Page 1

Menighetsbladet Nr 5 / 2010 Ringebu prestegjeld 66. 책rgang

Ringebu

F책vang

Venabygd


2

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Høst og konfirmanttid Andakt ved Øystein Lied

V

i har feiret høsttakkefest i kirkene våre i Ringebu, Fåvang og Venabygd. Det er fint å takke Gud når årets avling er i hus, for det er livsgrunnlaget for oss alle. Også årets konfirmanter har blitt presentert. Noen ønsker å se på konfirmantene som livets grøde og familiens frukt. Det er naturlig å sende en takk til Guds for de unge som nå får oppleve at det er deres tur til å gjøre seg kjent med troen og det voksne ansvaret. For også konfirmantene skal en dag ta over etter oss, og da trenger de å få med seg noen verdier av kvalitet som holder i møte med livets krevende utfordringer. Vi som har ansvar for undervisningen kan kjenne på vekslende følelser: glede fordi de kommer,

håp fordi de leter etter svar på store og viktige spørsmål, men også oppgitthet fordi det er vanskelig å formidle tro og kunnskap slik at 14-åringer opplever at dette handler om deres liv, valg og hverdag. En konfirmant svarte engang på hva han ville med konfirmanttiden. Han svarte: Jeg har alltid vært nysgjerrig, men jeg tenker slik som mange andre at Gud kan vente til jeg blir

gammel og har levd livet. Min ny­ sgjerrighet er en av grunnene til at jeg vil bli konfirmant. Andre grunner er at det er en god tradisjon og at familien vil det. Svaret røper noe veldig viktig, nysgjerrighet. Mitt ønske for årets konfirmanter er at vi skal ta nysgjerrigheten på alvor. Nysgjerrigheten er en viktig forutsetning for å utforske livet og hva vi mener med Guds rike.

Hold fast hva du har! Du fikk da som barn de til dåpen deg bar. En rett til Guds rike, en høyættet arv, med adgang til alt som kan tjene din tarv: Guds nåde og styrke og frihet og fred, til solen går ned.

(Jonas Dahl)

Min salme Ved Fride Gunn Rudi

Forsidebilde: ­Øyvind Rønningen

Min salme denne gang er valgt av Fride Gunn Rudi. Det er ei gravsalme, Gud når du til oppbrudd kaller. Men eg synes den er så fin, den gjenspegler heile livet slik det er. Og når ein er i nettopp gravferd, kjem sterke tankar om kva vi eigentleg driv med denne vesle stunda vi er på jorda... Ein blir så mjuk da, blir minna på at ein ikkje er slik ein burde vera i mange samanhengar. Og at ein skulle vore mykje mildare imot kvarandre, ikkje halde strid med kvarandre.., tida er for knapp til det. Vera flinke til å be om tilgjeving om ein kjenner at ein har gjort noko som ikkje var bra mot andre. Og mange gonger er det like viktig å tilgje andre, og seg sjølv ikkje minst... Denne salma song vi i gravferda til far.

Gud når du til oppbrudd kaller Tekst: Lyder Brun, melodi Sparre Olsen Gud når du til oppbrudd kaller, hele livets dag trer fram: Barndom, ungdom, moden alder, arbeid, hvile, gjerning, hjem. /: Alt jeg ser i dødens port: Sorg og glede, smått og stort. :/ Takk for alle livets gleder, tusenfryd ved veiens kant, takk for sorgens stille steder, takk for hver en venn jeg vant! /: Takk for minner, takk for håp, takk for smertens bitre dåp. :/ Gud, for deg jeg vil meg bøye, skrifte all min synd for deg. Alt det skjulte ser ditt øye, ser du troens gnist hos meg? /: Dårlig lød jeg Jesu bud, fattig var mitt ord om Gud. :/ Jesus sitter ved mitt leie, Han har tid når andre går; Han sin fred meg gir i eie, Han det tause sukk forstår. /: Sterkest stråler korsets lys midt i dødens kolde gys. :/ Gud, som meg til arbeid kalte, og som nå meg hvile bød, du som mine dager talte, og som gav meg livets brød, /: hjelp meg i den siste vakt! Kle meg i din hvite drakt. :/


3

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Ny i redaksjonen

E

g takkar for tilliten til å bli ny redaksjonsmedarbeidar i Menighetsbladet! Eg likar å skrive, og gler meg til å treffe folk og prøve å få fram det positive om noko eller nokon, det har vi heldigvis mykje av! Eg er født Sørfrøning, men kom til Ringebu og stifta familie, for 20 år sia. Så eg byrjar da å bli nokonlunde kjent med folket her. Naturen og fjellet er nesten ”sameige” med der eg budde før, så her er det godt å vera. Eg gjekk i mi tid på gymnaset på Vinstra, husflidskule i to år, og agronomkurs på Klones. Så vart det arbeid i husdyrkontrollen som det heitte da, der eg lærde mykje om både folk og dyr. Innimellom

har eg drivi med teikning, måling og litt forming. Men dyra lyt ha ein stor plass i livet mitt, så etter at eg vart småbrukarkjerring for nokre år sia, synes eg det meste ”fall på plass”. Eg er oppteken av at det skal vera mogleg å bu og arbeide i ”utkantane”. Venabygda synes eg er eit godt døme på at det let seg ­gjera, om folk samarbeider og står på for grenda si. Der har dei fortsatt både skule, butikk, grendahus og sjølvsagt kyrkja, som eg trur alle er viktige element for å halde samhaldet ved like i ei grend. Da eg tidlegare i sommar, vart intervjua i Menighetsbladet av Anny, var det ein som ringte meg med det same bladet hadde kome

ut, og sa: ”Det sto så fint om deg i Menighetsbladet i dag”! ”Jau, men det vart vel litt mye ”pent” om meg”, svara eg. ”Ja, men vi treng det”, svara vedkomande. Det synes eg var veldig godt sagt, for det er noko pent og noko stygt å seie om oss alle. Men ”næringa” til å gjera det som godt er for andre og seg sjølv, kjem nettopp gjennom slike gode drypp, så dei kan ein aldri få for mykje av. Slik vonar eg at eg gjennom arbeidet mitt her i Menighetsbladet, kan få vera med på å få fram noko av alt det fine og gode arbeidet som blir gjort rundt om i bygda vår, enten gjennom eit menneskje eller eit ”arbeidslag”.

Tekst: Fride Gunn Rudi Foto: Anny Langrusten Wålen

Eldrefest på Kaupanger 3. oktober

I

forbindelse med den internasjonale eldredagen ble det arrangert Eldrefest i Kaupanger 3. oktober kl 17.00. Kvelden ble arrangert av Ringebu pensjonistlag, Fåvang pensjonistklubb, Eldresentrets aktivitetslag, Aldersheimens venner og Ringebu Eldreråd. Arrangementskomiteen hadde dekket bord til 110 personer, men dette var ikke nok, og man satte raskt fram til 20 ekstra. Leder i Eldrerådet, Torbjørn Torgersen åpnet festen og takket bl.a. frivillige lag og foreninger. Inger Løsnesløkken ledet festen, som ble åpnet med en allsang Syng, syng, syng og vær glad. Deretter var det sang av Ringebu sangkor, som sang tre sanger. De er flinke til å synge så det var en fryd å høre. Deretter var det et foredrag av Øyvind Nør, med overskriften: Ung og digital. Gammel og orginal. Han snakket en del om syn på eldre i dag og i tidligere tider. Dessuten fortalte han endel el-

drevitser / historier som han har samlet gjennom mange år. Mange av historiene var fortalt av eldre og sendt ham, og her er mange gullkorn. Etter dette fikk vi underholdning av elever og lærere ved kulturskolen. En ung jente spilte nydelig på saxofon, to unge jenter spilte torader, og da fikk vi høre både reinlender og masurka. Felespillere var det også selvsagt. 4 i forskjellig alder og generasjoner. De spilte bruremarsj, vals, galopp, og reinlender. Reinlenderen var forøvrig laget av en av felespillerne, nemlig Hans Lyshaug. Det var ikke vanskelig å se at publikum koste seg, både hender og føtter gikk i takt med musikken. Ringebu kan være stolte av kulturskolen. Her er det mange flinke, som vi ganske sikkert kommer til å møte også UTENFOR Ringebu. Mens det ble ordnet med kaffe og smørbrød sang vi Den fyrste song. Det ble servert masse fine smør-

brød, og til slutt nydelige bløtkaker. Arrangementskomiteen hadde vært der hele dagen for å forberede denne kvelden. Så var det selvfølgelig loddsalg som innbragte kr. 5.988. Mange fine gevinster, ikke mindre enn 3 fruktkorger, og masse andre fine gevinster Etter kaffe og loddsalg avsluttet Ringebu sangkor med to sanger. Den siste sangen var Fagert er landet. Nydelig flerstemt sang. En av de som var tilstede i salen fylte 88 år denne dagen og vi sang selvfølgelig bursdagssang for henne. Avsluttet med De nære ting. Torbjørn Torgersen avsluttet kvelden med å takke alle som hadde kommet. Han rettet en spesiell takk til alle "jamennesker" og ga en spesiell ros til kjøkkentjenesten. De hadde hatt litt av en jobb med å stelle istand mat til så mange mennesker. Takk for en hyggelig fest !!!

Av: Grete Fristad Brendhagen Foto: Kjersti Aa. ­Torgersen


4

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Intervju med Øyvind Rønningen Intervjuet Tekst: Anny Langrusten Wålen

”Eg tykjy det skulle vore fleire som brukte fjellet meir"

Under sausankingen møtte jeg fleire saubønder, deriblant en yngre som lurte på om det ville komme om sausanking i Menighetsbladet nå da… så jeg spurte om han ville fortelle sin historie, men det ville han ikke.., og i ”disse travle tider” så er det ikke ”bare-bare” å finne noen som har både tid og lyst, men tilslutt ble jeg tipset om en kar i Fåvang. Øyvind Rønningen, han veit mykjy om sau – ja for han har vore gjetar i 30 år. Javel, kå er detta for ein kar da måtte e spørja… Jau, da fekk e visst at han er ein natur- og dyrevenn, kunstnerisk, diktar, spelmann, flink til å tegne, Men, sausanking, er det alment kjent at det finnes gjetare her i Ringebu? Ja det tror jeg da, og vi har 3 stk så vidt jeg vet. Når begynte din historie med sau? Som ung arbeidet jeg en del på Mæhlum på N.Strand. En vårdag, Gunnar A. Fretheim som drev gården, og jeg drev og merka lammene om våren. Da sa Gunnar at dette lammet skal du få til høsten. Det var stort for meg. To av mine brødre som fortsatt bodde hjemme på småbruket, kjøpte samtidig et lam hver. Vi hadde navn på sauene i alle år. Søya mi fikk navnet Gånga. Magne si Ruse og Oddmund si Duva. Oddmund stilte sin sau neste høst på bygdasjå på Kjønås og fikk 2. premie. Vi drev med premiesau i alle år. Må nemne

eit godt menneske og flink dyrekjenner. Sprek, trena, meget kjekk for alderen, idrettsintressert… Ja, han Øyvind Rønningen er kjempetriveleg han, engasjert og ansvarsfull i forhold til både folk og dyr. Ja, oss prata om at oss tykjy det skulle vore fleire familier som brukte fjellet meir, sett enda meir pris naturen og oss bønder som produserer mat og ivaretar landbruket, både her i Ringebu og ellers, ja, - utfordringene og mulighetene er mange - kanskje vi til og med kan opprette en ny ”Langedragpark” for rovdyr for å ivareta husdyre våre?

spesielt Fåvangsjået som var landskjent som et av de store sjå over 2 dager med fest og store ting første kveld. Det kom folk og utstillingsdyr fra mange kanter av landet. Jeg var med på tevling i eksteriørdømming av sau både i fylkesmesterskap og i NM. Så drev jeg som dommer i mange år, også etter at jeg ble gjetar. Gjetarhistorien, vil du fortelja om den? Ja, jeg hadde vært regnskapsfører for jordbrukere, mest fra 1956-57 til jeg sluttet som pensjonist. Det var veldig mye å gjøre og jeg følte at stresset ble sterkere og sterkere så jeg sa da opp i 1979. Var hjemme og hjalp mor og Oddmund med arbeidet på bruket den sommeren. Vart tilbudt å væra med som sesongarbeider på min gamle

Foto: Harald Hansen.

jobb. Altså fra ca. 1. oktober til St. Hans, og det passet meg godt. Flere hadde lurt på om jeg ikke kunne ta på meg gjetinga i Ramshytta Gjetarlag. Nå hadde jeg egentlig ordna meg så det kunne gå. Mitt første år i fjellet var 1980. Gjetarens vanlige dag, hvordan ser den ut? Oppe og legger ut salt ved hytta ca. kl. 0700. Stadig mye sau hele døgnet ved hytta som kommer og går. Så det vanlige morgenstellet, med vask, barbering og tannpuss. Så frokost og niste. Turen starter ca. kl. 0900. Jeg har ca. 25 saltplasser rundt om i fjellet. Regner med ca. 350 – 400km² som Ramshyttasauen ferdes. Det blir lange turer på fra 6 – 7 timer til 9-10 timer. Dagsturer på ofte 3 til 5 mil. Saltet kjøres ut på vinterføre og legges i kasser. Jeg må passe på at det er salt utsatt hele tiden. Jeg deler området opp i passe dagsturer. På mine turer forsøker jeg å legge merke til sauen, og om alt virker rolig og normalt. Det er noe av livet som gjetar dette å gå i naturen i all slags ver og å føle de fine stemningene i solskin, væromslag til lummert ver med mørke skyer og tordenver eller frisk bris, kuling og storm, kuldeperioder med snøkvite topper i Rondane og Jotunheimen. Hvordan foregår organiseringa av arbeidet? Ramshytta har et styre med årlige årsmøter. Styret står for organiseringa, i store trekk med regnskapsføring, lønn til gjetaren,


RINGEBU MENIGHETSBLAD

vedlikehold av gjerder og hytte og organiseringa av fellessankinga. Likså utkjøring av salt i mars. Rovdyrplagen, vil du si noe om den? Fra 1980 til ca. 1990 var det nok bare noen streifdyr som tok en sau nå og da, med en tapsprosent på +/- 2%. Så fra 1990 økte roydyrbestanden drastisk med tap opp mot 10%. Mange saueeiere var mer utsatt enn andre, og var oppe i både 20 og 30%. Rovdyra går ofte de samme rutene, derfor så stor forskjell fra bruker til bruker. Jeg har mange vonde minner på netthinna av sterkt skada sau, med blod i nakke og hals, med feberglans i auge. Har også sett levende sau med juret avrevet og sår i bringa etter bjørneangrep. Dette er uholdbare tilstander både for dyr og folk. Her svikter politikerne lokalt her i Ringebu. Burde forvente at ordfører med sine ville støtte saueierne i deres kamp mot rovdyra og storsamfunnet. Her har Dovre, Nord-Fron og Vågå vært mye mere synlige enn her i Ringebu de siste periodene. For noen år tilbake hadde vi noen hederlige unntak også her i Ringebu. Skulle tru at produksjon av mat av fornybar energi skulle vera av interesse å støtte, når en vet hvor mange som svelter nå på vår klode og dette blir bare mere og mere. Kan ikke forstå at vi ikke kan danne dyreparker rundt om i landet der rovdyra var forsvarlig inngjerda. Men i stedet så skal vi gjerde inn beitedyra. Forstå det den som kan! Nei, dyreparker og flere ”Langedrag” er løsningen! Dyrene er noen trivelige og kloke vesen, har du en historie på at dyrene tenker? Ja, her har jeg mange eksempler, kan ta et: En gammel spælsøye står ved hytta og bræker. En gang ser hun inn i glaset til meg for så å sjå utover myrene ved Flåtjønnet. Eigaren av denne søya var på besøk og vi satt og drakk kaffe. Spælsau-

flokken hadde delt seg i to, den ved hytta og den andre lengre ut mot Bølhøgdin. Vi tenkte at lammet, et stort værlam kunne være med i den andre flokken. Da jeg ble åleine greidde jeg ikke å bli kvitt tanken på søya. Jeg gjekk da ut, og nå sto søya litt resignert ned for hytta. Jeg gikk da mot henne, og sa at vil du vise meg hvor lammet ditt er, så skal jeg hjelpe. Hun bræka og såg utover. Jeg jogga i den retningen, og fant lammet i et myrhull. Fekk dradd den opp, og var med han innover. Da var mora borte, men jeg hørte hun bræka. Da hadde hun gått etter meg. Enden på historien var en glad søye som sto og gav suge til en gjørmegrå lamunge som også var glad – og gjetaren var både stolt og glad. Hvordan tar dyreeierne vare på dyra sine? I det store og hele veldig bra. Dyra som slippes er for det meste i fin form med friske lam. Har du mye besøk i hytta? Jeg har i mange år, kanskje 40 år, drevet med 4H-ungdom, skiungdom og andre. Dette har jeg hele tiden hatt stor glede av. Mang en ungdom har vært med meg noen dager i fjellet, og har trivdes med det. Etter en lang dag og vi har fått i oss mat og tørre klær, sitter vi i skumringen og filosoferer over alt liv, dyr og fugler, store og små skapninger. Da blir ofte konklusjonen at det må være en stor makt bak dette skaperverket. Jeg for min del er ganske overbevist om det! Vil også framheve det koselige miljøet vi har innen saufolket og andre gode venner som tar turen til Ramshytta. Også lange samtaler med enkelte fotturister som passerer eller krysser mine veger. Trivselsfaktorer i fjellet, vil du si noe om det? Som før nevnt så har jeg mange koselige besøk. Så har jeg musikken som også er en del av mitt liv. Mye musikk fra min barndom. I

5

”Håper rike Norge kan ta vare på våre hjelpesløse, syke og gamle ” Foto: Roald Smestad

hytta har jeg med både saksofon og trekkspell som jeg koser meg med. Og enkelte gonger våger jeg meg til en liten opptreden i uhøytidlig lag. Ute i naturen kan jeg få sterke stemninger som sitter i minnet i årevis. Kan sitte på en solvarm mosetue og sjå utover fjella i det fjerne. Da tenker jeg ofte på at det var et under at akkurat jeg skulle bli meg og at jeg var så heldig å bli født i et hjem med varme, omsorg og harmoni. Attpå til bli født i Norge, et av verdens beste land å bo i. Da får jeg ofte en fornemmelse av å være i nærheten av noe større og ukjent og stort, evig­heten! Ønske Håper Sigmund Johnsen finner å spe på sitt budsjett noen ekstra millioner slik at rike Norge kan ta vare på våre hjelpesløse, syke og gamle. Ikke bare med varme og kleder, men også tid for personellet til gode samtaler og spaserturer. Vil til slutt sitere min bror Pål sine linjer til mor og far ved en eller annen anledning: At akkurat du skulle bli vår far og akkurat du skulle bli vår mor det takker vi for og gledes vi ved, og sammen så glemmer vi tid og sted. Øyvind Hjertleg takk for din meddelelse Øyvind og hadetgodt fremover til deg ! Anny

”Mitt første år i fjellet var i 1980 ”


6

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Når tragedien ra S

om medlem av kriseteamet i kommunen, får jeg melding om ulykka fra Politiets Alarmsentral i Lillehammer ved 23-tiden samme kveld. Av de 5 ungdommene som satt i bilen, er en omkommet på stedet, to er fraktet med luftambulanse til Ullevål Universitets-sykehus med omfattende og alvorlige skader og de to siste er kjørt til Lillehammer Fylkes-sykehus med mindre skader. Når en slik melding kommer, legger en alt annet til side og trer i funksjon som en del av hjelpeapparatet. Vel framme ved ulykkesstedet møter jeg politi- og ambulansepersonell som har arbeidet med å sikre stedet og ta hånd om de involverte i ulykkesbilen. Vi blir enige om at jeg skal bistå den familien som er blitt hardest rammet av ulykka. Underveis dit møter jeg to andre fra kriseteamet, Liv Hustveit og Ingeborg Grimsrud, som også er blitt rekvirert til det samme oppdraget. Oppdraget er å være støttepersoner for dem som har opplevd en akutt krisesituasjon. Vi går inn i oppdraget med vår kunnskap og erfaring om sorg og sterke tapsopplevelser og vi søker å legge til rette for praktiske løsninger i situasjonen. Poenget hele tiden er å være aktivt lyttende og å gi de berørte en opplevelse av at de ikke er alene i situasjonen, men at vi er sammen med dem som medmennesker. Etter en slik ulykke vil det alltid bli foretatt en åsteds-granskning. En vil sikre seg sporene på ulykkesstedet. Dette er primært politiets oppgave. Politibetjentene Brede Holdbrekken og Trond Bjørge foretar undersøkelsene i samarbeid med en kontrollør fra Statens Vegvesen. Lensmann Jan Erik Rundsveen tar til orde for lovpålagte begrensninger for unge bilførere. Bilen som ungdommene satt i, egner seg ikke til bruk i trafikken for uerfarne bilister. For meg personlig ble ulykka en tankevekker. Alle 5 var tidligere konfirmanter. Spørsmålet blir hvordan vi sammen kan forebygge at lignende hendelser skjer igjen. Det handler om, slik jeg ser det, å skape holdninger som både er forståelige og som kan aksepteres av de unge selv. Vi må gå sammen om dette og engasjere oss på bred front. For dette er ikke bare en ungdoms-sak. Den angår oss som foreldre, som lærere i skolen, som kirke og som samfunn. Vi trenger alle å bevisstgjøre oss selv på alvoret i saken. I samarbeid med kommunen arrangerte vi en minne-markering i menighetssenteret for henne som omkom i ulykka: Stine Marie Nymoen. Hun ble bare 20 år gammel. Godt var det å se at mange unge hadde fulgt oppfordringen om å være til stede. Kapellet ble fylt til trengsel. Også de tjenestegjørende politi- og ambulansepersonell som hadde vært operative under selve ulykken, kom og var til stede sammen med oss. Staben ved kontoret hadde lagt det praktiske til rette. Det var pyntet med lys og

Gravferdsdagen ble en ny be den som rammet oss. Kirken hvor meningsløs en slik hend sine håp og drømmer. I ulykk ta inn over oss. Foto: Gunhild Aaslie Soldal, Nationen


RINGEBU MENIGHETSBLAD

7

ammer ei bygd... blomster og en kondolanseprotokoll var også lagt ut. Vi kunne også glede oss over at de to som ble kjørt til Lillehammer, Aud Ingrid Kroken og Stefan Myhre Hovden, kunne være med oss, mens vi sendte en hilsen til de to som fortsatt var under behandling på Ullevål: Eivind Walter Nymoen og Stine Smidesang. Vi hadde invitert offentlige fagpersoner om å delta med verbale innslag: Lensmann Jan Erik Rundsveen holdt en følelsesmessig sterkt innlegg om den smerten som slike tap påfører oss, mens psyk.sykepleier Ingeborg Grimsrud var instruktiv og direkte i sin kommunikasjon med de unge om sorg- og sorgreaksjoner. Foto: Knut Storvik/GD. Det var en hilsen fra Stine Maries arbeidskolleger i renholdsetaten i kommunen fremført av deres arbeidsleder: Tone Kristin Gjerdingen. De fortalte om ei ung og frisk jente som var flink og motivert i faget sitt og som også hadde planer for framtida. Og ordfører Arnhild Baukhol fulgte opp med å peke på hvor meningsløst en slik ulykke er. Hun sa at kommunen har ingen å miste – og spesielt ikke ungdom. De er framtida vår. Prosten i Sør-Gudbrandsdal Per Halstein Nielsen avsluttet de verbale innslagene med å minne om at kirka er et sted både for sorg og glede og at den tar imot oss som vi er, slik det skjedde i dåpen. Vi har en større omsorg rundt oss enn den vi selv kan produsere. Det skal vi få lov å tro også når døden rammer en av våre egne. Ja, kanskje er det da vi trenger det mest. Mellom innslagene sang Inger Blytt Kaurstad med Tor Holm ved flygelet: Bjørn Eidsvågs ”Eg ser”, Sigvart Dagslands ”Alt eg såg” og Eric Claptons ”Tears in heaven” – vakre og meningsgivende innslag fra en velskolert stemme.

Lensmann Jan Erik Rundsveen. Foto: Knut Storvik/GD.

I ettertid er jeg blitt kontaktet av journalist Gunhild Aaslie Soldal i Nationen. På bakgrunn av bl.a. hendelsen hos oss ville hun lage en artikkel om hvordan bygda møter sorgen. I min samtale med henne trekker jeg fram mine erfaringer fra bygda – både den store deltagelsen ved de fleste begravelsene, som sier noe om at det vonde som skjer i ei bygd også får fram det beste i oss av solidaritet og medlevelse med de som må bære den største smerten. Men alt har også ”sin bakside” – som er å lukke sorgen inne og ikke gi den rom og utløp. Da kan smerten forsterkes i det som kalles uforløst sorg. Det er lov å gråte – spesielt på en dag som er fylt med sorg, for en har sagt: ”Tårer er dråper som væter jorden og gir nytt liv.” Og en annen sier: ”Det er bare kjærligheten som kan sørge. Hadde vi ikke hatt kjærlighet, så kunne vi heller ikke ha kjent på sorg.” Tar vi med oss den erkjennelsen, så kan det vonde som vi opplever også vendes til noe godt, når vi bruker våre smerteerfaringer til hjelp for andre i deres nød. Det gir mening til livet. Tor Holm

Ordfører Arnhild Baukhol. Foto: Siri Juell Rasmussen, Nationen

ekreftelse på at mange bryr seg og er berørt av en slik hendelse som n var fylt til trengsel. I min minnetale valgte jeg å ta utgangspunkt i delse er. Stine Marie var ei ung og frisk jente med framtidstro og med ka mistet hun retten til livet. Det er en sannhet som også vi må våge å

Sokneprest Tor Holm. Foto: Lars Smestadmoen.


8

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Misjonsgudsteneste/-stemne Tekst: Kari Gilleberg

S

undag 15. august var det Misjons­gudsteneste/-stemne på Venabygd fjellkapell v/ Magnor Langset og misjonskonsulent frå N.M.S, Øyvind Håland. Det var song av songgruppa Måltrosten med trekkspelmusikk og gitar attåt. Magnor Langset var liturg, Øyvind Håland held preika, Birgit Langset var tekstlesar. Orgelmusikken var ved Bjørnar Olsen, det var ofring til N.M.S, og det var nattverd. Øyvind Håland held ei god og tankevekkande preike over Salme 32, versa 1-5, som var teksta for dagen. Han var inne på kva og kven som er mest kristeleg. Fela var fandens instrument i gamle dagar, og var forbode i Guds hus, likeeins trekkspelet. Heldigvis har dette forandra seg. Det var middag; rømmegraut og spekemat med tilbehør + kaffe på Venabu Fjellhotell. Etterpå var det samling i fjellkapellet, der tema for stemnet var: ”De nære ting og de fjerne”. Songgruppa song også her mange festlege songar med in-

spirator John Lien. Veldig festleg! Magnor Langset leida møtet og fortalde om starten av fjellkapellet, der avdøde Simon Dahlen var ei ildsjel og primus motor for bygginga av kapellet. Det vart bygd der Lundesetra sto og som vart flytta til Maihaugen. Øyvind Håland fortalde frå Madagaskar (Solskinsøya), der han hadde vori misjonær i eit år. Han viste ljosbilder, og fortalde om arbeidet som N.M.S driv der.

Interessant å høyre om kulturforskjellen Afrika/Europa. Misjon er heile kyrkjas hovedoppgåve, ikkje berre for serskilt interesserte. Misjon er alle døyptes ansvar og livsoppgåve. Vi er døypte til teneste, ikkje for å vera oss sjølve nok. Takk for ei fin misjons­ guds­ teneste/-stemne som er blitt ein tradisjon!

Høsttakkefest i Ringebu stavkirke Tekst og foto: Lars ­Smestadmoen

Årets høsttakkefest i Ringebu stavkirke ble avholdt søndag 26. september. Sokneprest Tor Holm kunne ønske velkommen til en fullsatt kirke, som for anledningen var pyntet av representanter fra Ringebu bygdekvinnelag. På høsttakkefesten ble årets konfirmanter presentert, samtidig som 5-klasse

elevene i soknet var invitert til gudstjenesten for å få en bibel av menigheten. I tillegg hadde konfir-

mantene fra 1960 samlet til 50-års jubileum, over 40 av disse var til stede for å feire jubileet.


RINGEBU MENIGHETSBLAD

9

50-års konfirmanter i Ringebu stavkirke 26.9.2010

1. rekke fra venstre: Edle Marri Spidsberg Jessen, Birgit Haugen Braastad, Else Jorunn Syverstuen Vestby, Liv Johansen Øverlie, Aud Grete Borgen ­Sønstehage, Liv Hallum Horten, Kirsten Kvernflaten, Inger Lise Sæther, Jorunn Fjellstad Berge. 2. rekke fra venstre: Tor Ragnar Blakarstugun, Else Reidun Seielstad, Nils Elstad Forbrigd, Anne Marie Nordølum Volden, Randi Hansen Syversen, Kjell Høystad, Brynhild Kari Dahl Granum, Oddbjørn Bjarne Aasheim, Bjørg Pettersen Nygaard, Hilde Bjørg Kluften, Tor Olaf Køste, Inger Olaug Tosbakken Hoel, Jon Helge Hjelle, Gunn Romsås Bergesen, Per Erik Nyberg, Kari Helene Roen, Kjell Anders Bølien, Marit Graff Hagen, Borghild Borgedal Ydse, Ole Reidar Rønningen, Liv Sonja Lillevold, Aksel Bjørnstad, Kitty Sagstuen Kalland. Bakerste rekke fra venstre: Kåre Sætre, Hans Træet, Pål Myhrsveen, Johannes Korssletten, Finn Einar Bergli, Jon Maurits Brendhaugen, John Helge Hagen, Arnold Skafløtten, Jon Alfred Pedersen. Foto: Lars Smestadmoen.


10

VI STØTTER MENIGHETSBLADET! 06-03-08 08:52 Side 10

10 10 10

RINGEBU MENIGH RINGEBU RR II N NG G EE BB U U

ETSBLAD MENIGHETSBLAD M M EE N N II G GH H EE TT SS BB LL AA D D

adet 06-03-08 08:52 Side 10 Rbu 2008 men.blad 1-2008I:Men.bladet 2008

vi støtter sTøTTer menigheTsbladeT STøTTer MenigHetsBladet menigheTSbladeT vi menighetsbladet

10

R I N Gog E B samtidig U M E N I Gfå HE TSBLAD Har din bedrift10 lyst til å støtte menighetsbladet profilering på denne siden, har vi Har din din bedrift bedrift lyst lyst til til åå støtte støtte menighetsbladet og samtidig få profilering på denne denne siden, siden, har har vi vi Har menighetsbladet og samtidig få profilering på Prosjektering innen bygg og anlegg fortsatt noe ledig annonseplass. Ta i så fall kontakt med redaksjonen på telefon: 61 28 61 4328 50 VI STØTTER MENIGHETSBLADET! VI STØTTER MENIGHETSBLADET! 2630 Ringebu•Tlf. 05 15 2008 06-03-08 08:52ledig Side 10 fortsatt noe noe ledig annonseplass. Ta så fall fall kontakt med redaksjonen redaksjonen på på telefon: telefon: 61 28 28 43 43 50 50 fortsatt annonseplass. ta ii så med 61 2634 Fåvang • Tlf. 61 24 57kontakt 70 E -post: jarles.blomster@interflora no RINGEBU MENIGHETSBLA RD INGEBU MENIGHETSBLAD

adet Side 10

vi sTøTTer STøTTer menigheTsbladeT menigheTSbladeT

og samtidig få profilering på denne siden, har vi fortsatt noe ledig annonseplass. Ta i så fall kontakt2630 med redaksjonen 61 28 61 4328 50 STØTTER MENIGHETSBLADET! Ringebu•Tlf. 61 28 05 15 på telefon: 2630 Ringebu•Tlf. 05 15

VI2634 Fåvang • Tlf. 61 24 57 70 MENIGHETSBLADET! Side 10 www.sgh.no T lf. 61 28 40 00

RINGEBU MENIGHETSBLAD U M E N I G HHar E T Sdin B L Abedrift D lyst til å støtte menighetsbladet Prosjektering innen bygg og anlegg �

MENIGHETSBLADET! 2634 Fåvang ••T•Tlf. Tlf. 6128 24 0 00 T lf : 61292480 www.sgh.no lf.www.dolen.no 61 40 00 2634 Fåvang 61 28 2157 0270 57 70 L okalavisa for døl og dal Prosjektering innen bygg og anlegg

U MENIGHETSBLAD

egg

geggdal 0 00 21 02 57 70 n.no

L okalavisa for døl og dal Prosjektering innen bygg og anlegg

www.ge.no • Tlf. 612630 46 00 • Tlf. 61 28 10 50 no E 29 -post: jarles.blomster@interflora 2634 Fåvang • •Tlf. 61 24 57 70 Ringebu T lf : 61292480 www.dolen.no

HORTEN

L okalavisa for døl og dal

ELEKTRISKE AS 2630 Ringebu•Tlf. 61 28 05 15 Ringebu| •Tlf. 61 E -post: jarles.blomster@interflora 2630 Ringebu•Tlf. 6161 2828 0510 15 50 www.jonnhalt.no Tlf. 61 28 41 www.giax.no 28 42 00 www.hortenelektriske.no 16no 40 www.jonnhalt.no www.venabu.no ••Tlf. 2630 Ringebu 61 2861 102803 50 T2630 lf : 61292480 •Tlf. www.dolen.no Tlf.61 61292832030041 - tlf. ••Tlf. Rbu E -post: jarles.blomster@interflora no men.blad 1-2008I:Men.bladet 2008 06-03-08 08:52 Side 10

Anne Kari's støtt RINGEBU-FAVANG GaverINNKJØPSLAG 10 ELEKTRISKE AS Rog I N G Klær EBU MENIGHE ELEKTRISKE AS menighetsbaldet! Tromsnesveien 34, 2634 Fåvang www.hortenelektriske.no tlf.28 6110 2850 16 40 www.hortenelektriske.no www.venabu.no ••Tlf. 61 3203 0041 2630 Ringebu| •Tlf. Tlf. 61 2630 Ringebu•Tlf. 6161 05 15 www.jonnhalt.no Tlf. 6129 - 28 www.giax.no 28 42 00 STØTTER 612828 16 40 VI www.venabu.no Tlf. 61 29MENIGH 32 13 00 33 - tlf. • 08:52 E -pos t:rinnkj@online.no - Tlf 28 Tlf. 97 64 67 9861 Rbu Side 10 E -post: jarles.blomster@interflora no www.jonnhalt.no Tlf. 61 28 03 41men.blad 1-2008I:Men.bladet 2008 06-03-08

HORTEN

L okalavisa for døl og dal

www.giax.no 61 T lf : 61292480 •Tlf. www.dolen.no 2634 Fåvang |• Tlf. 6128 2842 2100 02

HORTEN

2630 Ringebu Tlf. 61 28 01 99 - ringebu@libris.no www.libris.no/ringebu

2630 Ringebu • Tlf. 61 28 10 50

HORTEN

støtt HORTEN menighetsbaldet!

E -post: jarles.blomster@interflora www.jonnhalt.no 41 • Tlf. 61 28 03no

10

ELEKTRISKE AS

RINGEBU-FAVANG INNKJØPSLAG

RINGEBU-FAVANG RINGEBU MENIGHE INNKJØPSLAG

VI STØTTER MENIGH

ELEKTRISKE AS g dal Prosjektering innen og anlegg Tlf. 61 21 8061 0029 32 00 Tlf 61 24 57 70bygg - FÅVANG www.giax.no | Tlf. 61 28 42 00 www.hortenelektriske.no - tlf. 61 28 16 40 E -pos www.venabu.no 21 02 • Tlf. t:rinnkj@online.no - Tlf 61 28 13 33 E -pos t:rinnkj@online.no - Tlf 61 28 13 33 www.ge.no Tlf. 61 29 46 00 www.gudbrandsgard.no Tlf. 61 28 48 00 www.gudbrands dal.sparebank1.no 2630 Ringebu • Tlf. 61 80 70 www.arealpluss.no • 2n.no 00 www.hortenelektriske.no tlf. 61 28 16 40 www.venabu.no Tlf. 61 29 32 00 * 2630 Ringebu Tlf. 61 28 10 50 www.jonnhalt.no Tlf. 61 28 03 41 • 2634 Fåvang • Tlf. 6128 241857 • Rbu men.blad 1-2008I:Men.bladet 2008 06-03-08 • 08:52 Side 10 CMYK-farger

PMS 5205

PMS 505

10

RINGEBU-FAVANG

RINGEBU-FAVANG INNKJØPSLAG RINGEBU MENIGHETSBLAD Støtt Menighetsbladet! INNKJØPSLAG

HORTEN

ELEKTRISKE AS

RINGEBU-FAVANG Støtt R IR Ne GgEn BsUkaM G H E TMenighetsbladet! S B L A D Parfymeri Støtt Rønningen RingebuRegnskap R inMenighetsbladet! gINNKJØPSLAG ebu u pE N IEldrid

Bil & Traktor Støtt Menighetsbladet! 10Frya

2630 Ringebu • Tlf. 61 28 18 80 VI STØTTER MENIGHETSBLADET! www.sgh.no TTlf. lf. 61 28 40 Jernbaneg 6 • 2630 • Ringebu • Tlf. 2800 09 08 2634 Fåvang 61 2861 21 02

Polmar Skar

Tlf: Tlf.61 6124 21 57 80 80 00 Tlf. 61 21 80 0061 28 48 00 www.gudbrands 46 00 www.gudbrandsgard.no Tlf. dal.sparebank1.no * www.bygg-plan.no 2630 Ringebu Tlf. 61 28 02 6170 E -pos t:rinnkj@online.no Tlf 61 2857 33 2630 Ringebu •dal.sparebank1.no Tlf. 61 28 18 60 28 48 00 www.gudbrands 2630 Ringebu •••Tlf. 18 8013 2634 Fåvang Tlf.-61 6128 24 2

/

!

,

$

3

-

%

3

4

!

$

Prosjektering innen bygg og anlegg

Ringebu Trafikksenter Polmar Skar

Støtt Frya Bil Støtt RingebuRegnskap R inMenighetsbladet! g eb& u uRTraktor egnskap

tor

det!

menighetsbladet! 2

18 60 00 28 48

/

!

,

$

3

-

%

3

4

!

Tlf. Tlf. 61–21 806100 2634 TLF. 2827 46 61 02 2630FÅVANG Ringebu Tlf.28 61 03 28 02 •61 18 60 www.gudbrands www.sgh.no � dal.sparebank1.no T lf. 61 28 40 00 www.vikengartneri.com

$

Ringebu

RingebuRegnskap R in gebu uRegnskap Støtt Menighetsbladet!

Eldrid Rønningen Parfymeri

L okalavisa for døl og dal Prosjektering innen bygg og anlegg 2

/

!

,

$

3

-

%

3

4

!

$

2

4

!

$

27

18 60 02 61

/

!

,

$

3

-

%

3

Vi selger Ved!

4

!

$

4

!

$

24 41 02 no61

FÅVANG VARETAXI Støtt Støtt Menighetsbladet! menighetsbladet! T Edøl L EogF dal ON L okalavisa for 980 63 000 2630 Ringebu•Tlf. 61 28 05 15

www.giax.no | Tlf. 6128 2805 4219 00 TKIWI lf : 61292480 ••www.dolen.no Ringebu 61

E -post: jarles.blomster@interflora no

Støtt støtt støtt Støtt Støtt Menighetsbladet! menighetsbladet! menighetsbaldet! menighetsbladet! menighetsbaldet! Eldrid Rønningen Parfymeri

Støtt Tannlege Støtt Menighetsbladet! HORTEN Jon Forr ToverudAS menighetsbladet! ELEKTRISKE

2630 Ringebu•Tlf. 61 28 0542 www.norac.no Tlf. 61 28 44 www.giax.no |•Tlf. 61 28 0044 KIWI Ringebu 28 0515 19 • 61

E -post: jarles.blomster@interflora www.jonnhalt.no 41 • Tlf. 61 28 03no

www.gei.no www.elfag.no 2630 Ringebu 61 41 2634 Fåvang •Tlf. 480280224652

-• Tlf.•61 • 2634 6Fåvang 0208 Jernbaneg • 2630 Ringebu Tlf.28 61 21 28 09

etikk Støtt Menighetsbladet! Tannlege Shell Fåvang Marits fotterapi et! Støtt Menighetsbladet! Jon Forr Toverud

263

H

E

www.hor 263

H

E

www.hor

Støtt timotei data

Jostein Rudi menighetsbladet!

2634 FÅVANG TLF. 6103 2827 46 61 02 Tlf.–•61 28 Tlf. 61 28 44 44 Jernbaneg 6 • 2630 • Tlf. 61 61 28 09 08 www.norac.no www.norac.no •�Tlf. 61 28 44 44 2630 Ringebu Tlf. 61 28 02 KIWI Ringebu 28 0546 1940 2630 Ringebu –•TLF. 61 28 07 77 lf.Tlf. 61 28 41 99 www.timotei.no www.gei.no www.elfag.no Tlf. 61 Ringebu 28 2647 |• 61 6161 29 2634 Fåvang 28 24 41 www.gei.no •Tlf. www.elfag.no -�•Tlf. www.giax.no |28 61 www.hortenelektriske.no 16 40 www.gudbrandsgard.no www.venabu.no ••T*Tlf. 61 www.ge.no 29 00 6129 2832 4800 00 www.sgh.no TTlf. lf. 61 61 2634 28 21 0208 2630S ør-Fron Ringebu 286162 102850 TKIWI lf : 61292480 www.dolen.no www.vikengartneri.com www.jonnhalt.no Tlf. 61 28 03 41 - tlf. • Tlf. • Tlf.61 Jernbaneg 6Fåvang • 2630 Ringebu •61 Tlf.28 6140 28 00 09 Ringebu 28280542 1900 •• 61

etikk Støtt Menighetsbladet! enter Garn og Kosmetikk Marits fotterapi Eldrid Rønningen Parfymeri sskap kap Lotus Støtt Menighetsbladet!

27

Jernbaneg 6 • 2630 Ringebu • Tlf. 6102 28 61 09 08 KIWI 1902 6 •Ringebu 2630 • Ringebu •28 Tlf. 6121 28 09 08 2634 Fåvang Tlf. 2805 2630 Ringebu Tlf. 61 2824 • 6161 www.gei.no Ringebu •••Tlf. 61 18 57 80 70 Jernbaneg 2634 Fåvang Tlf. 6128 2630 Ringebu T2630 lf : 61292480 •www.elfag.no www.dolen.no • Tlf. 61 28 10 50

Støtt Støtt og blandingsved. Eldrid Rønningen Parfymeri RingebuRegnskap R iGarn ngStøtt eTrafikksenter bog u uR egnskap Bjørk StøttMenighetsbladet! Menighetsbladet! nter Lotus Kosmetikk Støtt det! Støtt Menighetsbladet! Eldrid Rønningen Parfymeri sskap kap menighetsbaldet! menighetsbladet! menighetsbladet! lunde på Fåvang L okalavisa for døl og dal

tor

FÅVANG VARETAXI Støtt Støtt Menighetsbladet! Planleggere og rådgivende menighetsbladet! T Edøl Lingeniører EogF dal ON L okalavisa for Prosjektering innen bygg og anlegg

Tlf 61 24 57 70 - FÅVANG 980 63 80 000 VI STØTTER MENIGHETSBLADET! 2634 2630 Ringebu•••Tlf. Tlf. 61 www.arealpluss.no Fåvang 6128 241857 70 T lf : 61292480 www.dolen.no

Tlf: Tlf.61 6124 21 57 80 80 00 Tlf. 61 21 80 00 E -pos t:rinnkj@online.no Tlf286118288013 33 www.gudbrandsgard.no Tlf. 61 28 48 00 www.gudbrandsgard.no www.gudbrands dal.sparebank1.no 2630 Ringebu •dal.sparebank1.no Tlf. -61 www.ge.no Tlf. 61 29 46 00 Tlf. 61 28 48 00 www.gudbrands * • www.bygg-plan.no www.hortenelektriske.no tlf. 61 28 16 40 www.venabu.no Tlf. 61 29 32 00 * • www.sgh.no � T lf. 61 28 40 00 E -pos t:rinnkj@online.no - Tlf 61 28 13 3310 Rbu men.blad 1-2008I:Men.bladet 2008 06-03-08 08:52 Side

46 00 2 00

Planleggere og rådgivende ingeniører

www.g

Verhelst Støtt Tannlege timotei data støtt Tannlege Støtt Menighetsbladet! Støtt Menighetsbladet! HORTEN Venabygd Dagligvarehandel Shell Fåvang Jon Forr Toverud Jostein Rudi Jon Forr ToverudAS menighetsbladet! ELEKTRISKE menighetsbaldet!

2647 S ør-Fron | 61 29 40 2634 Fåvang 61 2862 22 12 ••|Tlf. www.giax.no Tlf. www.norac.no Tlf. 61 44 44 KIWI Ringebu 6161 2828 0542 1900

timotei data RINGEBU-FAVANG Håndarbeidskroken Støtt Menighetsbladet! INNKJØPSLAG Jostein Rudi

www.norac.no Tlf. 61 28 44 44 61 2862 4140 99 www.timotei.no 2630 Ringebu –••�TLF. 61 28 07 77 TTlf. lf.Tlf. 61 28 41 99 www.timotei.no 2647Venabygd S ør-Fron |T lf. 61 29 2632 Tlf. 28 41 80 2630 Ringebu •�•Tlf. 28 09 69 www.hortenelektriske.no tlf. 6146 28 16 40 www.gudbrandsgard.no www.venabu.no 61 29 32 00 www.ge.no 61 29 00 61 28 48 00 -61 • Tlf. E -pos t:rinnkj@online.no - Tlf 61 28 13 33 * 61

www.g

Verhelst Tannlege Venabygd Dagligvarehandel timotei data Fåvang JonShell Forr Toverud

Verhelst timotei data Frya Bil & Traktor Håndarbeidskroken Venabygd Dagligvarehandel Jostein Rudi

RINGEBU-FAVANG Håndarbeidskroken Støtt RingebuRegnskap R inMenighetsbladet! geINNKJØPSLAG bu uRegnskap

Eldri

Jostein Rudi

Polmar Skar

2

/

!

,

$

3

-

%

3

4

!

$


11

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Heim og kyrkje Døpte Ringebu 15.08 Audun Borgedal 15.08 Birgitte Hovde 12.09 Mathias Sæteren Segelstad Fåvang: 22.08 05.09 05.09

Ringebu 07.08 07.08 14.08 28.08 04.09 Fåvang: 07.08

Det skjer HYGGEKVELD! Søre Fåvang sanitetsforening arrangerer hyggekveld fredag 15. oktober kl 19.00. Det blir trekning av mange fine og verdifulle gevinster. Dessuten underholdning, kaffe og biteti og masse koselig prat med kjente og ukjente. Hyggekvelden finner sted på Grendehuset i Sør Fåvang. (gamle Sør Fåvang skole) Du er hjertelig velkommen. Håper vi ser deg. Styret i Søre Fåvang Sanitetsforening

Jonathan Moen Steine Ida Kjos Braastad Olav Røttereng Tofte Vigde Nils Magne Mathiesen og Anne Lene Sikle Karoil Rønningen og Wenche Hagen Hans Amund Braastad og Guro Thulien Geir Pålsøygard og Ann Kristin Lien Ken Roger Træet og Hanne Mari Ødegård Bård Erlend Amrud og Lene Thoresen (Fåvangfjellets sportskapell)

Venabygd 10.09 Tore Johnny Kirkerud og Hege Lindberget (Venabygd fjellkapell) Gravferder

Ringebu 04.08 18.08 27.08 03.09 07.09 09.09 09.09 14.09 16.09 24.09 28.09 28.09

Harald Køste Helge Grann Stine Marie Nymoen Randi Marie Østeraas Georg Berg Jim Atle Kolstadmoen Ivar Kåre Midtmoen Oddveig Kristine Kleiven Lars Anton Engum Martha Smidesang Lien Inge Flækøy Marit Midtlien

f. 1938 f. 1923 f. 1989 f. 1941 f. 1931 f. 1969 f. 1940 f. 1929 f. 1962 f. 1927 f. 1939 f. 1928

Fåvang 03.08 12.08 15.09 17.09 21.09 22.09

Bjørn Harry Halvorsen Peder Trosvik Otto Hagen Margit Aaløkken Astrid Amrud Ivar Torgersen

f. 1943 f. 1936 f. 1929 f. 1922 f. 1912 f. 1941

Opplysning til forrige nummer av Menighetsbladet: Alle foto i reportasjon om Gladsangfestivalen på Fåvangfjellets sportskapell er tatt av Per Tagseth.

Ord for dagen

Hver dag er en hemmelig usett glede en skinnende mulighet. La oss bruke den som om den var den ene hvor mange vi får er det ingen som vet. La oss fylle hver dag med lys og med varme la oss sloss mot det mørke og grå. Hver dag er en hemmelig usett glede. Dagen er livet - livet er nå Ukjent

NÅ KJEM DØM ATT! Music Mission med Arne Pareli Pedesen har konsert på Tromsnes Misjonshus fredag 15 okt. kl 19. Inngang kr 100. Barn og konfirmanter gratis. Åresalg. • Kaffeservering.

Velkommen.

N. Fåvang Normisjon.


12

RINGEBU MENIGHETSBLAD

Klokkene kaller til messe

24.10 22. s. etter pinse 11.00 Fåvang kirke. Lied/Moen Ofring til TV-aksjonen 2010 (Flyktningehjelpen) 11.00 Fåvang barnehage. Grendemesse v/Holm 31.10 Bots- og bededag 11.00 Ringebu stavkirke. Holm/Moen. Ingen offer November: 07.11 Allehelgens dag 11.00 Ringebu stavkirke. Holm/Moen Ofring til menighetsarbeidet 19.00 Fåvang kirke. Lied/Moen Ingen offer 14.11 25. s. etter pinse 11.00 Venabygd kirke. Lied/Moen Allehelgens-markering 21.11 Siste søndag i kirkeåret 11.00 Sør-Fåvang grendehus. Lied/Moen. Ingen offer 28.11 1. søndag i advent 11.00 Ringebu stavkirke. Holm/Moen Ofring til IKO, Hjemmenes dåpsring

12.12 3. søndag i advent 11.00 Venabygd kirke. Lied/Moen 19.00 Ringebu Ungdomssenter. Holm/Moen Lysmesse. 19.12 4. søndag i advent 11.00 Ringebu Alders- og sjukeheim. Lied/Moen 11.00 Ringebu Eldresenter. Holm 24.12 Juleaften 1400 Fåvang kirke. Lied/Moen Ofring til Kirkens Nødhjelp 16.00 Ringebu stavkirke. Holm/Moen Ofring til Kirkens Nødhjelp 25.12 1. juledag 11.00 Fåvang kirke. Lied/Moen Ofring til Det norske ­Misjonsselskap 12.00 Ringebu stavkirke. Holm Ofring til menighetsarbeidet 26.12 2. juledag 11.00 Venabygd kirke. Lied/Moen 16.00 Venabygd fjellkapell. Holm/ Moen 31.12 Nyttårsaften 23.15 Ringebu stavkirke. Holm

Gateadresse Ringebu ungdomssenter Postadresse Postboks 150, 2631 Ringebu E-post postmaster@stavechurch.no Internett www.stavechurch.no Kirkekontoret Mandag – fredag kl. 9 – 12 Telefaks Kirkeverge Lars Smestadmoen E-post: kirkeverge@stavechurch.no Kontorsekretær Unni L. Tagestad E-post: sekreter@stavechurch.no Prestene tirsdag – fredag kl. 9 – 11 Sokneprest Tor Holm Sokneprest Edith Haarseth Prostiprest Øystein Lied Privattelefoner Sokneprest Tor Holm Skalykkja 10, 2630 Ringebu Kirkeverge Lars Smestadmoen Kirkene – kirketjenere Ringebu stavkirke Fåvang kirke Venabygd kirke Fellesrådet Pål Wålen, leder

61 28 43 50 61 28 43 51 61 28 43 50 907 38 508 61 28 43 50

61 28 43 57 61 28 43 54 61 28 43 55 61 28 05 20 61 28 03 64 61 28 08 74 61 28 28 30 975 07 976

61 28 03 87 / 906 79 053

Soknerådene Ringebu: Pål Wålen, leder 61 28 03 87 Fåvang: Lars Tollefsrud, leder 905 34 456 Venabygd: Sissel Kvalvik Ruud, leder 976 94 719 Menighetsbladet Grete F. Brendhagen, Fåvang, redaktør 61 28 28 41 E-post: gretebrendhagen@hotmail.com

Neste nummer

av Menighetsbladet kommer ut i midten av desember.

Frist for innlevering av stoff: 25. november.

Frelsesarmeen i Ringebu Festsamvær høsten 2010 Torsdag 21. oktober kl. 1800. Festsamvær. Torsdag 25. november kl. 18.00. Festsamvær. Annonsering i avisen, følg med. (Det kan bli forandring). Majorene Brith-Mari Heggelund og Åsdis Karlsdottir Molvik blir med hver gang. Velkommen til festsamværene – ta gjerne noen med deg!

Anny Langrusten Wålen, Ringebu E-post: anny.langrusten@c2i.net

926 00 692

Fride Gunn Rudi, Ringebu 950 57 330 fride.rudi@venabygd.net Postadresse: Postboks 150, 2631 Ringebu Bankkonto for bladpenger: 2095 19 54471

Design & Trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri, Tlf: 61 27 73 50, www.dg-trykk.no

05.12 2. søndag i advent 11.00 Fåvang kirke. Lied/Moen Ofring til menighetsarbeidet

Oktober: 17.10 21. s. etter pinse 11.00 Venabygd kirke. Lied/Moen Høsttakkefest 1100 Høgvang, Brekkom. ­Grendemesse v/Holm

DEN NORSKE KIRKE Ringebu prestegjeld

Ringebu menighetsblad nr. 5/10.  

Fåvang Venabygd Nr 5 / 2010 Ringebu prestegjeld 66. årgang Ringebu