Page 18

Bokomtaler

Enzo Bianchi Oversettelse ved Ståle Wilhelmsen

Hvorfor be, hvordan be St. Olav forlag 2010 Hvorfor be, hvordan be er tittelen til den første av broder Enzo Biachis bøker som er utgitt på norsk, og jeg håper det ikke blir den siste. Bianchi (født 1943), grunnlegger av det økumeniske fellesskapet Bose i Nord-Italia, beskriver bønnen ikke først og fremst teoretisk, men tar oss side etter side med på bønnens vandring inn i bønnens dypeste vesen: en mottagelse og anerkjennelse av et Nærvær som er i oss, forut for alle våre forsøk på å bli oppmerksomme på det – gjennom å lytte til Ordet og veiledes av Den Hellige Ånd.

Hva bønnen ikke er Men først sier Enzo Bianchi hva bønnen ikke er: ikke en aktivitet som skjer automatisk, ikke noe som er avhengig av våre følelser, ikke en esoterisk søken, ikke en meditasjonsteknikk. En kort evaluering av bønnens situasjon i de siste femti år viser bønnen som også et historisk og kulturelt betinget fenomen, som, for eksempel på 1960-tallet under sekulariseringsprosessen og 1968-bevegelsen, førte til en alvorlig krise for bønnen. «Man la vekt på å gjøre tjeneste for medmennesker, på barmhjertighetsgjerninger, mens elementer som ensomhet og stillhet ble ansett som egoistisk selvsentrerthet.»

Det er med stor glede jeg leser i denne lille boken om bønn, som ikke «settes på formel», men inn i den bibelske begrepsverden. Jeg fornemmer i hver setning at her skriver noen som har åpnet seg selv for fellesskapet med Gud og lever i uavlatelig bønn. Her taler munkens erfaring!

Å lytte Grunnleggeren av Bose-klosteret, som lever etter Benedikts regel, betoner at kristen bønn fremfor alt er å lytte. Det er Gud som åpenbarer seg i Ordet. «Det er ikke tilfeldig at den jødiske bønn preges av Shema´

Sjelden har jeg lest en bok fra moderne tid med så mye glede og gjenkjennelse.

innerste identitet blir mer lik Kristus, Han i oss og vi i Ham.

En konkret innbydelse Dette er ikke bare en dristig tanke, dette er en konkret innbydelse fra Gud til enhver av oss. «I kraft av denne gjensidige iboenhet kan vi gjøre Kristi bønn til vår egen og vise det samme sinnelag som ham» (jfr. Fil 2,5). Og ikke bare det. Gjennom den mer og mer autentiske kristne bønnen får vi festet blikket på Guds kjærlighet, for av nåde å få se hele virkeligheten med hans egne øyne, et kontemplativt blikk, fylt av kjærlighet og miskunn. Jeg anbefaler boken helhjertet til alle som kaller seg for kristne. Sjelden har jeg lest en bok fra moderne tid med så mye glede og gjenkjennelse. I denne tiden etter julen kan vi kanskje dvele litt mer ved tanken om Guds fødsel i oss ved å lese og meditere over hver setning i Hvorfor be, hvordan be. Den er en berikelse for både debutanter og erfarne på bønnens vei. Ikke minst er boken en veldig flott og vakker gave til alle vi er glad i. Sr. Hildegard Koch OP

Yisra´el, ’Hør Israel’» (jfr. 5 Mos 6,4–9). Benedikts Regel begynner: «Lytt nøye, Guds barn, til mesterens rettledning. Hør etter med hjertets øre!» Det er Gud som taler først, og det er Gud som taler sist. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt sitt mektige ord til oss gjennom Sønnen» (Hebr 1,1–2). Bønnens dynamikk er å komme fra å høre til å tro, fra å tro til å lære Gud å kjenne, og fra å kjenne Gud til å elske ham. Guds kjærlighet kommer alltid først og er ren nåde. Men ved å lytte til Ordet, trer vi inn i den indretrinitariske dialogens mysterium. Vi får del i kjærlighetens felleskap mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi blir trukket inn i gudskjærlighetens dans, fordi vår

Hannah Arendt

Eksistens og religion Tænkning mellem tradition og modernitet Forlaget Klim (Århus) 2010 Hannah Arendts forfatterskap er ofte knyttet til filosofiske, politiske og moralske analyser av det totalitære. Mest kjent er hun for boken Eichmann i Jerusalem. Som opprinnelig

1 - 2011

18

Bianchis presise analyse av tidsånden viser hvordan Kirken også i dag er preget av den: «Kirken har mer og mer blitt en budbringer for etiske, sosiale, politiske og økonomiske budskap og gir inntrykk av å ha mistet grepet på det som er dens eget budskap … Det har utviklet seg en oppfattning av at det kristne liv er en sosialetisk oppgave, en generelt altruistisk livsstil, i den grad at ’kirkelig’ assosieres med organisatorisk og pastoral aktivitet – ikke et sted man kan lære menneskelig og åndelig liv.»

St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  
St. Olav - Katolsk kirkeblad nr.1/11.  

Fokus: Vietnam s. 10 Paven og journalisten s. 8 Ukrainere i Norge s. 3 Troens formødre s. 26 BISKOP EIDSVIG INNVIER ALTER OG KIRKE PÅ LILLEH...

Advertisement