Page 30

Foto: www.thepapalvisit.org.uk

Benedikt og jødene (II)

Kontroverser og håp Av Jeff Ziegler, oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen

Paven har talt åpent om det kontroversielle temaet jødisk konversjon til kristendommen i lite kjente taler. Paven med Storbritannias overrabbiner, Lord Jonathan Sacks, 19. september 2010. I sin undervisning under en general­ audiens i mars 2006 sa han at «Tallet tolv, som åpenbart refererer til Israels tolv stammer, gjør allerede klart hvilken profetisk-symbolsk betydning som ligger implisitt i dette nye initiativet hvor det hellige folket blir grunnlagt på nytt. Tolvstammeordningen eksisterte ikke lenger, men israelsfolkets håp ventet på en gjenopprettelse som et eskatologisk tegn. Jesus utpeker apostlene, leder dem inn i et livsfellesskap med seg og gjør dem til deltagere i sin forkynnelse av Riket i ord og gjerning. Slik sier han at den fastsatte tid er kommet, hvor Guds folk grunnlegges på nytt: tolvstammefolket, som nå blir et altomfattelde folk, hans Kirke. De tolv apostlene, utpekt og kalt fra ulike sammenhenger, blir med sitt blotte nærvær en appell til hele Israel om å vende om og la seg bli ‘innhøstet’ som en del av den nye pakt – en fullstendig og perfekt oppfyllelse av den gamle.»1 I en Angelus-tale i januar 2009 vendte paven tilbake til dette temaet og bemerket: «i Paulus’ tilfelle foretrekker noen å ikke bruke betegnelsen konversjon, fordi, som de sier, han var allerede en troende, en heller nidkjær jøde. Derfor gikk han ikke fra ingen tro til troen, fra avguder til Gud, og heller ikke måtte han forlate den jødiske tro for å knytte seg til Kristus. I virkeligheten kan apostelens erfaring være modell for hver autentisk kristen 1 Oversettelse ved Ståle Wilhelmsen, hentet fra Apostlene og Kristi første disipler, St. Olav forlag 2010, red. anm.

I sine taler til representanter for jødiske organisasjoner har pave Benedikt stadig bekreftet Nostra Aetates lære, fordømt antisemittisme og fokusert på kristendommens jødiske røtter. I 2006 fortalte han Romas overrabbiner: «Den katolske kirke er nær og er deres venn. Ja, vi elsker dere, og vi kan ikke la være å elske dere på grunn av fedrene: Gjennom dem er dere våre svært kjære og elskede brødre. I Kristus har vi del i den samme arv fra fedrene som dere: å tjene Den allmektige Gud i enighet, podet inn i Guds folks ene hellige stamme.»2

Auschwitz I mai 2006 besøkte pave Benedikt Auschwitz og holdt en av de mest bevegende taler i sitt pontifikat. «Å tale på dette redselens sted, et sted hvor masseforbrytelser uten sidestykke ble begått mot Gud og mennesker, er nesten umulig – og det er særlig vanskelig og nedstemmende for en kristen, for en pave fra Tyskland … Dypest sett ønsket disse onde kriminelle, gjennom å utslette dette folket, å drepe den Gud som kalte Abraham, som talte på Sinai og fastla prinsipper som skulle tjene som en ledesnor for 2 Jf. Rom 11, red.anm.

menneskeheten, prinsipper som er evig gyldige. Hvis dette folket gjennom selve sin eksistens var et vitne om den Gud som talte til menneskeheten og tok oss inn til seg, så måtte denne Gud nå endelig dø, og makten måtte tilhøre mennesket alene – de mennesker som trodde at de ved makt hadde gjort seg til verdens herrer. Ved å ødelegge Israel, ved Shoah,3 ønsket de til syvende og sist å rive opp røttene til den kristne tro og erstatte den med en tro de selv hadde funnet på.» Da paven var i ferd med å avslutte sitt besøk, kom en regnbue plutselig til syne. Krupp forteller CWR: «Jeg hadde privilegiet å være med ham i Auschwitz og fotograferte personlig regnbuen som viste seg på himmelen da han velsignet minnesmerket. Jeg gav ham en kopi av dette bildet under et privat møte jeg hadde med ham. Jeg ble meget rørt over hans reaksjon på bildet, og han spurte meg: ‘Var dette fra Auschwitz?’ Han ble så rørt over dette tegnet fra Guds forsyn.»

Jesus og profetiene Da pave Benedikts Jesus fra Nasaret4 ble utgitt i 2007, ble den hilst velkommen som en vitenskapsmanns kritikk av skriftforskere som hadde skilt «historiens Jesus» fra «troens Kristus». Mark Drogin i The Remnant of Israel, en organisasjon viet til å forkynne evangeliets jødiske røtter, fortalte 3 Shoah er et hebraisk navn på Holocaust og betyr «tilintetgjørelsen,» red. anm. 4 Norsk utgave Avenir forlag 2007, red. anm.

1 - 2011

30

konversjon … I dette består hans og vår konversjon: i å tro på Jesus som døde og oppstod, og i å åpne oss for hans guddommelige nådes opplysning.»

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement