Page 1

Bølerposten

Menighetsblad for Bøler | Ulsrud | Skullerud | Tveteråsen | Bogerud | Rustad

Østensjø barne- Bøler tekstilverksted og ungdomsteater

3 - 2013 - SOMMER

54. årgang

BølerPosten 3. 2013

1


Bølerposten Bøler menighet General Ruges vei 51 0691 Oslo Tlf. 23 62 99 20 e-post: post.boler@oslo.kirken.no Konto: 8200 01 52478 Tirsdag, onsdag og fredag: kl.10-14 Mandag og torsdag: Stengt Menighetsforvalter Margit Bente Steensnæs Tlf. 23 62 99 22 / 951 68 817 margit.bente.steensnaes@oslo.kirken.no

Sokneprest Dag Auli

Tlf.:23 62 99 23 / 915 77 694 dag.auli@oslo.kirken.no

Kapellan Erle Fagermoen

Tlf. 23 62 99 24 / 992 69 946 erle.fagermoen@oslo.kirken.no

Kapellan Kristin Stensrød kristin.stensrod@oslo.kirken.no

Sykehjemsprest Langerud sykehjem Tor Torbjørnsen Tlf. 23 47 84 00

Kantor Erling Strøm

Tlf. 900 86 511 erling.strom@oslo.kirken.no

Diakon Arnt Egil Trelsgård

Tlf. 415 64 320 arnt.egil.trelsgard@oslo.kirken.no

Styrer Bøler menighets barnehage Vibeke Mohr

Tlf.: 23 62 99 20 / 414 79 454 vibeke.mohr@oslo.kirken.no

Leder av menighetsrådet Randi Frafjord Tlf. priv. 22 27 10 28

2KIRKETORGET: TLF 23 62 90 09

Vel møtt! Det er en glede å få lede menighetsrådet i Bøler menighet. Vi har hatt gode møter med meningsutvekslinger og respekt for hverandres syn. Bøler menighet har minst 100 frivillige som gir av sin tid: Noen en time engang imellom, andre mange timer til faste aktiviteter. Vi har noen som i mer enn 40 år har hatt ansvaret for å telle menighetsblader til over 50 bladbærere. Det er flott å vite at bladet blir etterlyst når det ikke kommer til forventet tid. – Å, så fint at bladet kommer, jeg har ventet på det. Kom inn! Vi er sammen i et team vi som jobber for Bøler menighet. Men som i enhver bedrift, korps, kor, idrettslag, osv. må vi finne måter å samarbeide på. Det er noen som tror at det viktigste er å spille solotrompet, være spissen som skal ha ansvaret for å få ballen i mål, eller være menighetsrådsleder som skal stå i front når noe spesielt skal skje. Jeg vet at sånn er det ikke. Uten for eksempel en tuba eller en stortromme blir det ikke et helt musikkbilde. Uten støtteapparatet på et

fotballag, de som kommer med vannflasken, trøster og setter på plaster, er spillerne hjelpeløse i lengden. I alle organisasjoner og bedrifter trenger vi noen som kan ta seg av dem som ikke har det så lett. Det må oppmuntres til å vise medmenneskelighet og omtanke. Vi må ha miljøer som gir mennesker muligheter til å fungere videre, selv om man «er skadet» en periode. Vi trenger ledere som har kunnskap om arbeidet de skal lede, men uten medmenneskelighet og evne til å få folk til å samarbeide, kan man ikke lykkes i lengden. Jeg har jevnlig anledning til å besøke sjømannskirken i Spania på Costa del Sol, El Campanario. Der har de en samlingsbønn som lyder: Gjør døren til denne kirken vid nok til å ta imot alle som trenger kjærlighet og fellesskap og smal nok til å stenge ute misunnelse, hovmod og strid. Dette ønsker jeg også for Bøler kirke. Takk for at jeg får være leder for menighetsrådet. Det har gitt meg masse, ikke minst en nærmere kontakt med min folkekirkelige hverdagstro, som nå har blitt en viktig del av livet mitt. Randi Frafjord

Bølerposten gis ut av Bøler menighet. I redaksjonen: Dag Auli og Ole Johan Larsen. Forsidebilde: Kai Otto Melau, Krigsropet Redaksjonen avsluttet Bølerposten 3/2013 den 15. august Neste nummer kommer november 2013. Stoff til 4/2013 må være redaksjonen i hende innen 10. oktober. Trykk: Østfold Trykkeri.


Konfirmant – jeg?

Årets konfirmanter

Å være konfirmant i Bøler menighet

Det blir i år tre konfirmasjonsgudstjenester i Bøler kirke, én søndag 1. september og to lørdag 7. september.

Hva er konfirmasjon?

Søndag 1. september kl. 11.00: Jørund Bratheim Kim Martin Brenaas Børnes Håkon Danbolt Magnus Harstveit Emilie Ervik Hasle Stine Heimdahl Magnus André Hjelle Niklas Jacobsen Hedda Munch-Møller Tor Olav Nesheim Hægeland Espen Pålshaugen Emilie Ruud Jonatan Smerud Opsahl Jakob Sætre Nikolai Svidal Ingrid Solvang Talleraas Haakon Tuveng Berger Sunniva Wangen Eline Lund Westgaard Stener Øian

Konfirmasjon betyr å bekrefte. Når du blir konfirmert, bekreftes det som skjedde i dåpen, nemlig at du ble Guds barn. Det skjer gjennom en stor konfirmasjonsgudstjeneste i september. Da ber vi for deg og livet ditt. Men konfirmasjonen handler like mye om tida før selve konfirmasjonsdagen. Da skal du bli mer kjent med det som skjer i kirka.

Hvem kan konfirmeres? Alle som er døpt og har fylt

14 år eller går i niende klasse, kan konfirmeres. Er du i tvil om konfirmasjon i kirka er noe for deg, er det helt greit om du begynner sammen med de andre for å finne ut av det. Så kan du bestemme deg underveis om du vil konfirmeres. Du kan godt være med i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. For dem som ikke er døpt, blir det dåp i løpet av konfirmasjonstiden. Er det noe du lurer på når det gjelder dette, ta gjerne kontakt med oss i Bøler kirke.

Lørdag 7. september kl. 11.00: Elise Frafjord Berntsen Andrea Fjeld Olav Finnes Hansen Alexander Ulvøy Johansen Noralf Joseph Knudsen Marcus Kristiansen Julie Margrethe Hildebrand

Lereim Fredrik Oseth Nordby Camilla Emilie Olsen Jonas Longva Pettersen Sindre Strømseid Lørdag 7. september kl. 13.00 Amira Alkaoui Anine Askautrud Matias Stokke Brenstad Kristina Gregersen Mina Marie Harby Martine Haug Paul Magnus Haug Bratlie Emma Hauglin Ina Høie Sarah Eline Langli Anders Larsen Håvard Løvås Karen Martinsen Kristoffer Bjørklund Moe Karoline Opsahl Eirik Plahte Mathias Roman Skott Katarina Sørhøy Hedda Halsan Tverberg Ida Maria Underhaug Sander Vereide Endringer kan forekomme

Konfirmasjon 2014 Innskrivning til konfirmasjonstiden 2013/2014 vil finne sted i Bøler kirke tirsdag 5. november kl. 18.00. På forhånd vil det bli sendt ut informasjon pr. post. I tillegg vil vi prøve å dele ut informasjon på skolene i menigheten.. Det vil bli konfirmasjon i Bøler kirke søndag 31. august og lørdag 6. september.

BølerPosten 3. 2013

3


Ungdomsarbeidet er blitt et kall Hun går på Menighetsfakultetet og tar praksis i Bøler menighet. Elise Frøyen på 22 er ungdomsleder i menigheten. Ungdomsarbeidet er blitt et kall for henne. Misjon og kristendom har hun fått inn med morsmelken.

fokus. Det første halvåret skal studentene bli kjent med menigheten og dem som jobber der, det neste skal de lære organiseringen av kirken og menigheten å kjenne. Her inngår for eksempel observasjon av gudstjenesten.

Jenta med den klare Oslodialekten er født i Stavanger, oppvokst i Mali og hører hjemme i Førde. I Mali var foreldrene misjonærer i Det Norske Misjonsseksjap. At det var noe spesielt å vokse opp i et afrikansk land reflekterte hun ikke over, siden det var en del av hennes hverdag. – Hva betyr det for deg å ha en afrikansk oppvekst med deg i bagasjen? – Det betyr mye. Det ligger bak i hodet og er med på å gi et annet perspektiv på livet, og jeg har forstått at hjertet kan være flere steder samtidig. Hun trekker spesielt fram opplevelsen av å være i et annerledes kristent fellesskap enn det hjemlige. Mange kristne organisasjoner var representert i Mali, med mange forskjellige

4

kristne impulser, og de måtte skape noe sammen. – Hvorfor ble det ungdomsarbeid og vår menighet? – Opprinnelig hadde jeg mest lyst til å ta årsstudiet i kristendom ved Menighetsfakultetet, men underveis ble jeg overbevist om at en jobb i kirken var tingen for meg. Da ble det heller UKT, som står for Ungdom – Kultur – Tro, og gir en bachelor i kristent ungdomsarbeid.

En praktisk utdannelse

Elise forteller at denne utdannelsen er svært praktisk lagt opp. I fire av de seks semestrene av studiet skal studentene ha praksis i en menighet, og for henne ble det Bøler. Hele praksisperioden skal foregå i samme menighet. Hvert semester står et av aspektene ved menighetsarbeidet i

Nå er Elise nettopp ferdig med et semester med forkynnelse og liturgi i fokus. Blant høydepunktene var en egen preken på konfirmantleiren. Til høsten vil hun avslutte praksistiden i kirken med ungdomsdiakoni og sjelesorg. – Hva sitter du igjen med til nå? – Jeg føler at jeg har lært menigheten å kjenne over en lengre tidsperiode, og det har vært veldig kjekt å være i Bøler så langt. I Førde, der jeg kommer fra, var jeg med i Ten Sing. Her er ungdommen forskjellig, med andre interesser. Da jeg begynte, fikk jeg beskjed om at kirken er et sted hvor de unge skal kunne komme og være.

Vil bli kateket

– Det er en annen måte å misjonere på, fortsetter Elise. – Det stilles så mange krav til dem i samfunnet. Da skal de ikke føle at det stilles krav her også. De kommer til klubben for å ha det hyggelig. – Hvor går veien etter at du er utdannet ungdomsarbeider?


Et halvt år som diakon

– Jeg er imponert over antall frivillige som gjør en innsats for Bøler menighet. Arnt Egil Trelsgård har vært ansatt som diakon i Bøler menighet i et halvt år. Selv om det er en deltidsstilling i 30 %, har han rukket over mye.

– Jeg satser på en master i kirkelig undervisning – en kateketutdannelse. Det er blitt nok et kall. Jeg har fått vite at de trenger kateketer, og jeg synes det er kjekt å jobbe med barn og unge og se hvordan de utvikler seg i møte med fortellingene om Jesus. – Ellers må du få med at jeg trives veldig godt både med lederne og med ungdommen, og at jeg liker meg i menigheten. Jeg ser engasjementet i kjølvannet av den nye kirken og at den brukes mye, avslutter Elise Frøyen. Atle Skretting

Julemesse 23. november Det er lenge til jul, men diakoniutvalget er allerede i gang med å planlegge årets julemesse. Kan du hjelpe oss? Vi trenger store og små ting til åresalget, gevinster til hovedtrekningen og håndarbeid, strikkede ting og hjemmebakst m.m. til salgsbordet. Ta kontakt med menighetskontoret.

– Jeg har vært på hjemmebesøk, deltatt fast på Åpent hus og vært bindeledd mellom stab og frivillige i forbindelse med kirkekaffe, hyggetreff og samtalegruppe. – I tillegg har jeg brukt tiden til å bli kjent og prøvd å få en oversikt over tiltak og tilbud og kartlegge behov. Det er i den forbindelse Arnt Egil har sett alt det arbeidet frivillige bidrar med i Bøler kirke. Arnt Egil har opplevd det første halvåret som en god start. – Jeg er blitt godt mottatt og har opplevd fellesskapet både i stab og i menighet. Spesielt ser han tilbake på innsettelse under gudstjenesten 10. mars som en sterk og god opplevelse. – Det er godt å vite at jeg er omsluttet av menighetens og enkeltmenneskers forbønn.

av ulike grunner ikke kan komme til gudstjeneste og delta i nattverdfeiringen. Derfor er det fint at menigheten kan komme og feire nattverd i hjemmet deres. Arnt Egil forteller at når han skal feire nattverd i et hjem, begynner han med å legge en liten duk på et bord, sette fram nattverdutstyret og tenne et lys. – Så pleier jeg gjerne å synge en salme, og lese en forenklet nattverdliturgi før vi feirer nattverd sammen. Det hele avsluttes med takkebønn og velsignelse og gjerne en salme, forteller han. Arnt Egil er opptatt av at alle som ønsker nattverd skal få. – Ta gjerne kontakt med menighetskontoret, oppfordrer han, – så vil enten jeg eller en av prestene komme hjem til dere som ikke har anledning til å komme til kirken.

Noe av det første Arnt Egil gjorde da han kom til Bøler, var å gå til innkjøp av et nattverdsett som han ga som gave til menigheten. – Det er mennesker som

BølerPosten 3. 2013

5


grunnlagt for mer enn 220 år siden, har Petersen Tegl utviklet sig til å være en høyt spesialisert virksomhet med global eksport. Utviklingen har foregått – og foregår fortsatt – ­i samarbeid med arkitekter i hele verden. Kolumba er en kolleksjon av håndlaget, horisontal bygningskeramikk til både murverk og belegning.

Bildet er tatt i ”Helligstedet” foran bakre kapell og viser kontrasten mellom det naturlige fjellet som stikker opp og Kolumbasteinen

Kolumba – mursteinens haute couture

Kolumba fremstilles etter flere hundre år gamle håndverksmessige tradisjoner. Etter bearbeiding av leiren håndlages steinene i treformer, tørres og brennes. Ved å benytte varierende temperaturer i

I serien om den nye kirken er vi nå kommet til det som sees både utvendig og innvendig, nemlig mursteinen. Opprinnelsen til navnet på steinen er en irsk munk, designen ble utviklet av et tysk kunstmuseum med samme navn, og et dansk firma er produsent.

Betydningen av Haute couture finner vi i moteverdenen, nemlig den høyeste formen for sømkunst. Betegnelsen haute couture vitner om kunstskikkethet og eksklusivitet, og anvendes om en rekke motehus i Europa.

sørlige Jylland. Peter Andresen, som drev et lite gårdsbruk på stedet, var dermed den første teglbrenner i familien Petersen. I dag drives teglverket av Christian A. Petersen og hans døtre, som henholdsvis 8. og 9. generasjon i rett linje.

Kolumbasteinen ble utviklet i år 2000 i et samarbeid mellom den sveitsiske arkitekt Peter Zumthor og det danske Petersen Tegl til Kolumba Museet i Köln. I dag anvendes Kolumba i byggverk over hele verden.

Det 6,5 km2 store Nybøl Nor var den gang, som nå, ideelt for teglverksindustri. Langs den grunne kysten var det rike forekomster av istidsleire, og stedet hadde direkte, seilbar forbindelse til Flensborg Fjord. Tilbake i 1700-tallet lå teglverkene side om side. Med omkring 50 teglverk var konsentrasjonen den gang NordEuropas største. I dag er det seks teglverk tilbake. Fra å være et lokalt teglverk

Historien om produksjonsbedriften Petersen Tegl Den 17. mai 1791 ga kong Christian VII husmann Peter Andresen tillatelse til å drive teglverk ved Nybøl Nor i det

6

Lyset faller inn gjennom vinduet i sidekapellet

brenningen, oppstår steinens forskjelligartede stofflighet og pene nyanser. Kolumba har standardformatet 528 x 108 x 37 mm, men leveres også i spesialmål. I tillegg kan verket tilpasse alle ønsker om særlige farger eller overflater på steinen.

 Den hellige Kolumba av Iona (521-597) For dere som leser kirkehistorie


vil øya Iona utenfor Skottland være kjent. Det var fra dette klosteret mange av munkene som senere kom til Norge hadde sin opplæring og misjonsiver. Den hellige Kolumba ble ifølge irsk tradisjon født den 7. desember 521 i Gartan. Kolumba var født inn i de høyeste sirkler innen den irske adelen. Hans slekt hadde regjert som konger i seks århundrer, og han var selv arveberettiget til tronen. På 400-tallet var kristendommen etablert over hele Irland. Selv om det ikke er sikkert at kristningen var komplett før Kolumbas tid, regner en med at hans familie var kristne. Kolumba ble oppdratt hos presten Cruithnechan i Templedouglas. Han var fra ung alder bestemt for prestestanden. I henhold til datidens skikk kombinerte Kolumba studier og bønn med manuelt arbeid.

Kolumba var holdt ansvarlig for en stor konflikt og måtte dra fra landet. I 563, 42 år gammel, satte han seil og dro fra Irland sammen med tolv menn, alle slektninger. Etter en del forskjellige forsøk kom de til det som ble kalt Iona (columba = due på latin; hebraisk: iona). Kolumba var medvirkende til byggingen av kirken i Skottland. Etter Kolumbas død fikk arbeidet fra Iona sin største utstrekning i arbeidet til den hellige Aidan av Lindisfarne (d. 651), Northumberlands «apostel», og regjeringstiden til den hellige kong Osvald Bildet er tatt fra barnehagen av Northumberland (63442). Herfra ble kristendommen samlinger med malerier, trykk, senere brakt til Norge. tegninger, skulpturer, dekorativ kunst og religiøse ikoner fra Kunstmuseum i Köln nåtiden og helt tilbake til Kolumba er også navnet på senantikken. et kunstmuseum i sentrum av Köln. Museet, som er et av de Kolumba ble etablert i 1853, eldste i den tyske storbyen, har men det er først fra 2007 at de har holdt til i sin nåværende bygning. Den nye bygningen er tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor. Til dette ble altså Kolumbasteinen utviklet i år 2000. Peter Zumthor har også, sammen med arkitekten Louise Bourgeois, utformet monumentet til minne om ofrene for hekseprosessene i Vardø. Ole Johan Larsen

Kolumbategl, glass og kobber gir Bøler kirke et uttrykk som har begeistret mange

Kilder: Internett og Wikipedia

BølerPosten 3. 2013

7


kjent med mennesker som er nye i landet. Zeritu har hentet boller med suppe til seg selv og Jijee. – Du må be først, sier hun mildt til datteren. Familien bor på Oppsal og har vært med på flere Home-Startarrangementer tidligere. I seks måneder kom familiekontakten Mette på besøk til dem en gang i uka. Sammen gikk de blant annet i Oppsal kirke og rundt Østensjøvannet. Hareg (t.v.) laget blant annet en stor veske av en duk første gangen hun ble med venninnen Zeritu på tekstilverkstedet.

Syr nye vennskap Klippe, male, sy og stifte. På tekstilverksted i Bøler kirke gir kreativitet fellesskap på tvers av kulturer.

– Er det greit at jeg tok med meg venninnen min?

Etiopiske Zeritu Woldeyes og datteren Jijee har nettopp kommet inn dørene sammen med venninnen Hareg fra Eritrea. – Selvfølgelig! svarer Gunhild Jakobsen, koordinator for Frelsesarmeens Home-Startavdeling i Østensjø bydel. Det er et år siden Bøler kirke, Frelsesarmeen og Østensjø bydel inviterte til tekstilverksted i kirka for første gang. Med billedkunstner Kristine Fornes med på laget var det duket for mange kreative kvelder en gang i måneden i et av de store rommene i kirka. Prosjektet er støttet av Frelsesarmeen,

8

bydelen og Opplysningsvesenets fond. Stadig kommer det nye mennesker innom, stadig utvides antallet kulturer som er representert rundt langbordet. Hovedmålet med tekstilverkstedet er å knytte nye vennskap mellom mennesker fra ulike kulturer. – Vi vil lage et fellesskap for familier som er nye i landet. Det er viktig for oss i kirken å vise gjestfrihet. Språket kan gjøre det vanskelig å bli kjent, men gjennom tekstilverkstedet kan vi gjøre noe sammen, sier kapellan Erle Fagermoen idet ettermiddagssola plutselig skyter enda sterkere og varmere inn gjennom vinduene. – Det er enormt berikende å bli

Kunstneren Kristine tenner et rødt spirallys på bordet deres. – Så koselig at dere kommer! sier hun. – Vi liker å være her på tekstilverkstedet! Vi lærer nye ting og design, i tillegg blir vi kjent med mange nye mennesker, forteller Zeritu. En av disse er Gerd Brox, som har to barneteatergrupper i kirken. – Jeg har fått en utvidet vennekrets av å være med på tekstilverkstedet. Man blir lettere kjent når man gjør noe sammen og har noe felles å holde på med. Det er veldig ålreit å bruke kulturkirka vår, mener Gerd som bor på Bøler. Er det noen mannekenger her? Kristine har stilt seg opp ved tøyet, klar for å gi deltakerne dagens oppgave. – I dag skal vi pynte på og sy


Afghanistan, Tyrkia, Syria og Norge skrider til verket. – Det er spennende å møtes og utveksle ideer og erfaringer. Vi sier vi er så flinke på integrering i Norge, men før tekstilverkstedet kjente jeg ingen med en annen kulturell bakgrunn. Nå gjør jeg faktisk det, smiler Kristine. Varige vennskapsbånd Frelsesarmeens HomeStart-avdeling har nærmest kontakt med de flerkulturelle familiene gjennom at familiene får besøk av en familiekontakt Vahid (4) syntes det var stor stas å male armene en gang i uka, i rundt seks grønne måneder. om klær. Under bydelsdagene – Home-Start har en visjon om hadde det vært gøy om det ble å kunne bygge nettverk mellom holdt en mannekengoppvisning familiene. Dette gjør vi gjennom med klær vi har laget, kanskje tekstilverkstedet, sier Gunhild. noen av dere har lyst til å gå mannekeng? sier hun og forteller at målet er å lage plagg Familiene kan komme på verkstedet før de har fått som sier noe om bydelen og familiekontakt, og etter at dem som bor i den. familiekontakten har avsluttet. Kristine, som bor og jobber Tyrkiske Nesrin Kuwetli har i kunstnerkolonien på Bøler, med seg tvillingene Nasya og forklarer at man ikke bare kan Baran på tre år. Hun har fått sy på tøyet, men også stifte det mange gode venner gjennom sammen. Home-Start og tekstilverkstedet. – På en skjorte kan du for – Vi er glad i å besøke eksempel sette på noen hverandre. Før hadde jeg behov glidelåser, sy på en blondeduk for å reise til hjemlandet mitt og si til et av barna: tegn her. flere ganger i året. Nå trenger Dere kan gjerne skrive noe på jeg ikke å reise så ofte, jeg har klærne også, foreslår Kristine. fått så mange venner her. – Kanskje på deres eget språk? Norske Jørund Fluge legger Gunhild til. Samuelsen, som er gift med kunstneren, legger siste hånd på Familiene fra Etiopia, Eritrea,

et redesignet slips. På midten har han sydd fast et hjerte med et gullbånd over. På bunnen troner en heklet gryteklut fra Bøler seniorsenters bruktbutikk, Alices Fashion. Marianne Svendsen, språkpedagog i bydelen, forteller at tekstilverkstedet er et resultat av at bydelen ønsket seg et flerkulturelt samarbeid med kirka. Bydelen og Frelsesarmeens tilbud Kulturvennskap ble endret til tekstilverksted når kirka og den lokale kunstneren tente på ideen. – Det var viktig for oss å skape en arena der alle kunne møtes. En forstår gjerne seg selv litt bedre i møte med andre mennesker, sier Marianne. Tekst: Heidi K.J. Goodreid Foto: Kai Otto Melau

Denne artikkelen har tidligere stått i Krigsropet, Frelsesarmeens ukemagasin.

Home-Start familiekontakten

Home-Start er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Programmet hjelper familier med å bygge nettverk og å få en bedre hverdag. Tilbudet er gratis og bygges på frivillighet. I Østensjø bydel driver Frelsesarmeen Home-Starttilbud. Har du lyst til å bli eller få familiekontakt? Ta kontakt med koordinator Gunhild Jakobsen, tlf. 414 614 50 og e-post: gunhild. jakobsen@frelsesarmeen.no

BølerPosten 3. 2013

9


Åpent hus Hver torsdag mellom kl. 11.00 og kl. 13.00 er det åpent hus i Bøler kirke. Velkommen til kaffe og vafler, til å slå av en prat eller bare gå rundt og se. Vi ønsker at kirkestua skal være som sjømannskjerka: Et sted å stikke innom. Et sted for «trillende» mammaer og pappaer, for gammel og ung.

Anne-Brit Mydske sammen med noen av gjestene på Åpent hus

Bøler kirke på Facebook

Bøler kirke er nå på Facebook. Finn Bøler kirke, trykk så «Liker» for å motta nyhetsoppdateringer. Se også menighetens hjemmeside www.oslo.kirken.no/ boler der vi legger ut informasjon om dåp, barnearbeid, ungdomsarbeid, seniorarbeid m.m. På hjemmesiden legger vi også ut oversikt over konserter og arrangementer i Bøler kirke.

10

Kirkerommet vil som regel være åpent, åpent for dem som vil tenne lys eller bare sitte ned i stillhet. Nytt i høst er at det blir anledning til å bli med på en enkel tidebønn i sidekapellet kl. 13.00. Ansvarlig for Åpent hus er Anne-Brit Mydske og Arnt Egil Trelsgård.

Ny trosopplæringsleder

Margit Bente Steensnæs er ansatt som trosopplæringsleder i Bøler menighet. Margit har i 5 år vært menighetsforvalter og daglig leder i menigheten. Nå ønsker hun andre utfordringer. – Menighetsforvalterstillingen har i stor grad vært en administrativ stilling. Nå vil jeg i mye større grad jobbe direkte opp mot barn og

unge. Trosopplæringsstillingen gir meg også litt andre faglige utfordringer, noe jeg ser fram til, sier Margit. Før Marit kom til Bøler var hun i mange år ungdomsarbeider i Snarøya menighet. – På mange måter blir det litt å gå tilbake til noe av det jeg har drevet med før, sier hun. I en overgangsperiode vil hun ivareta en del menighetsforvalterfunksjoner samtidig som hun begynner med trosopplæringsarbeidet. Det er håp om at ny menighetsforvalter vil være på plass i løpet av høsten.

Ikke gå glipp av disse kveldene i Bøler kirke! Søndag 8. september kl.19.30: Troen i hverdagen: «En salmereise» med forfatter og salmedikter Eyvind Skeie.

Onsdag 18. september kl. 19 00: «Edvard Munch – pioner innen forståelsen av sorg og angst» ved psykiater Lars Weisæth, forsker og professor

ved Nasjonalt Kunnskapssenter Om Vold og Traumatisk Stress. Begge disse arrangementene står i folderen i midten av bladet. Ta den ut og heng den på et egnet sted slik at du ikke går glipp av noe du hadde tenkt å gå på i Bøler kirke. Kulturkomiteen i Bøler kirke


Trosopplæringsmidler til Bøler menighet! Bøler menighet er, sammen med de andre menighetene i Søndre Aker prosti, tildelt midler til trosopplæring. Dette er tildelinger som skjer over statsbudsjettet. etablerte og kjente tiltaket er Hva betyr det?

Da kristendomsfaget gikk ut av skolen, fikk kirken et større ansvar enn tidligere for å drive trosopplæring av de døpte. En stor reform ble startet – og penger fulgte med reformen.

Hver døpte skal få tilbud om 315 timers trosopplæring i løpet av sine 18 første år. Det har tatt et drøyt tiår fra de første trosopplæringsprosjektene ble startet og til det ble Bøler menighets tur til å komme «i tildeling». Men nå er vi i gang! Menigheten har fått midler nok til en 80 % stilling, og ny trosopplæringsleder vil starte i løpet av høsten. Vi driver allerede med mye trosopplæring. Det mest

konfirmasjon. Svært mange døpte velger å bli konfirmert. Vi skal nå i løpet av de neste tre årene jobbe frem en trosopplæringsplan for Bøler menighet. Målet er å etablere flere lignende breddetiltak på ulike alderstrinn, der så mange døpte som mulig deltar. Dette representerer noe nytt, samtidig som det skal bygges på den plattformen vi allerede står på. Derfor vil det virke inn mot alt det vi allerede arbeider med i Bøler menighet.

Har du lyst til å vite mer?

Tirsdag 22. oktober kl. 17-21 arrangerer vi innføringskurs her i kirken.

Vi starter med festmiddag kl. 17. Kurset er rettet mot alle råd, frivillige og ansatte i menigheten, men er det andre som er nysgjerrige og ønsker å delta, er de hjertelig velkommen. Kurset vil inneholde info om reformen, historikk og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Dette blir en spennende og inspirerende kveld! På grunn av beregning av mat vil det være påmelding. Påmeldingsfrist er 15. oktober. Påmelding sendes til post.boler@oslo.kirken.no

Tenkter du på å selge bolig? Bøler og områdene rundt er et flott sted å bo og vokse opp. Etter å ha bodd her selv i mange år er det lett å anbefale området til boligkjøpere. Tenker du på salg, så ta kontakt for en gratis befaring/prisvurdering. Du får et godt tilbud og et godt resultat. Jens Olav Sporastøyl - Aktiv eiendomsmegling Oppsal. Tlf. 91 54 91 59 / 23 12 64 68 E-post: jos@aktiveiendom.no

BølerPosten 3. 2013

11


GÅR DU MED PLANER OM Å SELGE, REFINANSIERE ELLER

Foto: Nadia Frantsen

ER NYSGJERRIG PÅ HVA BOLIGEN DIN ER VERDT?

I OBOS eiendomsmeglere er vi ubeskjedne nok til å påstå at vår erfaring har gitt oss førsteklasses lokalkunnskap over hele byen. Så, uansett hva slags bolig du skal selge, kommer vi gjerne hjem til deg for en uforpliktende prisvurdering. Kontakt oss for et godt tilbud!

––

Ole Kristvåg Pedersen Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Tlf: 906 28 119

Wenche Almén Eiendomsmegler MNEF Tlf: 974 97 673

OBOS eiendomsmeglere Oppsal Haakon Tveters vei 96 (Oppsal Senter) Telefon 23 12 65 60

12

Steinar Pettersen Eiendomsmegler MNEF Tlf: 476 33 025

Nina Kormilitzine Eiendomsmeglerfullmektig Tlf: 948 74 150


TVEITA ADVOKATKONTOR Advokat Kari Paulsrud m.n.a * Testamente/arv * Samboeravtaler * Separasjon/skilsmisse * Barn/barnevern *Trygd/erstatning * Arbeidsrett * Husleie *Fast eiendom - generasjonsskifte/salg Kontor i Tveita senter 3. etg. Timebestilling - tlf. 23 37 71 77 / 90 88 97 33 epost kpaulsrud@kindemco.no www.tveitaadvokat.no

ADVOKAT Roy Mosnesset Saker om fast eiendom, bolig, kjøpstvister, skadeerstatning, trafikksaker, testament, arv, skifte, arbeidsrett m.m. Advokatene i Håndverkeren Rosenkrantz´ gt. 7 0159 Oslo tlf. 22 70 89 94 fax 22 70 89 91 epost: roy.mosnesset@ advokateneihandverkeren.com www.advokateneihandverkeren.com

Støtt våre annonsører. De støtter oss. BØLER SENTER 0691 OSLO E-post: boler.oslo@apotek.no ÅPNINGSTIDER: 9–18 mandag – fredag 9–15 lørdag TELEFON 22 75 91 90 TELEFAKS 22 75 91 91

Gravsteiner - Inskripsjoner Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31 www.gravstein.no

NORDSTRAND BEGRAVELSESBYRÅ I NY DRAKT AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30 AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50 WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

BølerPosten 3. 2013

13


Kontaktpersoner i Rustad I.L Fotball: Jarle Birkeli Tlf. 932 51 009 Friidrett/Rustad-trimmen: Ragnar Ellingsen Tlf. 22 28 93 59 Langrenn: Barbro Tomter Dahlen Tlf. 22 61 58 20 Jørn Raastad Tlf. 926 33 060 Barneidrett: Geir Inge Thom Tlf. 955 76 760

Slekters gang Døpte:

Oscar Korsvold Johansen, Eliah Ask Isene, Fredrik Walle

Gabrielsen, William Leander Asanti Lundemo, Lotte Sætre Forsberg, Helene Tenmann

Vigde:

Hanne Lang-Ree Lund og Asbjørn Nielsen. Cecilie Aaser og Marius Luthman

Døde:

Reidun Andersen, Ernst Aleksander Sengebusch, Gudrun Marthinsen, Hans Petter Mortensen, Alv Karl Redse, Glenny Ovedie Akselsen, Kerstin Irene Maurset, Steinar Foss, Per Kåre Haug, Kathe Irmelin Nilsson, Inger Moen, Elsa Halvorsen, Reidar BjørnLarsen, Inger Bakke Morell, Elin Bangert Fredriksen, Karin Sigrunn Drivenes, Anne-Mari Iversen, Ragnhild Steiro, Helena Yvonne Stenseth

Gave til Bøler menighet? Bøler menighet ønsker å være en menighet for alle. En menighet der barn, unge, voksne og eldre kan finne seg til rette. I tillegg til at kirken rommer en rekke aktiviteter rettet inn mot ulike aldersgrupper, er Bøler kirke også blitt en mye brukt konsertkirke. Bedre økonomi vil hjelpe oss til å styrke tilbudet. Bruk gjerne menighetens bankgiro 8200 01 52478 hvis du ønsker å gi en gave.

14

Velkommen til Østmarkkapellet For alle som er glad i å ferdes i skogen og ønsker å kombinere tur og gudstjeneste, er Østmarkkapellet et kjærkomment tilbud. Hver søndag kl. 12.00, med unntak av jul og sommerferie, er det sportsgudstjeneste i kapellet. Kafeen er åpen fra kl. 11.00 til kl. 14.00, men stenges under gudstjenesten. 25. august: Gunnleik Seierstad 1. september: Dag Auli (familiedag grilling og leker, ta med grillmat) 8. september: Jo Sjøflot 15. september: Silje Kivle Andreassen 22. september: Eivind Arnevåg 29. september: Tore Laugerud 6. oktober: Kjell Nordstokke 13. oktober : Ragna Dahlen 20. oktober: Per Anders Nordengen (nattverdgudstjeneste) 27. oktober: Kjell Magne Bondevik 3. november: Torleiv Austad 10. november: Liv Hegle 17. november: Bjørn Mathiesen 24. november: Elisabeth Torp 1. desember: Dag Høyem 8. desember: Pål Erling Torkildsen 15. desember: Christine Bovim (adventgudstjeneste kl. 1700, fakkeltog fra Grønmo kl. 1600)


Gudstjenester Søndag 25. august – Vingårdssøndag 14 . søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Innsettelse av kapellan Kristin Stensrød. Fungerende prost Espen Feilberg Jacobsen. Menighetens prester. Nattverd. Matteus 19,27-30. Søndagsskole Søndag 1. september – 15. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: KONFIRMASJON. Erle Fagermoen. Rut 1,7-11.16-19a. Lørdag 7. september Kl. 11.00: KONFIRMASJON Erle Fagermoen. Kl. 13.00: KONFIRMASJON Erle Fagermoen. Søndag 8. september – 16. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. Dag Auli. Dåp. Matteus 11,16-19. Søndag 15. september – 17. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Prosteinnsettelse. Biskop Ole Christian Kvarme innsetter Eigil Morvik som ny prost i Søndre Aker prosti. Nattverd. Markus 5,35-43. Søndagsskole Søndag 22. september – 18. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Kristin Stensrød. Dåp. Markus 1,40-45. Søndagsskole Søndag 29. september – 19. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Dag Auli. Nattverd. Lukas 9,57-62.

Søndag 6. oktober – 20. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: Kristin Stensrød. Dåp. Efeserne 6,1-4. Søndag 13. oktober – 21. søndag i treenighetstiden Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. Erle Fagermoen. NRK-overført. Lukas 12,13-21. Søndag 20. oktober – 22. søndag i treenighetstiden Kl.11.00: Erling Pettersen. Dag Auli. Nattverd. Lukas 10,2537. Søndagsskole Søndag 27. oktober – Bots- og bønnedag Kl.11.00: Erle Fagermoen. Lukas 15,11-32. Søndag 3. november – Allehelgensdag Kl.11.00: Kristin Stensrød. Nattverd. Lukas 6,20-23. Søndag 10. november – 25. søndag i treenighetstiden Kl.11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE. Dag Auli. Dåp. Johannes 5,1-15. Søndag 17. november – 26. søndag i treenighetstiden Kl.11.00: Erle Fagermoen. Nattverd. Lukas 13,10-17. NRK-overført. Søndagsskole Søndag 24. november – Domssøndag/Kristi kongedag Kl.18.00 (Mrk. tidspunktet) UNG MESSE. Kristin Stensrød Johannes 9,39-41.

Hyggetreff En onsdag i måneden er det hyggetreff i kirken for eldre og hjemmeværende. Hvert av treffene har et tema. I tillegg er det underholdning, sang og bevertning. Vel møtt til sosiale treff i Bøler kirke. 4. september kl. 12.00: Per Morten Clausen som arbeider som daglig leder i Kirkens SOS i Oslo. 2. oktober kl. 12.00: Kristin Stensrød – vår nye prest. 6. november kl. 12.00: «Var det verdt det?» Om misjonsvirksomhet i Kina. Ole Johan Larsen. 4. desember kl. 12.00: Adventsamling

Tro og tvil «Tro og tvil» er en åpen samtalegruppe i Bøler kirke. Utgangspunktet for samtalen er kommende søndags tekst. Samtalegruppa har til nå vært ledet av seniorprest Dag Aandstad. Fra høsten overtar diakon Arnt Egil Trelsgård og sokneprest Dag Auli samtalegruppa. Med nye ledere vil gruppa kanskje få en litt annen form, men tidspunktet er det samme: Tredje onsdag i måneden. Først samling blir onsdag 18. september kl. 12.00.

BølerPosten 3. 2013

15


Semesteråpningsfest – barnas dag 29. august

– Det er hyggelig og viktig å vise hverandre hva vi driver med, og at vi er mange som jobber sammen for å gi barn gode tilbud og opplevelser, sier Erle Fagermoen, prest i Bøler menighet. Bøler kirke tar igjen initiativ til en festdag der aktiviteter for barn samles og viser seg frem for hverandre. I sentrum står barn, og aktiviteter for barn i Bølerområdet. Kirken har gjort dette med stor suksess nå to år på rad. Småaktiviteter som kasting på basketkurv, innebandy, triksing med fotball, ansiktsmaling og grilling av pinnebrød på bålpanne vil fylle kirketunet og gårdsplassen utenfor Bøler kirke denne dagen. Her kan man oppleve mangfoldet av tilbud som finnes – samlet på ett sted. Inne blir det minikonsert med Bøler skoles aspirantkor, Bølingen – Bøler kirkes familiekor, Østensjø barneog ungdomsteater og

16

aspirantgruppe fra Bøler & Nøklevann musikkorps. Ideen til denne dagen kom under arbeidet med åpningsuken av nye Bøler kirke. Vi drømte om «17. mai-stemning» på kirketunet: flagg, faner, aktiviteter, ballonger, korps, is, pølse og brus!

– Det er hyggelig og viktig å vise hverandre hva vi driver med, og at vi er mange som jobber sammen for å gi barn gode tilbud og opplevelser, sier hun. Margit Bente Steensnæs Menighetsforvalter

Det har kanskje ikke blitt så mye flagg og faner, men korps har vi med – samt flere andre foreninger og grupper som deltar med småaktiviteter og stands.

Dette skjer:

Kirken håper at dette kan bli en tradisjon, og at flere og flere har lyst til å være med!

Kl 17.45: Minikonsert (ca. 30 min) inne i kirkerommet – korps, kor, teater.

En av initiativtakerne til denne dagen er Erle Fagermoen, prest i Bøler menighet.

Kl 16.30-19:00: Myldretorg ute med stands og småaktiviteter. Salg av pølser og brus.

Kl 18.30: Cat-Walk med Bøler tekstilverksted (ute).

Bølerposten 3/13.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you