Page 19

tysk jøde og nå amerikansk reporter, følger hun på 1960-tallet rettsaken i Jerusalem mot Adolf Eichmann. Hun venter å finne et monster; en ondsinnet og bestialsk antisemitt, men opplever en mann hvis eneste særpreg synes å være et totalt fravær av tenkeevne. Hun står ovenfor «ondskapens banalitet». I den herværende danske artikkelsamlingen Eksistens og religion har man samlet en rekke av Arendts artikler om eksistensielle og religiøse spørsmål, tekster i dialog med bl.a. Platon, Augustin, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Kafka og Marx.

Kristendommen og det moderne Spesielt interessant for meg er Arendts drøftinger av kristendommens rolle i det moderne. I artikkelen «Kristendom og revolution» diskuterer hun f.eks. diverse «neokatolske gjenoppvekkelsesbølger». På den ene siden det som starter omkring Dreyfus-affæren i Frankrike og ender opp med Action Français, «fascismens dilletanter». På den andre siden en helt annerledes katolsk bevegelse med navn som Péguy og Bernanos i Frankrike og Chesterton i England. Arendt hevder at ingen overgår disse i forrykende og velskreven polemikk mot den moderne overtros mange uttrykk (f.eks. i tankene omkring gymnastikk som frelsesmiddel, og totalavhold), og hun trekker spesielt frem Bernanos og hans skarpe fordømmelse av fascismen som et lysende eksempel på den absolutte motstand mot «ondskapens nødvendighet». Her finner Arendt en sann radikalisme, mer radikal enn de radikale. For – som hun sier – det er utvilsomt mer radikalt å minne om at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i himmelen, enn å diskutere økonomiske lover. Og når Chesterton beskriver den moderne rike filantrop som ikke kan klare seg uten «haver og pragtfulle rum, som fattige mennesker ikke kan nyde», men som avstår fra å spise kjøtt «fordi fattige mennesker kan lide kød», beskriver han, slik Arendt ser det, de herskende klassene bedre enn allverdens akademiske diskusjoner om kapitalismens funksjoner.

Menneskenes kår Arendt løfter allikevel frem at det ligger langt mer i kristendommen enn en fordømmelse av de rike. Et langt viktigere bidrag er for henne den dype innsikten i menneskenes kår, en innsikt som gjør det klart at alle moderne forsøk på å utvikle «overmennesker» i bunn og grunn er umenneskelige. Man innser nemlig at forsøkene på «at fjerne alle tårer, meget hurtigt vil ende med at fjerne al latter». Hannah Arendts tenkning omkring eksistens og religion vil så avgjort kunne bidra til å øke perspektivrikdommen i nåtidige diskusjoner omkring forholdet mellom Kirken og den moderne verden. Øivind Varkøy

Gjennom sin forberedelse blir barna mer og mer bevisst hvor viktig det er å delta i messen og ikke minst få del i sakramentet. Å få delta slik disiplene til Jesus fikk delta under skjærtorsdagsmåltidet. Boken Barnas egen bok til Førstekommunion er laget for at barna som nylig har mottatt sin første kommunion, skal ha et konkret minne om nettopp denne dagen. Boken er mer enn en minnebok med plass til bilder fra dagen og plass til å skrive minner. Den tar også barnet med gjennom frelseshistorien på en enkel og rask måte. Korte utdrag fra Bibelens tekster er omskrevet og gjort enklere for å gjøre historien tydeligere for barna. Boken er ikke en bibel, men den forklarer hendelsene fra bibelen, fra skapelsen og Adam og Eva, via jødenes kall og utmarsj fra Egypt. Den andre delen tar for seg Jesu fødsel og tiden frem til pinsen og Den Hellige Ånds komme. Som en hjelp videre, har boken et avsnitt med bønner som barnet har blitt kjent med gjennom undervisningen, og som er fine å bruke som for eksempel aftenbønner.

Angela M. Burrin (tekst) Maria Christina Lo Cascio (illustrasjoner)

Barnas egen bok til førstekommunion St. Olav forlag 2010 Jesus sa: «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke.» Å være vitne til små barn som forbereder seg til å gå til førstekommunion, gir meg som prest en god følelse. Barna har vært med i kirken og tatt del i messefeiringen flere ganger, de har jevnlig gått til førstekommunionsundervisning, og snart er det også deres tur til å motta Jesu legeme. For et barn er dette spennende, på mange måter. Selve den fysiske handlingen er én ting, å gå opp kirkegulvet og motta hostien, alvoret gjennom mottakelsen av sakramentet er en annen.

Jeg anbefaler boken, spesielt som en gave fra menigheten eller kanskje fra en av førstekommunionsbarnets faddere. p. Sigurd Markussen Sogneprest i St. Hallvard menighet, Oslo n

St. Olav på lesebrett og smarttelefoner Husk du nå kan lese St. Olav kirkeblad på både Kindle, iPad og ulike smarttelefoner! På www.katolsk.no/kirkebladet vil du finne to nye formater: mobi (for Kindle) og epub (iPad, ulike lesebrett og smarttelefoner). Disse utgavene er litt kortere enn den trykte. Det vil selvsagt fremdeles være mulig å lese bladet i fullversjon (PDF) på nett. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du har en Kindle/iPad/smarttelefon, og benytter deg av tjenesten.

1 - 2011

19

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement