Page 1

5

17/10 - 27/11

2013

67. 책rgang

Nytt konfirmantkull i Iveland


2 Våg å være den du i Kristus er. Undres på om du er flink til å våge noe som er utenfor det som du synes å mestre selv? Når det gjelder det å være en kristen så er alt basert på noe som du ikke kan mestre. Du har å gjøre med en person som har gjort alt som skal gjøres for at du kan leve et liv i fellesskap med Gud og Jesus. Våger du å leve dette livet ut i din hverdag? Når Bibelen taler om det å være et Guds barn og det å få lov og kalle seg en kristen så viser skriften alltid inn mot Jesus. Det er i Ham vi lever, ånder og er til. I 2. Kor. 5.17 sier Paulus at: «Derfor dersom noen er i Kristus er han en ny skapning det gamle er borte, se det nye er blitt til». Våger du å leve dette nye livet som Gud har gitt deg? Dette livet er i Guds hand. Paulus skriver videre i Filipperbrevet 1.6: «jeg er fullt viss på dette at han som begynte den gode gjerning i dere skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. I Efeserbrevet kap. 1 står der veldig mye om å være I Kristus. Troen vår retter seg mot Jesus, all velsignelse er din og den er I Kristus, du er utvalgt I Kristus, du har fått barnekår I Kristus. Og frem for alt har du tilgivelse for syndene I Kristus. Sangforfatteren har også sagt noe om dette når han sier: »alt det du treng for himmel og jord er gjømt i det eine ord Jesus». Våg fortsatt å være den du i Kristus er.

Magne Kjetså

Ny ID Nytt sangteam starter opp!! Det vil få navnet ”Ny I.D”, og er for ungdom fra konfirmantalder og oppover. Øvingsbasen blir i Evje kyrkje. Sangteamet som lyder navnet ”Ny I.D.” skal bygges opp av både band og sangere bestående av ungdommer, under ledelse av komponist og artist Thomas Stanghelle. Sangteamet vil også få mulighet til å bli med på en nyskrevet musikal som skal fremføres sammen med årets konfirmanter. Interesserte ungdommer fra konfirmantalder og oppover oppfordres til å ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon/ øvingstider tlf: 379 30008. (åpent tirs/tors kl.9-14 og fredag kl.9-12), eller ta kontakt med Thomas på telefon 916 09 811.

Oppmuntringen: OKTOBER Alle oppfordres til å våge å ta kontakt med noen som har opplevd sorg og tap. NOVEMBER Alle som kjenner seg utfordret stikker innom med en oppmuntringsblomst til en som har lederoppgaver og ansvar i menigheten. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE.

Prostidiakonen


3 Pilegrimer på jorden Vi er pilegrimer på jorden Fra våd fødsel og til graven reiser vi en tilmålt tid Livet fikk vi, det er gaven helt unikt hvert individ Thomas Stanghelle, leder for sangteamet Ny ID

Ljosglimt Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Heidi Øina tlf.994 93 442 epost:hmoina@online.no Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 27.november For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 12.november Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 1.oktober 2013

Trykk:Setesdalstrykk AS

På vår reise gjennom livet med Guds veikart og kompass stanser vi og finner krefter på vår faste rasteplass

Kirken åpner sine dører inn til stille rom og fred Der er kilden som vi søker trette føtter kneler ned Alle reiser på sin måte utrustningen er forskjellig alle liv sitt eget preg Helt ukrenkelig og hellig går vi frem med våre steg

refr.

Gud var selv på tidens reise født i stallen av en kvinne Ble korsfestet, lagt i grav Døden kunne ikke vinne han stod opp den tredje dag tekst: Ivar Skippervold / aug.2013

Givertjenesten: Evje og Hornnes sokn:

Koriallverda: 2901.21.05337 Diakonisamarbeidet: 2901.11.45408 Kyrkjelydsarbeidet: 2901.07.43344 (skriv gjerne på giroen kva i kyrkjelyden du vil støtte)

Ljosglimt kontonr.: 2901. 20. 23497 Bruk nettbank, eller fyll ut en giroblankett.


4

Familiegudstjeneste på Iveland bedehus

Søndag 22. september var det samlet ca 100 på Iveland bedehus, det var fra de ferskeste babyer til oldeforeldre. Vi feiret høsttakkefest og utdeling av 4-års boka. Dette var i samarbeid med Iveland bedehus og storsamlingene der Randi Øyna er ansvarlig. Bedehuset var pyntet med markens grøde og naturens dekor. Innholdet i gudstjenesten var helt ordinær. Musikken var litt annerledes med at Kristi trakterte piano istedenfor orgel og med seg på div. komp hadde hun Kjell Øina. Ivar hadde i sin preken fokus på Guds omsorg for oss og det at Han elsket oss først. Resultatet av dette er at vi kan elske hverandre. Vi gir ofte i forventning til å få noe tilbake, med Gud gir fordi han elsker. Gud = kjærlighet. Ingen av oss kan helt fatte Gud, men vi kan lene oss mot kjærlighetens opphav og slik kjenne Han. Verdens flotteste trylleord er ikke Sim Sala Bim, men: TAKK. I alle ting skal vi komme frem for Ham med takk. Plutselig ble det litt uro i kulissene og der dukket Fredrik dukkemann opp. Han er en populær gjest som skaper mange smil og mye latter, rappkjefta liten friskus. Han ville synge om sola og det klarte han til

slutt med god hjelp av Ivar. De to snakket også om det lyset som skinner enten det er dag eller natt, nemlig kjærligheten. Så gikk utfordringen: Jesus vil at også vi skal være lys i verden, på den måten kan vi hjelpe andre til å bli kjent med Guds kjærlighet. Så var det utdeling av bok til 4-åringene. Av totalt 17 så var det 10 som hadde tatt med seg foreldre, søsken. og noen også besteforeldre. Det var en flott gjeng som til slutt var samlet på podiet etter at de hadde fått hver sin bok. Kristi avsluttet gudstjenesten med et sprelsk postludium med nasjonalromantisk vibrasjoner. Etter at gudstjenesten var over så ble det invitert til middag i kafeen. Deilige pølser med tilbehør ble servert og vi var ca 70 som stoppet igjen. Kaffe og boller til dessert. Dagens pynt ble auksjonert bort til inntekt for bedehuset (der gikk også dagens kollekt). Det var også rigget til bord der en kunne lage seg et høstkort. Dette ble en strålende søndag for Guds folk i Iveland. Flere slike samarbeid bør det bli i fortsettelsen av denne dagen. HMØ


5

Bjørn Thore blir ny dirigent Evje og Hornnes menighetskor har fått ny dirigent. Bjørn Thore Aastveit tar no over dirigentansvaret for det tradisjonsrike koret på Evje. Han er godt kjend i musikkmiljøet i bygda som tidlegare leiar av ungdomskoret «Koriallverda». Etter at organist Nina Irslinger sa opp stillinga si som organist i Evje og Hornnes, har koret hatt ulike vikardirigentar i påvente av at stillinga som organist/korleiar skulle lysast ut. Bjørn Thore er no tilsett i den delen av stillinga som gjeld Evje og Hornnes menighetskor.

Det betyr mellom anna at reportoaret blir friskt, rytmisk og svingande og vil omfatte både gospel og gamle og nye salmar/songar i litt ny innpakning. Ein håpar at mange vil finna dette spennande og at fleire vil kome og bidra til å gjere koret til eit positivt innslag i ulike delar av menighetslivet. Dei siste åra har koret hatt om lag 15 songarar. Det er korøving kvar onsdag i Evje Kyrkje klokka 20.00. Korsong er balsam for sjela. Å vere med på å skapa noko fint saman er veldig flott, i tillegg til at det er sosialt. Mest som å ha ein ekstra familie. Men koret har plass til mange fleire. Det er berre å møte opp. Målet er å bli eit godt kor som bidrar i menighetsarbeidet med smittande musikkglede og engasjement. Koret gler seg til eit nytt semester med nye utfordringar og ny glede. Velkommen til Bjørn Thore og velkommen til nye songarar!


6

Din støtte til Ljosglimt er svært viktig nå. Utgiftene i år er høyere enn inntektene. Til deg som allerede har gitt ditt bidrag: Tusen takk.


Aktivitetsdag 9. november kl.13 til 18 I år blir menighetsturen erstattet med en aktivitetsdag på Iveland bedehus for alle tre menighetene. Den er ikke helt ferdig planlagt enda, men det vil være fokus på aktiviteter som kan brukes på lysmesser og samlinger i den mørke årstid. Temaet blir: «Den blinde Bartimeus». Det vil bli lagt opp til forskjellige aktivitetsgrupper som for eksempel; lysgruppe, matgruppe, dramagruppe og sanggruppe. Vi ønsker oss en innholdsrik, sosial og fin lørdag sammen. Dagen ender opp i en familiesamling på bedehuset. Sett av dagen – her er det noe for alle J Nærmere informasjon kommer ut til menighetene snart.

Klart for ny Lys Våken-natt i kirka!

Her er det liv!, synger vi i Lys Våken-sangen, og det har nok menigheten fått erfare på de Lys Våken-gudstjenestene som har vært. Lys Våken er et arrangement for 5.klassingene med overnatting i kirka fra lørdag til søndag (30/11 – 1/12), med avslutning på gudstjenesten kl. 11.00 på søndagen. Innøving av Lys Våken-sangen og dansen hører med. Refrenget i Lys Våken sangen går slik: Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen! Og synge skal vi gjøre, sammen med Nora Foss Al-Jabri, som synger på Lys Våken sangen! Se mer Lys Våken stoff på: www.lysvaken.no. Her kan du finne tips og ideer, og se videoer, samt høre og laste ned Lys Våken-sangen i mp3-format til din spiller. Etter hvert vil det bli lagt ut påmeldingsinformasjon på www.evje.kirken.no. Og når det blir mørkt omkring oss. Og natten virker lang. Er vi glad vi har en kirke fylt av glede, lys og sang! Kjell Steinbru

7 Slekters gang Dåp Evje 28.7, Matilda Støvik Renshaw, Even Stordal 25.8, Sigrid Madelen Helgesen Hornnes 23.6, Vetle Flodquist, Andrea Sofie Nilsen Irslinger, Lene Uleberg Skarstein 18.8, Jonas Hestvåg 15.9, Thomas Aamodt, Landvik kirke 29.9, Ingrid Abusdal, Asle Matheo Homdal, Hannah Østerberg Gravferd Evje 29.6, Eli Mogstad 4.7, Solveig Petra Torgersen 30.7, Kjell Asbjørn Larsen Hornnes 7.6, Elly Susanne Kjetså 7.8, Thorvald Rannekleiv, urnenedsettelse (død 21.6.2012) 15.8, Alma Uleberg 6.9, Jenny Hauglid 18.9, Leif Henry Hansen Vielser Hornnes 27.4, Nadia Håkonsen og Christoffer Nilsen 25.5, Bianka Hiis og Arvid Uleberg


8 Gudstenester Søndag 20. oktober

22. søndag i treenighetstiden, Luk 10, 25-37 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Kristina Grundetjern Nattverd Offer til misjonsprosjektet. Kyrkjekaffe Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Skippervold Nattverd Offer til Nasjonalforeningen

Søndag 17. november

Søndag 27. oktober

Søndag 24. november

Bots- og bønnedag, Luk 15, 11-32 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Prost Gunnar Ellingsen Nattverd

26. søndag i treenighetstiden, Luk 13, 10-17 Evje kyrkje kl.11.00 Steinbru Nattverd Menighetskoret synger Offer til kyrkjelydsarbeidet Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Skippervold Nattverd Offer til trosopplæring

Domssøndag / Kristi kongedag, Joh 9, 39-41 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Steinbru Nattverd

Søndag 3. november

Allehelgensdag, Luk 6, 20-23 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Steinbru Minning av døde Offer til kyrkjemusikken Kyrkjekaffe Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Skippervold Barnas misjonsdag Utdeling av 6årsbok Offer til NMS(Det norske misjonsselskap) Kirkekaffe Hornnes kyrkje kl.18.00 Høgmesse Steinbru Minning av døde Offer til diakonitjenesten

Fredag 8.november

Evje kyrkje kl.19.30 KRIK-gudsteneste Steinbru Nattverd Offer til KRIK (Kristen idrettskontakt)

Søndag 10. november

25. søndag i treenighetstiden, Joh 5, 1-15 Hornnes kyrkje kl.11.00 Skippervold Nattverd Offer til misjonsprosjektet Kyrkjeskyss: Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42


9 Slekters gang Iveland: Døpte 02. 06 07. 07 14. 07 04. 08 Vigsler

Louisa Vaagan (på Grosås senter) Marie Hildebrandt ( Konfirmant fra Hamburg døpt på Fredheim leirsted) Tilje Pauline Vågsdalen Ingebretsen William Matheo Engelandså Kjellevand

25.05 08.06 06.07 27.07 03.08 03.08 17.08 24.08 Døde

Sissel Sagen og Marius Alexander Moen Monrad Silje Lie og Trond Erik Hanshus May Linn Kilen og Stein Olav Hauge Heidi Yvonne Olsen og Christian Sæle Kristina Bø Nilsen og Karl Fredrik Ødegård Eline Tveit og Odd Inge Urdal Elisabeth Askedal og Vidar Berg Marita Mjåland og Kenneth Martiniussen

26.12.12 Frank Osmund Landås 19.03.13 Einar Engenes 17.04.13 Klara Stendal 20.05.13 Svein Frigstad 17.07.13 Gunhild Eftevand 18.07.13 Anna Treldal

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 14.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08 Sokneprest Kjell Steinbru kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 47 32 84 72 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekretær@eh-kyrkje.no Kyrkjetenar Evje: Thorbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Kyrkjetenar Hornnes: Ingunn Leifsen Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Ivar Skippervold Kontortid:Tirsdag og torsdag fra 10.00 og utover Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 916 07 350 epost: ivar.skippervold@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: : Mandag og torsdag kl. 09.00 til 16.00 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Soknepresten i Evje og Hornnes har tenesteveke i veker med partal, soknepresten i Iveland har tenesteveke i veker med oddetal.


10

4 åringene i Evje kyrkje 4 åringene i Hornnes kyrkje

50års konfirmanter i Evje kyrkje 8.sept 2013 Fra venstre (2 første radene): Greta Voigt Nesbø, Åse Kristin Frøvik Solberg, Alfhild Follerås Berntsen, Tor Bjørn Olsen, Nelly Vådne Haugå, Ingebjørg Østerhus Refsnes, Astrid Solfrid Kjebekk Neset, Øystein Matre bakerste 2 radene: Anne Torhild Breive, Odd Syvert Åsland, Astrid Refsnes Knudsen, Alf Egil Kjebekk, Karin Gudveig Vetrhus Zakariassen.

Gullkonfirmantene i Iveland står i følgende rekkefølge fra venstre: Olaug Auestad Haugland, Marit (Omestad) Setane, Harriet (Krogh) Aslaksen og Aslak Fjermedal.


Fortryllende bedehus Tirsdag 17. september var det samlet mellom 80 og 90 spente ivelendinger på bedehuset. Det var fra de yngste unge til de som har passert 80. Kvelden stod i magiens tegn med evangeliske undertoner. Ivar prest hadde fått med seg magikeren Steve Price fra London. Men kveldens hedersgjester var likevel 5.klassingene i Iveland som fikk utdelt hver sin Manna Bibel. Kvelden startet med innledning av Ivar som illusjonerte fylling av kirke og bedehus mellom hver gang de er tomme. Fellessangen «Her er vi» jomte mellom veggene før Steve slapp til med første avdeling. Fire illusjoner fikk vi oppleve. Det var avis som ble revet i filler og vips var den like hel igjen. Tre tau i forskjellige lengder, godt kontrollert av det yngre publikum, ble gjort like lange og tilbake til hver sin lengde igjen. Neste nummer var et egg som fikk seg en luftetur ut i det frie rom med god hjelp fra Hanna. Før utdelingen av biblene til 5.klassingene dro han et nummer med 2x6 klosser med sifferene 1-6 og et hylster til å skjule det ene klossesettet med. Her ble de stokket i alle mulige rekkefølger. Og hver gang ble klossen som ble gjemt stokket om likt med de som vi i publikum hele tiden kunne se. Som intro til utdelingen av bibelen ble det vist bilder fra den og Ivar flettet det hele sammen med små sangsnutter som hørte til historiene. Det var ni fornøyde 5. klassinger som kom frem og noen var med nesa rett i bibelen med en gang. Andre avdeling med Steve Price hadde tilknytning til nåden Gud har vist oss med at Jesus gikk gjennom

11

synden for oss uansett hvor mye vi klusser det til i og med livene våre, og at hver enkelt av oss får muligheten til å starte på nytt og på nytt igjen. Det siste som ble understreket var at det er ingen andre kan du stole mer på enn Gud. Dette ble gjort med et triks med to tomme hylser som skulle få ei flaske og et glass til å bytte plass. Stadig vekk som ble det rotet til at enda ei flaske dukket opp. Til slutt stod han der med bordet fullt av flasker. Neste triks var med et langt tau som plutselig hadde tre ender, så fire ender og så ingen ender (dannet en hel sirkel uten knute) før det kom tilbake til sitt utgangspunkt. Så var det et speil som ble spiddet av en

metallpinne før det siste og mest nervepirrende nummeret kom, nemlig giljotinen. Her var det Daniel som var modig og stilte opp som frivillig. Fire ballonger ble puttet i hvert sitt hull for å bekrefte at «kniven» virkelig gikk ned. Så la Daniel hodet sitt på plass og etter litt telling slapp Steve giljotinen, ballongene smalt, publikum holdt pusten og Daniel var like hel. En fascinerende kveld på bedehuset ble avsluttet med sangen «Tenn et lys, tralalala» Det var mange smilende og sterkt undrende folk som ruslet hjem etterpå. HMØ


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 38, 4735 Evje

INFORMASJON

Til venstre: 6 åringene fikk boka Tre i et tre i Evje kyrkje __________________________ Midten: Nye konfirmanter i Evje Nederst: Nye konfirmanter i Hornnes. En spennende tid til å lære og sanse...

Ljosglimt nr.5/13.  
Ljosglimt nr.5/13.  
Advertisement