Page 1

PORSGRUNN Nr. 8 - November 2010 e.Kr.f.

Jubeluker i østre Porsgrunn kirke Vi kan å se tilbake på en svært vellykket jubileumsmarkering i forbindelse med østre Porsgrunn kirkes 250 års jubileum. I løpet av vel tre uker var nesten 3000 mennesker, fra de aller minste til de aller eldste, innom kirken til gudstjenester, konserter, skolebesøk og foredrag.

Temamøte om sorg med omsorg Torsdag 11. november kl. 19 inviterer vi til temamøte i østre Porsgrunn kirke. Da får vi besøk av sykehusprest Kari Ripegutu som skal snakke om sorg med omsorg. Det blir også en presentasjon av program og gruppeledere for ”Samtalegrupper for mennesker i sorg” som starter opp over nyttår. Det blir da grupper for mennesker i sorg, enten det er på grunn av dødsfall eller samlivsbrudd, og som ønsker et delefellesskap i den anledning. På temakvelden vil det bli en enkel bevertning og musikalsk innslag.

Vi starter med bilde fra den avsluttende jubileumsgudstjenesten 3. oktober.

Faurés Requiemskonsert

På side 4 inne i bladet vil vi gi noen flere bildeglimt fra feiringen!

I år blir det konsert i østre Porsgrunn kirke siste søndag i kirkeåret, 21. november kl. 19.30. Denne gang vil Eidanger Kantori sammen med Canto Ammonia fremføre Requiem av Gabriel Fauré. Korene har innledet et samarbeid denne høsten, og sammen blir det et stort kor på ca. 75 sangere. Anders Vangen og Nina Gromstad Hogness er solister og John Beech sitter ved orgelet. Musikalsk ansvarlig og dirigent er Dagfinn Olsen.

Foto: Trygve Strømstad, Ivar Brobakken, Einar Svendsen.

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no


PORSGRUNN Organ for Porsgrunn menighet av Den norske kirke Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Bankgiro: 2670 33 14456 Redaksjon: Einar Svendsen (ansv. red.) e-post: einar.svendsen@porsgrunn.kommune.no Per R. Hoel Leif Raphaug Kasserer: Tor Ellefsen

PORSGRUNN SOKNEPREST/ MENIGHETSKONTOR Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn

Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11 e-post: porsgrunn.menighetskontor @porsgrunn.kommune.no

Kontortid: Mandag - fredag: Kjernetid kl. 10.00-13.00 Vi tar telefonen utenom kjernetid, hvis vi er til stede! Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3413 Sokneprest Per Johan Wiig: Tlf. 35 56 79 61 (p) - 3409 Vikarprest Synnøve Skree Skjeldal - 3410 Kapellan Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32 - 3406 Diakon Einar Svendsen: Tlf. 41 55 91 98 - 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød: Tlf. 35 55 54 45 (p) - 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig - 3408 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17 - 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54 - 3407 Organist Knut R. Bygland: Tlf. 91 85 40 88 - 3412 Kirketjener Ole A. Olsen: Tlf. 48 14 75 65 - 3412 Kirketjener Inger R. Lanner: Tlf. 48 89 48 55

Min salme Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang ”Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, jeg vil takke deg med mine ord, for din nåde som er uten grenser, og for godhet og kjærlighet stor. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg, la hver tone en hylles til deg være, og i dager med glede og dager med sorg vil jeg leve hver dag til din ære! Ingen andre er verdig den sangen bare du, Herre, eier min sang. Og i himlen skal lovsangen lyde til din ære en evighet lang. Og om sangen i blant skulle stilne og forstyrres av uro og strid, Herre, åpne på ny mine øyne, så jeg ser at hos deg er min fred.” Å velge bare en salme som vi liker bedre enn andre salmer er ikke lett. Men da vi skulle finne en salme som vi begge liker veldig godt måtte det bli denne fordi den er på en måte ”vår salme”. Den er skrevet av svenske Christer Hultgren og står skrevet i ”Salmer 1997”. Hultgren er født i 1945. Når han skrev denne salmen vet vi ikke, men vi kan definere den som en ganske ny salme.

Det er ekteparet Therese og Zacharie Dogsbo som har valgt salme denne gangen. De er begge aktive i vår menighet blant annet som søndagsskolelærere i østre kirke. Vi har så skrevet ned noen få tanker rundt denne: ”Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg, la hver tone en hylles til deg være, …”. Salmen minner oss om hvor fokus i livet bør være. Uansett om ting er fint eller trist. Hver tone, altså alt vi gjør, skal vi gjøre for å ære Gud. Dette er ikke alltid like enkelt, men det gir oss noe å strekke oss etter. Salmen kan også hjelpe oss til å prioritere hva vi skal fylle hverdagen med og den gir oss god energi. Salmen gjør oss glad, og viser oss hvor stor Gud er. ”Ingen andre er verdig den sangen..” Det er helt sant: ingen andre enn Gud er verdig en slik ære fordi han er den største. For oss snakker salmen så inspirerende. Den trenger liksom ikke noe mer forklaring eller analyse. Bare så enkelt og greit: ”..vil jeg leve hver dag til din ære”!

Fra våre kirker: Østre kirke Har du lagt merke til ...

Porsgrunn menighetsråd: Leder Ola Horg Jacobsen: Tlf. 35 51 10 61

2010

1760

Porsgrunn menighetspleie: Leder Anne Marit Ekelund: Tlf. 35 55 14 89 Besøksleder Erling Eikeland: Tlf. 90 83 39 84

KIRKEKONTORET I PORSGRUNN M/KIRKEGÅRDENE Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14

Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01 Direktenr. ansatte: 35 56 + - 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22 - 3403 Konsulent Grethe Claussen - 3404 Konsulent Siri Kjær Grafisk design, produksjon og trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

2

250 år Den første messehagel Alle som var til stede på jubileumsgudstjenesten 3. oktober, kunne registrere at vår sokneprest Per Johan Wiig var iført en helt usedvanlig messehagel, nemlig den messehagelen som ble laget til innvielsen av Østre Porsgrunn kirke i 1760. Messehagelen bærer årstallet 1759 fordi den ble laget ferdig året før kirkeinnvielsen. Den er sydd i fløyel og brodert med gulltråd, og utformet med matelassé, en sømteknikk der rommet mellom to sømmer på dobbelt stoff fylles, for eksempel med bomull. Man får på den måten en tredimensjonal effekt. Ryktet vil ha det til at vår gamle messehagel er fylt med porsblomster, men intet er bevist. Bokstavene i strålekransen er de hebraiske bokstavene for IHVH og står for gudsnavnet Jahvé. (Denne siden av messehagelen kan du se på side 5.) PRH

Porsgrunn menighetsblad


bben

fyller 44-årsklubben år NOE i 2010 er FOR velkommen til R ER BARN & UNGE

Alle som fyllerkirke: 4 år i 2010 er velkommen til d i Østre Porsgrunn klubbkveld Østre Porsgrunn kirke: nsdag 3. nov er kl. i17.30-18.30 klubben Her noe for barn og unge Gaustadblikk-kveld • Onsdag 3. nov kl. 17.30-18.30 Onsdag 3. nov. kl. 18 nsdag 10.4nov kl. 17.30-18.30 om fyller 2010 er10. velkommen til I østre Porsgrunn kirkestue •år iOnsdag nov kl. 17.30-18.30 4-årsklubben uveld bli mer kjent medår ikirken og med hvem Gud er. i Østre Porsgrunn kirke: en gang er det tid for GaustablikkAlle som 2010 er velkommen Her kanfyller du4bli mer kjent med kirken og med hvem Gud er. Nok kveld for alle årets deltakere, men også til klubbkveld i Østre Porsgrunn kirke: nge, leke, fortelle og lage noe spennende. Onsdag 3. nov kl. 17.30-18.30 for tidligere og mulige framtidige delVi skal synge, leke, fortelle og lage noe spennende. Onsdag 3. nov. kl. 17.30–18.30 Ta med et pålegg. • takere. Det blir en bildepresentasjon fra ben spiser vi kveldsmat i Kirkestua. Onsdag kl.spiser 17.30-18.30 Etter vi 17.30–18.30 kveldsmat i Kirkestua. Ta med et pålegg. Onsdag 10. nov. kl. 10.klubben •nov årets tur og selvfølgelig gjenhør med noe av det programmet vi presenterte på kan kjent du bli kjent medkirken kirken og og medmed hvem Gud er. Gud er. n du bliHer mer med hvem festkvelden. elde deg på 4-årsklubben ved å sende Vi skal synge, leke, fortelle og lage noe spennende.ved å sende kan melde deg på 4-årsklubben l synge,Du leke, fortelle og lage noe spennende. Det blir servert lapskaus med kaffe Etter klubben spiser vi kveldsmat i Kirkestua. Ta med et pålegg. slubben til 47468697 og hjemmebakte kaker, så den dagen • sms til 47468697 spiser vi kveldsmat i Kirkestua. Ta med et pålegg. kan du sløyfe middagen hjemme. Du Du kan melde deg på 4-årsklubben ved å sende ost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no • epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no slipper å betale for å komme inn, men • sms til 47 46 86 97 betalingen regner vi ordner seg ved n melde deg på ved å sende e-post til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no • 4-årsklubben loddsalg. sms tilGenerasjonsgudstjeneste 47468697 med jonsgudstjeneste med Generasjonsgudstjeneste epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no utdeling av Kirkeboka til 4-åringene

av Kirkeboka til 4-åringene med utdeling av Kirkeboka

Ny bibeltime i østre Porsgrunn kirkestue

• Østre Porsgrunn kirke sønd 14.nov kl 11.00 til 4-åringene tre Porsgrunn kirke sønd 14.nov kl 11.00 Onsdag 10. november blir det ny bibel• Vestre Porsgrunn kirke sønd 21.nov kl 11.00 rasjonsgudstjeneste med kirke søndag 14. nov.kl kl.11.00 11.00 stre Porsgrunn kirke sønd 21.nov • Østre Porsgrunn time i østre Porsgrunn kirkestue ved Her får du hørekirke om 4-åringene Bartimeus var blind. Vestre Porsgrunn søndag 21. nov.som kl. 11.00 •Kirkeboka kapellan Ivar Brobakken. Da er temaet ing av til høre om Bartimeus som var blind. ”Sunt og sant selvbilde. Dårlig selvfølEtterpå blirom detBartimeus kirkekaffe Her får du høre som var blind. Østre Porsgrunn kirke sønd 14.nov kl 11.00 else – dårlig kristen?” Etterpå blir det kirkekaffe. r det kirkekaffe Enkel bevertning og anledning til Vestre Porsgrunn kirke sønd 21.nov kl 11.00 samtale. r du høre om Bartimeus som var blind. For alle som For alle å blir det kirkekaffe fyller 11som år i fyller 2010 11 år i 2010

dag For alle somØstre fyllerPorsgrunn 11 år i 2010 kirke Allehelgens Østre Porsgrunn kirke i østre Porsgrunn kirke 26.–27.kirke november 27.-28.november Østre Porsgrunn I forbindelse med gudstjenesten søndag Alle 11-åringer er invitert til Østre Porsgrunn kirke for å feire kirkens nyttår, natt formiddag på allehelgens dag vil det bli 27.-28.november alle som fyller årover i 2010 til 1. søndag i advent.For Feiringen kalles Våken» og 11 foregår hele for Norgeå feire ekstra musikkinnslag. Kantor John Bech Alle 11-åringer er invitert til«Lys Østre Porsgrunn kirke kirkens denne helgen. vil spille orgel og Birgit Hoffmann vil til 1. søndag i med advent. Feiringen «LysVåken» Østre Porsgrunn kirke Barna får natt ta deltil i etØstre variert program leker, aktiviteter, av gudsdelta og med sin fiolin. Kapellan Ivar inger ernyttår, invitert Porsgrunn kirke forogforberedelse åpåkalles feire kirkens tjeneste, måltider og sosialt samvær. De overnatter i kirka søndag spiser de Brobakken er liturg og predikant. foregår over hele Norge denne helgen. 27.-28.november frokost sammen før de deltar i gudstjenesten. t til 1. søndag i advent. Feiringen kalles «LysVåken» og

Barna får ta del i et variert program med leker, aktiviteter, forberedelse

er heleav Norge denne helgen. Du kan melde deg på «Lys Våken» ved å sende gudstjeneste, måltider og sosialtkirke samvær. overnatter kirka og 1-åringer invitert Østre for åDe feire kirkens iSmågruppefellesskap 47 46 86 97 Porsgrunn er • sms til til ta del i et variert program med leker, aktiviteter, forberedelse til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no • e-post spiser de frokost sammen de deltar i gudstjenesten natt tilpå 1. søndag søndag i advent. Feiringen kallesfør«LysVåken» og i menigheten neste, måltider og sosialt samvær. De overnatter i kirka og Vi i Porsgrunn menighet vil at alle som r over hele Norge denne helgen. Du kan melde deg på «LysVåken» å sende ønsker det, skal få muligheten til å tilspiser dei frokost sammen før de leker, deltarved i gudstjenesten får ta del etAnnenhver variert program med aktiviteter, forberedelse høre et smågruppefellesskap som møtes kl. 11.00–12.15 er det • sms til søndag 47468697 (hver 14. dag eller sjeldstjeneste, måltider og sosialt samvær. De overnatter i kirka og regelmessig nere). elde deg på• «LysVåken» ved å sende epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no Noen grupper er allerede i gang, men dag spiser de frokost sammen før de deltar i gudstjenesten vi vil at flere skal få anledning til å bli s til 47468697 med. sang, bibelhistorier, nost melde degmed på «LysVåken» ved åaktiviteter sende til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no I smågruppene spiser vi kveldsmat 31/10, 14/11 (gudstj), 28/11, 12/12 sammen, deler tanker og opplevelser sms til 47468697 med hverandre, leser og samtaler om det som står i Bibelen og ber for og med Hvor: Loftstua (2. etg i Kirkestua, epost til wenche.thorsen.wiig@porsgrunn.kommune.no hverandre.

SØNDAGSSKOLE bak Østre Porsgrunn kirke). Vi møtes i kirken først.

Alder: Ca. 4–8 år.

Porsgrunn menighetsblad nr. 8 - November 2010 e.Kr.f.

Vil du vite mer: Ta kontakt med diakon Einar Svendsen, tlf. 35 56 34 06, e-post: einar.svendsen@porsgrunn. kommune.no

3


Minikonsert med Myrene og Borge skolekor.

Bildekavalkade

Jubileumskonsert i østre Porsgrunn kirke

Road Service-konsert.

Konsert med Knøttene, Playsing, Soul-children.

Porsgrunn Gospelkor.

Kilden – en hyllest til livet.

4

Anders Vangen med operavenner.

Porsgrunn menighetsblad


KIRKEN I EN NY TID SPRÅKET OM GUD Parallelt med gudstjenestereformen skjer det også en oppmyking av det liturgiske språket – språket om Gud. Når det legges opp til ulike varianter av gudstjenesten, også med lokale variasjoner, vil dette innebære en endring i språkbruk og ordvalg. Gudstjenesteformen, slik vi kjenner den, mykes opp fra en enhetlig tradisjon for hele kirken til å gi den enkelte menighet større frihet i valg av form og innhold i gudstjenesten.

LOKAL FORANKRING Et viktig siktemål i reformarbeidet har vært den lokale forankring og stedegengjøring av gudstjenesten. Det er likevel et krav at ”den nye” gudstjenesten må inneholde to av de viktigste felles elementene i dagens gudstjenesteordning – evangelium og sakramenter. Ut over dette legges det opp til at menigheten stilles friere med hensyn til gudstjenesteordning enn før. Det understrekes sterkt at det skal være ”menighetens gudstjeneste” og ikke en slags ”prestens forestilling”.

SPRÅKET OM GUD – ET METAFORISK SPRÅK Jesus har lært oss å se på Gud som vår himmelske far. Mange kristne har en forestilling om at Gud også har et egennavn, men i beretningen om Jakob som kjempet med Gud i GT leser vi at Gud ikke ville at Jakob skulle vite dette navnet. Gud åpenbarer seg som noe som er dynamisk og som ikke kan fanges av språket. I GT omtales Gud med mange ulike metaforer, f.eks. fødende kvinne, jordmor, rasende binne, konge, høvding, trøster. NT brukes ord som hyrde, gartner, og naturmetaforer som berg, klippe osv. På denne måten forklares det ubegripelige mysteriet omkring Gud med noen konkret som vi mennesker er i stand til å forstå.

Østre Porsgrunn kirkes første messehagel har brodert inn de gamle hebraiske bokstavene for Jahvé. Jesus bruker også ofte et metaforisk språk, bl.a. gjennom liknelsene i NT. Her ønsker han å gi oss menneskene en slags ”oppskrift” på hvordan Gud vil at vi skal oppføre seg overfor Ham og hverandre i hverdagen. Metaforer skaper en forestilling om en verden som gir verdi, og som tar bort verdi. Vi er alle skapt i Guds bilde, både kvinner og menn, barn og gamle, friske og syke. Likevel ser vi at de aller fleste metaforer som brukes om Gud er maskuline. En kan undres over hvordan dette kan oppfattes i forhold til menneskeverd! Er det slik at de maskuline verdiene tillegges størst vekt, eller er det blitt slik fordi Gud er så stor at Han ikke kan fanges av språket? Hva så med de feminine verdier, skal disse underordnes de maskuline, slik vi ser det i mange situasjoner i dagliglivet? Vi er vant med å se på Gud som far, og mange mener at dersom vi skal forandre på dette til å se på Gud som

Porsgrunn menighetsblad nr. 8 - November 2010 e.Kr.f.

mor, vil det være det samme som å skape en ny religion.

KJØNNSNØYTRALT SPRÅK OM GUD I noen av forslagene til ny liturgi ble det lagt opp til et kjønnsnøytralt språk om Gud ut fra en forståelse av at Gud er en person uten at det framgår, eller vektlegges noe om kjønn. Dette ville nødvendigvis rokke ved noen av våre forestillinger om Gud som vår himmelske far, men kunne samtidig gi oss en dypere forståelse av Gud som livgiver og skaper. I tillegg ville det også kunne gi en klarere forståelse av likeverd mellom kjønnene. Etter at høringsrunden var avsluttet, ble imidlertid de fleste liturgiforslagene med kjønnsnøytralt språk lagt bort, slik at de alternativene man i dag sitter igjen med, har fått en mer moderne språkdrakt uten at dette har rokket ved oppfatningen av Gud Far, Skaper og Livgiver. LR

5


Bryllup?

Storgata 106, 3921 PORSGRUNN Telefon: 35 55 68 00

Lei en Rolls-Royce

www.samag.no/rolls-royce Tlf. 908 50 232 / 35 56 75 68 (p)

Stort utvalg i bøker, gaver, CD og video Hesselberggt. 1, 3717 SKIEN Tlf. 35 53 00 25 www.kristeligbokhandel.no

Erland Hansen, Porsgrunn

Advokat M.N.A

Sverresgt. 13, 3916 PORSGRUNN Tlf. 35 93 31 00

Aabjørnsrød Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap Tlf. 35 59 56 30

. Det norske kvalitetsbegrepet Komfyrer og elvarmeovner siden 1917

. Vedr.: Tlf. 35 55 46 33

Med vennlig hilsen Aabjørnsrød Regnskap AS

Byens beste bilder Hammondgården, Porsgrunn - Tlf.: 35 55 35 24

Dag Aabjørnsrød

Storgt. 137, Porsgrunn Tlf. 35 55 23 22

Ulefossveien 40, Skien Tlf. 35 53 23 30

Grenland Auto AS Vallermyrene, Porsgrunn - Tlf. 35 56 99 00 www.grenland-auto.no

6

Porsgrunn menighetsblad


Offer i Østre Porsgrunn kirke

SLEKTERS GANG Døpte: Linnea Svarstad Ulrik Brog Vekterli Pernille Markussen Vildalen Emma Alida Drageset Nicoline Jørgensen-Vibeto Amalie Siksjø Døde: Liv Edel Solberg Odd Walter Pedersen

Grete-Sopfie Gudbrandsen Johanne Ingegerd Zimmermann Evelyn B Olsen Randi Svalebjørg Viggo Jansen Emma Aubert Ragnar Ektvedt Knut Soltvedt

Okhaldhunga Times

Oktober 2010

Velkommen tilbake! - møter vi fra alle kanter og store smil. Moro var det å møte alle barna på vei hjem fra skolen. De kom stormene og fortalte meg hvor flinke de var til å kaste søppel i Velkommen tilbake! -kurvene møter vi fraog allealle kanterfortalte og store smil. det soyabønner å møte alle barnasom på vei de hjemhadde fra skolen. omMoro maisvarog i matpakkene sine. De kom store stormene og fortaltesmil meg hvor de var til åjo kaste søppel i kurvene og alle Med tannløse så flinke jeg smeltet aldeles. fortalte om mais og soyabønner som de hadde i matpakkene sine. Med store tannløse smil så Vel tilbake jeg smeltet jo aldeles. i Okhaldhunga er det mange historier vi får høre. Dr. Vijay greide segtilbake godti Okhaldhunga gjennomersommeren, ogvidet samme har pasientene i alle de vanskeVel det mange historier får høre. Dr. Vijay greide seg godt gjennom sommeren, og det de samme pasientene i alleut de i. vanskelige utfordringene de har lige utfordringene harharvært kastet Han sier han ikke vet hvor han har all vært kastet ut i. Han sier han ikke vet hvor han har all energien fra denne sommeren, men det energien fra denne sommeren, men det formelig bobler over i ham. formelig bobler over i ham. Husfellesskapsforøkelse Husfellesskapsforøkelse

08.08. 15.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09. 26.09.

Menighetsarbeidet Norsk misjon i øst Menighetsarbeidet Misjonsprosjektet Menighetsarbeidet IKO Menighetsarbeidet

kr kr kr kr kr kr kr

2 707,5 251,50 5 016,3 920,6 435,6 676,6 485,-

Offer i Vestre Porsgrunn kirke 01.08. 15.08. 29.08. 05.09. 12.09. 26.09.

Menighetsarbeidet Misjonsprosjektet Menighetsarbeidet Misjonsprosjektet Menighetsarbeidet Menighetsarbeidet

kr kr kr kr kr kr

3 089,2 517,850,2 014,2 680,1 691,-

Hittil i 2010 60 000

Kr 46 469,-

40 000 20 000

ENIGHETENS ISJONSPROSJEKT

Da vi kom inn på sykehusområdet Da vi kom inn på sykehusområdet ble ble vi ledet rett inn på vi ledet rettforinn barselavdelingen å sepå nyttbarselavdelingen liv som dagen en var kommet dagen forvaråkommet se nytt liv før, som familie husfellesskapet her, der før, ien familie i husfellesskapet her, hun er sykepleier. der hun er sykepleier. De hadde fått en sønn og vi visste ikke engang noe da vi dro!

0

De hadde fått en sønn og vi visste ikke

engang noe da vi ogdro! Pappa Aita med Prasanta mamma Sarita Rai

Pappa Aita med Prasanta og mamma Sarita Rai.

Det ble et uventet ammegjennombrudd. Det viste seg at hun ikke hadde ammet førstemann og var veldig bekymret nå for ikke å få det til. Nå trengte hun hjelp og alle sykepleierene var involvert. Da jegatprøve hvaammet jeg ikke så lett Det ble et uventet ammegjennombrudd. Detfikk viste seg hun ikkealt hadde førstemann og får sykepleierene var veldig nå virket! for ikke å få det til. Nå trengte hun hjelp og alle sykepleierene var med på,bekymret - og det involvert. Da fikk jeg prøve alt hva jeg ikke så lett får sykepleierene med på, - og det virket! Håndmelking harvanskelig også vært lære bort, men Håndmelking har også vært å lærevanskelig bort, men nåråhun kjente det på eget når bryst hun og så kjente det på eget atbryst jeg fikk fossefikk over, dem så var det perfekte læringssituasjonen og alle læringssituasjonen ogdem så tilatå jeg til den å fosse over, så var det for denhenne perfekte sykepleiene. for henne og alle sykepleiene. Ringblomstsalven kom også til sin rett når hun fikk sprukne brystvorter. De ble straks helet av Ringblomstsalven kom til sin rett når hun fikk sprukne brystvorter. De ble ringblomstsalven som vi har laget selvogså her i Okhaldhunga. straks helet av ringblomstsalven som vi har laget selv her i Okhaldhunga.

Forbønnstjenesten i Porsgrunn menighet: ”Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!” (Fil. 4, 6) Det blir ukentlige forbønnsamlinger i sakristiet østre Porsgrunn kirke på mandager for alle som vil be for menigheten og de blant oss som ønsker forbønn i en spesiell situasjon. 1. og 3. mandag i måneden kl. 20.15–21.15. 2. og 4. mandag i måneden kl. 11.00–12.00.

M

TILBYR: Døgnåpen krisetjeneste - på telefon 815 33 300 og via internett www.kirkens-sos.no

Spennende arena - for frivillighet

”God å snakke med” Kurs i kommunikasjon - for folk flest Les mer på www.kirkens-sos.no/telemark

Ønsker du forbønn: Legg en lapp i bønnekurven i kirkene våre eller ta kontakt med prest, diakon eller menighetskontoret. Det er anledning til å være anonym! Denne måneden ber vi spesielt for: - De som sørger og menighetens «samtalegrupper for mennesker i sorg».. - Ekteparet Bøhler og vårt misjonsprosjekt i Nepal.

Porsgrunn menighetsblad nr. 8 - November e.Kr.f.

www.bryns.no 7


Kirketider og tekster i november Menighetens tema: «Å leve med Herren». 31. oktober - Bot og bededag - Luk 13. 23-30 Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Offer til menighetsarbeidet. Østre Porsgrunn kirke: kl. 18.00 Forbønnsgudstjeneste. Ivar Brobakken og Einar Svendsen. 7. november - Allehelgensdag - Mat. 5, 13-16 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Offer til De 4 Diakoniinstitusjoner. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til Institutt for sjelesorg. 14. november - 25. s. e. pinse - Joh. 6, 37-40 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste. Per Johan Wiig. Dåp. 4-årsbok utdeles. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Dåp. Offer. 21. november - siste søndag i kirkeåret - Heb. 3, 12-14 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. KFUK/KFUM deltar. Offer til Norges KFUK/KFUM. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Generasjonsgudstjeneste. Per Johan Wiig. Dåp. 4-årsbok utdeles. Offer til menighetsarbeidet. Porsgrunn Metodistkirke: kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste. 28. november - 1. s. i advent - Mat. 21, 1-9 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Mukulamesse. Per Johan Wiig. Dåp. 11-åringer deltar. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Søndagsskole. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Synnøve Skree Skjeldal. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 5. desember - 2. s. i advent - Luk. 21, 25-33 Østre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Ivar Brobakken. Nattverd. Porsgrunn Gospelkor deltar. Offer til Kirkens senter mot vold. Vestre Porsgrunn kirke: kl. 11.00 Per Johan Wiig. Dåp. Offer til Kirkens senter mot vold. Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Porsgrunn 3915 Porsgrunn Slottsbrogt. 7 Tlf. 35 55 05 82 3915 Porsgrunn

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Menighetskalender Tirsdag

2. november kl. 11-13.00: Mennenes misjonsring (NMS). Møte hos Christopher Hansteen, Rødborge 27. Besøk av Harald Evjedal

Onsdag

3. november kl. 18.00: Gaustablikk-kveld i Kirkestua.

Torsdag 4. november kl. 17.00: Fellesmiddag i Kirkestua m/ KIA. (Kristent Interkulturelt Arbeid.) Søndag

7. november kl. 17.00: Lovsangskveld + i Normisjonshuset L9.

Tirsdag

9. november kl. 11.00: KontaktCafé i Normisjonshuset L9.

Onsdag

10. november kl. 19.00: Lysglimt misjonsforening (NMS). Møte hos Inger-Lise Hansteen, Rødborge 27.

Onsdag

10. november kl. 19.00: Bibeltime i Kirkestua v/Ivar Brobakken. Tema: ”Sunt og sant selvbilde. Dårlig selvfølelse – dårlig kristen.”

Torsdag 11. november kl. 19.00: Temamøte om Sorg v/Kari Ripegutu. Søndag

21. november kl. 17.00: Storsamling i Normisjonshuset L9. Taler: Jan Terje Hansen.

Søndag

21. november kl. 18.00: Forbundsfest i Ungdommens hus. Speidere, Amasing og Porsgr. Gospelkor.

Søndag

21. november kl. 19.00: Felleskirkelig Sinnsrogudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag

21. november kl. 19.00: Konsert i Østre Porsgrunn kirke.

Fredag

26. november kl. 11.00: Formiddagstreff i Kirkestua.

Søndag

28. november kl. 17.30: Grøtfest i Normisjonshuset L9. Taler: Trygve Wikstøl.

Grenlands eldste begravelsesbyrå

Solmyrås Sportskapell

Tlf. 35 55 05 82

Skien Skien Gimsøy Plass 8 Gimsøy Plass 8 3730 Skien 3730 Skien Tlf. 35 52 33 44 Tlf. 35 52 33 44

Oscar G. Andersen eftf.

Oscar G. Andersen eftf.

07.11. Kjell Ivar Øya 14.11. Håkon Stornes

21.11. Jostein Gjærum 28.11. Gunnar Engebretsen 05.12. Finn Ødegård

www.oscar-andersen.as www.oscar-andersen.as SORG

Neste nr.:

En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

Innleveringsfrist: Fredag 12 nov. Utlevering: Torsdag 25. nov.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 57 33 61

Porsgrunn menighetsblad nr.8/10.  

Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no Foto: Trygve Strømstad, Ivar Brobakken, Einar Svendsen. På side 4 inne i bladet vil vi gi no...

Advertisement