Page 1

Nr. 4 2010 12 årgang I dette nr. kan du bl. a. lese om: Familigudstjeneste i Semsløkka barnehage. Ord fra biskopen og bilder fra menighetsdagen. Side 2 Ny i menighetsrådet Side 3 Herren til Jarlsberg. Side 6-7 Ellinor ”slutter”. Side 12 Jareteigen sanitetsforening. Side13 Lørdagsfeen 15 år. Side 14 Fra konfirmantleir. Side 15 Åsen for alle og julemesse på Sem. Side 16

Faste spalter Adresser, tlf.nummer og bankkontoer. Side 4 Gudstjenesteliste og slekters gang. Side 5 Faste aktiviteter. Side 6 Menighetsrådets hjørne. Side 8 Kantorens hjørne side 9


Familiegudstjeneste i Semsløkka barnehage

Hvert år møter blikket vårt det samme, i utallige utforminger og variasjoner: Stall, krybbe, mor med nyfødt barn, far i bakgrunnen, lysende stjerne, gjetere, sauer. Ingen barselstue i verden er fremstilt så mange ganger og på så mange måter. Intet annet motiv har fått tilsvarende innpass som pynt i de tusen hjem. Vårt øye møter juleevangeliet. Og vårt øre møter det: ”Det skjedde i de dager…” Hva sier julens fortelling oss i våre dager? Den roper ut:

Elinda Førland Engvik Foto: Ola Småkasin

Søndag 24. oktober var det familiegudstjeneste i Semsløkka barnehage. Storstua i barnehagen var fullsatt og mange konfirmanter hadde funnet veien til gudstjeneste denne søndagen. Etter gudstjenesten var det uteaktiviteter med stor deltagelse. Uteaktivitetene var bl.a. å gå planken hvor en deltager hadde bind for øynene og en annen som var seende skulle lede den blinde. Femten mann oppå daumanns kiste gikk ut på å se hvor mange deltagere ett lag klarte å få opp på en kiste samtidig. Det var nok konkurransen hvor lagene skulle trekke en person via et langt tau på rullebrett foran inngangspartiet til barnehagen som skapte mest latter. Ikke alle hadde samme balansen, men det var en øvelse som favoriserte unge gutter. Etter aktivitetene var det kirkekaffe med pølser brus, kaker og kaffe. En vellykket gudstjeneste med aktiviteter og kirkekaffe. Anne-Gry Haugan

Det er noen der! Tilværelsen rommer en åndelig dimensjon; Gud finnes! Juleevangeliet forteller at vår verden ikke er en tilfeldighet, og at livet ikke har oppstått på en slump. Det innebærer at heller ikke vi skyldes en slump. Vi er en del av en Gud-villet verden. Det finnes en som har alt i sin hånd. Julens fortelling har mer å si: Det er noen her! Barnet i krybben er her! Her i vår verden! Han er ikke her bare som et barn, men som en som har levd sitt liv, gjort sin gjerning, dødd sin død – og - oppstått fra de døde! Barnet i krybben er Gud som ble menneske! Han er med oss alle dager.

2

Foto: Victor Skimmeland Han som sonet vår synd vandrer med oss, lider med oss, gir hjelp til livsmestring og håp over våre liv. Juleevangeliet er budskapet om en Gud som elsker oss så høyt at han ga sin Sønn. I julen utfordres vi til å tro det! Vi kalles til å knele ned ved julekrybben og undrende ta dette inn: ”Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.”. (Salmer 1997 nr 2) Gledelig jul! Laila Riksaasen Dahl Biskop i Tunsberg


Da jeg i sommer fikk forespørsel om å skrive litt om meg selv, var det mange tanker som begynte å svirre oppe i hodet mitt. Det å skrive om en annen person er ofte greit nok, men å skrive om seg selv? Hva er leseren interessert i, og hva synes jeg selv om det er viktig å skrive? Jeg hadde min oppvekst i Råel i Søndre Slagen, og jeg ble tidlig interessert i idrett og musikk. TønsbergKameratene ble min forening fra 10års alderen, og jeg drev med fotball, skihopp og skøyter. Det ble vel ikke så mye sus over hverken skihoppingen eller skøytene, men jeg ble kanskje en habil fotballspiller på det lokale plan. I Søndre Slagen hadde vi en ivrig korpsentusiast som het Henry Klevan, og fra 9-års-alderen fant noen av mine kamerater og jeg veien til øvelseslokalet for guttemusikken i Søndre Slagen. Det skulle vise seg å bli et valg som jeg har hatt glede av siden den gang. Etter obligatoriske skoleår begynte jeg på Lærerskolen på Eik og tok lærereksamen i 1964. Senere fulgte musikk grunnfag i Bergen og norsk grunnfag på Eik. Deretter ble det halvårsenehter i samfunnsfag og pedagogisk veiledning. Etter lærereksamen i 1964 ble jeg tilsatt som lærer på Husvik Skole, og det har vært mitt arbeidssted frem til i sommer. Det var litt spesielt å bli ansatt som lærer på den skolen en selv hadde vært elev. Husvik skole ble i 46 år et godt arbeidssted for meg. I

menighetsrådet til beste for alle som har Sem kirke som sin hjemmekirke/hovedkirke. Så langt har det vært et spennende og interessant arbeid.

33 av mine 46 år som lærer, var jeg også øvingslærer ved Eik lærerskole. Kirken har alltid hatt betydning for meg. Allerede som 5-åring var jeg med på misjonsmøte i Råelåsen. Kort tid etter begynte jeg på søndagsskolen på Råel Bedehus. Det var et fint samlingssted for oss unge, og her var det juletrefester og sosiale samlinger ellers i året i tillegg til søndagsskolen. Berner Berntsen var en aktiv og interessert person som med sine tryllerier og fortellerkunst målbandt oss unge på hygge- /og sosialsamlingen på bedehuset. Sem kirke er en viktig kirke for meg. Her ble jeg konfirmert, og her giftet jeg meg senere med Elisabeth. Vi har vært gift i mer enn 40 år, og mesteparten av tiden har vi bodd på Manum. Vi har to barn, Helle og Helge. Elisabeth var odelsdatter, og hennes hjemmegård har vi drevet siden 1980. Nå er det altså min tur til å gjøre en jobb i

3

Etter at kristendomsfaget forsvant fra skolen, er det mer viktig enn noen gang at søkelyset settes mot de unge. Kirken må mer ”på banen” for å kunne møte de unge og spre kunnskap om vår tro. Musikkinteressen min gjør det naturlig for meg å engasjere meg i det kirkemusikalske arbeidet. Jeg håper at jeg kan bidra med noe positivt i den sammenheng. Vi som sitter i Kirkemusikalsk utvalg har planer om en julemusikal i Sem kirke. Anken er at Sem kirkes barnekor + elever fra Sem, Barkåker og Hogsnes skoler skal være kor og solister. Vi i utvalget håper at vi skal få til dette, og det er gledelig at ledelsen ved de nevnte skolene er positive til vårt initiativ. Ellers er jeg opptatt av byggeplanene som menigheten har på Sem. Tegningene ser spennende ut, og jeg tror at dette byggetrinnet vil gjøre menighetens arbeid enda mer spennende og utfordrende i tiden som kommer. Jeg tror også at et slikt nybygg, med sine lokaliteter, vil gjøre det lettere å få barn og ungdom til å møtes på det nye senteret for menigheten. Ragnar Berg Olsen


JULEKONSERT Sem kirke søndag 19. des. kl.18.00 Den norske Kirke i Tønsberg Sem menighet Ekspedisjon 33 37 47 00 Faks 33 37 47 01 Kirkeverge 33 37 47 00 Kontorfullmektig Anne Lise Flågåstadlykkja Wold 33 37 47 06 sekretaer2@tonsberg.kirken.no Sem menighetssenter Storgaten 52, 3126 Tønsberg Besøksadresse: Sem Menighetssenter Faks 33 33 20 99 Internett: www.tonsberg.kirken.no

Kirketjener Endre Djupvik i permisjon Tlf. Sem kirke 33 36 93 99 Vikar: Tore Johannes Liljeback 91 60 91 65 Diakoniarbeider Ellinor Rise Frem til 1. januar 2011 Tlf. 33 38 05 77 Mobil 90 97 01 09 Leder i menighetsrådet Hilde Marianne Lien Mobil himli@online.no

Sem menighetssenter Pedell Utleie, kontakt Stein Rui: Tlf: 41 04 16 08 Barkåker menighetshus Kontakt: Solfrid Kvam Tlf. kj-horpe@online.no

Prostiprest Frode M. Andersen prest for Vear- og Hogsnesområdet Tlf. 99 62 87 37 vear-arbeidskirke@vear-arbeidskirke.no

Semsløkka barnehage Styrer: Liz Iren Milton Tlf. Mobil

Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 32 Mobil 91 76 84 95 kateket.domkirken@tonsberg.kirken.no

Solstua på Smørberg: Sem KFUK-M v/Grete Søgård Tlf. 33 33 30 90 Mobil 90 06 44 07

40 20 04 25

33 30 09 30 92 62 30 89

Begge disse har adresse: Sem menighet Storgt. 52 3126 Tønsberg Det gis skattefradrag for gaver over kr. 500,- pr. år og maksimalt kr. 12 000,- pr. år. Personnummer må oppgis for å få fradrag.

"EN GLEDE FOR HELE FOLKET" Kor - solister og fortellere Allsang Kollekt arr. KMU i Sem menighet

Kantor Tonny Krokengen Tlf. 33 37 47 33 Mobil 40 21 31 30 kantor.sem@tonsberg.kirken.no

Sem menighet og kultursenter har k.nr.: 2400 08 07474 Merk hhv. - Sem menighet gave - Kultursenter

Julemusikalen

90 67 73 16

Sogneprest Dagfinn Bugge Tlf. 33 37 47 30 Mobil 98 62 46 19 sogneprest.sem@tonsberg.kirken.no

Givertjenesten Sem menighet – bankkontoer og merking:

Et barnekor med elever fra Barkåker, Hogsnes og Sem skoler fremfører

Redaksjon Semstikka: Rettelse I forrige nummer om Sem sanitetsforening på side 2, er vi kommet i skade for å oppgi feil navn på leder. Hun heter Wenche B Hansen.

Vi beklager. Red. Følg med på www.tonsberg.kirken.no Nytt på siden: Ukens andakt Tønsberg kirkelige fellesråd

Takk for din gave til arbeidet i Sem menighet.

Odd Bjørnstad, red. Anne Berit Andersen, Sverre Wold, Grete Søgård Vigulf Sollie (teamets representant) Hilde Marianne Lien. E-post: semstikk@start.no Tlf. 994 44 507 Olav Digresv. 13, 3170 Sem Bankkonto: 1594 46 82756 Ansvarlig utgiver av Semstikka er Sem menighetsråd. Frist for stoff til nr.. 11. mars Neste blad kommer i uke: 12 Forsidebilder: Øverst: FN dag i Semsløkka Barnehage. Fra venstre: Radka,

Linnea, Norah, Nicholas, Jenny og Celin. Nederst: Julekrybbe fra Annes julebok. Laget av Anne Martea Rudland Larsen 4


2. jan., Kristi Åpenbaring Sem kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem / Slagen Dåp/nattverd 9.jan. 1.søn. e. Kr. Åp. Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. nattverd 16.jan. 2.søn. e. Kr. Åp. Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. dåp 23. jan. 3.søn. e. Kr. Åp. Barkåker menighetshus1100 Gudstjeneste m. nattverd 30. jan. 4.søn. e. Kr. Åp. Sem kirke kl 1800 NB! Kyndelsmesse m. konfirmanter 6.febr. 5.søn. e. Kr. Åp. Sem menighetshus NB! kl 1100 Familiegudstjeneste Frokost kl 1000. 13.febr. Vingårdssøn. Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. dåp/nattverd 20.febr. Såmanssøn. Barkåker menighetshus kl 1100

Vigde

Gudstjeneste m. nattverd 27.febr. Kristi forklarelse Sem kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem / Slagen. Nattverd. 6.mars søn. før faste Sem kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste m. dåp 9.mars, Askeonsdag Sem kirke kl. 1800 NB! Ung messe m. konfirmanter Markering av fasteaksjonen 13.mars 1.søn i faste Sem kirke kl. 1100 Gudstjeneste m. nattverd 20. mars, 2.søn. i faste Barkåker menighetshus kl.1100 Gudstjeneste m. nattverd 27.mars Maria budskapsdag Sem kirke kl 1800 NB! Samtalegudstjeneste m. konfirmanter 3.april 4.søn. i faste Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. dåp

Semsløkka barnehage NB! kl 1100 Familiegudstjeneste 17.april Palmesøndag Sem kirke kl 1100 Gudstjeneste m. dåp 21.april Skjærtorsdag Sem bo- og sevicesenter kl. 1100 Gudstjeneste m.nattverd Sem kirke kl 1800 NB! Gudstjeneste m.nattverd 22.april Langfredag Sem kirke kl 1100 Felles pasjonsgudstjeneste Sem / Slagen 24.april 1. påskedag Sem kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste m. dåp/nattverd 25.april 2. påskedag Barkåker menighetshus kl 1100 Fellesgudstjeneste Sem /Slagen Nattverd NB! Rettelser kan forekomme

10.april, 5.søn. i faste

03.10: Sarah Korneliussen Dyre-Hansen Florø Kirke

09.09

Esther Camilla Andersen

15.09

Emmy Elna Andreassen

17.10: Edward Stixrud Hagen Barkåker menighetshus

16.09

Inger Johnsen

04.09: Anneli Sanne og Geir Kirkvold

19.09

Harry Broen

11.09: Monika Tuft og Kenneth Lensberg

31.10: Jacob Sparre Engnæs Vallø Kirke

28.09

Magnhild Alvilde Heen

02.10: Ruth Solveig Westman og Vidar Skaar

07.11: Tobias Fleines Gjertsen Sem Kirke

02.10

John Walther Jensen

09.10

Lisbeth Hille

02.10: Marianne Fadum Lefsaker og Hans Peter Johanson

21.11: Mathilda Konstance Hansen Sem kirke

10.10

Liv Langjordet

18.10

Bjarne Berge Knutsen

22.10

Annie Othilie Eggen

26.10

Gunnar Kjær

31.10

Astrid Thornæs

09.11

Kjeld Morgan Nilsen

04.09: Lene Merete Larsen og Bjørn Aune Thorgeirsson Tønsberg domkirke

Døpte

Neoh Matheo Jimenez Sem kirke

02.09: Thea Emilie Swenson Fjeldhaug Sentralsykehuset i Vestfold 12.09: Vetle Samson Egeli Firing Tønsberg Domkirke 26.09

Storm Øberg Gjerpe Vear kirke

Helene Günther Lillevik Skjeberg kirke, Østfold Døde 09.08

Karl Langjordet

09.11

Astrid Wataker

02.09

Thea Emilie Fjeldhaug Swenson

11.11

Trond Jakobsen

5


For barn og unge

For voksne

Babysang Barkåker Annenhver tirsdag kl.11.00 – 13.00 på Barkåker menighetshus. Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Fellesskapskvelder Siste torsdag i måneden kl. 19.30–21.30 Vekselvis Sem menighetssenter og Barkåker menighetshus. Kontakt: Hilde Marianne Lien Tlf: 33 31 54 53 / 906 77 316

Barkåker miniklubb på menighetshuset annenhver torsdag kl. 17.30 – 19.00. Alle barn fra 4 år er velkommen. Kontakt Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00 / 917 68 495 Sem miniklubb På Sem menighetssenter annenhver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Alder fra 4 til 9 år. Kontakt: Anne Berit Andersen Tlf: 33 33 33 46 Semsløkka Barnehage Barnehage med 4 avdelinger i Semsbyen. Kontakt: Virksomhetsleder Liz Milton Tlf: 33 30 09 30 Sem Kirkes Barnekor Barn 4.- 7. klasse Øvelse hver onsdag etter skoletid mellom kl. 14.00 – 16.00 på Sem menighetssenter. Dirigent: Kantor Tonny Krokengen Tlf: 33 37 47 33 / 402 13 130 Konfirmantundervisning Kontakt: Kateket Vigulf Sollie Tlf. 33 37 47 00

Sem KFUK-M Kontakt: Leder Grete Søgård Tlf. 33 33 30 90 / 900 64 407 Hyggetreff for eldre Barkåker menighetshus: Første onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakoniarbeider Ellinor Rise Sem menighetssenter: Tredje onsdag i måneden Kl.11.00-13.30 Kontakt: Diakonatet v/Aslaug Fadum Tlf: 33 38 00 85 Arild Kringen Wåle Tlf. 33 33 25 10 Andakter på Sem boog servicesenter Annenhver torsdag kl. 11.00 Kontakt: Sokneprest Dagfinn Bugge Tlf: 98 62 46 19 Sem kirkes venner Kontakt Anne-Marie Johannessen Tlf.: 928 08 566 Barkåker misjonsforening 1. mandag i mnd. Kl. 11.00-13.00 Kontakt: Ellinor Rise. Tlf: 33 38 05 77 / 909 70 109

Viktig De ansvarlige for aktivitetene må melde inn eventuelle endringer til Semstikka.

6

Da den tyske adelsmann og general, Gustav Wilhelm von Wedel, kjøpte Jarlsberg hovedgård av danskekongen i 1683, overtok han også de rettigheter og plikter det medførte å være lensgreve til Jarlsberg grevskap. Etterkommerne arvet både gård og tittel, men ettersom adelskapet ble opphevet i Norge i 1821 ble det etter hvert også slutt på grevskapet Jarlsberg. En annen sak er at på folkemunne er det fremdeles tale om greven når det er snakk om han som i dag driver Jarlsberg hovedgård. Men hvem er han som fører videre arven etter grevene og som er nærmeste nabo til vår gamle sognekirke i Sem?! FAMILIEN PÅ JARLSBERG Semstikkas utsendte har avtalt et lite intervju, og møter en avslappet, ung mann på hans kontor. Han presiserer at han er lite interessert i å profilere seg i mediavrimmelen, men gjør et unntak for det lokale menighetsbladet. Kontoret er for øvrig ikke lokalisert i den gedigne hovedbygningen, men i et mer brakkepreget hus mellom de andre gårds-bygningene. Datamaskinen har en fremtredende plass på skrivebordet, men skuet ned på av et solid anegalleri gjennom 300 år. Gjennom samtalen skjønner vi at den nåværende sjef legger opp til en gårdsdrift helt på høyden av hva moderne hjelpemidler kan yte. Til hjelp er det noen få dyktige medarbeidere som ved hjelp av store gårdsmaskiner driver Norges største gårdsbruk med mer enn 3000 mål innmark. Til tross for at han ikke er mer enn 37 år er Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg allerede en erfaren gårdbruker. Det var allerede i 1996, som 23 åring, at ansvaret for driften av den store eiendom ble lagt på hans skuldre. Men han gikk til oppgaven med energi og entusiasme og har i ettertid vist seg å være rette mann på rette sted. Etter hvert har han også blitt en stolt familiemann. Kona, Caroline, er vokst opp på Smestad i Oslo og sammen har de 3 barn.


Jarlsberg hovedgård er lett synlig for alle som beveger seg på Semslinna. Det er en imponerende front med søyler og høye vinduer. Til daglig er den del av bygningen imidlertid ikke i bruk. Nicolais mor og far, Jorun og Gustav Wilhelm, innredet vestfløyen til en koselig familiebolig da de overtok gården på 1970-tallet . Der bor den unge familie i dag. Tidligere var det her staller, og i det rom som i dag er Caroline og Nicolaus` soverom befant seg i sin tid Sems sparebanks første banklokale! STAMHUSBESIDDEREN Mannen jeg i dag intervjuer bærer en tittel som ingen andre i Norge har: STAMHUSBESIDDER. Ettersom det er mange i vårt område som lurer på hva det betyr, ber jeg om en grei forklaring. Her er den: Etter lov av 8. august 1842 eier stamhuset Jarlsberg seg selv. Men stamhusbesidderen har full disposisjonsrett over eiendommen. Innskrenkningen er at han ikke kan selge eller pantsette eiendommen. Jarlsberg hovedgård er Nicolaus sitt personlige driftsselskap, og driftsapparatet (skurtreskerne, traktorene etc.) er hans eiendom. Som Odelsloven er også Stamhusloven endret slik at kvinner er arveberettiget på lik linje med menn.

I det store og hele synes Nicolaus det er et privilegium å drifte denne eiendommen som er en spydspiss innen moderne jordbruk i Norge. Han har knyttet til seg engasjerte medarbeidere og gjennom sin enestående stilling kommer han i kontakt med mange interessante mennesker fra alle lag av befolkningen. Et privilegium er det jo også å leve midt oppe i den historiske arven selv om det er en kontinuerlig utfordring med vedlikeholdet av den store bygningsmassen. Stort sett må det bekostes ut fra inntjeningen av gården. Ellers stiller han på like linje med andre historiske minner som på søknad til det offentlige kan få tildelt midler til vedlikehold. Ikke alle er klar over at Tønsbergs stolthet, Slottsfjellet, eies av stamhusbesidderen på Jarlsberg. JULEN PÅ JARLSBERG Ettersom dette er Semstikkas julenummer kommer vi på slutten av intervjuet inn på hva julen betyr for ”Herren til Jarlsberg ”. Har han noen spesielle juleminner? ”Et sted så fullt av historie har selvsagt også sine tradisjoner. Her har jo maten en viktig plass. Ikke mange kan jo heller gå til dekkede bord i omgivelser som har sett forfedre i flere hundre år. Som i så mange hjem er jo julen en høytid der en distanserer

7

seg fra hverdagen og de daglige rutiner. Det er en tid for refleksjon og ettertanke. I denne sammenheng hører også julebudskapet med. ” Slik formuleres det også av den uhøytidelige godseieren på Jarlsberg. Han minnes at han laget hvite papirroser sammen med sin farmor, og at han var med å pynte i Sem kirke. Denne tradisjonen, som han synes er veldig hyggelig har han overtatt etter sin mor, Jorun, som igjen overtok den etter sin svigermor, Anna Sophie. Og det var jo hyggelig å høre for en som gjennom 20 år har gledet seg over et julepyntet alterparti i Sem kirke der juleblomster og levende lys har satt standarden for hvordan en kirke bør se ut i julen. Men det var jo også fint å få høre at dette er en glede for giveren og ikke en tung plikt. Når det gjelder egne barn har Caroline og Nicolaus startet med sine tradisjoner. Av dem er blant annet det å hugge juletrær i egen skog en fin familieoppgave inn i julen. Tidligere ble dette besørget av de ansatte på gården. På julaften inntar familien sitt eget ”greveavlukke ” på galleriet i Sem kirke – ved siden av orgelet. Det er slett ikke det beste stedet for deltagelse i gudstjenesten, men så lenge menigheten synes det er greit at denne etterlevning etter tidligere tiders kirkeeiere står der, vil Nicolaus gjerne benytte denne plass. Selv har han fra guttedagene vært fascinert av tonene som strømmer ut fra instrumentenes dronning, orgelet. Før intervjueren sier takk for seg og overlater stamhusbesidderen til sine oppgaver - hva nå arbeidet måtte dreie seg om på en mørk og regnfull novemberdag - blir det også tid til en liten samtale om hva hans eget, personlige forhold er til kristentro og julens budskap om verdens Frelser som er født. Hva som der ble sagt må imidlertid bli emne for et annet intervju ….. Men en god og velsignet advents – og juletid vil vi gjerne ønske familien på Jarlsberg! Intervjuer Knut Roberg


Sognepresten er i gang! Dagfinn Bugge startet opp sin tjeneste hos oss mandag 25. oktober. Han er i full sving med å bli kjent og å sette seg inn i kirkas liv her i Sem sogn. Foruten gudstjenester og liknende oppgaver har han holdt andakt på julebasar på Sem menighetssenter og er i gang som medlem av menighetsrådet. Hyggetreffet for eldre har også hatt besøk av vår positive og aktive nye prest. Vi er svært glade for at vi har ny fast prest på plass og ser fram til videre godt samarbeid!

Vedlikeholdet av Sem kirke fortsetter Mye godt og nøyaktig arbeid er utført på Sem kirke i 2010! De utvendige pussreparasjonene er ferdige, med unntak av nordveggen, som skal tas i 2011 samtidig med drenering der. Utvendig tak er reparert med utskifting av undertaksbord med mer, og takstein er lagt på. Tårnrommet er

ryddet og nødvendige reparasjoner gjort der. Vindskier er skiftet, men blir ikke malt før i 2011, siden de skal avdampes først. I løpet av vinteren skal det prøves ut metoder for å behandle de innvendige veggene og noen av bjelkene i taket inne må skiftes ut. Det innvendige arbeidet skal utføres på en slik måte at kirken ikke blir stengt og aktiviteter kan foregå som vanlig.

Kirkekunst fra Sem skal utstilles på Haugar! Hovedsatsningen til Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2011 er utstillingen Gloria Mundi – Kirkekunst fra Vestfold. I den forbindelse har Haugar søkt om å få låne følgende fra Sem kirke: - Maleriet Kvinnene med engelen ved Kristi Grav av C. V Eckersberg. - 3 treskulpturer fra middelalderen. Menighetsrådet har innvilget utlån av gjenstandene, som dermed kan tas

ut i forbindelse med oppussingen inne i kirken. Det vil skrives en lånekontrakt mellom Haugar og Sem menighetsråd og kirkekunsten vil bli tilbakelevert høsten 2011.

Juleønsker Vi håper Semstikkas lesere har en fin førjulstid med litt plass til forventning og kos midt i juleshopping og rengjøring. Kakene smaker jo også best før jul….. Så håper vi at dere finner veien til en julegudstjeneste, kan få høre juleevangeliet og stemme i de gamle gode julesangene. Vi oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, skape en fredfull jul for små og store og være inkluderende! ”Hun svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.” Les juleevangeliet i Det Nye Testamentet, Lukas evangelium kapittel 2. GOD JUL! Hilde Marianne Lien menighetsrådsleder

Semsløkka Barnehage Nå har et nytt barnehageår startet og vi er godt i gang både små og store. Dette barnehageåret har vi lekeglede i sentrum. Leken står i sentrum for vårt pedagogiske arbeid, den er barnas måte å lære på. Den har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken fremmer utvikling på flere områder: Intellektuelt, språklig, fysisk og sosialt. Gjennom leken skaper barna relasjoner til hverandre. Et av barnehagens viktigste oppgaver blir derfor å støtte opp om barns lekemuligheter og legge til rette både inne og ute til inspirasjon til videre utvikling. Vi er så heldig i Semsløkka Barnehage at vi har besøk av kateket Vigulf. Han kommer og holder samlinger her sammen med oss med små bibelfortellinger, sanger og drama. Dette er en flott måte å følge kirkeåret, som små og store setter pris på. I høst har barnehagen feiret FN – dagen (se bilde på side 1). I år har vi valgt

å støtte barna i Burma gjennom organisasjonen Partners. Sitat fra Partners : Tusenvis av barn er sultne, tvunget til å flykte fra sine nedbrente hus, uten muligheter til å gå på skole og nektet tilgang på helsevesen i Burmas krigssoner. Mindre enn 1 % av statsbudsjettet er brukt på utdanning. 221 av 1000 dør før de fyller 5. Jeg kunne skrevet mye om hva som skjer i Burma, men dette var et lite innblikk. Semsløkka ønsker å være en del av dem som hjelper til at barn får mat, husly, skole, medisin og motivasjonen til Partners, som vi sterkt støtter oss til. Siterer fra Partners blad om Burma: ¨Kjærlighet – ” Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg ” Jesus. Barna her i barnehagen forberedte seg godt til FN- dagen. Alle ansatte gjorde en flott innsats med å forberede alle de små med ulike gjøremål. Vi ønsket å ha en åpen dag hvor vi inviterte alle foreldrene til å komme. Barna hadde laget

8

flere flotte ting, som vi hadde salg av. I tillegg hadde vi en utlodning og salg av mat, kaker og kaffe. Det var stor oppslutning på foreldresiden og resultatet var kjempeflott over 8.500 kr kom inn den dagen. Vil takke alle, som bidro! Det er med glede når vi tenker på hvilken hjelp det blir for barna i Burma. Nå går vi adventstid i møte med adventssamlinger hver torsdag, Luciafest, nissefest og julegudstjeneste. Selv om det er mange ulike aktiviteter frem til jul, så ønsker vi å skape en rolig førjulstid her i barnehagen i dagene som kommer. Med stemninger av julemusikk, tenning av lys og adventstid hvor budskapet blir formidlet på barnas nivå. Vi gleder oss alle til denne førjulstid. Semsløkka Barnehage er et godt sted å være og vi må takke alle dere foreldre, som har så flotte barn. Liz Milton virksomhetsleder


JULEKONSERT Sem kirke fredag 17. des. kl.19.00 Medvirkende: Tønsberg barne- og ungdomskor, dir. Ellen Marie Fredheim Tønsbergs sangforening, dir. Svein Tore Ringøen Tonny Krokengen, orgel Billetter

JULEKONSERT I Sem kirke søndag 19. des. kl.18.00 Et stort kor med elever fra Barkåker, Hogsnes og Sem skoler fremfører julemusikalen ”EN GLEDE FOR HELE FOLKET” Kirkemusikalsk utvalg i Sem menighet har i høst invitert elever i 4-6 (7) klasse fra Barkåker, Hognes og Sem skoler til et samarbeid om å øve inn og fremføre julemusikalen ” En glede for hele folket” i Sem kirke. Musika-

len henter sin fortelling fra juleevangeliet og er laget av Alf Georg Østebrøt. Dette er en moderne musikal og er bygget opp av moderne rytmiske sanger / melodier, fremført av kor, solistroller og fortellerroller. Utvalget tror dette kan være et spennende samarbeidsprosjekt mellom kirke – skole, samt at elever fra de tre skolene vil møte hverandre og få en felles opplevelse. Initiativet er blitt godt mottatt hos lærere og elever ved skolene og rundt 50 barn vil samles i koret, en oppslutning utvalget er svært fornøyd

9

med. Innøvingen foregår ukentlig på de respektive skolene frem til en generalprøve og konsert i Sem kirke søndag 19. desember kl. 18.00. Musikalsk leder er Ragnar Berg Olsen og kantor Tonny Krokengen. I tillegg til musikalen vil vi på konserten synge kjente og kjære sanger som hører julen til. Fri entré. Kirkemusikalsk utvalg ønsker alle hjertelig velkommen til en flott julekonsert!


AlFred

Ungdomsklubber Ungdomsklubben Alfred Klubben møtes på Hogsnes oppvekstsenter, grendehuset hver fredag i oddetallsuker. Kl. 19.30 – 22.30. Vi har PS2, kiosk, gymsalen med ballaktiviteter, bordtennis. Samling rundt kl. 20.30 med kveldens gjest. Klubben er fra 7. kl. og oppover. Kontaktperson er Runhild W. Breen 33332868 / 92838317. Arr. Tønsberg Misjonskirke Hogsnesåsen www.tonsbergmisjonskirke.no Frik Frik hver fredag kl 19.30 for ungdomsskoleelever og eldre. Sjekk hjemmesiden http://www.smootown.no/frikerne/ for informasjon. Kontaktperson er ungdomspastor i Frikirken, Kristoffer Stokke. Mob: 91 85 01 23, Mail: kristoffer@getfocused.no Arr: Norsk luthersk frikirke i Tønsberg Kafe Quasimodo Lavterskeltilbud til ungdom fra 15 år og oppover i Kjelleren på Storgt. 52. Fredag kl. 15.00 – 21.00 Lørdag kl. 18.00 – 24.00 Kontaktperson for Quasimodo og Ung i Dom er diakon i Domkirken Bente Plassen tlf. 33311870 / 91540719 e-mail: b.plads@online.no www.quasimodo.no Sprell levende Misjonskirken har søndagsskole annenhver søndag kl. 11.00 – i partallsuker. Vi holder til i Bjellands- veien 16 (over Puls trenings-senter). For mer info, ring 984 00 616.

Søndagsskole

har hatt juleferie, men nå starter vi opp igjen fredag 21.januar!

(istedenfor ”sprell levende”).

Går du i 7.kl. eller på ungdomsskolen, så møt opp på Hogsnes skole klokka halv åtte (kl.19.30) og ta med 20,-kr til medlemskort! (Hvis ikke, koster det 5,-kr/gangen. NB! Medlemskort gir fordeler!)

Misjonskirken har søndagsskole ca. annenhver søndag kl. 11. Vi holder til i Bjellandsv.11. (over Puls treningssenter) For mer info kontakt Sidsel Heimvold på tlf. 984 00 616.

Alfred holder åpent annenhver fredag utover våren fram til og med 29.april. Vi har aktiviteter i gymsalen, bordtennis, SingStar, Guitar Hero III, BUZZ, spill, kveldens gjest, turneringer, konkurranser, medlemstrekning, Kreativ Kveld, kanskje vaffel/toast/pizzasalg – og selvfølgelig samling! Opplegget varierer fra gang til gang. Ungdomsteamet er dere ungdommenes påvirkningspunkt på AlFred, så hvis dere har noe dere gjerne vil arrangere (BadTasteparty, bowling, SingStarkonkurranse, salg av mat, danse-konkurranse etc), si ifra til Ungdoms-teamet og vær med å bestemme!! Gleder oss til å se dere, både nye og gamle fjes! Runhild Jan Egil Renate Kristine og Olaf

92838317 41324244 94368390 97025918 90583584

Datoene for våren 2011 er: 21.jan, 4.feb, 18.feb, 4.mars, 18.mars, 1.apr, 15.apr og 29.apr. Hilsen lederne på Alfred; Misjonskirken

10

www.tonsbergmisjonskirke.no

Juleverksted/barnepass lørdag 11.desember i Misjonskirken (Bjellandv. 16, over Puls), fra kl. 11-14. Her kan barna komme med eller uten foreldre og delta på diverse julehobbyaktiviteter. Det blir også servert et enkelt måltid. (Ingen betaling).

Familiespeiding i Tønsberg Misjonskirke. Vi er noen familier som nå har startet familiespeiding i Misjonskirken. Familiespeiding er ikke bare for kjernefamilier med mor, far og barn. Én eller begge foreldre kan være med barna – eller tante/onkel, besteforeldre… Voksne og barn skal sammen oppdage naturen, leke og lage mat. Vi møtes ca. hver fjerde søndag kl. 13 og drar ut på tur med ulike tema og til ulike mål i nærmiljøet. For mer info, se www.tonsbergmisjonskirke.no

eller kontakt Runhild W. Breen på e-mail: runhildwa@usa.net eller mobil 92 83 83 17.


Julegudstjeneste

JULETREFEST Torsdag 6. januar kl. 17:30 på Sem menighetssenter

2. JULEDAG 26. DESEMBER KL:11:00 Barkåker menighetshus

Sem menighets årsfest SØNDAG 13. MARS KL. 18:00 Sem menighetssenter      

Tale av sogneprest Dagfinn Bugge Underholdning Nytt om byggetrinn 2 – Sem kultursenter. Årsrapport og regnskap 2009 Påskjønning av frivillige medarbeidere Varm mat

Alle er velkomne! Påmelding innen 8.mars pga. matserveringen. Kirkekontoret tlf. 33 37 47 00 Arr: Sem menighetsråd

Mye juletregang Juleandakt Nissen kommer nok… Utlodning

Gudstjeneste v/ prest Frode Magnar Andersen

Ta med restene av julebaksten

Juletregang og kaffe etterpå.

Inngang: 20,- kr pr pers (maks 100 kr pr fam) Velkommen til små og store!

Vel møtt! Arr: Sem KFUK-M / Sem menighet

Førjulsgudstjeneste SØNDAG 19. DESEMBER KL. 11:00 Sem menighetssenter Gudstjeneste v/ sogneprest Dagfinn Bugge Husstyret serverer julegrøt etterpå.

Våren 2011 •

Sted: Sem Menighetshus/ Barkåker Menighetshus

Tid: Kl. 19:30 – 21:30

Datoer: 27. jan: 17. feb: 31. mar: 28. apr:

Velkommen!

BIBELGRUPPE PÅ SEM Bibelgruppa på Sem ble startet for femten år siden av Ingrid Hatlo. Den møtes siste fredag i måneden for åndelig og sosialt fellesskap. Hver gang gjennomgår de søndagens tekst og samtaler om den.

Barkåker Sem Barkåker Sem

Velkommen til Fellesskap, Sang og kveldsmat

Arr: Sem menighet

Anne Berit Andersen

11


Annes julebok Anne Martea Rudland Larsen har laget julebok basert på figurene til julekrybbe. Hun sier det begynte da hun ble fadder til 3 jenter på omtrent samme alder. Hvert år i flere år har de fått en figur. Den skrev hun litt om og satte fortellingen i plastlomme i en perm. Anne Martea passet på å lage en perm til seg selv også, for å følge med. Annes julebok ble det! Hun forteller at desember var en travel måned for henne. I tillegg til andre gjøremål lagde hun nye figurer og skrev nye historier med tegninger til. I siste liten kom pakkene av gårde med posten. Og gladbeskjeden kom: ”Vi fikk pakken til jul!!” Boka er historiene rundt figurene i julekrybba. Hun har hentet bakgrunnsstoff der hun har kommet over det, forteller hun. Noe har hun måttet lese mellom linjene for å finne ut av, for eksempel om Maria. Noe er ren diktning og noe er hentet fra forskning. Hvordan oppsto ”Betlehemsstjerna”? Fadderbarna har jo vokst seg til. Gått over fra å være barn til å bli ungdommer. Dette har Anne Martea tatt hensyn til, sier hun. Hun har tilpasset stoffet til ulike alderstrinn og etter hvert lagt mer opp til undring. Hva er det så hun ønsker å formidle med den? Forfatteren og kunstneren forteller at hun er opptatt av å sette Jesu fødsel inn i sammenheng med Bibelen og dens utbredelse i verden. Alle som har hørt fortellingen må ta stilling til den. Og så håper hun at julekrybba fortsatt tas frem og at ”Benjamin Gjetergutt” blir husket på. Han som var så liten og så redd for engler. Hadde jo ikke sett slikt før..! Eller vismennene som tydet stjerner og var reflekterte personer, eller andre.. Boka er jo bare håndlaget i noen få eksemplarer. Men Anne Martea på Barkåker håper det kan bli en mulighet for å få gitt ut flere. Vigulf Sollie Se ill. på forsiden.

undertegnede har fått rollen som guttungen… I alle år er det kanskje gjennom diakonatet at Ellinor Rise har blitt kjent. Utallige er de samlinger hun har ledet. Men hun er snar med å fremheve alle de hun samarbeider med for å få til slike vellykkede arrangementer.

Ellimor –sier du, og tenker at Semstikka har begått en trykkfeil. Men det stemmer ikke. Ellinor heter hun – Ellinor Rise. Men hun har fått tilnavnet Ellimor fordi hun er mor for så mange. I sin tid ble hun kalt ”Mor Barkåker”. Men det er så mange flere enn folk på Barkåker som kjenner trygghet og varme fra Ellinor at n-en fort blir til m. Ellimor. Og mange har det blitt som har møtt henne. Enten gjennom arbeid blant barn og unge. Eller blant mennesker som har levd en stund. Hun forteller at like etter at de hadde flyttet til Barkåker tok hun med barna til søndagsskolen. Da var det en leder der som priste Gud og takket for at man hadde fått ny leder. Det var ikke akkurat slik Ellinor hadde tenkt seg det. Men slik ble det. I 36 år ledet hun søndagsskolen på Barkåker. Videre ledet hun samtidig Yngresklubb for barn på hverdagstid. Og hun jobbet i barnehage. En egen bakke har hun fått oppkalt etter seg. Den går fra Barkåker skole og barnehage til Nedre Fjellterrasse, der hun og Arne bodde i mange år. Bakken kalles for Ellinorbakken. Mange av konfirmantene hun har møtt vet hvor den er. Det siste tilskuddet på stammen til treet for arbeid blant barn og unge er Babysang. Der har hun vært mammamammamamma for opptil 7-8 babyer av gangen. Hun har jo ingen egen baby lenger, forståelig nok, men da går det jo an å bruke ei dokke. Og

12

Røret til øret Mange ganger, når man prøver å ringe til Ellinor, så er linja opptatt. Da er det et menneske hun er hjelper for. Ved lytting, veiledning, ved trøst og oppmuntring, eller ved forbønn. Ellinor er et menneske som har valgt å være en tjener for andre. Hun forteller gladelig om sin kjærlighet til Jesus og hans kjærlighet til henne, ja, oss alle. Hennes øyne stråler når hun kan fortelle hva Jesus betyr. Etter at hun og Arne var nygifte, opplevde de en radikal vekkelse i sitt liv. Før det hadde hun jo trodd på Jesus. Men nå ble han så mye mer levende, synes hun. Det passer godt at hun heter Ellinor. ”Gud er mitt lys” betyr det. Familien og livet ellers Mye mer kan legges til av alt Ellinor har vært og betydd og gitt og opplevd med Gud. Men da måtte Semstikka hatt eget temanummer. Men jeg måtte love å få med at familien setter hun høyt. Det var vondt å miste ektemannen Arne for noen år siden. Men det betyr mye å få være sammen med de fire barna sine (3 gutter og 1 jente) og deres familier. Det første oldebarnet kommer omtrent samtidig med Semstikka. Og så liker hun å gjøre huslig arbeid mens hun lytter til P1 eller Radio Øst. Pensjonist – med måte.. Selv om Ellinor fra nyttår slutter i lønnet arbeid, tror vi neppe at hun setter seg i godstolen og sier ”Dett var dett”. Nei, hun gir seg nok ikke så lett, kjenner vi henne rett. Til det er hun for sprudlende og for opptatt av å være et varmt troende medmenneske. Men det er fint om man gir henne mulighet til å puste ut. Det har hun så fantastisk fortjent. Tusen takk Ellimor!! Vigulf Sollie


JARETEIGEN SANITETSFORENING I denne utgaven av Semstikka er det Jareteigen Sanitetsforening som skal få presentere seg. Foreningen er gammel og ærverdig, feiret 80 års jubileum for tre år siden. Norske kvinners Sanitetsforening er hovedorganisasjonen de er tilsluttet. Medlemmene vet hva det dreier seg som når vi snakker foreningssaker. Her ligger mye erfaring og slit, damer som i generasjoner har lagt ned mye arbeid for å hjelpe andre mennesker. Organisasjonstanken ligger dypt forankret i sjela. - Vi prøver så godt vi kan, sier Unni Fevang. Hun leder foreningen, og medgir at utsiktene for foreningen ikke er ubetinget lyse. Rekrutteringen er et stort problem, noe naboforeningene også sliter med. Selv om de har ca 30 medlemmer, er alle eldre. Hver første onsdag i måneden har de medlemsmøte. Visstnok var det uenighet som førte til at Jareteigen og Barkåker har hver sin forening tross geografisk nærhet. - Ungdommen er ikke opptatt av saniteten, de har det så travelt med barn og andre ting. Organisasjonsarbeid som støtter andre i samfunnet appellerer ikke så mye til de unge. Jareteigen Sanitetsforening har eget hus, noe ikke så mange andre foreninger kan skryte av. Et hønsehus ble ombygd for ca 50 år siden og er i dag Jareteigen Sanitetsforenings klubbhus, men det krever sitt. Utleievirksomhet er en kjær inntektskilde, ja Unni fortel-

ler at til konfirmasjon er det bortbestilt to år fram i tid! - Vårt hovedformål er å samle inn penger til bl.a. kreftsaken og reumatikere. På høstfesten går alle pengene uavkortet til kreftsaken. Ved slike arrangement er selvsagt alle velkomne. Dessuten blir naboforeninger invitert. Dessuten arrangeres både julemøte og nyttårsfest. Midler som samles inn sendes i hovedsak til saniteten sentralt og blir i høy grad brukt til forskning. Unni Fevang er også stolt av at det er gudstjeneste på sanitetshuset deres én søndag i advent. Dette året er det 12. desember som er dagen, og da kommer sokneprest Dagfinn Bugge sier hun stolt. Etter gudstjenesten er det selvsagt kirkekaffe med hjemmebakte kaker! Salget av bjørkeris står sanitetsforeningen for. Mye penger samles inn på denne måten. Unni er ikke sikker på hva som er ideen bak det hele, men salget forgår i forbindelse med fastetiden i kirkeåret. - Hva får du igjen for å engasjere deg i frivillig arbeid? - Det blir mye ”arbe” med det, men jeg liker å engasjere meg i frivillig arbeid. Dessuten har jeg erfaring fra politisk virksomhet som kommer godt til nytte også i frivillig arbeid. Da sier jeg takk for praten. Kjell Horpestad

13

Får du ikke Semstikka? Kontakt: Inger Marie Andersen Mob. 410 46 934 E-post: inger_andersen@hotmail.com


Det var nok bløtkaka som tydeligst viste at denne helt særegne kafeen i Teie kirke har holdt det gående i hele 15 år. Her dukket vår egen biskop opp med bispekåpe, her kom leder for Fellesrådet på Nøtterøy og tre menighetsrådsmedlemmer og en diakon – noen hadde gått til fots, andre ble kjørt eller noen hadde egen kjøredoning. Alle klar til å feste og markere at dette har vi holdt på med i 15 år. Og noen av de som var til stede den 15. oktober 2010, de hadde faktisk vært med på den aller første samlingen også! Snakk om utholdenDiakon Dag på Nøtterøy i fri bevegelse het. Men ingen samling uten våre faste sanger, med bevegelser som rister løs og setter fart i blodsirkulasjonen. For ikke å snakke om ”konserten” der alle får opptre med sitt instrument til flott pianofølge fra Ingunn, leid inn for anledningen. Like naturlig er det at vi hilser på hverandre og her er det ikke vanskelig å huske navn, for vi bærer navnskilt hele gjengen. Forskjellige er vi som kommer, noen kunne vel snakke i ett sett, andre har langt færre ord, noen uttrykker seg på annet vis – men vi kan smile og glede oss sammen – og sette pris på hverandre. Pølsekjelen var nok den største de har i Teie kirke, og stappfull var den. Etter endt servering var det få pølser som svømte i pølsevannet, og lompene og brødene var nesten blåst tomt. Hvem har ikke en ekstra mage for dessert eller kake, og ikke minst marsipan-kake fra lokalbakeren og kaffe? For øvrig tok Nøtterøy Fellesråd og dekket hele gildet! Sånt er raust og vi takker Knut & Co! Så kom avdeling for gratulasjoner og takk – de som hadde hatt fød14

selsdag siden sist, fikk hver sin blomst. Denne dagen ble spesiell for Anlaug Wold, som var en av dem som startet denne kafeen. Hun takket for seg i styret og ble behørig hedret og takket for sin trofasthet og sitt engasjement. Gull verdt! Ekstra høytid ble det i kirkerommet hvor biskopen tok imot oss ikledd bispekåpen for Tunsberg Bispedømme. Hun delte med oss sine tanker om å være barn i Guds rike, til små kommentarer underveis fra benkeradene. Lys ble tent og vi sang både om gleden i Guds hus og tryggheten i Guds hånd. Så kunne vi avslutte denne 15-års markeringen og takke både medarbeidere fra våre 7 menigheter i Tønsberg og på Nøtterøy, og Gud for at vi har kunnet ha dette særegne tilbudet til de mange i våre kommuner som har nedsatt funksjonsevne og som slutter så trofast opp om samlingene. Bjørn-Eddy Andersen For styret

Åse R. Fuglestrand - leder


bilder og pratet bl.a. med leirsjef Gunvor. Hun syntes det nok var mye ansvar å være leirsjef, men spennende også. Men når hun ikke skal tenke konfirmanter og kirkejobb er det de tre barna og mannen hennes som får mye oppmerksomhet. Det ble underholdning om kvelden og vandring i mørket. Bibelske personer ble gestaltet av ledere. Peter, Nikodemus, Maria, kvinnen ved brønnen. De viste på hver sin måte ulike ledd i gudstjenesten.

Foto: Vegard Harm Antonsen Stemningsfoto fra leiren. Helgen 15.-17. oktober var det stor leir for ungdomsledere og konfirmanter. I et strålende vær! Ungdomslederne møtte fredag kveld og hadde sine samlinger der de forberedte leir og ble sammensveiset. Det merket vi på selve konfirmantleiren. Uten deres flotte innsats hadde ikke leiren blitt like god som den ble.

Ja, ikke barer hører, men også ser, føler, kjenner. Til sammen utfyller sansene begrepet slik det skal forstås: ”vi tilhører noe felles”. Det var morsomme leker samt undervisning om det å tilhøre. Etterpå kunne man delta i aktiviteter. Padle kano, spille volleyball, bruke kjempehuska osv. Og tre gutter var med og lærte litt om media. De tok

Det ble servert suppe, og det ble holdt ”skumringsstund” i kapellet, før man skulle gå til ro. Så kan man diskutere hvor mye ro det ble den natta.. Det ble en flott gudstjeneste og finfin avslutningssamling. Vi håper at alle fikk et positivt minne. Til alle lesere av menighetsbladet: Veldig fint om dere ber for konfirmantene og deres familier, og oss som har ansvar for dem. Vår bønn og håp er at de får et nært og godt forhold til Jesus. Han som er veien, sannheten og livet.

130 konfirmanter (ca ) fra Barkåker, Sem, Hogsnes, Vear, Stokke, Skjee og Arnadal møttes til vel ett døgn med mye innhold. De ble møtt med gudsord og kjærlighet på pinne på sengene sine. Fikk anvist sine rom og fikk vite hvem de skulle bo sammen med. Stort sett gikk det fint å få det til. Men det er et svært apparat!! Så fulgte bli-kjentsamling med rap (”ræpp”) og ”alle sammen reiser seg”. Det var gruppesamlinger deretter hvor deltakerne var satt sammen fra flere menigheter. Skummelt..? Nåvel, det årna sæ..  Videre fulgte måltid og temasamling. ”Vi hører sammen”, var tema for leiren. Gunvor Falke var leirsjef. Foto: Vegard Harm Antonsen

15

Vigulf Sollie


på Grendehuset, hvor drama-gruppa viste noen scener fra syngespillet ”Løsører eller andre løsninger”. Så var det ”gavedryss” etter utlodningen.Vi hadde fått mange flotte gaver, gitt av det lokale næringslivet, og her ble det mange fornøyde vinnere. Overskuddet, kr. 3.187,-, i forbindelse med salg i kiosk og salg av lodd var på forhånd øremerket Røde Kors, som gave til flomrammede i Pakistan. Åsen for alle-dagen ble arrangert for 3. år på rad. Den er ment å være en hyggelig dag for alle unge og gamle i vårt flotte område, med skolen som arena, hvor vi trår til med ”dugnads-innsats”, og hvor vi alle kan være med på å bestemme innholdet. Arrangører er Tønsberg Misjonskirke, velforeningene og FAU v/skole og barnehage. G.Søgård

Årets ”Åsen for Alle” ble arrangert, 12.september, på en av høstens vakreste og mest solfylte søndager. Det var godt og varmt, og mange møtte opp til en hyggelig dag i skolens amfi. Noen hadde tatt med grillmat og andre koste seg med kaker, vafler, kaffe og brus som ble solgt i kafèen. Det var leker for små og noen store, og nytt av året var ”hoppeslottet”. Det fine været til tross, så ble alle med inn

Barna står ved lykkehjulet og venter spent på at hjulet skal stoppe. Rundt halsen har de et pepperkakehjerte de har tatt en bit av. Hjertene er det en av de unge i menigheten som har bakt. Flere unge har vært med og bakt brød og rundstykker. De går unna som varmt hvetebrød! UNGE OG GAMLE – OM HVERANDRE En gang i året er det julemesse på Sem. Det er en egen stemning når du kommer inn på Menighetshuset denne dagen. Kaffelukta møter deg i døra. På kjøkkenet står eldre kvinner og steker vafler og danderer kakefat. De unge guttene selger pølser og lompe. Det gjør også loddene. Husstyret takker herved handelsstanden på Sem som årlig bidrar med flotte gevinster. Og til deg, kjære leser, velkommen til julemesse neste jul! Anne Berit Andersen

16

Semstikka nr.4/10.  

Gudstjenesteliste og slek- ters gang. Side 5 Faste aktiviteter. Side 6 Menighetsrådets hjørne. Side 8 Kantorens hjørne side 9 Faste spalter...