennie Hell May Inger Pettersen Marion Fay Harriet Hansen Sigrunn Paula Josefine Andreassen Edny Irene Loktu Torill Larsen Anne Grete Eriksen 14 piker Ivar Jensen Ingvar Olsen

Døpte: 10.02.11 25.04.11 08.05.11 15.05.11

Tuva Emerentze Eivik Pedersen Carmen Guttulsrød Arnesen Albert Hieronimus Espejord Uma Ørjasæter

Vigde: 26.03.11 Åge Torbjørn Kristoffersen og Åse Roland

Døde: 03.03.11 11.03.11 17.03.11 20.03.11 21.03.11 08.04.11 23.04.11 12.05.11 16.05.11

TJELDSUND:

Døde: 28.02.11 Håkon Johan Arnt Christensen (f.1929) 03.03.11 Asbjørg Emilie Ingvalda Røberg (f. 1932) 26.03.11 Liv Urhamar (f. 1930) 03.04.11 Ruth Johanne Pettersen (f.1956) 07.03.11 Alf Martin Stene-Sørensen (f. 1937) 19.03.11 Edmund Kåre Martin Fossbakk (f. 1928) 13.04.11 Gerd Rognmo (f. 1927) 19.05.11 Ivar Ingolf Juliussen (f.1929)

Anders Åge Andersen Hol Audun Sandnes David Pareli Jakobsen Steinar Gyltnes Harry Olav PettersenKåre Pedersen Ramstad Kai Edmund Dalsbø Bjørnar Andreas Johansen Hilmar Annar Steen Arne Magne Kristiansen Fjelldal Arvid Eriksen Viggo Kjell Nilsen 14 gutter

Årsmøte i Bogen Kapellforening Bogen Kapellforening hadde sitt årsmøte onsdag 6. april. Årsmeldingen forteller om dugnader med godt oppmøte både i kapellet og på Lenvik kirkegård, kakelotteri, salmekveld med Kirsten Vollan og konsert med Bogen Sangforening og Evenes Barnegospel. Hjertelig takk til alle som har bidratt på forskjellige måter.

Reparasjon av taket har vært et gjennomgangstema på styremøtene. Vi håper at mange vil møte opp til dugnader også i år både på kirkegården og i kapellet. Vi planlegger bl.a. å få malt vinduene utvendig i løpet av våren/ sommeren. Datoer vil bli bestemt i samarbeid med kirkekontoret, så følg med på kommunens hjemmeside og plakater. I år var leder og nestleder på valg og begge ble gjenvalgt. Styret ser da slik ut: Leder: Inger Anna Nilsen Nestleder: Hans Martin Hansen Kasserer: Oddveig Hansen Sekretær: Anne-Greta Fedreheim Styremedlem: Bosse Nordanfjäll Varamedlemmer: Arne Martin Hauan Silvia Aspenes Dalmo Valgkomite: Jan Egil Strand Kari Gulljord Edna Nordanfjäll For styret i Bogen Kapellforening, Inger Anna Nilsen


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Orgelet i Tjeldsund kirke 150 år I år er det 150 år siden orgelet i Tjeldsund kirke ble bygd. Det ble bygd i 1861 til Sarpsborg kirke av firmaet Eriksen & Svendsen i Christiania. I 1913 ble det solgt til Tøyen kirke i Christiania før det til slutt ble flyttet til Tjeldsund kirke i 1931. Orgelet har dermed to jubileer i år, 150 år siden det ble bygd og 80 år siden det kom til Tjeldsund! I 1992 ble det restaurert av orgelbygger Ernst Junker. Ifølge Riksantikvarens konsulent i orgelrestaureringssaker, Stein Johannes Kolnes, hører Tjeldsundorgelet til landets mest verdifulle historiske instrumenter. Det har en varm og fyldig klang, og samtlige organister som har spilt på det, og det er en hel del, er begeistret for instrumentet.

I anledning jubileet vil det til høsten bli arrangert flere konserter. Den første blir i uke 36, og den er ved Kultur i Troms: Bendik Lund Haanshus, gitar, Runa Bergsmo, cello, Stine Mari Langstrand, sang, Vidar Berg, slagverk og Harald Lind-Hanssen, orgel. Litt senere på høsten blir det Elias Blix-konsert ved Ståle Ytterli, sang og Bjørn Andor Drage, orgel. Denne konserten blir to jubileer på en gang; markering av at orgelet er 150 år og at det er 175 år siden Elias Blix ble født. I tillegg prøver vi å få til en mere ren orgelkonsert. Kommer tilbake med mer informasjon etter hvert! Organist Unni Leiros Pettersen

Min salme Å spørre meg om hvilken salme jeg liker aller best, er vel som å be en mor velge hvilket av barna sine hun elsker høyest! Da jeg forsøkte å løse denne umulige oppgaven landet jeg til slutt på nr. 312 i Norsk Salmebok: Lær meg å kjenne dine veie. Jeg har alltid blitt grepet av denne nydelige salmen, kanskje er det på grunn av kombinasjonen av den vakre, litt vemodige melodien og den sterke teksten. Salmen gir et sterkt vitnesbyrd om et ønske om å lære å kjenne Guds ledelse, trøst og omsorg i gjennom alt vondt man kan møte gjennom livet. Da jeg ”googlet” forfatteren Jakob Paulli kom jeg over en andakt av Bjørn Olav Hansen (www.baptistene.info) hvor han forteller om bakgrunnen for denne salmen. Paulli var stiftsprost i Danmark, og kom en dag hjem til sitt nedbrente hus, hvor kona og barna var brent i hjel. På branntomta setter han seg ned og skriver salmen Lær meg å kjenne dine veie – et sterkt og rørende vitnesbyrd om troen hans på at Gud vil øse ut sin kjærlighet også når det vondeste har skjedd. Det tredje verset i salmen er utfordrende – det gir uttrykk for at det er Guds kjærlighet som skaper tårer og lager sår! Her er vi inne på vanskelige spørsmål om mening i det meningsløse, og hvor kommer det onde fra? Jeg klarer ikke å tro at Gud sender ulykker og lidelse – men jeg tror at Gud er til stede hos oss i alt vondt som skjer. Han vil trøste oss og gi oss sin omsorg, ja, sin grenseløse kjærlighet – ”den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned”. Hilsen Karoline Leiros

Lær meg å kjenne dine veie Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer. Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vånde veller ut. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mere enn den tok.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Sang og glede i Bårstua

Tekst og foto: Unn Kristin Laberg

En gang i måneden møtes Teodorgruppa i Bårstua ved Evenes kirke. Her er det alltid andakt og sang, og andre aktiviteter når det høver seg. Gruppa utgjør 6 personer, 2 av dem fra Skånland. De savner fritidsaktivitetstilbud og setter stor pris på dette tiltaket. Det finnes ikke andre faste fritidsaktivitetstilbud med dem som målgruppe. Med Elvis som forbilde. Bjarne Gulljord er en av dem som kan glede seg til Teodorkveldene. Han elsker å synge og er stor fan av Elvis. På spørsmålet om hva han liker best ved Elvis svarte han : - Alt, vil gjerne ha en slik karriere selv. Han har også deltatt på konsert på samfunnshuset i Bogen og sunget Love me tender til stor applaus. Han tar lett rollen som forsanger når det synges i Bårstua. På De Lillos konsert Eli Ann Sundbakk er også glad i å synge men akkurat nå tenker hun mest på konserten hun skal på. - Æ glede mæ til De Lillos konsert i Harstad i juni, forteller Eli Ann, som redaksjonen også har truffet på allsangen under kaffestunden venneforeninga til sykehjemmet har på Evenes Syke- og Bygdeheim. Favorittsang Ann-Nill Nilsen stilte også opp som forsanger. Hun er ekstra glad i Kjære Gud jeg har det godt og kan den utenat . Hun sang denne på strak arm og et par til samme slengen. Akkompagnement Organist Unni Leiros Pettersen er med i et team av frivillige som holder Teodor i gang. Hun akkompagnerer til allsangen til glede for alle og bidrar ellers også. Andre fra menigheten som bidrar er blant andre Vårid Johnsen, Inger Anna Nilsen, Rigmor Karenersen, Einar Pettersen og Ingebrigt Norbakken.

Øverst til venstre: Bjarne Gulljord som forsanger Til venstre: Ann-Nill Nilsen synger sin favorittsang


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Inger Anna Nilsen leder andakten. Sittende fra venstre Ann-Nill Nilsen, Kristel Fjellheim og Inger Dahlseng

Andakt Inger Anna Nilsen fra Evenes Misjonsforening holdt andakt med Guds kjærlighet som tema. “For så høyt har Gud elsket verden...” et utdrag fra bibelen, som også kalles den lille bibel, var kveldens tekst. Ark med ord ble delt ut og ordet “verden” ble etter hvert byttet ut “meg”. Det kom spørsmål og det ble diskusjon. Tur til Lofoten Mens Menighetsbladet går er i trykken drar Teodor på busstur til Lofoten. En gang i året drar Teodor på dagstur med buss. I år vil de besøke Lofotakvariet og Lofotkatedralen. - Vi har vært så heldige og fått sponset buss til Svolvær, og takker Avis på flyplassen masse for det, opplyser Vårid Johnsen og forteller at Ingebrigt stiller opp som bussjåfør.

Godt humør på Teodorkveld. Fra venstre: Bjarne Gulljord, Rigmor Karenersen og Vårid Johnsen.

Program for bussturen ble delt ut og bussturen var samtaleemne under bespisningen med pizza og pølser samt eplekake til dessert. Men så fikk forsamlingen uventet besøk. Orgelstemmer Under bespisningen dukket nemlig en orgelstemmer opp, han var på stemmeoppdrag i Evenes og Tjeldsund menigheter og kunne fortelle forsamlingen hvordan man stemmer et orgel. Enkelt beskrevet handler det om å avstemme et orgel, få tonene til å harmonere og det gjøres hovedsakelig ved å regulere volumet av luft i pipene akkurat som man får forskjellige toner når man blåser i flaske med mer eller mindre luft.


Side 10

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Utdeling av levende bok Som en del av menighetens trosopplæring inviteres hvert år alle døpte 5.klassinger til gudstjeneste for å motta “Den levende boka” fra menigheten. “Den levende boka” er ei bok som formidler Bibelens innhold på en lettfattelig måte for de som går i 5.klasse. Blant annet er boka rikt illustrert med kjente bibelhistorier som presenteres i tegneserieformat. Tidligere år har vi i forkant av disse gudstjenestene vært på skolebesøk for å presentere boka. Imidlertid er den tida dessverre nå over. En stadig strengere lovgivning forhindrer oss fra å nå skoleelever i skoletida med forkynnelse, formidling eller presentasjon av ei bok som de døpte inviteres til å få. Dette har medført at vi har mistet den viktige arenaen som skolen er for å markedsføre dette trosopplæringstiltaket. Resultatet er at færre møter opp for å motta boka på den aktuelle gudstjenesten, og det synes vi er trist.

Foto: Ragnar Hans Hanssen

Når de nyvalgte trosopplæringsutvalgene kommer i gang med sitt arbeid vil jeg legge saken fram for dem og drøfte alternative måter å informere om kirkens trosopplæring på.

Så får vi se om nye måter å arbeide på vil bære frukt. Bildene er fra vårens utdelinger i Evenes og Tjeldsund. Ingebrigt

Foto: Idar Danielsen


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 11

Årsmøte i Ramsund Kapellforening Tirsdag 12.april avholdt Ramsund kapellforening sitt årsmøte. Det var god oppslutning om møtet. Årsmøtet ble innledet med en kort andakt. Deretter tok vi fatt på årsmøtesakene, som vanlig omfattet det årsmelding, regnskap, driftsplan og valg. Årsmeldinga viser at antallet medlemmer er forholdsvis stabilt. Vi samles til kapellforeningsmøte 1 gang pr. måned. På medlemsmøtene er det alltid loddsalg. Inntektene dette gir er både et kjærkomment og nødvendig tilskudd til driften av kapellet. Av årsmeldinga framgår det at bygdefolket i Ramsund er flinke til å støtte opp om kapellet. Det er lett å få hjelp når kapellforeninga ber om det, enten det er økonomisk eller praktisk. Dette er vi glade og takknemlige for. Takk til alle som på et eller annet vis har støttet kapellforeninga. Det er godt å vite at vi er flere om å ta vare på vårt vakre kapell. Når det gjelder driftsplanen, går det meste av tid og ressurser til den daglige driften av kapellet. En del vedlikehold og forefallende arbeid krever også sitt. Ved valget ble det en del endringer i styrets sammensetning. Mangeårig leder Margot Helgesen takket av. Likeså nestleder Unni Jenssen. Turid H. N. Olsen hadde sagt seg villig til å overta ledervervet.

Barnas hjørne Streken Tegn opp etter tallene:

Kryssord:

Det nye styret ser nå slik ut:

Leder Turid H. N. Olsen (ny) Nestleder Fred K. Olsen (ny) Kasserer Ragnar-H. Hanssen (gjenvalg) Sekretær Esther H.Hanssen (gjenvalg) Styremedlem Jane Berit Berg (ny) Styremedlem Monica Blytt (gjenvalg) Styremedlem Aashild Nordvik (gjenvalg)

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og nydelig mat. Kapellforeninga ønsker gjerne flere velkommen som medlemmer. Høstens første møte blir sannsynligvis i første halvdel av september. Det vil bli bekjentgjort med plakat.

Utleie av dåpskjoler Ramsund kapellforening har 3 dåpskjoler til utleie. Pris kr 300,00 inklusiv vask. Kapellforeninga har også noen store, hvite damaskduker til utleie. Pris for leie av dukene er kr 75,00 pr. duk. Også dette inklusiv vask. Henvendelse til leder Turid H.N. Olsen.


Side 12

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Vårdugnadene på kirkegårdene

På Myklebostad var det vårdugnad lørdag 14. mai. Oppmøtet var godt, og mye arbeid ble utført. Tradisjonen tro, samlet dugnadsgjengen seg til kaffe etter vel utført arbeid. Tekst: Esther Hanssen. Foto: Ragnar-Hans Hanssen.

Vårrengjøring i Ramsund kapell Onsdag 11.mai var det tid for vårrengjøring i kapellet. Margot Helgesen hadde påtatt seg arbeidet med å administrere dette. Hun hadde fått flere av bygdas innbyggere til å stille opp, og forberedelsene til dugnaden var godt ivaretatt.

Da arbeidet var ferdig, samlet dugnadsgjengen seg i kapellkjelleren. Der hadde Aashild og Pauline duket til kaffe, vafler og pannekaker. Etter velgjort arbeid smakte det virkelig godt.

Mange stilte opp og hjalp til. Det takker vi hjertelig for! Arbeidet gikk fort og greit unna. Etter et par timer luktet det reint i hele kapellet med tilliggende rom, og sølvet på alteret skinte.

Tekst: Esther Hanssen. Foto: Ragnar-Hans Hanssen

På bildet til høyre: Petter Hanssen tok seg av sølvpussinga.


Side 13

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Også denne våren har det vært arrangert dugnader på våre kirkegårder. Som vanlig er det generelt sett godt oppmøte på dugnadene, og det er flott å se! Blant annet var det både på Fjelldal og i Lenvik (bildet) hele 17 personer tilstede. En hjertelig takk for innsatsen til alle som bidro med en hjelpende hånd. Tekst Ingebrigt Norbakken. Foto: Idar Danielsen.

Kniv funnet Da snøen smeltet på Evenes kirkegård kom det fram en kniv som noen har mistet en gang i løpet av vinteren. Kniven fås tilbake ved å beskrive hvordan den ser ut. Kontakt soknepresten på tlf. 93008616 hvis du mener dette kan være din kniv.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 14

Palmesøndag på Kvitfors

Årets palmesøndag i Kvitfors var det 75. i rekken, og som vanlig samlet det mye folk. I år var det bare to prester, men så var det samisk barnedåp samtidig. Palmesøndag er stevnetid i ETS. Denne dagen samles folket seg i Kvitfors kapell for å feire dagen da Jesus red inn i Jerusalem på eselfolen. Det er blitt en ubrytelig tradisjon med kirkelig samling på Kvitfors allerede lenge før krigen. Dette var det 75. stevnet i rekken og atmosfæren var tilnærmet den samme som i tidligere tider i det gamle samlingshuset et stykke ovenfor kapellet. Som vanlig var det mye folk til stede fra fjern og nær. Vanligvis er det fire-fem prester til stede hver gang. I år var det kun to prester som hadde mulighet til å komme, nemlig sokneprest Geir- Arne Solum i Skånland og prostiprest i Ofoten, Håvard Losvik, som møtte for prosten i Ofoten. Solum forrettet, mens Losvik holdt prekenen, og begge deltok under nattverdsgangen. Det var mange fremmøtte til gudstjenesten, noe som er gledelig når man ser på det ellers så dalende antall gudstjenestedeltakere rundt omkring.

Til avslutning sang menigheten stående salmen «Hin time i getsemane» som er sunget hver gang siden det første stevnet. Leder i kapellstyret opplyste at et helt nytt høyttaleranlegg var installert til denne helga. Det var innkjøpt med innsamlede midler og gaver. Etter gudstjenesten var det duket til kirkekaffe i menighetssalen der kapellstyret med medhjelpere ønsket velkommen. Dette samværet setter alle pris på og de fleste møtte opp der. Lille Niilas ble døpt denne søndagen. Familien kom fra Tromsø, men barnets mor har hele sin familie i området Evenes/Skånland. Mange ga uttrykk for at de hadde hatt en god stund på stevnet og samværet etterpå. Tekst/foto: Idar Reinås


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 15

Avslutning på konfirmantåret Tekst/foto: Ingebrigt Norbakken

På bildene er gjengen samlet før filmen settes i gang.

I skrivende stund er siste samling med årets konfirmanter vel gjennomført. Tradisjonen tro ble konfirmantene også i år invitert hjem til undertegnede på en hyggelig konfirmantavslutning. På programmet stod konkurranse, film og pizza. Èn av stuene i prestegården ble for anledningen omgjort til kinosal, og der kunne alle de 27 fremmøtte konfirmantene

kose seg med film på storskjerm. Hjemmebakt pizza kombinert med godteri ble en suksess også i år, og etter endt arrangement forlot de fleste fornøyd, god og mett. Jeg vil takke alle konfirmantene for et flott år. Det har vært flott å bli kjent med dere! Lykke til med det som ligger foran!


Returadresse: Kirkekontoret Rådhuset 9444 Hol i Tjeldsund

Kirkevalget 12. september 2011 Kandidatliste til menighetsrådsvalget i Tjeldsund : Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Navn Turid Nordstrøm Olsen Magne Pedersen Ann-Elise Knedal Martinus Staum Jorunn Heidi Olsen Gudrun Tunstad Oddvar Pedersen Anders Åge Hol Aud Johanne Lorentzen Fred K. Olsen Elin Anita Aasvang Arne Raymond Kristensen Jarl Hansen

Født 1951 1967 1968 1946 1966 1956 1947 1947 1952 1948 1967 1979 1951

NB! Som hovedregel vil du som velger finne valglokalet til Kirkevalget under samme tak som kommunens, men i egne rom og med egne stemmestyrer.

Adresse Brennabakken 22, 9442 Ramsund 9443 Myklebostad Klungnesvn. 15 9436 Kongsvik Myrveien 8, 9441 Fjelldal Akebakken 2, 9442 Ramsund Ramstad, 9441 Fjelldal 9443 Myklebostad 9444 Hol 9441 Fjelldal Brennabakken 22, 9442 Ramsund Dukanvn. 8, 9436 Kongsvik Klungnesvn. 21, 9436 Kongsvik Tjeldnes, 9444 Hol

Tjeldsund menighetsråd har 8 faste, og 5 vararepresentanter.

Kandidatliste til menighetsrådvalget i Evenes : Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Navn Arne Martin Hauan Tone Merete Rørmark Øystein Martinussen Helén Storelv-Rabone Odd Arne Nikolaisen Sigrid Rørvik Bruun Hans Martin Hanssen Arne Rasmussen Brynjulf Hansen Torill Dahlseng Jan Ove Sandvik Steinar Yttervik

Født 1947 1975 1953 1975 1946 1947 1953 1947 1941 1945 1981 1944

Adresse Anderssens vei 30, 8533 Bogen Bjellundveien 30, 8534 Liland Kvitforsveien 291, 8534 Liland Kvitforsveien 518, 8534 Liland Kvitforsveien 365, 8534 Liland Tårstadveien 13, 8534 Liland Narvikveien 364, 8533 Bogen Nerveien 422, 8534 Liland Leirosveien 173, 8534 Liland 8535 Tårstad Sundveien 7, 8534 Liland Skar, 8535 Tårstad

Evenes menighetsråd har 6 faste, og 5 vararepresentanter.

De kommende fire år vil historisk sett bli en av de aller viktigste periodene for Den Norske Kirke. Kirkeforliket, med Grunnlovsendringer som trolig vil skille Stat og Kirke vil trå i kraft innenfor denne perioden. Videre arbeides det med en ny gudstjenesteordning, som både kan innebære store endringer i liturgi, og innføring av ny salmebok. Det innføres også en trosopplæringsreform, som gir det enkelte prosti og det enkelte menighetsråd stor innflytelse på hvilke tilbud man ønsker å gi til barn og unge innen trosopplæring, og det blir tilført egne midler til dette over statsbudsjettet. Det nyvalgte menighetsrådet vil få stor innflytelse for hvordan kirken i Evenes og Tjeldsund skal drives og utvikles for fremtiden. Hvilke liturgiske endringer ønsker vi her? Hva slags trosopplæringstilbud ønsker vi å gi våre barn og unge? Skal den nye salmeboken tas i bruk? Skal kirkerommet endres noe for å tilpasses eventuelle liturgiske endringer? Kirkevergen Elin-Mari Nikolaisen

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.2/11.  

Side 12: - Vårdugnadene på kirke- gårdene Side 15: - Avslutning av konfirma- sjonsåret. Nr. 2 - Sommer 2011 - 48.årgang - Vårrengjøring i Ra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you