Page 5

Foto: St. Olav kirkeblad

Foto: St. Olav kirkeblad

Kirken er bygget av levende stener. Alteret er nakent før innvielsen. Foto: St. Olav kirkeblad

Foto: Leah Omambac Sveen

Foto: St. Olav kirkeblad

Krismasalven smøres over hele alterplaten.

Tom relikviesten i alteret før messen. Foto: St. Olav kirkeblad

Relikviene legges ned i alteret. Foto: Kåre Hosar

Veggene salves. Foto: St. Olav kirkeblad

Alteret dekkes med alterduker.

Det spares ikke på krisma. Apostelkorsene festet der veggene er salvet.

1 - 2011

5

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement