Page 1

1

2/2-30/3

2011

65.årgang

Diakoni - å være medmenneske

Molla Moi fikk blomster av prostidiakon Per Emanuelsen på diakoniens dag.
Guds velsignelse

Av Øyvind Åsland Jeg er på min aller første tur til Kina. I kveld sitter jeg og fordøyer sterke inntrykk fra møte med kristne i flere menigheter i provinsene Henan og Hubei. Det var her Norsk Luthersk Misjonssamband startet arbeidet på begynnelsen av 1890 tallet. Vi bor nå i Nanyang, og har vært på tur til Laohekou og Dengzhou i dag. Dette er kjente navn for de som har levd en stund og fulgt med i NLM sitt arbeid. Vi har fått se husene de bygde, de første misjonærene. Noen godt bevarte, og noen som snart faller sammen. Det er med ærefrykt, ydmykhet og glede jeg har opplevd dette. Jeg har lest litt og vet noe om hvilke historier som sitter i veggene i de gamle bygningene. Over 20 voksne misjonærer og 30 barn døde i Kina i løpet av drøyt femti års virke. Jeg sitter her i Nanyang og tenker på Abraham. Han som fikk de fantastiske løftene fra Gud. Han fikk beskjed om å bryte opp, forlate hjemmet sitt, og løfte om å bli velsignet, være til velsignelse og bli far til et stort og tallrikt folk. Det var ikke lett for Abraham å fatte dette, og svært vanskelig å tro at løftene kunne oppfylles. Likevel brøt han opp og tok Gud på ordet. Det drøyde lenge, og Sara fikk ikke barn. Når de så i høy alder fikk Isak, ante Abraham at Gud var i ferd med å oppfylle løftet. På denne måten ble Abraham rollemodellen for misjon og for misjonærer. Jeg er sikker på at historien om Abraham flere ganger ble til trøst og oppmuntring for misjonærene i Kina. De kjente seg så godt igjen i Abrahams tvil og usikkerhet. Følelsen av at det hele var håpløst, og lysten til å gi opp. Så åpnet de Bibelen og las disse kjente og kjære ordene, og fikk igjen styrke til å stole på at det var Gud som kalte dem og kunne bruke dem til å oppfylle sin plan. Når vi kommer tilbake i dag og møter store menigheter, og hører om millioner av kristne i en voksende kinesisk kirke, blir vi fylt av glede og takknemlighet. Vi takker Gud for at han oppfyller sine løfter. Vi takker for at han fikk bruke noen unge, famlende og usikre norske vitner. Og vi takker for at han fortsatt leder og gir vekst. Det er tros styrkende å være på tur i Kina og friske opp igjen bibel – og misjonshistorien. Når Guds rike i Kina og mange andre steder i verden vokser så raskt i dag, så er det en enestående demonstrasjon av at Gud oppfyller sine løfter til Abraham. Vi er alle hans arvinger, og dermed en del av oppfyllelsen.

I dag fikk jeg vitne om noe av dette for brødre og søstre i menighetene her. Abraham er vår stamfar og forbilde for alle kristne. Han er også forbilde for troen som frelser. “Abraham trodde Gud og det ble regnet ham til rettferdighet.” Rom 4,3. Det var ikke Abrahams gjerninger som gjorde at Gud oppfylte løftene og gav frelse. Det var heller ikke misjonærenes uegennyttige arbeid som frelste dem. Det var Gud som i sin store nåde og kjærlighet fikk kalle dem inn til fellesskap med seg selv gjennom Jesus. Abraham fikk oppleve at Gud så seg ut et offerdyr slik at han slapp å ofre Isak. I dag takker jeg Gud som ofret sin egen sønn for at jeg skulle få leve. I tro vil jeg ta i mot, og i tro vil jeg tjene! Vi traff en gammel kvinne i en av menighetene. Vi snakket sammen om de store prøvelsene som de kristne i Kina har gått gjennom, og om de utfordringer som de fortsatt møter. Vi snakket også om at antallet kristne i Norge og Europa har minket i det siste. Det endte med at vi ble enige om å be for hverandre. Til slutt sa hun: “Vi må ikke bekymre oss så mye, for vi har en allmektig Gud som har full kontroll. Han vil berge oss, og han vil så veldig gjerne at evangeliet skal nå inn i alle kroker av verden.” La denne hilsenen fra en klok kristen i Kina bli til oppmuntring og trøst i dag! 1 Mos 12,2-3 Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! 3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.”

Oppmuntringen: FEBRUAR Alle i prostiet oppfordres til å sende et oppmuntringsbrev til en det er lenge siden du har truffet. MARS Alle oppfordres til å besøke tilflyttere i sitt nærmiljø. Ta en sjanse!! BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen


Ny klokker i Iveland Trond Steinsland er tilsatt som klokker i Iveland kirke.

Organist Nina Irslinger har fått ny mailadresse: ninairslinger1@hotmail.com

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 30.mars For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 15.mars Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 19012011

Trykk:Setesdalstrykk AS

TemakveldDiakoniutvalget i Evje og Hornnes inviterer til temakveld tirsdag 22. februar kl.19.00 i Hornnes bedehus.

”God å snakke med”

Vi får besøk av kirkens SOS, som holder kurs om å møte sine medmennesker. De har 30 års erfaring i å snakke med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Kurset er trosnøytralt og passser for voksne i alle aldre Vonheimkoret blir med.

Hjertelig velkommen Blåveisbasaren

blir fredag 25. februar kl. 18 på Tryggheim bedehus. Petter Mjølhus vil halde andakt. Mange kaker og andre fine gevinstar skal loddast ut i løpet av kvelden. Berit Aas og dei andre som står for basaren, håpar på stor oppslutning.

Bedehusbasaren på Evje

blir halden på Tryggheim laurdag 26. mars. Ein ungdommeleg komite har laga eit kreativt opplegg for å få inn masse pengar med tanke på nytt bedehus. Himmelsusen skal synge. Det blir ei samling for alle aldersgrupper. Møt godt fram og støtt opp om tiltaket. Det blir mange og flotte gevinstar. Kvar eigarforening har betalt inn 1.000 kroner som skal brukast til innkjøp av utlodningsgjenstandar. Tryggheim treng godt med pengar. Straumutgiftene har auka kraftig det siste året, og drifta går med underskot. I.Ø

BlåKors-speidarane på Evje

har 30 årsjubileum i år. Dette skal markerast seinare sammen med opninga av tilbygget på Blåkorshuset.
ÅRSMØTER I EVJE OG HORNNES

For 50 år siden ble Evje kommune og Hornnes kommune slått sammen til en kommune,Evje og Hornnes, og 12.12.2010 ble det vedtatt på kyrkjelydsmøte i Hornnes med 34 st for og 8 st mot at Evje sokn og Hornnes sokn skal vere eit sokn. I Evje stemte de også for dette for 2 år siden. Derfor blir årsmøtene i Evje sokn og Hornnes sokn historiske, da det er siste gang vi har dem hver for seg. Fra 1.nov.2011 blir vi et felles sokn og har dermed felles årsmøte neste år.

ÅRSMØTE I EVJE KYRKJE SØNDAG 27.FEBRUAR LIKE ETTER GUDSTJENESTEN KL.18.00 ÅRSMØTE I HORNNES KYRKJE SØNDAG 20.MARS LIKE ETTER GUDSTJENESTEN KL.18.00

Årsmeldinger ,regnskap, god mat og samtale om arbeidet i menighetene. Kom gjerne med friske innspill!! Men vi ønsker også å markere fellesskapet, og siden høsten ofte er ei svært travel tid, lager vi stor fest i vår. Festen blir på Hornnes Bedehus fredag 8.april kl.19.00, og vi håper på mye folk og mange overraskelser. Sett av datoen nå. Program kommer i neste Ljosglimt.

ÅRSMØTE I IVELAND KIRKE SØNDAG 27.MARS LIKE ETTER GUDSTJENESTEN KL.11.00

Bilder fra lys våkenhelga
Soknerådsvalg 2011 Mandag 12 .september er det soknerådsvalg igjen. Har vi ikke just hatt det? spør du kanskje. Jo, i sept. 2009 var det valg, men denne perioden var bare på 2 år for å koordinere den med kommunestyrevalgene. Neste periode blir derfor 4 år. I år blir det felles liste for Hornnes og Evje, og derfor er det viktig å få med folk fra begge menighetene. Valgkomiteen er snart i arbeid , og frist for innlevering av lister er 30.april.

En natt i kirken var spennende og lærerik for 10åringene som deltok. På bilde til høyre danner de nettverk ved å trekke trådforbindelser mellom hverandre. De var med på å lage gudstjenesten på søndagen.

Har du lyst til å gjøre en jobb i menigheten, eller kjenner du noen som du tror ønsker å stå på lista, kontakt leder i Valgkomiteen, Egil Kjebekk, tlf. 37930840.Da blir han veldig glad! Det kan også stilles alternative lister til Soknerådsvalget. Disse listene må også være underskrevet av 10 personer , og kan leveres en av soknerådsformennene, Lindy Eidem /Ingunn Fonneløp Tveit, innen 30.april.
Kvinnegruppa for innvandrere

Så er vi i full gang! Kvinnegruppa for innvandrere i Evje og Hornnes. Tenk deg at du bor i et fremmed land. Du er nettopp kommet til landet, og du skjønner ikke stort av verken språk eller kultur. Når du er ute blant folk ser du bare fremmede ansikt, og ingen smiler eller nikker gjenkjennende til deg eller tar kontakt. Du er annerledes og fremmed, og helt uten sosialt nettverk. For noen år siden var jeg og familien i den situasjonen som misjonærer i Thailand. Da var det vi som var fremmede og rare. Det var vi som ikke kunne språket eller kulturen, og når vi etter hvert lærte oss språket snakket vi med en pussig fremmed aksent. Likevel opplevde vi å bli akseptert og bli tatt imot slik vi var. Thaier er fantastiske når det gjelder å inkludere og ta imot fremmede. Den erfaringen jeg har med meg fra denne tida har fått meg til og forså hvor viktig det er å inkludere fremmede også i vår egen kultur. I Evje og Hornnes kommune bor det mange mennesker fra svært mange nasjoner. La oss

ta godt i mot dem tenkte vi i Evje menighet, og satte i gang å jobbe for å starte en gruppe for og av kvinner. Denne høsten har planene blitt en realitet, og vi har allerede hatt 3 samlinger hvor 20-30 kvinner har vært samlet hver gang. Allerede fra første gang opplevde vi at dette er et arbeid det er behov for, og som kvinnene selv ønsker å være med på.

For 2011 er det planlagt til sammen 9 samlinger med et variert innhold, som for eksempel baking, håndarbeid, hagearbeid, tur i skog og mark osv. Som regel holder vi til på musikkrommet på ungdomskolen i Evje, mens enkelte ganger skal vi også ut på tur. Når vi er samlet, er vi sammen for å ha det sosialt, prate og ha det hyggelig, gjøre ting sammen, og spise et godt måltid. Ikke minst betyr dette mye for å kunne utvikle


et godt språk, og bli kjent med kulturen. Selv om alle som kommer til Norge får språkopplæring, utfordres likevel også kirka til å ta ansvar i forhold til å vise kristen nestekjærlighet. Det er nettopp hva kvinnegruppa er – kristen nestekjærlighet i praksis. Å se og bli sett, og bli verdsatt for den en er! Siste samling før jul, bakte vi julekaker på skolekjøkkenet. Det ble noen hyggelige

timer med prat og latter, og duftende kaker. For å kunne drive et slikt arbeide, er vi avhengig av frivillige. Per i dag har vi en del ivrige kvinner som så langt har gjort en flott innsats, men fremdeles trenger vi flere norske kvinner som kan gå inn i dette arbeidet. Av de norske kvinnene som er med, er aldersspennet fra 12 til 84 år! Det betyr at kvinnegruppa er et arbeid som alle kan være med på! Er dette noe du kan tenke deg, er du hjertelig velkommen! Kontaktpersoner er Valborg Hauan og Anette Vognild. Sokneprest Anette VognildNedre Setesdal Normisjon har i januar hatt tre samlingar. Knut Svein Dale tek for seg Johannesevangeliet på Byglandsfjord bedehus 2. og 16 februar, 2., 16. og 30. mars og 8. april. På Evje blir det temamøte med Erik Albert 10.februar, 17. mars og 14. april. Han blir også med på bøn- og lovsongskveld 27. april Moisund skal også ha temamøte med Erik Albert den 22. mars og 10. mai. Lovsongskvelden på Moisund er lagt til 22. februar. 4. mai bli det mannsmøte. Moisund skal vidare ha møte 2. påskedag med Karin Zernichow som talar. Storsamlingane som er på Hornnes bedehus, skal arrangerast 20. februar der Lindy Eidem tek føre seg temaet Beskjeden tru, og 27. mars med besøk av Bibelskulegruppe frå Grimstad. Vårsemesteret blir avslutta 2. juni med ei felles markering av Normisjon 10 år der Hilde og Alf Halvorsen blir med. Du er hjarteleg velkomen til å vere med på alle samlingane. I.Ø.

BIBELDAGEN 2011

Stor etterspørsel etter biblar i Kina. Bibelselskapet opplevde nesten eit lite under då styresmaktene gav løyve til å trykke kinesiske biblar i Nanjing for 20 år sidan. Biblane skulle ikkje seljast på den frie marknaden, men skulle distribuerast i kyrkjelydar og forsamlingar som bestiller biblar til sine medlemmer. I løpet av 20 år har Bibelselskapet trykt 50 millionar kinesiske biblar. Det nye trykkeriet i Nanjing kan trykke 12 millionar biblar i året. Likevel kan dei ikkje levere fort nok. Kyrkjeveksten i Kina er stor i dette folkerike landet, og mange ventar med lengsel etter å få eige ein bibel for første gong. Nye menneske kjem til tru, og mange vitnar om at dei er blitt kristne nettopp ved å lese bibelen.
6.mar.

Gudstenester 6.feb.

5. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 13,24-30 Hornnes Kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste A Vognild Offer- søndagsskolen lokalt Kyrkjelyden sin skidag. Søndagsskolen Iveland kl.11.00 Høgmesse Ø Vognild

13.feb.

Vingårdssøndagen Matt 20,1-16 Evje kyrkje kl.11.00 Speidergudsteneste A Vognild Offer til Blå Korsspeidere lokalt Kirkepølser/ skileik i prestegårdsbakken Iveland kirke kl.19.00 Høymesse Ø Vognild Diakoniens dag Kirkekaffe Offer til diakoniarbeidet

20.feb.

Såmannssøndagen Luk 8,4-15 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Flerkulturelt innslag ved innvandrere offer-bibelselskapet Evje kyrkje kl.19.00 Lovsangskveld på Bibeldagen Offer til Bibelselskapet

27.feb.

Kristi forklarelsesdag Matt 17,1-9 Iveland kirke k.11.00 Høymesse Ø Vognild Offer til NMS Evje kyrkje kl.18.00 Forenkla gudsteneste Nattverd Ø Vognild Offer til kyrkjelyden, Årsmøte Kyrkjekaffe

Søndag før faste (Fastelavnssøndag) Luk 18,31-43 Hornnes kyrkje kl.11.00 nattverd offerKIA Thore Oustorp

9.mar.

Askeonsdag 1. Joh 3,18-24 Evje kyrkje kl.19.00 Fastegudsteneste AVognild

fredag 11. mars kl. 20.30 Hornnes k. ”Stress ned” kveld

13.mar.

1. søndag i faste Matt 4,1-11 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste A Vognild Offer til søndagsskolen lokalt, søndagsskolens dag Kyrkjekaffe Iveland kirke kl.11.00 Høymesse Ø Vognild Nattverd offer- kirkensnødhjelp

20.mar

2. søndag i faste Matt 15,21-28 Hornnes kyrkje kl.11.00 Prost Bernt Olav Jensen Nattverd offer-kyrkjelyden Årsmøte Evje kyrkje kl.17.30 Korkonsert Samarbeid med kor i Telemark

Lørdag 26.mars

Evje kyrkje kl.19.30 Gospelnight

27.mars

Maria Budskapsdag Luk 1,26-38 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Offer til Credo Iveland kirke kl.11.00 Høgmesse Ø Vognild Nynorsk liturgi Årsmøte Kirkekaffe Offer til menighetsarbeidet


Slekters gang Evje Dåp 12.09.10, Emilie Helstad, 26.09.10, Alfred Bjørndalen Milwertz, Andreas Roland, Lilly Butveit Vestøl, 3.10.10, Linn Denise Pedersen, (Vennesla) 7.11.10, Selma Stifoss Undeland, 21.11.10, Noah Leander Andersen Gravferd 10.09.10, Eivind Haugen, 11.11.10, Torgeir Galteland, 17.12.10, Sigrid Åvitsland, 7.1.11, Brit Heddy Johansen, 18.1.11, Ruth Regine Gullestad Vigsel 31.12.10, Camilla Kirkholm Eikild og Øyvind Haugen Hornnes Dåp 1.8.10, Eivind Leander Dale, Julie Attestog Eriksen, Liam Finset, Andrea Tomine SmelandZapata, Martin Stokke, 3.10.10, Olav Haraldstad, Karl Magnus Tveitå, 17.10.10, Tale Birkeland, Selma Christine McElroy-Drageland, 31.10.10, Anne Birkeland, 5.12.10, Jonas Kjetså Homme, 12.12.10, Benjamin Hemmestad Dale, Elisabeth Håkonsen Skavoll, 16.1.11, Yvonne Emilie Stølen Gravferd 31.8.10, Tore Andersen, 7.9.10, Målfinn Løvfall, 12.10.10, Aslaug Ingebrigtsli, 14.12.10, Lars N. Kjetså

Kyrkjeskyss

Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-IvelandKyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger1@hotmail.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960610 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42 Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


10 STOR KORKONSERT I MARS:

Menighetskoret satser stort, med samarbeid med kirkekoret fra Gvarv Menighetskoret er på banen igjen med en festlig storsatsing. Denne gangen er det et samarbeidsprosjekt med Sauherad og Nes kantori fra Gvarv i Telemark. Begge korene øver nå på samme musikk og skal holde to konserter sammen. Den første konserten er her på Evje, søndag 20. mars kl. 17.30 i Evje kyrkje. Den andre konserten blir i Nes kirke i Sauherad kommune søndag 22. mai. Repertoaret er meget spennende. Det store koret skal fremføre to kantater. Konserten på Evje faller midt i fastetiden og musikken passer ypperlig inn der. Det første stykket heter ”Jesu 7 ord på korset” skrevet av Bjarne Sløgedal, tidligere domorganist i Kristiansand. Verket er basert på Bibeltekstene som forteller om Jesu korsfestelse. Tekstene synges av en barytonsolist som har rollen som ”evangelist”. Det er Kjell Erik

Jørgensen fra Kristiansand som skal formidle disse kraftfulle tekstene. Innimellom synger koret på de korte uttalelser som Jesu sa mens han hang på korset. Og alt sammen er omgitt av toner fra en strykekvartett. Dette verket er blitt fremført flere ganger i Kristiansand mens Bjarne Sløgedal var organist der. Men siden er det ikke blitt fremført i mange år, så komponisten er meget glad for at nettopp vi her i Evje skulle ta opp verket igjen. Dirigent er Nina Irslinger, mens Roselyn Hanson Weber, som er organist i Sauherad, spiller orgel. Så blir det følelsessterke toner fra orgelet når Nina Irslinger spiller ”Korsfestelsen” og ”Oppstandelsen” fra Passion Symphony av den franske komponisten Marcel Dupre. Dette er uttrykksfulle musikk!! Man


kan høre hammerslagene når naglene slås gjennom hendene til Jesus, sorgen og fortvilelsen over Jesu død, og senere glede og undring som stiger når folk oppfatter oppstandelsens under, med en utrolig brusende jubel til slutt. Praktfullt!! Som siste innslag under konserten skal korene fremføre ”Gloria” av den engelske komponisten John Rutter. Komponisten lever i England og er viden kjent som en av nåtidens viktigste kirkemusikkomponister. For noen år siden kom han til Norge og holdt seminar i Stavanger der flere av hans verker ble presentert i norsk oversettelser. Og i Kristiansand dirigerte han en konsert av sin

Lovsangskveld på Bibeldagen Søndag 20. februar er Bibeldag i år. Her i Evje og Hornnes skal dette markeres med en lovsangskveld i Evje kyrkje om kvelden kl. 19.00. Det blir et uhøytidlig arrangement med mye allsang, slik som så mange ganger før. Det blir en rekke sangsolister som bidrar med hvert sitt innslag. Hver solist får lov til å presentere de sangene som de liker best og synes passer til anledningen. Da blir det ulike stiler og ulike stemmer . . . men alle synes om Bibelen! Vi setter av god tid for allsang også, og helst ”ønskesanger”, der folk i forsamlingen kan velge en salme som skal synges av alle. Det er moro!! Bibelselskapets satsingsland i år er Kina. Det er et spennende land med tanke på utdeling av Bibler! Kollekten går til Papir til bibeltrykking – 10 kroner pr bibel, oversetting til minoritetsspråk, bibeldeler til utdeling og litteratur til kurs og bibelskoler i Kina!

11

egen musikk med et felleskor med flere hundre mennesker i domkirken. Verket ”Gloria” skal formidle glede over Jesu oppstandelsen, jubel og lovsang gjennom de århundregammel latinske tekster. Roselyn Weber skal dirigere og Nina Irslinger spiller orgel. Begge dem to er amerikanske statsborgere. Vil ikke du holde av kvelden 20. mars for å få med deg denne begivenhet? Vi er kjempeheldige å ha et så flott kor som menighetskoret her i bygda. De fortjener masse støtte! Vis at du setter pris på dem med å være med i publikum under konserten. Hjertelig velkommen!!

”Stress ned” kveld i Hornnes kyrkje

Det har vært 2 ”stress ned” kvelder i Evje kyrkje inntil nå. Dette er altså et ganske nytt tiltak som nå utprøves i Hornnes kyrkje også. Sent fredagskveld 11. mars (kl. 20.30) blir det et program av meditativ pianomusikk. I en fin, intim atmosfære med levende lys og vakre toner kan man slappe av etter en lang uke og bare la tankene gå hen de vil. Dem som ta turen til Hornnes kyrkje vil kunne oppleve fred og ro, og varsom, myk og behagelig musikk. Det blir to pianister den kvelden: organisten Nina Irslinger har nemlig med seg en ungdom, Kittil Barstad fra Hornnes. Kittil er aktiv i koriallverda og ungdomsmiljøet på Evje og han er som regel med på G2 gudstjenester og styrer datamaskinen og tekstene på skjermen. Det er mange som vet at Kittil er kjempeflink på piano. Særlig hans improvisasjoner har en egen stil som utstråler skjønnhet og følelser gjennom nydelige klangkombinasjoner og harmonier. Hjertelig velkommen til Hornnes kyrkje for en avslappende, stressfri stund!


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Det nye flygelet ble fraktet fra Kristiansand til Evje.

Daniel Moseid innviet flygelet i Evje kyrkje ved gudstjenesten 1. søndag i advent 2010. Organist Nina Irslinger er svært glad for instrumentet

..må bare ha det

..er du med?

Ljosglimt nr.1/11.  
Ljosglimt nr.1/11.  

2011 65.årgang 2/2-30/3 Molla Moi fikk blomster av prostidiakon Per Emanuelsen på diakoniens dag. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakon...

Advertisement