Page 1

a r f t Nyt Nummer 1, 2011. Årgang 35

Informasjonsblad utgitt av Tanum menighetsråd

Tårnagentene - side 6 Kirkevalget – side 7 Blant muslimer og koptere i Egypt – side 10-11 Hjemmeside: www.tanum-menighet.no


Felleskontor: Kirketorget Henvendelser vedrørende dåp, vigsel og gravferd: Tlf. 67 500 500 mandag -fredag kl. 9-12 og 13-15 kirketorget@baerumkf.no Tanum menighetskontor: Nedre Åsvei 36 1341 Slependen Tlf. 67 500 500 post@tanum-menighet.no Hjemmeside www.tanum-menighet.no Kontonummer 1627 33 36978 Tanum kirkegårdskontor Tlf. 67 54 09 57 Tanumveien 133, 1341 Slependen Sokneprest: Lars-Erik Espeland Tlf. 982 67 833 sokneprest@tanum-menighet.no Kapellan: Lars Martin Dahl Tlf. 982 67 834 kapellan@tanum-menighet.no Kateket/ungdomsprest: Sveinung Hansli Tlf. 982 67 832 kateket@tanum-menighet.no Diakon og teamleder May-Britt Bjering Tlf. 982 67 830 diakon@tanum-menighet.no Kantor: Barbara Kay Doherty Tlf. 982 67 831 kantor@tanum-menighet.no Kirkeforvalter Flemming Sohn Andersen Tlf. 982 67 820 flemming@baerumkf.no Kirketjenere Tom Erik Brynjulfsen Lotte Solheim Tlf. 982 67 829

Menighetsrådsleder Helge Johansen Tlf. 67 54 54 41 post@dabo.no

Takk for støtten! Nytt fra Tanum lages på dugnad av frivillige i menigheten. Men for å dekke trykkeriutgiftene trenger vi - i tillegg til annonseinntektene også gaver fra våre lesere. Hvis du vil støtte utgivelsen av bladet, kan du derfor sette et selvvalgt beløp inn på dette bankkontonummeret:

1627 33 36978

Merk innbetalingen med : Nytt fra Tanum.

ra

f Nytt

Forsidebildet: Sammen med ungdomsprest, kapellan og sokneprest opptrådde Tårnagentene med en tøff “rap” under gudstjenesten 30.januar. Foto: Helge Johansen Redaksjon Helge Johansen (red.) Lars-Erik Espeland Eivind Ilebekk Johansen Design Eivind Ilebekk Johansen Annonser Anders Ilebekk Tlf. 67540793 anders.ilebekk@gmail.com Distribusjon Helge Johansen Tlf: 950 20 542 post@dabo.no Ansv. utg.: Tanum menighetsråd Trykk: Nr1Arktrykk as

Opplag: 5 000

2

Nytt fra tanum menighet

Faste Aktiviteter

SøndaG Søndagsskole: To ganger i måneden Se omtale og datoer side 8. Tirsdag Amateur TenSing Kontaktperson: Kateket Sveinung Hansli Tlf. 982 67 832 Se omtale og datoer side 14. Åpen bibelgruppe Se omtale og datoer side 5. Torsdag Tanumskogen Internasjonale Blandakor kl. 19.00 (ulike uker) Kontaktpersoner: Lars-Erik Espeland Tlf. 982 67 833 Barbara Kay Doherty Tlf. 982 67 831 Fredag Seniortreff Se omtale og datoer side 5. Mat&Prat Kontaktperson: Sveinung Hansli Tlf: 982 67 832 Se omtale og datoer side 14.

Neste utgave kommer 5. mai. Deadline for innlevering av stoff er 20. april. Send kommentarer og idéer til redaktøren: post@dabo.no

Nummer 1 - 2011


Prestens

hjørne

Lærer Bjørndals metode Lars Erik Espeland Denne artikkelen sto som leder i Bergens Tidende den 29. januar i år. Og den er så god at den forsvarer sin plass på prestens tradisjonelle hjørne. Jeg gir med glede ordet til sjefsredaktør Trine Eilertsen:

Lærer Bjørndals metode Det banker på klasseromsdøren til klasse 9B. De er omtrent halvveis i en norsktime. Utenfor står klasseforstanderen. Når klassen ser ham, retter de seg i ryggen. Han har den effekten på dem, og de skjønner at det må være alvor når han oppsøker dem midt i timen til en annen lærer. - Jeg vil snakke med Arne, Per, Lise, Ingrid, Gunnar og Tone. Dere blir med meg inn på et grupperom nå. De navngitte elevene kikker på hverandre, spørrende, reiser seg og går ut av klassen. - Sett dere ned, sier klasseforstanderen kontant når han har lukket døren bak dem på grupperommet. Og hør nøye etter: - Else var ikke på skolen i går. Hun er her ikke i dag heller. Hun er hjemme. Hun har så vondt i magen at hun ikke greier å komme seg på skolen. Jeg har nettopp snakket med moren hennes, som fortalte meg at Else har hatt det slik i hele høst. Elevene ser usikkert på læreren, på hverandre, men kjenner igjen historien hans. - Else kommer ikke på skolen fordi hun hater å være her. Det har blant andre dere ansvar for. - Vi? Men ingen av oss har da noen gang ... prøver Lise seg. Nummer 1 - 2011

Det var en gang en lærer. Han visste hvem han skulle snakke med da en av elevene hans ble mobbet på skolen. ELEVENE STIRRER PÅ ham, ser ned i bordet. Rødmer. Har kjent på følelsen. Har tenkt at de skulle si noe, men har ikke gjort det. Klarer ikke si noe nå. Læreren fortsetter. - Jeg forventer at dere, særlig dere, tar ansvar, sier han, og smeller en hånd i bordet. Jeg forventer at dere ordner opp, at dere gjør det dere kan for å stoppe dette. Og dere skal gjøre det uten å fortelle om denne samtalen. Den er mellom oss, og nåde dere om jeg får høre om den utenfor dette rommet! NOEN DAGER SENERE sitter klassen i en ny norsktime. En svak lærer har nok en gang latt seg overtale av Egil til at Else skal lese høyt fra boken. Hun er hektisk rød i kinnene, stammer, klarer ikke komme i gang. Rune ler høyt, rister på hodet. Da reiser Arne, klassens desiderte ener i gym, seg. Peker på Rune: «Og du! Du holder godt kjeft, din idiot!» Rune holder godt kjeft. Han får beskjed på et språk han forstår, av en autoritet han begriper seg på. DEN LILLE GRUPPEN elever fra grupperommet snakker aldri om det spesielle møtet de hadde med læreren de så gjerne lytter til. De prøver bare å påvirke der de kan. Forts. side 5.

Nytt fra tanum menighet

3


fokus på frivillighet May-Britt Bjering 2011 er det europeiske frivillighetsåret.

Jeg tror vi kan si at her i Tanum ligger vi litt i forkant, for vi satte fokus på frivillighet også i 2010. menighetsrådet hadde som målsetting å snakke med alle frivillige i løpet av oktober og november. Hensikten var å sette den enkelte frivillige medarbeider i sentrum og å få vite hvordan tjenesten fungerer. Hvordan kan vi utvikle samarbeidet til beste for alle? det ble en positiv opplevelse for de som tok kontakt med dere. det førte til mange interessante og nyttige samtaler, og ga inspirasjon til å jobbe videre. resultatet av samtalene skal systematiseres, og vi er i gang med det arbeidet.

det er et ganske stort og omfattende arbeid vi holder på med. Vi vet at når så mange mennesker er involvert så kan noen falle ut av systemet. det ønsker vi selvfølgelig ikke. men hvis det allikevel skulle være slik at noen er ”glemt” så håper vi at dere tar kontakt med oss. Ting tar ofte lenger tid enn en regner med. Både frivillige og ansatte har begrenset kapasitet så etterarbeidet er ikke ferdig ennå. dette prosjektet som vi vil avslutte i løpet av våren er i utgangspunktet et engangsfenomen. men som en forlengelse av dette vil vi utarbeide enkle og gode rutiner for medarbeideromsorg:

4

NyTT fra TaNum meNigHeT

• ingen som vil bruke tid og krefter i Tanum menighet skal bli stående alene. • et engasjement i menigheten vil medføre både ansvar og medbestemmelse. • Tjenesten bør inneholde en veksling mellom å gi og å få. det er mange som bidrar til fellesskapet i Tanum. men det er alltid plass til flere!

gjenbruk grønt tips denne gangen handler om gjenbruk. Klær. det kan lønne seg å kjøpe kvalitet når det gjelder klær. de klærne holder som regel lenger. da sparer vi miljøet både fordi vi ikke trenger å produsere så mange klær, og fordi det ikke blir så mange klær å kaste. Kan omsying av klær bli en ny hobby? Bøker. Å produsere papir er ressurskrevende. Tenk over om du trenger å kjøpe boken du vil lese. Bruk biblioteket. Lån av hverandre. Kanskje er et lesebrett/e-bok noe av løsningen? Møbler o.l. Kjøp og salg av brukte møbler er morsomt og miljøvennlig. Her er mange muligheter: f.eks. loppemarked, bruktbutikk, internett.

Nummer 1 - 2011


Velkommen til åpen bibelgruppe Åpen bibelgruppe er et tilbud til deg som vil være med i en bibelgruppe. du kan bare møte opp, det er ingen påmelding, alle er velkomne. Vi møtes andre tirsdag i måneden kl. 19.30 - 21.00 i stua på menighetskontoret i Nedre Ås vei 36 (rett overfor Combihallen). utgangspunktet for samtalen er kommende søndags tekster. datoene for våren er: 11. januar, 8. februar, 8. mars, 12. april og 10. mai. Har du spørsmål, ta kontakt med diakon may-Britt Bjering tlf. 98 26 78 30.

seniortreff siste fredag i måneden er det seniortreff i Tanum kirkestue (ved Tanum kirke) kl. 11.30 – 13.30. Vi starter med lunsj og fortsetter med programinnslag av forskjellig art. det er tilbud om skyss for de som trenger det. 25. februar: ingrid danbolt morken:

mitt studieår i New york.

25. mars: Olav Jakobsen: Bryn kirke 150 år.

Har du spørsmål, ta kontakt med diakon may-Britt Bjering tlf. 98 26 78 30. Forts. fra side 3

inspirasjonssamling Kunnskap øker opplevelsen. dette tror vi gjelder for gudstjenesten også. Når vi for eksempel kjenner de historiske og teologiske begrunnelsene for de ulike leddene i gudstjenesten, vil det berike vår deltakelse i gudstjenesten. Tema: sakramentene i vår kirke Tid: Onsdag 30. mars kl. 19.30 sted: Tanum kirkestue Vel møtt!

Tanum Mart’n

Lørdag 21.mai kl 11.00 - 15.00 ved Tanum kirkestue. Har du finere lopper, ta kontakt med staben i Tanum menighet. se side 2.

Nummer 1 - 2011

Trykket mot else blir umerkelig mindre og mindre, men elevene fra grupperommet føler liten stolthet. de kommer til å skamme seg resten av livet for at de ikke grep inn før. deT VeT Jeg, for jeg satt på det grupperommet den gangen, midt på 1980-tallet. Jeg satt der og hørte den legendariske læreren Øyvind Bjørndal, en mann hele klassen vår respekterte dypt og inderlig, filleriste meg og flere av vennene mine etter en høst der vi hadde forsømt oss. Jeg Har TeNKT på episoden mange ganger i årene etterpå. På metoden til Bjørndal, så effektiv, så grunnleggende enkel. det er umulig å glemme en slik vekker, og det gjør noe med synet på ansvar resten av livet. else kan takke Øyvind Bjørndal for at livet ble litt lettere etter hvert. men vi som satt på grupperommet har kanskje enda større grunn til å takke ham. Red. anm.: Med unntak av læreren, blir ingen omtalt med virkelige navn i teksten.

NyTT fra TaNum meNigHeT

5


Agenter i kirka Om du fulgte med på Tårnagentene på julemorgen på NRK Super i romjula, da vet du hva Tårnagentene er. Tårnagentene var NRKs og Søndagskoleforbundets julesatsning. Tårnagenthelgen var en oppfølging av TVserien og navnet på opplegget som ble arrangert i over 600 menigheter, helgen 29. og 30. januar. Alle med samme oppdrag: Utforske kirken og kirketårnet.  Spesielt symbolbruk står sentralt i Tårnagenthelgen. Symboler appellerer til barn. Vi finner symboler i både filmer, serier og nettspill som barn er opptatt av. Men ikke mange barn vet at de finner dette i norske kirker, og spesielt i gamle kirker som Tanum. Derfor hadde vi hatt lyst til å løfte de fram og oppdage dem på spennende vis. I Tanum kirke deltok atten agenter født i 2002. Agentene måtte hjelpe prestene med å finne symbolene som hadde blitt borte i løpet av natten, uten disse kunne ikke gudstjenesten bli gjennomført og dåpsbarna ville bli sendt hjem, tørre bak ørene. Lommelykter og Bibler ble brukt til å løse mysteriene som førte oss opp de mørke trange trappene til kirketårnet. Agentene var flinke: dåpsfatet, nattverdselementene, alterbibelen og lysestakene ble funnet og mysteriene løst. Vi fikk også tid til å øve inn

6

Nytt fra tanum menighet

en sang sammen med bandet som ble fremført under søndagens gudstjeneste. En stor takk til Tårnagentene for å redde dagen og for en kjempehyggelig helg. Takk også for mange hyggelige tilbakemeldinger fra agenter og foreldre. Vi sees.

Hilsen Lotte, Sveinung, Lars-Erik og Lars Martin.

Nummer 1 - 2011


Hvis du vil ha innflytelse på det som skjer i menigheten din, Da er menighetsrådet noe for deg!

Kirkestua vår er moden for utskiftning, både på grunn av plassmangel og mangel på fasiliteter. Hva gjør vi med planer om nybygg? skal vi forlate Tanumplatået og skaffe oss funksjonelle lokaliteter et annet sted slik at Tanum kirke blir en seremonikirke og ellers et museum?

skal vi satse på et kulturminnesenter ved Tanum kirke?

Valgdagen er 12. september, samtidig som det avholdes kommune- og fylkestingsvalg. Vi skal velge nytt menighetsråd i Tanum, og det er en viktig jobb. som medlem av rådet får man direkte innflytelse over menighetens strategier, disposisjoner og planer. Vi søker folk som vil gjøre en innsats for kirken vår, folk som bryr seg om at vi har en menighet på Tanum og som er innstilt på å la sin stemme høre. menighetsrådet de neste fire årene vil få spennende oppgaver å jobbe med. •

allerede i desember 2011 kommer nye gudstjenesteliturgier til å bli innført. det er menighetsrådet som skal avgjøre hva av det nye vi skal ta i bruk.

det er store barne- og ungdomskull i menigheten vår. Hvordan møter vi disse med et godt tilbud? Hvordan kan vi samarbeide med kommunen?

relasjonen mellom stat og kirke er i endring. Hva betyr det for Tanum menighet, og hvordan skal vi møte utfordringene fra en ny tid.

Nummer 1 - 2011

dette er bare noe av det vi vil jobbe med de neste årene. Vi tror at en periode eller to i menighetsrådet vil være bra både for deg og for menigheten vår. så da har du svaret klart når du blir spurt! Og hvis du ikke blir spurt, kan du angi deg selv eller andre. Velkommen til meningsfullt arbeidsfelleskap! Hyggelig er det også! Lars-erik espeland sokneprest

Illustrasjon: Stein Davidsen

NyTT fra TaNum meNigHeT

7


Søndagsskole i Tanum

Tekst: Lars Martin Dahl og forming. Søndagsskolen drives av fire motiverte og flinke frivillige som legger til rette for to søndagsskoler i måneden. Målsetting er at barna skal bli kjent med bibelfortellingene og at de skal ha det fint sammen og få mulighet til å tenke høyt om de store spørsmålene i livet. Barna møter kl. 11.00 til gudstjeneste og går til søndagsskolen etter ca. 15-20 minutter, foreldre kan bli igjen i kirkerommet.

Illustrasjon: Stein Davidsen

På søndagsskolen møter barna bibelfortellingene på kjente og uvante måter. Barna hører fortellingene bli fortalt og deretter får de mulighet til å bearbeide stoffet gjennom kreative uttrykk som sang

Middag for alle

Tekst: Lars Martin Dahl

Familiemiddag har fått nytt navn, Middag for alle. Navnet er kanskje ikke fullkomment, men er ment for å få fram at alle er velkomne. Middag for alle er en uformell sammenkomst rundt middagsbordet hvor mat, fellesskapet og evangeliet er viktige ingredienser. Innholdet varierer fra gang til gang, men det er utformet med tanke på at alle aldersgrupper skal kunne delta. Tidligere har vi hatt quiz, hatt sangkvelder, hatt rebusløp for barna, klatret opp i kirkespiret med lommelykt og hatt besøk av forteller. Hovedvekten er imidlertid på det sosiale og uformelle. Det er ingen påmelding og både maten og fellesskapet er gratis. Du/dere er hjertelig velkomne. 8

Nytt fra tanum menighet

Kommende datoer for søndagskolen er: 27. februar 13. mars 27. mars 10. april 1. mai 22. mai

Kommende middager: Søndag 13. februar kl. 17.00 Tirsdag 8. mars kl. 17.30 ”Feitetirsdag” Søndag 3. april kl. 12.00-16.00 Internasjonalt påskemarked til inntekt for IOP-Norge. Søndag 1. mai kl 17.00 Familiemiddag med arbeiderquiz. For mer informasjon om IOP Norge se: http://iopnorge.wordpress.com/category/iopnorge/

Nummer 1 - 2011


Moro med misjon Tekst: May-Britt Bjering Foto: Helge Johansen I hjertet av Sør-Amerika ligger Bolivia. Et land tre ganger så stort som Norge, med karrige fjellplatåer og dype daler. Her er store sosiale og kulturelle forskjeller. Bolivia regnes som et av de fattigste land i Sør-Amerika. Vest i landet ligger Andesfjellene, og på høyslettene her på grensen til Peru ligger storbyen El Alto. Omkring en million mennesker bor i El Alto, og byen vokser hurtig. Det er en stor utfordring å skaffe strøm, vann og kloakk til alle. Arbeidsledigheten er stor, og med det følger fattigdom, rusmisbruk og vold. I dette området jobber Misjonsalliansen, og her er vi i Tanum med. I samarbeid med lokale kirker får elever ved Misjonsalliansens samarbeidsskoler et kristent fritidstilbud. 5000 barn og unge deltar fast annenhver lørdag på ulike aktiviteter: Bibelundervisning, undervisning om familieproblemer, dukketeater, fotballskole, ekskursjoner og annet. Engasjementet og begeistringen blant dem

Norunn Edvardsen, Marie Haugstad, Nina Sandok og Tone Lystrup stod i spissen for et vellykket arrangement.

som er med er stor. Engasjementet og begeistringen var stor i Tanum kirkestua også en søndag i november. Huset var fullt av ting, aktiviteter og mennesker. Her kunne du kjøpe kaffe og kaker eller middag, lage julepynt og kjøpe små ting til nytte og glede. En gruppe med Tone Lystrup i spissen hadde i flere måneder laget ting som ble solgt denne dagen. Diakoniutvalget hadde bakt kaker og laget gryterett. Fem fruktkurver ble loddet ut. Salget gikk strålende og stemningen var god. Hovedmålsettingen med dette arrangementet var å samle inn penger til Tanum menighets misjonsprosjekt som er det barne- og ungdomsarbeidet som Misjonsalliansen driver på El Alto i Bolivia. I tillegg ønsket vi å informere om prosjektet. Alle målsettinger ble oppfylt: Vi sendte kr. 17 830,- til Misjonsalliansen og vi satte fokus på vårt misjonsprosjekt. I tillegg tror vi at det var en hyggelig stund for de som stakk innom. I alle fall var det skikkelig inspirerende for oss som på en eller annen måte bidro.

Konsentrasjonen er på topp!

Takk til alle som gjorde denne dagen mulig!

Nummer 1 - 2011

Nytt fra tanum menighet

9


Blant muslimer og koptere i Egypt Tekst og foto: Tom Brenne Ragnild Naas og Anders Kullerud er på utenlandsopphold igjen, denne gang i Egypt. - Spennende for et nysgjerrig menneske som meg å se og oppleve andre kulturer, sier Ragnhild, som er en snartur hjemme på ferie.

De fleste koptere tilhører Den koptiske ortodokse kirke. Ikonene har en bred plass i kirken og de er stolte av at Den hellige familie valgte Egypt da den flyktet fra Herodes, sier Ragnhild. - Den hellige familie betyr mye for dem. - Tradisjonen sier at de gikk i land på Nilens bredd omtrent der vi bor.

- Men er det ikke mer enn spennende med de urolighetene vi har sett i det siste? - Sosialt er kopterne overrepresentert i den fattige og arbeidsløse del av - Jo, jeg har stor sympati med egyptere befolkningen, men det er f.eks. også leger og som så lenge har levd med et regime som regjeringsmedlemmer blant dem, forteller styrer ved hjelp av unntakslover. Hverdagen Ragnhild. - Blant kopterne er det en selvfølge er vanskelig for mange. Nå er folk med at de som har litt mer enn andre deler ut ulik bakgrunn for første gang samlet i med raus hånd til de som har mindre. demonstrasjoner og motstand mot de sterke Her har vi mye å lære. makthaverne. Det kan bli farlig. - Det som preger både muslimer og koptere Før jul var det unge koptere som i Egypt, er at religionen betyr så mye for demonstrerte mot at de ikke fikk bygge dem i hverdagen. Her går det ikke an å være kirker, og ofte føler de seg diskriminert. Men likegyldig til religion, sier Ragnhild. den tragiske selvmordsaksjonen i en kirke i Alexandria 1. januar, der 23 mennesker Sinai omkom, ble en vekker også for mange Ragnhild har også vært på Sinai-fjellet. På muslimer. Like etter aksjonen dannet faktisk toppen ligger både en kirke og en moské. muslimer Facebook-grupper som gikk i Historien om Moses har de felles. Ikke langt spissen for å stå vakt i og utenfor de kristne derfra ligger Katarinaklosteret, som er fra før kirkene. Det er viktig å huske på slike araberne kom. Beduinene som holder til positive hendelser i tider hvor vi fokuserer på i nærheten var den gang kristne, men er i dag konflikter mellom grupper. muslimer. I dag er det mange muslimer som jobber inne i klosteret, og de har faktisk en Hva er koptere? liten moské innenfor klostermurene. Her er - Kopterne er de opprinnelige kristne det gjensidig respekt! i Egypt. Egypt var et av de første land - For øvrig var det i Egypt at klostervesenet som ble kristnet, og før araberne kom på oppsto, sier Ragnhild. 600-tallet var hele landet kristent. I dag - Ellers må jeg nevne det vakre retreatsenteret utgjør kopterne cirka 10 % av befolkningen. ute i ørkenen mellom Kairo og Alexandria 10

Nytt fra tanum menighet

Nummer 1 - 2011


som fader Thomas, en av biskopene har fått bygget. der har jeg ennå ikke vært, men har lyst til å besøke det, sier ragnhild. - Her tar de i mot folk med ulikt livssyn. Og så har de et opplæringssenter for koptisk ungdom der de skal lære nestekjærlighet og få en trygg koptisk identitet.

Vi var også litt med i en svensk menighet som hadde svensk prest. etter et opphold i Harstad gikk så turen til byen st. Johns’ på New foundland. - et sjarmerende, men karrig sted, som canadierne kaller ”the rock” sier ragnhild. - der var det både anglikanere og katolikker. Vi var med i en anglikansk menighet. Helt fram til da var det kirkene som hadde drevet alle skolene. anglikanere og katolikker hadde lenge levd side om side, og allikevel adskilt. Sans for frikirkene - de kirkene dere har vært i rundt om i verden er frikirker. ser du noen stor forskjell på dem og vår egen statskirke?

Verden rundt anders og ragnhild har vært på mange utenlandsopphold. første turen var til Oklahoma i 1981, da anders var trainee i oljeselskapet Conoco. den gang var Norge en gryende oljenasjon. - Vi fant fort veien til en luthersk frimenighet der vi ble tatt godt i mot, sier hun. - Noen holdt vi faktisk kontakt med i mange år etterpå. i 1987 gikk turen til Tanzania. anders jobbet da for NOrad i det tanzanianske statsoljeselskapet og hadde permisjon fra Hydro. Også her var det fredelig sameksistens mellom muslimer og kristne. de hjalp hverandre med det meste. Vi var med i en luthersk frimenighet. det gikk på swahili, så vi forsto ikke alt, men jeg opplevde at prekenene var mer personlige og hadde mere trøkk enn her, og folk var gode på å slippe seg løs i sang og rytmer. Nummer 1 - 2011

- Jeg opplever vel at det blir en mer inderlighet. Og generasjonene er mer sammen. Når du er med i en frimenighet, får du et nært forhold til den. Og det er vel litt rart at troen din er et statlig anliggende, sier hun. - ellers er det veldig godt å kjenne at samme hvor du kommer, så er det viktigste felles. Liturgien og mange av salmemelodiene er internasjonale. Påskesalmen Han er oppstanden, halleluja som vi synger i Tanum kirke i påsken, er f.eks en tanzaniansk sang, avslutter ragnhild. Artikkelen ble skrevet før urolighetene i Egypt gikk over til anarki.

Døgntelefon 40 43 34 70 www.akasien.no

NyTT fra TaNum meNigHeT

11


Prosjekt 13-20 Tekst Mariann Solberg Lindtjørn Foto: Helge Johansen Mariann Solberg Lindtjørn kommer opprinnelig fra Hallingdal, er utdannet sosionom ved Diakonhjemmet og har erfaring med ungdomsarbeid fra blant annet Utekontakten i Bærum. Hans Eskil Grødem kommer opprinnelig fra Stavanger-området. Han har en Bachelor i Kristendom fra Det Teologiske Menighetsfakultetet, og har erfaring med ungdomsarbeid hovedsakelig i menighetssammenheng. Hans Eskil har tatt årstudium i diakoni ved Høyskolen Diakonova.

Om prosjektet Bakgrunnen for prosjektet 13-20 er at Bærum kirkelige fellesråd har fått penger fra kommunen til forebyggende ungdomsarbeid, og har ansatt Mariann S. Lindtjørn og Hans Eskil Grødem. Stillingen til Hans Eskil har Tanum menighet spesielt del i, da menigheten sammen med Helgerud og Høvik deler på 50% av stillingen.

Vi ønsker at 13-20 skal være en brobygger mellom menigheter i Bærum prosti og kommunen når det gjelder ungdom.

Ungdomsarbeidere har mulighet til å kontakte oss angående enkeltungdom som de tenker kan trenge ekstra oppfølging og som de selv ikke har tid og mulighet til å hjelpe. I tillegg til råd og veiledning i forhold til det å være ungdomsledere. 13-20 er et ambulerende lavterskeltilbud Hvis det viser seg å være behov, kan for ungdom i Bærum mellom 13 og 20 år. vi henvise enkeltungdom videre til Prosjektet har som mål å møte ungdom i hjelpeapparatet i kommunen. Overfor deres hverdag, i det offentlige rom. Vi ønsker kommunen vil vi gi informasjon om hva å være tilgjengelige for ungdom, voksne med som skjer i menighetene i forhold til tid til å prate og være sammen med ungdom. ungdomsarbeid. Vi vil også informere Vi tror at trygge voksne skaper trygghet hos ungdom om det som skjer i menighetene. ungdom i møte med livet. Livet består av mange valg og det kan være vanskelig for Hva vi har gjort til nå ungdom å vite hvilken vei de skal gå. Vi Siden desember 2010 har vi arbeidet ønsker å anerkjenne ungdommen for den de forebyggende på Storsenteret. Vi er og gjøre ungdom bevisst de mulighetene deler ut små foldere på størrelsen med de har. Ungdom trenger ikke ha problemer et visittkort som ungdom kan putte i for å snakke med oss i 13-20, men kan lommeboka. Prosjektet har også vært på snakke om alt en er opptatt av, inkludert tro besøk i sentrumsmenighetene og ulike og åndelighet. treffpunkt hvor vi holder kontakt med samarbeidspartnerne. 12

Nytt fra tanum menighet

Nummer 1 - 2011


”Ting tar tid” Det tar som kjent tid å starte et prosjekt som 13-20, der arbeidet dreier seg om å bygge tillittsfulle relasjoner. Vi har møtt hundrevis av ungdom siden prosjektet startet, de fleste bare helt kort, hvor vi har sagt litt om hvem vi er og gitt ut informasjon om prosjektet. Vi har også opplevd at noen ungdom har kjent oss igjen og vi har pratet sammen litt lenger. Vi ser fram til flere slike samtaler etter hvert som ungdom blir kjent med oss. Oppholdssted 13-20 holder til i Fellesrådet sine lokaler i Brambanigården, inngangen vår er vis a vis Kanel i Kinoveien. Her har vi kontor og muligheten til å ha samtaler med ungdom. I tillegg har vi tilgang på egen bil, og kan møte ungdommen der de er. Hjemmeside Sjekk ut den flotte hjemmesiden vår www.13-20.no Siden er til for å gjøre det lett å kontakte oss i 13-20. På siden kan ungdom lese om hva 13-20 er og skrive anonyme meldinger som vil ligge ute på siden, sammen med våre svar. Takk Vi i prosjekt 13-20 ønsker å takke Tanum menighet for samarbeidet. Dere gjør det mulig for oss å bygge opp et prosjekt som vi drømmer om kan få store ringvirkninger for ungdom i Bærum. Ta kontakt! Mariann Solberg Lindtjørn, Prosjektleder Tlf: 982 67 835 Hans Eskil Grødem, Ungdomsdiakon Tlf: 982 67 837 Nummer 1 - 2011

Fastelavnssøndag 6. mars Fasten innledes med ”karnevalsmesse”, en familiegudstjeneste hvor barna kan kle seg ut. Dagen innledes med frokost i Kirkestua hvor barna kan få ansiktsmaling og lage ting til gudstjenesten. Etter gudstjenesten spiser vi selvfølgelig rikelig med fastelavnsboller. Slik feirer vi karneval på riktig vis, før vi begynner fasten på Askeonsdag. Kl. 09.30 frokost i Kirkestua etterfulgt av ansiktsmaling og laging av fastelavnsris. Kl. 11.00 karnevalsgudstjeneste med ekte karnevalsmusikk fra New Orleans, spilt av bandet. Kl. 12.00 fastelavnsboller. Her er det mye for hele familien. Det er ingen påmelding og vi håper å se dere.

Fra Fastelavn februar 2010

Ønsker du mer informasjon om aktivitetene, kontakt prest Lars Martin Dahl på 98267834 kapellan@tanum-menighet.no

Nytt fra tanum menighet

13


mat&Prat

Tensing

mat&Prat er en samtalegruppe for ungdommer i 10. klasse og oppover, et lite pustehull hvor vi spiser kveldsmat og prater om små og store spørsmål knyttet til hverdagen og kristen tro. samlinger i vår: mandag 31. januar, mandag 28. februar, mandag 28. mars, mandag 9. mai. Tid og sted: kl 19.00 i kirkestua.

Tensing er en aktivitet hvor kristent fellesskap og musikk er i sentrum, og vi møtes en gang i uken. Kor, band og skumringsstund er faste ingredienser, og på noen øvelser har vi danseog dramagruppe. i vår er hovedprosjektet vårkonserten som finner sted søndag 10. april i Helgerud kirke kl 18.00. Tid og sted: tirsdager kl 19.00-21.30 i kirken/ kirkestua.

Tekst: Sveinung Hansli

Tekst: Sveinung Hansli

Hellerud, husmannsplass og Tanums første butikk. Tekst og foto: Anders Ilebekk

ferdes du oppover Tanumveien er det lett å oppdage denne eiendommen. den gule hovedbygningen ligger nær veien. På tunet bak hovedbygningen ser du den gamle uthusbygningen med stallen. den ble restaurert for en del år siden. Husmannspassen var merket på kart allerede i 1825 skriver arne mohus i sin bok om husmannsplasser i Bærum. den 60 år gamle husmannen martin Wilhelmsen bodde her sammen med sin kone Haagine Kristofferdatter og to døtre i 1865. det var ganske stor trafikk langs veien som ble benyttet av dem som skulle fra asker mot skui og Lommedalen. martin åpnet ”spise” i den søndre delen av bygningen. Her kunne en få kjøpe de mest nødvendige matvarer. Hellerud ble derfor den første ”landhandelen” i Tanumområdet. i 1878 ble den 20 år gamle Karl Jacobsen ansatt som handelsbetjent. Han hadde vokst opp på plassen Hestehagen som lå i området ved ekkoveien og Hiltonsvingen, lengst syd i Tanumveien. Han var en driftig kar som i løpet av få år overtok eiendommen og butikken.

14

NyTT fra TaNum meNigHeT

Hans datter gunvor utdannet seg som lærer og underviste ved Tanum skole. i lokale familier er gunvor molland kjent og aktet lærer som uten sykefravær underviste tre generasjoner barn.

gravstener • Alle prisklasser • Størst utvalg • Alt innen faget • Ring for katalog

settem stenindustri as Hvd. 8-16 , tor. 8-18,

Tlf. 67 80 21 00

Skollerudvn. 135 - Lommedalen

www.settem.no

Nummer 1 - 2011


Livets gang

PeriOdeN 01.11.10 - 15.01.11 Døpte Thomas Halfdan Lunde

Døde

ditlev-simonsen Karen marie Blegen Jakob Kolstad espevik andreas Teigen Heine Jordal Bakken Niljan Kaamu Willem Brendeford ellen gjuvsland Benjamin Johan føre aurora Johanne Luthman ricardo Cristiano de sousa fernholt

antonio dag Belete Hanssen sophie steen-franklin rasmus akcora skorpen elise marie Kløw Johansen matilde espedalen disen Leander Kjellsen farnes Ludvig Trøen Carla Ninni Zachariassen Nasby

Viede

ingen vielser i perioden.

Viggo rudolf friling Bjørg Jorunn Bjørk reidun fryjordet Paul reinhold ulstad gerd glessing Karlsen Olivia Valmine gustava Karlsen Nils Johan furheimJohansen solveig dammen grethe eid Olsen eilert Hornemann urbye dag Hansen

Med brillen fra Lien – ser du prikken over ién! BRILLER Leser du med lange armer? Er det uklart på lang avstand?

KONTAKTLINSER

VI KONTROLLERER SYNET TIMEAVTALE

Nytilpassing og kontroll av alle typer linser TIMEAVTALE

67 54 70 20

67 54 67 83

LIENS OPTISKE GÅGATEN Sandvika

LIENS OPTISKE GÅGATEN Sandvika

Vi holder åpent: mandag-fredag 09.00–17.00, lørdag 10.00–13.00

Velkommen til oss! Nummer 1 - 2011

NyTT fra TaNum meNigHeT

15


Det skjer i Tanum Februar 13. februar kl. 11.00 kl. 13.00 kl. 17.00 20. februar kl. 11.00 25.februar kl. 11.30 27. februar kl. 11.00

Høymesse. Dahl Dåpsgudstjeneste. Dahl Middag for alle i Kirkestua Fellesgudstjeneste med Helgerud i Helgerud kirke Seniortreff i Kirkestua Fellesgudstj. med Helgerud i Tanum kirke. Espeland Søndagsskole

MARS 06. mars kl. 11.00 08.mars kl. 17.30 09. mars kl. 18.00 13. mars kl. 11.00 kl. 13.00 20. mars kl. 11.00 25.mars kl. 11.30 27. mars kl. 11.00 30.mars kl. 19.30

Høymesse med dåp. Dahl Middag for alle “Feitetirsdag” i Kirkestua Askeonsdagsgudstjeneste med korsmerking. Espeland Høymesse. Søndagsskole. Espeland Dåpsgudstjeneste. Espeland Høymesse. Dahl Seniortreff i Kirkestua Høymesse. Søndagsskole. Espeland. Menighetens årsmøte etterpå. Inspirasjonssamling Kirkestua. Se side 5.

APRIL 03. april 10. april 17. april 21. april 22. april 24. april 25. april

kl. 11.00 Høymesse. Dahl kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste. Dahl kl. 12.00-16.00 Internasjonalt påskemarked se side 8. kl. 11.00 Høymesse. Søndagsskole. Dahl/Hansli kl. 18.00 Vårkonsert med Tanum TenSing i Helgerud kirke kl. 11.00 Høymesse med dåp. Palmesøndag. Espeland kl. 18.00 Nattverdsgudstjeneste. Skjærtorsdag. Espeland kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Espeland kl. 11.00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Espeland kl. 18.00 2. Påskedag Fellesgudstj. for V. Bærum i Lommedalen

MAI 01. mai 08. mai

kl. 11.00 kl. 13.00 kl. 17.00 kl. 11.00

Faste

aktiviteter: Se side 2

Høymesse. Søndagsskole. Dahl Dåpsgudstjeneste. Dahl Middag for alle Høymesse. Espeland Det arrangeres kirkeskyss og kirkekaffe ved de fleste gudstjenestene. Kontakt menigheten, sjekk dagsavisen eller www.tanum-menighet.no for nærmere opplysninger

Tanum menighetsblad nr.1/11.  

Blant muslimer og koptere i egypt – side 10-11 Kirkevalget – side 7 Hjemmeside: www.tanum-menighet.no Nummer 1, 2011. Årgang 35 Informasjons...