Page 1

PÅSKE 2011

God påske!


Tlf. 73816900 Gjelbakken 14, 7580 Selbu kirken@selbu.kommune.no mand-tirsd, torsd-fred kl. 10-14

Eckhard Graune Sokneprest i Selbu eckhard.graune@selbu.kommune.no mobil 400 44 153, kontor 73 81 69 00

Jørund Hølaas Kirkeverge/daglig leder jorund.holaas@selbu.kommune.no mobil 991 13 193, kontor 73 81 69 00

Eva Solbakken Menighetsrådsleder eva.solbakken@selbu.kommune.no mobil 99 24 58 29

Johanne Storflor Hammer Sekretær johanne.hammer@selbu.kommune.no mobil 975 19 481, kontor 73 81 69 00

Liv Bang Nilsen Kantor liv.bang.nilsen@selbu.kommune.no mobil 980 98 495, kontor 73 81 69 00

Bård-Ole Rolseth Kirketjener/kirkegårdsarbeider bard.ole.rolseth@tydal.kommune.no mobil 958 03 496

Ola Dalheim Kirketjener/kirkegårdsarbeider ola.dalheim@selbu.kommune.no mobil 996 30 219

Hilde Guldseth Menighetspedagog/diakonimedarbeider hilde.guldseth@selbu.kommune.no mobil 958 47 268

Tlf. 73815966 Rådhus II, 7590 Tydal kirken@tydal.kommune.no torsdag - fredag kl. 10-14

Per Kvalvaag Sokneprest i Tydal per.kvalvaag@selbu.kommune.no mobil 991 54 430

Nina Lunden Kirkeverge/daglig leder nina.lunden@tydal.kommune.no mobil 900 12 697, kontor 73 81 59 66

Svein Sørli Menighetsrådsleder sorsve@bgnett.no mobil 482 26 291, privat 73 81 46 25

Anne Mari Aashaug

Ave crux, spes univa. Det betyr: ”Vær hilset kors, vårt eneste håp! Det var den svenske forfatteren August Strindberg som bestemte at på hans gravsten skulle akkurat disse latinske ord stå. Korset var for ham blitt et håpstegn. Korset kunne fortelle ham at han var elsket av Gud til tross for hans nederlag og hans skrøpelighet. Hvordan ser vi på korset? Antakeligvis betrakter de fleste korset som et positivt symbol. Det står for varme, nærhet, trygghet, frelse, liv og håp. Slik har det ikke alltid vært. For mennesker i det romerske rike på Jesu tid fremkalte korset helt andre reaksjoner. Kirkefaderen Origenes (ca 185 - 254) gjengir sin samtids syn på korsdøden når han kaller den for den skjendigste av alle dødsmåter. Men det er nå dette symbolet som er blitt kirkens hovedsymbol og påsketidens seierssymbol. Når vi nå går inn i påsketiden inviteres vi til å oppdage hvor mye nåde og tilgivelse, oppreisning og nytt liv som er knyttet til vår tros hovedsymbol. I menighetsbladet vil du kunne lese om påsketidens mangfoldige gudstjenester. Fint om du lykkes å forene både påskekos og åndelig oppbyggelse i påsketiden. Ønsker deg en riktig god påske. Eckhard Graune, sokneprest

I den ordløse time

jeg vil gi deg tro men bønnene vender tilbake

jeg vil gi deg vakre ord men jeg er ordløs jeg vil gi deg trøst men smilet er frosset

jeg vil gi deg lindring men hånden kjennes kraftløs

allikevel kan du lene deg mot meg så står vi begge i Hans armer

Tove Houck

Forsidebilde: Kjerstine Wanvik Krogstadmo hadde rollen som Jesus da barna på leiren Countdown dramatiserte påskedagene.

Organist aashauganne@hotmail.com mobil 995 69 390, privat 73 81 53 52

Bård-Ole Rolseth Kirketjener Tydal/kirkegårdstilsyn bard.ole.rolseth@tydal.kommune.no mobil 958 03 496

Lilly Kåsen Kirketjener/klokker Stugudal lilly-kasen@hotmail.com mobil 917 87 438, privat 73 81 46 17

2

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Påske

2011

Redaksjon: Eckhard Graune (red.), Per Kvalvaag, Narve Rognebakke og Liv Bang Nilsen. Utgiver: Selbu menighetsråd og Tydal menighetsråd. Kasserer og ekspeditør: John Rolseth, tlf. 73818166 Abonnnement og gaver: Bankkonto 4285.07.93071


COUNTDOWN

En munter gjeng utenfor Gammelvollstoggo f.v. Sigrid Skrødal, Frank Renå, Kjerstine Wanvik Krogstadmo, Magnus Uthus, Joakim Bjørnstad, Maja G. Kulmo, Victoria Skålvik Torgersen, Kari Ingeborg Garberg, Jørgen Uthus, Emilie Løvseth, Marius Berg, Emma Sesseng.

Første helga i april var det duket for årets leir for 7. klassingene i Selbu og Tydal. Leiren kalles for countdown og inneholder både spennende aktiviteter og fordypning i bibelske tekster. Årets leir gikk til Gammelvollstoggo. Men for å komme seg dit måtte man enten bruke ski eller velge snøscooter. De tre dager gikk alt for fort da alle hadde det trivelig i lag. Været var dessuten utmerket slik at mye av tiden kunne tilbringes ute. Tema for leiren var påske. Påskebudskapet ble omhyggelig gjennomgått både i ord og handling. Ungdommene dramatiserte påskefortellingen utendørs i skumringen, en sterk og fin opplevelse. En bakketopp ble til Golgata og en snøhule fungerte som Jesu grav. I tillegg til sang og undervisning hadde vi tid til sosiale aktiviteter som leker, snøhulebygging, pølsegrilling, hodelyktsafari og diverse brettspill. Leiren ble avsluttet på søndag med en flott gudstjeneste, hvor ungdommene selv hadde hovedrollene.

Jørgen Uthus og Emma Sesseng

Magnus Uthus, Jørgen Uthus, Kari Ingeborg Garberg og Joakim Bjørnstad

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

3


Ola Dalheim, kirketjener, kirkegårdarbeider, ”vaktmester”:

Vi møter menneskene i alle livssituasjoner Besøker du våre kirker eller kirkegårder, møter du dem. Kirketjenerne, kirkegårdsarbeiderne, eller de kunne like gjerne ha blitt kalt kirkenes vaktmestere, de er med og gjør sin jobb i det stille i alt som skjer rundt kirkene i Selbu og Tydal. Men de er der alltid, de legger til rette for at alle skal få den opplevelsen man er kommet for å få, enten det er gudstjenester, konserter, bryllup eller begravelser. Utallige arbeidsoppgaver

Alt skal holdes i orden til enhver tid på kirkegårdene, fastslår Ola Dalheim. Ola Dalheim er 51 år, og de åtte siste årene har han hatt sitt daglige virke i Selbus kirker og på kirkegårdene etter at han tidligere hadde vært maskinkjører i mange år på anlegg. Men han har ikke angret en dag på at han skiftet jobb og ble kirketjener og kirkegårdsarbeider i Selbu, selv om han nok mener at den før nevnte vaktmestertittelen hadde vært mest dekkende for den jobben som han og kollega Bård Ole Rolseth utfører.

Selvstendig arbeid

Jo, vi ser dem når vi besøker kirken. Men vi tviler på om det er mange som tenker over hvor vesentlig kirketjenernes og kirkegårdsarbeidernes jobb er for kirkens daglige liv. De skal holde kirkegårdene i orden, de skal stå for grasklipping og beskjæring, skal felle trær som må bort, skal også stå for vedlikehold av veger og gangstier, og de skal brøyte snø og foreta nødvendig sandstrøing. Noe lett vedlikehold på selve bygningene skal de også utføre, mens tyngre vedlikeholdsoppgaver blir utført med innleide fagarbeidere etter samråd, planlegging og opplegg fra kirkeverge og de to ”vaktmesterne”. Naturlig nok er det Ola og Bård Ole som står for gravingen i forbindelse med begravelser, og de har også ansvaret for kartotekføring når det gjelder gravene på kirkegårdene. Dette er nå for en stor del lagt inn på data, men fortsatt må man i enkelte tilfeller støtte seg til det manuelle kartoteket.

Varierte oppgaver En rekke tilretteleggingsoppgaver er også tillagt kirkens ”vaktmestere” i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirkene. De skal kjøpe inn blomster til gudstjenestene, og her kan ikke kirketjenerne gå til blomsterinnkjøp etter eget

-Vi har en flott jobb med svært variert arbeid fra dag til dag, og samtidig har vi stor frihet innenfor våre rammer til å bestemme over vår egen arbeidsdag når det gjelder planlegging og gjennomføring av arbeidet. I mange år hadde jeg en utmerket samarbeidspartner som jeg lærte mye av i Jan Kåre Ekren, og det samme kan jeg med hånden på hjertet si om Bård Ole som begynte her i fjor. Han er nok enda mer praktiker enn meg og ser de praktiske løsningene på de fleste utfordringer som vi møter, mens jeg kanskje mer har min styrke når det gjelder nye ideer og kreative løsninger. Jeg føler i hvert fall at både før sammen med Jan Kåre, og nå med Bård Ole, så har vi fungert sammen som team på en utmerket måte, sier Ola. 4

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Å ringe med kirkeklokkene hører med til kirketjenerens faste oppgaver.


forgodtbefinnende. For her finnes en rekke regler for hvilke farger blomstene i kirken skal ha på de ulike søndagene i kirkeåret og selvfølgelig ved kirkens store høytider. De skal sette på varme, skal finne fram ting som skal benyttes under arrangementene, de skal finne fram nattverdsutstyret, skal stå for lystenning, og de skal finne fram dåpskanne med vatn og håndduker. En time før gudstjenestene skal det ringes i kirkeklokkene, så en halv time før, og så de siste fem minuttene før gudstjenesten begynner. Og så er det selve høgtidsringinga da det skal ringes en hel time fra klokka 15 til 16 på julaften, og fra klokka 17 til 18 på påske- og pinseaften. -I Selbu er vi blant de få som fortsatt har manuell ringing, og dette er noe vi ønsker å fortsette med, sier Ola.

Være til stede Under alle arrangementer i kirkene har kirketjeneren tilstedeværelsesplikt, dette gjelder både ved gudstjenester, bryllup, begravelser og ved konserter i kirkene. -Her har vi også en brannvaktfunksjon. Det har ved enkelte anledninger vist seg å være helt nødvendig. Levende lys benyttes i stor grad i kirkene, og jeg har selv vært med å slukke flammene etter at det hadde tatt fyr i alterduken. Her er store verdier, og skulle det ta fyr i altertavla fra 1630, ville det være en katastrofe, for den er nok knusktørr etter alle disse årene, sier kirketjeneren. Blant Olas og Bård Oles faste oppgaver er også naturlig nok opprydding etter arrangementene i kirken der de blant annet skal rekne opp kollektpenger og få disse plassert i nattsafen i banken. Dessuten har de ansvaret for flaggheising ved arrangementer i kirken og også på offentlige flaggdager. Men ved de sistnevnte dagene skjer dette i samarbeid med kommunens vaktmestere, blant annet på ungdomsskolen, på rådhuset og ved kirken.

Møte med mennesker -Det er en utrolig variasjon i arbeidsoppgavene som møter oss i løpet av ei uke. Det opplever jeg som svært positivt. En torsdag er det gjerne kirkekonsert, fredagen er det begravelse, lørdagen kan det være bryllup og søndagen gudstjeneste. Vi kjører bårebilen, og vi går også inn i den tidligere klokkerfunksjonen der det blant annet hender at vi går sammen med presten og synger foran gravfølget. Vi skal kunne omstille oss fra den ene begivenheten til den andre, og dette er noe av det fineste med arbeidet her. Her møter vi mennesker i alle livssituasjoner, og det oppleves som svært meningsfylt at det er slik, at vi møter dem i glede og i sorg, i høytid og i hverdag. Møtet med menneskene er det fineste og viktigste, sier Ola.

Ubekvem arbeidstid, intet problem Han stortrives altså med jobben som kirketjener, som kirkegårdsarbeider, som kirkenes vaktmester. Selvsagt er jobben behengt med temmelig ubekvem arbeidstid til høyst forskjellige tider av døgnet og ikke minst i helger og høytider når andre har fri. -Det er klart at dette å arbeide i helger og høytider, representerte ei betydelig omstilling i forhold til mitt tidligere arbeid. Men jeg hadde tenkt gjennom dette på forhånd, og det var noe som jeg fort ble vant med. Det var også noe jeg hadde bestemt meg for på forhånd. Selvfølgelig er det tilfeller da jeg heller kunne tenkt meg å gjøre noe annet ei helg eller en kveld når jeg har vakt, men det er ikke en gang at jeg har følt det helt håpløst å dra på jobb, sier han. Synes så ikke Ola at det er noe som er negativt i forbindelse med jobben som kirketjener og kirkegårdsarbeider?

Arkiver både på data og i permer.

Rekker ikke alt -I utgangspunktet er det faktisk ikke det. Jeg trives altså aldeles utmerket med arbeidet og med kollegene på Kirkestua. Det negative måtte være at vi slett ikke i alle tilfeller rekker å gjøre alt som skulle ha vært gjort. Hele tida har vi noe liggende ugjort. Etter at jeg begynte, har vi vært gjennom betydelige nedskjæringer når det gjelder tidsressurser i arbeidet med kirkene og kirkegårdene her, og dette merkes jo. Det som har vært bra, er at det er bevilget bra med penger til fornying av utstyr og maskiner. Dette letter jo arbeidet betydelig, selv om vi hele tida også vil ha behov for forskjellig nytt utstyr, sier Ola.

Dette er ei kirke Han er også opptatt av at det ikke er noe vanlig samfunnshus eller annet hus han er vaktmester for. -Dette er ei kirke. Det er et hus som man skal nærme seg med respekt i det en gjør der. Og Selbu Kirke er en fredet bygning som er underlagt spesielle regler fra biskop og riksantikvar. Her kan man ikke dure fram og gjøre forandringer etter eget forgodtbefinnende, sier Narve Rognebakke Ola Dalheim. SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

5


Musikkandakter - en nyskapning i vårt lokale kirkeliv -En musikkandakt vil ikke være en vanlig gudstjeneste , heller ikke en kirkekonsert, kunne kantor i Selbu Kirke, Liv Bang Nilsen fortelle i lokalbladet Selbyggen tidlig i januar. Men denne nyskapningen innen vårt lokale kirkeliv skulle være litt av begge deler. Her skulle menigheten få oppleve sang og musikk, stillhet og lystenning, dikt og bibeltekster, men ingen preken, kunne Og gjennom de tre musikkandaktene som er gjennomført til nå, kan vi slå fast at dette er blitt en litt annerledes måte å tilnærme seg Gud på enn ved en vanlig gudstjeneste. Man har funnet en fin balanse mellom ord og toner, og høyst ulike musikksjangre har vært sentrale fra gang til gang, tekstene er blitt presentert på ulike måter, og med høyst forskjellige aktører, noe som har gitt en ny dimensjon til kirkelivet i bygda. Musikkandaktene representerer ingen revolusjon, men en litt annen vinkling enn tidligere og med litt andre uttrykksformer. Først i Selbustrand kirke Den første musikkandakten ble arrangert med godt oppmøte i Selbustrand kirke i januar. Her deltok Geir Nordvik, Tanja Fuglem og Ole Alsethaug med sang og musikk, og programmet ble knyttet sammen av Ola Fuglem som også deltok som tekstleser sammen med Lill Kristin Kulsetås Fuglem og Inger Kari Høyem. Dessuten improviserte Einar Haga over Egil Storbekkens ”Seterstemning” på kirkeorgelet, og Liv Bang Nilsen var også med både på kirkeorgel og piano. Geir Nordvik

Kulturskolens musikkandakt Musikkandaktene vil som regel bli arrangert i hovedkirken i Selbu, stort sett på søndager. Vinterens andre musikkandakt ble da også holdt i Selbu kirke, men i og med at det var bygdas kulturskole som stod for programmet, ble denne gjennomført en torsdag ettermiddag i februar. Programmet var lagt opp ut fra tekster til Såmannssøndagen, og her fikk vi presentert et vidt spekter med sanger, for det aller meste i et ungdommelig tonespråk, enten det var nyere sanger eller riktig gamle melodier. 6

Her var det musikk fra Bach til Joan Osborne, fra Åge Aleksandersen via Vamp og Bjørn Eidsvåg til ”Anthem” av Bjørn Ulväus, den siste i en imponerende framførelse av elleveåringen Henrik Fuglem. Og så fikk vi oppleve en av julens aller vakreste sanger, ”Mitt hjerte alltid vanker” med Marthe Kjøsnes og Ane Helga Bondal som sang og spilte henholdsvis piano og fiolin. Det var solosang, og det var duetter, det var firhendig pianospill og fiolin, tverrfløyter, gitarer og slagverk. Nils Helge Bakken ved kulturskolens musikkandakt. Motettkorets kveld I mars var det så kirkens eget motettkor som stod ansvarlig for opplegg og gjennomføring av musikkandakten i Selbu Kirke. Det skjedde på en søndagskveld, og her presenterte man en tredje versjon som var mer en blanding mellom musikkandakt og salmekveld, der menigheten var mer delaktig gjennom mer fellessang enn tidligere. Medvirkende var selvfølgelig vertskapet selv i motettkoret som hadde fått med seg Odd Halvor Moen, Svein Welve og Liv Bang Nilsen, og også her var det tekstlesning og dikt i tillegg til korsangen og salmesangen. Tekstene til denne tredje musikkandakten var hentet fra Maria budskapsdag. To musikkandakter gjenstår som menigheten kan glede seg til: Kristi Himmelfartsdag og dagen før FNNarve Rognebakke dagen.

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Annika Ueffing ved musikkandakten i mars.


Flora kapell fyller 75 år I forbindelse med kapellets jubileum skal det utgis et jubileumshefte. Harald Voldseth er redaktør for heftet. Vi etterlyser fotografier som ble tatt da kapellet ble bygget. Vi tar også gjerne imot bilder fra viktige begivenheter i Flora kapell (innvielse, konfirmasjon, dåp …). Vi oppfordrer alle floringer til å gå gjennom fotoalbumene sine for å se etter om de ikke finner noen bilder som kan være av interesse. Bildene kan innlevers til Kirkestua.

Pysjamas, kamper og tilbedelse Årets pysjcup for konfirmanter fant sted midt i januar, fra lørdag kveld til søndag morgen. Pysjcupen er et av fellesarrangementene for konfirmantene i Selbu og Tydal. En viktig del av programmet er fotball- og volleyballturneringen. Innimellom hygget konfirmantene seg med bordtennis, dataspill, karaoke eller småprat på ”tjukkasen”. En film ble vist sent på natta og deilig pizza fortært. Innimellom var det gudstjenesteverksted med bibeldrama, nåtidsdrama, musikk og nattverd. Også i år ble tre pysjamas-vinnere kåret.

Aktive konfirmanter Konfirmantene gjennomførte årets fasteaksjon 11. 12. april. Innsamlingen gikk til Kirkens Nødhjelp som støtter prosjekt der mennesker skal hjelpes ut av fattigdom. Ellers jobber konfirmantene med prosjektgudstjenestene. Også i år valgte konfirmantene selv hvilket tema de ville ta opp i sin prosjektgudstjeneste. Fra årene før er det kjent at det legges veldig mye arbeid ned i prosjektgudstjenesten, og det skulle derfor har vært oppmøteplikt for den øvrige menighet. Konfirmantene fra Mebond og Øverbygda har fred til tema. Konfirmantene fra Innbygda, Vikvarvet og Selbustrand valgte kropp og konfirmantene i Tydal arbeider med temaet vennskap.

Kvinnenes internasjonale bønnedag Første fredag i mars var det duket for Kvinnenes internasjonale bønnedag. Opplegget til gudstjenesten var blitt utarbeidet av kvinner i Chile. Mange ble innvolvert i å gjennomføre gudstjenesten. Mange var tekstlesere. En forsangergruppe ble etablert og noen tok seg av kirkekaffeen etterpå. Det spesielle ved gudstjenesten er det økumniske perspektivet. Kvinner som tilhører ulike kristne trossamfunn var denne fredagskvelden samlet i Selbu kirke.

Tårnagenter i Selbu kirke Siste helga i januar var det Tårnagenthelg i Selbu kirke hvor 3. klassingene ble invitert for å løse mysterier, gå på oppdagelsesferd, finne skatter og ha det gøy i lag. Etter en tøff agenttest fikk alle agentbevis og kunne gå på oppdagelsesferd i kirka. Agentene var både under kirkegulvet, opp på kvisten og på tårnet. Søndag stod de for gjennomføringen av gudstjenesten.

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

7


Hard Rock, Hallelujah, nå er det sant:

Påskeukens dager

-Karneval Karneval er den morsomste tid i Musikkgjengen som skapte en glad stemning i Tydal kirke. Vegard Kjøsnes, Vegard Bjerkan, Martin Borelly og Ørjan Gjærevold.

Karneval Karneval er den morsomste tid i året sier noen. Morsomt var det i hvert fall for dem som fulgte menighetenes invitasjon til karnevalsgudstjeneste. Tydal kirke ble fylt av glad toner. Likens i Selbu kirke der feiringen fortsatte på menighetshuset. Karneval er en del av trosopplæringen. Med dette tiltaket vil vi gjøre barna bevisst på tiden som kommer etter karneval. Askeonsdag er nemlig begynnelsen for fastetiden som varer helt til påske.

Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Hos oss faller dermed påskedag mellom 22. mars og 25. april. Uken mellom palmesøndag og påske kalles ofte ”den stille uke”. Jesu lidelse og død står sentralt i denne uken. Palmesøndag, som uken innledes med, feires til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham som sin konge. Torsdag i den stille uke kalles skjærtorsdag etter norrønt skira, som betyr ”rense”. Det er fordi Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Dessuten feires skjærtorsdag til minne om at Jesus innstiftet nattverden. Den påfølgende dagen, langfredag, er til minne om Jesu korsfestelse. Dagen har fått navnet sitt fra at denne lidelsesdagen må ha vært veldig lang for Jesus. Selveste påskedagen feires det at Jesus stod opp fra de døde.

Påskens overlevelseskraft

Hadde påskeberetningen sluttet med Jesu lidelse og død langfredag, ville den ikke hatt overlevelseskraft til å nå oss i dag. Da ville ikke påsken vært det mysterium som fortsatt gir mennesker liv og håp. Jesu død er starten på det nye livet. Jesu dødsdag er ikke hans siste dag. Ifølge evangeliene stod han opp fra de døde tre dager etterpå. Det forandret alt. Det gir mening til ordene Jesus sa før han døde på korset: “Det er fullbrakt!” Troen på at Jesus stod opp fra de døde, er grunnvollen i kristen tro. “Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder,” skriver apostelen Paulus i 1Kor 17,17.

En rar forsamling hadde det moro på Selbu menighetshus etter karnevalsgudstjenesten.

Påskenattsmesse i Selbu kirke Påskenattsmessen er en av de eldste kristne gudstjenester vi kjenner til. I ly av mørket samlet de første kristne seg. Et stort lys, påskelyset, ble båret inn som et symbol på Kristi oppstandelse – lysets seier over mørket. Slik skal også vi gjøre det. I begynnelsen av påskenattsmessa bæres påskelyset inn med ropet: Kristus er sannelig oppstanden. Lyset fra påskelyset skal spre seg i hele kirka ved at alle får tent egne lys og høre den eldgamle påskelovsangen. I denne messen blir også det hele satt i perspektiv: Like fra skapelsen gjennom syndefallet til Jesu seierrike oppstandelse, som vi har fått del i gjennom vår dåp! Derfor er dåpspåminnelsen viktig, likeså nattverden der vi skal kjenne og smake vår oppstandne Herre i brød og vin. 8

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

Også i år vil det bli satt opp et påsketre i Selbu kirke.

Palmesøndag på Selbuskogen

Gudstjenesten på palmesøndag feires i år på Selbuskogen skisenter. Selbu menighet og Lånke menighet samarbeider om denne gudstjenesten som begynner kl. 12. Store og små ønskes velkommen. Ved fint vær blir gudstjenesten avholdt ute. Bjørn Thoralf Aune akkompagnerer salmesangen. Forsangere og flere tekstlesere er med. Etter gudstjenesten blir det salg av noe godt. Og skulle det være fortsatt nok snø blir det også skiaktiviter for barna.


Påskemåltid i sakristiet – nyhet på Aune Skjærtorsdag inviteres for første gang til gudstjeneste med servering av påskelam også i Tydal kirke. Gudstjenesten starter inne i kirkerommet som vanlig, og fortsetter rundt langbord i det nyinnreda sakristiet. Der serveres lammegryte med tilbehør. Fellesmåltidet avsluttes med nattverdfeiring, der brød og vin sendes rundt. Gratis – kollekt.

Pasjonsdrama i Stugudal kapell langfredag I Stugudal kapell markeres langfredag med den tradisjonelle gudstjenesten kl. 18.00, der Jesu lidelseshistorie dramatiseres Det blir diktlesning og musikk, men ingen preken denne dagen. Alteret er nakent og svart for å markere Jesu død, men gudstjenesten avsluttes med lystenning som peker framover mot oppstandelsen påskedag.

Familiegudstjeneste på Røvassbu påskedag Det er snart blitt tradisjon nå at påskegudstjenesten i Tydal feires Røvassbu. En behagelig familietur innover fra Østby, ikke langt fra Essandveien, ligger skihytta. Det blir gladmusikk på orgel, piano og trompet. Barna i barneklubben har laget påskepynt som vi skal pynte et fint påsketre med, og så skal vi lete etter påskegget. Salg av vafler, kaffe, brus og sjokolade.

PÅSKEANDAKT

Kristendommens mening på 3 minutter

- Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner Dette sier Jesus i Johannesevangeliet. Denne setningen er selve påskens essens. Det er dette det handler om når Jesus dør: Jesus viser oss en guddommelig kjærlighet som ikke har noen grenser, som går helt inn i døden, og som er sterkere enn døden. Dette var det bred enighet om blant de første kristne. Jesus døde ”for oss” i en eller annen forstand, og når vi er sammen med ham, er brodden i det onde tatt bort. Det er troens store mysterium, og kanskje burde vi stanse her, ta av oss lua og tilbe… Men vi mennesker kan ikke unngå å spørre videre: Hvordan er dette mysteriet nærmere å forstå? De første kristne laget seg flere teorier. La oss gå tilbake til den tiden da Jesus gikk omkring som predikant og healer. Gjennom det Jesus sa og gjorde, følte folk at Gud kom til dem og ble virkelig for dem. Kvinner, fattige, utstøtte, alle som sto lavt i kurs: Livet ble nytt, de fikk troen og håpet tilbake. Men da Jesus ble henrettet som en forbryter, ramlet hele korthuset sammen for vennene hans: Jesus var ikke Guds utsending likevel, men en bløffmaker og taper. Gud hadde forkastet ham. Ikke før hadde de tenkt dette, så begynte ryktene å gå: Noen hadde møtt Jesus. Han var ikke død. Han levde, på en helt spesiell måte. Stor forvirring igjen. Hva gjør en from jøde når han eller hun ikke finner ut av livet? Leser i Bibelen sin, den som vi kaller Det Gamle Testamente. Jesu venner trålet likt og ulikt i skriftene for å finne en mening. Dersom Jesus hadde Gud i ryggen likevel, hva var da poenget med hans lidelse og død? De fant ulike logiske forklaringer på troens mysterium, såkalte forsoningsteorier. Den for oss mest kjente kan vi kalle ulydige barn-modellen. Menneskene har vært ulydige mot Guds bud, derfor er Gud sint. Rettferdigheten krever at noen blir straffet. Men så straffer Gud Jesus i stedet for å straffe oss. Dermed kan vi gå fri, og vi får samfunn med Gud. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred… (Jes 53). Jesus blir et stedfortredende offerlam. Samtidig, fordi Gud og Jesus er ett, betyr det at Gud tar lidelsen på seg selv. En annen viktig modell for å forstå Jesu død er løsepengemodellen, der Jesus ble gitt som løsepenge for mange (Matt 20). Man tenker at menneskene er hjelpeløst fanget av djevelen og ondskapen. Gud kjøper oss fri ved å gi Jesus til djevelen som løsepenge. Men det djevelen ikke hadde regnet med, var at Jesus skulle bryte seg ut av helvete og stå opp påskedag… Hensikten med denne teoretiske utredningen er å vise teorienes grense. Dersom vi tar de kvasi-logiske teoriene bokstavelig, blir de groteske, latterlige og kanskje endatil umoralske. Logiske forklaringer kan aldri bli mer enn en tankehjelp for å nærme seg det uutgrunnelige mysteriet at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3,16). Per prest SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

9


1.mai

Motettkoret feirer 20-årsjubileum I 20 år har Selbu Motettkor eksistert, et kor som har vært til berikelse i gudstjenestene og i kirkens liv ellers her i bygda. Koret har gitt oss mange fine musikalske gleder og opplevelser i alle disse årene gjennom blant annet en rekke kirkemusikalske prosjekter som har rommet alt fra enkle, vakre bedehussanger og til store verk av Mozart og av Norges største komponist innen kirkemusikk, Knut Nystedt.

Gjennom alle de 20 årene har motettkoret fungert som et prosjektkor. Her har man ikke hatt faste, ukentlige øvelser året rundt, men i stedet har man hatt intense øvingsperioder fram mot at de ulike prosjektene skulle presenteres på konserter i kirken. La oss også ta med at sangere fra motettkoret jevnlig har fungert som støttesangere som har forsterket salmesangen ved en rekke gudstjenester. Og ved salmekveldene i Selbu Kirke har koret selvfølgelig hatt sin sentrale plass. I begynnelsen hadde koret godt og vel 20 aktive sangere, mens tallet de siste årene har ligget noenlunde stabilt på oppimot femten sangere. Noen av disse har vært med siden starten i 1990, noen har falt fra underveis, mens andre har kommet til. Det var de to kantorene, ekteparet Ann Christine og Jostein Grolid, som tok initiativet til å starte Selbu Motettkor i 1990. Og 11. november dette året hadde motettkoret sin første opptreden under Kulturvokko. Løfte og forskjønne gudstjenesten -Målet for motettkoret har i alle år vært å være med og løfte og forskjønne gudstjenesten med kirkelig korsang, sier Kaare Velle Høyem som selv har vært 10

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

med som sanger helt fra starten, og som også hadde gleden av å ha motettkoret som en positiv og viktig medspiller i hans tjeneste som prest i Selbu. -Jeg føler at motettkoret som selbukirkens eget kor har vært med og beriket gudstjenestene og kirkelivet, sier ”gammelpresten”. Grolids, Michaelis og Liv Det var altså kantorparet Grolid som tok initiativet og startet opp Selbu Motettkor, og disse to var også de sentrale drivkreftene i koret fram til de forlot Selbu i 1997. I ett år hadde man så tyske Sabine Michaelis som en driftig og inspirerende leder, før Jostein var tilbake i ett år. Fra 1998 har så kantor Liv Bang Nilsen vært drivkraft og leder av motettkoret. Lina Sandell og Egil Hovland, Mozart og Svein Ellingsen Det er ikke småtterier Selbu Motettkor har øvd inn og gledet sine sambygdinger med i disse 20 årene fra starten i 1990. Vi kan ikke ta med på langt nær alt, men nevner blant annet de årlige julekonsertene som representerer de siste forberedelser til høytiden


i Selbu Kirke. Ellers nevner vi prosjektet ”Sanger fra Iona” som bygger på musikk fra et klosterfellesskap på Hebridene sammen med gruppa Vadested, prosjektet med sanger av Lina Sandell, med Egil Hovlands ”Allehelgensmesse”, som man framførte årlig i bortimot femten år. Ellers må nevnes motettkorets storopplegg med musikk av W.A. Mozart, der også Marthe Belsvik, Mai-Britt Wagnild, Oddvar Nergård, Frode Fredriksen, Solveig Pettersen, Kaare Velle Høyem og Liv Bang Nilsen var medvirkende, og dessuten en utrolig fin salmekveld med sanger av den store salmedikteren Svein Ellingsen der Ellingsen selv var med og fortalte om salmene og om bakgrunnen for disse. St. Olavs strykeorkester og Melosensemblet Opp gjennom årene har også motettkoret hatt tett samarbeid med en rekke betydelige musikere både i og utenfor Selbu. Her kan blant andre nevnes St.Olavs strykeorkester, Trondheimssolistene, Marianne Thorsen, Nidarosdomens guttekor og Melosensemblet i Hommelvik, i tillegg til at man har nydt godt av nært samarbeid med lokale musikere som Marthe Belsvik, Anne Haave, Maria Borelly, Frode Fredriksen, Oddvar Nergård og Odd Halvor Moen. Med Petter Dass på turné Turnévirksomhet har heller ikke vært ukjent for motettkoret og dets medlemmer. I 1995 turnerte man i flere kirker sammen med Strindheim kirkes huskor i forbindelse med Petter Dass-jubileet, og senere har Selbu Motettkor opptrådt blant annet på ”Låna” kulturhus i den gamle prestegården i Melhus i tillegg til at man også har deltatt på konserter i Skjelstadmark. Og så må her heller ikke glemmes at motettkorets virksomhet har gitt to nye salmer, begge med tekst av Kaare Velle Høyem og musikk av Anne Christine P. Grolid. Den første, som er en pinsesalme, ble skrevet til bispevisitasen i Selbu i forbindelse med pinsen i 1993, mens den andre, et noe større korverk, ble skapt til og urframført ved kirkejubileet i Tydal i 1996. Jubileumskonsert Nå er det altså tid for 20-årsjubileum, og dermed er det også klart for en større jubileumskonsert i Selbu kirke. Den begivenheten inviteres publikum til søndag 1. mai, og da vil motettkoret presentere kantaten som bærer tittelen ”Visst skal våren komme”, med tekster av Eyvind Skeie og musikk av Sigvald Tveit, to av landets fineste skapere av folkelig, men også krevende kirkemusikk. Det er et spennende opplegg der motettkoret har fått med seg solistene Ingrid Borseth og Oddvar Nergård i tillegg til at Marthe Belsvik Stavrum spiller fløyte og Odd Halvor Moen tangentinstrumenter. Narve Rognebakke

Motettkorets jubileumssatsning

”Visst skal våren komme” Når Selbu Motettkor feirer 20-årsjubileum med stor jubileumskonsert i Selbu Kirke 1.mai, presenterer man altså kantaten ”Visst skal våren komme”, med tekst av Eivind Skeie og musikk av Sigvald Tveit, et større verk som appellerer til alle, uansett om man er musikalsk avansert eller musikalsk undermåler. Det er altså musikk som det er godt å lytte til. Skeie og Tveit har her latt seg inspirere av fortellingene fra Johannes Åpenbaring i Det nye Testamentet. Og her slår man fast at en gang skal det som kalles ”Det nye Jerusalem” stige ned til jorda og bringe det gode tilbake til menneskene. En gang skal urett, vold og nød avløses av frelse, fred og salighet, forteller Kaare Velle Høyem.. Det er altså først og fremst Bibelens framtidshåp som her blir fortalt i ord og toner av de to kjente skaperne av kirkemusikalsk sang, Skeie og Tveit. Og det er også dette budskapet som det jubilerende motettkoret ønsker å gi til sine tilhørere denne kvelden. Det er all grunn til å slå fast at at publikum virkelig har mye å glede seg til ved Selbu Motettkors jubileumskonsert 1. Narve Rognebakke mai 2011.

Noen av motettkorets medlemmer ved musikkandakten 27. mars i år.

Nye sangere er hjertelig velkommen Koret ønsker seg veldig nye sangere og er et åpent tilbud for alle som er glad i sang, og da spesielt alle typer kirkemusikk. Koret inviterer og utfordrer alle sangglade til å komme og bli med på et prosjekt; salmekveld, musikkandakt, konsert eller gudstjeneste. I og med at koret jobber prosjektbasert, kan man tilpasse mengden selv. Ta kontakt med kantor Liv Bang Nilsen på telefon 980 98 495 eller epost: liv.nilsen@selbu.kommune.no SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

11


Solidaritetsgudstjeneste for Palestina

”Noen må våke i verdens natt” ”Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord! Hjelp oss å følge ditt bud!” Disse salmestrofene var de første ordene under solidaritetsgudstjenesten for Palestina i Selbu Kirke den første søndagen i april. Det var en ungdommelig, vakker og sterk gudstjeneste, men en gudstjeneste der fortellingene var grufulle om den israelske statens overgrep mot den palestinske befolkningen i Gaza og i palestinske områder ellers. Historiene framkalte igjen de forferdelige TV-bildene fra Israels stadige angrep på uskyldige sivile for noe over to år siden. Så selve bakteppet for denne gudstjenesten var dystert, det var fortellinger om blod og lidelse og død. FN-soldatens og pilegrimens opplevelser En gudstjeneste i håp Gjermund Lund fortalte så i intervju med Per Prest Samtidig satt vi igjen etterpå med en følelse av å ha om sine opplevelser som FN-soldat i Libanon, og hva vært med på noe positivt, en gudstjeneste i håp om ei disse opplevelsene gjorde med hans holdninger til bedre framtid for menneskene innerst i Middelhavet, konfliktene i Midt-Østen. for jøder og palestinere, for alle. Inger Granby hilste på vegne av menighetsrådet Konfirmantene og brakte samtidig sine inntrykk fra hennes og Det var ei ungdommelig gudstjeneste, skrev vi. ektemannens pilegrimstur til Det Hellige Land i høst. Tonene var ungdommelige, lydnivået likeså, og det Det var faktaopplysninger som ikke er til å komme aller meste ble framført på en fin og inkluderende forbi når konflikten skal oppsummeres. måte av en del av årets konfirmanter, Marie Kulsetås, Det nytter å kjempe Mariell Wennberg, Marta Overvik, Daniel Lundem, Pia Nervik og Marit Moen. Vi vil tro at et slikt opplegg også Dagens preken var ved Berit Laanke, prest og nytilsatt oppleves av konfirmantene som en svært meningsfylt direktør ved pilegrimssenteret i Trondheim. Også del av konfirmantforberedelsene. hun var i høst med på den samme pilegrimsturen til Israel og Palestina som Inger Granby fortalte fra. Og I orkesteret satt Gjermund Lund, Alexander Berit Laanke oppsummerte i prekenen alle de tanker Snekkestad og Per Prest. Den siste hadde også som vi på ulike måter hadde blitt møtt med gjennom hovedansvaret for opplegget og ledet det hele, så gudstjenesten ellers. Hun poengterte blant annet at sannelig hadde den gode Per en travel kveld. Og livet er blitt mye vanskeligere for alle kristne i disse derfor skjønner vi prestemannens fornøyde hjertesukk områdene de siste årene etter at Israel stadig har til slutt over at dette jo faktisk gikk bedre enn han okkupert mer og mer land og har stengt ute de som hadde trodd på forhånd. bodde der før. Kristne palestinerne er nå for en stor Skal jobbe med ungdom i flytningeleir del utestengt fra de hellige stedene i blant annet Betlehem og Jerusalem, og snart vil det ikke være Selbus nyeste teaterstjerne, Ole Morten Ø Storhaug, kristne igjen her til å forvalte og ta vare på kirkene bidro på en aldeles utmerket måte både med sang og og helligdommene ellers i Det Hellige Land. Men Berit diktlesning, spesielt var hans framføring av Erik Byes Laanke forkynte også at det finnes håp i en av verdens ”Vår Herres klinkekuler” så intens og personlig at den tilsynelatende mest håpløse og fastlåste konflikter. Det gav oss et nytt innblikk i en tekst vi har hørt utallige Narve Rognebakke nytter å kjempe. ganger. Og i tillegg til hans kunstneriske framførelser kunne Ole Morten også fortelle at han før påske nå skal dra til Libanon der han i tre måneder skal jobbe blant ungdom i en flyktningeleir. 12

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

På bildet de medvirkende. Foran: Gjermund Lund og Per Kvalvaag. Stående fra v. Mariell Wennberg, Marie Kulsetås, Daniel Lundem, Marta Overvik, Marit Moen, Pia Nervik, Ole Morten Storhaug, Inger Granby, Alexander Snekkestad og Berit Laanke. Liv Bang


Blomsterfondet Vi vil slå et slag for Blomsterfondet! Kirkegården ved Selbu kirke er navngjeten for hvor flott den er. Grunnen til at vi klarer å holde den så fin er penger fra Blomsterfondet. Fondet brukes til ekstra-hjelp på sommeren, til dekning av spesielle kostnader som felling av trær, stubbe-fresing osv, og til beplantning av felles bed (NB ingen gravstell belastes fondet). Blomsterfondet brukes selvsagt også på Selbustrand og i Flora. Kirkegården på Selbustrand utvides nå i sommer, og kommer til å bli kjempeflott! For å klare å holde denne like fin framover er det viktig at Blomsterfondet styrkes. Mange bruker Blomsterfondet ofte. Vi vil likevel minne om muligheten til å gi minnegave til Blomsterfondet, og muligheten til å kjøpe blanketter i forbindelse med begravelsene i soknet vårt.

Stell av legatgraver Bor du utenfor Selbu? Har du det travelt? ”Bell du itj me” arbeidet med å stelle gravstedene? Menigheten tar på seg å stelle gravsteder på alle kirkegårdene våre. For en liten tusen-kroning (avhengig av størrelse på gravstedet) kan vi pynte og stelle i sommersesongen. Med et lite tillegg pynter vi også til 17. mai, om høsten og vi kan sette ned lys og legge på krans når du ønsker. Alle de vi steller for i dag har opplevd en prisøkning foran denne sesongen. Dette skyldes i all hovedsak at myndighetene krever at vi legger på moms på beløpet. I tillegg har vi justert prisene noe etter at de har vært uforandret i flere år. Menigheten skal ikke tjene penger på dette arbeidet, men vi må drive til selvkost. Det betyr at vi ligger langt under prisene på andre kirkegårder. Ønsker du hjelp? Ta kontakt med Kirkestua. Prisliste Lite plantefelt, -> 59 cm - Sommerstell - Pynting til 17. mai - Høstplante

kr kr kr

475,100,85,-

- Sommerstell - Pynting til 17. mai - Høstplante

kr kr kr

950,135,130,-

Plantefelt 60 – 89 cm

Plantefelt 90 – 120 cm

- Sommerstell - Pynting til 17. mai - Høstplante Annet som krans, blomsterbukett, allehelgensaften kommer i tillegg.

kr 1.250,kr 170,kr 130,lys til jul og nyttår, lys til

11. - 12. september

K

irkevalget gjennomføres hvert 4. år, men denne gangen er det bare to år siden sist. Dette skyldes to forhold; et ønske om å få kirkevalget inn samtidig med kommunestyrevalget og som et ledd i demokratiseringsprosessen i kirka. i våger påstanden om at det ikke noe sted er så stort demokrati som i kirka. Dette er hvis du måler demokrati i muligheten til innflytelse i valget. Alle som vil kan komme med listeforslag til valg av menighetsråd. Alt som trengs er 10 personer som foreslår ei liste med minimum 13 navn (11 i Tydal). Det er en nominasjonskomité i arbeid i hver kommune, men det forslaget de kommer med er det de som enkeltpersoner som står bak. Menighetsrådene har ingen innvirkning på listene. lle som står på lista har like stor mulighet til å bli valgt. Ingen er forhåndskumulert. Her er det du som velger som avgjør. Den du ønsker skal være med kan du gi en tilleggsstemme. Den du ikke vil ha i menighetsrådet kan du stryke. Opptellingen vil vise hvem som blir valgt. enighetene står foran store utfordringer i årene som kommer. Den aller viktigste er trosopplæring. Foreldregenerasjonen lærte om religion og kristen kulturarv på skolen. I dagens skole er ikke dette tema på samme måte. Så hvis det skal være behov for kirka som trossamfunn, institusjon eller om så bare som bygning i bruk, MÅ vi satse på trosopplæring. Hvis vi ikke satser, vil kirka stå tom. Museum eller pulserende liv, DET er spørsmålet!

V

A

M

Nominasjonskomiteen i Selbu består av Brit Marie Langseth (leder), Ingrid Olaug Grøtte, Kjell Mebust, Olga Irene Fuglem og Gjertrud Evjen som ikke var tilstede da bildet ble tatt. Nominasjonsprosessen skal være avsluttet innen 1. mai. SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

13


GAVER TIL BLADET

Bodil og Olav Korsvold 200,- Hjørdis og Gunnar Sesseng 200,- Aud og Ole Kolset 200,- Ellinor Jørum Wisniewski 200,- Inga Margrete Wennberg 200,- Astrid og Ola Fiske200,- Odd Voldset 200,- Toril Guldseth 100,- Marit og Henry Karlstrøm 200,- Mali og Per Wullum 200,- Jenny og Per B. Moen 200,- Marianne Bjørling 200,- Aud og Jarle Græsli 200,- Birgit og Jon Eggen Sæther 200,- Anne Mari og Bjarne Moslet 200,- Liv og Arvid Osen 200,- Anne og Ann Rolseth 300,- Elisabeth Setsaas 100,- Johanna og Jahn Larsen 200,- Signar og Bjørg Kulseth 300,- Kari Klingen Gilje 200,- Ingrid Nordvik 500,- Odd Hårstad 200,- Inger Lise og Bjørn Schanke 200,- Marit og Ola Renå 200,- Venke og Steinar Solem 200,- Gjertrud Ek 100,- Kirsten og Ottar Eggen 200,- Per Hove 200,- Kari Haugan 200,- Gerda Aas 100,- Jenny og Ingebrigt Kjeldstad 200,- Karin Sandsæter 200,- Gerd Marit Langli 200,- Gunnbjørg Vollan 100,- Anonym 200,- Per Jensen 300,- Bjørg og Magnar Kolstad 200,- Margit Simonsen 100,- Gudrun og Johan Kyllo 200,- Erling Andreas Thanem 200,- Marie og Ragnar Kyllo 200,- Aslaug og Tor Korsvold 200,- Tove og Mikal Kulseth 200,- Eva og Dagfinn Ekker 200,- Gudmund Byre 200,- Joril og Idar Solli 200,- Gerd og Oddvar Hårstad 200,- Ståle Aasgård 300,- Tora og Jens Hilmo 200,- Olav Bårdsgård 200,- Kari-Inger og Peder Johannes Emstad 200,- Brit og Trygve Aamelfot 200,- Ragnhild Marie Geving 200,- Inger Granby og Åge Sandvold 200,- Kari Petrine og Per Magne Uglem 200,- Tori og Einar Aas 300,- Oddny Hofsmo 100,- Gerd Moen 200,- Ingebjørg Mogård 100,- Kristin og Knut Morten Stokke 200,- Vigdis og Per Opphaug 200,- Einar Hagen 200,- Gunvor og John Evjen 200,- Marit og Einar Storhaug 300,- Sigrid og Ingulv Røset 200,- Lise Kjelsli og Jan Borseth 200,- Åsta og Jardar Sandstad 200,- Birgit Paulsen 100,- Brit og Steinar Nielsen 200,- Birgit og Bjarne Renå 200,- Johanna Moen 150,- Hjørdis Hegseth Engan 200,- Ingrid Velve 100,- Anonym 100,- Ingebjørg Rønning 100,Mali Stokke 200,- Anonym 200,- Solveig Sørflakne 100,- Anonym 200,- Jorunn Skjærvik 200,- Anonym 100,- Karina Hansen 150,- Arvid Aas 100,- Hanna Slind 150,- Steinar og Marit Grøtte 200,- Aud Birgit Haave Moen 200,- Solbjørg og Thomas Rolseth 200,- Anonym 100,- Anne og Jon Megård 200,- Anonym 200,Annepett og Ingvar Sandvik 200,- Karen Volden 100,- Marit Grendstad 200,- Petrine Kulseth 100,- Ingeborg Stokmo 200,- Aagot og Sverre Dragsten 250,- Åse Aftret 200,- Solveig Aune 100,- Anonym 100,- Ellen Overvik 100,- Magne Arne Nilsen 200,- Aud Ragnhild Ness 100,- Gjertrud Leistad 200,- Reidun Rasch-Olsen 200,- Per Overvik 100,- Selma Langli 100,- Helga Renå 200,- Victoria og Odd Svelmoe 200,- Jorunn og Ottar Høiby 200,- Marit og Gunnar Garberg 200,- Dagrun Mosve 250,- Kristine og Ola Aas 200,- Johan R. Kulseth 200,- Borgny Selboe 200,- Ingeborg og Arnt Fuglem 200,- Haldor H. Morset 100,- Anonym 100,- Inger og Leif Uglem 200,- Asbjørn Renå 200,- Aud og Ivar Kulseth 200,- Reidun Svelmoe Simonsen 200,- Anne Mari Storrønning 200,- Paula og Trond Kåre Langseth 200,- Lilleba og Alf Tørum 200,- Elfrid Rolseth 200,- Rigmor Synnøve Finnland 100,- Borgny og Gunnar Størseth200,- Hans Gunnar Morseth 500,- Anne Brandsfjell 200,- Ingebjørg og Ola Rolseth 200,- Anonym 200,- Inger og Karstein Breivold 200,- Inger Jørgenson 150,- Gerd og Jan Vik 200,- Sofie Vestad 200,Laila Margrete Gullseth 200,- Olga Kleppan 100,- Agnes og Ottar Opphaug 200,- Aud og Ole Kolset 200,- Solfrid Kildal 300,- Arne Kjølseth 200,- Solveig Tørum 200,- Ella Mosleth 200,- Gudny Hilmo 200,- Georg Aune 100,- Inger Aune 200,- Grethe Øren 200,- Kirsten og Kjell Stokke 200,- Milda Langlitrø 200,- Magnhild og John Opphaug 200,- Karla og Jan Ole Østby 200,- Marit Stokke 200,- Astrid Johnsen 100,- Svein Inge Eidem 200,- Eva Løkken Rygg 200,- Anonym 100,- Jon S. Stokke 200,- Anonym 100,- Ingrid Jensen 100,- Solveig Skjøstad Hoem 100,- Dagrunn og Tomas Eggen 200,- Christita og Harald Velve 200,- Birgit og Halvard Kulseth 300,- Oddveig og Bjørn Lyng 200,- Else og Nils Åsmul 100,- Reidar Aftret 200,- Grethe og Gunnar Sørmo 200,- Marit Anita og Nils Even 200,- Paula og Tor Arvid Borseth 200,- Kjell Magnar Mosleth 200,- Karin og Kjell Erik Setseng 200,- Arne Harry Eriksen 100,- Beate Brynhild Fosshode 200,- Arna Hammer 200,- Ove Røset 250,- Hans Erik Sørensen 300,- Ole Bergemo 200,- Anne Mari og Leif Arne Aashaug 200,- Herlaug og Odd Palmer Grøtte 200,- Thore Nome 100,- Sigrid og John L. Mogård 200,- Anne Torbjørg Sæther 200,- Ingolf Steinar Uthus 200,- Arne Magnar Hammerhaug 200,- Norunn og Per Palmer Langseth 200,- Kirsten og Harry Størseth 300,- Dianne og Ola Bjerkenås 200,- Eline Thorsen 300,- Ingeborg Leistad 200,- Ingeborg Brå 150,- Mary Siim 100,- Vigdis Uglemsmo 100,- Valborg Størseth 100,- Ingeborg og Ola Reitan 400,- Mari og Narve Rognebakke 500,- Inger og Inge Eidem 200,- John M. Bang 200,- Ingrid Sirum Samland 300,- Marit Roan 200,- Helga og Georg Trondseth 200,- Jorid og Ingebrigt Sirum 200,- Leif S. Voldseth 150,- Bjørg Setsåsbakken 100,- Inger og Svein Sørlie 250,- Ivar og Linnea Kirkvold 200,- Ingerid og Edvin Bellsli 200,- Bodil og Bjarne Uthus 200,- Klara og Ingalf Rønning 200,- Gjertrud Kvello 100,Målfrid Tangen 100,- Gunvor Myhrstad 200,- Magnhild Lien 100,- Wivi-Ann og Ingebrigt Garberg 200,- Arne Krogstad 200,- Bjørg og Oddbjørn Kjøsnes 200,Magne Eidem 100,- Målfrid og Helge Welve 200,- Odlaug og Ingfrid Viken 200,- Ola Morten Eidem 400,- Paula Kristine Garberg 100,- Inger Tove og Jan Arne Renå 300,- Bergljot Velve By 200,- Mary Weisetaunet 200,- Inga og Sigmund Balstad 200,- Johanna og Inge Tuset 200,- Petrine Mebust 100,- Agnes og Terje Mebust 200,- Bjørg og Gunnar Uglem 200,- Anonym 200,- Johanna Furan 100,- Mali og Bjarne Moslet 200,- Anonym 250,- Gunvor Rostad 100,- Margit Johannesen 200,- Inga Olsen 100,- Kari og Gunnar Alseth 200,- Ingebjørg Storvold 100,- Åsta Skurseth 200,- Birgit Venn 100,- Halbjørg Mosand 200,- Anonym 100,- E. M. Bjørnhaug 100,- Johanna og Kolbjørn Flakne 200,- Siv Ingebjørg Uglem Berggård 100,- Mildrid og Kjell-Erik Johnsen 200,- Bjarne O. Voldseth 200,Grete og Jostein Lien 200,- Anonym 200,- Anonym 200,- Anonym 100,- Aud Helga og Ola Dyrdal 200,- Liv Overvik 100,- Valborg W. Haave 200,- Haldis Balstad 200,- Berit Grøtte 200,- Laila og Svend Eggen 300,- Torhild og Jan Olav Aas 200,- Kari og Per Høiby 200,- Bjørnolf Aftret 200,- Nanna og Arvid Renå 200,- Marry og Mikal Rønsberg 200,- Gudrun og Ole Johan Vold 200,- Kari og Alf Nykkelmo 200,- O. og E. Haugum 200,- Sigrid og Joralf Østby 200,- Molly Uthus 100,Bergliot og Kristen Aas 200,- Gunvor og Kåre Kvennås 200,- Aina og Nils Flønes 200,- Eldbjørg Røsset 100,- Knut Paulsby 200,- Dagrun Aursjø og Bjørn Eidem 300,- Lis og Karl Nygård 500,- Solfrid og Leif Jensen 200,- Ingun og John G. Dragsten 200,- Solveig og Kolbein Stene 200,- Harald Stokke 200,- Mary Græsli 200,- Else Dahl 100,- Mildrid Lunden 150,- Idun Karin Sørlie 250,- Elisabeth Unsgård 100,- Gerd Lund 100,- Anne og Johan Arnt Elverum 200,- Kolbjørn Tangvik 100,- Jorun Kristine Vold 200,- Mary Østby 100,- Ruth Heidi og Halbjørn Eidem 200,- Ingebjørg Slind 100,- Sigurd og Gunvor Sæther 200,- Borghild og Børge Hansen 200,- Inger Marie Kjeldstad og Per Otnes 200,- Dagrun Næss 200,- Turid Haave 100,- Brit Helen Velve Frøseth 100,- Ragnhild og Oddm. Slind 200,Anne Eidsæther 200,- Julie Østby 200,- Liv Bellsli Lundgren 200,- Anonym 200,- Hermann Uglemsmo 100,- Anny og Per Magne Siraas 200,- Borghild Henriette Hoel 200,- Kåre Ingemar Garberg 200,- Karen Petrine og Arvid Magnar Græsli 100,- Aase Uthus 100,- Kristine Sesseng 100,- Gerd Oline Uthus 100,- Jon Balstad 200,- Margrete og Arve Opland 200,- Karen Petra Fuglem 100,- Inger og Jan Bjarne Kulseth 200,- Bjarne Ragnar Berge 200,- Ingunn og Lars Græsli 200,- Terje Hafstad og Heidi Krogh 200,- Sigurd Aftret 200,- Kåre Renå 200,- Aase og Egil Trapnes 200,- Sigrid Overvik 100,- Ottar Holden 200,- Bjørg Flønæs 150,- Magna Presthus 500,- Ingebjørg Renå 100,- Jens Alsethaug 200,- Brynjar Vollseth 100,- Mai Synnøve Eidem Olsen 200,- Solveig Røstvold 200,- Elin og Arnfinn Kvello 200,- Olga og Joar Forbord 200,- Astrid og Oddmund Voldseth 200,- Olav Kåre Fuglem 200,- Ane Stai 100,- Ingeborg Wennberg 200,- Mari Volseth og Haldor Arnt Garberg 200,- Ingeborg V. Svenkerud 200,- Solveig og John Borseth 200,- Liv og Ove Stamnes 100,- Solveig og Harald Fuglem 200,- Nils Bjørling 200,Ingrid og John Ingebrigt Haarstad 300,- Anne Grethe og Gunnar Møllenhus 200,- Bjørg og Lars Bårdsgård 200,- Ragnhild Kjøsnes 200,- May Grete og Gunnar Jarle Slind 200,- Gudmund Ottar Larsen 250,- Signe Lovise Havdal 300,- Brynhild Johansen 200,- Gunvor Nyhus 200,- Aksel Berge 200,- Anonym 200,- Anonym 200,- Gunnlaug og Per Græsli 200,- Valborg og Jann A. Reitan 300,- Irene Eggen 100,- Terje Avelsgård 200,- Rita Guldseth og Stig Uthus 200,- Helga Aunehaugen 100,- Helene og Eystein Røset 200,- Brit og Nils Overvik 200,- Arnstein Jarl Fuglem 200,- Turid Kvello og Olav Kyllo 200,- Solveig og Per Flakne 200,- Pål Almås 100,- Astrid Storrønning 100,- Per Arne Sandvik 100,- May-Britt og Kristen Garberg 200,- Guri og Reidar Kulsetrh 200,- Berit og Anders Wigdal 150,- Sigrid og John Aasberg 200,- Kåre Høgli 200,- Anonym 200,- John Lien 100,- Karen og Kåre Wennberg 200,- Maret og Steinar Engan 200,- Ola J. Guldseth 300,- Jorun Evjen Kallar 100,- Margrete Fuglem 100,- Dagny Randi Storsve 200,- Nelly og Ola Drivvoll 300,- Anne Marie og Ivar Jensen 200,- Inger og Tore M. Overvik 200,- Gerd Bodil og Bersvein Flakne 200,- Edvin Mebust 100,- Oddbjørn Sesseng 200,- Inger Grethe og Odd Græsli 200,- Ester og Karl Rønning 200,Ole E. Nervik 100,- Kari Græsli Haarberg 100,- Liv og Leif Inge Kvaal 200,- Bøya og Bjarne Nytrø 200,- Gro Einrem Volseth og Bjarne Volset 200,- Øystein Belsvik 200,- Målfrid og Jon Unsgård 200,- Mali og Magnar Eidem 200,- Olly og Arne Halseth 200,- Kari Pettersen 200,- Olav O. Fuglem 100,- Mary og Tormod Sæther 200,- Ingar Magne Kjeldstad 200,- Gerd og Gudmund Sandvik 200,- Kristen Flønes 200,- Gerd og Kjell Bjørling 200,- Liv Solfrid og Bård Ole Rolseth 200,- Harald Voldseth 200,- Sofie Aukan 200,- Anonym 100,- Bjørg Mari og Arvid Renå 200,- Ingeborg Kjeldstad 100,- Solveig og Gunnar Fuglem 200,- Martha og Magne Monsvold 200,- Oddbjørg Leksen 200,- Marit Audhild Flakne 200,- Astrid Setsaas 200,- Henny Brit og Birger Kulseth 200,- Mildrid og Ola Fuglem 200,- Solveig og Nils Hårstad 200,- Anny Grete og Paul Kråkvik 200,- Kjellrun og Helge Græsli 200,- Bersvend Græsli 200,- Marit og Gunnar Jarle Drivvold 200,- Lilly Kåsen 200,- Anonym 200,- Solveig Bondahl 200,- Else Skjei 200,- Bjørg Svendgaard 200,- Johan A. Skogan 200,- Mali Kulbotten 100,- Anonym 100,- Birgit Hallbauer 300,- Reidun Eklid 200,- Elisabeth Kjøsnes 100,- Tora Tjernvoll 150,- Anonym 200,- Anne Nykkelmo og Svein H. Jensen 200,- Ragnhild Almåsbakk 200,- Beret og Peder G. Krogstadmo 200,- Liv Marit Lorentzen 200,- Margot Aune 200,- Ingrid Helgemo 200,- Marie Bjørnstad 200,- Jorunn Sundset 200,- Gunvor Smith

14

SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD


SLEKTERS GANG Døpte i Selbu 30.01.11 30.01.11 13.02.11 06.03.11 20.03.11 20.03.11 03.04.11

Jenny Dragsten Andreas Røset Oda Marie Kveldstad Kulseth Inga Brudal Joakim Dahl Glørstad Håkon Græsli Tuva Sandøy

Gravlagte i Selbu 07.12.10 11.01.11 12.01.11 14.01.11 19.01.11 01.02.11 11.02.11 25.02.11 01.03.11 17.03.11 18.03.11 18.03.11 22.03.11 08.04.11

Brynjulf Margido Uglem Ingeborg Eidem Margit Ingebjørg Eidemshaug Borghild Odrunn Dragsten Jonas Hårstad Nelle Størseth Bjarne Jensen Tora Irene Lien Per Møllenhus Margot Sofie Slind Oline Fuglem Andreas Stokke Jenny Birgitte Lien Anne Rolseth

Jenny Dragsten

Andreas Røset

Oda Marie K. Kulseth

Inga Brudal

Joakim Dahl Glørstad

Håkon Græsli

Døpte i Tydal 06.02.11

Emmalinn Valli Kirkvold

Gravlagte i Tydal 02.07.10 07.01.11 13.01.11 18.01.11 18.01.11 25.01.11 28.01.11

Ingeborg Helga Mjåland Ester Edith Berggård Magnar Berggård Johan Aas Birger J. Aas Birger Lian Paul Odmund Paulsby

Dragsten 500,- Ola Morseth 100,- Ola Margido Stamnes 200,Asbjørg og Einar Mebust 200,- Jorunn Jensen 200,- Anne - Marie Nervik 200,- Kåre Tamnes 200,- Eli og Hans Olav Sørensen 200,Inger Helene Jørgensen 150,- Petra Kulset 200,- Brit og Torgeir Sundal 200,- Kirsten Kjøsnes 300,- Solveig og Kjell Aune 200,- A. B. 200,- Arnt Aunehaugen 150.- Mari Johnsen 100,- Berit Grøtte 200,- Sigrid Follestad Kulvik 200,- Reidun Ljøkjell 100,- Greta og John G. Fuglem 200,- Johanna og Erling Lyngen 200,- Unni Holte 100,- Klara og Magne Balstad 200,- Ragnhild Sundem 200,- Jon R. Nessmo 200,- Astrid og Arnfinn Hafsmo 200,- Ingeborg Elin Solbakken 200,- Aud Helen Uglemsmo 200,- Eva og Jon Erik Haarstad 250,- Eldbjørg Lund 200,- Klara og Ola A. Hårstad 200,Grete Tørum 200,- Annold Uglem 200,- Rosa Knutsen 200,Eystein Guldseth 100,Signe Aftret 100,-

Tuva Sandøy

HJERTELIG TAKK! SELBU & TYDAL MENIGHETSBLAD

15


B - P O S TA B O N N E M E N T Blad i fulldistribusjon Returadresse: Selbu&Tydal menighetsblad, Gjelbakken 14, 7580 Selbu

KIRKEKALENDER

FOR APRIL- JUNI 17.04.2011 PALMESØNDAG Selbuskogen skisenter kl. 12.00 Familiegudstjeneste

25.04.2011 2. PÅSKEDAG Selbu sykehjem kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

21.04.2011 SKJÆRTORSDAG Hersjøhytta kl. 12.00 Påskeandakt Gammelvollstoggo kl. 13.00 Påskeandakt Selbu kirke kl. 18.00 Gudstjeneste med påskemåltid og nattverd Tydal kirke kl. 18.00 Gudstjeneste med påskemåltid og nattverd

01.05.2011 1. MAI Selbu kirke kl. 12.00 Gudstjeneste Selbu kirke kl. 19.00 Jubileumskonsert Selbu Motettkor

22.04.2011 LANGFREDAG Selbu kirke kl. 18.00 Gudstjeneste med pasjonsdrama Stugudal kapell kl. 18.00 Gudstjeneste med pasjonsdrama 23.04.2011 PÅSKENATT Selbu kirke kl. 23.00 Påskenattsgudstjeneste med nattverd 24.04.2011 PÅSKEDAG Selbu kirke kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd Rødvassbu kl. 13.00 Familiegudstjeneste

12.05.2011 TORSDAG Selbu kirke kl. 18.00 Prosjektgudstjeneste med nattverd 15.05.2011 3. S. E. PÅSKE Selbu kirke kl. 11.00 Prosjektgudstjeneste med nattverd 17.05.2011 17. MAI Selbustrand kirke Familiegudstjeneste Selbu kirke Familiegudstjeneste Flora kapell kl. 13.00 Familiegudstjeneste Tydal kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste 22.05.2011 4. S. E. PÅSKE Selbu kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Tydal kirke kl. 18.00 Prosjektgudstjeneste med nattverd 26.05.2011 TORSDAG Selbustrand kirke kl. 19.00 Konsert med Selbuklang 29.05.2011 5. S. E. PÅSKE Selbu kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 02.06.2011 KRISTI HIMMELFART Selbu kirke kl. 18.00 Musikkandakt 05.06.2011 6. S. E. PÅSKE Selbustrand kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Tydal kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 12.06.2011 PINSEDAG Selbu kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 23.06.2011 ST. HANS Selbu kirke kl. 12.00 Eldres- og pensjonistenes dag. Gudstjeneste Med forbehold om endringer – se Selbyggen.

Menighetsblad for Selbu og Tydal nr.1/11.  

God påske! PÅSKE 2011 Eva Solbakken Organist aashauganne@hotmail.com mobil 995 69 390, privat 73 81 53 52 Ola Dalheim Per Kvalvaag Menighets...

Advertisement