Page 1

2

30/3-22/6

2011

65.책rgang

Full fart i presteg책rdsbakken

Etter speidergudstjenesten i Evje kyrkje 13. februar var det aktivitetsdag i presteg책rdsbakken
Kjærleiken reiser opp

”Å elske hverandre er å få den andre til å blomstre, tenke godt om seg selv og dermed få overskudd og frimodighet til å leve livet med en trygg visshet om at man er elsket og verdsatt. ” Slik stod det i andakten i Vårt Land 9. mars. – Er Guds kjærleik verkeleg slik? Er det sant at Jesus ikkje bare gjekk i døden for å frelse oss ynkelege syndarar frå ein velfortent lagnad, men at han faktisk hadde ein kjærleik som såg noko fint og stort i oss som han ville hjelpe fram? Få oss til å blomstre, gje oss gode tankar om oss sjølve, overskot og frimod? Nå i fastetida minnest vi Jesus som Guds offerlam for syndene våre. Men vi minnest òg hans kamp mot djevelen og alt som er vondt og bryt ned – ein kamp han vann. Det betyr siger over det som gjer oss motlause, så vi kan leve i kraft, kjærleik og visdom (2Tim 1,7). Vi er verdifulle for Gud! Jesus vil ha oss som vener – og medarbeidarar. Vi er verdifulle for kvarandre! Bibelen oppfordrar oss til å elske kvarandre. Det betyr ikkje bare å gjere godt mot kvarandre, men òg å støtte og oppmuntre kvarandre til å sjå vår verdi og bli dei menneska som Gud skapte oss til. ”Sjå kor stor kjærleik Faderen har synt oss: Vi skal kallast Guds born. Og det er vi.” (1Joh 3,1) Og når vi tek imot denne kjærleiken som Gud syner oss, får vi den same kjærleiken til kvarandre. Guds kjærleik reiser oss opp – og vi kan vere med og reise kvarandre opp! Kåre Eidem

To kyrkjer - eit sokn FEST Hornnes bedehus fredag 8.april kl.19.00 Finn Viggo Helgø taler. Masse sang / musikk Historiske glimt v/ Olav Arne Kleveland Koldtbord. Amerikansk auksjon VELKOMMEN Hilsen Hornnes Sokneråd

Evje Sokneråd

Oppmuntringen: APRIL Alle utfordres til å gi en positiv tilbakemelding, gjerne med en blomst til en eller flere kommunalt ansatte, til politiet, eller hvem det måtte være i ditt prestegjeld. MAI Ta en telefon til en det er lenge siden du har sett noe til. Kanskje kan dere gjøre noe hyggelig sammen? JUNI Hva om du tok en sjanse og gjorde mot et annet menneske det du så lenge hadde tenkt du skulle gjort? BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen
Vårkonsert i Evje kyrkje fredag 29. april kl. 19.00

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 22.juni For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 7.juni Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 19012011

Trykk:Setesdalstrykk AS

I år, som hvert år, skal våren ønskes velkommen med en flott konsert i Evje kyrkje. Det er bygdas egne folk som står for programmet, og det blir mye fint og variert musikk. Korpset og menighetskoret blir med. Ellers er det ulike sangsolister og instrumentalister som deltar. Flere pianister skal spille på vårt fantastiske flygel, og det blir også litt orgel og fiolin. Og ikke minst kan forsamlingen bli med på noen friske allsanger for å synge våren inn. Denne konserten er vårens gjenpart til vinterens julekonsert. Vi håper at oppslutningen kunne være like bra!! Det er veldig trivelig å være sammen i kirkerommet og nyte musikken i felleskap. Det er mange flinke folk på Evje som er ivrige til å presentere sine valg fra musikkens mangfold. For en rikdom!! La oss støtte opp om arrangmenetet!

BE OG TAKK Vil du vere med å be for kyrkjelyden? For born og unge, døypte og konfirmantar. For våre tilsette og alle i frivillige tenester. For alle som strevar med sjukdom, sorg eller konflikter. For gudstenester og andre samlingar om Guds ord. For det du ellers har på hjartet. Kvar onsdag morgon kl 9.00 er Evje kyrkje open for ei uformell bønesamling. -Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter når i bønn til ham vi går. Akk men titt vår fred forstyrres, sorg og uro blir vår lønn, alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.
Kom laosssamlast…” Om gudstenestereforma del 1

Tilskodar eller tilbedar? Gudstenesta er under lupa. Mange har hørt om ei Gudstenestereform for ny liturgi til søndagens gudsteneste. Denne artikkelen (og to til) skal gi innføring i kva som er på gang. Kva blir nytt? Er det nødvendig å forandre? I reforma som starta i 2003 og avsluttes med ei siste Kyrkemøtehandsaming i april i år er det noko som er viktig, noko som er viktigare og noko som er viktigast. Orda vi bruker er viktige. Liturgi er lære. Det et seg inn i tanken og følelsen fordi krafta ligg i gjentakinga. Livet er fullt av liturgi; faste ordningar for korleis du lever; alt frå dine morgonritual til korleis vi rammer inn dei store livshendingane. Difor er det ikkje uvesentlig kvavi seier og syng i kyrka. Orda og ordningane (liturgien) avspeilar og styrkjer trua. Men orda har endra seg i tidas løp. Når til dømes nokon kjenner angst for at syndevedkjenninga ikkje automatisk skal kome i starten av gudstenesta, kan det være nyttig å vite at slik har det bare vært sidan 1870…ikkje sidan Jesu tid. Og samtidig skal også den nye liturgien sjølvsagt innehelde ei syndevedkjenning. Mykje betre enn den vi har no. Fordi den nye hentar ord frå Bibelen. Ord er viktig, men i gudstenestereforma er det noe anna som er like viktig: at gudstenesta i kyrkja di både er ein del av ein lang tradisjon tilbake til kyrkas første tid og ein del av historia akkurat på din stad Både gamalt og nytt. Tradisjon og fornying er viktige stikkord. Kyrkja er ikkje et museum for å betrakte gamle ting, og heller ikkje ein marknad der

motene skifter frå dag til dag. Gudstenesta er ein Møtestad der du møter • Gud i Jesus Kristus • Din neste ved sidan av deg i kyr- kjebenk, på kyrkjekaffien ,i offer- føremålet • Deg sjølv i sanning og nåde Liturgi kan variere. Det har den alltid gjort. Og derfor er det viktigare at vi nå arbeider med å involvere fleire i gudstenestelivet. Her er det gode ting på gang i mange kyrker. Gudstenestereformas viktigare side er å hjelpe denne prosessen vidare slik at fleire kan seie: Det er vi som feirar gudsteneste. Ikkje berre presten! Derfor er eg i denne første (av tre artiklar) om gudstenestereforma komen til det viktigaste. Er du tilskodar eller tilbedar når du går til kyrkje? Det er lett å være tilskodar; samfunnet legg opp til det og vi lener oss makeleg tilbake for å betrakte og gi karakter. Vi skiftar frå kanal til kanal på fjernsynet. Vi deler ut karakterar til politikare, sjåføren i bilen føre oss, naboen, arbeidskameraten og…: gudstenesta, presten og organisten. Med dette utgangspunktet er det ikkje vanskelig å gå skuffa heim frå kyrka. Går du derimot med innstillinga at i kyrka er det noko som er større enn alle ordane, salmestrofene og prestens dagsform, ligg den muligheit at du blir tilbeder og ikkje tilskodar. Det er ei lykkeleg forvandling. Som ikkje hindrar deg i å ha meiningar og muligheit til å målbære dei. I si tid og på sin stad. Men som gjør at gudstenesta først og fremst blir ein møtestad med Den heilage Gud og Den Nådige Kristus og Din Lidande Med venleg helsing: Tom Martin Berntsen Rådgjevar liturgi i Agder og Telemark
Spesiell konsert på palmesøndag På palmesøndag kl. 19.00 blir det en spesiell konsert i Evje kyrkje med repertoar som passer ypperlig inn i påskeuka. Det er en strykekvartett som skal spille verket ”Jesu 7 ord på korset” av Joseph Haydn. Dette er instrumentalmusikk basert på Bibeltekster om Jesus’ korsfestelse. Tekstene skal leses av Kåre Eidem innimellom musikkstykkene. Denne musikken tolker tekstene på en veldig gripende måte som gjør ordene intens levende. Man vil få en skikkelig følelse av Jesu lidelse, men også av kjærlighet og tilgivelse. Joseph Haydn, en kjent klassisk komponist, skrev denne musikken opprinnelig for stort symfoniorkester, men senere skrev det om for strykekvartett, nettopp fordi den mindre besetning har en så direkte kommunikasjon, og musikken blir ennå mer følelsessterk når det blir formidlet som ”kammermusikk”.

Det er Lars Audun Hadland som styrer strykekvartetten som kaller seg for ”Concerto Moderno”. Hadland er fiolinist i Kristiansand symfoniorkester og er også aktiv som musiker på Sørlandet. Han spiller i flere ulike grupper. Denne gangen har han med seg tre unge musikere fra forskjellige land: Anna-Sofia Ulfsax på fiolin, Peder Sjögren på bratsj og Hannah Salo på cello. Sammen har disse fire et sterkt forhold til denne religiøse musikken, og de reiser rundt på Sørlandet i påsketiden og spiller ”Jesu 7 ord” flere steder, nettopp fordi de ”brenner” for saken. Vi er veldig heldig som fikk tilbud om en konsert her på Evje. Det er gratis inngang til konserten. Om du allerede er i ”feriemodus” til påske, så går det an å få med seg en oppbyggende konsert, sant vel?? Hjertelig velkommen til en fantastisk musikalsk opplevelse.
Konfirmanter Iveland kirke 17.april Evje kyrkje 14.mai Berås, Ragnhild Berås, Sigrid Eieland, John Salve Narvestad Engestøl, Mariell F Fossli, Peder Jeppestøl, Guro Kristine Ingebretsen Knutsvik, Synnøve Mannes, Sara Birgitte Nilsen, Anne Bø Nygaard, Hilde Olsen, Jan Roger Skaar, Stein Inge Stangvik, Trine Syvertsen, Ruben Andre Tveit, Håvard Ulriksen, Trond Antonius

Hornnes kyrkje 08.mai Hanne Sofie Eriksen Gunnbjørg Skjeggedal Bø Tonje Elisabeth Skaiaa Gåsdalen Magnus Hannås Marie Hornnes Asgeir Hunshamar Håvard Hunshamar Ann Charlotte Karlsen Kjellemo Daniel Abusland Kjetså Tobias Thorsen Moi Erik Nykland Marielle Risdal Skjeggedal Karoline Skomedal Live Sømme Arne Vivelid Margit Wiberg

Evje kyrkje 15.mai Amanuel Abdissa Fredrik Bjærum Bjorvand Kristine Buås Tveit Kamilla Buås Tveit Torjus Evje Siren Hasseldal Astrid Refsnes Malene Madsen Strandmyr Morten Tjessem Våge

Celina Berge, Helene Haugen Håkon Andersen Holte, Jonas Landås Daniel Lilleengen, Malin Pettersen Tor Smeland, Kristoffer Tallaksen Ole Martin Wienenga, Karoline Kristin Vognild Notto Åsland, Bjørnar Åtland Camilla Åtland, Helena Hannås Tone Liestøl Olsen

Slekters gang Iveland Dåp 23.5.10, Sunniva Risnes 30.5.10, May-Helen Beurling Løland, Maria Beurling Løland 18.7-10, Sarah Øirås 1.8.10, Miriam Honnemyr Omestad, Andreas Vathne, Emma Madelen Lindland Lilletveit 26.9.10, Lydia Frigstad, Kristine Kartevoll Myhren, Philip Self Lindland 24.10.10, Marcus Bjørnshei Frustøl 16.1.11, Julian Honnemyr Ingebretsen 30.1.11, William Stømne 13.2.11, Sara Birgitte Mannes, Ruben Andre Syvertsen, Benjamin Syvertsen 13.3.11, Andrea Landås Begravelse 22.06.10, Anders Omdal Vielser 29.5.10, Anne Gerd Eieland og Henrik Eivindson 3.7.10, Mariann Engestøl og Per Sigurd Høyland 10.7.10, Janne Steinsland og Morten Omdal 7.8.10, Tonje Øveland og John Trygve Håverstad 21.8.10, Ina Elise Bekkhus Martinsen og Erling Jomås 28.8.10, Rita Liestøl og Helge Eftevand 18.9.10, Hilde Håverstad og Sondre Birkeland 25.9.10, Ragnhild Øyna og Alfred Fjermeros 27.11.10, Nympha Medina og Geir Åge Grosås 31.12.10, Anne Cecilie Kvarstein og Morten Tveit24.apr.

Gudstenester 3.april

4. søndag i faste (Midtfaste) Joh 6,1-15 Hornnes kyrkje kl.18.00 Samtalegudsteneste A Vognild, offer-konfirmantarbeidet

Fredag 8. april

Hornnes kyrkje kl.10.00 Skulegudsteneste Ø Vognild Hornnes bedehus kl 19.00 Menighetsfest, taler: Finn Viggo Helgø

Lørdag 9 april

Iveland kirke kl 18.00 G2 Offer til Koriallverda Åpent bedehus etterpå

10.april

5. søndag i faste Joh 11,45-53 Evje kyrkje kl 18.00 Samtalegudsteneste A Vognild

Torsdag 14.april

Iveland kirke kl.18.00 samtalegudstjeneste med konfirmantene Ø Vognild

Fredag 15.april

Evje kyrkje kl.09.30 Skulegudsteneste A Vognild

17.april

Palmesøndag Joh 12,1-13 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse, nattverd, offer-diakoniutvalget A Vognild Iveland kirke kl.11.00 Konfirmasjon, offer –konfirmantarbeidet Ø Vognild Evje kyrkje kl.19.00 konsert L.A Hadlandstrykekvartett

21.april

Skjærtorsdag Luk 22,14-20 Evje kyrkje kl.19.00 Nattverdgudsteneste A Vognild Offer til diakonitjenesten lokalt

22.april

Langfredag Luk 22,39-23,46 Hornnes kyrkje kl.11.00 Pasjonsgudsteneste Ø Vognild Iveland kirke kl.19.00 Pasjonsgudstjeneste Ø Vognild

Påskedag Matt 28,1-8 Evje kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste med dåp, nattverd Ø Vognild Offer til misjonsprosjektet-Israelsmisjonen Iveland kirke kl.11.00 Høtidsgudsteneste A Vognild Offer til Menighetsfakultetet

25.apr.

Andre påskedag Luk 24,13-35 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste med dåp, nattverd A Vognild Offer til diakonisamarbeidet

Fredag 29.april

Evje kyrkje kl.19.00 Vårkonsert Bygdas grupper

1.mai.

1. søndag etter påske Joh 20,19-31 –Hornnes kyrkje 1. mai (1. mai-gudstjeneste) Am 5,14-15 –Evje kyrkje Evje kyrkje kl.11.00 Forenkla gudsteneste A Vognild, offer-kristne arbeiders forbund Hornnes kyrkje kl.18.00 Høgmesse Ø Vognild, offer-kyrkjelyden Nattverd Kyrkjekaffe

8.mai.

2. søndag etter påske Joh 10,11-16 Hornnes kyrkje kl.11.00 Konfirmasjonsgudsteneste, menighetskoret A Vognild, offer-konfirmantarbeidet Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Ø Vognild Offer til trosopplæringen Kirkekaffe

Lørdag 14.mai

Evje kyrkje kl.13.00 Konfirmasjonsgudsteneste A Vognild, Koriallverda Offer til konfirmantarbeidet

15.mai.

3. søndag etter påske Joh 16,16-22 Evje kyrkje kl11.00 Konfirmasjonsgudsteneste A Vognild, Koriallverda Offer til konfirmantarbeidet

17.mai.

17. mai (Grunnlovsdag) Luk 1,50-53 Evje kyrkje kl.09.30 Familiegudsteneste Ø Vognild Offer til Redd barna Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste A Vognild Offer til menighetsarbeidet Hornnes kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Ø Vognild, offer-sjømannskirka

22.mai.

4. søndag etter påske Joh. 16,5-15 Evjeheimen kl.16.00 Forenkla høgmesse A


Vognild,Kyrkjekaffe Iveland Bygdeheim kl.15.30 Forenklet høymesse Ø Vognild

29.mai.

5. søndag etter påske Ef 3,14-21 Elim kl.18.00 G2-økumenisk gudstjeneste Lindy Eidem

2.juni

Kristi himmelfartsdag Luk 24,46-53 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse, nattverd A Vognild Offer til Normisjon Kyrkjekaffi

5.juni

6. søndag etter påske Joh 15,26-16,4a Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Ø Vognild Søndagsskolens dag Offer til VestAgder Søndagssskolekrets Kirkekaffe

12.juni

Pinsedag Apg 2,1-11 Evje kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste, nattverd A Vognild Offer til misjonsprosjekt Israelsmisjonen Iveland kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste Ø Vognild Offer til Iveland bedehus

13.jun.

Andre pinsedag Joh 3,16-21 Hornnes kyrkje kl.11.00 A Vognild, nattverd Høgtidsgudsteneste, offer-diakonisamarbeidet Kyrkjekaffi

19.jun.

Treenighetssøndag (1. s. e. pinse) Joh 3,1-15 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse, nattverd Eiliv B Lønningen, offer-israelsmisjonen Kyrkjekaffi

Kyrkjeskyss Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42 Kirkeskyss: Iveland Menighetsråd trenger nye personer til kirkeskyssordningen. Vi takker Åse Gudrun Thortveit og Ragnhild Lilletveit for trofast tjeneste gjennom mange år.

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-IvelandKyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger1@hotmail.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960610 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


10

God å snakke med

25 jan holdt Iveland Menighet, Frivilligsentralen og Flyktningekonsulenten kurset ”God å snakke med” i regi av Kirkens SOS. Mette Stoveland og Inger Johanne Skofteland holdt et friskt og uhøytidelig kurs basert på 10 samtaletips. Vi lærte enkle teknikker for å bli en bedre samtalepartner for venner, koleger eller andre. Kurset er sponset av Gjensidige fondet og er gratis og uten påmelding - Et kurs som gjerne anbefales til alle! På bilde fra v: Mette Stoveland og Inger Johanne Skofteland fra Kirkens SOS, Lalla Lilletveit fra Frivilligsentralen, Flykningekonsulent Berit Hauane Stål og leder av Diakoniutvalget,Adina Skaiaa

6åringer fikk boka tre i et tre i Evje kyrkje


11

Familiegudstjeneste i Iveland kirke 30 jan: 30 jan ble det holdt en flott familiegudstjeneste i Iveland kirke v Øyvind Vognild og dåpsutvalget. Blant annet kom postmann Per å leverte presten et brev med ei gåte i . Dagens tale om da Jesus stillet stormen ble flott dramatisert. Det var også utdeling av bibler til 5 kl. Hyggelig var det også at Thore Oustorp var dåpsprest da barnebarnet William Stømne ble døpt. Bilde fra v: Audhild Bærheim, Anette Eieland, Lydia Låtveit, Kjell Øina, Anne-Lise Eieland,

Fasteaksjonen

Også i år blir det fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp i Evje, Hornnes og Iveland. Konfirmanter,foreldre og soknerådene er bøssebærere, og vi håper selvsagt på et godt resultat.

Aksjonen blir slik: Tirsdag 5.april kl.17.00 Iveland Tirsdag 12.april kl.17.00 Evje og Hornnes Årets aksjon handler om rettferdighet I følge FN lever over 1 milliard mennesker fremdeles i ekstrem fattigdom.Årets fasteaksjon setter fokus på økonomisk rettferdighet i Tanzania. Pengene er ikke øremerkede, slik at de også brukes der de til enhver tid trenges mest. Er du ikke hjemme når vi kommer, kan du sende penger via bank; 1594 22 87493. Ta vel i mot bøssebærerne når de kommer. Øyvind Vognild , Iveland menighetsråd Signe Hannås Lindland, Hornnes sokneråd Valborg Hauan, Evje Sokneråd.


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Moisund, Hornnes og Evje innbyr til

MESSIANSK PÅSKEMÅLTID på Hornnes bedehus fredag 15. april kl.19.00 Ved Asjørn Aasen Smak av rettar frå jødisk påskemåltid. Festmiddag. Kaffi og kaker. Dette er ein heilt spesiell festkveld, og ein fin inngang til påskefeiringa. Vi får gjennomgang av påskas innhald og bakgrunn gjennom tekstlesing, sang og måltid. Jødane minnest utgangen av Egypt. Jesus feira dette måltidet med sine disiplar då han innstifta nattverden. Vi som trur at Jesus er Messias, minnest hans liding og siger.

HODNE GÅRD

Notèr laurdag 21. mai på kalenderen! Det blir triveleg samling i år også på Hodne gård. Sang og musikk. Utlodning. Andakt. Grilling og matsal. Aktivitetar for alle aldersgrupper. Meir informasjon i Setesdølen når det nærmar seg. Følg med, følg med!! Sokneråda i Evje og Hornnes

Samværet varer 2 ½ - 3 timar. KOLLEKT Påmelding innan tysdag 12. april til Kari Irene Godtfredsen 37933296 / 99228076, eller Odd Olav Tveit 95889809

ALLE VELKOMMEN Israelsmisjonen

Emil (2) koser seg med saft og pølser etter familiegudstjenesten i Evje kyrkje 13.feb.

..må bare ha det

..er du med?

Ljosglimt nr. 2/11.  

2011 30/3-22/6 65.årgang Etter speidergudstjenesten i Evje kyrkje 13. februar var det aktivitetsdag i prestegårdsbakken

Ljosglimt nr. 2/11.  

2011 30/3-22/6 65.årgang Etter speidergudstjenesten i Evje kyrkje 13. februar var det aktivitetsdag i prestegårdsbakken

Advertisement