Page 1

Menighetsbladet Nr. 5 • 2013

44. årgang

for Sørum • Blaker • Frogner

! l u j God

Ord til deg: Da de (vismennene) så stjernen, ble de fylt av glede. Matteus 2,10

Menighetsbladets blomst til Tron Svenke side 2-3 Min julesalme – Anne Norgrenn Kristiansen side 4-5 Sten Magne Berglund – om omsorg for utsatte barn SørumFestivalen side 13

side 6-7


Menighetsbladets blomst til Årets julegave!

«Lystenneren på Frogner»

Menighetsbladet ønsker faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er bidrag fra Blaker og Frogner.

Av Kåre Arvid Ulvund

Leder Så snart kveldene blir mørke om høsten dukker det opp en masse lys rundt omkring på Frogner. De lyser opp og skaper en følelse av varme i en tid som for mange føles tung og trist. Det gir håp om en ny vår. Mange har lagt merke til dette og har følt glede og takknemlighet, men hvem er det som tenner alle disse lysene år etter år?

Tron Svenke er en mann som mange på Frogner kjenner. Han har vokst opp her og har levd her det aller meste av sitt liv. Å tenne lys i mørket er en av de mange positive aktivitetene han er opptatt av. Vi kan bl.a. også se noen tulipaner pent planta på forskjellige steder. Menighetsbladet har tatt kontakt for å gi en velfortjent blomst.

Lys og trivsel på Frogner

Sørum bygdebok bind 5, om Frogner, er nå klar for salg. Dette bindet inneholder historien til bosteder og næringsliv i den største delen av Frogner sogn, slik det var i første halvdel av 1900-tallet. De tre gardsområdene Yssi, Kamphus og Ausen ble omtalt i bind 4. Frogner-boka har samme høye kvalitet som de foregående bygdebøkene, med Jan Erik Horgen som forfatter, og Anders Henriksen som billedredaktør. For abonnenter er prisen kr. 700,- pr. bind, og for den som ønsker å kjøpe enkeltbind, er prisen kr. 850,-. Bygdebøkene kan bestilles fra Historielagets bokansvarlige Kåre Bøhler, på epost alfrebo@online.no eller mobil 938 76 365. Alle som har abonnement på hele verket, vil motta innbetalingskort i god tid før boka kommer, og etter betaling vil Historielaget levere boka på døra hos dem som bor i Sørum eller nærmeste omegn. Andre får den i posten med et pristillegg som dekker forsendelsesutgifter.

– Fortell litt om hva du holder på med. – Jeg er generelt engasjert i aktiviteter som gjør hverdagen lysere å leve i, for eks. turløyper, skiløyper og at forskjellige fellesarealer ellers skal være attraktive. Et av de nyeste tiltakene er en «rasteplass» i Kirkebakken. En tuja og en benk gir mulighet for en pust i bakken for den som setter pris på det. De blant oss som har det aller vanskeligst blir heller ikke glømt. Tron samarbeider med bl. a. Lions, Sanitetsforeningen, Frivillighetssentralen og NAV. De gir både praktisk og økonomisk støtte, men lysene kjøper han sjøl. Derfor har nå menighetsrådet anskaffet to esker med kronelys som en liten oppmuntring.

På jobben

Til daglig er Tron arbeidsleder på en verna bedrift i Rælingen som holder til i Dovrebygget. Der er det en rekke aktiviteter bl.a. snekkerverksted og en svær gjenbruksbutikk. Tron har forøvrig aldri søkt på en jobb, men er blitt spurt om å påta seg viktige oppgaver eller han har startet opp med ting som han har blitt utfordret på.

Et av de nyeste tiltakene er en «rasteplass» i Kirkebakken.MENIGHETSBLADET 5 • 2013

Drivkraften

– Hva er drivkraften til alt dette, Tron Svenke? – Jeg er glad i mennesker og i naturen, og har alltid fra jeg var ung jobba med mange ting og med forskjellige folk. Det gir meg glede å jobbe med de mange små ting i hverdagen som gir og sprer glede. Den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Jeg får så mange positive tilbakemeldinger. Folk kommer og takker for de små ting. En gang kom en dame og sa: «Nå ser jeg deg». Og hun fortalte også at hun hadde skrevet dikt til «lystenneren». I jobben min i Rælingen får jeg også mange positive opplevelser når vi finner fram til hva de enkelte er gode på. Alle er gode på noe, om ikke alle er gode på alt. Det behøver ikke alltid være de store tingene som skal til for å gi mennesker tilfredsstillelse og selvrespekt. Alt dette gir meg glede og energi.

Hos kongen

Militærtjenesten fikk Tron Svenke avtjene i Garden. Han var i vaktstyrken ved Slottet og var ikke redd for å snakke til Kongen når han passerte. – Han kunne prate om hverdagslige ting og var svært hyggelig, men en gang fikk jeg av min overordnede påminnelse om å opptre med den rette ærbødighet. Slik er det vel, men de mange små hverdagslige tingene er viktige for oss alle, sier Tron Svenke til slutt.

av anne søbye

Gaven Den første jula kom tre vise menn fra øst til Jerusalem. De hadde sett en ny stjerne og kom for å lete etter en nyfødt konge. Men landets regjerende konge, Herodes, fryktet en mulig konkurrent. Han spurte dem ut og forsøkte å lure vismennene. Mulig vismennene ble forvirret og ante intriger. De ble i hvert fall glade da de kom seg ut av slottet, og fant igjen stjernen på himmelen som ledet dem videre. Det de ikke visste var at Herodes tenkte å følge etter dem for å drepe barnet. De tre vismenn fant Jesus, og kom med kreative og verdifulle gaver: gull, røkelse og myrra. Det sies at disse gavene senere gjorde det økonomisk mulig for Maria og Josef å flykte ut av landet for å redde barnet fra soldatene til Herodes. Vi går mot jul, og planlegging av gaver er en viktig del av forberedelsene. Hva skal vi finne på? Vi kan ikke forvente å ha den samme helt perfekte timing med våre gaver som vismennene hadde. Men vi ønsker jo å gi gaver som er til glede og nytte. Vi gir penger, leker, klær, bøker, musikk, opplevelser og gaver til gode formål. Vi setter også pris på folk som Tron Svenke fra Frogner, som gjør en ekstra innsats for å øke trivselen i nærmiljøet. Han gir av sin tid og engasjement. Et annet aktuelt tema i dette menighetsbladet er å gi tid og oppmerksomhet til ensomme og utsatte. Jula kan være en spesielt vanskelig tid for barn, nettopp på grunn av forventningen om familiekos i en lukket krets. Jula skal feires, men først og fremt på barnas premisser. Foreldre med et normalt forhold til alkohol kan ta de nødvendige hensyn, og også ha et øye for andre barn og voksne som strever. En gang i konfirmasjonstiden fikk datteren min en bok som rett og slett heter «Gaven». Den forklarer det viktigste om kristen tro og liv. Det å formidle og å gi grobunn for tro og håp er i seg selv en gave. God jul! MENIGHETSBLADET 5 • 2013
Jula er for unger

g n a es l Min ju

Av Heidi Schmidt Foto: Katrine Walstad

Andakt

Mitt hjerte alltid vanker av H. A. Brorson (1732)

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i en hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

Anne Norgrenn Kristiansen har bodd i Sørum med familien i noen få måneder. Ektemannen, Gunnar, ble sogneprest i Sørum, og hele familien har flyttet inn på den romslige prestegården ved Sørum Skole.

Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går. Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå at Gud av himmerike i stallen ligge må! At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord!

Etter hvert begynner ting å falle på plass. Ragnhild 8 har begynt på Sørum Skole, Ingvild 13 og Eyvind 14 tar bussen til Bingsfoss Ungdomsskole og eldstemann, Håvard 16, går på Drottningborg Videregående Skole i Grimstad. Familiens kjæledegge, Wilma på 1 år som er en nederlandsk gjeterhund (schapendoes), har allerede forvillet seg tre ganger ut på den travle Haldenvegen, så nå går Anne på dressurkurs. – Kan du fortelle litt om deg selv? – Jeg kommer fra Gol og er utdannet sosionom. De siste sytten årene har vi bodd på Sømna i Nordland, som er en vakker halvøy. Der jobbet jeg som saksbehandler i Brønnøysundregistrene. Før det jobbet jeg i barnevernet. Nå helt nylig, har jeg fått jobb i Nes Kommune. Jeg er tilknyttet Fram-prosjektet, som hjelper ungdommer som en periode står uten skole og jobbtilbud. Blant annet skal jeg være med å etablere et jobbtorg, og skaffe jobber og oppdrag for ungdommer som er med i dette prosjektet. Det virker som en spennende, interessant og utfordrende jobb.

Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå? Du hadde å befale alt hva du pekte på. Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd, og jordens konger løpe å kysse på din hånd Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, som deg i silkedyne så prektig burde lagt? En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født herinne i hjertets dype grunn!

«Mitt hjerte alltid vanker», går rett til hjertet på deg

– Hvilken julesang liker du best? – Jeg har flere favorittsalmer. Ingen ting kan måle seg mot barndommens jul! Hver gang jeg hører salmen «Deilig er den himmel blå», går tankene tilbake til barndommens jul, da jeg var fem-seks år og gledet meg så utrolig til julaften. Moren min laget verdens beste julaften, og hun døde da jeg var ganske ung. Når jeg hører «Deilig er den himmel blå», kjenner jeg på den deilige følelsen av glede og forventning som jeg hadde da jeg var barn. Men som voksen velger jeg meg «MittMENIGHETSBLADET 5 • 2013

hjerte alltid vanker». Teksten er så inderlig og lengtende, og melodien så melankolsk. Salmen er så dvelende og ettertenksom. Den går rett inn til hjertet på deg. Det finnes også så mange fine innspillinger av den. En av dem er med Åsne Walland Norli. Hun kveder, uten instrumenter. Det er en sterk tolkning.

Jula er for unger

– Med din bakgrunn fra barnevernet, har

du noen råd om hva vi kan gjøre for å se og møte barn og unge som har det vanskelig generelt, og spesielt gjennom høytider som jul? – Jeg tenker at først og fremst er jula for unger. Det er ikke først og fremst de voksne som skal feste. All fokus på fest og drikke og hva slags øl og vin som passer til forskjellig mat, provoserer meg litt. Jeg skulle ønske at alt dette fokus på fest og drikke kunne nedtones. Da tenker jeg alltid, ut fra min barne-

vernbakgrunn, på de som har det vondt og vanskelig, nettopp på grunn av all alkoholen. – Jeg tenker også at det er fint at vi som foreldre bryr oss om å bli kjent med våre barns venner, og at vi prøver å fremstå som trygge og gode voksne som barn og unge kan prate med. Det er viktig at vi er til stede i barnas liv. Fra min egen barndom husker jeg hvor godt det kunne være å komme hjem til noen som hadde tid og så meg, sier Anne og ønsker alle, både små og store, en riktig god jul!

Frykt ikke! Helsetilsynet hevder at omtrent hver fjerde av oss vil oppleve en eller flere perioder med angst i løpet av livet. Mange flere kan kjenne på uro og redsel. Til tider har kirken bidratt til å forsterke både angst og frykt ved å fortelle folk hvor dømmende og straffende Gud er. Hvem vil ikke bli urolig hvis vi må stå til ansvar for alle våre tanker, følelser og handlinger hos den makten som rår over liv og død? I juleevangeliet er det gjeterne som blir fanget av denne redselen når store hendelser fra himmelen kom til dem julenatt. I dag er det nok færre som er redde for Gud. Allikevel er mange preget av redsel og angst. I vårt samfunn er det frykten for ikke å strekke til, redselen for hva folk tenker og sier om en, uroen for fremtidens arbeidsmuligheter, angsten for hvordan det skal gå med barn og barnebarn, usikkerheten om en klarer å mestre uforutsette hendelser som treffer oss, og utrygghet for reaksjonen fra dem som trenger ens omsorg. Når alt dette og mer til legges oppå hverandre, blir byrden vi forutsettes å bære tyngre og tyngre, da kan frykten og angsten ta herredømme over livene våre. Norge er det land i verden som er i stand til å gi befolkningen det beste tilbudet av helse, utdanning, omsorg, arbeidshjelp og mye mer. Vi skal være takknemlig og stolte over at vi lever i et samfunn der fellesskapet gir oss en slik grunnleggende trygghet. Samtidig viser vår opplevelse av angst og frykt at dette ikke er tilstrekkelig. I Betlehem er det bygd en kirke over grotten som den hellige familie etter tradisjonen gjemte seg i da de begynte flukten til Egypt fra folkemordet på alle Betlehems guttebarn. Grotten er hvit fordi en dråpe melk fra Maria falt på bakken da hun diet Jesus. En av de eldste bildene i kirken er hentet fra denne tradisjonen og viser Jesus som ligger ved Marias blottede bryst for å få næring og nærhet. Det finnes knapt noen mer sårbar situasjon enn den nyfødtes absolutte avhengighet av morens velvilje. Bildet av Maria og Jesus kommer til oss med fortellingen om denne sårbarheten, men også med den tryggheten barnet har til moren sin. I dette bildet av menneskets mest grunnleggende sårbarhet og trygghet vises julens innerste hemmelighet for oss. Gud kommer til oss – en skremmende tanke for mange – i et sårbart barn som må finne sin trygghet ved morens bryst. Så utrolig stor kjærlighet har Gud til hver eneste en av oss at Gud valgte selv å erfare hva et menneskeliv består i. Julens budskap er at Gud ble menneske i Jesus og levde vår sårbarhet, og trengte vår trygghet, på samme måte som oss. Budskapet til gjeterne var derfor ikke at de burde skjelve i buksene og være redde. Engelens budskap til dem var tvert om at de ikke skulle være redde. Frykt ikke var engelens ord til gjeterne! Med frimodighet ble de oppfordret til å oppsøke Gud i krybben. Mindre skremmende enn et barn ved mors bryst kan ikke Gud være. Gud var tilstede i deres hverdag, i dyrenes stall. Midt i sin angst og redsel og usikkerhet kunne de stole på at Gud selv ville ledsage dem og aldri slippe dem. Også til oss er julens budskap at vi ikke behøver å ha frykt. Vårt verd som menneske er ikke avhengig av hva vi presterer eller hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi faller aldri igjennom hos Gud. Som Jesus barnet utleverte seg til Maria, kan vi legge vår sårbarhet i Guds favn. Gud vil holde oss fast i alle de kriser og krevende tider vi måtte komme til å oppleve slik en god mor verger sitt diende barn. Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede. Da er det virkelig grunn for oss til å feire! Velsignet julehøytid!  biskop Atle Sommerfeldt

MENIGHETSBLADET 5 • 2013
De usynlige barnas behov

Trenger du noen å snakke med? Se telefonnummer på side 19.

Av Anne Søbye

Tittel: Krystallslottet, en selvbiografisk roman Forfatter: Jeannette Walls Utgiver: Pantagruel Oversetter: Nina Aspen År: 2005, norsk 2011 Sider: 331 Forfatteren skriver om sin omflakkende barndom og oppvekst i USA, med eksentriske foreldre som stadig flytter, ettersom barnevern og myndigheter nærmer seg. Faren er alkoholiker og moren kunstner, som prioriterer litteratur og maling, fremfor omsorgen for de fire barna. «Hvorfor tilbringe en hel ettermiddag med å tilberede et måltid som forsvinner i løpet av en time, når man på samme tid kan male et bilde som varer evig?» spør hun barna. Dermed blir det kattemat, meloner og popcorn til middag. Foreldrene styres av paranoia og innfall, og barna blir i stor grad overlatt til seg selv. Det er lett å tenke vannskjøtsel og fordømmelse, men Walls skildrer sin barndom med varme og engasjement. Det var dårlig med materielle goder, men på tross av alle manglene, skildrer hun foreldre som er veldig glad i barna sine. Det er en utrolig, men sann historie. Og en historie om varme og samhold, midt i mørket og omsorgssvikten. På talkshowet «Oprah» kunne du for noen år siden møte både forfatteren og moren. Boken er lettlest og nesten umulig å legge fra seg når du først har begynt. Godt julegavetips!

Heidi SchmidtMENIGHETSBLADET 5 • 2013

Sten Magne Berglund fra Sørumsand er engasjert i lokalpolitikken. Men engasjementet kommer også tydelig fram når vi snakker om rusomsorg. Som kommunikasjonsjef i Blå Kors er han særlig opptatt av barn av rusmisbrukere. Det er viktig at noen viser disse barna at de blir sett og møtt. Sten Magne Berglund har bl.a. ansvar for prosjekter for barn av rusmisbrukere, og jobber for å finansiere forebyggende tiltak. – Fortell litt hva Blå kors står for. – Blå Kors jobber primært med rus – forebygging og behandling. Blå Kors ble stiftet 1906 utfra et behov: å møte sosial nød med foreldre (hovedsaklig fedre) som drakk opp lønna som skulle forsørge familien. Den første behandlingsinstitusjon ble stiftet på Eina, den drives ennå. I Blå Kors tenker vi på hele mennesket. Blå kors er en kristen, diakonal organisasjon. Vi møter mange i eksistensielle kriser, de har behov for noen å snakke med om åndelige ting. Vi har mange som lik «den bortkomne sønnen» – har rotet til livet sitt. Vi har også mange som Sakkeus, som har gjort mange tunge ting og som er mislikt i samfunnet. Vi ønsker å se dem, og bidra til

en ny start. – Hvilke tilbud har Blå Kors? – Blå Kors bygger og driver ulike typer behandlingsinstitusjoner og boliger innenfor rus og psykiatri for ulike aldre. Blå Kors driver også videregående skoler for elever som faller ut av ordinær videregående. Skolene har små klasser og mange lærere. På Askøy drives en yrkesretta videregående skole som samarbeider med lokale bedrifter om utplassering. Elevene får en ny sjanse ved at de får tillit fra bedriften og får erfaring. På Borgestadklinikken er det sykehus for tvangsinnlagte gravide rusmisbrukere. De får hjelp til å være rusfrie i svangerskapet, og får veiledning i foreldrerollen. Etter 3 år er det fortsatt 80% av barna som bor sammen med minst en rusfri forelder. – Hvordan driver dere forbyggende tiltak

For unge med foreldre som drikker for mye; ta kontakt på telefon eller chattelinjer. Du er ikke alene om problemet. Vi kan også anbefale boka «Elefanten i rommet» av Kari Saanum. Den vil nok mange ungdommer med misbrukerforeldre kjenne seg igjen i. Vi bruker den mye i vårt arbeid med pårørende. – Har du noen julegaveønsker for rusomsorgen? – Det er bra at det har vært stort fokus på rus i valgkampen. Men forebyggende arbeid er vanskelig å finansiere, og vi bruker mye innsamlede midler og frivillige. Vi ønsker oss en langsiktig satsning på rusomsorgen, og behovet for offentlig finansiering av oppfølging av pårørende er stort.

 Blå Kors er en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn, herunder Den Norske Kirke.  Blå Kors har også mange privatpersoner som medlemmer.  Blå Kors driver forebyggende og holdningsskapende arbeid for rusfrihet i samfunnet.  Blå Kors driver rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler.  Blå Kors bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv.  Blå Kors tilbyr sosiale treffpunkt i rusfrie miljøer, lavterkseltilbud til barn i rusfamilier og arrangerer ferie for vanskeligstilte.  Mer informasjon på www.blakors.no  Blå Kors er medlem i kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL. AV-OG-TIL jobber for bedre alkoholvett, bl.a. i forhold til samvær med barn og unge. www.avogtil.no

Illustrasjonsfoto

Boktips

for barn og unge? – Ca. 90000 barn i Norge har foreldre som ruser seg, – og 1/3 av disse har svært store problemer. Blå Kors fikk TV-aksjonen i 2008. En del av gavene derfra har blitt brukt til å etablere tilbud til pårørende. Dette er utfra erkjennelsen av at de fleste tilbud innen rusomsorgen er rettet mot misbrukeren, men at pårørende også må sees og ivaretas. Det ble da etablert et lavterskeltilbud, Barnas stasjon. I tillegg til barn i rusfamilier kommer også innvandrere, fattige familier og pårørende av psykisk syke hit. – Her kan man komme inn, få mat og omsorg. Foreldrene får veiledning. Vi samarbeider med barnevernet, og det er ikke nødvendig med henvisning. Kompasset er et tilbud til ungdom og unge voksne som har rusforeldre som ikke har vært under behandling. De får tilbud om samtale med psykolog, hjelp med å fullføre utdanning, hjelp til å komme i arbeid og til å fungere i en jobb. De fleste av dem har vært utsatt for psykisk vold, kontrollerende adferd og krenkelser. Mange har også vært utsatt for fysisk vold. De fleste har ikke snakket med noen om dette, og de har ikke blitt sett. Mange har tatt et voksenansvar i familien, for eksempel ved at de har ligget våkne fordi de ikke har turt å sovne før foreldrene. Det gjelder at ungdommene får hjelp til å bearbeide, få et godt liv og ikke videreføre problematikken til neste generasjon. – Julen kan være vanskelig for disse barna, hva kan vi som enkeltpersoner gjøre? – Mange barn med dårlige hjemmeforhold gruer seg til jul. Ferie og høytider en vanskelige, nettopp fordi vi er så mye inne med familien. Småbarnsforeldre kan være litt ekstra oppmerksomme på å se barn i eget nærmiljø. Ha et åpent hus, ta med flere barn på tur eller på kino og gjør noe sammen med egne og andres barn. Ikke spør barna ut, men vis at dere har tid og er tilgjengelige hvis de vil prate. Vær særlig obs på å inkludere innvandrerbarn, fordi noen av disse ikke blir invitert så ofte. Husk på voksne med barn som føler seg ensomme i jula. Vær også oppmerksom på eget forhold til alkohol i samvær med barna. Barn reagerer på foreldrenes adferdsendringer. Man trenger ikke moralisere, men tenk igjennom dette på forhånd og snakk om hvor grensen for alkoholbruk skal gå. Overhold den avtalte grensen, og vent med neste glass til barna har lagt seg.

 Sørum kommune er fra 2012 en AV-OG-TIL-kommune: http://www.sorum. kommune.no/soerum-ernaa-en-av-og-til-kommune. 5090712-137462.html MENIGHETSBLADET 5 • 2013
Til deg som er ung og har sorg – og til deg som er venn og vil hjelpe

Diakonens hjørne av Marie Strandklev Grimstad

Visste du...

at mange av våre juletradisjoner er mye eldre enn det vi ofte regner med? av John Olav Stokstad Larsen

Det finnes mange typer sorg

Når noen man er glad i dør, gjør det vondt. Denne teksten er først og fremst til Deg som bærer på en sorg på grunn av dødsfall. Men man kan ha sorg av andre grunner. Det er en sorg når foreldre skiller lag, når nære venner flytter eller når kjæresten slår opp.

Hvordan kan man komme seg gjennom sorgen?

Illustrasjonsfoto

Der er mange måter å takle hverdagen på, en hverdag som innimellom kan være veldig tung. Etter dødsfall begynner mange å gjøre de hverdagslige tingene raskt igjen, går på skolen, går ut med venner, fester og driver med fritidsaktiviteter. I tunge perioder kan man bli mer likegyldig, raskere sliten, litt mer negativ, irritabel og utålmodig. For en som er i sorg kreves det mer energi for å leve normalt. Når man er ung bearbeider man ofte sorgen sin ved å slippe til savnet og følelsene i det skjulte. Alene bearbeider man tapet gjennom for eksempel å se på bilder, høre musikk, bruke klær den døde var glad i eller besøke graven. Man skal ikke være redd for å si at man har det tungt, og det er godt å snakke med andre som har opplevd tap.

La oss begynne med juletreet. Rett nok var det først på slutten av attenhundtretallet at det var vanlig å sette inn ei gran og pynte den til jul. En skikk som vi i Norge fikk fra Tyskland. Men går vi tilbake til før-kristen tid, vet vi at det var vanlig ved vintersolverv å ta inn ei gran. Den grønne grana var et symbol på nytt liv. Nå går vi lysere tider i møte. Vi kan si at tradisjonen med juletreet er hedensk, men når vi pynter det med kristne symboler, gir det likevel mening også i dag. Mange – særlig de yngste av oss – ønsker nok at julenissen kommer til jul. Om han ikke kommer i bokstavelig forstand, tror jeg at de fleste pynter med nisser av forskjellig slag. For det er forskjellig slag nisser. Gårdsnissen var liten – på størrelse med en dverg. Han var ikke rød, men grå. Før var det vanlig å sette ut graut til ham, for det var viktig å stå på god fot med nissen, ellers kunne han finne på å gjøre livet vanskelig for oss. Opprinnelig var nissene forfedrene som gikk igjen. Før kristendommen kom til landet, tilbad folk fedreåndene. Denne forfedredyrkelsen foregikk gjerne ved en gravhaug eller ved et tuntre. Da kristendommen kom til landet, døde troen på Odin og de andre

gamle gudene ganske fort ut. Men fedredyrkingen holdt seg i mange hundre år. Julenissen med den røde nissedrakten er en helt annen. Det ser vi av at det engelske ordet for julenisse er Sancta Claus. Navnet er en kortform for Nicholas. Men hvem var denne Nicholas? Han var biskop i havnebyen Myra i det nåværende Tyrkia på trehundretallet. Denne Nicholas hadde en rød bispekåpe, og som alle prester og biskoper på den tida hadde han nok også skjegg. I følge tradisjonen delte han ut gaver til de fattige. Det er kombinasjonen skjegg, rød bispekåpe og utdeling av gaver som er opphavet til vår julenisse. Slik sett kan altså julenissen få en slags kirkelig legitimitet. Hva med maten som vi spiser? På Sørlandet er det mange som spiser torsk på julaften. Andre må ha lutefisk. Årsaken til dette er at adventstida egentlig er en fastetid der det ikke skal spises

kjøtt. Julaften hører strengt tatt til adventstida. Kjøttet skulle vi vente med til festen på juledag. Men det var ikke alltid en selvfølge å kunne dra ut

på fiske i desember. Man var avhengig av været. Derfor var det greit å kunne ha tørrfisk på lager slik at den kunne lutes og brukes på julekvelden. Det er fint å ta vare på tradisjonene. Men skrem ikke barna med nissen. Si ikke at det er bare de snille barna som skal få gaver. Julens budskap gjelder alle – særlig dem som ikke alltid får livet til. Nissen må gjerne komme, men la ikke ham stå i veien for ham som kom en julenatt for over 2000 år siden. Og framfor alt: Det viktigste med jula er ikke å bruke mest mulig penger til glede for forretningsstanden. Viktigere er det å bruke mest mulig tid til glede for hverandre. Gledelig jul! 

Tenkested

Mange unge som har opplevd dødsfall, har et eget sted hvor de går for å tenke på den døde. Noen liker å besøke graven, mens andre ikke gjør det.

Få det ut!

Sorg kan skape et indre trykk som på en eller annen måte må ut. Noen snakker om sorgen, eller viser at man er lei seg, mens andre slipper sorgen ut når de er alene. Den unge kan oppleve at det er urettferdig at en man var glad i er død, eller at man selv er syk eller skadd slik at livet må endres. Det er lov å være sint og lei seg for det. Dessverre blir sinne og aggresjon hos barn og unge ofte møtt med lite forståelse.

Hvordan kan man støtte en venn som har sorg? Venner ønsker å hjelpe, men kan ha vanskelig for å forstå og akseptere sorgreaksjoner som energiløshet, sinne og oppmerksomhetskrevende atferd som en del av sorgen. Ungdom ønsker at venner og andre skal bry seg, men viser ofte selv usikkerhet og kan lett avvise andres tilnærminger. Dette gjør det lett å komme inn i en ond sirkel der alle føler seg hjelpeløse. Husk at sorg varer lenge. Mange får mye oppmerksomhet med en gang, men sorgreaksjonene blir ofte sterkere etter hvert. Spør hvordan det går og ta kontakt hvis den som er i sorg isolerer seg. Skap pusterom fra sorgen. Den som er i sorg trenger å være vanlig, og ha det gøy. Snakk gjerne med den som er i sorg om dette. SorgreaksjonerMENIGHETSBLADET 5 • 2013

kommer og går, det går å le og oppleve glede, midt i sorgen. Det viktige er at den som sørger ikke hele tiden må late som om det er bedre enn det er, men ikke heller uttrykke mer sorg enn man gjør. Er det flere venner som er i sorg, er det viktig å akseptere at de reagerer forskjellig. Det henger nødvendigvis ikke sammen med hvor godt de kjente den som er død/syk/skadd. Våre reaksjoner henger også sammen med hva vi har opplevd før og hvordan vi vanligvis reagerer. Vi er forskjellige. Husk – du er kjempeviktig for din venn, men du kan ikke ta på deg din venns sorg.

Å snakke med andre som også har opplevd tap og har sorg Det er viktig å ha noen å snakke med. Vi mennesker er ikke skapt for å gå alene og bære på ting. Når det har gått en tid er det ikke uvanlig at andre rundt en synes å ha «glemt» det som har skjedd. For en selv kan smerten være like sterk, men fraværet på de andres tilstedeværelse kan være vanskelig å håndtere. Da er det godt å ha noen andre å snakke med, andre som deler dine erfaringer med tap. Derfor finnes det noe som kalles sorggrupper. Det å være sammen i en gruppe kan hjelpe. Man er da sammen med andre i samme alder – med et felles erfaring av at noen som stod en nær er død. Disse nye bekjentskapene erstatter ikke de venner man har, men de kompletterer hverandre. Dersom du ønsker å høre mer om dette, kan ta kontakt med oss på Sørum kirkekontor. Vi har tele-

fonnummer 63 86 79 50. Her kan du snakke med prest, diakon, leder for trosopplæring og leder for ungdomsarbeidet. Dersom det ikke lykkes få kontakt med oss, og du bare må snakke med noen, kan du ringe Kirkens SOS hele døgnet på telefon 815 33 300. Det finnes bra informasjon tilgjengelig på nettet, f eks informasjonsheftet «Ungdom og sorg». Andre å ta kontakt med: Sorgstøttesenteret ved Akershus Universitetssykehus, www.ahus.no. Sørum kommune, ved Psykiatritjenesten tilbyr samtale. Ta kontakt med kommunens sentralbord tlf. 63 86 90 00, www.sorum.kommune.no. Uansett er det viktig at du ikke går alene med sorgen. Livet kan være vanskelig til tider. Høytider som jul kan for eksempel gjøre sorgen og savnet enda større. Alle andre ser ut til å ha det så greit fordi de har hverandre. Det er ikke sikkert et ord fra Bibelen vil gi så mye trøst i din situasjon. Allikevel sier Jesus i Matteus 11,28: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Han vil og har lovet å være med oss mennesker i alt vi vi går igjennom.

Til deg som ikke lenger er ungdom

Det finnes tilbud til deg som ikke lenger er ungdom. Du har kanskje mistet noen du er glad i eller opplever en livskrise av andre grunner. Ta kontakt med oss på telefon eller les i menighetsblad og på hjemmesidene våre. Velkommen til å ta kontakt! 

Strakstiltak på Sørum kirkegård Det er nå svært få tilgjengelige gravplasser ved Sørum kirkegård, og det er derfor behov for strakstiltak. Tegningen viser nordøstre del av den nye kirkegården på Sørum og har status som et forslag. Det er konsulentselskapet Rambøll som er engasjert i planleggingsarbeidet og som har laget plantegningen. Strakstiltaket går ut på å legge til rette for gravlegging så snart som mulig på de to gravfeltene nærmest parkeringsplassen. Bl.a. skal det legges drenering og plantes hekker og trær. Andre viktige tiltak i planen er etablering/ oppgradering av ny adkomstvei ved innkjøringen fra Bingenvegen og ferdigstillelse av ny asfaltert parkeringsplass og driftsavdeling. I driftsavdelingen blir det plass for mindre deponi av singel, jord og grøntavfall. I tillegg skal det opparbeides nye interne veier og det blir satt opp en ny vannpost langs veien midt på det nye gravfeltet. Øverst, lengst mot nord blir det sittebenker og det blir også en del ny belysning ved innkjøringen og parkeringsplassen. Det er et hovedpoeng i forslaget at den

nye delen av gravplassen skal henge godt sammen med den gamle både praktisk og estetisk. Adkomsten til kirkegården og de interne veiene er universelt utformet og skal gi lett adkomst til gravfeltene for rulle-

stolbrukere. Tegningen i sin helhet og andre detaljer i planen kan ses på kirkekontoret og på hjemmesiden www.sorumkirke.no. Saken skal behandles i kommunestyret 11.12.13. Håvard Haug, kirkeverge

MENIGHETSBLADET 5 • 2013
Sørum kirke – Valgkirke 25. februar 1814 Forberedelser for Grunnloven av 17. mai 1814 AV Dag Winding-Sørensen

I Akershus Amt 25. februar 1814 holdt atten prestegjeld valgmannsvalg i kirkene til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Kimen til landets 200-årige grunnlov ble lagt. Sørum var ett av disse prestegjeld, og valget fant sted i Sørum kirke. Deretter møttes valgmennene innen hvert amt til en egen samling, der de valgte representanter til Eidsvoll seg imellom. Blant dem ble ingen Sørumsokninger valgt til Riksforsamlingen. Like fullt var Sørums innbyggere sterkt med i hendelsene frem mot Riksforsamlingen på Eidsvoll. I 100 år hadde opplysningstiden presset seg frem i europeiske nasjoner og utviklet trangen til frihet, selvstendighet og brorskap. Eneveldet gikk mot slutten – også for kongeriket Danmark-Norge. Kong Fredrik VI av Danmark var drevet mot Kieler-freden som den tapende part ved avslutningen av Napoleons-krigene og så seg tvunget til å avstå Norge til Sverige. I løpet av januar og februar 1814 svulmet det opp en frihetstrang og et opprør i det norske folk med prins Christian Fredrik som fane-bærer for krav om Norges selvstendighet. Den 19. februar 1814 sendte han ut et dekret som et åpent brev fra Norges Regent Prins Christian Fredrik om rikets stilling og forfatning. I dette brevet tok Norge form som selvstendig stat. I brevet henstiller prinsen til nationen å velge sine representanter til riksforsamling på Eidsvoll 10. april 1814 «for å anta en regjeringsform, som fullkommen, og for bestandig kan betrygge Folkets Frihet og Statens tarv.» Dette brevet kom i god tid til bispedømmene som igjen henvendte seg til sine prester. Prestene skulle kalle sammen hver eneste menighet i landet til alminnelig bededag neste fredag den 25. februar (eller en av de første følgende fredager avhengig av hvor raskt depechen rakk frem). På denne bededagen skulle presten «efter en kort men kraftfull innledningstale» lese opp kunngjørelsen fra Fredrik den 6te. om avståelsen av riket efterfulgt av det åpne brevet fra prins Christian Fredrik så folket kunde vite at det hadde fått igjen sin opprinnelige rett til å bestemme sin regjerings forfatning og gjøre seg selvstendig. Så opp-

10

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

fordret presten menigheten å sverge høytidelig ed efter følgende spørsmål: «Sværger I, at hævde Norges Selvstendighet, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland?» Og menigheten skulle med oppløftet finger svare: «Det sværger vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord!» Til slutt skulle presten be en bønn for det norske folket og holde en preken over ordet i Davids Salmer: «Hos Gud er min Frelse og min Ære. Min Styrkes Klippe, min Tilflukt er i Gud. For lader eder paa ham til enhver tid kjære Folk! Aabner eders Hjerter for hans Ansigt! Gud er vor Tilflukt.» Dette ble også forrettet i alle marinestasjoner og hæravdelinger. Prins Christian Fredrik dro selv umiddelbart til grenseforsvaret med Hagermans Brigade på Blaker Skanse og kunngjorde vedtaket på Eidsvoll. Sørum menighetsråd, Blaker og Sørum Historielag og Kirkejubileet 2016 skal markere disse store historiske begivenhetene sammen med gudstjenesten i Sørum kirke søndag 9. februar 2014.

Jubileumsbok med spennende historie og god ferskvare Konfirmasjon Sørum kirke 1918. Øverste rekke nr 1 fra v: Øivind Egeberg, første rekke nr 2 fra v: Magnus Sørlie.

Sissel Svendsen. Foto: Sigmund Woie Aarhaug

Sørum Fotosamling, Arkivnr. AH816 Bildeeier: Margaret Nyhus

d e m e r æ v n a k Du e i r o st i h e k r i k e v i å skr av Tore Schwartz Olsen

Arbeidet med jubileumsboka til Sørum kirkes 850-årsjubileum er i full gang. Bilderedaktørene Sigmund Woie Aarhaug og Anders Henriksen har interesse av alle bilder og gjenstander som forteller noe om Sørum kirke.

– Ikke driv med sensur. Kom med bildene og gjenstandene dere har, sier Henriksen. – Alt er av interesse. Redaktørene ønsker at vanlig folk i fra Sørum skal få være med å prege jubileumsboka. Skrive seg inn i Sørums kirkehistorie. – Vi skal ha to innsamlingskvelder. Dit kan folk komme med bildene. Fra en barnedåp, vielse, konfirmasjon, begravelser, gudstjenester, konserter eller bilde av selve kirkebygget. Alt som har sammenheng med Sørum kirke og det som har skjedd der er viktig, sier redaktørene. De understreker – Alt! Hvis det er personer på bildene, er det viktig å ha navn på de som er avbildet. Hvem, hva, hvor og når er informasjon som må følge bildene eller gjenstandene.

Barbermaskin Dette dokumentet er den originale fullmakten utstedt til valgmenn i Sørum kirke på Bededagen 25 februar 1814. http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Fullmakter-fra-valgene/Soer-Norge-1814-Eidsvollsfullmakter-fra-landdistriktene

– Gjenstandene? – Ja, for eksempel en barbermaskin fra 60-tallet, som var en konfirmasjons-

– Vi ønsker å lage en flott praktbok, sier leder for redaksjonskomitéen, Sissel Svendsen. – En bok der leserne skal kjenne seg selv igjen i det kirken betydde for mennesker for flere hundre år siden. Kanskje blir det bilder og fortellinger om en liten gutt eller jente i nabolaget til leseren som blir døpt. – Boken skal bli en god miks av spennende historie og god ferskvare. Boken vil få en pris som vi tror folk vil akseptere, sannsynligvis på 300 pluss, sier hun.

Forfatter og frivillige

Forfatter Øystein Morten skal skrive omtrent halvparten av boka. Han har vært i Sørum og sett både kirken, området rundt og hvor de gamle kirkene i soknet var. Nå fordyper han seg i diverse relevante, historiske arkiver og skal levere første del av arbeidet før jul. Resten av redaksjonen har foreløpig samlet inn Innsamlingskvelder Del din kirkehistorie masse, masse ideer som med kaffe vi skal velge fra før jul. i jubileumsboka De bildeansvarlige for – Og jeg kan fortelle boka forteller at det blir Sørum kirkestue ved Sørum kirke at det blir vanskeligere to kvelder hvor Sørum21. januar 2014 kl. 18.00-21.00 å velge bort stoff enn å befolkningen kan bidra og Sørumsand Misjonshus få nok, sier redaksjonstil kirkehistorien. 18. mars 2014. kl. 18.00-21.00 lederen. – Det pleier å være Ta med bilder og gjenstander som – Redaksjonen av frifin atmosfære på slike har tilknytning til Sørum kirke. villige vil bruke hele 2014 kvelder, sier Anders Kaffe og :) stemning. til å skrive og fortsette Henriksen. Han har erå fotografere. Fra nyttår faring fra tilsvarende starter vi for fullt. 1. oktoopplegg i arbeidet med Sørum Bygdeber 2015 kommer bøkene tilbake, klare bok. Det blir mye mimring, historier og for å bli årets julegave i Sørum. god prat rundt kaffekoppen.

gave fra onkel på Sørumsand, sier Sigmund Woie Aarhaug. – Det er mange gjenstander rundt om som kan knyttes til Sørum kirke på en eller annen måte. Gjenstander har også en historie å fortelle, ikke bare bildene.

Etter registrering av gjenstander og bilder, får en dem med hjem.

Tore Schwartz Olsen

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

11


Visste du at Bibelen finnes på lyd? ● KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har lest inn hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet (Bibel 2011) ● Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig ● Lydbibelen finnes på digikort og mp3 For mer informasjon: www.kabb.no

Stor familiekonsert i Bingsfosshallen 1. februar med tittel en «Prøysen 100 år»

24. januar - 2. februar www.sorumfestivalen.no

Planleggingen av SørumFestivalen 2014 er godt i gang. Også i år vil festivalen bære preg av kjente navn fra det ganske land, blandet med lokale folk og prosjekter. Tlf. 63 82 88 80 - mobil 957 59 180 Svendsengården, 1920 Sørumsand

www.nilsen-info.no Kontoret er betjent mandager og onsdager 11-13, eller etter avtale, dag-kveld-helg

Medlem av

Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon 63 86 60 70 10-20 (10-18) Følg oss på

Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta

• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det

63 98 30 10 - 63 96 19 20 www.fuglerud-bb.no

63 86 85 20

Kristen litteratur

Bøker, Bibler, andaktsbøker, kort, cd/kassetter, gaver

Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60

Lifter 9 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende)

Tlf. 906 87 430 www.4rent.no Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta

org.nr. 894290412MVA

Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90 post@advokat-hagen.no Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER

Ønsker DU å annonsere? Ring 63 86 79 50

12

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

Noen ting vil folk kjenne igjen fra før, som åpningskonserten i Sørum kirke, kunstutstilling på Frogner, avslutningskonsert i Blaker kirke og foredrag på misjonshuset på Sørumsand, men det vil også være mye nytt – og innimellom alt dette vil det selvsagt sprudle av liv i hele kommunen, 10 dager til ende. Hvem som kommer til de største konsertene var ennå ikke i helt boks da menighetsbladet gikk i trykken, så her anbefales publikum til å følge aktivt med både i trykte medier og på internett. Bokbadet relanseres. Etter noen års pause inviterer SørumFestivalen til krimkveld med forfatteren og legen Torkil Damhaug. Damhaug har skrevet tre romaner og tre krimromaner, den siste kom nå i høst. For «Ildmannen» (2011) mottok han Rivertonprisen. Velkommen til en kveld med psykologiske thrillere. Bademester er Karen Sletten Henriksen. Det vil bli musikalske innslag, men artisten her er ennå ikke bekreftet. Regnbuekoret, bestående av alle kommunens 5-åringer under ledelse av Cathrine Larsgaard og Øyvind Fossheim, vil i år invitere til stor familiekonsert i Bingsfosshallen den 1. februar med tittelen «Prøysen 100 år». Med seg har de et profesjonelt band på scenen og lover god underholdning for store og små. Publikum vil få høre historier fra Prøysens liv og selvsagt alle de kjente og kjære barnesangene. Det må også nevnes Ungdommens kulturmønstring, som i år drives av kultruskolen og prosjektleder Axel Arnesen. UKM vil finne sted søndag 2. februar, og du ikke vært på UKM før, så anbefaler vi et besøk. Her får du oppleve et mangfold av kommunens kreative ungdommer som presenterer musikk og kunst. Tirsdagen vil det bli et historisk foredrag i Sørum kirke med forfatteren Karsten Alnæs i anledning grunnlovsjubileet. I tillegg til å ha skrevet bøker om 1814, er Karsten Alnæs (f. 1938) en allsidig og produktiv forfatter

Krimkveld med forfatteren og legen Torkil Damhaug. Han mottok Rivertonprisen for «Ildmannen» (2011). .

Foto: Fredrik Arff

Foto: Aschehoug som skriver bøker innen både skjønn- og faglitteratur. Han har også skrevet lærebøker. Han ble beæret med hedersprisen da Brageprisen 2003 ble delt ut. Han er tildelt Oslo Byes Vels ærespris, Bypatrioten, i 2012. Sørum kirke er en naturlig arena for et slikt foredrag, da kirka ble brukt som valglokale i 1814. Det vil også bli et musikalsk innslag under arrangementet. Det vil også i år holdes åpent på Valstad café, men programmet her er ikke satt ennå. Skrønekvelden har vært en tradisjon, og den ser ut til å komme igjen også i år. Og savner du quizen, sparkmesterskapet eller seniordansen? Ikke fortvil. Det kommer i år også. Ut over dette jobbes det med mange spennende arrangementer i hele kommunen, både små og store. Følg med på nettsiden for detaljert program! Billetter til arrangementene kan kjøpes på nett fra 15. desember og i Mix på Fokussenteret på Sørumsand. Sjekk nettsiden www. sorumfestivalen.no for billettbestilling, program og reportasjer. Sjekk også SørumFestivalens facebookside, der du kan stille spørsmål og kommentere festivalen. Vi ønsker store og små velkommen til Sørums egen festival! forfatteren i Sørum kirke med Øyvind Fossheim, Festivalkoordinator Historisk foredrag bileet. sju ledning grunnlov Karsten Alnæs i an MENIGHETSBLADET 5 • 2013

13


Dette Julemesse skjer:

Sorggruppe for enker/enkemenn

på Frogner Misjonssenter

I januar 2014 starter en ny sorggruppe for enker / enkemenn i alderen 60 år og oppover. Ta kontakt med Marie S Grimstad, på telefon 63 82 79 50 eller epost marie.grimstad@sorumkirke.no for mer informasjon eller påmelding.

Fredag 6. desember kl. 18.00. Det blir salg av småkaker og håndarbeid, loddsalg og åresalg. Kafeteria. Velkommen til en hyggelig adventsstund.

Frogner Misjonssenter

Fjuk Bedehus

Sørumsand Misjonshus

Sørum Interkulturelle Bibelkafé reiser på vinterleir til Fossheim 1. og 2. februar 2014 blir det igjen vinterleir for Sørum Interkulturelle Bibelkafé. Fossheim leirsted ligger idyllisk plassert ved Fossersjøen, bare 1 times kjøretur med buss fra Sørumsand. Det er mulighet for å gå på ski, og som vanlig vil det bli god mat. Det blir et foredrag om demokratiet på lørdag og en andakt/gudstjeneste på søndag. I peisstua er det godt å sitte sammen, strikke, prate over en kopp kaffe og leke med barna. For barna er det i tillegg planlagt et barneprogram. For mer informasjon ring Gudrun Ringstad 47890052.

l

Normisjon Fossheim (Fosser i Høland): Frogneralléen 3, 2016 Frogner www.frognermisjonssenter.com

Søndag 24. november: NLMs misjonsmøte kl. 1700. Rolf Kristian Skaar taler. Sang ved Ingrid Johansen. Fredag 6. desember: Julemesse kl. 1800. Onsdag 11. desember: Normisjons adventskveld kl. 1930: Anne Birgitte L. Kvelland taler. Servering av grøt. Søndag 29. desember: NLMs julemisjon kl. 1700: Erik Wilberg taler. Sang ved Anne Marie Ulvund og Oddveig Faraasen. Søndag 5. januar: Juletrefest for alle kl. 1700: Andakt Ingebjørg Hauge. Bevertning. Arr. Søndagsskolen, Normisjon og NLM.

Fjukvegen 176

Formiddagstreff andre onsdag i mnd. kl 12.00: Julehyggetreff 11. desember. Andakt Øyvind Remmen 12. februar: Berit og Hilde Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, 63 82 76 66. Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se ann. i Indre Akershus Blad Velkommen til bedehuset! Aktiviteter for barn og unge: Se side 18.

Sørum Misjonshus

Onsdag 8. januar: Normisjons onsdagssamling kl. 1930. Tirsdag 21. januar: Hyggetreff kl. 1100. Søndag 26. januar: NLMs misjonsmøte kl. 1700: Jan Erik Lehre taler. Søndag 9. februar: Familiesamling kl. 1700 – Kor og Kaos blir med. Onsdag 12. februar: Normisjons onsdagssamling kl. 1900. Tirsdag 18. februar: Hyggetreff kl. 1100. Søndag 23. februar: NLMs misjonsmøte kl. 1700: Kari Helene Haugen taler.

Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Utleie: Øyvind Berger, 63 82 00 58. Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen, 63 82 00 08. Normisjon: møte hver andre onsdag i måneden. Torleiv Løken, 63 82 07 28. Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i måneden. Aud Grethe Sæther, 996 15 033. Aktiviteter for barn og unge: Se side 18.

14

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

å p a r D ! r i e

Samlevegen 14, 1923 Sørum

Hjertelig velkommen til formiddagstreff på Sørum Misjonshus i Lørenfallet, hver 3. lør. i mnd kl. 11.00: 14. desember: Anfinn Skaaheim. Pilgrimskoret 18. januar: Tore Schwartz Olsen 14. februar Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdag i mnd. kl 19.00: 26. nov., 28. jan. og 25. febr. Kontaktpersoner: Brita Bøckmann Randby, 63 82 41 46 Vidar Kristensen, 63 82 66 74 Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46 NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, 63 82 78 05

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34, www.sorumsandmisjonshus.no

Onsdag 27. november kl. 11.30: Hyggetreff – Menighetspleien Tirsdag 3. desember kl. 19.30: Misjonsmøte – NLM Tirsdag 10. desember kl. 19.00: Tirsdagsmøte – Misjonsringen Fredag 13. desember kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé Onsdag 18. desember kl. 11.30: Hyggetreff – Menighetspleien Tirsdag 24. desember kl. 14.30: Julegudstjeneste v/Tore Schwartz Olsen Torsdag 2. januar kl. 18.00: Speidernes juletrefest Tirdag 7. januar kl. 19.30: Misjonsmøte NLM Fredag 10. januar kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé Tirsdag 14. januar kl. 19.00: Årsmøte Normisjon Søndag 19. januar kl. 17.00: Storfamiliesamling – Normisjon Tirsdag 21. januar kl. 19.00: Tirsdagsmøte – Misjonsringen Onsdag 22. januar kl. 11.30: Hyggetreff – Menighetspleien Fredag 24. januar kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé, bibellesetime Søndag 26. januar kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste Tirdag 4. februar kl. 19.30: Misjonsmøte NLM Søndag 9. februar kl. 17.00: Storfamiliesamling – Normisjon Fredag 14. februar kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafé Tirsdag 18. februar kl. 19.00: Tirsdagsmøte – Misjonsringen

Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Tore N. Forset, 954 40 169, tornfor@online.no NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen, 63 82 71 40 / 900 45 576. Normisjon: Tore Schwartz Olsen, 452 27 795 NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, 63 82 63 59 Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, 63 82 74 94 Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl. 20.00-22.00. Aase Dalen Hellesvik, 476 67 980 Sørum Interkulturelle Bibelkafé: Andre fredag i måneden. Gudrun Ringstad, 67 41 26 08 / 478 90 052, bibelkafe@online.no Utleie: Tove Fagermoen, 63 82 71 40 / 900 45 576, tofagerm@ online.no, bankgiro 5104 05 23271

Juleverksted: 29. november – 1. desember Alder: 2.- 4.klasse (yngre med voksen) Nyttårsleir på Fossheim 30.12.12 – 01.01.13 Alder: fra 13.år Mer informasjon på www.acta.as\ost og http://www.normisjon.no/ost

Det norske misjonsselskap Solsetra (nord for Drammen): 29. - 30. november: Juleverkstedleir, 5-10 år med følge. 12. - 14. april: Påskefugleleir for 4.-7. klasse

Stenbekk (Sarpsborg) 29. november - 1. desember: Adventsleir 2.-4. klasse 6. - 8. desember: Adventsleir 5.-7. klasse 14. - 16. februar: Vinterferieleir for 2.-7. klasse 25. - 27. april: Fugleleir for 5.-7. klasse

Mesnali (mellom Lillehammer og Sjusjøen): 29. november - 1. desember: Adventsleir for 2.-7. klasse 28. desember - 1. januar: Nyttårsleir for ungdomsskolen og videregående 19. - 23. februar: Familieleir! På familieleiren er det samlinger morgen og kveld, men på dagtid er vi ute. Det er mye fri og mye fellesskap. Mye lek og moro og mye forkynnelse og samtale. Mye felles og mye i grupper. Mye for barna og mye for de voksne. Alle leirene kan du lese om på www.nmsu.no/ost eller www.nmsu.no

Aktiviteter for barn og unge: Se side 18. MENIGHETSBLADET 5 • 2013

15


Dette skjer:

Sørum kirke

Ny sokneprest i Blaker Gro Golimo Simonsen er ansatt som ny sokneprest i Blaker med tiltredelse i mars 2014.

Søndag 8. desember kl. 18.00 i Sørum kirke

Julekonserter

med Fossegrimen Sørum Bygdekor

under ledelse av dirigent Hilde Fagerbekk inviterer til sine tradisjonelle julekonserter i Sørum kirke lørdag 7. desember kl. 17.00 og i Blaker kirke søndag 8. desember kl. 18.00.

♥ Speidernes juletrefest på

Programmet inneholder, som tidligere år, en god blanding av kjente og kjære julesanger, men også sanger knyttet til julen som ikke er like kjent for publikum. Benytt anledningen til å komme i god førjulsstemning i Sørum eller Blaker kirke. Du kan lese mer om koret på internett ved å gå inn på www.fossegrimenkor.no. Billetter selges når dørene åpnes en halv time før konsertene starter. Voksne kr. 150,-. Barn kr. 50,-. Familiebillett kr. 300,- (2 voksne og 2 barn)

Sørumsand Misjonshus er torsdag 2. januar kl. 18.00

♥ Juletrefest på Frogner

Vil du at barna dine skal oppleve en god gammeldags juletrefest, så er du velkommen til Frogner Misjonssenter søndag 5. januar kl. 17.00. Andakt ved Ingebjørg Hauge. Vi går rundt juletreet og det blir poser til barna. Gratis inngang men husk penger til utlodningen!!

♥ Blaker menighetsråd

arrangerer juletrefest på Haugtun skole søndag 12. januar kl. 16.00. Bevertning. Underholdning.

Til alle ! Besøk Åpen Kirke alle fredager kl 16.00 – 19.00 Du gir – og du får!

16

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

BLAKER kirke

Lysmesse med speiderne Menighetskalenderen

Følg med på: www.sorumkirke.no

Det feires normalt nattverd i alle gudstjenester kl. 11.00 dersom det er praktisk mulig.

neste ved John Olav Stokstad Larsen Offer: Norsk Luthersk Misjonssamband

1. des. 1. søndag i adventstiden

Juletrefester

FROGNER kirke

Julekonsert i Blaker kirke søndag 15. desember kl. 17.00 Hjertelig velkommen til korkonsert med Sørumsand Barnegospel, Soul Children, Voksenkoret Joyful Noise Konferansier: Fri entre. Det blir samlet inn en gave til inntekt for korene.

Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved John Olav Stokstad Larsen. Innføring av ny salmebok. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Frogner Misjonssenter kl. 11.00 Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Misjonsprosjektet Sørum kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen og Knut Magnus Nordhaug. Konfirmantene deltar. Band. Bønnevandring 8. des. 2. søndag i adventstiden Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved John Olav Stokstad Larsen. Offer: Kirkens bymisjon, Lillestrøm Sørum kirke kl. 18.00 Lysmesse med speiderne ved Gunnar Sem Kristiansen. Offer: Speiderne 15. des. 3. søndag i adventstiden Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved John Olav Stokstad Larsen Frogner kirke kl. 18.00 Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Kirkemusikalsk arbeid 24. des. Julaften Sørumsand Misjonshus kl. 14.30 Gudstjeneste ved Tore Schwartz Olsen Sørum kirke kl. 14.15 og 16.00 Gudstjenester ved Gunnar Sem Kristiansen. Organist Vera Kalmykova. Nadia og Liuba Kalmykova spiller fiolin. Offer: Kirkens Nødhjelp Frogner kirke kl. 14.15 og 16.00 Gudstjenester ved Tor Tvedt. Offer: Kirkens Nødhjelp og Frelsesarméen Blaker kirke kl. 14.15 og 16.00 Gudstjenester ved John Olav Stokstad Larsen Blaker skolekorps deltar. Offer: Menighetsarbeidet/Kirkens Nødhjelp 25. des. Juledag Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Blandetkorgruppe. Offer: Menighetens misjonsprosjekt Frogner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstje-

26. des. 2. juledag Blaker kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved Tor Tvedt. 31. des. Nyttårsaften Sørum kirke kl. 16.00 Musikkandakt ved kirkemusiker Jan Erik Stensrud og Gunnar Sem Kristiansen. Hilde Johnsbråten fiolin og Birgit Brinck sang. Offer: Kirkemusikalsk arbeid 5. jan. Kristi åpenbaringsdag Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved John Olav Stokstad Larsen Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Marita-stiftelsen

Julekonsert med

Sørum Musikklag i Frogner kirke onsdag 18. desember kl. 20.00. I år har vi med Jan Fredrik Christiansen som solist på trompet. Sørum Musikklag spiller under ledelse av dirigent Martin Olsen. Voksne kr 150,-. Barn kr,- 100. Hjertelig velkommen.

12. jan. 2. søndag i åpenbaringstiden Haugtun, Blaker kl. 16.00 Menighetens juletrefest. John Olav Stokstad Larsen Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Barne- og ungdomsabeid 19. jan. 3. søndag i åpenbaringstiden Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen 26. jan. 4. søndag i åpenbaringstiden Sørumsand Misjonshus kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen og Knut Magnus Nordhaug. Utdeling av bibler til 5.-klassinger. Konfirmanter. Band. Bønnevandring Blaker kirke kl. 11 Gudstjeneste ved John Olav Stokstad Larsen 2. feb. Kyndelsmesse Frogner kirke kl. 11 Fellesgudstjeneste for alle menighetene i anledning Sørumfestivalen. Alle prestene 9. feb. 6. søndag i åpenbaringstiden Sørum kirke kl. 11 Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Markering av Sørum som valgmenighet i 1814 Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste 16. febr. Såmannssøndag Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Med forbehold om endringer.

Jan Fredrik Christiansen

Førjulskonsert med Glommabredden og Blaker skolemusikkorps Glommabredden og Blaker skolemusikkorps fortsetter samarbeidet fra i fjor og inviterer til konsert i Blaker kirke torsdag 19. desember kl. 19.00. Det vil bli variert musikk – fra juletoner til underholdningsmusikk. Solist: Håkon Johnsbråten Inngang: kr. 100,- pr voksen MENIGHETSBLADET 5 • 2013

17


Dette skjer:

Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd

Utvidet åpning ved kirkekontostid ret

Barne- og ungdomsaktiviteter i Sørum, Blaker og Frogner menigheter våren 2014

Følg med på: www.sorumkirke.no

Søndagsskole Barn 0-12 år og foreldre/foresatte til de yngste Sørum: Undervisning, sang og lek, hver søndag det ikke er familiegudstjeneste. På Sørumsand Misjonshus. Kontaktperson: Solvår Norbakken, 934 02 161, solvar@norbakken.no Frogner: Undervisning, sang og lek. På Frogner Misjonssenter. Se program på www.frognermisjonssenter.com. Kontaktperson: Ingjerd Barbøl Aase, 416 72 982, ingbarbol@gmail.com Blaker: Undervisning, sang og lek, hver søndag det er gudstjeneste. I Blaker kirke. Kontaktperson: Else Marie Sagen Ottershagen, 416 57 637, lykkelitenda@hotmail.com

Speidere Sørumsand KFUK/KFUM-speidere: Oppdagere (2.-3. kl), Stifinnere (4.-5. kl), Vandrere (6.-10. kl), annenhver onsdag på Sørumsand Misjonshus. Familiespeiding og Rover/Rangere (16-25 år), ta kontakt vedr. tid og sted. Kontaktperson: Anne Kristin Walstad, 414 53 740, sorumsandkmspeider@ gmail.com

Babysang

er for alle små og store babyer med mamma/ pappa på Frogner Misjonssenter annenhver fredag fra 11.00 – 13.00. På babysang synger vi sammen og serverer lunsj etterpå. Det henges opp plakat på biblioteket, helsestasjonen, på misjonssenteret og i kirkene våre. Se også nettsidene våre for mer informasjon om dato osv. Alle er hjertelig velkommen!

Knøttesang

er for alle barn og voksne fra ett år og oppover. Vi synger, leker og koser oss med kaffe, saft og frukt annenhver tirsdag på Frogner Misjonssenter fra kl. 17.15 – 18.15. Det henges opp plakat på biblioteket, helsestasjonen, på misjonssenteret og i kirkene våre. Se også nettsidene våre for mer informasjon om dato osv. Alle er hjertelig velkommen!

Etter Skoletid

er på onsdager for alle barn i 5. 6. og 7. klasse. Her kan du gjøre lekser, spise, leke, spille og kose deg sammen med mange andre barn og voksne. Blaker kirke: Frogner Misjonssenter: Sørumsand Misjonshus: Pris kr 150,- pr semester.

Femteklasseleir I tillegg inviteres alle som

går i femte klasse til femteklasseleir på Fossheim leirsted i Aurskog-Høland. Sett av datoen allerede nå, hvis du går i femte klasse: 28. februar til 2. mars. Leiren arrangeres sammen med Acta og menighetene i Aurskog-Høland. Egen invitasjon sendes ut til alle som er medlemmer i DnK og som er født i 2003.

Tårnagenthelg Vi fortsetter også med

suksessen Tårnagenthelg i Frogner kirke. Alle som er medlemmer i DnK og født i 2005 inviteres til tårnagenthelg til våren. Dato er ikke klart ennå, men egen invitasjon sendes ut i god tid. Dette er et spennende arrangement for 3. klassinger hvor vi er på oppdagelsesferd i kirken, leter etter symboler og skatter, koser oss med god mat og forbereder gudstjenesten til dagen etter. Arrangementet er lørdag og søndag (ikke overnatting).»

Loved er ledertreningskurset vårt for alle fra 10.

klasse og oppover. Vi er i år ca 25 ungdommer på Loved, i tillegg til en del ungdomsledere. Her lærer vi mer om oss selv, om det å være leder og om kristen tro. Alle som konfirmeres hos oss inviteres til å være med på Loved. Loved har månedlige samlinger og følger skoleåret. Nytt kurs starter opp til høsten.

Konfirmantarbeid

leir, aktiviteter. Påmelding.

Fra 14 år: Undervisning,

Kontaktperson for Baby-, Knøttesang, Etter skoletid, 5-klasseleir, Tårnagenthelg, Loved og konfirmanter: Trosopplæringsleder Maylén Nupen, 63 86 79 57 eller e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no

Ungdomsklubb

Barne- og ungdomskor

SCHMUCK, 13-19 år: Hver fredag på Sørumsand Misjonshus. Knut Magnus Nordhaug, 997 66 570, knutmagnus. nordhaug@sorumkirke.no Frogner ungdomsforening FUF, 13 år →: Ungdomsmøte og café annenhver fredag på Frogner Misjonssenter. Kontaktperson: Øystein Ulvestad, 450 39 202, ulvis@live.no

Sørumsand Barnegospel, 5-12 år: Sang og dans, annenhver torsdag på Sørumsand Misjonshus. Kontaktpersoner: Sara Rinden, 454 68 894, sara@rinden.no Solvår Norbakken, 934 02 161, solvar@norbakken.no Kor & Kaos, 8 år og oppover: Sang og middag, annenhver mandag på Frogner Misjonssenter. Mindre søsken og foreldre er velkommen til å spise middag sammen med koret. Kontaktperson: Knut Arild Nupen, 481 91 866, kanupen@online.no Sørum Soul Children, 10-16 år: Sang og dans, hver torsdag på Sørumsand Misjonshus. Kontaktpersoner: Mona Apeland, 913 41 706, mona.f.apeland@gmail.com Aksel Norbakken, 975 81 043, aksel@norbakken.no Sopranos ungdomskor, 14 år →: Sang/band. – mangler dirigent. Kontaktperson Hanne Ligaard 900 58 273 Band: Hver tirsdag på Sørumsand Misjonshus. Kontaktperson: Knut Magnus Nordhaug, 997 66 570, knutmagnus.nordhaug@sorumkirke.no

Kveldsgudstjenester Gudstjeneste, sang, band, praktiske oppgaver. Dramagruppe. Blaker kirke, Frogner kirke, Sørumsand Misjonshus, Sørum kirke. Kontaktperson: Ole Jakob Michelsen, 415 74 020, olej_michelsen@hotmail. com

18

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

Kirkekontoret har åpent på torsdager fra kl . 9 til 19. Mandag - onsd ag: Kl. 9 - 14. Fredag: stengt .

SØRUM KIRKEKONTOR Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51 Mandag-onsdag 9.00-14.00, tors. 9.00-19.00 e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685 kontortid: mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881 e-post: haavard.haug@sorumkirke.no

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Leder: Erlend B. Jørgensen Frogneralléen 9 C, 2016 Frogner tlf. 416 36 960 e-post: erlend.jorgensen@gmail.com Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf. 922 69 244 e-post: karirons@online.no

Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Sokneprest i Sørum: Gunnar Sem Kristiansen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf. 63 86 79 58 / 908 32 332 tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: gunnar.sem.kristiansen@sorumkirke.no e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no Sokneprest i Blaker (vikar): John Olav Stokstad Frogner menighetsråd Larsen tlf. 63 86 79 56 / 977 25 814 Leder: Randi Ulvestad e-post: johnolav.stokstadlarsen@hotmail.com Lerkevegen 22, 2016 Frogner tlf. 918 79 433 Sokneprest i Frogner: Karin Krissly e-post: randulv@live.no Tilbake i 2014 Sokneprest i Frogner (vikar): Tor Tvedt tlf. 63 86 79 59 / 414 12 700 e-post: tor.tvedt@sorumkirke.no

Menighetenes gavekontoer

■ Diakoni i Sørum kontonr. 1201.33.81141 Organist: Jan Erik Stensrud ■ Ungdomsarbeider (Sopranos) tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878 kontonr. 1644.15.49559 e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no ■ Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av Organist: Vera Kalmykova kapell kontonr. 1321.62.84512 tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950 ■ Blaker menighets vennskapse-post: vera.kalmykova@sorumkirke.no menighet, Bagsarai i India Diakon: Marie S. Grimstad kontonr. 1321.08.11944 (merk tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42 innbetalingen med «Bagsarai») e-post: marie.grimstad@sorumkirke.no ■ Sørum menighet støtter BibelTid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag skolen Hunan i Kina (Det Norske kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost misjonsselskap) kontonr. 8220.02.85030 (merk innbetaLeder for trosopplæring: Maylén Nupen lingen med «Bibelskolen Hunan tlf. 63 86 79 57 / 960 45 703 i Kina», prosjekt nr. 541031) e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no ■ Frogner menighet støtter Ungdomsarbeider: Knut Magnus Nordhaug misjonsprosjektet «Rent drikketlf. 63 86 79 60 / 997 66 570 vann til Bolivia» kontonr. e-post: knutmagnus.nordhaug@sorumkirke.no 0533.05.28844, merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud ■ Blomsterfondet, forskjønnelse tlf 951 38 955 av kirkegården (Sørum/Frogner): e-post: asgraa@hotmail.com Kontakt Tormod Egner, Driftsleder for kirkene tlf 900 96 291 og kirkegårdene: Tom Bolstad tormod.egner@sundtair.com Kirkegårdskontoret tlf. 63 82 58 36 / 94 16 84 34 ■ Sørum Interkulturelle Bibelkafé, kontonr 1321.14.65713 e-post: kirkegardene@sorumkirke.no

Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner

utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red), Heidi Schmidt og Karin Krissly Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 50 Faks: 63 86 79 51 Kontonr.: 1624.07.07253 Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS

Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 6700

Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 9. januar. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: kirkekontoret@sorumkirke.no

Neste nummer kommer ut ca 13. februar, deretter ca. 3. april.

Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: 815 33 300 www.kirkenssos.no Røde Kors: 05003 www.rodekors.no Helsestasjon for ungdom: 474 66 082 Sørumsand man kl.14.30-16.30 Frogner tirs kl.15.00-17.00 Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl. 8.00-15.30: tlf. 63 86 90 00 Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 Barnevernsvakta på Romerike: 64842575 Rustelefonen: 08588 www.rustelefonen.no Voksne for barn: 810 03 914 www.vfb.no SUSS- senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: 800 33 866 www.suss.no Hjelpelinjen for spilleavhengige: 80080040 www.hjelpelinjen.no MENIGHETSBLADET 5 • 2013

19


INFORMASJON

Siden sist:

Returadresse: Sørum kirkekontor Boks 25 1921 Sørumsand

50-årskonfirmanter 2013

Slekters gang Døpte

Blaker kirke: Lone Hølmo Bakke Live Sofie Burhol Sander Langaard Sofia Vike Grundeland Frogner kirke: Thea Andersen Dyrvang Adrian Wear Persen Fredrik Ulbo Linus Stavn Holter Theo Johan Andersen Berglund Josefine Lønning Nils Gjerdeplass Sørum kirke: Lotte Johannessen Fagerhøi Isabella Ulfsbøl Tangre Alma Rønold Færgestad Maria Louise Bingen David Bertinius Hammer Olivia Faraasen Risnes Adrian Schøne Max Mikkola Økshaug Sortland kirke: Filippa Grenne Johnsen Nyksund: Mia Tirill Salater-Daljord

Gullkonfirmantene i Blaker 13. oktober: Foran fra venstre: Marit Brakestad, Kirsten Marie Braaten, Gunn Irene Sameien Skogholt, Karin Synnøve Strand, Sigrun Helene Larsen og Unni Samuelsen. Bak fra venstre: John Olav Stokstad Larsen, Bitten Gullkonfirmanter i Jødahl, Anne Berit Hammer, Asbjørn Solli, Jacob Andre Jødahl Frogner 6. oktober: Anne og Vidar Sandbakk. Foto: Svein Samuelsen, Indre Akershus Blad Merete Aspaas (f.Fjeldbo) og Bjørg Åberg (f. Dyrli). Gudstjeneste med 50-årskonfirmanter i Sørum kirke var 17. Foto: Gunnar Sem Kristiansen november – bilde kommer i neste nummer av menighetsbladet.

Viede Blaker kirke: Kathinka Christensen Lagestuen og Trym Sandvold Anette Sletner og Øivind Nilsen Tone Kathrine Nilsen og Thomas Sundal Frogner gamle kirke: Lene Moen og Espen Benkø Blaker kirke: Oddvar Karlsen f. 1937 Jan Haugen f. 1972 Kåre Alfred Nebbenes f. 1917 Ragnhild Therese Thoreid f. 1924 Margot Elvestad f. 1921 Tormod Sønderaal f. 1925 Venche Hoel f. 1968 Thor Hildebrandt f. 1921 Frogner kirke: Svanhild Arna Olsborg Rekstad f. 1926 Main Thorild Hexeberg f. 1934 Thomas Ruud f. 1997 Otto Karl Damborsky f. 1932 Sørum kirke: Odd Johan Egner f. 1942 Edel Jørgine Egner f. 1911 Alf Johan Moe f. 1925 Morten Solhaug f. 1946 Kjell Børresen f. 1929 Astrid Marie Bråten f. 1933 Ragnhild Bjerke f. 1914 Reidun Sanner f. 1929 Arne Edgar Bråthen f. 1949 Majorstutunets kapell, Oslo Else Aurora Berntsen f. 1920

20

MENIGHETSBLADET 5 • 2013

Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner.

Døde

Høsttakkefest i Sørum kirke 29. september Tradisjonen tro pyntet Sørum Bygdekvinnelag også i år kirken til høsttakkefest, og Evelyn Sørlibråten og Kari Tveit Mjønerud sto for den fine pyntingen foran alterringen. I kirken var det mye folk, og den korte teksten fra Lukas 11,3 «Gi oss hver dag vårt daglige brød» passer godt for en høsttakkefest. Sørums nye sokneprest Gunnar Sem Kristiansen fikk menigheten med seg både i ord og toner, og varaordfører i Sørum, Ivar Ekeberg, fortalte om «ståa» i bygda vår. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Ålgård, der Hilde Sletholen hadde dekket pent til høstfest. Sørum Bygdekvinnelag sørget for et rikholdig kakebord, og det ble et hyggelig samvær for de rundt 60 frammøtte. Tekst og foto: Lillian Mobæk

Menighetsbladet for Sørum 5-2013  
Menighetsbladet for Sørum 5-2013  
Advertisement