Page 1

Evenes kirke

INNHOLD Side 2: - Andakt

MENIGHETSBLAD FOR EVENES OG TJELDSUND Nr. 2 - Julen 2010 - 47.årgang

Tjeldsund kirke

En velsignet jul til alle!

Side 3: - Gullkonfirmasjon

Side 4: - Gudstjenesteliste Side 5: - Kirkelige handlinger - Organistens hjørne Side 7: - Bønnevandring Side 8: - Barnas dag Side 9: - Årets fasteaksjon Side 11: - Fjelldal kapells 50-årsjubileum

Foto: Åsbjørg Leiros Side 12: - Kirkeboka til 4-åringer Side 13: - Nytt konfirmantkull Side 14: - Konfirmanter 2010 Side 15 og 16: - Kirkevergen informerer

Stemningsfullt i Bogen kapell Konfirmantkullet i Evenes holdt lysmesse i Bogen kapell i november i samarbeid med sokneprest Ingebrigt Norbakken og organist Unni Leiros Pettersen. 15 og 12 ungdommer har konfirmasjonsundervisning i henholdsvis Evenes og Tjeldsund kommune.

Menighetsbladet finnes også på nett. Les mer nede på side 3.


Nr. 2/2010

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Andakt Kom tilbe med fryd! Vi skriver atter en gang desember. Året suser av gårde, og mange av oss føler nok at det slettes ikke er lenge siden forrige jul. Kanskje kjenner du på stress og tidsklemme; at det ennå er mye som gjenstår før julefreden kan senke seg over hus og heim. Eller kanskje er du stort sett ferdig med førjulstidas gjøremål. Uansett hva slags modus du kjenner deg i, innbys du nå til å roe ned noen minutter og kose deg med juleutgaven av menighetsbladet.

Julens budskap er at Gud ble menneske. Og det er akkurat det at Gud ble liten som gjør ham stor. Han fortjener vår takk og vår lovsang fordi han har gjenopprettet forholdet mellom Skaperen og skapningen. La oss derfor oppmuntre hverandre i denne julehøytiden til å komme til kirke, være sammen og tilbe Gud med fryd! Salmen Kom tilbe med fryd er skrevet med utgangspunkt i Salmenes bok, Salme 104. Norsk tekst er ved Arve Brunvoll og melodien ved William Croft:

I andakten denne gang har jeg lyst til å dele en salme fra Norsk salmebok med dere. En salme som betyr mye for meg. Den står på nr.320 og heter Kom, tilbe med fryd. Jeg synes dette er en vakker salme, både melodisk og tekstlig sett. Den har et innbydende preg: Kom, tilbe med fryd vår Herre og Gud. Kom, la oss tilbe Herren! Kanskje var det akkurat disse ord gjeterne ropte til hverandre da de sprang inn mot Betlehem på jakt etter stallen? Kom, la oss tilbe Herren!

1 Kom tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt.

I 2000 år har denne oppfordringen og oppmuntringen lydt til mennesker over hele verden. Tilbe Gud! Av og til, når vi opplever gode ting i livet, kan lovsangen sitte løst på leppene. Andre ganger kjenner vi ikke på den rette stemningen. Men Gud vil ha vår lovsang uansett, på tross av våre følelser. Også når livet går oss i mot, utfordres vi til å lovsynge Gud. Ikke på grunn av våre følelser, men på grunn av Guds storhet. I Apg.16;25-32 leser vi om Paulus og Silas. De er kastet i fengsel, og det står at de var lenket fast i blokken i det innerste fangehullet. Jeg vil tro at fasilitetene ikke var noe å skryte av. Likevel kan vi lese om hvordan de sang lovsanger til Gud. I deres tilfelle var det nok ikke på grunn av, men på tross av omstendighetene.

Sokneprest Ingebrigt Norbakken

2 Pris Herren med song, fortel om hans verk, hans styrke er stor, hans nåde er sterk, hans kappe er ljoset og rømda hans tjeld, hans tenar er himmelens logande eld. 3 Du, Herre og Gud, har grunnfest vår jord, frå opphavet står ho fast på ditt ord, og kring henne sette ditt mektige bod ei grense for djupet, dit vatnet får gå. 4 Kvart auge ser opp mot deg som kan gje den daglege mat til munnar som bed. Du krev deira ande, og livet er tapt. Du sender din ande, og livet vert skapt. 5 Å makt utan mål! Å kjærleik i nøgd! Guds englar syng lov i himmelens høgd! Vi menneskeborn vil på stammande vis i takk og i tilbeding syngja din pris! En velsignet julehøytid ønskes dere alle! Ingebrigt Norbakken, sokneprest

Neste utgivelse av menighetsbladet forventes å være i postkassen i midten av mars. Siste frist for innlevering av stoff er fredag 25. februar 2011. Bilder og tekst kan mailes til prest@tjeldsund.kommune.no eller sendes per post til Evenes og Tjeldsund kirkekontor, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund


Nr. 2/2010

Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund menigheter Utgiver: Menighetsrådene i Evenes og Tjeldsund.

Redaksjon:

Unn Kristin Laberg, Cizzi Storelv og Ingebrigt Norbakken.

Ansvarlig redaktør:

Ingebrigt Norbakken prest@tjeldsund.kommune.no Konto: 0530 54 52248

Kirkekontoret Adresse:

Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund

Kontortid: Man-fre kl. 09.00-14.30 Sentralbord: 769 19 140 E-post: kirken@tjeldsund.kommune.no Telefaks: 769 19 145

Sokneprest: Ingebrigt Norbakken tlf. 769 82 621

Kirkeverge:

Elin Mari Nikolaisen tlf. 907 20 974

Organist:

Unni Leiros Pettersen tlf.:769 82 627

Kontorfullmektig:

Vårid Johnsen tlf. 770 87 221

Evenes Menighet

Formann i Menighetsrådet: Cizzi Storelv, tlf. 997 96 910

Kirketjener og kirkegårdsbetjent: Idar Danielsen tlf. 932 17 123 Evenes kirke tlf. 769 82 627

Evenes menighets kontonr.:

4605 25 09947 eller 0537 23 36295

Tjeldsund Menighet

Evenes: I alt 26 jubilanter var samlet til gudstjeneste og middag 1.august i Evenes kirke.

Gullkonfirmasjon

Foto: Arne Rasmussen

Også denne sommeren har det vært arrangert jubileum for 50årskonfirmantene i våre menigheter. Den 26.juni 1960 konfirmerte daværende sokneprest SolvikNilssen i alt 35 gutter og 17 piker i Evenes kirke. Siden den gang er 8 stykker gått bort. Av de 44 som lever var 26 stykker samlet til jubileum søndag 1.august i Evenes kirke. Sokneprest Gøran Bremnes fra Lødingen ledet gudstjenesten. Etterpå inviterte menighetsrådet til middag for jubilantene i Bårstua.

Den 10.juli 1960 konfirmerte daværende marineprest Arne Fylling 20 jenter og 10 gutter i Tjeldsund kirke. Siden den gang er 5 stykker gått bort. Av de 25 som lever var 14 stykker samlet til jubileum søndag 15.august i Tjeldsund kirke. Prostiprest Håvard Losvik ledet gudstjenesten, og etterpå inviterte menighetsrådet til middag for jubilantene på rådhuset. Ingebrigt

Formann i Menighetsrådet:

Oddvar Pedersen tlf. 996 33 045

Kirkegårdsbetjent:

Hermod Kristoffersen tlf. 916 86 285

Kontaktperson Ramsund kapell: Margot Helgesen tlf. 769 38 325

Kontaktperson Fjelldal kapell: Roy Eivik tlf. 970 95 865

Kontaktperson Kongsvik bedehus: Ann Elise Knedal tlf. 913 49 448 Tjeldsund menighets kontonr.: 4658 21 36785 eller 0537 23 38689

Menighetsbladet på nett:

www.kirkenorge.no Øverst på siden skriver du inn navnet på den menigheten du vil lese om, eksempelvis Tjeldsund. Klikk på bildet av kirkebygget og du får fram Menighetsbladet nede til venstre.

I alt 14 jubilanter var samlet til gudstjeneste og middag 15.august i Tjeldsund. Foto: Turid Olsen.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

GUDSTJENESTELISTE, EVENES OG TJELDSUND MENIGHETER f.o.m. 16.desember 2010 t.o.m. 3.april 2011. Med forbehold om endringer.

Torsdag 16.desember 2010 Evenes kirke kl.19.00 Vi synger jula inn.

Søndag 9.januar 2011 1.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 19.desember 2010 4.søndag i advent Tjeldsund kirke kl.17.00 Vi synger jula inn.

Tirsdag 11.januar 2011 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Andakt

Torsdag 23.desember 2010 Lille julaften ESB kl.16.00. Andakt TOS kl.17.30. Andakt

Søndag 16.januar 2011 2.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Fjelldal kapell kl.11.00 Gudstjeneste

Fredag 24.desember 2010 Julaften Tjeldsund kirke kl.14.00 Gudstjeneste

Søndag 23.januar 2011 3.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Bogen kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Evenes kirke kl.16.00 Gudstjeneste

Søndag 30.januar 2011 4.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Tjeldsund kirke kl.17.00 Thomasmesse. Nattverd.

Lørdag 25.desember 2010 1.Juledag Evenes kirke kl.12.00 Høytidsgudstjeneste. Merk tiden.

Søndag 6.februar 2011 5.s.e.Kr.Åpenbaringsdag Lavangseidet bedeh.kapell kl.11.00 Gudstjeneste i fbm samefolkets dag.

Søndag 26.desember 2010 2.Juledag Kongsvik bedehus kl.11.00 Høytidsgudstjeneste

Tirsdag 8.februar 2011 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Gudstjeneste med skrifte og nattverd.

Fredag 31.desember 2010 Nyttårsaften Evenes kirke kl.23.00 Aftensang

Søndag 13.februar 2011 Vingårdssøndagen Kongsvik bedehus kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Lørdag 1.januar 2011 Nyttårsdag Blindesenteret kl.17.00 Gudstjeneste

Søndag 20.februar 2011 Såmannssøndagen Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste

Søndag 2.januar 2011 Kristi åpenbaringsdag Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 27.februar 2011 Kristi forklarelsesdag Ramsund kapell kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd

Søndag 6.mars 2011 Søndag før faste Evenes kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste. Utdeling av Bibelbok til 5.klasse Tirsdag 8.mars 2011 TOS kl.12.00 og ESB kl.16.30 Andakt Søndag 13.mars 2011 1.søndag i faste Tjeldsund kirke kl.11.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd. Søndag 20.mars 2011 2.søndag i faste Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd. Søndag 27.mars 2011 Maria Budskapsdag Kongsvik bedehus kl 11.00 Gudstjeneste Søndag 3.april 2011 4.søndag i faste Evenes kirke kl.11.00 Gudstjeneste med skrifte og nattverd.

Evenes Misjonforening Torsdag 27. januar torsdag 24. februar torsdag 31. mars torsdag 28. april torsdag 26. mai torsdag 16.juni. Møtested: Bårstua. Tid: Kl. 18.00.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kirkelige handlinger

Side 

01.08.2010 - 20.11.2010

EVENES:

TJELDSUND:

Døpte:

01.08.10 Kristoffer Andrè Mikkelsen 01.08.10 Kent-Ivar Krogsrud Skretteberg 01.08.10 Isak Aspenes Dalmo 01.08.10 Alfrida Helene Børjesson 12.09.10 Simon Helland Johansen 26.09.10 Patrick Johan Greve Ekløv 26.09.10 Stig Junior Greve Ekløv

Døpte: 01.08.10 Oliver Chawin Praneetpholkrang (døpt Myre kirke) 10.10.10 Jørgen Arctander Bruvoll Andreassen (døpt i Sandtorg kirke) 10.10.10 William Kristensen 10.10.10 Mikael Gundersen 17.10.10 Villemo Olsen 17.10.10 Ragna Eivik Jensen

Døde:

16.08.10 Harald Eiel Magnus Nilssen (f. 1934) 02.09.10 Torleif Magne Nikolai Osvoll (f. 1934) 06.09.10 Astrid Jonette Rasmussen (f. 1915) 14.09.10 Ole Edevart Andreas Paulsen (f. 1929) 25.09.10 Nigel Paul Davises (f.1946) 27.09.10 Dagny Didriksen (f.1928) 07.10.10 Petra Ingeborg Bartholsen (f. 1916) 16.11.10 Elvine Nikoline Andersen (f. 1923)

Døde:

08.08.10 Margit Groth (1930) 20.08.10 Eivind Tormod Skårnes (f. 1942) 23.09.10 Ruth Jakobsen (f. 1926) 26.09.10 Jorun Karine Pauline Frantzen (f. 1939) 28.09.10 Håkon Johan Stenhaug (f. 1925) 16.10.10 Oddny Konstanse Elde (f. 1919) 27.10.10 Alfred Martinussen (f. 1928) 18.11.10 Haldis Albertine Fredrikke Kristoffersen (f. 1931)

Vigde: 21.08.10 Bjørn Hanssen og Vårin Dietel

Organistens hjørne Nå er det lenge siden det kom noe informasjon fra meg i menighetsbladet! I løpet av året som er gått, har det vært forskjellige arrangement rundt om i menighetene våre. Det som nå står for tur, er først og fremst: Vi synger jula inn: Torsdag 16. desember kl.19.00 synges jula inn i Evenes kirke. De medvirkende er: Evenes Barnegospel , Bogen Sangforening, Evenes Musikkorps og Odd Karstein Olsen, trompet. Søndag 19. desember kl.17.00 synges jula inn i Tjeldsund kirke. Her er det bare et kor som har anledning å være med, og det er  Kor Glamour, det nystartede damekoret i Tjeldsund. Både i Evenes og Tjeldsund er det organist Unni Leiros Pettersen som ”syr” det hele sammen. Menighetene skal få være med å synge et par adventssalmer og en god del julesalmer, og det blir andakt v/prostiprest Håvard Losvik. Og så blir det tatt opp kollekt til kirkemusikalsk arbeid i hhv Evenes og Tjeldsund menighet. Alle er hjertelig velkommen!   

På nyåret er det neste som skal skje på musikkfronten, en konsert i Evenes kirke søndag 6. februar. Da skal MiN ensemblet gjøre et nytt forsøk på å holde konsert for oss. For nesten et år siden måtte konserten avlyses da pianisten skadet handa si. Heldigvis ble den erstattet med en solo-fiolinkonsert slik at tilhørerne slapp å snu i døra! Klokkeslett blir bestemt senere, men det blir på ettermiddag/ kveldstid. En annen ting jeg hadde tenkt å skrive litt om, er preludering før begravelsene. Noen har kanskje stusset på at jeg i en del begravelser spiller ”sørgemusikk” ca 20 minutt før selve handlingen begynner, mens jeg andre ganger ikke gjør det. Dette er en ekstra tjeneste som må bestilles på forhånd. Den koster p.t. kr. 400,- som i sin helhet går inn til menighetskassen, øremerket kirkemusikk. Så hvis noen ønsker denne tjenesten, er det bare å si fra til meg eller presten. Til slutt vil jeg ønske dere alle en velsignet julehøytid og et fredfullt nytt år! Organist Unni


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Bønnevandring i Evenes kirke Lørdag 6.november hadde lørdagsskolen sitt opplegg i Evenes kirke. Denne gangen var det bønnevandring i kirka som stod på programmet. For ett år siden gjennomførte vi samme opplegget, med stor suksess. Det var derfor liten tvil om at vi ønsket en slik vandring også dette semesteret. Oppslutningen omkring lørdagsskolen holder seg stabil, og det er vi svært takknemlige for. Denne dagen var til sammen 17 barn og 7 voksne samlet i kirka. Innledningsvis hadde undertegnede en andakt som handlet om bønn. Deretter fikk barna vandre rundt i kirkerommet mellom ulike ”poster”. Blant annet kunne de tegne eller skrive takke- og bønneemner, de kunne tenne lys eller sette seg ned i ett av bønneteltene. I døpefonten fikk de legge papirblomster som etter en stund i vann åpenbarte bibelvers for barna. Ved korset fikk de muligheten til å legge ned en stein, som symbol på at Jesus gjerne vil at vi legger det vi bærer på hos ham. For mange ble dette ei vakker stund, med ro og stillhet i kirkerommet. Svak bakgrunnsmusikk fikk både små og store til å senke skuldrene. Etter at bønnevandringa var over og vi hadde bedt for de bønneemner som var kommet inn bar det ned i Bårstua for å spise pølser med brød. Det ble også tid til en tur ut i finværet etter maten. Å gi barna gode opplevelser i kirka er viktig for oss i lørdagsskolen. Derfor er dager som denne utrolig viktige. Tilbakemeldingene fra barna på dette opplegget var også positive, og vi har fått bekreftet nok en gang at bønnevandring er flott!

Fra ett av bønneteltene Edel og Hildegunn hadde laget for anledningen. På veggene henger det bilder fra kjente bibelfortellinger.

Rundt døpefonten står tre av barna og venter på å få et bibelvers

På en av postene kunne man skrive bønneemner og legge dem i en krukke. Etter at vandringa var over ble det bedt for alle lappene som var skrevet.

Under bønnevandringa kunne barna enten skrive eller tegne både takkeemner og bønnemner. Her er en gjeng i gang med å tegne.

Tekst/Foto: Ingebrigt Norbakken


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 

Barnas dag Første lørdag i september gikk den årlige Barnas dag av stabelen i Evenes. Om lag 20 barn hadde funnet veien til Bårstua denne dagen. Også i år hadde vi med oss Gjertrud Kirkemyr fra Søndagsskoleforbundet; hun sang med barna og hadde andakt for dem. Etter samlingsstunden i Bårstua bar det ned i prestegårdshagen. Først startet vi med sporlek. Deretter ble den store hoppemadrassen og karamellklovnen satt opp, og leken var i gang. Som vanlig var Idar grøtkoker, og etter høy aktivitet ute var det godt med middag! Barnas dag var også oppstart på høstens lørdagsskole. Vi takker alle frivillige, og gleder oss allerede til neste år!

Den store hoppemadrassen er alltid like populær, og i år var det oppholdsvær slik at vi fikk brukt den.

I prestegårdsgarasjen stod karamellklovnen, og her var det kø dagen lang...

Tekst/foto: Ingebrigt Norbakken

Samlingsstund i Bårstua var første post på programmet på Barnas dag. Gjertrud Kirkemyr fra Norsk søndagsskoleforbund var med også i år, og hadde andakt for barna.


Side 

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Lørdagsskolen Lørdag 8.januar Lørdag 5.februar Lørdag 5.mars Lørdag 2.april Lørdag 7.mai Lørdag 4.juni Lørdagsskolen varer fra kl.11.0013.30. Barna fra 3-6 år samles i prestegården, mens de fra 7-12 samles i Bårstua. Samlingene består av sang, andakt, aktivitet, boller/saft og utelek. Husk å ta med uteklær, og gjerne også akebrett når det er aktuelt.

Flott resultat på Fasteaksjonen 2010 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i år satte fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Under fasteaksjonen tok vi i et felles tak og bidro til at fattige mennesker i land som Vietnam, Kenya og Mali kan tilpasse seg det ustabile været og være tryggere i møte med naturkatastrofer som flom og tørke.  Den 23. mars var alle konfirmantene i Evenes og Tjeldsund, flere andre ungdommer og voksne i full sving med å gå fra dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Resultatet blei veldig bra! I Evenes kom det inn kr. 20.269, og sammen med et offer, blei det totalt kr. 22.273. I Tjeldsund kom det inn kr. 16.964 på bøsseinnsamlinga, totalt med offer, kr. 19.341. Det betyr at det til sammen i våre to kommuner blei samlet inn nesten kr. 42.000, og det er et veldig bra resultat sett i forhold til folketallet! Snitt pr. innbygger: Evenes kr. 16,56 – Tjeldsund kr. 14,51. Evenes hadde faktisk det beste snittet I hele Nord-Norge, og Tjeldsund kom på 5. plass. Det er det all grunn til å være stolt av! I Ofoten distrikt som består av kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy, kom det inn kr. 185.688, et snitt på kr. 6,25.

Arkivfoto Kirkens Nødhjelp

Jeg vil med dette rette en stor takk til alle som gikk med bøsser, til alle sjåførene, til alle bollebakerne, kaffekokerne, og sist, men ikke minst, til alle dere som tok vel imot bøssebærerne! Tusen takk!

Fasteaksjonen 2011 Neste års aksjon blir arrangert tirsdag 12. april, den siste tirsdagen før palmesøndag. Temaet denne gang er økonomisk rettferdighet. Ifølge FN lever over 1 milliard mennesker fremdeles i ekstrem fattigdom. Rettferdighet er mangelvare i en verden der tilfeldige og historiske faktorer har ført til at en liten andel av befolkningen kontrollerer mesteparten av ressursene. Pengene som samles inn under aksjonen, er ikke øremerket, men brukes der de til enhver tid trenges mest. Parallelt med innsamlingen lanseres en underskriftskampanje med fokus på internasjonale selskaper som snyter på skatten i sør.

Hver menighet har sin egen lokale KN – kontakt. I mange år har dette vært diakonen i begge menighetene. Etter at vi blei fri for diakon, har Einar Pettersen påtatt seg dette vervet for Evenes menighet. I Tjeldsund har det så langt ikke lyktes å få tak i ny kontakt. Hvem som helst som har interesse for saken, kan være KN-kontakt. Jeg håper og er temmelig sikker på at det finnes minst en person også i Tjeldsund som kan tenke seg å gjøre en jobb for en meget god sak! Håper så mange som mulig kan være med å gjøre aksjonen like vellykket, om ikke enda bedre, som i år! Ta vel imot bøssebærerne! Unni Leiros Pettersen, distriktskontakt i Ofoten for Kirkens Nødhjelp


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 10


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Vellykket jubileum

Side 11

Jubileumsgudstjenesten ble ledet av tidligere diakon i Tjeldsund Liv Oddrun Sæther, sokneprest Ingebrigt Norbakken, tidligere sokneprest Carl Ove Fæster og prost Ingvar Hindenes.

Søndag 17.oktober ble Fjelldal kapells 50-årsjubileum feiret med brask og bram. Allerede tidlig i år gikk representanter fra kirkekontoret og kapellforeningen sammen for å planlegge dette store jubileet.

Fjelldal kapell ble vigslet den 13.november 1960 av daværende biskop Hans Edvard Wisløff. Kapellet har siden den gang vært et viktig samlingspunkt for bygda, og kapellforeningen har gjennom årene lagt ned et formidabelt arbeid for å bevare bygget. Det var derfor naturlig at jubileet skulle markeres skikkelig. Fram mot selve jubileumshelgen arbeidet elever ved Fjelldal skole med å lage veggavis som skulle belyse noe av kapellets historie. I tillegg ble det laget skolekor for anledningen. Veggavisen ble hengt opp i Samfunnshuset, til glede for gjestene under kirkekaffen. Invitasjoner ble sendt ut, annonser laget og omtaler skrevet. Dette resulterte i et fullstappet kapell jubileumsdagen. Selve gudstjenesten ble ledet av blant andre sokneprest Ingebrigt Norbakken, prost Ingvar Hindenes, tidligere sokneprest Carl Ove Fæster og tidligere diakon Liv Oddrun Sæther. Kapellforeningen hadde ansvar for kirkekaffen, og denne ble vi loset trygt gjennom av konferansier Magne Fjelldahl. Flere av gjestene hadde med seg fine gaver som høytidelig ble overrakt kapellforeningen. Alt i alt en vellykket og verdig feiring av en 50-årsjubilant.

Et skolekor fra Fjelldal skole var satt sammen for anledningen, og gledet de tilstedeværende med flott sang.

På vegne av kirkekontoret og kapellforeningen vil jeg takke alle frivillige for flotte bidrag til jubileumsfeiringen. Ingebrigt

Foto: Sigmund Kristensen

Fjelldal kapell var fylt til randen under jubileumsgudstjenesten.


Side 12

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Kirkebok til 4-åringer i Evenes

Foto: Idar Danielsen

Som en del av menighetens dåpsopplæring inviteres alle døpte 4-åringer til kirken for å motta ”min kirkebok”. I Evenes skjedde dette den 24. oktober. Av 14 barn i kullet kom hele 10 stykker til gudstjenesten for å motta boken. Gudstjenesten var lagt opp som familiegudstjeneste, og i prekenen brukte soknepresten flanellograf for å fortelle bibelhistorien om Jesus som tok barna inn til seg. Etter at bøkene var delt ut sang vi noen barnesanger sammen med barna, og etter gudstjenestene ble det selvfølgelig servert kirkekaffe og kirkekake. Takk til alle som bidro! Ingebrigt Foto: Idar Danielsen

KIRKENS VAKTTELEFON Har du behov for øyeblikkelig kontakt med prest utenom kontortid?

RING 916 55 875

Leie av Bårstua Bårstua på Evenes kan leies ut til møter, minnesamvær, barnedåper, bryllup, konfirmasjon og annet. Pris pr døgn er kr 300,-, dersom leietaker vasker selv. Dersom vi skal ta vask etter bruk, er prisen kr 500,- pr døgn. Bårstua kan dekkes til 20-30 personer. Kjøkkenet er greit utstyrt, med komfyr, steamer, stor kaffetrakter, kanner, kaffeservise og middagsservise. For nærmere informasjon og avtale om leie, kontakt kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på 769 19 142.


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 13

Nye konfirmantkull i Tjeldsund og Evenes

Foto i Tjeldsund: Ragnar Hans Hanssen

Tradisjonen tro ble også denne høsten våre nye konfirmantkull presentert. Det skjedde for Evenes sin del søndag 12.september i Evenes kirke og for Tjeldsunds del i Tjeldsund kirke søndag 19.september. På presentasjonsgudstjenesten fikk alle utdelt konfirmantbibelen. I begge menigheter er det god oppslutning om kirkelig konfirmasjon, og det finner vi svært gledelig. Totalt følger 12 konfirmanter undervisningen i Tjeldsund og 15 i Evenes. I skrivende stund er vi godt i gang med undervisningen, og konfirmantene gir meg mye glede og positiv utfordring. Jeg vil oppmuntre og oppfordre menigheten til å be for våre konfirmanter og ta godt imot dem når de kommer på gudstjenestene våre. Ingebrigt

Foto i Evenes: Idar Danielsen


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Konfirmasjon 2010

Søndag 13.juni ble 9 unge konfirmert i Evenes kirke av prostiprest Håvard Losvik. Foto: Ragnar Bøifot

Søndag 6.juni ble 20 unge konfirmert i Tjeldsund kirke av prostiprest Håvard Losvik. Foto: Tommy Simonsen

Side 14


Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund

Side 15

Kirkevergen informerer: Festeavgift: Vi får mange spørsmål til kirkekontoret om festeavgift, og hvordan alt fungerer rundt denne ordningen. Kirkevergen gir derfor en generell informasjon her. Reglene for festeavgift er de samme for Evenes og Tjeldsund. Unntak og spesielle tilfeller vil kunne forekomme. Etter gravlegging er en grav fredet i 20 år. I denne perioden kreves det ikke inn festeavgift. Etter at fredetiden er gått ut, sender vi ut tilbud om feste av grav for 5 år om gangen. Pr tiden er denne fakturaen på kr 250,- pr grav, altså kr 50,- pr år. Et gravsted med to personer regnes som dobbelt, selv om det står bare en gravstein der, fordi det er to plasser som er brukt. Tidligere ble festavgift krevd inn for 20 år av gangen. Dette har ført til at vårt adresseregister har en del feile og mangelfulle opplysninger. Når vi oppdager feil i vårt adresseregister, gjør vi et søk i folkeregisteret på nærmeste pårørende til den/de som er gravlagt, for å finne mulig fester/eier til graven, og sender tilbud om feste til den vi finner. Det kan da hende at mottaker ønsker at en annen i familien, som for eksempel bor nærmere, skal stå som fester. Da er det bare å ta kontakt med oss, så endrer vi på dette. Dersom noen ikke ønsker å videreføre festet av en eller flere graver, gir de beskjed til oss om det. Den eller de aktuelle gravstedene står da uten ansvarlig eier, og vil bli slettet. Gravminnet vil bli fjernet, og etter en viss tid destruert.

Beplantning på gravsteder: Vi erfarer på flere av kirkegårdene, at det er plantet busker, trær, stauder eller satt ned løk på sidene av gravsteiner. Plantefeltet på en grav er kun i bredden på steinen, ikke på sidene. Denne typen beplantning er til hinder for blant annet sommervedlikehold på kirkegården. Våren 2011, vil vi jobbe med dette, og ta kontakt med festere av de graver dette gjelder, med anmodning å fjerne denne beplantningen.

Kildesortering av avfall på kirkegårdene: Dette året har vi opplevd en stor forbedring i håndtering av avfall på kirkegårdene. Besøkende har jevnt over vært veldig flinke til å kildesortere avfall. Nå nærmer julen seg, og kirkegården blir et stemningsfullt sted, med lykter, fakler, kranser og granbar på gravene.

Det er ikke alltid like lett å vite etter jul, hvordan alt dette skal sorteres. Vanlige gravlykter er i plast, og kan kastes i vanlig brennbart avfall. Fakkelbokser er oftest i metall, og skal leveres i nærmeste returpunkt. Kranser på stamme av oasis, kan demonteres, og oasisen kastes i brennbart. Det øvrige er som oftest komposterbart, og kan kastes i komposthaugene våre. Man kan også kaste hele kransen i brennbart avfall. Kranser som er laget på stamme av grener eller strå, kan i sin helhet komposteres. Grankvister kan komposteres.

Kirketjener i Tjeldsund kirke: Vi har for tiden ledig en stilling på 14%, som kirketjener ved Tjeldsund kirke på Hol. Stillingen utgjør 5 timer pr uke. Det er ca 18 gudstjenester pr år i Tjeldsund kirke, samt de øvrige kirkelige handlinger, gravferder, vielser og arrangementer. Kirketjener har ansvar for renhold og forberedelser til hver kirkelig handling, samt innkjøp av forbruksmateriell og enkelte forefallende oppgaver. Opplæring vil bli gitt. Lønn etter gjeldende tariff. Søkere må være medlem av Den norske kirke. Interesserte bes ta kontakt med kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen, på tlf 76 91 91 42, eller e-post kirkevergen@tjeldsund.kommune.no

Skogrydding ved Kongsvik kirkegård: På Kongsvik kirkegård er det mange store grantrær, både inne på, og rundt kirkegården. Trærne skaper en del praktiske utfordringer, og er etter hvert ikke særlig vakre å se til. Det er derfor satt i gang en prosess med å rydde bort noen av trærne. Pårørende som har graver på denne kirkegården, bes om å ta vare på løse pyntegjenstander, slik at ikke disse kommer til skade mens arbeidet pågår. Det kan også hende at vi blir nødt til å legge ned enkelte gravsteiner mens arbeidet pågår, for å forebygge skade på disse. Steinene settes på plass av oss etterpå. Vi håper på folks forståelse for at forholdene på kirkegården blir litt rotete mens vi holder på, men det blir mye bedre etterpå. Spørsmål om arbeidet, kan rettes til kirkevergen.

Utvidelse av Fjelldal kirkegård: Fjelldal kirkegård trenger utvidelse. Det er startet en prosess, og arbeidet med utvidelsen vil bli gjort sommeren 2011. Kirkevergen vil på nyåret holde et menighets/informasjonsmøte på Fjelldal om dette.


Returadresse: Kirkekontoret Rådhuset 9444 Hol i Tjeldsund

Kirkevergen informerer: Endring i julaftensgudstjenestene: Vanligvis har vi tre gudstjenester i Evenes og Tjeldsund på julaften, hvorav to har gått samtidig kl 14.00, og en kl 16.00. I år blir det bare to gudstjenester, en i Tjeldsund kirke kl 14.00, og en i Evenes kirke kl 16.00. Vår sokneprest er ute i permisjon fra midten av desember og til i mars. Vi har vært heldige å få prostiprest Håvard Losvik til fast vikar i denne perioden, men det er ikke mulig å få to vikarer samtidig på julaften.

Vi ønsker alle velkommen til hyggelige familiegudstjenester på julaften!

HUSK! Vi synger jula inn. Torsdag 16. desember kl.19.00 synges jula inn i Evenes kirke. Søndag 19. desember kl.17.00 synges jula inn i Tjeldsund kirke.

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.2/10  

Menighetsbladet finnes også på nett. Les mer nede på side 3. Nr. 2 - Julen 2010 - 47.årgang Side 14: - Konfirmanter 2010 Side 3: - Gullkonfi...

Menighetsblad for Evenes og Tjeldsund nr.2/10  

Menighetsbladet finnes også på nett. Les mer nede på side 3. Nr. 2 - Julen 2010 - 47.årgang Side 14: - Konfirmanter 2010 Side 3: - Gullkonfi...

Advertisement