Page 1

PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2011 e.Kr.f.

Fastetiden startet med

Felleskirkelig gudstjeneste med ungdommelig preg Askeonsdag 9. mars kl. 19 i Vestre Porsgrunn kirke.

En verden uten fattigdom er mulig Det handler om rettferdighet

Tema: Det handler om rettferdighet! Også i år markerer vi starten på fastetida, og dermed også Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, med en felleskirkelig kveldsgudstjeneste i regi av Porsgrunn kristne råd i vestre Porsgrunn kirke. Gjennom sang, bønner, bibeltekster og preken, fokuserer vi på årets tema. Gudstjenesten får et ungdommelig preg med blant annet deltakelse fra konfirmanter og preken ved en representant for Changemaker (ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp).

steaksjon 2011 Støtt Kirkens Nødhjelps fa Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493 Givertelefon 820 44 088 (200 kr) eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr)

10. – 12. april

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJO N 2011

«Sanger fra Vest» i Østre! Søndag 27. mars kl. 11 blir det på nytt gudstjeneste med ”Sanger fra Vest” i Østre Porsgrunn kirke. Vi får besøk av presten og visesangeren Hans-Olav Mørk (se bildet). Han var også på besøk i Porsgrunn for noen år tilbake. Han har stått sentralt i arbeidet de siste ti årene med å oversette sanger fra vest – fra den keltiske tradisjon. Den irsk-keltiske sangtradisjon finner en stadig sterkere klangbunn i vårt land. Mange av disse salmene er kommet inn i det nye salmebokforslaget. Rundt omkring i menighetene holdes det gudstjenester og messer hvor kor, solister og sanggrupper har presentert disse nye sangene for en lyttende forsamling. De keltiske melodiene er søskenbarn av våre norske folketoner. Kanskje det er derfor de griper oss så sterkt. De bærer med seg en dyp og inderlig fromhet, hvor troen ikke åndeliggjøres, men vi utfordres til å overgi oss til Gud, til å søke Kristus daglig, til å bygge fellesskap og til å forvalte tid og penger på en rett måte. Det handler om å ta vare på hverandre og jorda vår. Hva er vel mer i tiden enn det? Denne søndagen (Maria Budskapsdag) vil Hans Olav Mørk lede gudstjenesten sammen med vår organist, lokale musikere og kap. Brobakken.

Bluesmesse i Vestre kirke. Rev. John Bluesband i aksjon i Vestre kirke.

Bluesmesse i Vestre kirke for femte gang Søndag 6. mars kl. 19 skjer det igjen i Vestre Porsgrunn kirke. Da blir det bluesmesse med Rev. John Bluesband. Rev. John, også kjent som pastor Jon Ultvedt i Gjerpen Misjonskirke, er denne kveldens sentrale person, sammen med bandet sitt, Rev. John Bluesband. Sokneprest Per Johan Wiig blir også med. Kollekt.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Min salme No livnar det i lundar

Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 975 63 950 (p) - 3409 Vikarprest Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd:

Jeg synes egentlig det er vanskelig å velge ut en spesiell salme som ”min salme”. Salmeskatten er stor og ikke minst innholdsrik. Den er også variert, både i innhold og form og er virkelig en Skatt. Det stod egentlig om to salmer. Jeg tenkte først på ”Ingen er så trygg i fare”, men jeg landet på ”No livnar det i lundar”. Mitt første møte med salmen var på skolen. Hver vår fant læreren frem denne og vi måtte stå ved pulten og synge. Jeg husker ennå stemningen sangen skapte. Det var lov å se ut av vinduet, selv om vi sang. Ute var det VÅR … alt godt lå foran ..... skoleferien og ikke minst bursdagen min i mai, årets vakreste måned. Salmen vitner om forventning, om det som skal komme. I Arendal driver jeg begravelsesbyrå. En av mine oppgaver som byråmann er å hjelpe pårørende i valg av salmer til begravelsen. ”No livnar det i lundar” brukes ofte i denne sammenheng, da særlig på våren. Salmen er til trøst for mange sørgende på grunn av den lyse avslutning i de siste vers. Det er også artig at dikteren spesielt nevner ”song” i vers 11. Våren er altså synonym med Lengting, Liv og Song. Da var det kanskje ikke så rart at det i sin tid var et eget fag i skolen man kalt SANG. Våren i Norge er flott! Det samme er det håpet vi har om det som ligger foran: Då me med viglsa tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge, skal lova Herren vår! Jeg gleder meg til våren!

Knut R. Bygland, organist i vestre Porsgrunn kirke har valgt salmen denne gangen. Han har et spesielt engasjement i forhold til musikkmessene i vestre kirke og Sinnsrogudstjenestene i Metodistkirken. NOS 765 No livnar det i lundar 1. No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid. 2. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. 3. Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, med sumar utan kulde og utan solarglad. 11. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, 12. Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

Vestre kirke: Har du lagt merke til ...

Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Claussen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Alteret i sakristiet Hvis du går innom sakristiet i Østre kirke, vil du legge merke til en spesiell altertavle. I boken ”Kulturbilder” av Wilhelm Swensen gis det flere opplysninger om denne altertavlen. Her heter det: «Inne i sakristiet står festet til veggen en tavle med streng arkitektonisk omramming. Det er restene etter det gamle skriftealteret som gjorde tjeneste ved privat skriftemål. Sakristiet ble oppført i 1830, og tavlen skriver seg sikkert fra samme tid. Tavlens midtfelt har inskripsjonen: ”Det samme Sind vere i eder, som var i Jesu Christo. Philipr 2, C. 5. V.” (I en nyere oversettelse heter det: ”Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus”. Fil. 2,5) Alterringen og knefallet er borte. Det burde være en tanke til overveielse om ikke dette knefall igjen skulle settes på plass. I vår tid nyttes sakristiene i kirkene oftere til brudevielser, og rommet bør da få et verdigere preg og et utstyr som svarer til rommets oppgave. Som det nå er, står denne merkelige tavlen uten noen tilknytning til rommet’, sier Wilhelm Swensen. PRH

Porsgrunn menighetsblad


Side 3

HER ERnoe NOE er ER Her NOE FORbarna BARNA for BARNA

VESTRE PORSGRUNN KIRKE 27.MARS KL.11.00 Bibelfortelling: Gud skapte verden Åpen barnehage med babytrall og småbarnstrall deltar RSGRUNN KIRKEKirkekaffe 27.MARS KL.11.00

Bibelfortelling: Gud skapte verden Åpen barnehage med babytrall og småbarnstrall deltar Kirkekaffe

VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ!

SANG, BIBELHISTORIER, AKTIVITETER

EN TIL STORE OG SMÅ! NÅR:

Annenhver søndag kl. 11.15-12.15 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 8/5 (blomstergudstj)

HVOR: Loftstua (2.etg i Kirkestua, bak Østre P. kirke) Møt gjerne i kirken først.

ALDER: Ca 4 -8AKTIVITETER år VELKOMMEN! LHISTORIER,

enhver søndag kl. 11.15-12.15 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 8/5 (blomstergudstj)

tstua (2.etg i Kirkestua, bak Østre P. kirke) gjerne i kirken først.

4 -8 år

VELKOMMEN!

Lørdagsresitasjoner i Østre kirke i våres! Kantor John Beech(se bildet) starter med klassisk orgelkonsert lørdag 12. mars kl. 13. Lørdag 26. mars kl. 13 vil John Beech benytte både orgel og piano for å presentere film-musikk. Så blir det en ny lørdagsresitasjon 2. april sammen med Birgit Hoffmann (fiolin). Arrangementene vil vare ca. en halv time og det blir kollekt til musikkarbeidet i kirken.

Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - Mars 2011 e.Kr.f.

Frivillig kontingent/gave til menighetsbladet Menighetsbladet trenger din støtte! Med dette nummeret av menighetsbladet følger en giro som du kan bruke til å betale en frivillig kontingent eller gi en gave til menighetsbladet. Nå trenger vi din solide støtte! I fjor hadde vi et underskudd på nesten 50.000 kroner! Årsaken til det var både økte utgifter og betydelig mindre inntekter fra frivillig kontingent (bare en giro i fjor). Egenkapitalen er nå brukt opp, så vi trenger din gode støtte for å komme i balanse! Vi får annonseinntekter på ca. 60.000 og trenger minst tilsvarende fra dere for ikke gå med underskudd. Vi har stor tro på at du fortsatt setter pris på bladet vårt og at du vil sikre at vi kan gi ut dette informasjonsbladet også i framtida!

Kvinnenes internasjonale bønnedag Tid: Fredag 4. mars kl. 11 Sted: Porsgrunn metodistkirke Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag i Metodistkirken. Kirsten Holmbakken Eliassen taler og Hjemforbundets strengemusikk deltar med sang. Turid Walaas og Birgit Hoffmann bidrar med musikk.

Nye bibeltimer i Østre Porsgrunn kirkestue De to neste bibeltimene i vår blir onsdag 2. og 16. mars også de i østre Porsgrunn kirkestue kl. 19. Onsdag 2. mars skal diakon Einar Svendsen ta for seg temaet: ”Troen i møte med dagens nød”. Onsdag 16. mars skal kap. Ivar Brobakken og Tord Samdal innlede på temaet: ”Troen i møte med samfunnet”. Begge kveldene blir det servert kveldsmat og det blir anledning til samtale.

Tilsetting av kapellan Det nærmer seg tidspunktet for tilsetting av ny kapellan i Porsgrunn menighet. Det har gått en tid siden Arild Strand sluttet (sommeren 2010). Det har så vært en prosess rundt stillingsstørrelsen, men det hele landet på at kapellanstillingen ble lyst ut som en 70% stilling. Bispedømmerådet gjorde forhåpentligvis sitt tilsettingsvedtak i møte 22. februar og vikarprest Synnøve Skree Skjeldal er blant søkerne! Følg med på våre nettsider og så kommer vi tilbake i neste nummer.

3


Foto: David Emhjellen Paulsen

Tårnagenter i Østre Porsgrunn kirke Helga 22. og 23. januar var 32 tårnagenter samlet i kirken til spennende oppdrag. Kirken, tårnet og bibelfortellinger skulle utforskes. Nysgjerrige og forventningsfulle 3 klassinger lyttet da politiet kom på besøk og gav agenttips. Deretter ble de sendt ut på oppdrag med lommelykt og luper. Det ble servert agentmat, og senere dukket en ukjent gjest opp. Helga ble avsluttet på søndag. Da var hele familien velkommen til tårnagentgudstjeneste og kirkekaffe. Se flere bilde på www.porsgrunnmenighet.no

Gudstjenester med karnevalsopptog To søndager på rad, først i Østre Porsgrunn kirke og så i Vestre Porsgrunn kirke, hadde barna kledd seg i karnevalsutstyr og var klar for gudstjeneste. Årets 6-åringer ledet an prosesjonen mens de slo på rytmeinstrumenter. De hadde gått tre onsdager på 6-årsskolen og hadde øvd seg både på å spille og synge. Senere i gudstjenesten fikk de boka ”Tre i et tre”. Ivar prest fortalte om Sakkeus, og om at Jesus vil være venn med alle.

4

Porsgrunn menighetsblad


KIRKEN I EN NY TID Hva vil det si å være evangelisk luthersk kirke i dag? KORT HISTORIKK Da den tyske munken Martin Luther slo opp sine berømte ”teser” på kirkedøra i Wittenberg, hadde han ingen tanker om å etablere et nytt kirkesamfunn. Han ønsket bare å peke på enkelte ting ved datidens kristendomsforståelse som han mente var i strid med Bibelens lære. Resultatet ble, som vi vet, en evangelisk luthers kristendomsforståelse som spredte seg til store deler av den vestlige verden, også til vårt land.

ARVEN FRA LUTHER Som evangelisk luthers kirke har vi en arv å forvalte, fornye og gi videre som et viktig bidrag til Jesu Kristi kirke over hele jorden i vår tid. På en genial måte lærte Luther oss å holde sammen det som kan synes å være motsetninger: * Loven og evangeliet * Samtidig rettferdig og synder * Det åndelige og det verdslige * Det hellige og det profane På denne bakgrunn kan vi også forstå Luthers tanker og formu leringer: * Nåden alene * Troen alene * Skriften alene * Kristus alene

Følelsen av synd, skyld og utiltrekkelighet er der, men gis andre navn. Det sies at vi lever i Idol-generasjonen, der det gjelder å lykkes og å være vellykket på alle områder. Vi våger ikke å konfrontere verken oss selv eller andre med realitetene om livet slik det er og slik vi opplever det. En kirke som kjemper for rettferdighet Luther understreket at verden er Guds skapte verden – som han skapte ved sitt ord. Rettferdighetslæren setter fri, men er aldri en unnskyldning for kristne til å bli værende i en slags hvilestilling. Vi kan, og skal skape rettferdighet ved vår frie vilje. Dette innebærer blant annet at vi med stor frimodighet skal delta i arbeidet for å skape en rettferdigere verden, både på lokalplanet og i en verdensvid sammenheng. I viktige spørsmål skal kirken både profilere verdier og utfordre politisk ansvarlige. Gudstjenestens avslutning, slik den har vært til nå, er dypt luthersk: ”Gå i fred og tjen Herren med glede”.

Luther-rosen

Luther-rosen er kirkefader Martin Luthers personlige segl fra 1530. Dette seglet har blitt et utbredt symbol for Den evangelisk-lutherske kirke, selv om det ikke bør ses på linje med de vanlige kristnesymboler, ifølge J. Ursins bok: Kristne symboler.

Å VÆRE EN EVANGELISK LUTHERSK KIRKE I DAG En kirke som formidler Guds nåde i Kristus På Luthers tid krevde kirken bot og avlat for å kunne tilgi og anerkjenne. Nåden ble nådeløs og mennesker måtte gjøre seg fortjent til nåden. Det moderne mennesket i dagens rike Norge står også i fare for å erfare det nådeløse, om enn på en annen måte enn på Luthers tid.

En kirke preget av åpenhet og mangfold I en beskrivelse av kirken som mangfoldig kan vi snakke om mangfold både i ytre og indre forstand. På det ytre planet oppleves kirken som økumenisk, blant annet ved at fellesskapet av lutherske kirker i verden har vært en aktiv pådriver i økumenisk, dvs. felleskirkelig arbeid. I beskrivelsen av en evangelisk-luthersk kirke i dag er også det vi kan kalle det indre mangfoldet en viktig del av virkeligheten. Vår lutherske identitet åpner for å gi rom både for individualisme og fellesskap i menigheten. Det utfordrer oss til å gi aksept for ulike fromhetstradisjoner, lokale varianter og løsere soknebånd, slik vi ser tendenser til i dag. Som stor folkekirke har vi både privilegiet og utfordringen til å gi rom for troens mangfold innenfor kirken. Det er avgjørende viktig at vi som kirke ikke definerer så stramme rammer og strukturer at det begrenser mulighetene for at et rikt mangfold kan vokse fram lokalt. LR

Martin Luther har selv forklart meningen med dette seglet. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfestede Jesus Kristus. Det røde hjertet viser til liv og kjærlighet. Hjertet skal stå i en rose, for å vise at troen gir glede, trøst og fred. Derfor skal rosen ikke være rød, men hvit, som er åndens og englenes farge. Rosen skal stå i et blått, himmelfarget felt, som skal markere at gleden nå er en begynnelse på den himmelske glede. Den gylne ring skal minne oss om den himmelske herlighet, som, liksom ringen, er uten ende.

Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - Mars 2011 e.Kr.f.

5


Bryllup? Lei en Rolls-Royce

Porsgrunnsveien 188, 3735 Skien Tlf.: 35 50 53 20 - skien@bdo.no www.bdo.no

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video

BDO_90x30_Skien.indd 1

06.12.2010 10:04:32

Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A

Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

. Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

. Vedr.: Tlf. 35 55 46 33

Dumt å bli lurt! Gå heller til Strandberg

Med vennlig hilsen Aabjørnsrød Regnskap AS

Byens beste bilder Dag Aabjørnsrød

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

Februar 2011

Kjær venner! Hvilken sesong er det i Norge nå? Nei, spørsmålet er ikke om det er ski-/ eller bade-sesong. Men hva er det dere sår og høster, og hvilken avling er moden til å spises? Her er det tid for å pløye maisåkrene, og naboen tvers over dalen er i full gang. Det må gjøres nå, for maisen han skal så der må bli moden og høstes før risen skal planets i samme terrasse akkurat i rett tid til regntiden begynner. Overlevelses-strategi i landsbyen er ikke noe for amatører. Når det snur Det er spennende å gå legevisitt. Vi har jo nesten alltid alvorlig syke barn innlagt. Noen greier seg ikke, og i løpet av kuldeperioden i det siste har vi hatt et par bitte små med lungebetennelse som har vært så nedkjølt da de ble innlagt at de døde i løpet av første natt. Men så er det gode opplevelser når vi kommer inn i sykerommet en morgen og møter blikket til et barn som har komet gjennom en krise. Plutselig er det lys og liv i øynene. Og akkurat det samme lyset finnes ofte samtidig i mors blikk. Her skal dere få møte to slike: Den to måneder gamle gutten var kritisk syk med lungebetennelse. Han var nedkjølt av å ligge i våte klær, mor fikk ikke tørket dem nå som tåka ligger Han fikk antibiotika, intravenøs væske og ekstra oksygen på ”intensivrommet” vårt, mer avansert behandling har vi ikke å tilby. Tørt tøy, varmt teppe og lue gjorde også godt. I 48 timer balanserte han på kanten av livet. Så kom vi på visitt en morgen og møtte dette blikket. Da er slaget vunnet. Mor kan hvile etter å ha hatt døgnvakt lenge. Lille Anil er minst av fem og har en far som er alkoholiker. Mor sliter hardt som dagarbeider. De trengte all den hjelp de kunne få fra Pasientstøttefondet. PS! Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: www.porsgrunnmenighet.no

SLEKTERS GANG Døpte: Mathias Sørensen Lars Sletten Celine Ledet Søgaard Samuelsberg Leon Salte Tidemandsen Døde: Alfhild Dahl Arvid Waldussen Gunhild K. Deilhaug Liv Dorthe Øvald Ruth Aspaas

Offer i Østre Porsgrunn kirke 02.01. Misjonsprosjektet 09.01. Menighetsarbeidet 16.01. NMS 23.01. Menighetsarbeidet 30.01. Misjonsprosjektet

kr kr kr kr kr

09.01. Misjonsprosjektet 16.01. Menighetsarbeidet 23.01. Misjon i Øst 30.01. Menighetsarbeidet

kr kr kr kr

4 432,3 223,3 830,6 023,6 886,50

Offer i Vestre Porsgrunn kirke 2 311,50 1 105,50 2 966,50 1 410,-

www.bryns.no

Fastetiden er en gave og en utfordring! Fastetiden er forberedelsestiden i kirkeåret før påske. På samme måten som adventstiden er forberedelsestiden før jul. Arbeidsgruppen for forbruk og rettferd i Agder og Telemark bispedømme har laget en brosjyre og fastetid i hjem og menighet: - Guds fastegave er som en julekalender. Vi må ta det første skrittet og åpne en luke – det blir fort flere og snart er vi på vei mot en verden preget av rettferd og respekt for skaperverket. - Tør vi dempe hverdagens travelhet noen uker og ta oss tid til ettertanke, hvor andre og ikke vi selv står i fokus? Det er gjennom solidaritet med vår neste at Gud gir oss sin kjærlighet.

Porsgrunn menighetsblad nr. 2 - Mars 2011 e.Kr.f.

Brosjyren gir noen enkle tips til hva som kan gjøres i hjem og menighet. Vi kan nevne: - Forkynn og lytt til Guds ord om rettferdighet, nestekjærlighet og vern om skaperverket. - Drikk rettferdig kaffe på kirkekaffen og i hjemmet og dele ut smaksprøver på rettferdige matvarer. - Bruk Kirkens Nødhjelps fastebøsse. Eget opplegg for barnefamilier med ”Inviter en usynlig venn til middag” – aktivitetshefte for barn. - Ta tid til å lese Bibelen og andre tekster om rett faste og global solidaritet(kanskje i kombinasjon med en mediefri dag uten TV, radio, facebook etc.) - Ta i bruk minst en ny ”etisk vare” hvert halvår. (www.fairtrade.no)

7


Kirketider og tekster i mars Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 6. mars - Søndag før faste - Luk. 18, 31-43 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer misjonsprosjektet. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer misjonsprosjektet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Bluesmesse. Per Johan Wiig. Rev. John m/band. Kollekt. 9. mars - Askeonsdag Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Felleskirkelig fastegudstjeneste med ungdommelig preg. Offer til Kirkens nødhjelp. 13. mars - 1. søndag i faste - Mat 4, 1-11 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. KFUK/ KFUM og Amasing deltar. Offer til Porsgrunn KFUK/M. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 20. mars - 2. s. i faste - Mat 15, 21-28 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste. Synnøve Skree Skjeldal. Offer til skolelaget. 23. mars - Onsdag Østre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Fastegudstjeneste med skriftemål og nattverd. Per Johan Wiig. 27. mars - Maria budskapsdag - Luk 1, 26-28 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Keltisk gudstjeneste. Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til Menneskeverd. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste. Synnøve Skree Skjeldal. Åpen barnehage. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 3. april 4. s. i faste Joh 6. 1-15 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer til IKO. 6. april - Onsdag Østre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Fastegudstjeneste med TILBYR: bønnevandring og nattverd. Per Johan Wiig og Einar Svendsen. Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Menighetskalender Tirsdag 1. mars kl. 11–13.00: Mennenes misjonsring (NMS). Møte hos Kåre Sundgot, Bokfinkvn. 6. Besøk av Arne J. Lund. Onsdag 2. mars kl. 19.00: Bibeltime i kirkestua v/Einar Svendsen. Tema: Troen i møte med dagens nød. Søndag 6. mars kl. 18.00: Søndagstreff i Normisjonshuset L9. Onsdag 9. mars kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS) Møte hos Inger Lise Hansteen, Rødborge 27. Torsdag 10. mars kl. 17.00: Fellesmiddag i Kirkestua m/KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) Lørdag 12. mars kl. 13.00: Orgelresitasjon i Østre P. kirke v/kantor John Beech. Søndag 13. mars kl. 18.00: Storsamling i L9. Gjest: Sam Tore Bamle. Søndag 13. mars kl. 18.00: Årsfest i Ungdommens hus (KFUK-M). Speidere, Amasing og P. Gospelkor deltar. Onsdag 16. mars kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua v/Ivar Brobakken og Tord Samdal. Tema: Troen i møte med samfunnet. Søndag 20. mars kl.18.00: Konsert i L9. Fredag 25. mars kl. 11.00: Formiddagstreff i Kirkestua. Lørdag 26. mars kl.13.00: Orgelresitasjon i Østre P. kirke v/kantor John Beech. Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Porsgrunn 3915 Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Skien

Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

SORG

Neste nr.:

Utlevering: Torsdag 7. april

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as

Innleveringsfrist: Fredag 25. mars

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Tlf. 35 55 05 82

Spennende arena - for frivillighet

Grenlands eldste begravelsesbyrå

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.2/11.  

10. – 12. april Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Askeonsdag 9. mars kl. 19 i Vestre Porsgrunn kirke. Søndag 6. mars kl. 19 sk...