Page 29

Leserbrev

Om sølibat og overgrep I St. Olav 3/2010 påsto Wibecke Brun og Sven Larsen at jeg i debatt på NRK hadde sagt «at sølibatet i seg selv bidrar til overgrep». Det jeg sa, var at jeg ikke trodde sølibatet var hele svaret, men at det for kirken ikke vil være noe problem å oppheve det, siden det først ble innført for alle prester rundt 1100-tallet. Dette gjorde jeg Brun/Larsen oppmerksom på i St. Olav nr. 4. I sitt svar er Brun/Larsen ikke bare forarget fordi jeg påpekte feilsiteringen deres, men de gir seg til å sitere ting jeg har sagt, åpenbart i et forsøk på å få leserne til å tro at jeg benekter egne utsagn. Men det stemmer at jeg f.eks. refererte til «sprengkåte prester» i forbindelse med overgrepene i kirken. Og vi kan vel kanskje enes om at det ikke er Kristi budskap de formidler ved slike anledninger.

De spør også «i hvilken grad er homofil legning og sølibatær livsstil risikofaktorer for å begå pedofile overgrep»? I mitt forrige tilsvar skrev jeg at det er like dumt å sette likhetstegn mellom homofili og pedofili som det er å påstå at alle heterofile menn foretrekker jentunger. Dermed burde det være klinkende klart at jeg ikke mener at homofili fører til pedofili, men Brun/Larsen er åpenbart ikke flinkere til å lese innenat enn de er til å oppfatte hva som blir sagt på lufta. Brun og Larsen må gjerne fortsette å stikke hodet i sanden og etterlyse en statistikk de må vite ennå ikke finnes, men jeg tror det er bedre for kirken å ta den vonde virkeligheten rundt overgrepene innover seg uten å forsøke å endre fokus – enten det er ved å trekke inn overgrep «utenfor kirkelige sammenhenger» eller snakke seg bort fra alvorlige overgrep, som f.eks. biskopens overgrep i Trondheim. Man må virkelig spørre seg hva som er deres agenda. Astrid Gunnestad, Oslo

St. Olav b o k h a n d e l

Sluttord om sølibat og overgrep Vi har ikke mye mer å si om spørsmålet om feilsitering enn at Gunnestad ble ordrett og korrekt sitert av oss. Når det er sagt, er vi selvsagt enig med Gunnestad i at overgrepsproblematikken innenfor (og utenfor) Kirken må tas på alvor. Vi mener videre at saklighet og anstendighet må ligge til grunn for Kirkens behandling av overgrepsproblemet. Dessuten mener vi at ulike løsninger må kunne diskuteres, helst med bakgrunn i forskningsresultater og statistikk slik vi også redegjorde for i vår kronikk (St. Olav 3/2010). Gunnestad spør seg hva som er vår agenda? Den er den samme som hennes: å bidra til en åpen diskusjon hvor målet (for Kirken som for samfunnet for øvrig) er reduksjon og endelig eliminering av overgrep mot barn. I denne kampen tror vi på nøktern og saklig argumentasjon. Wibecke Brun og Svein Larsen, Bergen Med dette setter redaksjonen strek for denne debatten. Red.

Vi har ost fra Munkeby og tar også i mot forhåndsbestillinger Stort ryddesalg på CDer Per Bjørn Halvorsen OP: Dominikus – en europeers liv på 1200-tallet. Novus forlag. (149,-) En pater, en imam og en rabbiner intervjues om «Det gode liv». Frekk forlag. (129,-)

Åpningstider Mandag Tirsdag - fredag Lørdag Søndag

STENGT 1000-1700 1100-1400 1230-1500

Helene Freisem Klingberg: Jeg ser hans spor – gudslengsel og gudstro i litteraturen. Dreyer forlag. (349,-)

1 - 2011

29

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement