Page 1

Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal

Informasjon

Nr. 7 desember 2010 - 9. årgang

Ila Auto og GospelkoREt med konsertturné

God jul!

t

5

ad

side

bl

Mysterier for 7- og 8-åringer

Y T e T

3

RE Sn u N

side


RE KIRKEKONTOR

Kommunehuset, 3174 Revetal Åpningstider: Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00 • Tlf.: 33 06 10 00 • Fax: 33 06 15 45 Kirkeverge: Per Astrup Andreassen 33 06 15 41 • 486 00 380 per.astrup.andreassen@re.kommune.no

Trosopplærer: Hilde Heitmann 997 36 710 hilde.heitmann@re.kommune.no

Sekretær: Fredhild Janette Einang 33 06 15 49 • 905 24 410 fredhild.einang@re.kommune.no

Kantor: Truls Gran 908 34 745 trulgran@frisurf.no

Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn og hører klokkene kime nå ringes julen inn

Sogneprest: Nils Øyvind Kjøl 33 06 15 44 • 928 90 669 nils.kjol@re.kommune.no

Kantor: Bjørn Vidar Ulvedalen 467 646 76 vulveda@online.no

Englene synger høyt i kor synger om fred på vår jord verden var aldri helt forlatt en stjerne skinner i natt

Sogneprest: Sølvi Kristin Lewin 33 06 15 40 • 992 32 148 solvi.lewin@re.kommune.no

Kirketjener i Ramnes og Fon: Lars Bjune 993 85 464

Menighetsleder: Sjur H. Askjer 900 63 583 sjuraskjer@gmail.com

Kirketjener i Våle: Per Mørck 951 62 741 phe-moer@online.no

Underv. leder: Randi Anne Skårdal 33 06 15 46 • 913 13 385 randi.skardal@re.kommune.no

Kirketjener i Undrumsdal: Karl Anders Bråten 913 18 084 • kabraate@online.no

Diakon: Ole Hafell 33 06 15 42 • 934 01 955 ole.hafell@re.kommune.no Menighetsrådsledere: Fon menighet: Tor Vilhelm Bue • 952 46 208 • to-bue@online.no Revetal menighet: Stephen Reid • 934 16 757 • retttilstephen@gmail.coml Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • tosfinne@online.no Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • kabraate@online.no Vivestad menighet: Solveig Haugan Jonsen • 907 22 711 • solveig.elg@gmail.com Våle menighet: Heidi Myhre • 957 71 536 • ingemyh@online.no Re kirkelige fellesråd: Leder: Ragnar Bjerknes • 952 40 228 • ragbje@online.no Leie av Våle menighetshus • Tlf. 33 06 15 49 Re menighetsblad • 33 06 10 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319 Sats: Print Konsult, Andebu Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret Nettside • www.re.kirken.no Forsidefoto: BarnekoREt. Hør dem i Vivestad kirke den 12. des. Foto: PAAEn stjerne skinner i natt

Miljømerket trykksak 241 749

Print Konsult, Andebu

Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

En nyfødt kjærlighet sover nå er guds himmel nær vår lange vandring er over stjernen har stanset her Englene synger høyt i kor synger om fred på vår jord verden var aldri helt forlatt en stjerne skinner i natt Se himmlen ligger og hviler på jordens gule strå vi står rundt krybben og smiler for vi er fremme nå Nå kan vi drømme om den fred som vi skal eie en gang for dette barn har himmlen med og jorden fylles med sang ~Eivind Skeie / Tore W. Aas~


GospelkoREt sammen med tre av medlemmene i Ila Auto; f.v. Kristoffer Iversen, Kay Arne Sulutvedt og Stein Are Fevang. foto: Per Astrup Andreassen

Ila Auto og GospelkoREt med konsertturne Banjo, mandolin, vaskebrett og dobro førte til at pop og rock ble skjøvet til side og honkey-tonk og bluegrass ble toneangivende for gutta i bandet Ila Auto. Nå skal bluegrass forenes med gospel når vinnerne av Spelemannsprisen i 2006 innleder samarbeide med GospelkoREt fra Re. Tekst: Per Astrup Andreassen Det ligger an til å bli noen spennende konserter når Ila Auto, som er kjent for å blande tradisjonsmusikk med egne sanger, skal ha konsert med GospelkoREt. Miksturen av sørstatsnostalgi sammen med svingende gospel fra GospelkoREt vil nok skape noen helt spesielle konserter der det skal bli vanskelig å sitte stille.

med piano, men nå er det også med banjo, bass, gitar med mer. På spørsmål om det blir stilbrudd for koret svarer Truls at gospel og bluegrass har de samme røttene og sånn sett ligger nært i stil.

Fire konserter

Samarbeidet kom til etter et initiativ fra Vivestad menighetsråd, som ønsket en konsert med Ila Auto i kirken, siden et av medlemmene er fra Vivestad, i tillegg til en fra Høyjord. Ila Auto ønsket imidlertid å trekke inn et kor og endre på repertoaret. Dermed ble GospelkoREt samarbeidspartner i forbindelse med prosjektet. Det er planlagt fire konserter på fire dager. Dato er ikke fastsatt, men mars 2011 er målet. Det er heller ikke satt opp hvor konsertene skal være, men Vivestad kirke er en selvfølge.

Spennende samarbeid

-Dette blir helt klart noe man kan trampe takten til - ja, nesten umulig og ikke gjøre det sier Truls Gran, leder for GospelkoREt. Han har nettopp vært med på den andre av øvelsene med koret og Ila Auto. – Dette er spennende og noe helt annet enn det vi er vant til, sier Truls. Vi øver kun 


Lydbok som julegave KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte satser på økt salg av lydbøker ved også å henvende seg til seende. Nå håper de å kunne appellere til julegavehandlende publikum. KABB har et offentlig godkjent bibliotek som først og fremst har ansvaret for å låne ut kristen litteratur til blinde og svaksynte. I dag er i underkant av 3000 titler tilgjengelig for utlån. Det siste året har KABB lånt ut ca 10 000 bøker. Utlånsordningen finansieres delvis av kulturdepartementet. Samtidig har KABB en avdeling som selger lydbøker til seende. -Foreløpig har vi ca 100 titler og vi arbeider med å utvide antall titler for salg, sier nestleder Inger Slang. Lydboka kan du lese (det er det heter) mens du gjør andre ting. Det er komfortabelt og lettvint at noen leser for deg. Er de i tillegg gode lesere, blir blir det en forsterkende faktor for leseopplevelsen. Lydboka kan gi lesetrøtte fornyet forhold til bøker og lesning. Så hvorfor ikke forsøke å gi bort en lydbok i stedet for en visuell bok? For mer info se www.kabb.no

Tanker i tiden

”Trekant” Ved sogneprest Sølvi Kristin Lewin I høst har det begynt en TV-serie på NRK3 som handler om seksualitet. Tre ungdommer skal utforske seg selv og muligheter for seksuell utfoldelse. Programmet har fått mye oppmerksomhet. Kanskje det ikke er så galt at NRK som en seriøs TV-kanal også kan være aktuell for ungdom. Det fins uansett mange muligheter for å finne ut det man måtte lure på via internett. Kanskje serien også er vel så mye opplysning for voksne: Her får vi en god innføring i hva slags informasjon og holdninger ungdom har fått servert i mange år. Serien utfordrer oss dermed til å tørre å snakke om disse tingene med våre ungdommer. Kirken er beskyldt for å være seksualfiendtlig og moralsk. I en kort kommentar vil jeg bare si at det er Gud som har skapt oss som seksuelle vesen. Han har skapt oss slik at vi kan oppleve gode ting, vi kan oppleve kjærlighet og tiltrekning til andre. Dette er en gave vi kan glede oss over og ikke skamme oss over. I programmet ”Trekant” handler det mye om teknikker og utprøving. Den enkelte overlates til selv å sette grenser for hvor langt en vil gå og med hvem. Kanskje programmet enda tydeligere burde holde fram moral og etikk, og at vi som mennesker har ansvar, ikke bare for oss selv, men også for andre. Den enkelte er ansvarlig for egne valg. Samtidig som Kirken ønsker å være en tydelig stemme. Med ja til seksualitet, forelskelse og kjærlighet, men også at det er en tid for alt. Gud har gitt oss bud for å hjelpe oss å leve rett. Sex hører følgelig hjemme innenfor ekteskapet, i rammer hvor man kan prøve og feile uten å bli avvist.

Heidi Stomberg blar i lydboklageret for å finne en pendlerbok til bilen.

Takk

En stor takk til alle som hjalp oss med loppemarked den 9. okt. på Våle menighetshus. Takk for lopper, grønnsaker, frukt, suppe og bakeverk, og takk til alle som stod på og jobbet! Det kom inn kr. 37.000,- til Sjømannskirken.Jeg leste en god artikkel av vår biskop; ”Kirken - aktuell i vår tid?” hvor også dette tema tas opp. Les et lite utdrag; ”Og Han vil oss vel. Derfor har han gitt gode retningslinjer for våre liv, livsbejaende retningslinjer som vil verne om det gode liv. Det kan vi trenge. I en tid der kjærlighet og samliv erstattes av konsum, der kjærlighetsakten erstattes av teknikker, løsrevet fra hengivelse, tilhørighet og forpliktelse, i en slik tid er mennesket blitt fattig. Og det er blitt ensomt. Inn i dette sier Kirken: ”Du er en helhet, du er menneske av kropp, sjel og ånd. Ta det på alvor når du forvalter din seksualitet. Det er ikke likegyldig for din ånd og sjel hva du gjør med din kropp:” Laila Riksaasen Dahl, Aktuell kommentar i Tønsbergs blad 12.11.10


Tårnagenthelg med mysterier Lørdag og søndag 29. og 30. januar 2011 inviteres alle 7- og 8-åringer i Re til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier i kirketårnet i Våle kirke. Sander Nåtedal (t.h. i bildet) er allerede spent på hva som venter. Tekst Ingunn Nåtedal Menighetene i Den norske kirke i Re inviterer denne helgen alle 7 og 8-åringer i Re til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal de løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og klokkene. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres i mange kirker i hele landet samtidig, og det kan bli så mange som 10 000 Tårnagenter til sammen.

Kirketårn og andre hemmelige steder

Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Barna skal få mulighet til å bli med

inn i kirketårnet i Våle kirke denne helgen. Kanskje skal de også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken?

Bibelens fortellinger

I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre.

Julemorgen på NRK Super

Tårnagenthelgen bygger på programmet Julemorgen på NRK Super. Fra 18. desember kl. 07:30 sendes det 10 episoder med Tårnagentene. Der blir barna kjent med Silje, Bendik og Markus som har en hemmelig klubb oppe i kirketårnet. De får mange ulike oppdrag som må løses. Klokkene oppe i tårnet er ganske spesielle. Det får Silje merke en dag…. Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Søndagskolen. Sett av helga og følg med på www.re.kirken.no. Der blir det lagt ut mer informasjon i desember og januar. Sander Nåtedal gleder seg til å bli Tårnagent. Silje og Ingunn Nåtedal i bakgrunnen.

Påmelding: Brev til barna skal komme i postkassa i begynnelsen av desember. 


Unge voksne kristne i Re God middag, samtale, latter, andakt og sang var hovedingrediensene da unge voksne kristne møttes til en kveld uten barn på menighetshuset lørdag 23.oktober. Etter stemningen å dømme skulle en tro at alle kjente hverandre godt fra før og kom fra samme menighet. Tekst Berit Sveen Horn, foto Heidi Brundtland Sannheten er at kristne fra flere ulike menighetssammenhenger var tilstede, og at de fleste traff mennesker de ikke har hilst på eller snakket med før. Selv om det sosiale var mye av målet, mistet ikke samlingen sitt viktigste fokus, som var Jesus. Etter initiativ fra en cellegruppe i Revetal/Våle menighet, med Marianne Hvale og Heidi Brundtland i spissen, ble det første gang for omtrent et halvt år siden invitert til en kveld for unge voksne kristne fra hele Re. Dette var så vellykket at en ny kveld ble arrangert nå i oktober, med like stort hell.

Lav terskel

Marianne og Heidi forklarer at både de og flere andre lenge har sett behov for en arena der unge voksne kristne kunne samles utenfor de ordinære gudstjenester, møter og menighetslokaler. Det er så viktig at vi kan samles fra alle de forskjellige grupperingene av kristne, for vi tror jo på samme Gud og har et felles mål, sier de. Behovet for en mer sosial og uhøytidelig kveld med lavest mulig terskel blir også påpekt. Å spise middag sammen har gjort samlingene avslappet og koselige, sier de. Noen fra den nevnte cellegruppa stilte opp tidlig og rigget til bord og dekking. Hans Anders Hvale sto klar for å lede forsamlingen gjennom kvelden. Middagen var bestilt fra Meny, så den duftende kyllinggryta slapp de stort sett travle arbeidende og småbarnsforeldrene å ta æren for.

Hverdagsprat og gruppearbeid

Denne gangen var det menigheten Oasen på Solvoll som sto for musikken og andakten; Heidi og Torkjell Halvor-

Gjenglemt i kirken En pose med håndkle, vannflaske og regnbukse ble gjenglemt etter tur til Langevann etter en gudstjeneste i sommer. Et par hansker er også gjenglemt etter en gudstjeneste i Ramnes kirke tidligere dette året. Kan hentes ved henvendelse til kirkekontoret. 

Livlig prat rundt middagsbordet når drøyt 30 ”unge voksne” i alderen 25 – 55 år møtes. sen dro i gang lovsangen med piano og gitar, og Reidar Gamst delte Guds Ord med de frammøtte. Han la vekt på hvor viktig det er at de kristne kan møtes hjerte til hjerte, selv om en ikke alltid er enige i alle ting. Det ble lagt opp til gruppearbeid med temaet”Visjoner for Re”, samt evaluering av konseptet ”unge-voksne-kveld”. Etterpå ble det delt felles fra gruppene, der både de små, hverdagslige tingene og de store, langsiktige visjonene fikk plass. Så var det endelig tid for kake og kaffe, etter at stekovnen hadde bestemt seg for å bli ferdig med paistekingen.

Orgelskole for alle Som mor så datter? Borghild Hillestad er et av de nye medlemmene i orgelskolen for voksne. Hun spiller fra før av saksofon og er korpsdirigent. Samtidig som hun har tatt over barndomsgården! Hun har fra før av utdannelse i instrumentmaking og agrokultur! Tonje (2) er hakk i hel... Det er fortsatt mulig for interesserte å melde seg på orgelskolen for voksne! Ta kontakt på tlf. 46 76 46 76.

Borghild og Tonje.


Gospelkonsert

Årsmøte

Søndag 21.11 var det ”Barnas gospelkonsert” i Våle kirke.

Årsmøte for Våle menighetshus blir torsdag 25.februar kl.19.00. Til behandling foreligger saker iflg. vedtektene. Det blir samtale om vedlikeholdsarbeider og en kaffekopp med “noko attåt”. Saker som ønskes tatt opp sendes styret v/Øivind Holmen senest 14 dager før møtet. Styret

Orgelbrus Har du lyst til å være med å bestemme?

Det lille koret med den store stemmen imponerte de i underkant 50 tilhørerne med svingende gospel-låter og vakre melodier av bl.a. Tore Aas. Med seg hadde de Jon Endre Røed Olsen som spilte gitar, Randi Guhildstad som var solist, Bjørn Vidar Ulvedalen som var dirigent og akkompagnatør, Bjørnar Langklep styrte lyden. Våle kirkes barnekor har tidligere fremført ”Visst skal våren komme”, denne suksessen skal vi gjenta til våren, så skynd deg og bli med i koret du også! Kontakt dirigenten på tlf: 46 76 46 76

Norsk kulturråd har bevilget hele 80.000,- kr. til en konsertserie kalt ”Orgelbrus”. Det er ønske om å ha konserter hvor amatører og profesjonelle kan opptre sammen i kirkene våre. Nå søker vi deg som kunne tenke deg å være med i en liten komité som ser nærmere på hva slags konserter dette skal bli. Kanskje skal vi invitere Kåre Nordstoga? Hvor, når og med hvem er noen av spørsmålene som jeg håper du kan være med å gi svar på! Konsertserien er tenkt holdt jevnlig over et par år. Mulighetene er mange! Kontakt kantor Ulvedalen på tlf. 46764676, eller mail: vulveda@online.no Bjørn Vidar Ulvedalen

Til Tromsø! 22. oktober satt Bjørn Vidar Ulvedalen (kantor i Re) og Kristian Heian (13 år) seg på flyet til Tromsø. Der møtte de 30 kirkemusikere fra NordNorge som var kommet på kurs for å lære om orgelundervisning for barn og unge! Dette ble en begivenhetsrik tur for Kristian. Han var med for å demonstrere den nye lærebokserien, ”Preludium”, som Ulvedalen har komponert. Kursdel- Kristian Heian. takerne ble mektig imponert over Kristians høye nivå og allsidighet på orgelkrakken. Etter å ha hørt, sett og opplevd dette var det mange som sa ”Nå vil jeg også undervise!”. Den store bestillingen på ”Preludium” etterpå, vitner om at det var mer enn tomme ord! I Tromsø kom vi dessuten til massevis av snø, noe Kristian ikke hadde noe i mot. Hotellopphold, besøk hos flykapteinen kan også nevnes! I år skal Kristian Heian være vikar for Bjørn Vidar Ulvedalen i Undrumsdal kirke på selveste julaften. Årets yngste?

JULEKONSERT MED

HENRIETTE MYHRE

SANG,

WENCHE HENRIKSEN ORGEL/PIANO, VÅRA KORET SANG

RAMNES KIRKE DATO: 10.12.2010 KL: 19.00 BILL: 220,BILLETTER KJØPES PÅ POSTEN HOS MENY REVETAL, OG I DØREN.
Restaurant Take away

Vi har eget

RN E Ø J H L L A B T FO ague, hampions Le eliga, Vi viser C Norsk Tipp , e u g a Le r Premie Spansk Liga all r fotb - Alt innenfo

Åpningstider man-lør 15-23 søn 13-23

Telefon 33 39 50 60 Olgar Dahlsv. 2, 3174 Revetal

T¬ 6ESTFOLDKORTET¬ER¬E PERIODEKORT¬FOR¬ALLE

2EIS¬SͬMYE¬DERE¬VIL¬I¬HELE¬6ESTFOLD¬TIL¬FAST¬PRIS

6ESTFOLDKORTET¬ER¬ET¬PERIODEKORT¬SOM¬ER¬SKREDDERSYDD¬TIL¬ALLE¬ALDERSGRUPPER¬OG¬REISEBEHOV ¬OG¬GJ’R¬DET¬ENKLERE ¬BILLIGERE¬OG¬MER¬mEKSIBELT¬¬ ͬBRUKE¬BUSS¬+ORTET¬FÍR¬DU¬KJ’PT¬PͬSALGSKONTORENE ¬OG¬DU¬FYLLER¬DET¬ENKELT¬OPP¬PͬBUSSEN¬¬3JEKK¬VKTNO¬FOR¬mERE¬SMARTE¬KORTL’SNINGER¬ -ED¬6ESTFOLDKORTET¬ER¬DET¬ENKELT¬OG¬BILLIG¬Í¬BRUKE¬BUSS

SMARTINGER¬BRUKER¬BUSS WWWVKTNO
Julehistorie fra Ilula i Tanzania I Tanzania lever en stor andel av befolkningen under fattigdomsgrensen. Bestemor Fineli har bestemt seg for å aktivt ta grep for å sikre familien en fremtid uten fattigdom. Gjennom deltakelse i en VICOBA-gruppe (Village Community Bank) har bestemor Fineli fått mulighet til å spare penger og ta opp små lån til å betale for en grønnsakshage og grisebinge. Nå klarer familien å holde den desperate fattigdommen på en armlengdes avstand. Gjennom lokale partnere i Tanzania støtter Kirkens Nødhjelp i dag over 1000 VICOBA-grupper med bankbokser, bøker til føring av transaksjoner, grundig opplæring og oppfølging. De fleste medlemmene er kvinner, og nye grupper etableres stadig. Tanken på å ønske seg noe til jul var fremmed for bestemor Fineli, og det å drømme om noe så selvfølgelig som elektrisitet er fremmed for oss. Men ønsket om å ha familien rundt seg i jula og ha god tid sammen, det deler vi.

Gi en julegave til Kirkens Nødhjelp På den måten kan Fineli og andre kvinner i Tanzania få muligheten til å investere i sin egen fremtid: Gi en gave på kontonummer 1594 22 87248 Ring givertelefonen på 820 44 004 (200,-) Eller kjøp en sparegris eller geit til noen du er glad i på www.gaversomforandrerverden.no
10


Kirkedemokrati i praksis Stina og Ole Harald Neergård er misjonærer i Mali, støttet av menighetene i Re. Arbeidet de driver er både praktisk rettet og menighetsbyggende.

Hva er kirken? På norsk brukes ordet kirke mest om bygningen man feirer gudstjeneste i, men faktisk er man slett ikke avhengig av noen bygning for å være en kirke! Det rette svaret er nemlig at Kirken er oss, alle vi som tror at Jesus er Veien, Sannheten og Livet. På fulani oppstår det ikke så lett misforståelser knyttet til ordet ”kirke”. Gudstjenestehuset kalles nettopp det: Gudstjenestehuset. For menighet bruker vi mest ordet ”forsamling” eller ”gruppe”: De troendes forsamling. Men kirke er de kristne fulaniene like fullt, som alle andre Jesus-troende i verden. Denne høsten har vi hatt mye fokus både på å være kirke, og på å bygge huset som kirken skal samles i rent fysisk.

Kirkedemokrati

De små menighetene våre er i utvikling, og både vi misjonærer og de lokale kristne ønsker at de skal ta skjeen mer i egen hånd. Derfor har vi nettopp hatt menighetsrådsvalg for aller første gang. Før vi gjennomførte valget av menighetsråd arrangerte vi to undervisningshelger, der overskriften på denne teksten var et av temaene: ”Hva er Kirken?” Det var Stina som fikk ansvaret for å undervise dette temaet, og spesielt i den ene menigheten nærmest haglet det med spørsmål og kommentarer når vi snakket om Kirken som et fellesskap av troende og Kirkens oppgaver i verden. Da er det moro å undervise! Bibelske lederidealer, hvilke egenskaper som er viktige når man skal sitte i et menighets-

Menigheten i Douentza feirer gudstjeneste mens de venter på nytt kirkebygg. råd og hva menighetsrådet faktisk skal gjøre, var andre temaer som var i fokus i løpet av undervisningshelgene. Nå har vi to menighetsråd med to menn og én kvinne i hvert råd, og vi gleder oss til å se dem i aksjon!

Bygge kirke

Selv om undervisningshelgene nok først og fremst utrustet menighetene til å ”være kirke” blir fysisk kirkebygging en av menighetsrådenes viktigste oppgaver i tida framover. Menighetene har allerede samlet inn penger til kirkebygg i fire år, og her i Douentza har vi allerede kirketomta klar. I fjor bestemte vi oss nemlig for å gjøre om en misjonærbolig til kirketomt, siden akkurat den tomta har en strategisk god beliggenhet. Bolighuset som var på tomta fra før var i

dårlig stand og mesteparten ble revet på dugnad i løpet av mai og juni. Nå må tomta ryddes skikkelig så det blir klart til bygging. I Sevaré har vi fått signaler fra kommunen om at menigheten kan få en gratis tomt av kommunen, så der smører de seg med tålmodighet og håper på et vedtak om ikke så altfor lenge. Før jul skal vi arrangere et møte med menighetene for å diskutere utformingen av de nye kirkebyggene, og så håper vi å kunne starte selve byggingen på nyåret. Det blir spennende om vi i familien Neergård rekker å oppleve vigsling av nytt kirkebygg før vi flytter til Norge igjen i juni! God jul og gode ønsker for 2011 fra Ole Harald og Stina

11


Nyttårsaften for ”voksne”

Nyttårsaften for familien

Velkommen til nyttårsarrangement for eldre og enslige på Våle gamle prestegård kl.18!

Velkommen til familiefest på Kleven grendehus kl. 18!

De som ønsker må gjerne starte markeringen med gudstjeneste i Våle kirke kl.17. Middag serveres kl.18:30 og etterfølges av kulturelle innslag, underholdning, allsang, kaffe og kaker. Vi avslutter kl.22. Pris for kvelden er kr.180 for voksne og kr.70 for barn under 12 år. MERK: Påmelding til kirkekontoret/ diakon Ole Hafell senest 5.juledag (29/12) kl.12. Tlf. 33061549 / 93401955

Det blir god mat, sang og musikk, underholdning og leker.

Skaperverkets dag i Våle kirke! Søndag 21.11 feiret man skaperverktes dag i Våle kirke. Da fikk vi høre Christine Johansen for første gang på saksofon. Hun er 16 år og synger også i Re Ten-Sing. Det var modig gjort å debutere som saksofonist i en gudstjeneste i en fullsatt kirke! Vi kommer til å få mye glede av hennes spill i tiden som kommer. Bl.a. julaften på Røråstoppen skole!

Christine Johansen.

Takk til ”Bitten”! Den 28. oktober hadde Brit Wenche Brennhovd, Bitten, sin siste arbeidsdag på kirkekontoret. Det ble 14 år som sekretær og en god støttespiller for alle på kirkekontoret. Bitten har vært en flott medarbeider som har greid å skape et godt miljø rundt seg til glede for medarbeidere og brukere av kontoret. Hun startet i Våle kirkelige fellesråd i 1997 og gikk ved kommunesammenslåingen over til Re kirkelige fellesråd. Bitten ble feiret med kake og gaveoverrekkelse og fikk med seg mange godord fra kollegaer. Takk for en flott innsats! 12

Spørsmål/påmelding innen 20. des til: Berit Horn: 472 56 523 Ingunn Nåtedal: 932 46 368 Marianne Hvale: 952 23 410 Heidi Brundtland: 932 81 799 Pris: ca. 250 pr. familie

Ny alterduk Fon kirke har fått en vakker alterduk brodert i hardangersøm. Mange timers innsats ligger bak et slikt stort arbeid, og mange kan Ny alterduk i Fon. glede seg over et vakkert syn på kirkens alter. Menigheten og menighetsrådet takket for den vakre gaven, da den ble tatt i bruk til konfirmasjonsgudstjenesten i juni. Det er en av bygdas egne, Olaug Klausen, som har stått for arbeidet. Det er mange måter å gjøre dugnad på, og dette er en flott del av all dugnadsinnsats som blir gjort for kirken og på kirkegården. Hjertelig takk til Olaug for den flotte gaven som vil glede kirkegjengere i Fon i mange år framover!


Til ettertanke

Tanker ved en julekrybbe Hvert år møter blikket vårt det samme, i utallige utforminger og variasjoner: Stall, krybbe, mor med nyfødt barn, far i bakgrunnen, lysende stjerne, gjetere, sauer. Av: Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg

Ingen barselstue i verden er fremstilt så mange ganger og på så mange måter. Intet annet motiv har fått tilsvarende innpass som pynt i de tusen hjem. Vårt øye møter juleevangeliet. Og vårt øre møter det: ”Det skjedde i de dager…” Hva sier julens fortelling oss i våre dager? Den roper ut:

Det er noen der!

Tilværelsen rommer en åndelig dimensjon; Gud finnes! Juleevangeliet forteller at vår verden ikke er en tilfeldighet, og at livet ikke har oppstått på en slump. Det innebærer at heller

ikke vi skyldes en slump. Vi er en del av en Gud-villet verden. Det finnes en som har alt i sin hånd. Julens fortelling har mer å si:

Det er noen her!

Barnet i krybben er her! Her i vår verden! Han er ikke her bare som et barn, men som en som har levd sitt liv, gjort sin gjerning, dødd sin død – og - oppstått fra de døde! Barnet i krybben er Gud som ble menneske! Han er med oss alle dager. Han som sonet vår synd vandrer med oss, lider med oss, gir hjelp til livsmestring og håp over våre liv. Juleevangeliet er budskapet om en Gud som elsker oss så høyt at han ga sin Sønn. I julen utfordres vi til å tro det! Vi kalles til å knele ned ved julekrybben og undrende ta dette inn: ”Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.”. (Salmer 1997 nr 2) Gledelig jul!

Tenn lys!

Nå stråler alle de fire lys for ham som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Julekonserter

Julens gudstjenester

Vivestad kirke. Vi synger julen inn. 12. des. kl. 18.00. BarnekoREt og solister. Kantor Truls Gran spiller. Andakt.

Røråstoppen skole kl 14.30

Ramnes kirke. 10. des. kl. 19. Henriette Myhre m. fl. Billetter ved inngang kr 220,-

Våle kirke. 14. des. kl. 19.00. Konsert med Gla’gjengen Janitsjar. Andakt.

Julaftens familiegudstjenester: Vivestad kirke kl 14.00

Undrumsdal kirke kl 14.30 Ramnes kirke kl 16.00

Ramnes kirke. 16. des. kl. 1930. Konsert med Blågjengen.

Våle kirke kl 16.00

Våle kirke. Vi synger julen inn. 19. des. kl 18.00. VåRakoret, Våle kirkekor, Våle kirkes barnekort. Andakt.

1. juledag Ramnes kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd Våle kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd

Ramnes kirke. Vi synger julen inn. 19. des. kl 18.00. Familien Helgestad, Line Knudsen m.fl. Andakt. Fon kirke. Vi synger julen inn. 20.12 kl 18.00: Konsert ved søsknene Bue. Fakkeltog til Krakken

2. juledag Fon kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd

13


Slekters gang DØPTE

RAMNES KIRKE

24.10 Fabian Leander Litlekalsøy Hynne 24.10 Isabella Bøe Pukerud 24.10 Lykke Lindboe 21.11 Theodor Langjordet Gran 21.11 Mikkel Østlie Laugen REVETAL MENIGHET RØRÅSTOPPEN SKOLE

31.10 Julie Lorentsen Løkenhagen 14.11 Julian Edison Jacobsen 28.11 Andrine Solhaug VÅLE KIRKE

24.10 Aron Leander Grønvold 24.10 Mia Oline Vinar Aasestrand 21.11 Adrian Grimsrud

21.11 Ingrid Bøe Røste 21.11 Lykke Asdal 21.11 Aadne Førsund Hjelmtvedt 21.11 Amalie Holtung Svartangen

VIGDE

RAMNES KIRKE

20.11 Tone Oshaug og Torstein Andreas Narheim FON KIRKE

23.10 Sidsel Kari Elise Sveia og Jan Oddvar Thorsen

DØDE

RAMNES

21.10 Georg Skjeggestad 27.10 Molly Hessner 09.11 Astrid Kamilla Sørensen UNDRUMSDAL

Stensenteret AS

33 33 36 69

Alt innen skifer/naturstein - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Bred erfaring

18.10 Kari Grude Hisdal 29.10 Bjørn Andreas Hofstad VÅLE

06.10 Grethe Johanne Brekke 02.11 Petra Dorthea Bredegg

Kirkeskyss Tjenesten er gratis. Bruk den! Fon menighet. Henvendelse til: Tor Vilhelm Bue Berit Aanderaa Harald Solberg Berta Gunnerød Kristen Solberg

tlf. 33 39 74 31 tlf. 33 39 76 37 tlf. 33 39 74 17 tlf. 984 46 489 tlf. 411 00 463

Ramnes menighet. Henvendelse til: Leif-Kåre Lauritsen Solveig B. Myrstad Fredrik Bogstad Synnøve Finnerud

tlf. 33 39 65 98 tlf. 33 39 66 98 tlf. 33 39 60 39 tlf. 33 39 68 12

Undrumsdal menighet. Henvendelse til: Karl Anders Bråten tlf. 33 06 30 55 Vivestad menighet. Henvendelse til: Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711 Våle menighet Kirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30 Fra Våletun ca. 10.40

www.steinriket-tonsberg.no

14


Gudstjenester, møter og arrangementer Gudstjenester 12.12 Røråstoppen skole kl. 11.00: Familiegudstj. 19.12 Re sykehjem kl 11.00: Nattverdgudstj. 19.12 Våle kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Andakt ved Nils Øyvind Kjøl. 19.12 Ramnes kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Andakt ved Sølvi Lewin. 20.12 Fon kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Konsert ved søskenene Bue, andakt ved Ole Hafell. Fakkeltog til Krakken 24.12 Krakken kl kl 10.30: Juleevangeliet. 24.12 Vivestad kirke kl 14.00: Familiegudstj. 24.12 Røråstoppen skole kl 14.30: Familiegudstj. 24.12 Undrumsdal kirke kl 14.30: Familiegudstj. 24.12 Ramnes kirke kl 16.00: Familiegudstj. 24.12 Våle kirke kl 16.00: Familiegudstjeneste 25.12 Ramnes kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd 25.12 Våle kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd 26.12 Fon kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd 28.12 Kleven grendehus kl 17.00: Juletrefest med andakt 31.12 Våle kirke kl 17.00: Gudstjeneste 01.01 Ramnes kirke kl 12.00: Høymesse 09.01 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste 09.01 Undrumsdal kirke kl 11.00: Gudstjeneste 16.01 Våle kirke kl 11.00: Gudstjeneste 23.01 Fon kirke kl 11.00: Gudstjeneste 23.01 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste 30.01 Ramnes kirke kl 11.00: Gudstjeneste 30.01 Vivestad kirke kl 19.00: Gudstjeneste 30.01 Våle kirke kl 11.00: Gudstjeneste 02.02 Re sykehjem kl 17.00: Nattverdgudstj. 06.02 Røråstoppen skole kl 11.00: Gudstjeneste 06.02 Undrumsdal kirke kl 11.00: Gudstjeneste 13.02 Ramnes kirke kl 11.00: Gudstjeneste 13.02 Våle kirke kl 11.00: Gudstjeneste Konserter 10.12. Ramnes kirke kl. 19.00. Henriette Myhre. 12.12 Vivestad kirke kl. 18.00: Vi synger julen inn. Konsert med BarnekoREt og solister. Kantor Truls Gran spiller. Andakt. 14.12 Våle kirke kl. 19.00: Konsert med Gla’gjengen Janitsjar. Andakt. 16.12 Ramnes kirke kl. 1930: Konsert med Blågjengen. 19.12 Våle kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. VåRa-koret, Våle kirkekor, Våle kirkes barnekort Andakt ved sogneprest Nils Øyvind Kjøl. 19.12 Ramnes kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Familien Helgestad, Line Knudsen m.fl. Andakt ved sogneprest Sølvi Lewin. 20.12 Fon kirke kl 18.00: Vi synger julen inn. Konsert ved søskenene Bue, andakt ved diakon Ole Hafell. Fakkeltog til Krakken Arrangementer 28.12 Kleven grendehus kl 1700: Juletrefest med andakt 30.12 Brårsenteret kl 18.00: Juletrefest 31.12 Kleven grendehus kl 18.00: Familietreff 31.12 Våle gamle prestegård kl 18.00: Nyttårs fest for eldre og enslige. Påmelding.

29.-30.1 Tårnagenthelg i Våle kirke. For alle 2. og 3 klassinger i Re Eldretreff på Våletun Lørdager kl. 16.00 11. desember 22. januar 19. februar For skyss ring: Anfin Borge: 33 06 00 94 Roar Hillestad: 33 06 26 70 Nils Husabø: 33 06 20 19

Søndagsskolen og K-klubb på Revetal På Røråstoppen skole kl. 11.00, 12.12, 09.01, 23.01 og 06.02

Formiddagstreff på Brårsenteret Kl. 10.00-11.00 19. januar Andakt med kaffe 16. februar Andakt med kaffe

Våle misjonssamband Møter på Våle menighetshus kl 19.00 13.01 Årsmøte 8-12.02 Møteuke med Per Tveten 13.02 Fellesmøte på Brår sammen med avslutning av møteuke i Våle. Per Tveten taler

Sangkvelder for utviklingshemmede med venner Sang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,- til kveldsmat (Gjelder også ledsagere). Kl. 18.30-20.15 09.02 Ramnes kirke 09.03 Vivestad kirke Barneklubben i Ramnes kl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesveien 796 10.01 Lage noe 24.01 Pizzakveld 07.02 Kle oss ut Babysang kl. 10-11 i biblioteket på Brårsenteret hver tirsdag BarnekoREt For alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år kl. 18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole torsdag i partallsuker. Dirigent Olaug Jacobsen, musikals ansvarlig Truls Gran. GospelkoREt kl. 19-21 øvelse på Røråstoppen skole Øvelser etter avtale pga et samarbeid med Ila Auto Våle kirkes barnekor Ledes av kantor Bjørn Vidar Ulvedalen Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke. Våle kirkekor i Våle kirke Øvelse annenhver mandag kl. 18.45-21.00 Ten Sing For alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdag kl. 19-21. Følger skolens plan Miniklubben i Fon kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage 4 år – 1. klasse

Søndagsskolen i Våle I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00, 16.01, 13.02 og 27.02 Fon misjonssamband Møtene er søndager kl. 19.00 12.12, 16.01, 30.01 og 13.02

Våle Normisjon 09.12 Adventsmøte på Menighetshuset kl. 19.00. Jostein Holm holder andakt 02.01 Juletrefest på Menighetshuset kl 17.00. Nils Øyvind Kjøl holder andakt 20.01 Årsmøte på Menighetshuset kl 19.00 Våle Tibetmisjon 27.01 Menighetshuset kl 18.00. Besøk av generalsekretær i HimalPartner (Tibetmisjonen) Heidi Westborg Steel. Alle velkommen. Våle Menighetshus 24.02 Årsmøte for Menighetshuset kl 19.00. Til behandling foreligger saker iflg. vedtektene. Det blir samtale om vedlikeholdsarbeider og enkel servering. Saker som ønskes tatt opp sendes styret v/Øyvind Holmen senest 14 dager før møtet. Østre og Vestre Misjonsforening 03.01 Juletrefest på menighetshuset kl 18.00. Nettprest Knut Nåtedal besøker oss. Alle velkommen. 07.02 Møte hos Ingerid Lima Hansen kl 18.00 Linnestad misjonsforening 11.11 Møte hos Ruth Drilen kl. 18.00 13.01 Møte hos Anlaug Olsen kl. 18.00 10.02 Møte hos Reidun Bjune kl. 18.00 Ramnes Misjonsforening Har sine møter 1. tirsdag i hver måned. Se minneliste i Tønsbergs Blad mandagen før. Ramnes diakonat 27.01 Brårsenteret kl 19.00 NB! Wenche Bettum: Kåseri og lysbilder fra Svalbard. Andakt. Bevertning.

Fredagsklubben i Fon kl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage 2. – 7.klasse All-idrett i Fon kl. 19.30-21.00 i gymsalen Fon barnehage 8. klasse og oppover, fredager

15

Re menighetsblad nr.7/10.  
Re menighetsblad nr.7/10.  

Informasjon Mysterier for 7- og 8-åringer S n u b la d e t side 5 side 3 Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Nr. 7 desember 20...

Advertisement