Page 1

6

1/12-10-31/1-11

2010

64.책rgang

G책 ut av b책ten


2 Om de gode forventningers tid .... Pling plong! Det ringer på døra. Utenfor står to blide jenter. De selger julekalendere. Jeg kjøper, og tar farvel med dem. Du verden, tenker jeg! Julekalender? Har vi det så travelt? Hvor ble det av advent? Hadde det ikke vært riktigere om det hadde stått adventskalender? Flisespikkeri, tenker du kanskje. Ja, kanskje er det bare en prest som ville ha tenkt på det. Men kanskje sier dette noe om tida vi lever i? Om travelheten, og om de prioriteringer vi gjør. Rett på sak, uten å dvele og bruke tid på uvesentligheter. Her står oppgavene og gjøremåla i kø, så det er om å gjøre å effektivisere. Det er da kjøpekakene er gode å ha. Jeg er en av de som kjøper slike kaker! Advent handler om forventninger – om de gode forventninger. Noen ganger er forventningene til jula høyere enn det som er realistisk. Selv om vi setter alt inn for å gjøre jula til en hyggelig og god tid med familie og venner, er det likevel ikke sikkert at disse juledagene blir som vi hadde forventet. Kanskje hadde vi fått det bedre om vi hadde roet ned, gitt oss selv tid til å koble av. Kanskje det hadde vært bedre om vi heller hadde senket litt på kravet på at alt skal være så perfekt bestandig. Andre ganger har vi kanskje ikke noen særlige forventninger i det hele tatt. Kanskje gruer du deg. Kanskje trives du best med hverdagene, og at høytida er tida da konflikter lett oppstår? Gode eller dårlige forventninger, likevel er jula de gode forventningers tid. Men ikke i forhold til hvordan jula blir med all dens glans og glitter eller i mangel på det. Advent er tida da vi med forventning og glede ser frem mot jul og feiringen av Jesu som kom til oss og levde som en av oss. Men advent handler ikke bare om feiringa av at Jesus en gang kom til oss, men like mye om de forventninger vi kan ha til Jesus i dag – i mitt og ditt liv. Jesus lever, derfor kan vi regne med ham og ha forventninger til hva han utrette av gode gjerninger i våre liv. Det er da forventningene blir gode! Og

den siste, forventningen går frem mot da Jesus skal komme tilbake i all sin herlighet. I adventstida tenner vi lys. Ett for hver av de fire søndagene i advent. På den måten vandrer vi liksom fra lys til lys i adventstida, og jo nærmere vi kommer jula skinner lyset stadig sterkere. Skikken med advenstlys er en gammel skikk i vår kirke. Lyset er et symbol på Jesu nærvær. Jesus sier om seg selv: «Jeg er verdens lys». Lyset kom, og som har holdt seg brennende siden. Jesu lys skinner ikke pga av oss, men pga den kjærlighet Jesus har til oss. Da er det ikke avhengig av hvordan vi selv opplever hverdagen -om vi føler oss slitne og utilpass, at jula ikke blir som vi hadde forventet i den minste detalj. Jula er ikke hva vi gjør det til, men hva Jesus har gjort det til: At vi kan få leve i hans lys og være elsket av ham. I det lyser lever vi våre liv, som gir oss glede og gode forventninger til morgendagen. Med ønske om en god advent og juletid. Anette Vognild

Oppmuntringen: DESEMBER Hele prostiet utfordres til å gå på en førjulsvisitt til et menneske du har tenkt på i lang tid. JANUAR Du utfordres til å invitere noen du ikke kjenner så godt hjem på litt enkel kveldsmat, og en liten prat om noen av de muligheter det nye året bringer. BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen


3

Hornnes sokn Soknemøte 12. desember i Hornnes kyrkje etter gudstenesta. Sak: Samanslåing av Hornnes sokn og Evje sokn til eitt sokn.

Ljosglimt

Kyrkjeblad for Den norske kyrkje i Evje, Hornnes og Iveland. Utgis av sokneråda. epost: ljosglimt@eh-kyrkje.no Redaktør: Jostein Wasbø,tlf. 37 93 02 03 epost: jwasbo@privat.evje.com I red.komite: Ingvard Østerhus,tlf. 37 93 07 44 Kasserar: Odd Olav Tveit tlf. 37 93 09 45 Innbetaling av bladpengar til Bankkonto nr. 2901.20.23497 Bladet sendes alle husstander i prestegjeldet. Økonomien er basert på frivillig innbetaling av bladpengar Kyrkjesidene for Evje og Hornnes på internett finn du på:

SPENNENDE KURSKVELD TIRSDAG 25. JANUAR KL 19:00 Sted: IVELAND SKOLE på Birketveit. GRATIS – INGEN PÅMELDING

Arr: Iveland menighet, Frivillighetsentralen og Flyktningekonsulenten ”God å snakke med ” er et 2-timers kursopplegg der man lærer seg noen enkle teknikker for å bli en bedre samtalepartner for venner, kolleger eller familie. Kirkens SOS har ut ifra 30 års erfaring med å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner laget ti samtaletips, som kurset tar for seg på en frisk og uhøytidelig måte. Kurset er trosnøytralt, og passer for voksne i alle aldre og livssituasjoner. Se også www.kirkens-sos.no

www.evje.kirken.no NB: Neste nummer kjem ut ca. 2.februar For å få med stoff må dette vere i redaksjonen seinast: 18. januar Redaksjonsarbeidet for dette bladet blei avslutta 16112010

Trykk:Setesdalstrykk AS

Organist Nina Irslinger har fått ny mailadresse: ninairslinger@evje.com


4

Gå ut av båten

Menighetsturen til Åpta ble avviklet 12. til 14. november. 70 deltakere i alle aldre deltok. Emne ”Gå ut av båten” ble utdypet på bibeltimen lørdag. Da ble det arrangert tre møter med tre forskjellige aldersgrupper. I hver gruppe ble emnet presentert på litt forskjellig måte, men budskapet var det samme. Innledningsfortellingen var fra Matteus 14. Jesu disipler er ute på sjøen i båt, og så ser de Jesus komme gående på vannet. Peter ville gjerne også gå på vannet. Han sa: -Jesus si at jeg skal komme til deg, Jesus svarte: -Kom, og Peter hoppet ut av

båten. Peter gjorde det i tro, men ble redd da han så bølgene, og begynte å synke. Peter gjorde det alle mennesker skulle gjøre: han ropte til Jesus i sin nød og sa: Herre, Frels! Da rakte Jesus hånden ut, og Peter ble frelst fra bølgene. Her ville Jesus vise hva tro er: Å stole på Jesus, at kan frelse oss når vi henvender oss til ham. En gave vi kan ta imot eller forkaste. Tro er ingen prestasjon men en reaksjon i møte med Jesus. I gudstjenesten på søndag ble teksten også knyttet til misjon. Å gå ut av båten i tro for å gi evangeliet til alle folkeslag. Det var inspirerende å se barnas iver og spontanitet. De ville være med. Et sterkt budskap for dem som er litt mer forbeholdne slik voksne ofte er.


5

Menighetsturen i korte glimt.


6

Les om julekonsertene her Det er desember, og det betyr at bygdas musikkentusiaster øver hardt for å kunne presentere feiende flott julemusikk, til glede for bygdefolk. I år blir det flere ganske så forskjellige konserter. Les om dem her:

Kulturskolens førjulskonserter mandag 6. desember kl. 17.00 og kl. 19.00 I år som i fjor skal kulturskolen holde sitt julearrangement i Evje kirke. Fordi det er så mange ivrige elever som vil opptre blir det faktisk to konserter etter hverandre. Slik blir det plass for alle som ønsker å delta å være med og vise hva de kan. Man vil kunne høre og se balettgruppene, pianoelever, fiolinister og mye mer. Følg med i Setesdølen, da vil du kunne lese mer om dette.

Den tradisjonelle julekonserten søndag 12. desember kl. 19.00 i Evje kirke Det finnes mange flinke folk på Evje som driver med kor og korps. Det er fem av bygdas egne grupper som skal opptre i den tradisjonelle julekonserten i år, og aldersspredning rekker fra barneskoleelever opp til de voksne. Evje og Hornnes musikkorps blir med, som de har gjort i veldig mange år. Barnekoret ”Tornado” er med for første gang. Dette er en gjeng med glade sangere fra klassene 5 til 7, under ledel-

sen av Renate Aasen. Ungdomskoret ”Koriallverda” deltar også, og deres bidrag er nokså spennende og spesielt. De skal nemlig presentere musikken fra sin nye jule-cd. Det er 3 sanger som noen av korets medlemmer har skrevet selv, og musikken er aldeles nydelig. Dette er en fantastisk begivenhet, og vi kan være skikkelig stolte av ungdommene våre! CDen kan kjøpes etter konserten!! Renate Aasen skal synge to solosanger. I tillegg til dette er våre to trofaste voksenkor med på konserten: Bygdekoret og Evje og Hornnes menighetskor. Bygdekoret går sammen med kirkekoret fra Vennesla denne dagen, og konserten avsluttes med at de synger sammen med menighetskoret i et stort felleskor. Litt allsang blir det også. La oss fylle kirken til siste benk i år og oppleve julens glede gjennom musikk. Konserten inneholder både kjente og kjære julemelodier og nye juletoner i en fin balanse. Gå ikke glipp av dette!

”Julekonsert 2” (ungdom og unge voksne) søndag 19. desember kl. 19.00 i Evje kirke Det er veldig mange flinke ungdommer på Evje som liker å synge og spille på ulike instrumenter. Den tradisjonelle julekonserten er rett og slett for begrenset for å kunne presentere dem alle. Så i år prøver vi noe nytt, nemlig en hel konsert med unge mennesker. Det er aldersgrense 30 år for deltakerne. Organisten er det eneste unntak! Det er ingen aldersbegrensning for publikum! Alle er velkommen til å høre på masse flott julemusikk. Her skal det være uhøytidlig og gøy. Mange av dem som skal synge solo er medlemmer av ungdomskoret. Men det er også flere i aldersgruppe 22-30 som skal opptre. Dette er en ypperlig anledning til å prøve seg foran et publikum. Hver deltaker får lov til å presentere to sanger. I skrivende stund er det 16 påmeldt. Det kan bli blir flere etter hvert. Hvis DU ikke har fylt 31 og lurer på om du kanskje


skulle prøve deg som ”stjerne”, har du sjansen NÅ! Meld deg på og vis hva du kan! Det er plass til flere, særlig instrumentalister. Dette blir moro! Nysgjerrig på hvem som deltar? Disse blir med: Christine Høgetveit, Marthe Rosseland, Merete Guldsmedmoen, Maria Thorsen, Junn Astrid Nilsen Irslinger, Øystein Aadland, Alf Gunnar Pedersen, Vilde Haugland Bjorå, Kittil Barstad, Håvard Rosseland, Hege Bjorå Jokelid, Silje Christine Haugen, Daniel Moseid, Hannah Moseid, Solveig Åmdal, Lena Guldsmedmoen……….. Spennende, ikke sant? Vi ses i kirken, da!

Redaksjonen ønsker alle lesere en velsignet julehelg.

Her får 6åringene boka Tre i et tre ved gudstjenesten i Hornnes kyrkje 17. oktober

7 ”Stress ned” kveld med julemusikk onsdag 22. desember kl. 20.30 i Evje kirke. Nina Irslinger spiller piano I oktober prøvde vi noe nytt: ”stress ned” kveld med meditativ pianomusikk. Oppmøtet var bra, responsen var god og flere mennesker gav uttrykk for at de gjerne ville komme tilbake hvis det blir flere slike kvelder. I hvilke måned har vi mest ”stress”? Du svarer vel ”desember” på det spørsmålet, eller? Ja, da er det ekstra godt å kunne samles til en ”stress ned” kveld midt i julestriden. Har du lyst til å stikke av for en liten time fra alle juleforberedelser, skoleavslutninger, gavekjøp, julebakst, rengjøring og alt det andre?? Kom til kirken da og opplev fred og ro, med levende lys og avslappende toner. Du vil få høre julesanger i en hel ny drakt og bli tatt med inn i meditasjonens verden. Balsam for sjelen er dette! Hjertelig velkommen. Nina


8 Gudstenester 5.des.

2. søndag i advent Luk 21,25-33 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild / Per Emanuelsen Diakoniens dag Offer til Prostidiakonisamarbeidet Evje kyrkje kl18.00 Lysmesse (felles for Evje og Hornnes) A Vognild / Konfirmantar Nattverd Offer til konfirmantarbeidet Kyrkjekaffe (pizza) Iveland kirke kl.19.00 Lysmesse Ø Vognild Nattverd Offer til Åpne dører Kirkekaffe

Mandag 6.des

Evje kyrkje kl.17.00 og 19.00 JulekonsertKulturskolen

12.des.

3. søndag i advent * Jes 35,3-10 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse Ø Vognild Offer til kyrkjelydsarbeidet Iveland bygdeheim kl.15.30 Forenklet høymesse Ø Vognild Nattverd Evje kyrkje kl.19.00 Julekonsert

19.des.

4. søndag i advent Joh 1,19-27 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Nattverd Offer til kyrkjemusikken Iveland kirke kl.19.00 Julekonsert Evje kyrkje kl.19.00 Julekonsert

22.des.

Evje kyrkje kl.20.30 Stress ned-kveld Pianomusikk

24.des.

Julaften Luk 2,1-14 Evjeheimen kl.12.00 Forenkla høgmesse Ø Vognild Evje kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste A Vognild Barnekoret Tornado Offer til Kirkens nødhjelp Hornnes kyrkje kl.14.30 Familiegudsteneste Ø Vognild Offer til Kirkens nødhjelp Evje kyrkje kl.16.00 Familiegudsteneste A Vognild Offer til Kirkens nødhjelp Iveland kirke kl.16.00 Familiegudsteneste Ø Vognild Offer til Kirkens nødhjelp

25.des

Juledag Joh 1,1-5[6-8]9-14 Evje kyrkje kl.12.00 Høgtidsgudsteneste Nattverd Ø Vognild Offer til Kirkens SOS

26.des. Andre juledag (Stefanusdagen) Matt 10,17-22 Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgtidsgudsteneste Ø Vognild Nattverd Offer til Kirkens SOS Iveland kyrkje kl.11.00 Høytidsgudstjeneste A Vognild Nattverd Offer til trosopplæring 31.des. 2010

Nyttårsaften * Jer 29,11 Evje kyrkje kl23.00 Midnattsmesse A Vognild Nattverd

2.jan.2011

Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-1 Iveland kirke kl.11.00 Forenklet høymesse Ø Vognild Minning av døde Hornnes kyrkje kl.11.00 Høgmesse A Vognild Minning av døde


9.jan.

1. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 3,13-17 Evje kyrkje kl.11.00 Høgmesse Vikar Offer til kyrkjelydsarbeidet

Lørdag 15. januar

Evje kyrkje kl.18.00 Konsert Organisttreff

16.jan.

2. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 2,1-11 Hornnes kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste Ø Vognild Barnas misjonsdag Utdeling av 6årsbok Iveland kirke kl.11.00 Høymesse A Vognild Nynorsk liturgi

23.jan.

3. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 4,46-54 Evje kyrkje kl.11.00 Familiegudsteneste A Vognild Barnas misjonsdag Utdeling av bok til 6åringar Offer til NMS Kyrkjekaffe

Onsdag 26. jan

Evje kyrkje kl.18.30 Gudsteneste med medarbeidersamling Ø Vognild

30.jan.

4. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 8,23-27 Evje kyrkje kl.18.00 G2 A Vognild Offer til KRIK Iveland kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste Ø Vognild Utdeling av bibler til 5. klasse Kirkekaffe

Kyrkjeskyss

Den norske kyrkje i Evje -Hornnes-Iveland

9

Kyrkjekontoret, Evje Sagatunbygget - 3. etg Ope: Tysdag, torsdag kl.09.00 til 15.00 fredag kl.09.00 - 12.00 Telefon 37 93 00 08/ fax 37931488 Sokneprest Anette Vognild kontortid: tysdag 10.00-12.00 ellers etter avtale Mobiltelefon: 948 87 827 email: sokneprest@eh-kyrkje.no Kyrkjeverge Sjur Høgetveit Tysdag og torsdag kl.08.00 - 15.00 Mobiltelefon 917 63 103 email: kyrkjeverge@eh-kyrkje.no Menighetssekretær Åse Torhild Guldsmedmoen e-post: menighetssekreter@eh-kyrkje.no Organist Nina Irslinger Mobiltelefon 990 21 728 email: ninairslinger@evje.com. Kyrkjetenar Torbjørn Leifsen e-post: thor-lei@vabb.no Mobiltelefon: 915 19 764 Prostidiakon Per Emanuelsen Teneste i partalsveker Telefon 977 19 173 Kirkekontoret Iveland Iveland kommunehus, Sogneprest Øyvind Vognild: tirsdag og torsdag kl.10.00 - 11.30 ellers etter avtale Telefon 37 96 12 50 /fax:37962735 Mobiltelefon 90960610 email: oyvind.vognild@iveland.kommune.no Kirkeverge Adina Skaiaa, Kontortid: Mandag kl.9 til 14 Telefon 37 96 12 51, Privat 37 96 21 54, Mobil 975 06 190 adina.skaiaa@iveland.kommune.no Organist Kristi M. Skaten, Telefon 38 09 07 10 Mobil 959 40 526 Iveland kirke 37 96 26 42

Evje: Odd Olav Tveit 37 93 09 45 eller Ola Stokkeland 37 93 09 42

Sokneprest Anette Vognild har tenesteveke i veker med partal, sokneprest Øyvind Vognild har tenesteveke i veker med oddetal.


10 60 årskonfirmantar i Iveland

60 åringene i Iveland kyrkje hadde treff i Iveland 10.10.2010. Konfirmasjonen i 1950 var 8.10 – Da var det 23 stykker rundt alterringen og her er de som møtte 60 år etter. Bak f.v. Oddmund Svaland, Frans Åneland, Mary Fosberg Mollestad. Foran f.v. Solveig Haaverstad Knutsen, Marit Eieland Haaverstad, Åse Frigstad Berg, Ingeborg Eieland, Anlaug Fjermeros Omestad, Karine Fjermeros Omdal. Birger Ranestad rakk ikke fotograferingen, men han var også med på Bestestaua etterpå. Maten smakte og praten gikk med mimring og latter. Mary Fosberg Mollestad.


Hornnes sokn, Evje sokn

samanslåing?

Eitt eller to kyrkjesokn i Evje og Hornnes? For snart 2 år sidan vart saka teken opp i sokneråda i Evje og Hornnes, i fellesrådet og på soknemøte. Alle instansar med unntak av soknemøtet i Hornnes gjekk inn for samanslåing. Dermed vart det framleis 2 sokneråd i kommunen etter valet i 2009. Det er nytt val av sokneråd i 2011. Soknerådet i Hornnes har vedteke (mot 2 stemmer) å ta opp att saka om samanslåing, og vil legge saka fram på soknemøte 12. desember etter gudstenesta i Hornnes kyrkje. Nokre spør: Kvifor tek de opp denne saka nå att? Til det er å svare at vi som nå har sete 1 år i sokneråda, merkar at det er mykje dobbeltarbeid for både soknerådsmedlemer, prest og administrasjon. Sokneråda har fleire felles møte i året, men med så mange medlemer blir sakshandsaminga komplisert. I tillegg er det slik at vi i dag samarbeider om dei aller fleste oppgåvene i kyrkjelydane. Vi har felles utval for diakoni, konfirmantarbeid og dåps-/trusopplæring (barnearbeid), og vi er saman om menighetskor og ungdomskor. Det er ikkje alltid folk hugsar på kvar dei kyrkjelege soknegrensene går – og desse grensene vart til i tider med andre busettingsmønster og kommunikasjonsmåtar. Samarbeidet på dei nemnde områda har vist seg å vere både fornuftig og nyttig. Hornnes er ein kyrkjestad som kan reknast tilbake til 1300-talet, og nåverande Hornnes kyrkje har stått støtt i snart 200 år. Det er ingen som har planar om å legge ned Hornnes kyrkje. Tvert imot – vi meiner at ei samanslåing vil gjere det lettare å få folk engasjerte i arbeidet i kyrkje-

11

lyden. Kvar kyrkjelyd vil òg ha eit eige utval som arbeider med dei lokale gudstenestene. Det felles arbeidet om diakoni og barne- og ungdomsarbeid vil bli meir oversiktleg, og vi trur det også kan engasjere fleire folk. Ved å få eit sokneråd som også er kyrkjeleg fellesråd, kan vi få eit kompetent råd som er i stand til å ta viktige avgjersler for kyrkjelydane i Evje og Hornnes, særleg når det gjeld planarbeid, økonomi og kyrkjebygg. Nokre er redde for at vi vil miste Hornnes som kyrkjestad og kyrkjelyd ved ei samanslåing, og at det kan vere fare for dominans av Evjefolk i det nye rådet. Vi vil svare at det kjem mykje an på oss sjølve. Viss vi vil ha kyrkja og kyrkjelyden her, har vi nok av mogelegheiter til å gjere ein innsats for det. Ikkje minst i vår tid er det viktig at vi er medvitne om ansvaret for å gje den kristne kulturarven til nye generasjonar. ”Trusanalfabetisme” er ikkje framand hjå oss heller! Og når valet kjem til hausten, er det jo opp til oss om vi går og stemmer på Hornnesfolk som vi gjerne vil ha med i det nye rådet. Det er ingen grunn til å tru at ansvaret for heile bygda vil vere mindre sterkt i eit kyrkjeleg råd enn i andre styre og råd i bygda. Vi vil oppmode heile bygda til å kome på soknemøtet og avgje stemme søndag 12. desember. Mange seier dette vedkjem dei ikkje – men dersom du vil at Hornnes kyrkjelyd skal ha ei framtid, så vil vi gjerne at du gjev uttrykk for det! Og viss du ikkje er einig – ja, så kom gjerne og sei frå om det òg! For Hornnes sokneråd Lindy Eidem


Returadresse: Ljosglimt, Oddeskogen 15, 4735 Evje

INFORMASJON

Evje kyrkje får flygel Det er ikke så mange som vet det, men Evje kyrkje skal snart får et flygel. Vi har kjøpt et brukt flygel på finn.no og venter på å kunne frakte det fra Kristiansand opp hit. Flygelet skal finanseres med at pianoet som nå står i kirken skal selges. Pianoet ble kjøpt for fem år siden og gitt i gave av Evje og Hornnes Sparebank. Det var en fantastisk sak! Pianoet er veldig godt og har tjent oss bra. Vi vil bruke anledning til å takke Evje og Hornnes Sparebank for at de gav oss pianoet. Det var en smart investering som nå gjør det mulig å oppgradere. Flygelet, med sin kraftige klang, gir mye større muligheter til utfoldelse. Vi har en veldig aktiv konsertvirksomhet i Evje kirke, og flygelet vil bety mye for dem som spiller, og for dem som hører. Flygelet vil kunne brukes i gudstjenester, korøvelser og til alt annet som skjer i kirken.

..må bare ha det

Både pianoet og flygelet er fra samme firma, nemlig August Förster i Tyskland. Instrumentene er håndlaget og er av meget høy kvalitet. Vi har vært veldig heldige og fikk kjøpt flygelet til en veldig rimelig pris. Vi håper å kunne få en god pris for pianoet, slik at det ikke mangler alt for mye. Men vi må også betale den kostbare transporten og litt nødvendig regulering av mekanikken. Og foreløpig er ikke pianoet solgt. På grunn av alt dette har vi tenkt å bruke kollekten fra julekonsertene til ”flygelsaken”. Vi håper at folk vil gi raust i kollekten. Julekonsertene viser jo hvor mye musikk betyr for oss her i Evje, og flygelet vil øke musikkgleden for hele bygda.

..er du med?

Ljosglimt nr.6/10.  

Gå ut av båten 2010 1/12-10-31/1-11 64.årgang Om de gode forventningers tid .... BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen DESEMBER Hele...

Ljosglimt nr.6/10.  

Gå ut av båten 2010 1/12-10-31/1-11 64.årgang Om de gode forventningers tid .... BRUK FANTASIEN, TA EN SJANSE. Prostidiakonen DESEMBER Hele...

Advertisement