__MAIN_TEXT__

Page 1

Side

14

0

Side 1

Side 11 Høstleir for ungdomsledere

Modelljernbane

6 Side Side

Nr. 5 - 60. ĂĽrg - november 2013 - januar 2014 - informasjon


Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf. 23 62 99 03 / 92 24 17 07 fredrik.ulseth@oslo.kirken.no Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf. 23 62 99 04 asle.rossavik@oslo.kirken.no

Vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen

Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf. 22 75 45 13 / 93 88 28 80 Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf. 23 49 55 00 Tor.Torbjornsen@gmail.com Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf. 23 62 99 09 Lars.kristian.gjone@oslo.kirken.no

Menighetskontoret Åpningstider:

Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl 10-14 stort sett alle hverdager. Skoleferier kl. 10.00 -12.00

E-post:

post.lambertseter@oslo.kirken.no

Adresse:

Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo

Telefon / Telefaks: 23 62 99 00 / 23 62 99 01

Organisasjonsnummer: 976 987 500

Konto menigheten:

DnB NOR: 1644 20 73019

Design: Mediekunstnerne.com

Tlf. 23 62 99 02 ingeborg.hjertaker@oslo.kirken.no

Organist Kjetil Grevle Teien Tiltrer 20. januar 2014 Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf. 23 62 99 06 / 22 28 19 89 jorgen.meier@oslo.kirken.no

Menighetsrådsleder Steinar Andersen Tlf. 22 29 07 03 / 908 41 030

Babysangleder Maria Brabrand

Kirketorget

Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf 23 62 90 09 eller epost kirketorget@oslo.kirken.no

Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd

E-post:

redaksjonen@lambertseterkirke.no

Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig red.) Asle Røhne Rossavik

Annonser

Inger Johanne Madsen, tlf. 41 63 10 90 Layout Asbjørg Øxseth

Neste nummer

Stoff til neste nummer må være levert innen 1. februar 2014.

Velkommen innom nettsiden: www.lambertseterkirke.no

2

Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker

Inkluder en gave til menigheten i ditt testament Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter.

Bli fast giver

Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf 23 62 99 00 kl 10 – 14 eller send en e-post til post.lambertseter@oslo.kirken.no Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim


Trosopplæring Fornyet glød i barne- og ungdomsarbeidet Tekst: Lars Kristian Gjone

På høsttakkefesten 15. september ble det delt ut bøker til 4-åringene. Det var en flott gudstjeneste, med 12 forventningsfulle barn som fikk komme frem og få en egen kirkebok av presten. Sammen med dåpen og konfirmasjonen fremhever denne årlige tradisjonen det som på mange måter er kjernen i trosopplæringens idé. Samspillet mellom barnets hjem, faddere og menighet skaper et hellig rom for høytid, fest og undring. Det handler om å leve og vokse i både tro og tanke. Nå sitter det kanskje noen 4-åringer rundt om på Lambertseter som av en eller annen grunn ikke fikk en slik kirkebok. Ta kontakt, så finner vi en fin måte å få ordnet det på! Det er jo ikke grunn til at noen skal bli oversett. Med så mange barn som vi har på Lambertseter er det helt supert å ha en søndagsskole å invitere til. Dette er et arbeid som trenger at nye medarbeidere av og til melder seg til å gjøre en innsats. Dersom det blir grunnlag for det kan vi for eksempel opprette aldersdelte grupper. Interesserte kan kontakte Eivind Mork, eller spørre Lars Kristian. Det samme gjelder for Supertirsdagene - med barnevennlige middager, og Sprell levende gudstjenester. Vi er så heldige at vi har noen nye ansikter som dukker opp i forskjellige anledninger. De vil nok bli presentert med bilder og mer fyldig omtale i nær fremtid. Foreløpig nevnes her noen som nylig har kommet inn i helt spesielle oppgaver: Maria Brabrand har overtatt som leder for babysang. Babysangen er forresten flyttet til fredags formiddager, og fungerer som drop-in tilbud. Ellen Sofie Breistein og Knut Stavseth er studenter ved NLA Staffeldsgate, og har praksis i Lambertseter menighet som en del av studieåret 2013/14. Fredrik Røste Haugen er ny TØFF-kursleder. Til sammen bringer disse nye medarbeiderne spennende impulser fra menighetsarbeid fra mange kanter av Norge og verden. Sammen med andre nye og gamle medarbeidere ser vi frem til å bringe fornyet glød inn i barne- og ungdomsarbeidet i tiden fremover!

44


Prestens blogg Å være tilstede i et evig nå! Aller først: Dette er ikke et kritisk oppgjør. Det er altfor enkelt å sette seg på sin høye hest og kritisere andre. Det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil heller forsøke å beskrive noe som jeg tror folk flest kjenner seg igjen i og si noe om hva kirken og troen kan bidra med inn i folks liv.

D

et jeg vil si litt om er behovet for å være tilstede i eget liv og virkelig kjenne at man lever. Tempoet i arbeidsliv og familie- og privatliv øker stadig. Til tross for at vi har mer fri- og ferietid enn før er mange av oss travlere enn tidligere. I tillegg kommer den enorme informasjonsstrømmen som vi forholder oss til 24-7. TV, internett, facebook, twitter, - og alt rett inn på mobilen eller nettbrettet som du bærer med deg overalt. Vi blir tilgjengelige til en hver tid og føler at vi må være konstant oppdaterte for å henge med. Vi rekker ikke å være tilstede i vårt eget liv for alt går så fort og handler om det neste som skjer.

S

amtidig med at tempoet og informasjonsstrømmen øker så blir behovet for fred, ro og tilstedeværelse enda tydeligere. Vi har fått sakte-TV med Nordlandsbanen minutt for minutt, og tv-serier som «Oppdrag lykke» hvor oppskriften på lykke nettopp handler om å være mer tilstede i eget liv. Ulike teknikker for tilstedeværelse som Mindfullness er in. Mindfulness blir brukt i Oppdrag lykke for å hjelpe deltagerne til å være mer tilstede i eget liv og sånn sett bli mer lykkelige.

J

eg synes det er flott at flere og flere blir opptatt av å være tilstede i eget liv. Å være i kontakt med seg selv kan hjelpe en til å glede seg mer over livet, og også være mer tilstede for andre og i andres liv. Jeg vet at det er mange som mener at mindfullnesstrening og andre meditasjons- og tilstedeværelsesøvelser virker selvsentrerte. Noen vil kanskje kalle oss rike nordmenn bortskjemte som ikke er glade og fornøyde med alt det vi har. Jeg ser at det ligger en fare i at slike øvelser og kjenn-deg-selv opplegg kan ha et føre til selvdyrkelse

Asle Røhne Rossavik

og negativ selvsentrering. Den grøften er det viktig å ikke falle i. Likevel er jeg glad for alt som hjelper mennesker til å komme mer i kontakt med seg selv og sitt liv med alt det innebærer. Og så må det sies at det nok er en større fare for de fleste av oss å havne i den andre grøften, hvor man lever et så hektisk liv at man ikke rekker å kjenne etter og glede seg over det man har. De fleste har mye å gå på når det gjelder å stoppe opp og kjenne at man lever.

kristendommen gi oss Hvaav kan hjelp til å være tilstede i eget

liv? – Jesus er vårt forbilde. Når vi leser evangeliene om Jesus, ser vi at han stadig trakk seg tilbake for å være alene i bønn. Før han startet å forkynne var han alene i ørkenen i 40 dager. I de tre årene Jesus gikk rundt og forkynte så vekslet han mellom handling og bønn. I kirkens historie helt fra begynnelsen av og fram til i dag så har denne vekslingen mellom bønn og arbeid – ora et labora – vært en naturlig del av livet som kristen. Å søke Gud i stillhet og dyp meditasjon har hele tiden vært en del av kirkens liv. I perioder har det nok vært mindre tydelig i Den norske kirke – det vil si, det har hele tiden vært mennesker i kirken som samles og ber, som går i seg selv (syndsbekjennelse og skriftemål) og som slik stadig får hjelp til å være tilstede i eget liv. Likevel er det ikke feil å si at kirken har fulgt, og kanskje ligget foran, samfunnets utvikling også når det gjelder større fokus på tilstedeværelse i eget liv.

M

ed alle de ikke-religiøse meditasjonsteknikkene som finnes, hva skal man da med de religiøse? Er det noen vits å drive med kristen meditasjon når du kan drive med ikke-religiøs meditasjon?

er at i kristen meditasjon Forskjellen er man bevisst en virkelighet – Gud

– som er større enn oss og som får oss til å kjenne oss som en del av en større helhet. Når man søker innover i stille bønn og meditasjon søker man ikke bare å finne sitt sanne jeg, man søker samtidig Gud. For der i dypet i ditt sanne jeg finnes også det som vi kan

kalle gudsbildet – Gud i deg – eller gudsgnisten.

D

et er ikke bare deg selv du får kontakt med i kristen meditasjon. Det er Gud – en levende og virkelig kjærlighets kraft og vilje – som kan gi heling og helhet i ditt liv. Den samme Gud som vi leser om i evangeliene i Jesu skikkelse – den samme Gud roper på oss og ber oss følge etter i kjærlighetsfull tjeneste for andre mennesker og for skaperverket som helhet. I kristen meditasjon er det en naturlig veksling mellom hvile og arbeid, mellom å søke innover og å være til for andre.

er det kristuskransILambertseter meditasjoner hver torsdag kl.11.15-

11.45. I tillegg planlegger jeg å starte en gruppe på kveldstid med noe som kalles Centering prayer – sentrerende bønn. Les mer om det på www. contemplativeoutreach.org eller på http://www.oslocentral.no/ under fanen kontemplasjon.

D

ersom du lurer på hvor du kan lære mer om kristen meditasjon se: www.meditasjoner.no eller ta kontakt med undertegnede.

Ha en god førjulstid i fredens tegn!

Vi takker for…

- at vi bor i et demokratisk land der menneskerettighetene respekteres - årets konfirmanter og for ungdomslederne - alle medmennesker som setter den andre høyere enn seg selv og strekker seg langt for å hjelpe andre

Vi ber for…

- alle som bor i land med ufrihet og hvor menneskerettighetene stadig brytes. Spesielt for våre forfulgte kristne brødre og søstre i mange land. - alle unge på Lambertseter at de må oppleve seg sett og elsket der de er. - alle som kjenner på selvforakt og forakt for andre, som opplever at de ikke strekker til. Kom til dem med din nåde og kjærlighet, Herre.

5


Ikke alle gleder seg til jul Hvorfor er julen en så vanskelig tid for mange av oss? Det spørsmålet har flere stilt seg. Også Kaj Hafr. - Julen har nok en sår klangbunn for mange. Høytider og merkedager forsterker savn og sorg, og vi leter etter noen å dele de triste følelsene våre med, sier Kaj Hafr. Som ansatt i Kirkens SOS vet han noe om det de fleste av oss kan slite med i perioder av livet. - Men hvordan kan vi få stillet denne smerten? - Noen finner kanskje noen å snakke med. Men det er ikke alltid like enkelt. Vi vet at mange finner telefonnummeret til Kirkens SOS. Og vi vet også at mange har funnet stor trøst og hjelp i en slik telefonsamtale. I den andre enden av tråden sitter et medmenneske som kan lytte. Disse fortrolige samtalene har en trygg anonymitet over seg; Den som tar telefonen kan ikke se hvilket telefonnummer det ringes fra.

66

Når julen kommer, brytes hverdagsrytmen; spesielle forventninger skal

De ønsker å bety en forskjell for et menneske som trenger en å snakke med, eller skrive til, sier Hafr. Bruk dette telefonnummeret: 815 33 300. Du kan også ta kontakt (logge deg inn) via nettet: kirkens-sos. no. Ingen kan se hvem mailen din kommer fra.

Fakta Kaj Hafr vet at mange av dem som ringer til Kirkens SOS ønsker at den som sitter i andre enden av tråden kan tenne et lys og kanskje også be en bønn for dem. innfris, alle skal være lykkelige, og den noe oppskrytte julegleden skal prege alt og alle. Men dette er krevende for den som opplever virkeligheten så til de grader annerledes. Da kan det være godt å få slå nummeret til Kirkens SOS. - Kan hvem som helst ringe Kirkens SOS når som helst? - Våre telefoner er alltid betjente – hele året, hele døgnet. Godt utrustede medarbeidere bruker av sin fritid til disse vaktene – også i julehelga.

Kirkens SOS har over 1000 frivillige, fordelt på 13 SOSsentre rundt om i landet. I løpet av et døgn er det nær 500 telefonsamtaler. Kirkens SOS i Oslo er det største senteret, og er en virksomhet i Kirkens Bymisjon. Lyst til å bli frivillig medarbeider? Se kirkens-sos.no, eller ring 22578900.


Nytt fra frivillig/diakoniutvalget Vi trenger etterforskere!

Frivillig/diakoniutvalget foreslår en liten aksjon her i menighetsbladet: -vet dere om noen Lambertseterboere/ pionerer som er gått bort og som burde ha vært husket? Problemstillingen er den at mange bor på sykehjem rundt i hele byen Det er ikke alltid vi får melding om dette selv om den opprinnelige adressen var på Lambertseter. Tusen takk om du kan bidra og bruk gjerne kontaktdelen på våre hjemmesider: www.lambertseterkirke.no.

Kurs - om sykdommen demens - for pårørende/besøkere

Tirsdag 26.november. Tid: kl 18.30-21:00 Sted: Lambertseter sykehjem, Østerliveien 42 Påmelding innen mandag 25.november til : post.lambertseter@oslo.kirken.no eller tlf 23 62 99 02 Frivilligutvalget har fått midler fra bydelen til å starte kurs for pårørende/ besøkere. Kurset er planlagt i samarbeid med Lambertseter sykehjem og Nasjonalforeningen, demensforeningen Nordstrand/ Østensjø. Fagansvarlig ved Abildsø bo og rehabilitering, Christina Landmark Johannessen, er kursleder.

Sammen OM og I gudstjenestene

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud. I gudstjenesten er vi «Sammen for Guds ansikt.» Gudstjeneste er noe vi som menighet gjør sammen. Det er mange ulike oppgaver knyttet til gudstjenesten. Det kan være kirkekyss, tellekorps, kirkevert, dåpsvert, lese tekster, bønner, bake med mer. Vi utfordrer deg til å bli med som frivillig gudstjenestemedarbeider! Vi trenger deg enten du kan sjelden eller ofte. Kom innom og få frivilligskjema eller kontakt oss via vår hjemmeside: www.lambertseterkirke.no På hjemmesiden finner du også en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt oppgave.

Salmebokaksjonen Resultat på salmebokaksjonen er kr 22.727 pr 1. november. Tusen takk for alle gaver til dette formålet! Menigheten har bestilt 150 bøker og har nå fått dekket utgiftene til vel 65 av disse. Menighetsrådet har også omdisponert noen midler i årets budsjett til formålet. Det betyr at det trengs ca kr 14 000 for å nå det endelige målet på 150 bøker.  Har du enda ikke fått kjøpt deg en salmebok? Bruk menighetens kontonummer (se side 2 ) og merk innbetalingen med «salmebok».  Kjøp en salmebok til kirken, og gi det symbolsk som julegave til en venn i nærheten.  

Nytt fra menigheten:

Du finner nå også menigheten på facebook, i tillegg til hjemmesidene www. lambertseterkirke.no .

Temaet for kurset er om sykdommen demens og hvorfor det er viktig å vite noe om dette. Det blir også litt erfaringer og arbeidssituasjoner. På slutten av kvelden kan deltakerne stille spørsmål.

Nyttårsbord for frivillige i samarbeid med supertirsdag - 21.januar 2014

Vårt tradisjonelle frivilliges julebord flyttes til å bli et nyttårsbord, 21. januar 2014, kl 1700. Dette skjer i samarbeid med Sprell levende, supertirsdag slik at enda flere kan komme sammen og bli kjent med «frivilligheten» her i Lambertseter kirke. Påmelding innen fredag 17.januar. Velkommen!

7


Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke 24.11.2013

Domssøndag/Kristi Kongedag Kl 11:00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Kristian Børve Ask. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Søndagsskole. 5 Mos 30,15-20; 1 Kor 15,22-28; Joh 9,39-41

25.12.2013

1. Juledag Kl 12:00 (merk tiden) Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ordsp 8,1-2.22-31; Hebr 1,1-6; Joh 1,1-14

01.12.2013

1. søndag i adventstiden Kl 11:00 Sprell levende adventsgudstjeneste ved Lars Kristian Gjone m.fl Håkon Møller med band og forsangere. Dåp og nattverd. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Deltakere fra LysVåken arrangement. Fortelling: Matt 21, 1-17

26.12.2013

Juledag / Stefanusdag Kl 11:00 (merk tiden) Høymesse ved Jostein Vist. Mulighet for dåp. Offer til misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Jer 31-15-17; Apg 7,52-60; Matt 2, 16-23

29.12.2013

Romjulssøndag Kl 11:00 Gudstjeneste på Lambertseter sykehjem ved sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Kirkekaffe. Salme 1,1-6; 1 Tim 3,16; Matt 2,13-15

01.01.2014

1. nyttårsdag/Kr. navnedag Kl 11:00 Prostigudstjeneste ved prost Eigil Morvik med flere. Nattverd. Offer til Østmarkskapellet. 4 Mos 6,22-27; Fil 2,5-11; Luk 2,21.

05.01.2014

Kristi åpenbaringsdag Kl 16:00 Sprell levende Helligtrekongersfest med Lars Kristian Gjone. Lambertseter skolenes kor deltar med syngespillet «Vi kommer fra Østen» av Hans Arne Akerø. Håkon Møller med band spiller. Juletrefest etter gudstjenesten med bevertning. Kanskje kommer nissen? Kollekt. Fortelling: Matt 2, 1-12.

12.01.2014

2. søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Jostein Vist. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Jes 42, 1-6; Apg 18, 24-19,7; Matt 3, 13-17

19.01.2014

3. søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. 1 Mos 1, 26-31; Åp 21, 1-6; Joh 2, 1-11

Menighetens julemesse starter rett etter gudstjenesten ca kl 12.00 i menighetssalen. Se annen annonse. 08.12.2013

15.12.2013

3. søndag i adventstiden Kl 12:00 (merk tiden) Gudstjeneste på Lambertseter kjøpesenter ved Asle Røhne Rossavik og Espen Andreas Hasle (preken). Gospelkoret Reflex deltar. Offer til menighetens utadrettede virksomhet. Kirkekaffe med vafler etter gudstjenesten. Jes 35,1-10; 1 Kor 3, 18-23; Matt 11, 2-11.

22.12.2013

4. søndag i adventstiden Ingen gudstjeneste i Lambertseter. Kl 11:00 Gudstjeneste i Bekkelaget kirke ved Tor Øystein Vaaland. Dåp og nattverd. Kl 11:00 Julesanggudstjeneste i Nordstrand kirke ved Espen Feilberg Jakobsen. Salmer fra den nye salmeboken. Menighetens musikalske krefter deltar.

24.12.2013

8

2. søndag i adventstiden Kl 11.00 Høymesse ved Bjørn Willoch. Dåp. Kristian Børve Ask. Offer til Kirkens bymisjon og juleaksjonen. Kirkekaffe. Salme 33,18-22; Hebr 6,13-19a; Joh 14,1-4

Julaften Kl 15:00 (merk tiden) Familiegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Lambertseterskolenes kor og gruppe fra Lambertseter ungdomskorps deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp. Jes 9,1a.2.6-7; Luk 2,1-20


Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00. Kafé med enkel servering fra kl. 11 - 14 (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka – omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer.

Sportsgudstjeneste søndager kl. 12.00:

24. november. Elisabeth Torp 1. desember. Dag Høyem 8. desember. Pål Erling Torkildsen 15. desember Christine Bovim - adventguds- tjeneste kl. 16:00 (merk tiden) fakkeltog fra Grønmo kl. 15:00. 2014: 12.januar Lasse Heimdal 19.januar Gunnleik Seierstad 26.januar Asle Rossavik¨ 2.februar Torleiv Austad 9.februar Pål Erling Torkildsen 16.februar Bjørn Wegge 23.februar Dag Smemo 2.mars Dag Kjetil Hartberg 9.mars Per Anders Nordengen

Flere opplysninger; følg med på www.ostmarkskapellet.no 26.01.2014

4. søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 146,1-10; Rom 16,25-27; Luk 18, 35-43

02.02.2014

Kyndelsmesse Kl 11: Sprell Levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetens arbeid med babysang. Kirkekaffe. 1 Sam 1,21-28; 1 Joh 1,1-4; Luk 2, 22-40

09.02.2014

6. søndag i åpenbaringstiden Kl 11: 00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Mulighet for dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 126, 1-6; Fil 1,26; Joh 6, 63-69

16.02.2014

Såmannssøndagen Kl 11:00 Høymesse ved Fredrik Ulseth (liturg). Besøk fra Det teologiske menighetsfakultet (MF). Offer til MF. Kirkekaffe. Jes 55,8-13; Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15.

Tro og Lys

En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl. 14.00 - 17.00 for funk-

sjonshemmede og deres venner.

Datoer 14.desember 2013, og i 2014 er det samlinger 11.januar, 8.februar, 8.mars, 26. april, 10.mai og 21.juni (Mariahuset). Tro og Lys deltar under gudstjenesten søndag 16.mars. Kontaktperson: Toril Slettner tlf 22 28 32 14

Sykehjemsandakt Onsdager

kl 12.00 Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen.

Torsdagstreff kl. 12.00 -14.00 i kirkestuen Allsang, mat og utlodning, og et tema. Følg med på oppslag i kirken.

Juletrefest

Torsdag 2.januar er det juletrefest fra kl 12 med bevertning og juletregang. Kontaktperson : diakonal medarbeider Jørgen Meier

23.02.2014

Kristi forklarelsesdag Kl: 11:00 Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 5 Mos 18, 15-18; Åp 1, 9-18; Matt 17, 1-9

02.03.2014

Fastelavnssøndag Kl 11:00 Sprell levende fastelavnssøndag med Espen Andreas Hasle. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Fortelling: Mark 8, 27-38

05.03.2014

Askeonsdag Kl 19 Fastegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Konfirmantene deltar. Joel 2,12-13; 1 Pet 3,18-4,2; Matt 6,1-6.16-18

Menighetsrådet

har møter i kirkestuen fra kl 19.30. Siste ordinære møte i år er mandag 25.november. Følg med på hjemmesidene for møtedatoer for 2014. Har du spørsmål eller noe viktig for menigheten, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Steinar Andersen.

9


Hva skjer i menigheten?

Barn - ung

Modelljernbane Som nevnt i forrige nummer av menighetsbladet er det igangsatt et modelljernbaneprosjekt i kirken. Vår egen søndagsskolelærer Per Roar Ritter-Johansen er ildsjel og entusiast på området. Nå er han på plass som prosjektleder. Rammeverket for installasjonen skal være mulig å se i løpet av november. Videre fremover vil mye avhenge av hvem som lar seg engasjere til å bli med på utviklingen videre.

eller plattformen snekres sammen. Denne ferdigstilles før jul. Dernest skal opplegg for skinnegangen lages, slik at anlegget raskt blir kjørbart. Det kan vi klare i løpet av vinteren. Så kommer den omstendelige jobben med landskap og bebyggelse. Her vil det åpnes rom for å spille inn mange forslag, så bare heng dere på. Men et par viktige ting er allerede fastsatt:

Prosjektets mål er for det første å gjøre kirken til en enda morsommere og hyggeligere lekestue for enda flere store og små. For det andre skal det åpne for mye kreativitet underveis, i tråd med menighetens visjon om «å se og bli sett». Fremdriften skal dokumenteres slik at mange kan følge med på en egen blogg under www.lambertseterkirke.no.

Prosjektets En mål er å gjøre kirke i kirken til en enda miniatyr morsommere og hygskal få sin geligere lekestue for rettmessige enda flere store og plass, små. og en elv skal renne gjennom landskapet. Resten blir opp til deltakerne i arbeidet å finne ut av.

Planen består kort sagt av tre arbeidsfaser. Først skal rammeverket,

Prosjektet er støttet av frivilligmidler fra Bydel Nordstrand.

NSB trevogn på Per Roar Ritter-Johansen sin modell av Jaren stasjon.

Tekst Lars Kristian Gjone

Første søndag i advent starter et nytt kirkeår, og vi inviterer alle barn som fyller 10-11-12 år i 2013 til å være med på en stor feiring. Ca 130 barn (alle kirkens medlemmer i målgruppen) skal ha fått invitasjon i posten. Fortvil ikke dersom brevet ikke er mottatt og påmeldingsfristen (22. nov) har vært. Ta kontakt! Natt til 1. søndag i advent skal det være overnatting i kirken. Vi samles lørdag 30. november kl 14 for å leke, bli kjent med hverandre, lage gudstjeneste, utforske kirken, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirken! På søndag spiser vi frokost sammen, før vi ordner i stand til SPRELL LEVENDE- gudstjeneste. Der er alle foreldre og søsken hjertelig velkommen til å bli med!  LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Dette er en anledning til å bli mer kjent med kirken og kirkeåret, og vi tror det skal bli både lærerikt og gøy! Kontaktperson for informasjon, påmelding og frivillige medarbeidere: Lars.Kristian.Gjone@oslo.kirken. no, tlf 23 62 99 09 Kontaktperson for foreldre under selve arrangementet: Asle.Rossavik@oslo.kirken.no

To NSB trevogner. Disse var i drift fram til 1983 hos NSB.

10


e - familier

Hva skjer i menigheten?

Høstleir for ungdomsledere Helgen 25.-27. oktober dro 19 ungdommer og voksne på lederleir til Norefjell. Vi hadde en super helg sammen. Som dere ser av bildene ble det gokarttur i år også. Fredagen hadde vi ledersamtale om tro. Lørdag var det gokart og deretter ledertreningsopplegg ved Fredrik Røste Haugen. De skulle blant annet øve på samarbeid og ledelse gjennom å bygge høyest mulig spaghetti og marshmallowstårn. Søndag formiddag var det nattverdsgudstjeneste og deretter pakk og vask. Takk til Nordstrand bydel som støtter ledertreningen økonomisk.

Adventstiden

NB! Bildene må trolig byttes ut dersom teksten skal brukes, men står her for å illustrere. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene

Bakerste fra venstre: Fabian, Morten, Markus, Olav, Line, Tonje (foran Line), Mette, Martine, Helen, Marius, Martin og André. Foran fra venstre: Asle, William, Mats, Fredrik R. H. Helt foran: Fredrik H.

Close race!

T

orsdager imeout

20:0 20:3 00

gen!

Hele gjen

Gokart er gøy!

18:0 20:0 00

Det legges opp til å fortsette Søndagsskolen som før, med samling i underetasjen under gudstjenesten (unntatt i skolens ferier).

KIKK

Jr.KIKK

TIME-OUT

Semesterprogrammet legges ut på web, og deles via skole og «jungel. telegrafen». Følg med!

Barna deltar i gudstjenestens innledning og kommer opp igjen til nattverdsfeiringen.

Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Einar Traustasson

Se også oppdatert program på www.lambertseterkirke.no.

Klubb i kirkekjelleren. Annenhver torsdag i bomberommet fra 18-20. For ungdommer 14+ Lystenning, musikk, bønn og ord til ettertanke. Etter KIKK fra 20-20.30. For ungdommer 14+

Klubben i Kirkekjeller’n for barn i 5-7.-trinnet på tirsdager kl 18-20.

Vil du være med som søndagsskoleleder? Kontakt Eivind Mork eller Lars Kristian Gjone.

11


Adventstiden

A

dvent er den tiden vi venter på at julen skal komme. I kirken er det lilla som er fargen på tekstilene, og denne fargen kan man pynte med hjemme. Advent starter 4 søndager før jul, eller 1. desember (avhengig av hvilken ukedag 24. desember er). Advent er den første tiden i kirkeåret. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene er morsomme, og enkle å gjennomføre.

Engler

Til første søndag i advent kan huset pyntes med engler. De er med å synge julen inn og fortelle oss at noe skal skje. Kanskje barna kan få hjelpe til med dette? Mange har fine engler hjemme. Om man ikke har det, så finnes det mange morsomme og fine måter å lage engler på. Når de skal ned kan man ha konkurranse om hvem som finner flest.

Krybben

Krybben kan settes frem tom eller med esel og okse hvis man har det. Man kan finne et sted i nærheten som kan være markene utenfor Betlehem hvor man kan plassere hyrder og sauer. Kongene kan settes langt av gårde og flyttes litt hver søndag (frem til 6. januar, som er helligetrekongers dag). Maria og Josef kan også være på vandring til krybben. Når julaften kommer kan Jesusbarnet, Maria og Josef og hyrder og sauer få flytte inn i krybben.

Adventsstake

Adventsstake er også en fin ting å samles om med barna. Et lys blir tent for hver søndag i advent, og så kan store og små si vers eller synge. Det finnes flere slike å velge mellom (se for eksempel Norsk salmebok, Salmer 97 og Barnesalmeboka). Skrevet av Line S. Kvalvaag, redigert av Asle Røhne Rossavik Kilde: www.barnogtro.no

12

Juletrefest Menighetens tradisjonelle juletrefest har fått ny tid! Samlingen holdes nå på formiddagstid kl 12. - 2.januar 2014 Jostein Vist holder andakt, bevertning og gang rundt juletreet. Ingen påmelding. Velkommen!

Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening inviterer til

Førjulskonsert i Lambertseter kirke søndag 24. november kl. 1800, julesanger og annen flott musikk. Inngangspris: kr 100,- .


1)

Frivillighetssentralen inviterer

2. juledagsmiddag Torsdag 26. desember

Har du lyst på selskap i julen med mange andre og med flere ”ingredienser” enn hva de aller fleste ellers får oppleve i jula ? Da må du lese videre . Av Kai Adelsøn Samme tid, samme sted Når klokka blir 15.00 på torsdag 26.desember, altså 2. juledag, arrangerer Frivillighetssentralen nok 2. juledagssammenkomst i kirkestua i Lambertseter kirke, nå også kalt ”Nye Lamberthjørnet”. Her klusses det ikke med tradisjonene, for det er 14. gang i år at dette arrangeres på samme sted og på samme måte! Det blir det mat, drikke og hygge. Vi får besøk av barn fra Lambertseterskolenes kor. Vi regner med at det hele rundes av innen klokka 18. Transporttilbud Er du ”skranten” og ikke greier å gå selv til 2. juledagsfesten så må du si ifra ved påmeldingen at du trenger skyss til lokalet. Tilbake, altså hjem igjen, er det lettere for oss med kapasiteten så da kan alle som føler behovet, hvis f.eks. været er ”ugreit” be om skyss hjem. Dette trenger du ikke si ifra om på forhånd..

Påmelding: til frivillighetssentralen( nye LambertHjørnet) på tlf. 22 29 19 00 ( 9-17 lør 11-15 ) innen 18. desember.

Prisen kr. 90,- betales ved ankomst. Blir du forhindret fra å delta må du si ifra så tidlig som mulig. Ring samme nummer som ved påmeldingen.

2)

”Romjulshygge”   mandag 30. desember kl. 1300 på Lambertseter gård Denne dagen åpner vi dørene først klokka 12.30 idet vi da ønsker velkommen til nok et ”Romjulshyggetreff” hos oss dagen før året ebber ut.

Program: P velkomstdrink ved ankomst P lapskaus m/ lettøl el mineralvann og senere en liten dessert P Vi får besøk av Joh Bernhardsen som synger og spiller for, også til dans for den som har lyst på en svingom. P kaffe, julekaker og et lotteri

Pris for å delta er kr. 100,- , som betales ved ankomst.

Påmelding tlf. 22 29 19 00. 09- 17. (Lør 11-15 ) Ikke nøl hvis du ønsker å bli med for selv om sistefristen ikke utløper før 18. desember kan det bli slik som ifjor at vi måtte sette stopp for påmeldingen. Si heller ifra i god tid hvis mulig hvis du blir forhindret fra å komme for det er alltid venteliste med folk som vil være med.

Stikk også innom i resten av romjula. Frivillighetssentralen er også på gården fredag 27 og lørdag 28.desember fra 11 til 15. Da serverer vi kaffe og julekaker.

Trenger du våre tjenester ?

Trenger du hjelp til at en av våre frivillige handler noe for deg, følger til lege mm. så er vi der for den som trenger oss ! Ring for oppdrag til tlf. 22 29 19 00.

Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf. 22 06 65 55 Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: post@onhbrynseng.nhn.no Internett: www.ønh.org ØNH-spesialistene

Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud

4 Høreprøver/ høreapparater 4 allergiutredning 4 astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4 ørevoks

Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst!

13


En konsertopplevelse i Lambertseter kirke søndag 24. november Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening har i høst inngått et spennende konsertsamarbeid med felles førjulskonsert i Lambertseter kirke søndag 24. november kl. 18.00. Her blir det fremført kjente julesanger og annen flott musikk – noe i samspill med hverandre og noe hver for seg. Dette er en premiere du ikke bør gå glipp av! Nordstrandkoret er bydelens eldste kor. De ble etablert som et mannskor allerede i 1915. I dag er de et blandet kor med 30 aktive sangere. Repertoaret er variert – alt fra viser, pop og musikaler til klassisk musikk. Bryn orkesterforening er et lite orkester med både strykere, piano og blåsere. De spiller gjerne små stykker av store komponister, men de fletter også inn mer moderne stykker. Så finn veien til Lambertseter kirke denne søndagen og få med deg en musikalsk opplevelse.

Billetter

til konserten med Brazz Brothers selges på menighetskontoret i november. Første mann til mølla............

14


Kirkens Nødhjelp Et barn er født i Malawi

Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide 3 200 gram. Både mor og barn overlevde. Det er ingen julestjerne over klinikken i Kamyana. Ingen konger kommer på besøk med gull, røkelse og myrra. Jane og John Kalikokha har ikke en gang våget å tenke på navn til sin førstefødte. Men de fikk en plass i fødestua. – Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde her! Her blir jeg tatt godt vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis jeg hadde født hjemme, ville risikoen for komplikasjoner vært mye større, sier Jane Kalikokha (19). Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner jordmødre i Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen ga vi Jane og sønnen en trygg fødsel. Venter med å fortelle Malawi er blant de landene i verden med høyest mødre- og barnedødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet til hverandre at ingen har råd til å legge planer. Jane

har båret på sin hemmelighet i ni måneder, slik norske foreldre gjerne venter til tolvte uke med å fortelle. Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn over hele verden i forbindelse med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i fattige land som Malawi. Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden 2002. Våre lokale søsterkirker står for 40 % av helsetjenestene i landet gjennom Malawis kirkelige helseforening (CHAM). Sammen bygger og utstyrer vi helseklinikker og fødestuer, og utdanner sykepleiere og jordmødre. Seks norske sykepleierhøgskoler har vært med på prosjektet med å styrke utdanningen. I tillegg driver vi flere andre helsefremmende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i helsekomiteer for å spre kunnskap.

En julegave som redder liv For 200 kroner kan Kirkens Nød-

hjelp for eksempel gi en jordmor medisinsk utstyr som redder liv. Å gi en mor og et barn en trygg fødsel er det beste julegavetipset fra Kirkens Nødhjelp i år. Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med deg kontanter til juleofferet!

Slekters gang Døpte

Gravsteiner – Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.com

NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Avd Nordstrand: Tlf 23 16 83 30 Avd Majorstuen: Tlf 23 19 61 50 www.wangbegravelse.no (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå)

Ella Unby-Balstad, Helena Halleraker, Sigrid Lønborg Svarte, Emelin Wold, Sigrid Grotle, Nora Marie Antonsen, Martine Furseth Banken, Tancred Valen-Sendtad, Agathe Eggen, Esther Dalebråten Ski, Stella Konglevoll Sundt, Miriam Holen Borlaug, Victor Bahr Christensen, Nikolai Mokal Jakobsen, Jonas Leander Stavsetra, Alexander Heesch Solberg, Martin Ambli Aasland, Jonas Kjos Perlet, Fredrik Alexander Hjertum, Kristian MatteoMarreiro Skaug, Oscar Torvund Berg, Adrian Torvund Berg, Hermine Vogt Andersen, Erik Sandvei Hermansen, Aksel Homb Cambrant.

Døde

Wenche Solveig Aasheim, Margit Tolster, Ellinor Berthe Grøndal, Anne Synnøve Moen, Inger Marie Andersen, Ella Olsen, Marit Sørby, Mary Hansen, Else Evelyn Hansen Sæther, Ruth Bjercke.Per Odd Hansen, Ulf Tom Johansen.

15


Fra bomberommet Godt nytt år! 1. desember 2013 starter et nytt kirkeår. Da skal det, som du kan lese mer om inne i bladet, være LysVåken-arrangement for 10-11-12-åringer. Vi håper og tror at det skal blir bra! Kirkeårets første dag inneholder i hvert fall et ord som skal gi oss håp om et godt, nytt år. Kristendommen er helt avhengig av at det ordet er mer enn en ullen idè. Om dette

ordet er en løgn, så er kirken et luftslott. Ordet begynner på n og finnes overlat hvor det er kirke. Det er et ord som er lett å si, men vanskelig å forstå. Derfor prøver jeg ikke å forklare det her. Bruk heller tiden fremover til å undersøke selv. Ut fra dette ordet kommer det garantert et godt nytt år for både store og små! Med vennlig hilsen Lars Kristian

Oppslagstavle Julemesse

Advent og jul i Lambertseter kirke

Se side 4

Se side 3

Menighetens tradisjonelle juletrefest

Se side 10 Kurs - om sykdommen demens for pårørende/besøkere

Se side 7

Se side 10 Julekonsert med Brazz Brothers 4. desember. Billetter selges på menighetskontoret i november.

Se side 14

KIWI

16

Profile for Vårt Land

Lambertseter menighetsblad nr.4/13.  

Lambertseter menighetsblad nr.4/13.  

Advertisement