Page 1

68. ÅRGANG

NR. 3 • JULENUMMER • 2013

LES OM:

Besøk i Kaarina i Finland

Ordinasjon av Kristoffer Schmidt

Leirkonfirmanter på Solsetra

Familiegudstjeneste

Takk for frivilling innsats!

...og mye, mye mer!


2

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

ANDAKTEN

«Mens frost og vintermørke rår,» synger vi i en salme. Nå er det mørketid på vår del av kloden. Årstidene skifter, på grunn av jordaksens helling. Og natt følger dag. Det skyldes jordrotasjonen. I boka GILEAD av Marilynne Robinson filosoferer en gammel prest over døgnets vekslinger: «Lyset er det samme, det er vi som vender oss». Sola er jo den samme, men vi er vendt mot den eller fra den.

Jul – lysets høytid!

Guds lys er det samme. Det er vi som vender oss til det eller fra det. Guds kjærlighet er den samme. Vender vi oss til eller fra den? Jul er lysets høytid. Den kristne jul er å feire

at Guds kjærlighet kom til oss. Universets Herre kom, som et lite menneskebarn, sårbart, avhengig – vil vi ta det imot? Eller vender vi oss bort? Juleevangeliet er fortellingen om dem som tok imot: Det var først og fremst Maria og Josef, så var det gjetere og vise menn. Her er representanter for høy og lav, fattig og rik.

Guds lys er i vår verden. Han som lå i krybben, er i sin kirke. Han viste hvem han var ved sin oppstandelse. Julebudskapet og påskebudskapet utgjør et hele. De utfordrer oss til å tro på ham som kaster lys over vår tilværelse. Vi utfordres til å se alle ting i lyset fra hans oppstandelse. Det endrer

Foto: Norvald Fuglestrand

vår oppfatning av tilværelsen; det gir lys og håp inn i vår verden. Derfor var det avgjørende viktig at han kom. Det feirer vi i julen. Gledelig jul! Biskop Laila Riksaasen Dahl

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Høsten er i full gang, det nærmer seg jul og vi har tilbakelagt en aktiv tid siden sommeren. Det er nok å ta tak i og hovedsakene våre har vært: Godkjenning av ny liturgi til de forskjellige typer gudstjenester vi har. Dvs det er en “oppskrift” for hver enkelt om det er familiegudstjeneste, høymesse med dåp eller uten dåp osv, osv. Biskopen ville ha det sånn... På den måten kan vikarer komme inn og få vår liturgi klart på trykk. Vi håper biskopen er fornøyd nå! (vi er nemlig det...) Det var også stor festgudstjeneste med ordinasjon av Gustav Kristoffer Schmidt, en merkedag i vår kirke med selebert besøk og stor fest i kirkekjelleren etterpå. Vi har invitert Mjøndalen menighet til å samarbeide tettere med oss i enkelte saker og har avholdt to møter; først ett med bare menighetsrådene og deretter ett med både stab og MR fra begge sider. Vi er så smått i gang, så det blir spennende å se utviklingen ! Vi har avholdt menighetsmøte der menigheten vedtok at vi innfører bruk av den nye salmeboka. Menigheten det er DEG og MEG bl.a...... Jeg var derfor litt overrasket at kun 27 stk møtte opp for å være med å bestemme for alle som tihører vår menighet. Slike møter blir annonsert i god tid og det er viktig at alle som tilhører Nedre Eiker menighet kommer og sier

hva de ønsker, eller tar kontakt med meg eller andre i menighetsrådet gjennom året. På den måten får vi en aktiv kirke på våre premisser. Vi er i ferd med å foreta styreendring i Menighetssenteret AS, de samme har sittet i mange år nå, så vi trenger litt nytt blod. Kanskje det er noe for deg? Ta kontakt med meg eller menighetskontoret om du er interessert! 25.-27. oktober reiste Kristoffer Schmidt og jeg fra vår menighet og Kjell Ivar Berger, Marit Bergem og Terje Hansen fra Mjøndalen menighet til Nordisk vennskapstreff i Kaarina Finland. (Det ligger litt utenfor Turku/ Åbo.) Vi møtte menigheten i Kaarina og tre representanter fra Enköping. Delegatene fra Ølstykke kunne dessverre ikke delta. Vi ble tatt imot på aller beste vis!! Med egen sjåfør og guide, gode samtaler, guiding på historiske steder i nærmiljøet, deilig mat og gjestfrihet, flotte samlinger i kirken med både sjonglør, konserter av forskjellige slag, gudstjenester i forskjellig former, og et seminar der vi utvekslet erfaringer og ideer om frivillighet i menighetene. På avslutningsgudstjenesten på søndag deltok vi alle med forskjellig ting, Kristoffer fikk bære korset inn under prosesjon, jeg leste en tekst (på norsk) og

Kjell Ivar deltok i nattverden. Finsk er jo et litt annerledes språk enn norsk, men vi hadde presten Henri som tolket til svensk og noen snakket også engelsk, så dette gikk så fint. Spennende å synge salmene på finsk og ikke forstå hva man synger om, men innsatsen var på topp ! Da vil jeg ønske alle en fin advents- og juletid, kom til kirke, her er det rom for alle. Gode ønsker fra Anett.


2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

ORDINASJON AV KRISTOFFER SCHMIDT

Foto: Thomas Røkeberg 1. rad: Biskop Laila Riksaasen Dahl, vikarprest Gustav Kristoffer Schmidt, kap. Margrete Schmidt Johansen, universitetslektor Jan Terje Christoffersen. 2. rad: Klokker Anne Aanestad, prest Gustav Schmidt (far), Grete Bergersen (mor), prest Bjørnulf Tveit Bennestad (venn), Eivind Nilsen (venn), fung.prost Tor Inge Petersen-Øverleir. 3. rad: Diakon Gudrun Klingsheim, kateket Ingeborg Skagestad, Anett Glittfjell.

En festdag i kirken

3

1. september fikk Nedre Eiker menighet lov til å ta del i en sjelden opplevelse. Cand. theol. Gustav Kristoffer Schmidt valgte å bli ordinert til prestetjeneste i Nedre Eiker kirke, siden han begynte sin prestetjeneste som vikarprest her hos oss. Det har bare vært to andre ordinasjoner i løpet av de siste 40 år. Kristoffer prekte over en tekst fra Ruts bok om trofasthet i tjenesten, og viste også gjennom prekenen en stor evne til å kommunisere. Vi ønsker ham en fin prestetjeneste hos oss og ønsker ham lykke til videre i livet. Roar Røkeberg, sokneprest

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

75 av våre 117 konfirmanter i år er leirkonfirmanter og var på Solsetra i 2 døgn i august. Vi hadde to leirer.

Fotografer er Sara Sørensen, Seline Larsen og Caroline R. Bjørhuus.


4

Samklang 100 år

Sangforeningen Samklang er en bauta i det kulturelle Eiker, ja, hele Drammensdistriktet. Repertoaret er allsidig og variert, med bl.a. tradisjonell korsang, viser, pop, kirkemusikk og musikaler. Det er en lang og innholdsrik historie koret har bak seg. Per Steenberg skrev en hel kirkekantate for kor og orgel som ble urframført av Samklang i 1914. Selveste Herman Wildenvey skrev hyllest til koret ved 25-årsjubileet. Koret har vært programkor i NRK, og underholdt Hans Majestet Kong Olav. Koret har også holdt konserter på scener rundt om i Europa. Sist utenlands, Island i 2010. Koret ble stiftet i foreningen Bikuben i Solbergelva i 1913. Korets dirigent de første 35 år var Ole Eknes. Korets første plateinnspilling var allerede på 1920-tallet. Det var nylonplater med 78-hastighet og mange av disse platene eksisterer fortsatt. Den platen ble for øvrig digitalisert i 2010. Samklang er et frittstående blandakor med stort aldersspenn, uten tilknytning verken politisk eller når det gjelder livssyn.

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

Eikerkommunene – GRUNNLOVSJUBILEET 2014

Koret holder til i Nedre Eiker, men rekrutterer sangere fra hele distriktet. De fyller 100 år i 2013, og med over 30 korister fremstår Samklang som mer aktivt enn noen gang. Dirigent og sangpedagog er Torgeir Hanssen. Nå i sommer har et nesten fulltallig kor vært på en tur til Budapest. Der holdt de en kirkekonsert og var med på flere opptredener. I forbindelse med jubileet har journalist og skribent Leif Erik Skarpnes til å skrive en bok om korets 100 år lange historie, og det blir en påkostet praktbok med bilder fra alle tiår. Fortsatt syngende korister som har vært med i 50 av årene, tidligere dirigenter og mange andre spennende detaljer skal komme for en dag. Boken gis ut i 2013, men skal være et eksponerings- og salgsobjekt gjennom hele jubileumsåret, på alle arrangementer, konserter og tilstelninger. Boka blir lagt ut for salg også på strategiske steder i distriktet og vil bli et manifest for korsangkultur i distriktet gjennom 100 år. Koret øver hver torsdag i Mjøndalen kirke kl 18.45-21.15 og det er plass for flere sangglade mennesker i koret. Menighetsbladet gratulerer Samklang med jubileet, og ønsker lykke til i de neste hundre år. Trond Grimstad (tgrims@hotmail.com)

Da den norske grunnloven ble til i 1814 var det bare en Eger-kommune. Nå markerer vi at det er 200 år siden grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. I Øvre og Nedre Eiker kommuner har vi gått sammen om å markere dette 200-årsjubileet med et program som vi håper vil gi deg innsikt i dette “revolusjonsåret 1814” i Norge. 1. “Eikerminne-2014” som utkommer i januar 2014 er Eiker Historielags årbok med bl.a. stoff om riksdagsmennene fra Eiker; en aktiv prost, Frederik Schmidt som førte dagbok om begivenhetene og en storbonde og haugianer, Christopher B. Hoen. Jubileumsprogrammet følger med årboka. 2. Søndag 2. februar kl. 18, Rådhuset i Hokksund. “Hva skjedde i Norge og Europa som førte til samlingen på Eidsvoll i 1814?“. Et historisk foredrag ved forfatteren av en ny bok: “1814 – Miraklenes år”, Karsten Alnæs. 3. Søndag 2. mars kl. 11, Haug kirke. Historisk kirkemesse og tablå for å minnes kirkevalget av riksdagsmenn som ble holdt der 4. mars 1814. Vi kler oss ut i gammel stil og deltar, store og små! 4. Onsdag 2. april kl. 19. Begivenhetene i 1814 sett fra Øvre Eiker. Lokalhistorisk kveld på biblioteket i Hokksund i samarbeid med Eiker Arkiv. 5. Onsdag 9. april kl. 19. Begivenhetene i 1814 sett fra Nedre Eiker. Lokalhistorisk kveld på biblioteket i Mjøndalen i samarbeid med Eiker Arkiv. 6. Søndag 27. april 2014. Busstur til Eidsvollsbygningen som er nyrestaurert til 200årsjubileet. Guidet omvisning med bl.a. fortellinger fra “Mirakelåret 1814” og kortfilm om Kong Christian Fredrik. Utstillinger om bl.a. “Demokratiske milepæler” og “Søsknene Wergeland“. Det fins museumsbutikk, postkontor med egne frimerker og en kafé for en enkel lunsj. Arrangeres av Eiker Historielag. Påmelding med frist 1. april til Ståle Berdal, tlf.nr.: 941 62  941. 7. Lørdag 17. Mai. Nasjonaldagen med storstilt feiring av 200-årsjubileet for Grunnloven. Feiringen av grunnlovsjubileet er et samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. OBS! Resten av feiringen av grunnlovsjubileet kommer i neste nr. av menighetsbladet.

PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva

TLF. 32 87 66 20 www.palettenkinarestaurant.no


5

2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

NY NORSK SALMEBOK

Ballongdikt for to

I forkant av menighetsmøtet 9. oktober var det Salmekveld med stoff fra ny Norsk salmebok. Sangere fra kirkekoret ledet an i sangen sammen med Miriam Paureng, Glenn Rhodén og Hans Vidar Steen. Trond Bollerud, Eli Jensen og Glenn Rhodén fortalte og presenterte salmer. Innimellom disse spilte Nils Kristian Bonden orgelmusikk av J.S. Bach og markerte på den måten Ryde-orgelet 25-årsjubileum. Ny salmebok tas i bruk! I menighetsmøte i kirkekjelleren onsdag 9.oktober ble det vedtatt å ta i bruk Ny Norsk Salmebok for Nedre Eiker menighet. Det er en historisk begivenhet når det nå utgis ny salmebok i Den norske kirke. Det er 28 år siden sist, og bare tre ganger i forrige århundre kom det ut salmebøker i vår kirke. På gudstjenesten 1. søndag i advent tar vi derfor i bruk den nye Salmebok 2013 sammen med menighetene ellers i landet. Derfor, bli med på gudstjenestene denne dagen og syng med! Kort om Norsk salmebok 2013 Arbeidet med Norsk salmebok 2013 startet i 2004, som en del av gudstjenestereformen. Mange av landets menigheter har vært høringsinstanser på forslaget som kom i 2008, og salmeutvalget har vært behandlet på to kirkemøter. Resultatet har blitt ei salmebok med 899 salmenummer, av disse er 535 salmer videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført fra Salmer 1997. 240 salmer er nye, og blant disse er både mange kjente og flere nyskrevne salmer. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk viser det språklige mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmedspråk er kommet med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal, og som samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. Ny salmebok kommer i flere utgaver: menighetssalmebok, pocketsalmebok, storskrift-

salmebok, besifret salmebok, koralbok – og digital salmebok. Besifringsutgaven, er noe helt nytt, som gjør det mye enklere å bruke band i kirken, som alternativ til eller i samspill med orgel. Det legger til rette for større instrumental bredde i gudstjenesten.

– Om vi hadde vært to ballonger, du og jeg, og jeg hadde bedt deg klippe hyssingen, min hyssing… – Ja,… men da måtte jeg ha klippet min egen samtidig og hvis det nå begynte å blåse… Kunne vi ikke heller ha vært inne når vi klippet og så møttes under taket og så blitt der en stund… – Og etter et par dager ville vi ha funnet hverandre igjen nede på gulvet i temmelig slakk tilstand både du og jeg heller da – fly Reidar L.

Visste du at Bibelen finnes på lyd? TLF. 32 87 62 47

Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon 32 89 60 07 E-post: buskerud@kirkens-sos.no

www.kirkens-sos.no

l  KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har lest inn hele den nye Bibelen fra Bibelselskapet (Bibel 2011) l  Lydbibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig l  Lydbibelen finnes på digikort og mp3. For mer informasjon: www.kabb.no


6

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013


2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

100 år med stemmerett for kvinner Som de aller fleste sikkert har fått med seg, er det hundre år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Også Menighetsbladet ville markere dette, og vi tok derfor kontakt med Turid Solberg Thomassen, som er leder for jubileumskomitéen i Nedre Eiker kommune.

TH O

M

l Hundre år med stemmerett for kvinner, er det viktig å markere et slikt jubileum? l Ja, det er ett av de jubiléene som jeg tror har hatt størst skjellsettende betydning for Norge. Det som skjedde i 1913 banet veien for at kvinner kunne komme inn på mannsdominerte virkefelt i hele vårt samfunnsliv. Kvinnene fikk ved hjelp av stemmeretten muligheten til å bestemme mer over eget liv. Gradvis fikk de tilgang til yrker utenfor hjemmet og innflytelse over sin egen økonomi. Før vi kom så langt som til det endelige vedtaket om generell stemmerett ble det i flere tiår kjempet for det vi i dag feirer hundre år for. Mange aktive kvinner sto på barrikadene for frigjøring i et mannsdominert samfunn. Jeg vil spesielt nevne noen. Camilla Collett var den første kvinnelige romanforfatteren i Norge med sitt mest kjente verk: “Amtmandens døtre”. “Mitt Livs længst tilbakeholdte Skrig” kalte hun den. Romanen ble et banebrytende verk i norsk litteraturhistorie. Den rettet seg mot den oppdragelse som hindret unge mennesker, især unge kvinner, i å finne fram til og utvikle sine muligheter. De “støptes” så å si i en form som førte til forstillelse og selvundertrykkelse med de ulykkelige følger det som regel fikk, ikke minst for valg av ektefelle. Camilla Collett kjempet for respekt og likeverd for kvinnene

og ble en inspirasjonskilde og et forbilde for den kvinnebevegelsen som vokste fram på slutten av 1800-tallet. l  Fredrikke Marie Qvam stiftet Norske Kvinders Sanitetsforening. Sammen med Fernanda Nissen og Gina Krogh ledet hun an i kvinnefrigjøringen. Ved unionsoppløsningen i 1905 samlet Gina Krogh, via sentrale kvinneorganisasjoner som Norsk Kvindesaksforening, Norske kvinners Sanitetsforening og Landskvindestemmeforeningen inn hele 280 000 stemmer fra kvinner som ville frigjøres fra Sverige. Disse stemmene ble ikke tatt med i det endelige valget, men viste at norske kvinner var like patriotiske og kompetente mennesker som menn. Gina ble også kalt for «Korridorenes Dronning». Hun var gift med Ole Anton Qvam som satt på Stortinget. Gjennom sitt nettverk med stortingspolitikere og ikke minst deres fruer, fikk Gina Krogh indirekte stor politisk innflytelse. I 1907 kunne de kvinner som hadde god økonomi og høy rang i samfunnet stemme, men full stemmerett for alle kvinner kom ikke før i 1913. Gina Krogh, blir nok med rette kalt «Høvdingen i norsk kvinnebevegelse» og ”Stemmerettens mor”. l  Hvor hadde vi vært i dag hvis kvinner fortsatt hadde vært uten stemmerett? l Det er vanskelig å tenke seg vårt moderne Norge uten kvinners deltakelse og representasjon. Om vi hadde vært uten stemmerett i Norge i dag, hadde det nok fortsatt vært kjempet en iherdig kamp. Vi kan takke våre formødre nasjonalt og lokalt for at vi har sluppet det. De som er unge i dag har nok for liten kunnskap om hva deres formødre har kjempet for. Skolene våre bør i særdeleshet formidle dette. I verden i dag er det ennå land hvor kvinner ikke har stemmerett, bl.a. arabiske land som Brunei og De forenede arabiske emirater. I Europa var Sveits sist ute. Først i 1990 fikk kvinnene der lokal stemmerett, føderalt i 1971. l  Da allmenn stemmerett kom for alle kvin-

BILDEHJØRNE S A

7

ner og menn i 1913 i Norge var det ikke lenger mulig å holde tilbake kvinnebevegelsen.

l  Har vi oppnådd full likestilling i 2013, eller har vi et stykke igjen? l Norge er kåret til et av de mest likestilte landene i verden, men jeg vil påstå at også Norge fortsatt har en vei å gå når det gjelder likestilt økonomi og maktfordeling, i forhold til styreverv og lederskap. Kvinnedominerte yrker er stort sett lavere betalt. De som imidlertid er aller dårligst likestilt i vårt samfunn er våre nye ”landskvinner”. De trenger spesielt vår støtte for å oppnå likeverdig behandling, og internasjonalt er det ennå langt igjen til oppnådd likeverd og likestilling. Altså er det er liten grunn til ikke å engasjere seg i slike spørsmål. I vårt samfunn i Norge i dag ser vi dessverre at individualismen og egoismen er voksende. Mange er seg selv nok, menn og kvinner. Menneskeverdet og solidariteten kan se ut til å være på vikende front til tross for at vi har mange menneskegrupper som trenger vårt engasjement. Likegyldigheten er fellesskapet verste fiende. Menneskeverd og likeverd oppnås bare dersom vi lar kjærligheten til hverandre styre våre handlinger. l Er det riktig med kjønnskvotering i et demokratisk valg? l I Norge burde vi ha kommet over det stadiet, men jeg utelukker ikke at det i enkelte settinger det kan være fornuftig i med kjønnskvotering - både for menn og kvinner. Vi gratulerer med jubiléet, og ønsker lykke til videre med de arrangementer og markeringer som vil komme dette året. Trond Grimstad (t-grims@hotmail.com)


8

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

Familiegudstjeneste

Søndag 14. oktober var det familiegudstjeneste i Nedre Eiker kirke, med utdeling av “Min kirkebok”. Programmet for gudstjenesten var satt opp i en uformell stil, hvor alle kunne føle seg hjemme og kjenne på nærheten og tilhørigheten i gudstjenesten. Dette er en stil som blir mer og mer vanlig, spesielt under familiegudstjenester. Vår nytilsatte og ungdommelige prestevikar, Kristoffer Schmidt, tok styringen og ledet oss kyndig gjennom programmet denne høstlige søndagen, og det med stor suksess.

Midtveis i gudstjenesten var det ulike “stasjoner” hvor menigheten kunne ta del. Og det innebar lystenning, merking av korsets tegn og og en skattkiste. Etter en koselig gudstjeneste med engasjerte barn og voksne, var det tid for kaffe og en matbit i kirkekjelleren. Konfirmantene var en naturlig del av gudstjenesten, og var aktivt med i og rundt opplegget denne dagen. På denne måten lever menigheten, og vi håper det blir mange flere dager med et tilsvarende engasjement.

Mange stolte fireåringer fikk Min Kirkebok av Ingeborg og Aina Beate. Onkel Kristoffer prest og Margrethe Schmidts sønn Kristian i fortrolig samtale.

 VELKOMMEN    TIL MYLDER   NEDRE EIKER OG     MJØNDALEN

    MENIGHETER VÅREN 2014

Lystenning.

MYLDER er for barn 1-6 år i følge med voksen. Det er en fin samling for hele familien, men programmet er spesielt rettet mot barna! Her kan du være sammen med andre barn og voksne, leke og synge barnesanger. Det hele begynner med et enkelt middagsmåltid kl. 16.30, og opplegget avsluttes kl. 18.00. Myldersamlingene blir delt i to etter maten. En sangsamling for de minste fra 1-3 år og en samling for de fra 4-6 år med sang, historier og aktiviteter. Middagen koster kr. 20,- pr. barn, kr. 30,- pr. voksen og maks. 80,- kr. pr. familie. Samlingene er torsdag én gang i måneden i Mjøndalen kirke. MYLDER er en del av Nedre Eiker og Mjøndalen menigheters trosopplæring. Dette er et lavterskeltilbud til alle som bor i Nedre Eiker. Vi gleder oss til å møte dere!

En stor skatt i en koffert – et speilbilde av deg selv.

DATOENE FOR VÅREN 2013: Torsdag 30. januar Mjøndalen kirke Torsdag 20. februar Mjøndalen kirke Torsdag 27. mars Mjøndalen kirke Torsdag 8. mai Mjøndalen kirke Utflukt til Solsetra v/Hagatjern (grilling, lek og sangstund). Dato ikke avklart. KONTAKTPERSONER: Diakon i Nedre Eiker Gudrun.Klingsheim@neiker.no tlf: 32 27 23 28. www.nedreeikerkirken.no Menighetspedagog i Mjøndalen hildemari.ski@neiker.no tlf. 32 23 68 67. www.mjondalenkirken.no


2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun

BABYSANG

9

FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER

Program 1. halvår 2014 30. januar 27. februar 27. mars 24. april

Kvinneforeningen GUSTAVAS ETTERFØLGERE 1. HALVÅR 2014

Fellessang, andakt, kåseri, utlodning og god bevertning. Velkommen til en hyggelig formiddag. Kontaktperson: anne.aanestad@neiker.no Mobil 91641185 Møtene starter kl. 11.00. Alle er hjertelig velkommen. Hilsen Kirkeringen

Nedre Eiker menighetssenter annenhver torsdag kl. 19.00 (oddetalls uker) Januar: 16. Salmekveld i kirken – Gustavas kafé i kirkekjeller’n 30. Ut og spise Februar: 13. Strikkekafé 27. Vanlig Gustavakveld Mars: 13. Strikkekafé 27. Vanlig Gustavakveld April: 10. Vanlig Gustavakveld 24. Vanlig Gustavakveld Mai: 08. Vanlig Gustavakveld 22. Vanlig Gustavakveld Juni: 05. Sommeravslutning på en-ellerannen-måte! Kvinneforeningen består av en gjeng med muntre damer i alle aldere. Sosialt samvær med strikketøy og snakketøy i skjønn forening. Har du lyst til å være med så er du hjertelig velkommen. Lurer du på hvem denne Gustava er? Da kan vi fortelle at Kielland er hennes etternavn. Født på Kongsberg i 1800. Startet landets første kvinneforening og skrev julesangen ”Å jul med din glede”; ei grepa dame. Kontaktpersoner Merete Lange 454 66 758 Anne Aanestad 916 41 185 Toril Schou Moe 995 78 470

VÅR 2014

Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl 12.00. Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl 12.30 – 13.15 er det sangstund. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Babysang er mer enn sang: Kroppsbevissthet Dans og bevegelse Regler og rytme Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Tilbudet kan også benyttes av deg som hører til en annen tro.

Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: 32 27 23 28/ 90 92 73 30. Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en ”Bomchickabom”.

Stiftelsen Verkstedet

Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter

UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf. 993 20 804

DATOER FOR VÅREN 2014: 20. januar 27. januar 3. februar 10. februar 17. februar 3. mars 10. mars 17. mars 24. mars 31. mars 7. april 28. april

Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.


10

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

Tusen takk

til alle som har gjort en frivillig innsats i Nedre Eiker menighet! Midt i uken, den 23. oktober, var det en glede å kunne feire mange av de frivillige i menigheten vår. Gudstjeneste og festivitas ble ordnet og satt i stand av staben. Forrettende vikarprest Gustav og kantor Nils Kristian stod for preknen. Nils Kristian fikk oss alle til å trekke stort på smilebåndet da han innledet med humoristiske fortellinger fra hans hverdagsopplevelser ”i det høye” – på galleriet. Festen fortsatte i kirkekjelleren under ledelse av vår diakon Gudrun, der ble også alle de innbudte presentert. Viltgryte kom på bordet. Kaffe og twist ble servert sammen med taler, innslag og sang. Sokneprest Roar blåste liv i gode slagere med sin klarinett, akkompagnert av Nils Kristian. Kvelden var til ære for dere som er frivillige i menigheten! Hvis du ikke fikk muligheten til å komme på festen vil vi allikevel uttrykke den samme takknemligheten her og nå: Vi er så glade for at du er med som frivillig medarbeider i menigheten, tusen takk for den innsatsen du gjør – både i stort og smått. Ps. Vi sees på neste medarbeiderfest!:) Tekst: Kristoffer Schmidt

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vil du være med og gjøre en forskjell i din menighet? Visste du at det er 9931 medlemmer i menigheten vår? Vi har et bredt tilbud av aktiviteter og tjenester til barn og voksne her. Alt fra babysang og Mylder til hjemmebesøk og fortellerkvelder i kirkekjelleren. Alt dette arbeidet er verdifullt, det gjør en forskjell for våre medlemmer. Vi ønsker flere frivillige medarbeidere til menigheten vår! Under finner du noen eksempler på hva det kan innebære: l  Reiser du jevnlig til kirken og har plass i bilen, kunne du tenke deg å ta med noen på veien? l  Setter du pris på strikketøy og pratetøy i en skjønn forening, gode tiltak og vafler? Da er kvinneforeningen Gustava noe for deg! l  Trives du med å møte mennesker, ønske velkommen og hjelpe til med å servere kirkekaffe? l  Liker du å gå turer i nabolaget ditt? Kanskje kan det å gå med menighetsbladet være noe for deg? l  Er du glad i å være sammen med barn? Vi har for eksempel Mylder (0-5 år), babysang, Mikrogospel og masse mer! l  Er du praktisk anlagt? l  Liker du å bake? l  Liker du å arbeide i komitéarbeid og råd? Du kan være med og gjøre en forskjell i menigheten din! Ta kontakt med Anne på kontoret for mer informasjon! Tlf. 32 27 23 20. Mail: anne.aanestad@neiker.no


2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

HELLIGE ELISABETH

På oljeberget i Jerusalem ligger det en karakteristisk russisk kirke, Maria Magdalenakirken. Tsar Alexander 3. fikk bygd denne kirken i 1886. I Russland hadde det i lange tider vært ganske vanlig å legge ut på pilegrimsferd og det hellige land var et populært mål. Forfatteren Leo Tolstoj har en fantastisk skildring av en slik reise. I kirken finner vi graven til to russiske martyrer fra vår nære fortid. Storhertuginne Elisabeth og hennes medsøster fra samme kloster, Varvara. Selv om de har felles skjebne, er det Elisabeth som i det følgende får en kort omtale. Elisabeth var tysk prinsesse, født i 1864. Av hennes søsken ble den yngre søsteren Alexandra gift med Russlands siste tsar, Nikolai 2. Deres bestemor var dronning Victoria av England. De to søstrene var svært glad i og avhengig av hverandre. Hjemmet deres var preget av en from og trygg luthersk kristentro. Men i 1878, bare 14 år gammel mistet Elisabeth både sin mor og en søster i difteri. Elisabeth ble i 1884 gift med storhertug Sergei Alexandrovitsj, bror til den nest siste og onkel til den siste tsaren i Russland. Ekteskapet førte henne inn i en overdådighet og luksus som ikke hadde noe til felles med de langt mer enkle kår hun var vokst opp i. Parets hjem, et overdådig palass, kan man ennå se i St Petersburg. Men lykke, et meningsfylt liv og følelsen av å bety noe, kan ikke kjøpes for all verdens rikdom, heller ikke et lykkelig ekteskap og godt familieliv. Hennes mann var nok snill, men i likhet med den russiske overklassen, var han svært dårlig likt, og han hadde en egen evne til å gjøre seg upopulær både innen familien og utenfor. Ekteskapet var barnløst. Riktignok tok de til seg to søsken i Sergeis nære familie. Den ene deltok i mordet på “den gale staretsen”, (hellig mann), Rasputin, som fikk stor makt over tsaren og tsarinaen. Hennes mann var delaktig i en militær skandale og ble nærmest forvist fra St Peterburg, han ble da generalguvernør i Moskva. Der ble han opphavet til nok en skandale, de mange tusen som ble trampet i hjel eller skadd da det oppstod panikk under kroningen av den siste tsaren i 1896. Elisabeth utviklet etter hvert stor interesse for sosialt og humanitært arbeide. Og etter flere år med grundig ettertanke, konverterte hun til den russiskortodokse kirke. Elisabeths mann var stadig et mål for de revolusjonære. Og i 1905 ble han rammet av en bombe ved Kreml. Elisabeth hørte eksplosjonen og ante nok hva som hadde hendt. Hun gikk ut og var med på å plukke opp restene av sin mann. Mannen bak attentatet ble arrestert og Elisabeth besøkte ham i fengselet og gav ham et nyetestamente. Hun håpet at han med tid og stunder ville lese det. Sergeis død ble et vendepunkt for henne. Hun solgte alt hun eide, til og med gifteringen. I Moskva fikk hun bygd «Martha og Mariahjemmet» et klosterfellesskap for kvinner som kalte seg «barmhjertighetens og nådens søstre.» De hadde bønn og arbeide som sin livsoppgave. Arbeidet bestod i å hjelpe syke

NØDHJELP TIL MALI Misjonsselskapets arbeid i Mali preges av at landet er i krise. I januar ble de norske misjonærene evakuert hjem for tredje gang i løpet av tretten måneder. Men verken våre lokale medarbeidere eller misjonærene har planer om å gi opp. Misjonær Frode Brügger Sætre har vært tilbake i Mali noen måneder i vår, og håpet er at både afrikanske og norske misjonærer skal kunne bo og arbeide i Bamako fra høsten av. Det er foreløpig ikke tilrådelig å bo i arbeidsområdene våre lenger nord, men det er mange muligheter for kontakt både med menighetene og med landsbygdutviklingsprosjektets ansatte . Landsbygdutviklingsprosjektet fortsetter Som erstatning for områdene som ble utilgjengelige da islamistene okkuperte halve nord-Mali i fjor vår, ble nye landsbyer i den frie sonen innlemmet i landsbygdutviklingsprosjektet. Arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner har faktisk blitt utvidet i løpet av året som er gått. Da franskmennene gikk til motangrep mot islamistene ble prosjektets arbeidsområde plutselig frontlinjen i en krig. Men heller ikke det fikk våre lokalt ansatte til å trekke seg ut. Siden de allerede var operative kunne de raskt bidra med nødhjelpsarbeid rettet mot krigsrammede. 155 tonn med hirse og ris har blitt delt ut via vårt prosjekt, finansiert av en ekstraordinær innsamling blant norske givere der det i løpet av kort tid kom inn 400 000 kroner.

11

Landsbygdutviklingsprosjektets leder Alla Yidi Bari med hirsesekker.

frykter forfølgelse. Evangeliseringsarbeidet er i gang igjen og i mai var det kvinnestevne for kristne fulanier. Men mange av de kristne familiene har enda mindre enn før å rutte med på grunn av krisene som har rammet landet, og strever med å skaffe nok mat og andre nødvendigheter til familien. Takk for at kirka i Nedre Eiker støtter landsbygdutvikling i Mali! Be gjerne for Mali, både for presidentvalget, årets avlinger, kirkas framtid og misjonærenes arbeid. (tekst: Stina Aanderaa Neergård)

Takknemlig befolkning De franske soldatene ble mottatt som helter da de lyktes med å jage islamistene nordover. Hele det området vi arbeider i er nå befridd. Nå skal den franske hæren erstattes av FNsoldater og i juli skal det forhåpentligvis arrangeres presidentvalg. Kristne fulanier samlet Før evakueringen var misjonærene med på det årlige stevnet for kristne fulanier. Det var en spesiell opplevelse å kunne samles til tross for omstendighetene. Deltakerne fra de okkuperte områder satte ekstra pris på å møte medkristne. Selv i de okkuperte områdene fortsatte de kristne i hemmelighet med å feire gudstjeneste hver uke. Nå er forholdene bedre for de kristne fulaniene på den måten at de ikke lenger lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll og fattige med pleie, mat og medisiner, først og fremst kvinner. I 1916 møtte hun sin kjære søster tsarinaen for siste gang. Innstendig formante hun søsteren til å bryte med Rasputin som da hadde fått uhyggelig makt over tsaren og tsarinaen, men forgjeves. Samme året som tsarfamilien ble myrdet, 1918, ble Elisabeth og hennes medsøstre arrestert. Sammen med andre medlemmer av tsarfamilien ble hun sendt til Sibir, der ble de kastet ned i en nedlagt gruve og håndgranater ble kastet etter dem. En av rødegardistene skrev senere i en rapport at de hørte ofrene sang hymner og bad. Senere ble likene hentet ut og fraktet til Kina. Og for Elisabeth og Varvara, sendt videre til

Jerusalem. I 1981 ble Elisabeth kanonisert av den russiske kirke utenfor Russland, og etter Sovjetunionens fall, gjorde Moskvapatriarkatet det samme i 1992. Man kan trygt hevde at Elisabeth fulgte Ruts eksempel i hennes uttalelse: «Ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud.» Og at hun virkeliggjorde Jesu kall til den rike mannen: «Gå bort, selg alt det du eier og gi det til de fattige.» Martha og Mariahjemmet i Moskva er nå gjenreist. botr


12

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl. 12.15 på menighetssenteret, kaffeservering fra kl. 11.30. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, 32 27 23 28 Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00 Mikrogospel (annenhver mandag), kl.1819 på menighetssenteret, kontaktperson trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes, 32 27 23 33 Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, 412 53 450 Tirsdag: Morgensang i N. Eiker kirke kl. 08.30 Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl. 17.30-19.00 for barn over 7 år.

Sangkoret Omnibus på menighetssenteret kl. 19.00 Kontaktperson Tone Furevik, 991 56 426

Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl. 11.00, kontaktperson: G. Sviggum, 915 61 716 Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl. 14.30-16.00 Nedre Eiker kirkekor på menighetssenteret kl.18.30-20.00 Kontaktperson: Kantor Nils Kristian Bonden, 32 27 23 25 Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl.11.00 siste torsdag i måneden.

Jordskokk I matboden har jeg noe jeg gleder meg veldig til og som er dyrket av familien, nemlig jordskokk. Den er kanskje ikke så kjent for alle, men den har vært i bruk lengre enn poteten. Den har spilt en birolle de siste 100 årene, men er nå på full fart inn i matlagingen igjen. Jordskokken har også en nydelig prydverdi med sin høye vekst, solgule blomster og lyse grønnfarge. Jordskokken ligner på ingefærrøtter i utseende. Lagres best svalt og med et tynt jordlag på. Vask dem heller når du skal bruke dem. Brukes på alle måter som potet, for eksempel kokt, bakt, puré og i suppe. Min favoritt er jordskokksuppe og på pizzaen. Den er også god i lapskaus. Den gir litt nøttesmak.

Nedre Eiker Menighetssenter

Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på 984 30 791 eller menighetskontoret for nærmere informasjon.

Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl. 18.00 Kontaktperson: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør, 32 23 68 60. Se også vår nettside:

www.nedreeikerkirken.no og følg oss også på Facebook!

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere,

Grønn sak fra gartneren Hei på dere! Håper alle har nytt sommeren og den nydelige høsten vi har blitt skjenket i år! Hjemme i fryseren er det nå godt fylt opp med eplemos og syltetøy, bær og sopp, fisk fra noen ”hemmelige” fiskeplasser og noen ikke så hemmelige. Alt klart til gode og glade middager utover vinteren.

menighetssenteret, annenhver torsdag kl. 19.00. Oddetallsuker. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, 995 78 470, Merete Lange, 454 66 758,  Anne Aanestad, 916 41 185.

Ønsker alle lesere av menighetsbladet god jul og godt nytt år. Neste utgave av bladet blir uten bidrag fra meg, da jeg skal ha pappapermisjon i 12 uker. Men jeg kommer tilbake med nye grønne tanker og tips seinere i 2014!   Tormod Krogrud

llllllllllllllllllllll Solsikker Min eldste sønn hadde for et par år siden en solsikke med hjem fra barnehagen. I dag har den blitt til mange frø som er brukt i brøddeigen og til flere solsikker i hagen. Det er gøy med sånt som kan pleies litt og gi så stor avsetning. Kanskje vi lager en åker om noen år fra denne ene solsikken? Den er for øvrig vakker sammen med jordskokken. Nytt kryss på skattekartet En helg tidlig i oktober med huset fullt av barn hadde vi skatter vi måtte grave ned og gjemme for andre ”hagepirater”. Vi valgte ut plasseringene med omhu så skattene skulle komme best til sin rett med håp om at våren bringer beundring for oss som gravde dem ned. Skattene våre var blomsterløk, og på lista hadde vi hvite papegøyetulipaner, Scilla som vi gjemte utover plenen, pinseliljer og 3 typer kuleløk. Nå gleder vi oss alle sammen.

TEMAKVELD – FRANS AV ASSISSI

I forbindelse med stykket om Frans av Assissi i forrige menighetsblad, kom det opp en ide om å ha en temakveld om ham. Annonseringen i nevnte menighetsblad er imidlertid forvirrende. Temakvelden er i Gustavas kafé i kirkekjelleren torsdag 5. desember kl. 1900. Frans av Assissis budskap til verden og det enkelte menneske er stadig aktuelt. Denne kvelden blir hans liv og virke belyst. Vi vil lese sitater som har tilknytning til ham og hans brødre. Det blir også utstilling av julekrybber. For tradisjonen med julekrybber kan føres tilbake til den hellige Frans.

Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth


2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001 KIRKEJUBILEUM I MJØNDALEN:

Min salme

JAN OTTO EEK

Takk, gode Gud, for alle ting, først for bror Sol, så lys og fin. Han vekker oss hvert morgengry og er ditt tegn for oss i sky. Omkved Halleluja,, halleluja. Takk for alle dine under. Du tenner lys hver stjernenatt, gir søster Måne hennes prakt. Du sender ut bror Vind, så yr, Han drar omkring til tåken flyr. Omkved Syng, søster Vann, fra kilden dyp, bred ut ditt store hav i fryd. Nå kaster regnet sølv på alt, og jorden jubler der det falt. Omkved Strål opp, bror Ild, og takk den Gud som skapte lyset på sitt bud. Gi kullet glød og lampen skinn, varm oss, bror Ild, ved flammen din. Omkved Takk, gode Gud, for moder Jord, hun gjør oss ett med alt som gror. Hun bærer trær og blomster frem og smykkerby og land med dem. Omkved Takk, Gud, for dem som elsker deg, for dem som går på fredens vei, for dem som gav oss kjærlighet, for dem som ser din herlighet. Omkved Takk, gode Gud, for søster Død, den siste hjelper i vår nød Hun kjører vognen stille frem når det er kveld og vi skal hjem. Omkved Syng, dag og natt! Syng, hav og jord! Vi priser Gud i samstemt kor: Du er så rik! Du ser oss nå, du bøyer deg mot alle små. Omkved I min barndoms og ungdoms kristentro var det liten plass til dyr, planter, fugler, steiner, trær og fjell. Det måtte i tilfelle være for å «bevise» overfor de som ikke trodde, at Gud har skapt alt som er til. I min barnlige voksentro, der jeg nå befinner meg, er det stor plass til blomster og dyr og fjell og alt som hører naturen til. Ikke for å bevise noe som helst, men rett og slett av barnlig glede over at jeg får være en del av naturen og skaperverket. Jeg har fått hjelp av kloke veiledere til å se at jeg er i slekt med orrfuglene og elgen, jeg er i slekt med blåveisen, rødsildra og alle orki-

13

Arbeidskirken i Mjøndalen fyller 30 år!

Mjøndalen kirke ble vigslet i 1983. Den tilhørte inntil 1995 Nedre Eiker prestegjeld. Fra 1995 har to prestegjeld levd side om side med Drammenselva som en rolig, stilleflytende grenselinje. En grenselinje med broer som har åpnet for kontakt og samarbeid til tross for «skilsmissen». Mjøndalskirka og menigheten «sør for elva» markerte i september 30-årsjubileet med middag i kirkens ungdomssal med 106 til bords! Her var det hilsener og gaver og nærvær av gjester som har hatt en tilknytning til arbeidskirken gjennom dens historie. Den første presten i Mjøndalskirka og Mjøndalen menighetsråd, Kjell Rugkåsa og fru Kari Rugkåsa var der. Det var også to av organist Ragnar og Else Holmens barn: Gustav og Anne-Ma. Vertskap var det nåværende menighetsråd under ledelse av Marit Bergem og tilstede var bygdas ordfører Bent Inge Bye og andre inviterte gjester. Etter en flott 3-retters middag frambragt av vår eminente kokk fra Gulden, Andreas Devlin, fikk alle oppleve urframførelse i kirkerommet av verket «Levende vann», med tekst av Mjøndalens nåværende sokneprest Kjell Ivar Berger og med musikk av Mjøndalen kirkes kantor Jostein Dalebø. De to hadde laget et verk som med prosjektkor og solister ble en flott opplevelse knyttet til kirkens glassmaleri som kunstneren Hans L. Rasmussen har gitt tittelen «Strømmer av levende vann». Søndag 15. september var det stor jubileumsgudstjeneste ledet av sokneprest Kjell Ivar Berger og kantor Jostein Dalebø. Tidligere sokneprest Jan-Otto Eek var predikant og sokneprest i

Foto: Knut J. Finquist

Nedre Eiker Roar Røkeberg var også med å forrettet under gudstjenesten. Deler av jubileumskantaten ble også framført. Dagen var 17. s. i treenighetstiden som kalles «Høstens påskedag». Prekenen formidlet oppstandelserhåpet slik det har vært forkynt ved begravelser i Mjøndalen kirke gjennom 30 år: Et håp som ikke er et krav om å tro, men en gave til den som sørger og som stiller den sørgendes mange spørsmål: «Hvis vi tror har vi fått en gave. Å være troende er ikke å skrive under på 365 bud eller læresetninger eller å underkaste seg mirakeltro eller overtro. Kristen tro er en gave og en relasjon: Gud kom meg så nær. Jesus, som, til tross for at han ble gravlagt 1950 år før noen satte sine ben i Mjøndalen kirke, han virker så utfordrende og nær mitt liv, at jeg verken evner å overse ham eller å erklære ham for død og maktesløs.» Ved kirkekaffen stilte menighetsrådet og medarbeidere opp nok en gang med et flott kakebord. En redaksjons-komité bestående av Børre Jensen, Solveig Stenersen Angell og Jan-Otto Eek hadde utarbeidet et jubileumshefte med bilder fra kirkens til-blivelseshistorie og fra livet i arbeidskirken gjennom 30 år. JOE

lllllllllllllllllllllllllllllllll deene, med barlind og furu og alle busker og trær. Sola er min bror og månen er min søster og hele nattehimmelens stjerneprakt på fjellet en bekmørk natt, de er bare litt fjernere slektninger! Dyr og planter, fugler og mennesker springer ut av den samme, moder jord. Og jorda og universet er Skaperens orkester, som er til for å framføre et gedigent musikkverk til Guds ære. I det orkesteret får jeg være en liten tone, eller til og med et lite instrument, som Gud lokker fram vakre toner fra, når han hever taktstokken og dirigerer universets store symfoni til sin ære fra evighet til evighet! Den danske salmedikteren Grundtvig og den svenske biskopen, Martin Lönnebo, som ga oss Kristuskransen, og framfor alt den hellige Frans av Assissi, har åpnet mine øyne og lært meg at ALT har med Gud å gjøre, eller rettere sagt: Gud har med alt å gjøre! Om jeg bare vil, kan jeg høre Guds hjerteslag igjennom universet. Jeg møter Gud i min nestes ansikt, min elskedes ansikt på andre siden av frokostbordet og tiggerens ansikt på kirketrappa. Jeg hører Gud når orrhanen buldrer på en snødekt myr på skauen og når jeg legger øret til trestammen og kjenner fellesskapet med flaggspetten som sitter i tretoppen og kvesser nebbet eller leter etter mark og biller til formiddagsmat. Jeg kneler i ærbødighet foran ei klynge med marisko i Ryghåsen eller de flotte forekomstene av reinrose eller rød skogfrue i Solbergfjell.

Når jeg ser ilden flamme i peisen eller under kaffekjelen på Aslakane, da tror jeg på Gud og beundrer hans fantasi og hans sans for skjønnhet. Når jeg sitter under fossen i Laudalsbekken og ser fossekallen sprette fra stein til stein mens vannmassene lager et øredøvende drønn og pisker opp elvevannet så det gir vekstvilkår for de små vakre plantene i fjellets flora, da takker jeg Gud for at han lar meg leve og for at han har gitt meg et sanseapparat som kan åpne meg mot alt omkring meg. Lyset! Dagslyset. Morgenrøden og kveldsstemningen når sola går ned, måneskinn og stjernehimmel, leselys og levende stearinlys på stuebordet og på alteret i kirken, det forteller meg om han som en gang sa: det bli lys og om han som sa: Jeg er verdens lys! Medmenneskene, familien, vennskapets sakrament. Alle mine relasjoner er en guddommelig berøring. Noen ga oss nærhet og kjærlighet, noen ga oss motstand og utfordringer til å modnes og vokse av. Og noen tok oss med inn i tilbedelsen: «Takk gode Gud for dem som ser din herlighet». Nå i min alder fryder jeg meg over hver dag og kjenner at jeg lever og er til. Og så øver jeg meg på det vanskeligste verset: «Takk gode Gud for søster Død, den siste hjelper i min nød». Først når jeg har lært å synge det verset vil denne salmen få sitt fulle innhold: «Takk gode Gud for alle ting»! Jan-Otto Eek


14

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013

STØTT VÅRE ANNONSØRER – DE STØTTER OSS! Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon 32 23 25 00.

Hilsen ordføreren i Nedre Eiker

Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet?

Ring 32 87 78 11

TLF. 32 87 75 00 KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA

Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8  Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf. 32 27 05 05

Hovedkontor: Hokksund 32 75 18 66 Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen 32 87 64 34 Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil

For Eiker-bygdene i generasjoner!

3400 Lier, v/Lierkroa Tlf. 32 84 00 48 – 32 84 07 95 ÅPNINGSTIDER: Mand – fred: 07.30–16.00 Torsdag: 07.30–18.00 Lørdag: 09.00–13.00 e-post: sig-s-as@online.no

AUT. MASKINENTREPRENØR

Send ditt bidrag til kontonr. 22202065515

Alt i trykksaker!

GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring

Fristende kaker til alle anledninger! www.bakerklausen.no Tlf.: 32 23 16 00


15

2013 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2001

Slekters gang DØPTE

Jenny Kjemperud Borge Fabian Magnusson Mathea Wam-Klem Fredrik Skomakerstuen Grelland Ulrik Øgren Kristoffersen Sebastian Naug Solvang Thorben Caspari Johansen Grâs Markus Schmidt Johansen Matihas Nikolai Løver Celine Karlsen Bakkehaug Emily Hunnestad Ølmheim Emma Olava Håvåg Østvold Kristoffer Berg Gyda Brunes Oda Brunes William Eide Granli Oskar Mulstad Hama Malin Røsjorde Jerkic Emilie Larsen Nordtømme

Thea Sofie Bonden Benjamin Guldberg Kristiansen Leonard Larsegård Østvold Sakarias Larsegård Østvold Tor Roald Temte Melinda Bårdsen Tobias Bernhoff Hagen Emil Angelo Settasuk Hasselberg Håkon Flesjø Ola Halbjørhus Abrahamsen Aksel Hemminby Hansen Jan Ole Jensen Marie Lundteigen Kampen Maelle Fjeld Løkra Marcus Torstveit

VIGDE Stian Olsen og Jeanette Baklid Olsen Trond Pedersen og Kine Kristiansen Reidar Andre Brenna og Margrethe Børresen

STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO FEBRUAR 2014 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, 32 87 78 11 Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år

Steffen Reitan og Klara Haron Bathio Kenneth Lanto Bjerkestrand og Maria Lanto Bjerkestrand Morten Johansen og Alla Krasiuk Andre Kjennerud og Lill Merete Bonstad Hans Einar Støa og Camilla Helen Wingstad Øverås Kibsgaard Svend Andre Loe Elde og Ragnfrid Bollerud Nils Halvard Yggeseth Rype og Mia Lesley Fawcett Rolf Adler Gjerdsjø og Sylvia Haagensen Christian Timland og Maria Victoria Kransberg Preben Haugland Midthus og MaySina Enderud Jensen Tormod Solem og Marie Therese Baklid Christian Bratsberg Olsen og Benita Stevnhoved

Svein Olav Hansen Arne Lindberg Bodil Kristiansen Elsa Bråthen Sonja Horgen Ellingsen Ingebret Strand Fjelde Martin Johansen Torgun Sæther Torkel Karlsen Mary Edith Nordmark Inger Johanne Olstad Norma Svendsen Tove Marie Barlyng Heidi Iren Lindberg Henry Enger Sigmund Bakken Guri Nordnes Ragnar Wiggo Jarnæs Mary Ellinor Andersen Ragnhild Karoline Iversen Terje Karlsen Ingrid Karlsen Anne-Lise Temte

DØDE

Jonn Thorstein Røkaas Tor Haave Wiil Margareth Furuseth Per Runar Aaslid Gustav Fodnes Rakel Moen

Nedre Eiker menighet

Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva • Tlf: 32 27 23 20 • Faks: 32 27 23 21 • Nettside: www.nedreeikerkirken.no Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 09.00-15.00 • Tirsdag kl. 11.00 -15.00 • Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke 32236860 Sekretær på kirkevergekontoret Merete Lange Arbeid: 32 27 23 32 E-post: merete.lange @neiker.no

Kirkegårdsleder Tormod Krogrud Arbeid: 32 27 23 30 Mobil: 488 93 878 E-post: tormod.krogrud@neiker.no

Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: 32 27 23 28 E-post: gudrun.klingsheim @neiker.no

Leder Nedre Eiker menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: 452 08 320 E-post: anett.glittfjell @ebnett.no

Kirkegårds arbeider Bjørn Olaussen Arbeid: 32 27 23 30 Sykmeldt

Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: 32 27 23 20

Redaksjons medarbeider Trond Grimstad Mobil: 920 91 463

Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: 32 27 23 26 Privat: 32 87 10 80

E-post: roar.rokeberg @neiker.no

E-post: ingeborg.skagestad @neiker.no

Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: 32 27 23 24 Permisjon E-post: margrete.schmidt @neiker.no

Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: 32 27 23 25 Privat: 32 87 94 55

E-post: nils.kristian @neiker.no

Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: 32 27 23 20 Privat: 32 23 00 76

E-post: anne.aanestad @neiker.no

Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: 32 27 23 23 Mobilt: 400 38 295

Trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes Arbeid: 32 27 23 33

E-post: t-grims@hotmail.com

E-post: ainabeatheoberg. framnes@neiker.no Kirkeverge Eva Trogstad Arbeid: 32 27 23 27 E-post: eva.trogstad @neiker.no

Kirketjener og kirkegårdsarbeider Toril Schou Moe Arbeid: 32 27 23 30

Fotograf Thomas W. Røkeberg


16

l  1. desember, 1. søndag i adventstiden: Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Familiegudstjeneste Ny salmebok tas i bruk Skagestad, Bonden, Schmidt, Framnes, barn fra LYSVÅKEN medvirker Dåp. Kirkekaffe Kl. 18.00 Nedre Eiker kirke Lysmesse. Speidere medvirker l  8. desember, 2. søndag i adventstiden Kl. 11.00: Solberg kapell, Høymesse Dåp, nattverd Kl. 19.00: Nedre Eiker kirke. Kveldgudstjeneste m/nattverd, Klingsheim, Tro og Lys-gruppen medvirker l  15. desember, 3. søndag i adventstiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Høymesse Schmidt. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe Kl. 18.00 Nedre Eiker kirke Konsert med Nedre Eiker kirkekor og gjester. l  22. desember 4. søndag i adventstiden Kl. 11.00: Nedre Eiker kirke Lesninger og julesanger l  24. desember Julaften Kl. 1300 Nedre Eiker kirke Julegudstjeneste for barn Schmidt, Bonden, Mikrogospel Kl. 14.30: Nedre Eiker kirke Julegudstjeneste NETS og messingblåsere Kl. 1600 Nedre Eiker kirke Julegudstjeneste Messingblåsere, solist. Kl. 16.00 Solberg kapell Julegudstjeneste, solist l  25. desember 1. juledag Kl. 12.00 Nedre Eiker kirke Høytidsgudstjeneste N.E. kirkekor, Messingblåsere, Schmidt, Bonden l  26. desember 2. juledag Kl. 11.00 Solberg kapell Høymesse m/dåp og nattverd. l  29. desember Romjulssøndag

NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD • NR. 3 • 2013 GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN

Kveldsgudstjeneste Klingsheim. Tro og Lysgruppen medvirker. Nattverd

Søndag er kirkedag!

l  12. mars Onsdag Kl. 19.00 Mjøndalen kirke Fastegudstjeneste

Kl. 11.00 Mjøndalen kirke Felles høymesse Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Julesang i 100 år. Konsert med koret Samklang l  1. januar 2014 Nyttårsdag Kl. 12.00. Nedre Eiker kirke Høymesse, Kirkekaffe l  5. januar Kristi Åpenbaringssøndag Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Familiegudstjeneste l  16. januar Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Salmekveld, Gustavas kafé l  12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Høymesse Dåp. Nattverd. Kirkekaffe l  19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden Kl.11.00: Nedre Eiker kirke Høymesse Dåp. Nattverd. Kirkekaffe Kl. 19.00: Nedre Eiker kirke Kveldsgudstjeneste med nattverd Klingsheim. Tro og Lys-gruppen l  26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Familiegudstjeneste Tårnagenter medvirker i gudstjenesten. Kirkekaffe

l  23. februar Kristi Forklarelsesdag Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Festgudstjeneste i anledning grunnlovsjubileet 2014 “Bønnedag for land og folk” Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Gudstjeneste Samtale med konfirmanter Kirkekaffe l  2. mars Fastelavenssøndag Kl. 11.00 NB! Haug kirke Fellesgudstjeneste Historisk kirkemesse og tablå for å minnes kirkevalget av riksdagsmenn som ble holdt der 4. mars 1814. Vi kler oss ut i gammel stil og deltar store og små l  5. mars Askeonsdag Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Fastegudstjeneste l  9. mars 1. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Solberg kapell Høymesse. Dåp. Nattverd Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke

l  16. mars 2. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Høymesse Dåp. Nattverd. Kirkekaffe l  19. mars Onsdag Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Salmekveld l  23. mars Maria Budskapsdag Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Gudstjeneste Samtale med konfirmanter Kirkekaffe Kl. 19.00: Nedre Eiker kirke Gudstjeneste Samtale med konfirmanter Kirkekaffe l  26. mars Onsdag Kl. 19.00 Mjøndalen kirke Fastegudstjeneste l  30. mars 3. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Høymesse Dåp. Nattverd. Kirkekaffe

llllllllllllllllllllllllllllllll

Julestemning for ellevte året på rad holder sin julekonsert ”Jord og himmel møtes” for 11. år på rad, også i år i Nedre Eiker.

l  2. februar 5. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Høymesse Dåp. Nattverd. Kirkekaffe 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Solberg kapell Høymesse Dåp. Nattverd Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Kveldgudstjeneste Klingsheim Nattverd, Tro og Lysgruppen medvirker l  16. februar Såmannssøndag Kl. 11.00 Nedre Eiker kirke Familiegudstjeneste Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe l  20. februar Kl. 19.00 Nedre Eiker kirke Kirkekjelleren, Bibelfortellingskveld, Gustavas kafé

l  ”For oss er det noe helt spesielt med konsertene i Nedre Eiker kirke. Mange av oss har fått muligheten til å vokse musikalsk og personlig i kirkene i Nedre Eiker og derfor betyr konsertene her ekstra mye.” sier Øystein Haare. l  ”Og det å få bidra med å spre det fantastiske budskapet om at Jesus ble født for oss er jo nettopp det julen handler om.” Collett Aalls byr på et variert og stemningsfullt konsertprogram, med egne arrangementer på mange kjære og gode julesanger. Alt er bundet sammen med juleevangeliet i fokus, i en form som gjør at julestemningen brer seg i førjulstiden. Collett Aalls består i år av Elisabeth D. Haare, Magnus Aanestad Oseth, Øystein Haare, Martin L.E. Rosenhoff, Thorgeir Eek Bonden, Gunhild T. Vignes, Marianne Lie Marnburg, Kathrine Hauge, Christer Slaaen og Håkon Eivind Larsen.

Nedre Eiker kirke - 19. desember – Kl 19.00 og 21.00 Billetter kjøpes i døren, kr. 200,- (kr. 50,- under 16 år)

Nedre Eiker menighetsblad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you