Page 1

Nr. 1 2011 13 årgang I dette nr. kan du bl. a. lese om: Sem menighets årsfest. Side 2 Påskeandakt ved Dagfinn Bugge og ”Om å være fadder” på side 3 Nytt fra Mali. Side 9 Årets konfirmanter. Side 10 Vi besøker Mæle Gartneri. Side 11 8. klasse på besøk i menighetssenteret. Heidi Hem skriver om reise til Australia. Side 14 Se bilder fra Hyggetreffene på Sem Side 15 og 16

Faste spalter Adresser, tlf.nummer og bankkontoer. Side 4 Gudstjenestelisten. Side 5 Faste aktiviteter. Side 6 Menighetsrådets hjørne. Side 7 Slekters gang og kantorens hjørne. Side 8


Tekst og foto: Bjørn H Claussen

Hilde Marianne Lien leder årsfesten med stø hånd.

Ola Småkasin gir oss status i byggetrinn 2 ved Sem Kultursenter .

Ragnhild og Knut (prest) Roberg. “Kan tro læres” v/Inger Bore, konsulent trosopplæring v/bispedømmerådet.

Dagfinn holder rebustale med sjokolade som premie.

Asbjørn Rui og Tonny Krokengen. Her ser vi bl.a. Ragnar Wåle, Signe Brendsrød, Inger Johanne Claussen og Tor Geir Andersen forsyner seg av matbordet.

Sem team: Kateket Vigulf Sollie, kirketjener Tore-Johannes Liljebäck, kantor Tonny Krokengen og sogneprest Dagfinn Bugge.

Her ser vi bl.a. Ellinor Rise og Solfrid Kvam

Kirketjener Tore-Johannes Liljebäck underholder med sang. Arild Kringen Våle deler ut gave til Inger Marie “Bittebitt” Johansen og Else Sømme for lang og tro tjeneste i Sem diakonat. Ellinor Rise i bakgrunnen.

2


Påske er noe mer enn søte påskeharer og påskekyllinger. Påsken er et drama. Påske er møte med oss selv og den oppstandne Jesus Kristus.. På palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem som kongen. Han blir møtt med begeistring og hyllest, Hosiannarop og palmegrener. Det er øyeblikk i livet vårt hvor vi lar oss rive med i begeistring. Det er fantastisk å oppleve et stort fellesskap hvor man hyller idrettshelter eller popstjerner. Det finnes mange små konger og dronninger rundt omkring som fortjener å bli sett og hyllet. I kirken tror vi at Jesus fortsatt gjør sitt inntog i blant oss, ydmyk og stillfarende Hvordan hyller vi kongenes konge i dag? Skjærtorsdag møter Jesus oss gjennom bordets gleder og som en tjener som vasker føtter. Men når mørket senker seg møter vi menneskelig svik. Judas som foråder Jesus med et kyss. Disipler som ikke

Er du fadder? Hva innebærer det, tenker du? Ordene fadder og fader ligner hverandre, og har ganske lik betydning. Hos begge er ordet ”ansvar” sentralt. Vi hører ordet fadder bli nevnt i bistands-sammenheng. Organisasjonen Plan Norge har en slik ordning. Det handler om å ta ansvar for at barn får mat, klær, medisiner, et sted å bo, samt skolegang og utdanning. Men mest er nok ordet fadder kjent i forbindelse med kirken. Jeg har undersøkt litt på internett om hvordan faddere til dåpsbarn definerer sin rolle. Her er det mange svar. Noen tenker at de skal be for barnet, og også følge det til søndagsskole, barneklubb, besøke barnet på dåpsdager osv. Andre tenker at dåpen har blitt redusert til en hyggelig tradisjon i folks bevissthet, og at det slik sett ikke er så nøye hva en fadder bidrar med. Og

klarer å holde seg våkne og gi Jesu støtte. Peter som fornekter ethvert kjennskap til ham. Jesus som skjelver i dødsangst. Vi kjenner igjen vår egen svakhet og sårbarhet, men vi møter Jesus som et sant menneske. På langfredag er mørket totalt. Vi møter Pilatus sin feighet og soldaters hån. Korsfestrop høres i Jeusalems gater, men ekkoet høres den dag i dag gjennom mennerskers fordømmelse av andre. Jesus henges på et kors, uskyldig dømt. Men langfredag favner også de som blir torturert og uskyldig dømt i dag. Vi blir minnet om hvor langt vi kan synke i onde gjerninger. Jesu skrik på korset gjør inntrykk: Min Gud , min Gud hvorfor har du forlatt meg? Følelsene av å være forlatt møter oss gjennom livet, men langfredag forteller at Jesus har vært i det dypeste mørke forlatt av mennesker, forlatt av Gud. Påskedagen bærer bud om en ny

atter andre tenker at en fadder skal overta ansvaret for barnet dersom foreldrene for eksempel dør. Men hva sier gudstjenesteboken om hva som forventes av en dåpsfadder? I forbindelse med selve dåpen sier presten: 1) Vil foreldre og faddere reise seg 2) Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære det selv å be, og hjelpe barnet til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når det vokser opp, likesom barnet ved dåpen blir forenet med Ham

dag, Tidlig om morgenen mens det ennå var mørkt, slik begynner Johannes sitt påskevangelium. Vi hører etterhvert hvordan lyset jager bort tvil og håpløshet. For alt var ikke like klart påskemorgen. Vi hører om den tomme grav, men også om forvirring og tvil. Påskedagen bærer også bud om overbevisning og tilbedelse. En gryende tro brer seg liksom lyset av en ny dag. Den oppstandne Kristus møter disiplene, men han er annerledes. De kjenner igjen naglemerkene i hendene hans, men i neste øyeblikk var han borte fra øynene deres. Slik utfolder vår tro seg i dag. Alt er ikke like klart. Noen ganger er vi forvirret og fulle av tvil. Andre ganger føler vi at hjertene våre brenner av tro og tilbedelse. Påsken kan bli en spennende høytid hvor vi møter både oss selv og den oppstandne! God påske! Dagfinn Bugge

Når et barn (eller voksen) skal døpes spørres folk om å være fadder. Det trengs minst to og maks 6 personer til å ha denne oppgaven. De må være konfirmert, eller i hvert fall kirkekonfirmant. Dessuten må de være medlem av Den norske kirke og/eller være enig i kirkens dåpssyn. .(kilde:Kirkerådet)

Vigulf Sollie 3


Den norske Kirke i Tønsberg Sem menighet Ekspedisjon 33 37 47 00 Faks 33 37 47 01 Kirkeverge 33 37 47 00 Kontorfullmektig Anne Lise Flågåstadlykkja Wold 33 37 47 06 sekretaer2@tonsberg.kirken.no

Kirketjener Endre Djupvik i permisjon Tlf. Sem kirke 33 36 93 99 Vikar: Tore Johannes Liljebäck 91 60 91 65

Sem menighetssenter Storgaten 52, 3126 Tønsberg Besøksadresse: Sem Menighetssenter Faks 33 33 20 99 Internett: www.tonsberg.kirken.no

Sem menighetssenter Pedell Utleie, kontakt Stein Rui: Tlf:

Sogneprest Dagfinn Bugge Tlf. 33 37 47 30 Mobil 98 62 46 19 sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no Prostiprest Frode M. Andersen prest for Vear- og Hogsnesområdet Tlf. 99 62 87 37 vear-arbeidskirke@vear-arbeidskirke.no Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 32 Mobil 91 76 84 95 kateket.domkirken@tonsberg.kirken.no Kantor Tonny Krokengen Tlf. 33 37 47 33 Mobil 40 21 31 30 kantor.sem@tonsberg.kirken.no

Givertjenesten Sem menighet – bankkontoer og merking: Sem menighet og kultursenter har k.nr.: 2400 08 07474 Merk hhv. - Sem menighet gave - Kultursenter Begge disse har adresse: Sem menighet Storgt. 52 3126 Tønsberg Det gis skattefradrag for gaver over kr. 500,- pr. år og maksimalt kr. 12 000,- pr. år. Personnummer må oppgis for å få fradrag. Takk for din gave til arbeidet i Sem menighet.

Leder i menighetsrådet Hilde Marianne Lien Mobil himli@online.no

90 67 73 16

41 04 16 08

Barkåker menighetshus Kontakt: Solfrid Kvam Tlf. 40 20 04 25 kj-horpe@online.no

LØRDAGSKAFE I TEIE KIRKE VÅREN 2011: Dette er et sted der utviklingshemmede, deres venner og interesserte er hjertelig velkommen til et varmt og godt fellesskap. Sted: Tidsrom:

Teie Kirke 11.30 -13.30

Datoer for våren:

02.04.2011 16.04.2011

Marit Borge Hansen Sekretær

Semsløkka barnehage Styrer: Liz Iren Milton Tlf. Mobil

33 30 09 30 92 62 30 89

Solstua på Smørberg: Sem KFUK-M v/Grete Søgård Tlf. Mobil

33 33 30 90 90 06 44 07

Dugnad ved Sem Kirke

ONSDAG 4. mai kl. 17:00

Redaksjon Semstikka: Odd Bjørnstad, red. Hilde Marianne Lien Anne Berit Andersen, Sverre Wold, Grete Søgård Inger Marie Andersen Vigulf Sollie. E-post: semstikk@start.no Tlf. 994 44 507 Olav Digresv. 13, 3170 Sem Bankkonto: 1594 46 82756 Ansvarlig utgiver av Semstikka er Sem menighetsråd. Neste blad kommer i uke: 23 Leveringsfrist for stoff: 14. mai Forsiden:

Ta med hageredskap, termos og matpakke. Bli med på raking og våropprydning rundt kirken! Arr: Sem kirkes venner Kontakt: Anne Marie Johannessen Tlf: 928 08 566

FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 3. APRIL KL. 11:00 i Semsløkka barnehage

Øverst: Fra julekonserten i Sem kirke. Nede: Fra hyggetreff på Sem 20.10.10. Se og les mer på side 15 og 16. Fr.v.: Inger Marie Johansen, Aslaug Fadum, Bergljot Claussen og Maria Widerøe.

4

v/ Sogneprest Dagfinn Bugge

Velkommen små og store!


3.april, 4.søn i faste Semsløkka barnehage NB! kl 1100 Familiegudstjeneste Offer: Menighetens arbeid (Fokus byggetrinn 2)

25.april, 2. påskedag Barkåker menighetshus kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Nattverd Offer: Menighetens Misjonsprosjekt

10.april, 5.søn. i faste Sem kirke kl 1100 Temagudstjeneste m. konfirmanter: ”Fadervår” Offer: Menighetens barneog ungdomsarbeid

1.mai, 1.søn. e. påske Eik kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen

17.april Palmesøndag Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. dåp Offer: Menighetens arbeid 21.april Skjærtorsdag Sem bo- og sevicesenter kl. 1100 Gudstjeneste m.nattverd Sem kirke kl 1800 NB! Gudstjeneste m.nattverd Offer: Menighetens arbeid 22.april, Langfredag Sem kirke kl 1100 Felles pasjonsgudstjeneste Sem / Slagen 24.april , 1. påskedag Sem kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste m. dåp/nattverd Offer: Menighetens arbeid

8.mai , 2.søn. e. påske Sem kirke kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste for Hogsnes- og Bjellandkonfirmantene Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid 15.mai , 3.søn. e. påske Sem kirke kl 1030 og 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste for Sem- og Barkåkerkonfirmantene Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid 22.mai, 4.søn. e. påske Barkåker menighetshus kl 1100 Familiegudstjeneste Offer: Barkåker menighetshus 29.mai, 5.søn. e. påske Sem kirke kl. 1100 Diakoniens dag. Dåp /nattverd. Offer: Menighetens diakonale arbeid 2.juni, Kr. Himmelfartsdag Eik kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem/Slagen 5.juni, 6. søn. e. påske Sem kirke kl1100 Skaperverkets dag. Dåp Offer:Menighetens arbeid

26.juni , 2. søn. e. pinse Eik kirke kl. 1100 Fellesgudstjeneste Sem/Slagen 3. juli, 3.søn. e. pinse Sem kirke kl.1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Dåp / nattverd Offer: Menighetens arbeid 10.juli, 4. søn. e. pinse Slagen kirke kl.1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen 17.juli, 5. søn. e. pinse Sem kirke kl.1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Dåp / nattverd Kirkes SOS i Vestfold 24.juli, 6. søn. e. pinse Eik kirke kl.1100 Fellesgudstjeneste Sem / Slagen 31.juli, 7. søn. e.pinse Sem kirke kl. 1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Dåp / nattverd Offer: Norsk søndagsskoleforbund 7.august, 8. søn. e. pinse Slagen kirke kl.1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen 14.august, 9.søn. e. pinse Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Sem kirke kl. 1100 Nattverd Offer: Menighetens arbeid 21.august, 10.søn. e. pinse Oseberg kl. 1100 Felles friluftsgudstjeneste Sem /Slagen 28.august,11.søn. e. pinse Sem kirke kl.1100 Dåp. Presentasjon av konfirmanter Offer: Menighetens barne- og ungdomsarbeid NB! Rettelser kan forekomme

12.juni, 1. pinsedag Sem kirke kl. 1100 Misjonens dag. Nattverd Offer: Menighetens misjonsprosjekt 13.juni, 2.pinsedag Slottsfjellet Fellesgudstjeneste for Domkirkens prosti Nattverd. 19.juni, Treenighetssøn. Slagen kirke kl. 1100 Fellesgudstjeneste Sem/Slagen Avskjed med prostiprest Lise Lotte Wettby 5

Får du ikke Semstikka? Kontakt Inger Marie Andersen 410 46 934 Mob. E-post: sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no


Ungdomsklubber Sprell levende Misjonskirken har søndagsskole annenhver søndag kl. 11.00 – i partallsuker. Vi holder til i Bjellandsveien 16 (over Puls trenings-senter). For mer info, ring 984 00 616. Frik Frik hver fredag kl 19.30 for ungdomsskoleelever og eldre. Sjekk hjemmesiden http://www.smootown.no/frikerne/ for informasjon. Kontaktperson er ungdomspastor i Frikirken, Kristoffer Stokke. Mob: 91 85 01 23, Mail: kristoffer@getfocused.no Arr: Norsk luthersk frikirke i Tønsberg

For barn og unge

For voksne

Babysang Barkåker Annenhver tirsdag kl.11.00 – 13.00 på Barkåker menighetshus. Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Fellesskapskvelder Siste torsdag i måneden kl. 19.30–21.30 Vekselvis Sem menighetssenter og Barkåker menighetshus. Kontakt: Hilde Marianne Lien Tlf: 33 31 54 53 / 906 77 316

Sem miniklubb På Sem menighetssenter annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Alder fra 4 til 9 år. Kontakt: Anne Berit Andersen Tlf: 33 33 33 46

Semsløkka Barnehage Barnehage med 4 avdelinger Kafe Quasimodo Lavterskeltilbud til ungdom fra 15 år og i Semsbyen. oppover i Kjelleren på Storgt. 52. Kontakt: Virksomhetsleder Liz Milton Tlf: 33 30 09 30 Fredag kl. 15.00 – 21.00 Lørdag kl. 18.00 – 24.00 Sem Kirkes Barnekor Kontaktperson for Quasimodo og Barn 3.- 7. klasse Ung i Dom er diakon i Domkirken Øvelse hver onsdag etter skoletid mellom Bente Plassen kl. 14.00 – 16.00 på tlf. 33311870 / 91540719 Sem menighetssenter. e-mail: b.plads@online.no Prosjektkor frem til påske. Kontakt www.quasimodo.no Tonny Krokengen 402 13 130 Konfirmantundervisning Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Sem KFUK-M Kontakt: Leder Grete Søgård Tlf. 33 33 30 90 / 900 64 407 Hyggetreff for eldre Barkåker menighetshus: Første onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakoniarbeider Ellinor Rise Sem menighetssenter: Tredje onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakonatet v/Aslaug Fadum Tlf: 33 38 00 85 Arild Kringen Wåle Tlf. 33 33 25 10 Andakter på Sem boog servicesenter Annenhver torsdag kl. 11.00 Kontakt: Sokneprest Dagfinn Bugge Tlf: 98 62 46 19 Sem kirkes venner Kontakt Anne-Marie Johannessen Tlf.: 928 08 566 Barkåker misjonsforening 1. mandag i mnd. Kl. 11.00-13.00 Kontakt: Ellinor Rise. Tlf: 33 38 05 77 / 909 70 109

Viktig De ansvarlige for aktivitetene må melde inn eventuelle endringer til Semstikka.

6


Misjonskirken har ”kjøpt” to sider i Semstikka

-

Misjonskirken, som holder til på Hogsnes, har ikke eget blad og ønsker å få plass i Semstikka. Mange barn og unge i området har glede av deres tilbud, og vi jobber mot et felles mål. Menighetsrådet har derfor vedtatt at Misjonskirken får to sider i hvert nummer i Semstikka, og dekker kostnadene til dette. Sidene er tydelig markert i bladet. Vi ønsker Misjonskirken velkommen som bidragsyter!

-

Sem kirke Vedlikehold Kirkeverge Øivind Grimsæth deltok på møte i menighetsrådet i februar og orienterte om det innvendige vedlikeholdet som skal forgå denne våren. -

Prestesakristiet skal pusses opp. Dåpsakristiet pusses opp og ”kjøkkenbenk” plasseres der.

-

-

Det blir nytt og større toalett tilpasset rullestolbrukere, med ny inngang utenfra. Kirketjenerens kontor blir dermed noe mindre. Nye anlegg for varme og lys monteres i kirkerommet Arbeid med testing av behandlingsmetoder for veggene startes. Stillasene kan monteres opp og ned og skal ikke være til hinder for bruken av kirken Safen skal få ny plassering

Vi ber om forståelse for at arbeidet som må utføres, vil medføre noen endringer i kirken mens det pågår. Det er mulig at kirken må stenges en periode i sommer. Utlån av kirkekunst til Haugar Det store maleriet av Eckersberg og de fire treskulpturene fra middelalderen er nå hentet ut av Sem kirke. Dette ble behørig dekket av Tønsberg blad. Vi har inngått avtale med Haugar Vestfold Kunstmuseum om at disse kunstverkene skal være en del av utstillingen ”Gloria Mundi” denne sesongen. Krusifikset må tas ned i forbindelse med innvendig oppussing og lånes derfor også ut til utstillingen. Alt blir tilbakelevert i september. Hefte med info om utstillingene på Haugar er å finne i våpenhuset i kirken. Se også www.haugar.com.

I september skal det velges nytt bispedømmeråd og nytt menighetsråd for 4 nye år. Det er viktig å sikre noe kontinuitet, siden alle i de nåværende rådene er på valg. Det er menighetsrådene som foreslår kandidater til bispedømmerådet – som skal ha 7 leke medlemmer (vanlige kirkemedlemmer). Vi trenger forslag til kandidater til Sem menighetsråd! Vi må ha kandidatlista klar 1. mai, og er i gang med nominasjonsarbeidet. Vi håper dere kommer med forslag, og at dere som blir forespurt av oss er villige! Fakta om menighetsrådsvalget: • Valgperiode: 1.nov 2011 – 31.okt 2015. • Valgdager: 11. og 12. sep samtidig med Kommunevalget. • Sammensetning: 6 faste og 5 varamedlemmer. • Stemmerett fra 15 år • Valgkort til alle medlemmer av Den norske kirke sendes ut i august. Valg til Bispedømmeråd skjer samme dager. Protokollene fra møtene i menighetsrådet, se: www.tonsberg.kirken.no / Sem menighet / menighetsråd Hilde Marianne Lien, leder

7


18.des.2010:

28.nov.2010: 19.des.2010: 2.jan.2011: 16.jan.2011:

23.jan.2011: 13.feb.2011: 20.feb.2011: 6.mars 2011:

”Har du hørt det?”

Vigde Hanne Ekstrøm og Frode Jordahl Døpte Linett Liasjø Dokken Live Marie Rødbøl Tau Philip Gran, Tønsberg domkirke Jonathan Wilhelmsen Ella Aas Fanebust Natalie Ree Hayley Benjaminsen Sandø, Tønsberg domkirke Sondre Tveit Svendsen, Slagen kirke Alma Hanstad Andersen Mikela Dahlen Reinert Valvatne Egeland, Nysæter kirke, Stord Magnus Bergar Thomas Lundsør Sebastian Hjortenberg Undem

Døde Kari Elisabeth Andreassen Lillian Sofie Ringstad Haugen Roar Lien 9.des.2010: Else Søgård 23.des.2010: Synnøve Arnesen Margrethe Andreassen 28.des.2010: Ingrid Marie Mikkelsen 30.des.2010: Gunnar Kristian Gåserød 6.jan.2011: Aase Mathisen, Nøtterøy kapell Lilly Ranveig Andersen 13.jan.2011: Arild Lensberg Aslaug Sofie Nordahl 14.jan.2011: Jens Oddvar Bergan 20.jan.2011: Bergliot Margrethe Fevang 3.feb.2011: Guttorm Pollestad 10.feb. 2011: Tore Tveito 11.feb. 2011: Sigrid Anna Borgersen, Undrumsdal kirke 17.feb.2011: Nina Sofie Låhne 3.mars 2011: Aud Norhild Konglevoll Erik Haugen, Tønsberg krematorium 4.mars 2011: Ronny Bakke Klapcsik Peder Albert Schymann 11.mars 2011: Liv Elisabeth Pettersen

Etter en fin og meget vellykket julekonsert i Sem kirke 19. desember, er et nytt prosjekt godt i gang. Denne gangen er det påskens budskap som er tema for musikalen. ”Har du hørt det?” er tittelen på denne musikalen og er skrevet av Alf Georg Østebrøt. Den tar for seg dramaet i påsken, fra palmesøndag til 1. påskedag. Elever fra Hogsnes, Sem og Barkåker øver på sine respektive skoler etter skoletid og samles til generalprøve og konsert onsdag 13. april kl.18.30 i Sem kirke. Koret vil også fremføre sanger fra ” Jesus Christ Superstar” Koret ledes av Ragnar Berg Olsen og Tonny Krokengen. Alle er velkommen og det er fri entre. Tonny Krokengen Kantor

25.nov.2010: 2.des.2010:

Påskemusikal Sem kirke onsdag 13. april kl. 18.30 Et barnekor med elever fra Barkåker, Hogsnes og Sem skoler fremfører musikalen

”Har du hørt det?” Kor - solister og fortellere Allsang Kollekt arr. Kirkemusikalsk utvalg i Sem menighet

8


Nytt fra bydelen N’tomikorobougou, Bamako, Mali Dette er en hilsen fra Oddbjørg Deriaz som er prosjektleder. Hun skriver: Kvinneprosjektet krever mye, da alt er nytt. Heldigvis har hun to gode medarbeidere, Elisabeth (ansvarlig for helse) og Marie (ansvarlig for alfabetisering og støtte til kvinnegruppene). Prosjektet jobber inn mot allerede eksisterende kvinnegrupper i bydelen (noen fungerer bra, andre mindre bra) og samarbeider også med det lokale helsesenteret. Prosjektet ønsker å styrke kvinnegruppene (undervisning, hjelp til å organisere spare og lånekasse, hjelp til å sette i gang inntektsbringende aktiviteter) og hjelpe bydelen til å bli et sunnere sted (søppelrydding, helseforebyggende undervisning). Søppelrydding er det som viser best igjen, her har kvinnene påvirket bydelen til å starte og fjerne en bossplass som ligger for nær bebyggelsen og helsesenteret:

Landsbysjefen, de eldste og imamen er positive. Men vi har foretatt en endring: Brama skal ikke drive med alfabetisering direkte, men han vil lære opp andre alabetiseringslærere, som er valgt av landsbyen. Brama er også en evangelist og sangartist som synger bibelen og andre kristne sanger han har skrevet. Han er nå leder for kirken. For en liten stund siden fikk vi vite at han var kastet ut fra det huset han leide, fordi eieren ikke likte at han evangeliserer. Han har funnet en ny plass å bo. Takk for alle gaver og forbønn. Hilsen Laurent, Oddbjørg, Evan & Caitlin Besøk bloggen vår: www.thederiaz.blogspot.com

SEM MENIGHET HJELPER KVINNER I MALI, I HOVEDSTADEN BAMAKO TIL EN BEDRE HVERDAG

• • • • • •

Vi ber for skrive og lesekurs Vi ber for samarbeid og lederopplæring Vi ber for helseopplæring Vi ber for opprydning i bydelen i Bamako Vi ber for arbeidere i prosjektet; prosjektleder Oddbjørg Deriaz og Elisabeth og Marie. Vi ber for Mali og 12,5 mill innbyggere

Våren 2011 Før

Etter

Vi har også hatt screening av livmorhalskreft og diabetes 2, der de som ble testet positivt får videre oppfølging. Nå har vi akkurat kommet i gang med alfabetisering (vi har foreløpig 5 klasser, og det er lokale damer som underviser), og nytt av dette året er to klasser for unge hushjelper. Prosjektet har også sine frustrasjoner, med møter som blir avlyst pga. manglende fremmøte osv...

Sted: Sem Menighetshus/ Barkåker Menighetshus

Tid: Kl. 19:30 – 21:30

Datoer: 31. mar: Barkåker 28. apr: Sem Velkommen til fellesskap, sang og kveldsmat

Alfabetisering : 6 måneder før vår retur til Norge, fikk jeg plassert Brama Koné, en alfabetiseringslærer, i Falayan Plaque. Etter ett år, har han lært mer enn 70 personer å lese og skrive.

Arr: Sem menighet

9


Hogsnes-Bjelland, søndag 8. mai kl 11.00 Jørgen Vågstøl Christiansen Ida Marie Berg Greidung Kaja Elisabeth Harcourt Sander Saxegaard Helseth Sindre Kaupang Magnus Landa Hannah Ryslett Lepsøe Filip Moen Nilsen Vebjørn Småkasin Daniel Solberg Bendik Sørby Martine Gran Wang

Barkåker søndag 15. mai kl 10.30 Fredrik Andrè Bülow-Berntzen Håvard Pedersen Dahl Hans Jakob Heimvoll Marie Fredrikke Gabrielle Nordahl Foss Marius Undrum Jensen Andreas Tonheim Jørgensen Erlend Lima Martin Lima Tobias Halvorsen Midtlyng Sophie Mwanda Stian Eide Rasmussen Amanda Svalestad Mads Fossnes Sveen

Sem søndag 15. mai kl 12.00 Stian Eikvang Barbakken Jowita Ciechanowicz Irene Jensen Døvle Kristoffer Wennberg Serch Malin Kristine Freitag Simen Grønsund Maren Andrea Gaasholt Siv Odden Hansen Silje Odden Hansen Hans-Petter Guddingsmo Høen Kristian Aasestrand Jacobsen Kristine Langerud Sara Larsen Vetle Gjein Nakkerud Kim Birkeland Skorgenes Jonas Angell Steffensen Egen konfirmasjon: Catharina Isaksen, Barkåker

10


Bedriftsbesøk på Mæle gartneri.

og snøen dekker alle jorder med 30 – Gården ligger lunt og fint på Smørberg 40 cm snø, så lite minner om at det er vår i vente nå midt i mars, men inne i med flott utsikt til Tønsberg. Området rundt gården vet vi er fruktbart, og det det gamle drivhuset får vi vårfornemer lett å skjønne at her var det naturlig melser. Her er det grønt så langt øyet kan se. Priklinga er snart over, og å lage seg en boplass i tidligere tider. Her er funnet flintredskaper i jorda som plantene gror for fullt. Snart tar de tyder på bosetning svært langt tilbake i turen over til sitt nye hjem, det nye tid. Smørberg er også nevnt i Snorres drivhuset, og her kan vi kunder komme saga, der han forteller hvordan en baglerbåt ble satt på vannet i ly av mørket. To menn rodde i pilregnet over til Smørberg for å skaffe forsyninger til de beleirede Baglerne på borgen. Tryge Mæle tar i mot oss og forteller litt om gårdens historie. Gårdshuset ble bygget av hans tippoldefar i 1872. Gartneri driften ble påbegynt av Trygves farfar, som satte i gang med dyrking av frukt og bær, selv om dette bare var attåtnæring. Drivhuset ble satt opp på gården rundt 1965 av Trygves far, Torstein, og siden kom det to plasthaller som også ble fylt opp av blomster og planter hver sommer framtil i dag. Men intet varer evig vet vi, og da det gamle drivhuset holder på å ramle ned, tok Trygve beslutningen om å bygge nytt. Så i disse dager jobbes det iherdig på gården med å få det 1700 m2 drivhuset ferdig. Et hus Trygve Mæle som etter hvert vil bli et midlertidig Foto: Hans-Jørgen Søgård hjem for vakre sommer-blomster i alle regnbuens farger, og hvor alt blir å for å kjøpe stemor, petunia, finne på samme plan. Trygve forteller pelargonia, ampler i mange varianter, at han vil drive på samme måte som tomatplanter, purre, selleri, persille før, men at det nye drivhuset blir mye osv., osv.. Salget starter i slutten av mer lettdrevet og funksjonelt. Her har april og varer til ut i juli. Vi ønsker han også fått et nytt etterlengtet Trygve lykke til med fullførelsen av nytt arbeidsrom og kontor. Oppvarmingen drivhus og blomsteravlingen, og er gass, og alt det tekniske styres via tilsynelatende avanserte instrumenter, oppfordrer leserne til å ta turen til vakre Smørberg og Mæles gartneri som Trygve later til å vite alt om. I nybygget er det høyt under plasttaket, denne sommeren. som er blåst opp med luft for isolasjonens skyld, noe som virker meget imponerende. Ute skinner sola fra skyfri himmel, det er kuldegrader

Anne Gry Haugan og Grete Søgård

Visste du at ordet Smørberg betyr ”ROSENDE” visstnok siktende til jordens godhet! (Fra boken ”Norske gårdsnavn”)

11

MØTEPLAN VÅREN 2011 Torsdag 28. april kl 18.00 på Riggerloftet Denne kvelden er vi invitert til å besøke Riggerloftet i Tønsberg. Vi vil få omvisning her og det omfatter også den gamle Ubåtstasjonen. En meget aktiv gruppe har gjort en kjempejobb med å bevare dette stedet, og det blir moro å se! Ta med medbrakt niste til felles kaffekos. Torsdag 12. mai kl. 19.00 i Sem Kirke Vi fortsetter vår nye tradisjon i Sem Kirke med ”Grev Hermankveld” som en opptakt til årets 17. maifeiring. Karsten Alnæs kommer også i år og tar oss videre inn i historien som leder oss fram mot Eidsvold og 1814. Året i år er 1811. Vi har et fantastisk orgel i Sem Kirke og i år vil vår egen kantor, Tonny Krokengen, la oss få høre hva det duger til. Ordfører Petter Berg kommer og foretar bekransningen av bautaen over våre Eidsvoldsmenn, Grev Herman Wedel Jarlsberg, Peder Anker og Ole Apenæs. Deretter håper vi været er med oss så vi kan kose oss med kaffe og kaker i den vakre parken ved kirken. Inngang m/ bevertning kr. 50,-. Lørdag 21. mai TUR TIL NRK Vi møter opp kl. 09.00 på den store parkeringsplassen på Gulli og reiser i samlet flokk med buss til NRK. Der får vi omvisning med guide fra 11-13. Deretter lunsj i kantina og buss hjem igjen. Dette blir vel GØY! Påmelding innen 1. mai og da kommer vi tilbake til prisen, som beror litt på hvor mange vi blir. (Ingenting å grue for!) Påmelding til Marit Jorde 91706946 - marit.jorde@c2i.net Se også vår hjemmeside www.jarlsberghistorielag.com


Kontakt info Tønsberg Misjonskirke: Bjellandveien 16

FAMILIESPEIDING steder de enkelt kan komme til med barna sine. Neste tur blir søndag 8. mai. Vi møtes kl.13 og bruker tiden omtrent fram til kl.16. Turmål og tema for denne dagen avhenger litt av hvor langt (eller kort)

Sol, bål, pølser…mmm kos! Søndag 30.januar opprant med solskinn og deilig, mildt vintervær! Rundt 30 barn og voksne i alderen 8 måneder til rundt 60 år fra Hogsnes-/ og Bjellandåsen var ekstra fornøyd med været denne dagen – for vi skulle ut på speidertur! Ut for å stå på ski, ake med akebrett, grille pølser og marshmellows på bålet, kanskje kjøre slalåm mellom skistaver satt ut i snøen og virkelig nyte dagen sammen. Vi møttes ved Hogsnes skole, og deretter gikk noen på ski mens andre kjørte ned til den flotte akebakken ved Aker gård. Denne bakken ligger nydelig til i hellinga med sol hele ettermiddagen. Det var god skare på snøen, så det

gikk veldig fort i bakken! Moro for både store og små! Turen var i regi av Familiespeideren i Misjonskirken. Familiespeiding er et konsept som ikke bare er for kjernefamilier med mor, far og barn. Én eller begge foreldre/foresatte kan være med barna – eller tante/onkel, besteforeldre… Voksne og barn er sammen om å oppdage naturen, leke og lage mat. Det handler først og fremst om å komme seg ut på tur sammen, og etter hvert vil vi nok legge større vekt på speiderdelen. Til nå har vi hatt to turer i nærområdet; i høst dro vi til Fløyåsen og nå i januar hadde vi en strålende dag i akebakken ved Aker gård. Begge gangene har vi vært rundt 30 små og store på tur, og vi blir gjerne flere! Vi koser oss med bål og pølser, vi har en liten samling der vi lærer litt speiderkunnskaper og vi har aktiviteter som passer til årstiden og været. I første omgang vil vi fortsette å benytte oss av turmål i nærmiljøet, da vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på at det er gøy for familier som har bodd her i kortere eller lengre tid å oppdage nye

To gode venner koser seg på tur.

12

Yngste turdeltaker (8mnd) nyter et lite måltid i vintersolen! våren har kommet da, så følg med på www.tonsbergmisjonskirke.no for nærmere informasjon om oppmøtested og turmål. Bli med! 

Åsen for alle dagen! Søndag 4. september inviteres du til ”Åsen for alle dagen” på Hogsnes skole. Vi starter opp kl 14.00 med tente griller. Sett av datoen i din kalender. Velkommen!


Tlf: 33 33 35 88

Hjemmeside: www.tonsbergmisjonskirke.no

Pastor:Olaf Alsaker,

Hva skjer? MARS! 27. Kl 19.30

29. Kl 19.30 Bønn i byen på Elihu. Arr: Hjerte for byen!

APRIL! 01. Kl 19.30

ALFRED på Hogsnes skole 03. INGEN GUDSTENESTE 10. Kl 11.00 Gudstjeneste.Nattverd. Olaf Alsaker taler. Sang ved Line Christiansen Krogh og Hans Krogh. Søndagsskole. 15. Kl 19.30 ALFRED på Hogsnes skole 16. Kl 11.00 Påskeverksted/ – 14.00 påskelunch. 17. Kl 11.00

24. Kl 11.00

25. Kl 17.00

Familiegudstjeneste. Olaf Alsaker taler. Kirkekaffe. Påskegudstjeneste i Horten Misjonskirke. Olaf Alsaker taler. Oppstandelsesfest i Oseberg Kulturhus. Arr: Hjerte For Byen menighetene.

MAI! 01. Kl 11.00

08. Kl 11.00

15. Kl 11.00

22. Kl 11.00 29. Kl 19.30 JUNI! 05. Kl 11.00

PÅSKEVERKSTED/-LUNSJ ALFRED på Hogsnes skole Gudstjeneste med nattverd. John Ivar Trannum taler. Søndagsskole. Familiegudstjeneste. Andakt ved Olaf Alsaker. Gudstjeneste. Olaf Alsaker taler. Søndagsskole.

Gudstjeneste. Jørgen Haug taler Bønn i byen på Elihu. Arr: Hjerte for byen! Gudstjeneste med nattverd. Olaf Alsaker taler VELKOMMEN!

Ungdomsklubben AlFred – still going strong! Ungdomsklubben AlFred ble startet for over 20 år siden av frivillige fra Tønsberg Misjonskirke, og har siden den gang holdt til i gymsalbygget på Hogsnes oppvekstsenter. Lederteamet – og ikke minst ungdommene – har blitt byttet ut noen ganger siden den tid, men det er fortsatt mye liv og fullt trøkk på AlFred om fredagskveldene! Kvelden på AlFred begynner kl.19.30 og vi holder åpent til 22.30. Populære aktiviteter i løpet av kvelden er SingStar eller BUZZ, boltre seg i gymsalen, spille bordtennis etc. Det går selvfølgelig også mye tid til bare å prate med hverandre! Noen kvelder har vi spesielle arrangement eller konkurranser, andre kvelder har vi

tlf: 90583584

Kreativ Krok med litt hobbyaktiviteter. Hver kveld har vi en kort samling rundt kl.20.30. AlFred er for alle ungdommer i området fra 7.kl til 10.kl. På AlFred har vi dessuten et ungdomsteam. Det er ca.8 ungdommer som har engasjert seg litt ekstra i AlFred – og som takk for engasjementet arrangerer vi godt sponsede turer til bl.a. Tusenfryd og Badeland. AlFred er kanskje ikke det kuleste navnet på en ungdomsklubb, men det har en betydning. ALternativ FREDagskveld, rett og slett. Vi ønsker å gi ungdommene et alternativ til å henge ute rundt kiosker og butikker på fredagene; når skoleuka er slutt, helga

13

i Misjonskirken Lørdag 16.april kl.11-14 arrangerer vi påskeverksted for barn i Misjonskirken. Det blir diverse hobbyaktiviteter, lunsjservering og en liten film. Barna kan komme alene, eller gjerne i følge med voksne, da det blir skikkelig påskelunsj for alle kl.12!

Velkommen! Kontaktperson: Solgunn Berget, mobil: 90 67 69 55

Liker du å jobbe med ungdommer? I det siste har vi hatt litt av et luksusproblem på AlFred; antallet ungdommer som kommer har økt veldig i forhold til hvor mange vi er i lederteamet! Vi får alltid kvelden til å gå rundt på forsvarlig vis ved å be venner og bekjente om å være med som ledere en gang i mellom, men vi kunne veldig gjerne hatt en eller to personer til som faste ledere i teamet. Så dersom du som leser dette, liker å jobbe med ungdommer og kunne tenkt deg å være med oss, ta kontakt med hovedleder: Runhild W. Breen på mobil 92 83 83 17 eller e-post runhildwa@usa.net.

setter inn og man gjerne vil finne på noe med venner. Da er det greit å ha et sted litt vekk fra opphavet, men likevel ikke altfor langt hjemmefra. Vi mener jobben vi gjør med ungdomsklubben er med på å holde ungdommene i nærmiljøet og dermed vekk fra byen enn så lenge. Derfor AlFred! 


Hva gjør de kirkelige medarbeidere? Besøk av 8. klassinger på menighetssenteret. Hva gjør en prest? Eller en kateket, en kirketjener eller en kantor? Onsdag 9. mars hadde vi besøk på Sem menighetssenter. 8. klassingene fra Sem skole beveget seg over gaten for en skoletime pr. klasse. I tillegg til å høre hva forskjellige yrkesutøvere i kirken gjør, fikk elevene innblikk i kirkelig oppbygning, fra menighetsplan til Kongen i statsråd. Dessuten fikk de orientering om kirkelig konfirmasjonsopplegg. Besøkene fra ungdomsskolen har blitt en årviss tradisjon. Dette, som et ledd i en større samarbeidsavtale. Den går ut på høytidsvandringer for 1. og 2. klassene, orientering om kirkens interiør og symboler for 4 klassene. I 5. klasse kommer kantor Tonny på besøk til skolen og har undervisning om kirkemusikk. 6. klassene har årlig kirkebesøk til Høyjord stavkirke og Domkirken. Så blir det spennende om disse møtepunktene kan rekruttere nye medarbeidere i kirken etter hvert.. Vigulf sollie

I slutten av september i fjor satt jeg på flyet i retning mot Australia. Jeg visste ikke mye om hva som ventet meg i landet «down under», der jeg hadde bestemt meg for å tilbringe fem måneder for å gjennomføre en DTS (Disippeltreningskole) - Kort sagt, en slags misjonsskole knyttet til organisasjonen Ungdom i Oppdrag. Ungdom i Oppdrag har etablert seg i store deler av verden, deriblant også Norge, men valget mitt falt på en base på Sunshine Coast i Australia. Vi var 34 studenter i alt, med bakgrunn fra blant annet USA, Spania, Finland, Canada, Sveits, og Norge. De tre første månedene hadde vi undervisning fra 8-12 alle ukedager, og utover det hadde vi også tid til å gjennomgå hva vi hadde lært, lese i Bibelen selv og å bruke tid til å slappe av på stranden med nye venner. Hver uke fikk vi besøk av en ny taler som tok for seg et nytt tema. Noen av temaene som ble gjennomgått var Guds karakter og hans farshjerte, å høre Guds stemme, hvordan bringe Gud inn i hverdagslivet og ut i verden, og også mye om bønn. Etter undervisningen satt vi omtrent alltid igjen med mange nye tanker, noe som ofte førte til diskusjoner som fortsatte langt utenfor klasserommet.

vanskeligstilte ungdommer og et senter for funksjonshemmede. Flere dager lekte vi også med gatebarn. Vi kjørte forbi flere slumstrøk og var innom en slum som er tildelt den verste graderingen av fattigdom. Hver dag, ofte flere ganger daglig, hadde vi dessuten «teamtime», der hele teamet samlet seg for å dele tanker, utfordringer; oppturer og nedturer, Bibelen, og også generelt hva Gud gjorde inni og rundt oss. Med blomsterkrans rundt halsen, babypulver i ansiktet, sang, dans og taler, ble vi møtt velkommen av menneskene i landsbyen Lelefiru, sørvest i PNG. Der ble vi kjent med og tok del i flere familiers hverdagsliv. Det var både interessant og annerledes å se hvordan disse familiene levde sammenlignet med hva vi var vant til. Menneskene i landsbyen var som en stor familie - de delte det lille de hadde og var alltid klare til å hjelpe hverandre. Det meste av det de spiste fant de i naturen. En dag dro min venninne fra Norge, Helene, og jeg til en strand i nærheten der vi hadde fått høre at Lelefiru tidligere hadde vært. Med 30 glade barn løpende rundt beina våre, fikk vi oppleve stedet landsbyen måtte flytte fra etter en totalt ødeleggende storm. Etter mye arbeid og slit bosatte de seg lengre inn i landet i jungelen. Da skyggene på trærne viste at det var tid for middag(de hadde ikke klokke) og strømmene i vannet hadde snudd til vår fordel, dro vi hjem solbrente og slitne etter mye sand, vann og for ikke å glemme fersk kokosnøttmelk.

Etter tre måneder var vi ferdige med den mer teoretiske delen av «kurset», og var klare for neste steg: nemlig å bruke det vi hadde lært i praksis. Turen gikk nå videre til ulike deler av Asia, og vi var alle klare for å se hva Gud hadde for oss der. Fordelt på 3 team bestående av en håndfull ungdommer og to ledere, inntok vi land Da vi var i landsbyen var vi heldige å som Thailand, Kambodsja, Indonesia, kunne lære ungdommene der deler av Papua Ny- Guinea og Filippinene - mitt det vi hadde lært under vår team til de to sistnevnte. undervisnings-fase i Australia. Etter hvert møte satt vi oss i grupper, der vi Min gruppe på 13 (i alderen 18 til 25 diskuterte temaene og delte tanker og år) tilbragte først en måned i Papua historier med hverandre. De siste Ny- Guinea (PNG), et spennende og dagene vi var i landsbyen opplevde vi kulturrikt land nord-øst for Australia. at rundt 30 barn og unge ble frelst, og Den første uka var travel. Vi var blant flere av dem ville også la seg døpe. annet innom og hjalp til på et barnehjem, to sykehus, en farm for 14


Fra Papua Ny- Guinea gikk reisen videre til Filippinene, nærmere bestemt Naga. I menigheten vi brukte mesteparten av tiden vår hos, ble vi med en gang mottatt som familie. Vi deltok på møter og ble spesielt kjent med ungdommene i menigheten. Sammen med filippinerne malte vi blant annet et misjonshus og brukte også en del tid i wakeboard-park, en annerledes form for misjonering.

Her ser vi Arild Kringen Wåle viser Dagfinn Bugge og Bjørg Hansen hvor Hong Kong er i Atlaset Her ser vi Bjørg Hansen fortelle om sine opplevelser fra misjonærtiden i Hong Kong.

Det er vanskelig å sette ord på alt hva jeg har fått oppleve under oppholdet mitt i Australia, Papua Ny- Guinea og Filippinene. Men forhåpentligvis har dette gitt deg et lite innblikk. En ting er i hvert fall sikkert; dette halvåret har åpnet øynene mine både for Gud og for verden rundt meg - en verden vi ofte ikke helt klarer å fatte eksisterer annet enn på TV og i filmer. Mye fattigdom og urettferdighet har til tider gjort meg frustrert, men jeg har lært og lærer fremdeles å bruke denne frustrasjonen som en drivkraft til å gjøre en forskjell med det jeg har. Heidi Hem Her ser vi Aud Wåle, Nelly Pedersen og Bjørg Hansen i koselig samtale.

15


Tekst og foto: Bjørn H Claussen Fra hyggetreffet 20.10.10 da vi fikk besøk av sognepresten på Tjøme – Svein Byholt. Han fortalte om “Historiene bak salmene”.

Svein Byholt forteller. Tid for dagens servering. Rundt bordet fr.v.: Inger Marie Johansen, Aslaug Tonny Krokengen på sin faste plass, Fadum, Bergljot Claussen og Maria men denne gangen bak pianoet. Wid Bilder fra hyggetreffet den 17.11.10. Denne dagen fikk vi besøk av Gunvor Kreken fra Normisjonen. Hun fortalte og viste lysbilder fra Sem menighets misjonsprosjekt ”Kvinnearbeid i Mali”.

Gunvor Kreken viser bilder fra Mali. Ellinor Rise og Asbjørn Rui følger spent med.

Ellinor Rise takker Gunvor Kreken for en fin reise til Mali.

Nå er det klart for dagens suppe. Her ser vi Ellinor Rise og Inger Johanne Claussen i full sving med å øse opp suppa.

Inger Johanne spør om det er noen som vil ha mer suppe.

Her skriver vi julekort til de innsatte på Sem Kretsfengsel.

Disse bildene er fra hyggetreffet den 15.12.10. Denne dagen fikk vi besøk av vår egen sogneprest Dagfinn Bugge og “plystreverdensmesteren” Tormod Borgen Rogne Her er Tormod er i full gang med konserten. Siden det da snart var jul, var det mest julesanger han fremførte Her ser vi noen av de fremmøtte som koste seg med fin plystremusikk og god lappskaus etter konserten. 16

Semstikka nr.1/11.  

Faste spalter Menighetsrådets hjørne. Side 7 Slekters gang og kantorens hjørne. Side 8 Sem menighets årsfest. Side 2 Påskeandakt ved Dagfinn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you