Page 1

PORSGRUNN Nr. 1 - Februar 2011 e.Kr.f.

Musikkmesse:

En annerledes gudstjeneste i Vestre Porsgrunn kirke Utover våren vil det en gang i måneden bli arrangert en annerledes gudstjeneste i Vestre Porsgrunn kirke. Bakgrunnen for dette er blant annet den nye gudstjenestereformen som trer i kraft i slutten av 2011. Vi får da en ny ordning for hovedgudstjenesten, ny tekstbok og ny dåpsliturgi. Reformen gir større åpning for valgfrihet og lokale variasjoner. Dette ønsker vi å benytte oss av. Vi vil derfor utover våren legge en gudstjeneste i måneden til kveldstid. Det sentrale i gudstjenestene vil

være Musikken. Musikken går som kjent rett til hjertet og vil bli sentral i Musikkmessen som vi velger å kalle konseptet. Mange musikere synes det er lettere å spille på ettermiddag/kveld enn tidlig formiddag. Slik er det også med stemmen. Den trives best når den er blitt ”varm”. Vi vil spille på alle sansene i denne messen. Vi vil også bruke kunst i Musikkmessen. Gjennom farger, bilder, lys og musikk vil vi prøve å formidle Guds nærvær. Tekstlesning og bønn vil erstatte liturgien i stor grad.

Det vil også bli noen ”tanker” fra presten over kveldens tema. På hver messe vil vi ta opp ulike temaer som er sentrale i alle menneskers liv. Folk skal kunne kjenne seg igjen i det som skjer. Noen av temaene blir Glede, Liv og Håp og en av messene vil kun dreie seg om Musikk. Det blir stor variasjon i musikken. Vi har vært så heldige å få med fiolinist, saxofonist, fløytist og diverse sangkrefter. Det vil altså bli musikk for enhver smak, alt fra det meditative til glajazz.

Den første Musikkmessen ble arrangert søndag 23. januar. Følgende datoer blir det Musikkmesser i Vestre Porsgrunn kirke kl. 19.00:

© StudioSchumacher.com

Søndag 20. februar Søndag 20. mars Søndag 17. april Søndag 22. mai.

Hilsen Synnøve Skree Skjeldal (vikarprest) og Knut R. Bygland (musiker)

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Min salme Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 35 56 79 61 (p) - 3409 Vikarprest Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig: Tlf. 47 46 86 97 - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Porsgrunn menighetsråd:

Jeg velger salmen: ”Jesus det eneste”, fordi den setter ord på mange viktige, kristne sannheter for meg. Salmen står i Norsk Salmebok på nr. 423. Vers 1 Jeg er vokst opp i et kristent miljø, der forkynnelsen var mye preget av hva som var synd. Guds kjærlighet og nåde kom mer i bakgrunnen. Hos meg ble det en lengsel etter å oppleve at Gud elsket meg. Jeg ba, og Gud hørte min bønn. Han ble for meg en Gud full av herlighet, kjærlighet og nåde. Vers 2 Gjennom motgang i livet, har jeg noen ganger følt at Gud har blitt fjern. En gang var det som Gud talte til meg gjennom et indre bilde: ”Kari, hvorfor nøyer du deg med å sitte helt ytterst på fanget mitt, når jeg vil ha deg helt inn i armkroken min? ”Gud trakk meg ved dette inn i sin mektige favn. Der er det godt og trygt å være. Vers 3 Fra tidlige ungdomsår har jeg hatt et ønske om å være i Guds ledelse med livet mitt. Men det har ikke alltid vært like lett å se hva Gud har villet i alle situasjoner. Min erfaring er at i etterkant, har jeg kunnet takke for at Gud ledet meg nettopp på den måten som Han gjorde. Vers 4 For snart et år siden flyttet jeg fra Larvik til Porsgrunn. Jeg har blitt tatt veldig godt imot i menigheten i Østre Porsgrunn kirke. Hver søndag ber vi trosbekjennelsen. I salmen min finner jeg en trosbekjennelse som jeg vil avslutte med.

Denne gangen er det Kari Fevang som har valgt salme. Kari er blant annet engasjert som leder i søndagsskolen i Kirkestua og er med i en av menighetens smågrupper sammen med sin mann Ragnvald. Jesus du er den eneste. Jesus du er den helligste. Jesus du er den reneste. Gud velsigne deg!

Hilsen Kari

Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt! Motganger møter meg aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter din vilje mens her jeg er gjest! Du er den eneste, helligste, reneste. Gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg av snarene, fri meg fra farene, ta meg til sist i din herlighet inn!

Østre kirke: Har du lagt merke til ...

Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder og kirkeskysskontakt Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Claussen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

Betalt plass Også denne gangen vil vi bevege oss opp til vårt lille museum på orgelgalleriet, hvor vi finner et pust fra en svunnen tid: en dør til en benkerad i kirken. Før i tiden var nemlig ordningen slik at man kunne leie seg en plass på en av de fremste benkeradene i kirken, som var avlukket med små, tallmerkede dører. Det var naturligvis dem som satt godt i det som kunne tillate seg å betale for en plass. Folk ellers måtte finne plass lenger bak i kirken. Ordningen har for lengst opphørt, dørene er fjernet, og alle plassene i kirken er gratis. Velkommen! PRH

Porsgrunn menighetsblad


Her er noe for barna

Menighetspleien i Porsgrunn:

Hjerterommet – Åpen barnehage • et lekested for barn • et nettverk for voksne

Østre Porsgrunn kirke søndag 6. februar kl. 11.00.

KOLEN ERPorsgrunn I GANGkirke søndag 13. februar kl. 11.00. Vestre ledager” i Kirkestua Utdeling av boka – 18.30: «Tre i et tre» til 6-åringene Kirkekaffe 7.01 og 03.02 Velkommen til hele familien! åringer i Porsgrunn menighet invitasjon i posten Annenhver søndag kl. 11.00–12.15 er det

SØNDAGSSKOLE med sang, bibelhistorier, aktiviteter 6/2 (karnevalsgudstj.), 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, Vestre kirke sønd 7.feb kl. 11.00 17/4, 1/5, 8/5 (blomstergudstjeneste)

kirke Hvor: Loftstua (2.Østre etg i Kirkestua, bak Østre Porsgrunn kirke). Vi møtes i kirken først. Fest og glede Alder: Ca 4 -8 år

sønd 14.feb kl. 11.00

e dere gjerne i fargerike klær Velkommen! både barn og voksne tdeling av bok til 6-åringene Internasjonalt middagsfellesskap rkekaffe i Østre Porsgrunn kirkestue i våres også Det blir måltidsfellesskap med internasjonalt tilsnitt i østre Porsgrunn Kirkestue i vår også en torsdag ettermiddag i måneden kl. 17. Datoer for våren er 10. februar, 10. mars, 7. april og 5. mai. Da kan du få smake på middagsretter som ikke står på norske middagsbord til vanlig! Det er menighetene i Porsgrunn(D.n.k) i samarbeid med KIA(Kristent Interkulturelt Arbeid) som står sammen om disse fellesmiddagene.

Nye bibeltimer i Østre Porsgrunn kirkestue Onsdag 26. januar var det ny bibeltime i østre Porsgrunn kirkestue ved sokneprest Per Johan Wiig med temaet: ”Hvordan bør misjon drives i dag og i fremtiden?” Den neste bibeltimen er berammet til onsdag 9. februar kl. 19. Da vil sokneprest Per Johan Wiig ta for seg temaet: ”Hvordan kan vi dele tro og liv med andre på en god og respektfull måte?”. Enkel bevertning og anledning til samtale. De to neste bibeltimene i vår blir onsdag 2. og 16. mars også de i østre Porsgrunn kirkestue kl. 19.

Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - Februar 2011 e.Kr.f.

FOR HVEM Barn i alderen 0–6 år i følge med voksen. HVOR OG NÅR? Menighetshuset v/Vestre Porsgrunn kirke: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30–13.30: Fri lek og aktiviteter. Samlingsstund kl. 11.00. Mat kl. 11.30. Mandag og onsdag kl. 10.30–11.30: Babytrall. Eget kurs med påmelding kr. 200,–. Påmelding: Porsgrunn menighetskontor. Normisjonshuset L9 på Hovenga: Torsdag kl. 15.30-19.30: Småbarnstrall Middag kl. 15.30-17.15. Egen påmelding. Fri lek fram til sangsamling kl. 17.30. Kveldsmat kl. 18.30. HUSK Å TA MED innesko, kopp, niste og kr. 20.– pr. familie (dekker te/kaffe, melk og hobbyaktiviteter) NOE DU LURER PÅ? Ta kontakt: tlf. 91 91 44 98 eller Porsgrunn menighet tlf. 35 56 34 00 www.hjerterommetbarnehage.no www.porsgrunnmenighet.no VELKOMMEN! Vi gleder oss til å se igjen dere som var her i fjor. Spesielt velkommen til alle nye! Hilsen Kari, Kari-Anne, Marit og Rikke

Menighetens årsmøte Onsdag 16. februar kl. 19 i Vestsiden menighetshus. Den dagen er alle som er interessert i menighetens omsorgsarbeid, dvs. diakoni, velkommen til Vestsiden menighetshus. Det skal legges fram rapport fra arbeidet som er gjort siste år og det blir muligheter for å være med å prioritere virksomheten videre framover. Det skal velges nye styrerepresentanter og det blir en god bevertning.

3


LysVåken i Østre Porsgrunn kirke Natt til første søndag i advent gjorde atten 11-åringer det ingen andre har gjort før: De tok med seg soveposen og overnattet i kirken! Barna møtte kl 17 på lørdag ettermiddag til lek, aktiviteter og gudstjenesteverksted. Kirkeårets nyttårsaften ble markert med fakkeltog på kirkegården, pizza og egenproduserte varmluftsballonger! På søndag ble de vekket med orgelmusikk, siden ble det frokost og gudstjeneste!

Fin Hellig Tre Kongers fest Søndag 9. januar feiret vår menighet misjons- og Hellig tre Kongers fest i Kirkestuen. Kveldens gjest var seniorrådgiver ved Tunsberg bispedømmekontor, Bjørn-Eddy Andersen (se bildet). Han har tidligere vært misjonær på Madagaskar i flere perioder og også tidligere kretssekretær, og hans kunnskap og glød for misjonens sak kom tydelig fram både i intervju med vår sokneprest og i hans inspirerende og positive tale. Festen ble greit ledet av vår sokneprest, som også gledet oss med sang.

4

Ved pianoet satt Ørnulf Paulsen. Flere frivillige hadde sørget for et fint kakebord, og festen ble avsluttet med gang rundt juletreet. I gave til vårt misjonsprosjekt i Nepal kom det inn ca kr 3300. Et lite hjertesukk til slutt: Hvor var dere, kjære menighetsmedlemmer ? En kapasitet som Bjørn-Eddy Andersen burde ha fortjent et større frammøte enn under 40 personer.

PRH

Porsgrunn menighetsblad


KIRKEN I EN NY TID Ny gudstjenesteordning i Den norske kirke Etter et grundig forarbeid i Nemnd for gudstjenesteliv, og utprøving i en rekke menigheter gjennom flere år, vedtok Kirkemøtet høsten 2010 en ny gudstjenesteordning for alle menigheter i Den norske kirke. Etter planen skal den nye ordningen tre i kraft fra 1. søndag i advent 2011. Flere av menighetene som har deltatt i utprøvingen, har allerede tatt i bruk den nye ordningen, mens andre har tatt i bruk deler av den.

MENIGHETENS HOVEDGUDSTJENESTE

Med hovedgudstjeneste menes gudstjenester på søn- og helligdager når disse er forordnet av biskopen. Andre gudstjenester på søn- og helligdager kan også regnes som hovedgudstjenester når menighetsrådet gjør vedtak om det. Hensikten med det regelverket som ble vedtatt på Kirkemøtet 2010 er å sikre en mest mulig enhetlig og felles ramme for feiring av hovedgudstjenester i Den norske kirke.

LOKAL GRUNNORDNING

Innenfor de regler som gjelder for hovedgudstjenesten, har menighets-

rådet myndighet til å fastsette nærmere regler for gudstjenestens form og innhold.

KJERNEVERDIER FOR GUDSTJENESTEN

Fleksibilitet for å bevare enheten i kirken, samtidig som det gis rom for variasjon i form og materiellbruk, og større medvirkning fra menigheten i planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Involvering ut fra et ønske om at alle skal få oppleve et større eierskap til gudstjenesten, og oppleve seg inkludert i fellesskapet og synlige for hverandre. Stedegengjøring ved bevisstgjøring om at Gud kommer oss i møte som menneske i en gitt historisk sammenheng. Og ved bevisstgjøring av at vi både som enkeltmennesker og som menighet står midt i en prosess mellom tradisjon og fornying.

LITURGISKE ENDRINGER

De liturgiske endringene som er vedtatt, går først og fremst på en språklig modernisering og i noen grad på form og innhold, særlig når det gjel-

der dåps- og nattverdsliturgien. I tillegg legges det vekt på økt deltakelse fra medliturg og andre som har en funksjon i gudstjenesten, for eksempel som tekstleser og forbønnsleder.

NY TEKSTBOK

I forbindelse med den nye gudstjenesteordningen er det utarbeidet en ny tekstbok med nye tekstrekker både for prekentekster og evangelietekster.

NY BIBELOVERSETTELSE

Samtidig med innføring av den nye gudstjenesteordningen kommer det også en ny bibeloversettelse fra Bibelselskapet. Etter den forhåndsomtale som er gitt, vil denne inneholde en rekke nye formuleringer tilpasset vår tids språk- og symbolbruk.

DEN NYE SALMEBOKA

Det har lenge også vært et arbeid i gang med en ny salmebok. Etter planen skulle den innføres samtidig med den nye gudstjenesteordningen. På Kirkemøtet i 2010 ble det imidlertid bestemt å utsette dette til 2012. LR

Karnevalsgudstjenestene(bilde fra i fjor) som i år skal være 6. og 13. februar, ivaretar kjerneverdiene for gudstjenesten(se artikkelen) på en god måte: Fleksibilitet, involvering og stedegengjøring.

Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - Februar 2011 e.Kr.f.

5


Bryllup? Lei en Rolls-Royce

Porsgrunnsveien 188, 3735 Skien Tlf.: 35 50 53 20 - skien@bdo.no www.bdo.no

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video

BDO_90x30_Skien.indd 1

06.12.2010 10:04:32

Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A

Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

. Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

Bjørnslettveien 2, 3917 Porsgrunn Telefoner: 35 93 09 00 - 93 43 87 08

. Vedr.: Tlf. 35 55 46 33

Med vennlig hilsen Aabjørnsrød Regnskap AS

Byens beste bilder Dag Aabjørnsrød porsgrunn - skien - kragerø - larvik - bø

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Okhaldhunga Times

Januar 2011

SLEKTERS GANG

Kjær venner – Godt nytt år! Endelig vet vi at sykehuset disponerer nok land til atTimes utbyggingen kan gjenOkhaldhunga nomføres. Det har vært fantastisk hvordan støttespillere i Norge allerede har Januar 2011 gitt disse planene et løft. Flere har bidratt med store gaver til fondet for denne Døpte: utbyggingen, både fra bryllup og jubiléer. Det gjør likevel spesielt inntrykk at Maren Esborg Brøndbo William Bergstuen Wennerød Kjæreminnegaver venner etter unge menneskers dødsfall blir brukt til å bygge sykehus for de fattigste. Andreas Tranberg-Thorsen Det er først nå vi tør å gå bredt ut med meldingen: Bidrag til å bygge ut Andreas Sæther Aasen Nå erOkhaldhunga tomtekjøpet helt i mottas boks! med takk! Det blir et stort økonomisk løft. Sykehus Mira Fredin Ebbesberg Olsen Normisjon har opprettet et spesielt fond for denne sykehusutbyggingen. Julian Tjønneng Bidrag til dette kan sendes til Normisjon på kontonummer: 1503.02.13537. Lille julaften Leander Engelstad Overføringen må merkes spesielt: ”Fond Okhaldhunga sykehus. brukte direktør Prosjektnummer: 118.15.354” Lille julaften brukte direktør Tuk, jeg, en lokal advokat og to naboer den andre hele dagen på det offentlige ”Jordreformkontoret”, og her viser vi fram det offisielle skjøtet!

Tuk, jeg, en lokal Døde: advokat ogLill to Lund Inger naboerIngebjørg den andre Grønsten Finn Bertiniussen hele dagen på det Marit Langhorst offentlige Tor-Egil Urdshals ”Jordreform Gerd Ingrid Håkonsen Kontoret”, og her Rønnaug Høydahl viser vi fram det Bjørn Henning Gregersen offisielle skjøtet! William Andreas Grotnes

Erling Oddvar Kristiansen Sonja Reidun Eriksen PS!.Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese på våre hjemmesider: Birgit Elisabet Jensen www.porsgrunnmenighet.no Anne-Marie Qviller Misjonsprosjektet 2010 Knut Aaltvedt I fjor samlet vår menighet inn kr. 54.315,50 til vårt misjonsprosjekt i Ruth Marie Strømme Okhaldunga, Nepal. Vi registrerer at det er en markant nedgang i forhold til Solveig Jakobsen tidligere år! I fjor samlet vi inn kr. 71.906 og året før kr. 67.084. Skal vi satse Jone Grant Malmin på en økning igjen dette året? Thore Sten Thorbjørnsen Endelig vet vi at sykehuset disponerer nok land til at utbyggingen kan gjennomføres. Det har Rakel Hillestad vært fantastisk hvordan støttespillere harPorsgrunn gitt disse planene Flere Tangen har Offer i Østre Porsgrunn kirkei Norge Offerallerede i Vestre kirke et løft.Gunhild bidratt med store gaver til fondet for denne utbyggingen, både fra bryllup og jubiléer. 05.11. Menigh. ungd.arb. kr 3 250,07.11. Institutt Turi Wibe 4 diakniinst. kr 5 318,50 Det07.11. gjør De likevel spesielt inntrykk at minnegaver unge menneskers dødsfall blir brukt til å Ragnar Augestad foretter sjelesorg kr 1 100,14.11. Menighetsarbeidet kr 4 656,50 14.11. Menighetsarbeidet kr 2 672,Harald Karl Eriksen bygge sykehus for de fattigste. 21.11. Porsgr. KFUK/M kr 5 720,50 21.11. Menighetsarbeidet kr 2 364,Elsa Hogstad 05.12. Kirkens res.senter 28.11. Menighetsarbeidet kr 1 177,Aida Ringstad Minnefondet etter mot vold kr 4 123,50 05.12. Kirkens res.senter Ruth Strøm 12.12. Menighetsarbeidet kr 4 753,- Roland Hürlimann mot vold kr 924,50 12.12. Menighetens Kristian Olsen 12.12. Menighetsarbeidet Lindseth bidrar til musikkarbeid kr 4 450,Anna Margrethe Fjeldstad deles med Frikirken kr 3 237,- at det nye sykehuset 24.12. Kirkens Nødhjelp kr 14 367,Ada Fristad 24.12. Kirkens Nødhjelp kr 4 485,50 24.12. Kirkens Nødhjelp kr 12 365,vil kunne få Bjarneet Martin Hansen 25.12. Misjonsprosjektet kr 5 591,50 25.12. Misjonsprosjektet kr 1 755,- bedre Unni Lassen 26.12. Menighetsarbeidet kr 5 565,- ”Intensivrom”. Ole Foss Skarshaug Karin Trondsen Øverland En storPer gave fra

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet:

Det blir ukentlige forbønnsamlinger i sakristiet østre Porsgrunn kirke på Minnefondet etter mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker Endre og Birgitte forbønn i en spesiell situasjon. Medhaug, som 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15–21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11.00–12.00. omkom i påsken i

fjor, gjør også det. Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirkene våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - Hjerterommet åpen barnehage - Mennesker i sorg og gruppene som starter opp i februar

Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - Februar 2011 e.Kr.f.

www.bryns.no 7


Kirketider og tekster i februar Kirkeskyss til begge kirker - tlf. 90 83 39 84 Menighetens tema: «Å leve med Herren». 30. januar - 4. s. e. Kr. Åp. - Mat. 8, 23-27 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig Nattverd. Offer misjonsprosjektet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer menighetsarbeidet. Porsgrunn Metodistkirke: kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste. 6. februar - 5. s. e. Kr. Åp - Mat. 13, 24-30 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste m/karnevalsopptog.Ivar Brobakken. Dåp. Utdeling av 6-årsbok. Offer menighetsarbeidet. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer Amatea.

Menighetskalender Tirsdag

1. februar kl. 11.00: Mennenes misjonsring (NMS). Møte hos Truls Norby. Besøk av Øystein Gunnersen.

Onsdag 9. februar kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Liv Håland, Torvgardvn. 3. Onsdag 9. februar kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua. Tema: Om å dele tro og liv med andre.

13. februar - Vingårdsøndag - Mat. 20, 1-6 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Felles med Metodistkirken. Arne Ellingsen. Per Johan Wiig Nattverd. Offer Israelsmisjonen. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste m/karnevalsopptog. Ivar Brobakken. Dåp. Utdeling av 6- årsbok. Offer menighetsarbeidet.

Torsdag 10. februar kl. 17.00: Fellesmiddag m/KIA i Østre Porsgrunn Kirkestue.

20. februar - Såmannssøndag - Luk. 8, 4-15 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer Bibelselskapet. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Musikkmesse.Synnøve Skree Skjeldal. Offer Bibelselskapet

Fredag 25. februar kl. 11.00: Formiddagstreff i Kirkestua.

Søndag 13. februar kl. 18.00: Storsamling i L9. Gjest: Terje Hærås.

Søndag 27. februar: Sofamøte i Normisjonshuset L9.T I L B Y R :

27. februar - Kr. forklaresesdag - Mat. 17, 1-9 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer menighetsarbeidet Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer menighetsarbeidet Porsgrunn Metodistkirke: kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste.

Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

6. mars - Søndag før faste - Luk. 18, 31- 43 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer misjonsprosjektet. Søndagsskole Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Nattverd. Offer misjonsprosjektet 9. mars - Askeonsdag Vestre Porsgrunn kirke: kl. 19.00 Felleskirkelig fastegudstjeneste med ungdommelig preg.

Solmyrås Sportskapell 20.02. Rune Einarborg 06.02. Terje Talseth Gundersen 27.02. Torleif Bruseland 13.02. Jarle Storebø m/’’Knøttene’’ 06.03. Gunnar Engebretsen

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

TILBYR:

Grenlands eldste Døgnåpen krisetjeneste Porsgrunn begravelsesbyrå på telefon 815 33 300 Slottsbrogt. 7 Grenlands eldste Porsgrunn og via internett 3915 Porsgrunn begravelsesbyrå Slottsbrogt. 7 Tlf.www.kirkens-sos.no 35 55 05 82 3915 Porsgrunn Tlf. 35 55 05 82

SkienSpennende arena

Skien Gimsøy Plass 8 - for frivillighet Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf.”God 35 52å 33 44 med” snakke Tlf. 35 52 33 44

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

Kurs i kommunikasjon www.oscar-andersen.as - for folk flest www.oscar-andersen.as

Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Neste nr.:

SORG

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

Innleveringsfrist: Fredag 11. februar Utlevering: Torsdag 24. februar

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.1/11.  

Den første Musikkmessen ble arrangert søndag 23. januar. Følgende datoer blir det Musikkmesser i Vestre Porsgrunn kirke kl. 19.00: Søndag 20...

Advertisement