Page 1

6

28/11 - 29/1-14

2013

68. årgang

Prostidiakon Per Emanuelsen, slutter i tjenesten. I Evje kyrkje blir dette markert 2.søndag i advent på diakoniens dag.


2

I FORVENTNING!

Det er forventning i lufta. Påskehøytida står for døren. En mann har sagt og gjort så pass mye utenom det vanlige at mange har en økende forventning til at denne mannen faktisk er Messias. Palmesøndag rir han fra Oljeberget og inn i Jerusalem på et lite esel til enorm begeistring. Langs veien høres gledesrop fra en stor folkemengde. Forventningen er til å ta og føle på. Her hjemme er det adventstid. Vi forbereder oss til jul på så mange slags vis. Rundt kjøkkenbord, i barnehager og skoler lages det ting som skal glede oss i jula. Det øves på julespill og ønskelistene er klare. Det er forventning i lufta. Hva er det som skaper forventning? Det vi er opptatt av, spesielt interessert i, fyller oss ofte med forventning. Når det er noe vi gleder oss til, har tro på eller bruker tid på skaper det en følelse av forventning i oss. Dermed dukker ofte forventningspressset opp... Tilbake i gatene på vei inn i Jerusalem er det et stigende forventningspress til at denne underlige mannen virkelig er Messias. Han som skal frigjøre jødene fra romerne og gjenreise Israel. Her hjemme er der ikke minst forventningspress til ønskelista for jul. Får jeg alt jeg har ønsket meg i år? Og mange foreldre har en forventning om at deres datter eller sønn skal synge solo i julekoret eller gå først i Lucia-toget. Vi befinner oss igjen i Jerusalem. Det er gått fem dager og stemningen er snudd på hodet. Det høres ingen begeistrede tilrop, men folkemengden har samlet seg og roper: Korsfest, korsfest! Forventningen er snudd til fortvilelse og sinne. Nå gjelder det å bli kvitt denne mannen så fort som mulig. Hva er det våre forventninger dreier seg om? Jul handler ikke bare om bakst, ønskelister, forventing til egne barns opptreden eller god stemning rundt et uskyldig lite barn i en krybbe. Nei, det handler om at dette uskyldige lille barnet, som på dramatisk vis noen år seinere ble korsfestet, virkelig er Messias. Han ble født inn i denne verden, levde et fullkomment liv og tok Guds dom over synden på seg en gang for alle. Sto opp tredje dagen og lever i dag. Den mannen har jeg forventninger til!

Derfor gleder jeg meg til jul igjen. Og heldigvis: Han tåler forventningspresset. Gjør som med de andre gavene; Pakk den opp og ta den i bruk. Forresten: Gaven heter Jesus…

Erik Albert

Oppmuntringen: DESEMBER Hele prostiet utfordres til å gå på en førjulsvisitt til et menneske du har tenkt på i lang tid. JANUAR Du utfordres til å invitere noen du ikke kjenner så godt hjem på litt enkel kveldsmat, og en liten prat om noen av de muligheter det nye året bringer.

BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen


3

Julekonserter i Evje kyrkje Julekonserten i år blir den 15. Evje og Hornnes sparebank betaler trykking av dette nummer av Ljosglimt. Forsidebilde: Per Emanuelsen, 2003 Foto: Oddmund Strømstad

Ljosglimt Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Heidi Margrete Øina tlf.994 93 442 epost:hmoina@online.no Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i Evje, Hornnes og Iveland. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 29.januar For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 14.januar Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 12.november 2013

Trykk:Setesdalstrykk AS

desember kl.19 i Evje kyrkje. Det blir menighetskoret, bygdekoret, korpset, NyID og solister som skal opptre. Så blir det også allsang/julesanger.

Hanne Krogh og 3 tenorer

20. desember kl.18.30 er det konsert med Hanne Krogh og 3 tenorer i Evje kyrkje. Vi har samlet sangere både fra Evjeområdet og rundt om i distriktene - spesielt Froland. Det blir like bra som alltid. Bjørn- Thore

Julekonsert 15.12. kl 19.00 Iveland kirke Iveland skolekorps Gunnhild Tømmerås, kveding Julefortelling v/Heidi Øina Harald Ove Stien , sang Heidi Askheim, trompet Solistar frå Iveland Skulemusikk. Orgelmusikk og julesongar.

Kristi.

Givertjenesten: Evje og Hornnes sokn:

Koriallverda: 2901.21.05337 Diakonisamarbeidet: 2901.11.45408 Kyrkjelydsarbeidet: 2901.07.43344 (skriv gjerne på giroen kva i kyrkjelyden du vil støtte)

Ljosglimt kontonr.: 2901. 20. 23497 Bruk nettbank, eller fyll ut en giroblankett.


4

Prestetreff

De ansatte prestene i Otredalen prosti har faste møter. Det var Kjell Steinsbru som inviterte sine kollegaer til Evje prestegård på siste møte den 31. oktober. Dette var første gang vår nye prost Gunnar Ellingsen (fremst til høyre) var tilstede på “Tjenestekonferansen”, og han møtte Raymond Cato Torsvik (øverst til høyre), Terje Seilskjær, Ivar Skippervold, Ivar Sandnes og verten Kjell Steinbru. Eiliv Lønningen var forhindret i å komme, men prostidiakonen Per Emanuelsen var også med på møtet, og det for siste gang. Han slutter i vårt prosti rundt juletider. Gunnar refererte fra prostemøtet han hadde vært på rett etter at han ble ansatt i prostiet, og saker knyttet til tjenestefordeling, beredskapsplaner, bispevisitas, alternative vigselsteder og liturgisk bevissthet hos prestene var noen av temaene som ble tatt opp til samtale. IS

Romjulskonsert i Iveland kirke. Det blir romjuls-konsert i Iveland kirke mandag 30. desember kl.19.00

med solist Roma Nilsen og organist og pianist Reidar Skåland


KARSTEN ISACHSEN TIL EVJE

5

Med sine 35 bøker utgitt i hele Norden, er han Norges mest solgte oppbyggelsesforfatter. I mange år har Karsten Isachsen forelest for næringslivet om kommunikasjon og konfliktløsning, men han taler aller helst i kirken. ”Her kan jeg tale om alle menneskelivets sider, med hovedvekt på den åndelige dimensjon”, sier Skurdalspresten. I slutten av januar kommer han til Evje med sin tale Underveis til Guds evige sommerdag. Nærmere kunngjøring kommer på nyåret. Folkeakademiet Evje og Hornnes Evje og Hornnes sokneråd

Prosjektor og ny skjerm i Iveland kirke. For en tid tilbake kom det både prosjektor og ny skjerm i Iveland kirke. Vi tok oss en liten prat med Alfred Øyna Fjermeros som er med i menighetsrådet og som også er en liten data- og teknoguru. Han fortalte at det er vel på plass, men at utfordringen har vært det elektriske. Kirken har dårlig med kurser, så det kreves at tingene slås på i en bestemt rekkefølge for at ikke sikringene skal gå. Prosjektoren henger opp under galleriet og lerretet ligger til vanlig langs rekkverket som en list og dras opp når det skal brukes. Den nye teknologien er brukt litt, men ikke mye i kirka. Det har helst vært til spesielle familiegudstjenester. Kanskje det er en ide å bruke det til de nye salmene før de nye bøkene kjøpes inn? Utstyret byr på mange muligheter, så det er vel som med så mange ting, en må ta det i bruk ofte for å bli trygg på det og få inn rutinen.

8-ÅRINGAR I KYRKJA No er det blitt ein tradisjon: For tredje gong samlast 3.klassingar i Evje og Hornnes til tårnagenthelg i Hornnes kyrkje siste helga i januar (25. og 26.jan 2014). Der ventar spennande oppdrag: symboljakt, besøk i tårnet, gudstenesteplanlegging og mykje anna på laurdag ettermiddag. Borna søv heime og møtest igjen til familiegudsteneste og kyrkjekaffi søndag føremiddag. Innbydinga går ut første veka i januar. Skulle du ikkje få brev, er du likevel velkomen til å ta kontakt med kyrkjekontoret for påmelding og nærare informasjon. (Tlf.37930008/ epost:menighetssekretar@ eh-kyrkje.no)

40 ganger konfirmantweekend Det kom oss for øre i redaksjonen av Valborg Hauan denne høsten deltok som leder på konfirmant weekend for 40. gang. Slik kan jo ikke passere i stillhet så vi med dette gratulere henne med jubileet og si tusen takk så langt for trofast tjeneste. Mon tro om det blir 40 år til…


6

Konfirmanter på tur

Tradisjonen tro var det konfirmantleir på Knaben leirskole siste helga i oktober. En fullastet buss med konfirmanter fra Iveland, Hornnes og Evje samt anseelige mengder av proviant og kioskvarer la i vesterveg mot Kvinlog og Knaben. Iflg. reiseleder Valborg var det god stemning med bl.a. rapping på bussen. Vel framme og innkvartert på rommene gikk brødskivene (som alltid) ned på høykant, og siden var det bli-kjentleiker i peisestua. Etter kveldsandakten var det bading i svømmehallen, og da kl. nærmet seg 01, var de fleste i soveposene, bortsett fra nattevaktene-og natteroen var upåklagelig!! Det regnet hele lørdagen, men det la ingen demper verken på humøret eller på appetitten. I gymsal og svømmehall foregikk det volleyball turneringer - både til lands og til vanns. Konfirmantbibelen ble også flittig brukt for å finne ut om Jesu livshistorie og sentrale Jesus-ord. Etter middag var det gudstjenesteverksted der konfirmantene forberedte søndagens gudstjeneste, og om kvelden var det underholdning –eldgamle sketsjer blir som nye med nye aktører og tilskuere! Dagen ble avsluttet med Lysvandring gjennom hele leirskolen-og alle samlet seg i gymsalen til en stille stund rundt et digert lyskors – en sterk opplevelse. Etter et kveldsbad var de fleste klar for nok en natts søvn. Søndagens gudstjeneste ble en flott opplevelse med klokkeklang, orgelbrus, syndsbekjennelse og bønner laget for anledningen av konfirmantene selv, samt dramatisering av teksten om den bortkomne sønnen. Der var til og med forsangergruppe og tegnspråk i bruk til åpningsbønn og velsignelse. Etter en god middag kom diplom- og premieutdeling.. Og så må vi ikke glemme kiosken, som hadde åpent rett som det var. Omsetningen av julebrus, sjokolade og chips m.m. var upåklagelig. Til slutt skulle det pakkes, og stedet ryddes, og alle bidro på en flott måte, før bussen satte kursen mot Evje.

En stor takk til lederne – Vegard, Øyvind, Olav, Tor Syvert, Petter, Ragnhild og Ingvild, samt Kjell prest – og ikke minst Valborg, som var med på konfirmantleir for 40. gang, De som ikke har vært med på en konfirmantleir, vet ikke hva de har gått glipp av!! Størst takk til 44 lydhøre, greie, samarbeidsvillige og kreative konfirmanter.

Lindy, referent


7 Kongens fortjenestemedalje I begynnelsen av et misjonsmøte på Iveland bedehus i september entret ordføreren podiet. Det hun hadde å komme med denne kvelden var en kunngjøring om tildeling av Kongens fortjeneste medalje til en ivelending. Hun leste opp søknaden som var sendt fylkesmannen og ganske kjapt forstod de aller fleste av oss at dette måtte gjelde Salve Øina sr. I forbindelse med kunngjøringen gikk det også ut invitasjon til selve tildelingen. Onsdag 9. oktober var den store dagen. Markeringen startet med en lukket middag med den nærmeste familien, fylkesmannen, ordfører, rådmann, kulturleder, kulturgruppa og representanter fra de forskjellige lag og foreninger som Salve Øina i mer enn en mannsalder har vært en stor bidragsyter til. Før maten ble servert ble medaljen tildelt ved fylkesmannen, og ordfører overrekkte diplomet. Begge holdt de sine taler og i dem ble Salve Øinas enormt brede repetoar fremhevet. Grunnlaget for tildelingen av medaljen var hans arbeid for kulturen i Iveland. Han har vært aktiv i styrer i kirka og på bedehuset. Han var med og drev søndagsskolen i mange år. Det var den religiøse delen av det. I tillegg har han vært utgiver av en rekke av jubileumsskrivene som er gitt ut i Iveland for blant annet kirke, idrettslag og skolekorps. Han har vært med på to bind av bygdesoga. Salve har skrevet flere skuespill med historisk perspektiv som har blitt utgitt i bokform. Han har vært en aktiv målmann, er med i historielaget, har sittet i redaksjonen for Jol i Setesdal for å nevne en del av det. I tillegg har han vært en tusen kunstner innforbi feltet kunst og håndverk. Det er ikke mange ting den mannen ikke har fått til. Og han er fremdels aktiv og engasjert for å levere historier og kunnskap videre til de yngre generasjoner. Etter en deilig servering, koselig prat rundt bordet var det en liten pause før arrangementet ble åpnet for de som ville være med å feire dagen sammen med Salve. Kommunen hadde slått på stortromma og disket opp med kaker, frukt, brus og kaffe. Det kom en del folk, men det var nok litt i tidligste laget for de som jobber utenbygds. En fin gjeng ble det med hilsner fra ordfører, kulturgruppa, mållag og historielag. Kulturelle innslag ble det også; Kjell og John hadde fått med seg Salve jr og de spilte til fellessanger. Rita Flottorp rørte oss med sin vakre sang og hjertespråk. I tillegg dukket det opp en «journalist» fra Ydre Randesund blad som hadde fått nyss om hendelsen og hadde drevet litt gravende journalistikk om denne navngjetne mannen. Hovedpersonen syntes å trives med både medalje og arrangement, og som så mange sa: Det var på høy tid. HMØ


8

Gudstenester

Søndag 1. desember 1. søndag i adventstiden - Matt 21, 1-11 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Steinbru, Nattverd, Lys våken 5.klasse utdeling av bibel, Offer til Trusopplæring, Kyrkjekaffe Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Skippervold Søndag 8. desember 2. søndag i adventstiden - Joh 14, 1-4 Evje kyrkje kl.11.00 Diakoniens dag Steinbru, Avskjed med prostidiakon Per Emanuelsen, Sang ved Åse Rørvik Offer til diakonien, Kyrkjekaffe Iveland bygdeheim kl.16.00 Forenklet høymesse Skippervold, Nattverd Hornnes kyrkje kl.18.00 Lysmesse Steinbru Evje kyrkje kl.18.00 Lysmesse Skippervold Offer til Åpne dører Onsdag 11. desember Hornnes kyrkje kl.19.00 Konsert v/ Tidløs, Bjørn Thore Aastveit Søndag 15. desember 3. søndag i adventstiden - Matt 11, 2-11 Evje kyrkje kl.19.00 Julekonsert Iveland kirke kl.19.00 Julekonsert, Offer til Musikalsk arbeid Fredag 20.desember Evje kyrkje kl.18.30 Konsert Hanne Krogh Tirsdag 24. desember Julaften - Luk 2, 1-20 Evjeheimen kl.12.00 Forenkla høgmesse Steinbru Evje kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste Skippervold Offer til Kirkens nødhjelp Hornnes kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste Steinbru Offer til Kirkens nødhjelp Evje kyrkje kl.16.00 Familiegudsteneste

Steinbru Offer til Kirkens nødhjelp Iveland kirke kl.16.00 Familiegudstjeneste Skippervold, Sang ved Synnøve Knutsvik, Offer til Kirkens nødhjelp Onsdag 25. desember Juledag - Joh 1, 1-14 Evje kyrkje kl.12.00 Høgtidsgudsteneste Steinbru Nattverd Offer til Kirkens SOS Torsdag 26. desember Stefanusdag / 2. juledag - Matt 2, 16-23 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste Steinbru Nattverd Offer til Kirkens SOS Iveland kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste Skippervold Offer til menighetsarbeidet Mandag 30. desember Iveland kirke kl.19.00 Konsert Onsdag 1. januar Nyttårsdag / Jesu navnedag - Luk 2, 21 Hornnes kyrkje kl.18.00 Høgmesse Lindy Eidem Iveland kl.19.00 Minning av døde Skippervold Offer til Gideon Søndag 5. januar Kristi åpenbaringsdag - Matt 2, 1-12 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Steinbru Søndag 12. januar 2. søndag i åpenbaringstiden - Matt 3, 13-17 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Skippervold Søndag 19. januar 3. søndag i åpenbaringstiden - Joh 2, 1-11 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Steinbru, Barnas misjonsdag Kyrkjeskyss: Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42


9 Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Skippervold Søndag 26. januar 4. søndag i åpenbaringstiden - Luk 18, 35-43 Hornnes kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Skippervold, Barnas misjonsdag, Tårnagentene

Julegave til barn i Romania ! Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad`! Glitrende barneøyne som spent åpner gavene sine – jo vi er mange som har gledet oss over akkurat det. Man blir glad selv ! Nå kan du få gleden av å gi en gave til et barn i Romania, og mest sannsynlig er det den eneste gavene de får. Vil du gi en sånn gave ? Vi i LEGO-Romania lager en julepakke-aksjon der du for en julegave betaler Kr. 100,- til konto 2901.21.27020 merkes ”JULEGAVE” ,- så ordner vi resten. Vi reiser til Romania i midten av desember og der lager vi gaver med tøy som vi har sendt ned til lageret vårt + at vi kjøper noe godt og noe nyttig som vi legger i pakken. Den blir tilpasset kjønn og alder, og vi vil besøke en skole og dele ut en pakke til alle skolebarna. Bli med å gi en gave til julepakkeaksjonen du også da vel !! I tillegg til dette vil du kanskje få en Hornnesruss på døra, eller en av oss andre i LEGO, med loddbøker der du ved å kjøpe lodd støtter vårt arbeid med å bygge opp hus i Tampa. Trekningen blir på basar på Evjeheimen på nyåret der mange av ”russ-ungdommene” har engasjert seg som medhjelpere på basaren. Sjekk ut husbyggingen på vår facebook-side: LEGO-Romania. Ta godt imot loddselgerne. Mer info kommer i Setesdølen senere Styret i LEGO-Romania

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 14.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08 Sokneprest Kjell Steinbru kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 47 32 84 72 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekretær@eh-kyrkje.no Kyrkjetenar Evje: Thorbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Kyrkjetenar Hornnes: Ingunn Leifsen Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Ivar Skippervold Kontortid:Tirsdag og torsdag fra 10.00 og utover Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 916 07 350 epost: ivar.skippervold@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: : Mandag og torsdag kl. 09.00 til 16.00 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Soknepresten i Evje og Hornnes har tenesteveke i veker med partal, soknepresten i Iveland har tenesteveke i veker med oddetal.


10 Lagelag på Iveland bedehus

Siste mandag i måneden samles det kreative og fingernyttige folk på Iveland bedehus til Lagelag. Dette er nytt av året og kom i stand etter at noen lyse hoder fant på at det er jo mye koseligere å sitte sammen og lage ting til basar og messe, enn å gjøre det hver for seg hjemme. Dermed var det hele i gang. Til nå har det bare vært representasjon av det kvinnelige kjønn, men mannfolk er sterkt ønsket de og! Hver enkelt steller med det den liker best, underveis går samtalen om løst og fast, moro og alvor. Innimellom blir det også supt litt kaffe og nytt litt frukt. Og er det en gang at arbeidslysten er fraværende eller formen ikke er helt som den burde, så er det veldig lov å komme likevel og bare være en del av fellesskapet. Her er det frihet til alt. Oppmøtet har variert fra 3 til i overkant av 10. Det har gått mye i strikking og hekling, men laget disponerer i tillegg til garn og pinner også annet småhobby utstyr. Hadde dette vært noe for deg så er du hjertelig velkommen. Neste lagelag blir mandag 27. januar kl 19.00. Tekst: Heidi Margete Øina Fotograf: Solveig Aagesen

Utdeling av 6-års boka i Iveland Søndag 3. november var det utdeling av bok til 6-åringene i Iveland. Med på gudstjenesten var konfirmantene som hadde overnattet på bedehuset. Der hadde de forberedt gudstjenesten, hatt besøk av Thore Thomassen og kanskje fått sovet litt. Det var godt med folk i kirka og det hele startet med barnedåp av to nydelige «prinsesser». Konfirmantene var aktive i de fleste gudstjenesteleddene. Det er så flott  Det var fire flotte gutter på 6 år som hadde møtt frem og som fikk sine bøker. Og som en intro for tildelingen hadde Ivar med seg en ny «kamerat» - ei snakkende bok. Den vakte stor munterhet i forsamlingen og vi håper at 6-åringene får det like moro med sine nye bøker. Etter gudstjenesten var det enkel kirkekaffe i kirkerommet.

Før-juls-moro i Ivelandshallen Tradisjon tro blir det også i år Før-juls-moro i Ivelandshallen første søndag i advent. Det hele starter med julegrantenning ved kommunehuset kl. 17,-. Så er det opp i hallen der det er flere salgsboder for de som vil ordne seg noen julepresanger, eller bare for kos til seg selv. Korpset holder en liten konsert, Ivar skal ha et innslag og skolekoret fra mellomtrinnet deltar også. Det vil bli matsalg, så det er en fin mulighet til å roe ned og kose seg i starten av før-juls-stria. Gratis inngang som vanlig.


11


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 38, 4735 Evje

INFORMASJON

Matt 2,13-14 Da de (vismennene) var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: “Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.” 14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt.

Barn på gudstjeneste

Det er alltid koselig når det er barn med på gudstjenestene. Ja, vi skulle så gjerne sett mange fler oftere. Gudstjenestene kan virke lange, det skjønner vi, spesielt under ordinære høymesser. Derfor er det viktig at kirken har noe å tilby de barna som blir med uansett hvilken type gudstjeneste det er. I Iveland kirke er det nå gjort en oppgradering av tegne- og fargeleggingsutstyret. Nye blyanter er kjøpt inn og det er lagd mange forskjellige fargeleggingsark som er samlet i en perm. Det er også kjøpt inn nye fargerike småbøker for de minste. Så oppfordringen er: Ta med barna til kirke. La det bli en koselig opplevelse for dem og vil de rusle litt rundt i kirka under gudstjenesten så la de rusle på sokkelesten og kose seg. Små prat er bare med og beriker forsamlingen. Guds rike hører barna til og vi kommer ikke inn i Guds rike uten å bli som barn. Vel møtt til gudstjenestene våre, både små og store

Ljosglimt nr 6 2013