Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 2 april 2011 - 11. 책rgang

Suksess for T책rnagentene side

3

Fasteaksjonen 2011:

side

9

t

ad

Kirkevalget 2011

bl

4-5

RE Sn u N

side

Y T e T

Til kamp mot fattigdom


Tårnagen RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no

Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no

Sekretær: Fredhild Janette Einang 33 06 15 49 • 905 24 410 fredhild.einang@re.kommune.no

Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no

Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no

Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 467 646 76 vulveda@online.no

Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no

Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464

Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjuraskjer@gmail.com

Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no

Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no

Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 • kabraate@online.no

Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.no Revetal menighet: Stephen Reid • 934 16 757 • retttilstephen@gmail.coml Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.no Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Nettside • www.re.kirken.no Forsidefoto: Konfirmantene er klare som bøssebærere under fasteaksjonen 12. april (foto: PAA)Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Forstørrelsesglass hører med til redskapen når mysterier skal løses. Foto PAA.

Endelig var tårnagenthelgen kommet, påmeldingene hadde strømmet inn til englevaktsjef Ingunn! 35 agenter fra hele Re var klare til skattejakt og mysterier i Våle kirke! Tekst: Ingunn Nåtedal Det var passord for å komme inn i kirken! Agentene fikk agentbevis med eget agentnummer og fingeravtrykk. Agentbuffer ble delt ut! I Våle kirke denne lørdagen var kirkeskattene blitt borte… De måtte agentene finne før vi skulle feire gudstjeneste på søndag! Agentene løste rebuser og fant skattene rundt omkring i kirka. Nesten alle var oppe i tårnet for å finne ut hva som sto på kirkeklokka.

Flaggermusgryte

Mens agentene holdt på med skattejakt, skulle englevaktene dekke ”langbord” i midtgangen av kirken. Vi satte oss ned på gulvet og maten vi fikk servert var Flaggermusgryte! Bordet var dekket med edderkoppspinn og edderkopper. Ikke kom og fortell at agenter er pyser! Da klokka var 11 på søndag var kirken helt full! Tårnagentene duk-


nter på skattejakt ket plutselig opp fra benkeradene og sang agentsangen: Himmel over livet. Det var nesten så taket løftet seg i vår gamle steinkirke! ”Vi er tårnagenter!”

Edderkoppmuffins

Alle tårnagentene hadde forberedt forskjellige ting til gudstjenesten! En dramagruppe fortalte om at Jesus var stått opp igjen og viste seg for disiplene! Klokkegruppa fortalte om hva som stod med store bokstaver på kirkeklokka i tårnet: ”Land, land, land hør Herrens ord!” En dramagruppe gav sjefs-englevakten en oppgave: Hvem er med oss i alvor og latter? Svar: Det er Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Og jammen fikk resten av menigheten en oppgave og. Alle fikk beskjed om å gå hjem å lese i Bibelen (kanskje først børste støv av den…) Bibelverset vi fikk som løfte fra Gud var: ”Han gleder og fryder seg og gir deg på ny sin kjærlighet!” (Sefanja 3,17)

Teksten på kirkeklokkene måtte finnes og tydes. Foto Per Henning Mørck. Etter en flott gudstjeneste fikk vi spise tårnagentsjokoladekake og edderkoppmuffins. Det gikk med masse kaffe og saft! Takk for en flott helg alle agenter!

Tårnagenter og ledere kunne glede seg over en vellykket helg i Våle kirke. Foto PAA. 


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon! For én milliard mennesker byr dagen i dag på følgende utfordring: Hvordan overleve med mindre enn åtte kroner i lomma? Mer enn én milliard mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom. Det betyr at de har mindre enn åtte kroner å leve for per dag. Mange må legge seg sultne hver kveld. De mangler gjerne jobb, elektrisitet, skolegang, rent vann – egentlig det meste av hva vi her i Re tar for gitt. Må det være slik? Fattigdommen har mange årsaker. I fattige lokalsamfunn rundt om i verden er det mange mennesker som ikke har mulighet til å få en jobb eller til å skape seg en inntekt. Tilgang til banktjenester, slik at de kan komme i gang med en egen virksomhet, er svært dårlig. Samtidig ser vi at verdiene fra naturressurser som olje, gull og mineraler regelrett strømmer ut av fattige land i stedet for at de kommer befolkningen til gode. Pengene havner i lommene til store, multinasjonale selskaper eller hos en liten elite i landet. Tanzania er et klart eksempel på dette. Landet er Afrikas tredje største produsent av gull, likevel lever hver tredje tanzanianer under fattigdomsgrensa. Mindre enn ti prosent av verdiene fra gullet blir igjen i Tanzania. Ole A. Hafell, aksjonsleder i Re, er opptatt av at økoKirkens Nødhjelp tar fattigdomsproblemet ved rota. nomisk urettferdighet må bekjempes, at ingen store inSammen med partnerorganisasjoner i Tanzania jobber ternasjonale selskap skal tappe ressurser fra land i den de blant annet for å skape større åpenhet om inntektetredje verden. Foto Fredhild Einang. ne fra gullgruvene og for at gruveselskapene skal legge igjen mer i skatt slik at gullet også kommer folk flest En verden uten fattigdom er mulig til gode. Kirkens Nødhjelp Det handler om rettferdighet ber også finansministeren i Norge om å sikre at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom Takk for ditt bidrag 10. - 12. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen her i Re. Da kommer bøssebærere, i hovedsak årets konfirmanter til alle husstander i vår kommune. Pengene går til Kirkens Benytt kontonummer 1594.22.87493 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKS JON 2011 Nødhjelp over hele verden. Givertelefon 820 44 088 (200 kr) eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr)

steaksjon 2011 Støtt Kirkens Nødhjelps fa

10. – 12. april
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

Skaper sitt eget levebrød I Tanzania hjelper Kirkens Nødhjelp folk i gang med å skape seg et levebrød gjennom spare- og lånegrupper i lokalsamfunnet. - Medlemmene i gruppa sparer penger i en pott, og de får anledning til å ta opp små lån fra denne potten slik at de kan starte sin egen gründervirksomhet og forsørge familien sin, forklarer Ole A. Hafell som er aksjonsleder i Re. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk urettferdighet, hvor store, internasjonale selskaper tapper ressurser og rettmessige skatteinntekter fra land i den tredje verden. Kolonitiden er over, men utarmingen av landene skjer i like stor skala! Sammen kan vi kjempe for en mer rettferdig verden, og en fremtid uten fattigdom.

1000 nye sparegrupper

Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania forteller: - Siden 2006 har vi opprettet 1000 slike spare- og lånegrupper i Tanzania. Hele tiden møter jeg mennesker som imponerer meg med det de har klart å få til gjennom gruppene. De forteller den ene suksesshistorien etter den andre: Om at de kan spise seg mette, holde barna i skolen, at de har skapt seg et levebrød. Kirkens Nødhjelp støtter gruppene med opplæring, bankbokser og annet materiell.

Vil fjerne årsakene til fattigdom

Fattigdom har svært mange årsaker, én av dem er at store, internasjonale selskaper snyter på skatten i fattige land. - Fattige mennesker mister helsetilbud og skolegang på grunn av dette. Inntekter som kunne kommet landets innbyggere til gode, gjemmes unna i skatteparadiser. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ber vi finansministeren sørge for at ingen norske selskaper snyter på skatten i fattige land, forklarer Ole A. Hafell og oppfordrer alle til å støtte opp om aksjonen.

Med hjelp fra fasteaksjonen kan blant annet mennesker i Tanzania selv sørge for mat og arbeid.

Fakta: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

SKRIK-aksjonen

- Økonomisk rettferdighet: En fremtid uten fattigdom. - Bøssebærer? Ring tlf. 33 06 10 00 og spør etter kirkekontoret - Du kan støtte aksjonen direkte ved å: • Benytte kontonummer 1594.22.87493. • Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner) • Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)

Noen konfirmanter kommer til å selge lys for SKRIKaksjonen fordi de ikke får vært med på fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Dette er en konfirmantaksjon som Strømmestiftelsen har. Inntekten går til et prosjekt i samarbeid med KRIK for barn og unge i Kenya, Tanzania, Rwanda og Uganda for å utvikle barn og unge gjennom, idrett, utdanning, helse, informasjon og kristen tro. Se www.skrik.no
Nye kirketekstiler i Våle kirke Våle kirke har ikke komplette sett kirketekstiler i alle fire liturgiske farger. Nå som kirken er ferdig renovert innvendig, ønsker menighetsrådet å gjøre noe med det. Det er størst behov for tekstiler i grønn farge. Denne fargen brukes mest i løpet av kirkeåret. Det er opprettet en kirketekstilkomité. Vi har engasjert tekstilkunstner Laila Thorrud fra Hof til å utføre arbeidet. Et komplett sett vil komme på ca. kr. 90.000,-. Menighetsrådet har søkt og fått støtte fra Våle Sanitetsforening (kr. 20.000,-), Grette Sanitetsforening (kr. 7.500,-) og Våle og Undrumsdal pensjonistforening (kr. 3.000,-). Til sammen kr. 30.000,-. Menighetsrådet takker for gavene. Vi håper at det finnes privatpersoner eller foreninger som kan tenke seg å gi økonomisk støtte til nye kirketekstiler. Henvendelse kan skje til kirkekontoret på Revetal tlf. 33 06 15 49. Det er fire litturgiske farger; fiolett, rødt, hvitt og grønt. I fiolett har kirken alle nødvendige kirketekstiler. I rødt hvitt og grønt har kirken messehakel, i tillegg til antependium (forheng på forsiden av alterbordet) i rødt. Bilde til høyre: Prekestolklede og messehakel i lilla. Nå ønsker menighetsrådet komplett sett i alle litturgiske farger, i første omgang i grønt.

Beplantning ved grav Ønsker du å få hjelp til å plante og stelle en grav på en av kirkegårdene i Re kan kirkegårdspersonalet hjelpe deg. Hvert år stelles drøyt 100 graver på kirkegårdene i Re av kirkegårdspersonalet. Dette er enten graver det er opprettet en langsiktig stellavtale på, eller graver vi avtaler stell fra år til år.

Stellavtale

De som ikke ønsker å opprette en avtale over flere år kan bestille sommerstell som faktureres årlig. Satsene for stell

av graver er kr. 1401,- for fullt stell. Det innebærer utplanting av vårblomster før 17. mai, deretter utskifting til sommerplanter ved St. Hans-tider og høstplanter i september. Vanning og luking inngår i avtalen. Det er også mulig og bestille kun vanning og luking og at man selv sørger for å plante. Prisen for dette er kr. 828,-. Dette inkluderer leie av plantekasse som er obligatorisk ved inngåelse av stellavtale. Ønsker du å inngå en avtale for sommerstell ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 33 06 10 00.

Kildesortering på kirkegårdene Vi ønsker å være en ”grønn” kirke og oppfordrer alle besøkende på våre kirkegårder til å benytte seg av miljøvennlig materiale ved kjøp av planter og til å sortere avfallet før det kastes i våre søppelkasser. Ved kirkegården vil det være merket hvilke kasser man kan kaste forskjellig typer avfall 

i. Restavfall som plast, isopor, brunsnegler osv. skal i kassene som er merket restavfall. Bioavfall som for eksempel planterester går til kompost og blir med tiden til plantejord som kan brukes på kirkegårdene igjen.


Menighet i vekst Revetal menighet har hatt stor vekst siden oppstarten i 2004. I fjor høst var det i snitt 100 deltakere på hver gudstjeneste. Dermed er Revetal menighets gudstjenester på Røråstoppen skole av de best besøkte gudstjenestene i Re. Tekst og foto: Per Astrup Andreassen Søndag 20. mars var det årsmøte i menigheten med tilbakeblikk. Tilbakeblikk på egen menighetstur til Lifjell, tilbud om gruppesamlinger midt i uken, egen søndagsskole og klubb for de litt større barna, kirkelunsj etter hver gudstjeneste.

Ser framover

Menigheten ønsker imidlertid ikke å hvile på suksessen. På årsmøte ble det åpnet for innspill som menighetsut-

Hele menigheten med 105 besøkende denne søndagen laget stor sirkel i gymsalen på Røråstoppen. valget noterte og vil jobbe videre med i tida framover. Blant annet hvordan kan vi gjøre menigheten til et sted der alle aldersgrupper kan trives. Hvordan legge til rette for at de som nå er barn kan føle at det også er tilbud til dem når de blir ungdom? Skal vi ha gudstjenester hver søndag ikke bare annenhver? Hva med framtidige menighetslokaler, når kan vi få eget menighetsbygg på Revetal? Det nyvalgte menighetsutvalget fikk mange innspill som skal drøftes og tas med tilbake til menigheten. Så ble det servert boller, vafler og lapper.

Til Bodø I april reiser Julie Adelheid Groland og Kristian Heian sammen med Bjørn Vidar Ulvedalen til Bodø Internasjonal orgelfestival. Her skal de delta på et eget orgelkurs for ungdom. Begge begynte å spille orgel i sju-års alderen og begge er nå 13 år! Sprekt gjort av dem begge!

Orgelhalvtimen Ramnes kirke torsdag 14. april kl.20. Orgelmusikk ved kantor Truls Gran

Sommervikar

Vafler, boller og lapper er populært når det var tid for pause etter årsmøtet.

Re kirkelige fellesråd søker sommervikar til arbeid på kirkegårdene i Re. Vi søker en pliktoppfyllende ansvarsbevisst person som kan jobbe effektivt. Søknad sendes Kirkekontoret, Pb. 123, 3164 Revetal. Du må være over 18 år. Søknadsfrist 1. mai.
PĂĽskefeiring i kirkene i Re Menighetene i Re innbyr til feiring av pĂĽsken â&#x20AC;&#x201C; den store høytiden. I ĂĽr legges det opp til tre fellesgudstjenester: Palmesøndag er det Barnas PĂĽskedag pĂĽ RørĂĽstoppen skole. Gudstjenesten ledes av menighetsleder Sjur Askjer. Familien Stina og Dag Frode Helgestad deltar med sang og musikk. PĂĽskevandring. Kirkelunsj etter gudstjenesten. SkjĂŚrtorsdag kl.19: Gudstjeneste med nattverd i VĂĽle kirke. Sogneprestene Sølvi Lewin og Nils Ă&#x2DC;yvind Kjøl. Kantorene Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran. Sang av Bjørn Vidar Ulvedalen og Jan Henrik Wergeland. Langfredag samles vi i Fon kirke kl.10:30 med musikk til ettertanke. Kl.11:00 blir det pasjonsgudstjeneste. Sogneprestene Sølvi Lewin og Nils Ă&#x2DC;yvind Kjøl. Kantorene

Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran. Tekstleser: Sissel Kebely. Nadezhda Sivertsen spiller cello.

I tillegg til disse tre fellesgudstjenestene er det følgende tilbud: SkjĂŚrtorsdag kl. 11.00: VĂĽle sykehjem: Nattverdgudstjeneste. Sogneprest Nils Ă&#x2DC;yvind Kjøl og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. SkjĂŚrtorsdag kl. 11.30: Krakken sykehjem: Nattverdgudstjeneste. Sogneprest Sølvi Lewin og kantor Truls Gran. Langfredag kl. 19:00: Møte pĂĽ Menighetshuset. PĂĽskedag kl. 09:00: PĂĽskeotte i Vivestad kirke. Kort gudstjeneste før pĂĽskefrokosten pĂĽ Sagatun som begynner kl.10:00. Sogneprest Nils Ă&#x2DC;yvind Kjøl og kantor Truls Gran. Trompetsolo. PĂĽskedag kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste i Ramnes kirke.

Sogneprest Sølvi Lewin og kantor Truls Gran. DĂĽp og nattverd. Konfirmanter deltar. Trompetsolo. Offergave til Misjonsprosjektet. Etter gudstjenesten: Prosesjon ut pĂĽ kirkegĂĽrden der det synges om Ham som seiret over døden. PĂĽskedag kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste i VĂĽle kirke. Sogneprest Nils Ă&#x2DC;yvind Kjøl. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. DĂĽp og nattverd. Jan Henrik Eriksen: trompet. Offergave til nye tekstiler i kirken. PĂĽ veien ut av kirken fĂĽr alle en pĂĽskelilje. Ute pĂĽ kirkegĂĽrden samles vi til glad lovsang: Han er oppstanden! Halleluja! PĂĽskedag kl. 11:00 i Ramnes: Trompetsolo ved Willy Andreassen og sang ved Randi Gunhildstad 2. pĂĽskedag kl. 11:00: Undrumsdal kirke. Fra palmesøndag til pĂĽskedag. PĂĽsken i ord og toner. Sogneprest Sølvi Lewin og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. VĂĽle kirkes barnekor synger. Elever ved orgelskolen for barn deltar. Nattverd. Offergave til menighetsarbeidet .

-EDÂŹ6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹDETÂŹ ENKELTÂŹOGÂŹBILLIGÂŹĂ?ÂŹBRUKEÂŹBUSS 2EISÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹTILÂŹFASTÂŹMĂ?NEDSPRIS "ARN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NGDOM ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

5NG6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NEDÂŹÂŹ

6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

'ODT6OKSEN ÂŹ ÂŹĂ?RÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

(ONNÂ&#x2019;R ÂŹ ÂŹ KRÂŹ ÂŹPRÂŹMĂ?NED

6ESTFOLDKORTETÂŹERÂŹETÂŹSKREDDERSYDDÂŹPERIODEKORTÂŹSOMÂŹGJÂ&#x2019;RÂŹDETÂŹmEKSIBELTÂŹFORÂŹALLEÂŹÂŹ Ă?ÂŹBRUKEÂŹBUSSÂŹ&ORÂŹENÂŹFASTÂŹPRISÂŹREISERÂŹDUÂŹNEMLIGÂŹSĂ?ÂŹMYEÂŹDUÂŹVILÂŹIÂŹHELEÂŹFYLKETÂŹÂŹ %NKLEREÂŹKANÂŹDETÂŹIKKEÂŹBLIÂŹ+ORTETÂŹFĂ?RÂŹDUÂŹKJÂ&#x2019;PTÂŹPĂ?ÂŹSALGSKONTORENESMARTINGERÂŹBRUKERÂŹBUSS WWWVKTNO


Bli med å prege kirken Høsten 2011 skal vi igjen til valgurnene for å velge medlemmer til våre menighetsråd og bispedømmeråd. Ca 80 % av befolkningen i Norge er potensielle velgere. Kanskje ditt navn står blant dem vi kan stemme på?

Rådene i Re

I Re er det fem menighetsråd som skal velges. Det er Ramnes, Våle, Fon, Undrumsdal og Vivestad. Disse menighetsrådene har til sammen 27 faste representanter.

Av: Svein Arne Lindø, Leder Kirkerådet De aller fleste av oss har meninger om kirken. Både det som skjer lokalt, og det som skjer på nasjonalt plan angår oss. Det er mulig å være med å bestemme utviklingen, - blant annet ved å engasjere seg i kirkevalgene. Også ved 2011-valget skal vi vise at kirken er romslig og tåler en stor bredde i synspunkter. Jeg er en av mange som er opptatt av at kirken vår skal være et fellesskap for mange, et sted for undring, tvil, tro, sorg og glede. Det er om å gjøre at menighetens arbeid er tilgjengelig for hele befolkningen. Derfor arbeider vi for tydelige menigheter som inkluderer. Med disse erfaringene er jeg de senere årene utfordret til å ta ansvar i bispedømmeråd og dermed i Kirkemøte. Sist høst ble jeg i tillegg valgt

Oppgaver

til leder av Kirkerådet. Jeg angrer ikke på tiden jeg har brukt på dette. Anledningen til å påvirke, prege, og til å lære, er så stor at mange bør bli med på dette. Derfor kan du tenke over om det er i år du skal la deg nominere! Og hvis du av ulike årsaker må si nei til å sitte i menighetsråd, eller bispedømmeråd, - så bruk din stemmerett til å velge de personene du har tro på! Ta med deg en nabo, en slektning, eller dattera di når du skal til stemmelokalet. Til det beste for kirken din! Godt valg!

Givende periode -For meg var det engasjerende og lærerikt å sitte i menighetsrådet. Jeg fikk ta del i mange spennende og nye ting i forhold til kirke, både administrativt og rent praktisk. I tillegg traff jeg mange nye mennesker som møtte meg med respekt og gjorde meg tryggere og sterkere i min egen tro. Jeg anbefaler alle å ta en periode i menighetsrådet. Tove Øygarden, Ramnes menighetsråd 2005-2009

”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirkeloven § 9). Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk.

Menighetsråd

Første menighetsråd i funksjon i 1922. Ett i hvert sokn (1280). Til sammen 7500 menighetsrådsmedlemmer. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer pluss sognepresten. Rådet velges av alle sognets stemmeberettigede kirkemedlemmer for en periode på fire år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til et kirkelig fellesråd der hvor det er mer enn ett sogn i kommunen.

Valgdag

Kirkevalgene i 2009 og 2011 holdes samtidig med offentlige valg (stortingsvalget i 2009 og kommune- og fylkestingsvalget i 2011). Det er ett av premissene for den pågående demokratireformen i Den norske kirke. Premissene er uttrykt i en felles uttales fra alle partiene på stortinget i april 2008. I Re er det valgdag mandag 12. september.
10


Jubileum med fremtidstanker Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re. Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.

Fremtidsrettet arbeid I år er det 25 år siden Det Norske Misjonsselskap etablerte seg i Mali. Visjonen om å etablere en fulanitalende kirke er stadig den samme, men likevel er det stor forskjell på den organisasjonen Misjonsselskapet startet i 1986 og organisasjonen vår i dag. Tekst og foto: Stina Aanderaa Neergård Nå er Misjonsselskapet bare én partner blant flere andre; i årenes løp har vi fått både Frikirken (også fra Norge), to kirker fra Nigeria og en kirke fra Benin på laget.

Nye medlemskirker

Det var en glede for alle at tjuefemårsjubileet kunne feires samtidig som vi avholdt vår første generalforsamling der de afrikanske og de norske misjonene var likeverdige partnere, og det var også en flott ”bursdagsgave” at en av generalforsamlingens første saker var opptak av to nye medlemskirker som blir med oss: Den Lutherske Kirken i Kamerun og Den Lutherske Kirken i Etiopia. (De første seks misjonærene fra Kamerun kom allerede i høst, mens misjonærene fra Etiopia må gjennom en forberedelsesprosess blant annet med franskstudier før de kan komme til Mali.)

Avskjed og jubileum

Selve tjuefemårsjubileet ble feiret med gudstjeneste og deretter et fest-

Ole Harald Neergård fikk en stol i gave som takk for innsatsen i direktørstolen de siste seks årene. program med taler og underholdning og en stor middag. Personlig ble vi litt overrasket over at jubileumsfesten også ble brukt som en anledning til å ta avskjed med Ole Harald og takke ham for innsatsen de nesten seks årene han har vært direktør. Både styret og administrasjonen holdt veldig fine taler til ham og overrakte gaver. Vi har liksom ikke helt villet ta inn over oss at vi er i ferd med å forlate Mali, men det er nok bare å innse at vi nærmer oss slutten på vårt Mali-liv. Direktørstolen og direktørtittelen ble forresten overtatt av Ngayap Moïse allerede ved nyttår. Forventningen om at mindre ansvar skulle gi mer fri har forresten slett ikke blitt innfridd– det er minst like mye å gjøre som før.

Lokale arvtakere

Å avslutte og avrunde alt vi har vært involvert i er en stor jobb, men vi håper vi kommer i mål på en god måte. Det beste med tjuefemårsjubileet vårt var at de kristne fulaniene var så involvert i arrangementet. Flertallet av dem som var med i arrangementskomiteen var lokale kristne. Det var også flott at barna og ungdommene var med på festen. Når det er gått nye tjuefem år blir det antakelig deres ansvar å arrangere et femtiårsjubileum, og det skal bli spennende å se hvordan situasjonen vil være for den fulanitalende kirken i Mali da! Selv om vi snart skal reise fra Mali skal vi nok følge med videre!

11


Leirs

mmer 2011

Knattholmen, Sandefjord Mer info: www.knattholmen.no

Knøttenatt: 28. – 29. mai. Knøttenatt er en leier for barn fra 5 til 9 år. Pris for deltager 500,- Pris for ledsager 550,Tria-leir: 19. – 23. juni. Tria-leir er en leier for barn fra 11 til 13 år. Pris medlem 1 350,- Pris ikke medlem 1 750,Tria junior: 24. – 27. juni. Tria junior er en leier for barn fra 8 til 10 år. Pris medlem 1 150,-. Pris ikke medlem 1 550,Spiro: 8. – 13. august. Spiro er en leier for ungdom fra 13 til 19 år. Pris medlem 1 550,-. Pris ikke medlem 1 950,50 Pluss: 5. – 10. juli. En leier for voksne fra 40 år og oppover til pensjonsalderen. Vi kan tilby en uke med Bibeltimer, mye sosialt samvær, bading, soling og alt som hører Ferie til. Ferie for alle 1: Tidspunkt: 11.- 17. juli. Ferie for alle 2: Tidspunkt: 18. – 24. juli Ferie for Alle er familieleire der deltakerne selv er med på og skape innholdet. Dugnadsånd og felleskap er stikkord for disse arrangementene, men det blir også rik tid til ferie og sommernyting.

Krepseleir: 4. – 6. august. Leier for barn fra 6. – 8. klasse. Pris 630 kr Krepseleir: 9. – 11. august. Leier for barn fra 3. – 5. klasse.

Solåsen Leirsted, Tjodalyng Mer info: www.solasen.no/leir

Minileir: 4. – 5. juni. Leier for barn fra 3 – 8år m/voksen. Hobbyleir: 17. – 19. juni. Leier for jenter 2. – 4. klasse. Villmarksleir: 17. – 19. juni. Leier for barn fra 5 – 7. klasse.

Solsetra , Nedre Eiker Mer info: www.nmsu.no/tevebu

Olabilleir: 24. – 26. juni. Leier for gutter 2. – 4. klasse.

Sommerleir: 24. – 26. juni. Leier for barn fra 2. – 4. klasse. Pris 630 kr

Leir for utviklingshemmede: 28. juni – 5. juli.

Minileir: 17. – 19. juni. Leier for barn fra 3 – 8 år m/følge. Pris barn 1 – 2 år 190 kr, fra 3 år 380 kr og voksen 540 kr.

Watergames: Leier for barn fra 1. – 4. august. 4. – 7. klasse.

Strand, Sandefjord Mer info: www.actavebu.com Minileir: 26. – 26. juni. Oppblåste leirdager: 2. – 4. juli. 2i1: Trailer/Villmark: 5. – 9. juli. Sporty: 10. – 15. juli. H2O: 16. – 21. juli.

12


Til ettertanke

Skal du delta i Farmen? Livet handler mye om å tenke seg om, ut fra tanken handler vi og etterpå prater vi sammen om det som skjedde. Av: Bjørn Vidar Ulvedalen, kantor

I realityprogram på TV er det også gjengangeren: Deltakerne får oppgaver de må tenke igjennom, så kommer den delen som er morsomst for publikum; måten de løser oppgaven på. Etterpå forteller deltakerne om hva de tenkte og hva de følte underveis og hvordan de har det akkurat nå. 1. Mos 2, 8-9 og 3, 1-19

Jesusfarmen – episode 1

I ”Jesusfarmen” hadde Gud lagt alt til rette for årets episode. Farmen var prydet med alle slags trær, “herlige å se på og gode å spise av”. Oppgaven var klar: De skulle leve som best de kunne i denne farmen, men en ting måtte de passe seg for: Livets tre som var plantet midt i hagen, skulle de ikke spise av! Hvem har ikke opplevd dette: To barn som leker sammen, de har masse leker å velge mellom, men til slutt er de bare opptatt av en av tingene, og den gjenstanden skaper heftig krangel. Voksne er da ofte kjapt ute med å si: Dere som har så mye å velge mellom, hvorfor må dere krangle? Kanskje tar til slutt mamma eller pappa vekk denne ene leken som skapte krangel og legger den til side. I TV-programmene gjelder det og å løse oppgavene som gis, på best mulig måte, og den som henger etter med det, må til slutt ut! Det er ofte ikke nok å bare være best i klassen, du skal samarbeide med andre også. Men til slutt skal det kåres en vinner. I mellom tiden ryker den ene etter den andre ut av spillet. På dette punktet skiller Jesusfarmen seg ut fra TV-farmen: I Jesusfarmen må alle som en ut, når det går som det går: De ble opptatt av det eneste treet de

ikke fikk lov til å plukke frukt i fra. Slangen lokket kvinnen, kvinnen ga det videre til mannen, og ondskapens syklus er i gang. Gud blir vred og dømmer slangen til et liv i forbannelse, kvinnen til fødselssmerter og mannen til hardt arbeid.

Tid til ettertanke?

Nå er det vel tid for ettertanke? Eller er det for sent..? Nå begynner en ny episode av farmen. Denne gang er det faktisk Gud som tenker seg om: han vil forsøke å redde farmen sin. For å gjøre det på en rettferdig måte, sender han deltakeren selv, faktisk sin eneste Sønn. Sønnen blir først født av en jomfru, Maria som har fått beskjed av farmens sjefsengel, Gabriel om Guds plan, at hun må føde Jesus, Guds sønn. Med smerter føder hun Jesus i en stall med dyrene som nærmeste besøkende. Fødselen skjedde mens de var ute på en strevsom reise. Når fødselen er over må de ut på en ny og tøff reise, da de blir varslet i en drøm om at Herodes vil drepe barnet som er født. En dristigere start på en episode kunne vi neppe fått!

Her og skiller Jesusfarmen seg ut, i et samfunn med store klasseskiller, velger han de som står nederst på lista, fiskere, tollere m.fl.

Bli med i neste episode!

Nå kan vi ikke gå igjennom alle farmenepisodene her, men minne om at sendetiden for programmet er kl. 11.00, hver søndag i en av kirkene våre. Jeg vil bare føye til at i den siste episoden av Jesusfarmen blir vi alle spurt om å være deltakere. Alle trengs for oppgavene er mange og må fordeles mellom oss, slik som det står skrevet i en av våre salmer:

”I siste episode av Jesusfarmen blir alle spurt om å være deltakere”

Utvelgelsen

Når Jesus ikke lenger er et barn, når han er voksen og skal starte på selve oppgaven med Guds farm, så blir han som andre farmendeltakere satt på prøve. Han blir av Ånden ført ut i ødemarken, der han, liksom Adam og Eva, må lytte til fristerens stemme. Men Jesus velger motsatt strategi, i stedet for å lytte til djevelens fagre løfter, ber han djevelen om å lytte til det som står skrevet i skriftene. Etter dette skal han velge sine meddeltakere til farmen. Da gjelder det vel å velge de klokeste, rikeste, sterkeste og de friskeste deltakerne?

-“Å så, og å plante det andre skal høste, å gi og å tilgi, å løfte og bære, å lege og pleie, å åpne en dør til Guds rike.” Salmer-97, nr 173. Britt G. Hallqvist/ Arve Brunvoll. Nå er det tid for ettertanke, skal du ikke melde deg på til neste episode du også? Det er faktisk aldri for sent! Gud har dessuten gitt alle deltakerne løfte om en helt ny farm, hvor rettferdighet bor.

13


Slekters gang DĂ&#x2DC;PTE

DĂ&#x2DC;DE

30.01 Dyre Stokke Meen 30.01 Erlend Stokke Meen 30.01 Regine Rui 13.02 Brede Søyland Hoel 13.03 Mathias Førsund

18.02 Kari Bjune 20.02 Olav Dreyer SĂŚter 26.02 Tora Marie Sviland

RAMNES KIRKE

RAMNES

UNDRUMSDAL

06.03 Jacob Evensen Vanvik

02.02 Sigrid Anna Borgersen 16.02 Odd Solerød

VĂ&#x2026;LE KIRKE

VĂ&#x2026;LE

UNDRUMSDAL KIRKE

30.01 Simon Altander Bryme-Bø (døpt i Andebu kirke) 13.02 Ole Jacob Flugund 13.02 Nellie Heum Bergan 20.02 Amelia Larsen (døpt i Biskopshavn kirke) 27.02 Maya Sjue

10.02 Nelly Erichsen 22.02 Randi Elinor Sjue 03.03 Erik Aaberg 01.03 Signe Marie Kjølsrød 10.03 Astrid Sand

Navntilføyelser, omslip

14

tlf. 33 39 74 31 tlf. 33 39 76 37 tlf. 33 39 74 17 tlf. 984 46 489 tlf. 411 00 463

Ramnes menighet. Henvendelse til: Leif-Küre Lauritsen Solveig B. Myrstad Fredrik Bogstad Synnøve Finnerud

tlf. 33 39 65 98 tlf. 33 39 66 98 tlf. 33 39 60 39 tlf. 33 39 68 12

VĂĽle menighet Kirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra VĂĽletun ca. 10.40

Gravmonumenter

2EVETALGATA 2EVETAL WWWDITTKONTORNO 4ELEFON

Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue Berit Aanderaa Harald Solberg Berta Gunnerød Kristen Solberg

Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711

Norges musikkhøgskole sendte nylig fire studenter til VĂĽle kirke for ĂĽ observere orgelskolen for barn og voksne. Studentene skulle lĂŚre om hvordan dette foregĂĽr, og de fikk lĂŚrer om den nye orgelskolen â&#x20AC;&#x153;Preludiumâ&#x20AC;?. I tillegg til ĂĽ se pĂĽ fikk de prøve seg pĂĽ ĂĽ innstudere korte stykker med elevene. Dette er populĂŚrt for smĂĽ og store, spennende med nye lĂŚrer for elevene! Vi syns det og er litt gjevt ĂĽ fĂĽ studenter fra høyskolen da. PĂĽ bildet er en av studentene, opptatt med ĂĽ utveksle erfaringer med Kristian Heians.

Borrevn. 64, 3186 Horten Tlf. 33 07 34 16

Tjenesten er gratis. Bruk den!

Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders BrĂĽten tlf. 33 06 30 55

Musikkhøgskolen besøker orgelskolen

Borre Steinhuggeri AS

Kirkeskyss

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

www.steinriket-tonsberg.no


Det skjer i Re Gudstjenester 10.04 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S.Lewin og Truls Gran 10.04 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/ N.Ø.Kjøl. Våle kirkekor deltar. 13.04 Brårsenteret kl 09.30. Nattverdgudstjeneste v/S.Lewin og Truls Gran 17.04 Røråstoppen kl 11.00. Gudstjeneste v/S.Askjer. Palmesøndag er det Barnas Påskedag. Familien Stina og Dag Frode Helgestad deltar med sang og musikk. 21.04 Våle kirke kl 19.00. Gudstjeneste v/N.Ø.Kjøl, S.Lewin og B.V. Ulvedalen 22.04 Fon kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S.K.Lewin og T.Gran 24.04 Vivestad kirke kl 09.00. Påskeotte v/N.Ø.Kjøl, S.Lewin og B.V. Ulvedalen 24.04 Våle kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste 24.04 Ramnes kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v/S.K.Lewin og T.Gran 25.04 Undrumsdal kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste v/N.Ø.Kjøl og T.Gran 27.04 Fon kirke kl 20.00. Stille kveld 01.05 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjeneste v/S.Askjer. 05.05 Samtalegudstjeneste i Undrumsdal kirke kl. 17.00. v/S.Lewin og B.V. Ulvedalen 08.05 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/ N.Ø.Kjøl og B.V.Ulvedalen 08.05 Ramnes kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/S.K.Lewin og T.Gran 11.05 Ramnes kirke kl 18.00. Samtalegudstjeneste v/ S.K.Lewin og T.Gran Arrangementer Stokke Storband har solistkonsert i Våle kirke lørdag 21.mai kl 1800. Bill. kr 150,Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00 16. april, 21. mai, For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19

Sangkvelder for utviklingshemmede med venner Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,til kveldsmat (Gjelder også ledsagere). Kl. 18.30-20.15 06.04 Våle kirke 18.05 Undrumsdal kirke Kuff’ens barneklubb i Ramnes kl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesveien 796 02.05 Lage blomster Babysang kl. 10-11 i biblioteket på Brårsenteret hver tirsdag BarnekoREt For alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år kl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole torsdag i partallsuker Dirigent Olaug Jacobsen, musikalsk ansvarlig Truls Gran GospelkoREt kl.19-21øvelse på Røråstoppen skole Øvelser etter avtale pga et samarbeid med Ila Auto Våle kirkes barnekor Ledes av kantor Bjørn Vidar Ulvedalen Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke. Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse hver mandag kl. 18.45-21.00 Ten Sing For alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdag kl. 19-21. Følger skolens plan Miniklubben i Fon kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage 4 år – 1.klasse 08.04, 06.05 og 20.05 Fredagsklubben i Fon kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage 2. – 7.klasse 08.04, 06.05 og 20.05

Superfredag Røråstoppen skole kl. 18:30-20:45 Annenhver fredag For 5.-8. klassinger Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 17.04 og 01.05 Søndagsskolen i Våle I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00, 10.04 og 08.05 Søndagsskolen i Ramnes Møtes siste mandag i hver måned, i Ramnes kirke kl 1730 til 1830 25.04 Fon misjonssamband Møtene er søndager kl. 19.00 10.04 og 25.04 Våle misjonssamband Møter på Våle Menighetshus kl 19.00 07.04 og langfredag 22.04 Våle Normisjon 14.04. Møte på Våle Menighetshus kl 19.00. Påskens budskap i ord og toner. Bønn og kveldsmat HimalPartner Våle (tidl. Våle Tibetmisjon) 30.juni – 3.juli. Sommerstevne på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Hovedfokus i år er Haugiansk tankegang, og hvordan man med kristen tro og verdier i bunn driver misjon fokusert på praktisk handling og verdiskapning. Følg med på www.himalpartner.no Østre og Vestre Misjonsforening 02.05 Kl 18:00 hos Møyfrid Holm. Linnestad Misjonsforening 12.05 Kl 1800. Fellesmøte med Ramnes Misjonsforening hos Ruth Drillen. Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.

Bibelord

Gullkorn

I verdens øyne er den som har fått mest, rikest. I himmelen er den rikest som har gitt mest. F.B.Meyer

Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Joh 3,14–17

15

Re menighetsblad nr.2/11.  

Informasjon S n u side 4-5 d e t b la side 3 side 9 Fasteaksjonen 2011: Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Nr. 2 april 2011 -...