Page 1

Nr. 3.2010

Engasjement for kirkerommet

– SIDE 4

Jostein Holmedahl i kjent positur – SIDE 10

Foto: Knut Bjørkmann

– SIDE 3

Hurra for kirkeringen!

Vindu i Duomo di Siena (Toscana)

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. (Joh. 15,13)


Fra meg til deg La de 100 blomster blomstre

Jeg er ikke maoist. Til det hadde Mao for mye blod på hendene. Men han hadde likevel et godt poeng: «La de 100 blomster blomstre!»

Jeg skulle ønske dette kunne bli et motto også i våre egne liv og i våre fellesskap. Det tror jeg ville bringe velsignelser i mange sammenhenger: Våre menigheter ville bli fargerike og spennende møteplasser for mange ulike måter å samles på. Og vi er godt i gang: Det er en variert meny for både små og store når det gjelder opplegg og samlingsformer både i kirker og bedehus: AMM, SB-gospel, KRIK, formiddagstreff, bibelgrupper, besøkstjeneste, kor og kafeer for både barn, ungdom og voksne. Gudstjenester og bedehusmøter med plass for latter, alvor og engasjement. Mulighetene til å finne en plass som passer for den enkelte, er gode. Jo visst, her er i alle fall de 50 blomstene i full blomst! Samtidig representerer mangfoldet en utfordring. Spesialiseringen kan skape avstand mellom oss. De voksne får ikke kontakt med de unge. Og de unge vil ikke være med i f. eks. gudstjenestene – selv om disse er aldri så varierte og engasjerte. Eller at de som går i kirka sjelden sees på bedehuset – og omvendt. Det må ikke skje, for det er når de 100 blomster samles i en bukett, at fargeprakten virkelig kommer til sin rett. Tenk om gudstjenesten kunne være det felles møtepunkt der alle smågrupper kunne møte 2

hverandre og glede seg over et større og mer mangfoldig fellesskap! Tenk om vi sammen kunne gjøre gudstjenestene så gode! Men parolen om å la de 100 blomstene få blomstre, har også sin verdi for oss som enkeltmennesker. For det innebærer en frihet til å være oss selv. Å være en kristen er ikke ensbetydende med å være kopier: mene og like det samme, være mest mulig like også hva angår personlighetstype og livsutfoldelse. Nei, Guds barn kan være ulike, slik barn kan være det i en vanlig familie. Vi hører likevel sammen, fordi vi har samme Far og deler samme håp. Derfor tenker jeg at Maos parole også vil kunne brukes som våpen mot menneskefrykten, så vi slipper det fryktsomme spørsmålet: «Hva vil de andre si hvis jeg …?» Nei, la de 100 blomster få blomstre! Friheten vil samtidig gjøre at fellesskapet velsignes. Og slike trenger vi mange av, til sang og musikk, diakoni, ledelse og administrasjon, kaffe-koking og stolbæring, skyss og plakat-opphenging, undervisning for små og store. Vi skal glede oss over mangfoldet og over at Gud har skapt oss ulike og gitt hver av oss egne, verdifulle talenter. La oss finne vår plass der dette kan foldes ut. Men la ikke mangfoldet drive oss fra hverandre, så vi holder oss borte når hele fellesskapet samles. Eiliv A. Larssen


Presentasjon av S.Høland menighetsråd Denne gangen har vi besøkt menighetsrådet lengst syd i bygda. gjennom dette har medlemmene etter hvert fått innsikt i arbeidsoppgavene. – Har det vært noe som har overrasket deg? – Ja, medlemmenes engasjement for kirkerommet og kirkens interiør. Vi har startet et par av våre møter i Medlemmer og varamedlemmer i S. Høland menighetsråd kirken, og det har 1. rekke fra v.: Mari Iren Bunes, Marianne Solli, Reidun Simonsen, Inger Helene vært en god Hoel Oppegaard 2. rekke fra v.: Sokneprest Gunnar Øvstegård, Randi Hellesjø, Berit Johansen, Toril møteplass. Bevan, Anne Grethe Gangnes, Unni Ofrim, Kay Morten Syversen, Petter Larsen.

Denne gangen har vi besøkt menighetsrådet lengst syd i bygda. Lederen i S. Høland menighetsråd, Mari Iren Bunes, konstaterer at de allerede er halvveis i perioden, og hun synes dette går fort. – Hvordan har den første delen av denne menighetsrådsperioden vært? – Jeg synes det var spennende å møte det nye menighetsrådet. Jeg var den eneste som hadde stilt til gjenvalg, og ingen av de nyvalgte har noen erfaring fra tidligere i denne sammenhengen. På det første møtet fordelte vi de ulike oppgavene, og bl.a.

– Hvilke saker synes du er mest spennende? – Å få «på plass» en plan for menighetens trosopplæring er vel det mest spennende til nå. Vi er ikke kommet helt i mål ennå, men vi har fått god hjelp, og i løpet av høsten håper vi at vi er i mål. Her har vi også god hjelp av Grethe Granerud. I høst skal det arrangeres tre kvelder med «bønneskole» på Menighetshuset. «Bønn er kristenlivets åndedrett», og det er også menighetens «åndedrett». Derfor er jeg glad for dette initiativet fra soknepresten vår, avslutter hun. 3


Litt om mye Velkommen til Alpha-kurs i januar Du som er interessert i å bli bedre kjent med Bibelen og det kristne budskap, er velkommen til å være med på Alpha-kurset som starter på Bjørkelangen bedehus 24. januar. Det inviteres til en gratis Alpha-middag på rådhuset 10. januar.

Menighetsrådene og misjonsforeningene i Filadelfia, Høland og Setskog står bak kurset. En hovedkomité arbeider med opplegget og gjennomføringen. Program vil bli utarbeidet og distribuert. Nærmere opplysninger kan du få ved å ringe Karin Bekkelund på 920 47 964.

Hurra for kirkeringen Løken kirke har fått nye benkeputer. De ble tatt i bruk første gang på konfirmasjonsgudstjenesten i september, og mange ga uttrykk for at dette var veldig fint. En august-torsdag var det stor aktivitet i Løken kirke. Det var ikke så mange der, men det ble utført et viktig arbeid. Kirkebenkene skulle vaskes, for nå skulle snart de nye benkeputene på plass. Kirkeringen har i lengre tid jobbet med å få nye puter i de nokså harde benkene våre. De unnfanget selv ideen, skaffet det meste av pengene, søkte råd om farger og kvaliteter og tok seg av bestilling og utplassering. Lettere kunne ikke vi andre få det. Resultatet må bare oppleves. Det ble både pent og ikke minst mye mer behagelig for alle som bruker kirken.

Prislappen på kr. 140.000,– er ikke akkurat småpenger, men vi synes det er verdt det. Vi mangler ennå litt på å komme helt i havn, men kirkeringen har alene sørget for å få inn 115.000 kr. til prosjektet. Resten klarer menigheten selv, og skulle det være noen som setter pris på den gode forskjellen, tar menighetsrådet gjerne imot gaver øremerket formålet. Derfor sier vi en hjertelig takk til alle som har bidratt økonomisk. Det lokale næringsliv, privatpersoner og fellesrådet har vært gode å ha nå. Og ennå en gang: Hurra for kirkeringen!

En liten etterlysning På Aspehaug har vi hatt ei lita trekasse med blå sangbøker. Den er sporløst forsvunnet. Vi tror noen har lånt dem til et eller annet formål, men

4

glemt å legge dem tilbake. Er det noen som har en formening om hvor bøkene befinner seg, er vi kun glade for å høre om det.


Vedlikehold av kapellet i S. Høland Kirkeverge Sverre Lauten forteller at det nylig er gjennomført vedlikeholdsarbeid i kapellet i S. Høland. I forbindelse med en omgjøring på 1970-tallet ble det lagt nålefilt på golvet, og dette belegget var i høyeste grad modent for fornyelse.

Under arbeidet ble en klar over at det også var skader i deler av golvet. Dette er nå reparert, og med nytt belegg og nye lister har kapellet fått en nødvendig opprusting.

Julemesse i regi av NMS for hele kommunen NMS-misjonsforeninger fra hele kommunen skal også i år ha felles julemesse første lørdag i desember (4. desember). Som vanlig blir arrangementet avviklet på Klubbhuset på Hemnes. Misjonsforeningene vil sørge for forhåndssalg

over hele kommunen, og på messedagen blir det loddsalg og servering. Fra NMS deltar Magne Mjærum, og for øvrig er det en rekke lokale krefter som medvirker: Bråte skolekorps, Solsikkene og S. Høland bl. kor.

Nye stoler er på plass i Bjørkelangen kirke I sommer ble de nye stolene satt på plass. De er vakre å se på og behagelig å sitte i. De gamle stolene er satt bort, det samme er noen få benkerader bakerst i kirken. Nå har vi fått et lite areal for andre typer samlinger – ikke minst for

konfirmantundervisning. Til vanlig vil det derfor bli stående noen bord bak i kirken, men ved særlige anledninger kan disse selvsagt flyttes bort. Stolene er finansiert ved bruk av menighetens egne fondsmidler.

«Åpen kirke» på Bjørkelangen. Vi fortsetter med å holde «Åpen kirke» om kvelden første fredag i måneden. Du er velkommen til å sitte ned – for å koble av og for å koble til. Koble av fra den travelheten som mange av oss sliter med i hverdagen. Koble av så det skapes stillhet både rundt deg og i deg. Ikke minst vet vi at småbarnsforeldre kan føle på behov for dette, så derfor har vi bevisst valgt å ha åpen kirke fredagskvelder – «mens ungene likevel ser barne-TV».

Men vi har og behov for å koble til – til Gud, dvs gi rom og plass til vårt eget gudsforhold. «Åpen kirke» inviterer derfor også til bønn og ettertanke, til lystenning eller til å sitte ned og lese fra en medbrakt Bibel eller fra våre salmebøker. Det finnes mye mat for sjelen også her. Under «Åpen kirke» vil kirken ikke være helt stille. Passende og stillferdig musikk vil ligge i bakgrunnen og forhåpentligvis skape en god stemning, slik at vi båden kan koble av og koble til.

5


Det lurer jeg på... Hvem var det de første menneskene på jorden giftet seg med? Adam hadde Eva, men hvem giftet deres sønner seg med? Var det deres egne søstre? Skeptiker. Dette spørsmålet kan besvares på to ulike plan: Tenker en innenfor den rammen som fortellingen selv utgjør, kan en si det slik: De som ble gift med Kain og Set etc. var kanskje døtre av noen som Gud hadde skapt på dag 8 eller 9? For det står jo ikke noe om at Han ikke fortsatt å skape mennesker etter at Han hadde skapt de første to og så hvilt den 7 .dag. Slik sett kunne Gud ha skapt en hel mengde potensielle ektefeller for Kain og hans brødre. Kanskje dette også er grunnen til at det skilles mellom barn av Gud og av mennesker i 1. Mos 6.2 – de første er skapt direkte av Gud, de andre gjennom sine foreldre? Men så finnes det en bedre og riktigere måte å besvare spørsmålet på, nemlig å se på hele urhistorien – dvs de første 11 kapitler i Bibelen – som liknelser. Liknelsene – både i GT og i NT – er sanne i den forstand at de vil ha frem et vesentlig og sant poeng. I liknelsen om den barmhjertige samaritan er f.eks det sanne poenget at vi skal hjelpe hverandre. Selve rammen rundt kan da godt være diktverk, som ikke er viktig for sannhetsgehalten i teksten. Om det for eksempel virkelig var røvere ved veien mellom Jeriko og Jerusalem eller ikke, om en levitt hadde

6

lov til å gå en nødstedt forbi, om det fantes et herberge der som ville pleie en skadet, om to denarer ville vært nok for denne pleien, etc. – alt slikt er uvesentlig når vi spør om det poenget Jesus ville at vi skulle gripe: Nestekjærlighet. Og liknelsen er «sann» fordi denne hovedsaken er viktig og etter Guds vilje. I liknelsen om skapelsen er det likedan: Var det et eple eller en banan Adam spiste, ble jorden skapt på 6 dager eller 6 millioner år, skjedde skapelsen direkte fra Gud eller via en utvikling, hvor kom Kains kone fra – alt slikt kan høre til det diktverket som forfatteren har benyttet for å presentere det store budskapet som han hadde fått fra Gud: Det finnes en Skaper bak universet, Han har et

«ble jorden skapt på 6 dager eller 6 millioner år» oppdrag til oss, og alle mennesker uansett kjønn og rase er like mye verd. Om så forfatterens rammeverk rundt denne store hovedsak er historisk sann eller ei er derfor ikke interessante i det hele tatt, akkurat som ved de liknelser Jesus fortalte. To måter å besvare spørsmålet på. Den første er nok best egnet til barn. Men den andre er etter min mening riktigere og mer i pakt med en sunn og god tro. Svaret var ved Eiliv Larssen.


Sentrum Kro har flyttet til Brøtmet Gård tlf. 63 85 15 61 / mob. 979 85 370

Vi leverer catering som tidligere. Vi holder selskaper og minnesamvær etc. i leide lokaler.Vi gir råd og veiledning.

Bare ring meg! Hilsen Liv

Sentrum Kro – Din lokale leverandør av Trelast og Byggevarer

2009.qxd:2009.qxd

03-02-09

08:34

Side 1

Tlf: 63 85 70 70 Landskapsplanlegger - Anleggsgartner holand-sparebank.no 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159 Bjørkelangen - Løken - Hemnes

Landskapsplanlegger - Anleggsgartner 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159

1960 Løken – tlf. fax6363858518188080 1960 Løken – tlf. 6363 8585 0101 7676– –fax

1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 1 1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 18 80


Milkere på konfirmantleir Endelig var dagen kommet, dagen vi milkere hadde sett frem til. Med kurs og forberedelser var vi klare for en uke på konfirmantleir. Da vi kom frem, ble hytter og rom fordelt. Etter utpakking ble det leker så konfirmanter og ledere ble bedre kjent. For oss milkere var dette både nytt og spennende. Vi så virkelig frem til en uke på leir med en koselig og sammenspleiset gjeng!

I løpet av uka ble det mange fine aktiviteter. Blant annet freezone med sumobryting, megaboksing og gladiatorkamp. Det ble også mange fine hobbyaktiviteter. Vi malte, støpte hjerter og diverse andre ting. Kanoturer, bading og volleyball ble det også. Vi hadde et flott band som fylte leiren med fin musikk.

8

Å være milkere på konfirmantleir var det lærerikt og vi lærte å ta mer ansvar. Hyggelige samlinger om kvelden, hvor vi snakket om hvordan dagen hadde vært. Så kom natten som vi milkere hadde hovedansvaret for: nattvandringen. Konfirmantene ble vekket klokka 02:00, og gikk romvis i stillhet for å oppleve påskedagene gjennom forskjellige poster i nattmørket. Som milkere hadde vi fått hver vår post, hvor vi skulle gjenskape påskedagene. Dette var morsomt og spennende. Vi vil takke for en super leir, med en super gjeng. Milk-kurs er noe vi vil anbefale alle konfirmanter. Du lærer mye om å lede og å ha ansvar. I tillegg får du delta i et kristent fellesskap, noe som er veldig bra. Hilsen Nora & Madeleine (milker=minileder, hjelpeleder)


Vi er i gang Konfirmantene på Bjørkelangen og Setskog er i gang. De startet konfirmanttiden sin med en konsert på bedehuset under musikkfestivalen. 34 konfirmanter fra Bjørkelangen og seks fra Setskog samlet seg til første konfirmanttime 7. og 8. september i Bjørkelangen kirke.

På torsdagen hadde vi samling i Bjørkelangen sportshall om ettermiddagen. Det hele startet opp med bibelkonkurranse for å bli mer kjent med å slå opp i Bibelen. Med terning og bibel gjaldt det å være førstemann til oppgave 25. Lars Eirik Svardahl og Simon Vandås hadde deretter forskjellige samarbeidsoppgaver som trengte fart, tankevirksomhet og krefter. Alle gjorde en kjempeinnsats enten det var løping, bygging av skulptur eller flytting av krakker/matter. Jeg håper dere får en minnerik konfirmanttid med mange gode opplevelser!

Konfirmantene er delt inn i fire grupper og møter opp til ulike tider disse kveldene. Jeg var så heldig å få være med på disse første timene med tema «Bibelen». Der møtte jeg positive og hyggelige ungdommer som visste en del om denne boka.

Gleder meg til å treffe dere igjen! Hilsen Grethe

9


Friluftsgudstjenester på Bygdetunet i sommer På Aurskog-Høland bygdetun har det vært to friluftsgudstjenester i sommer. Begge søndagene var været strålende, og det var stor oppslutning om arrangementene. 6. juni sto Normisjon som arrangør, og gudstjenesten – ledet av Jostein Holmedahl (bildet) – var et innslag i Opplev Søndre Høland-dagene. 8. august var den ordinære gudstjenesten ved sokneprest Gunnar Øvstegård lagt til

Bygdetunet. Torsdagsklubben, som er en del av Sandem hornmusikk, stilte opp som «organister» ved begge gudstjenestene.

Gunnar Øvstegård med ”organistene” fra Sandem hornmusikk i bakgrunnen.

En del av de mange frammøtte ved gudstjenesten 8. august.

Slekters gang BJØRKELANGEN Døpte Jenny Buvik Haukland Linnea Halvorsen-Lang Kristian Ihle Edvin Ødegaard Embretsen Victor Hoel Kolstad Ebba Hoel Kolstad Theadora Nikolaisen Adrian Emrik Sjåfjell Andor Kongtorp Joachim Risto Nichlas Risto Julian Hoffstuen Johnsrud 10

Vigde Marianne Kopperud og Trond Magne Aasberg Jeanette Paunes Bråthen og Olav Borud

Døde Ivar Helge Andersen Juel Finstad Sonja Aslaug Helene Næss Kaspara Ester Gangnæs Ivar Kristian Holtet Svein Hvitmyren Per Aamodt


Slekters gang

Vigde Anette Krøvel og Roy Nilsen Renate Rikenberg og Simen Andersen Sunniva Torp og Thor Inge Skaug Helga Synnøve Trømborg og Henrik Olav Horge Renate Torp og Ole Anders Stenby Døde Eva Pettersen Ole Enger Erik Johannes Furre Aage Karsten Spjudvik Alfhild Kristine Havnås Inger Marie Halvorsen Torleif Harald Brataas Hans Kristian Krohg Else Gerda Berger SETSKOG Døpte Aase Helene Bjerke Marion Elise Halvorsen Fredriksen Vigde Ann Kristin Kolstad og Kjell Vidar Aaserud

Døde Maggi Helene Heggedal Berit Lillebekk Sonja Bråthen LØKEN Døpte Noah Maurice Kouoh-Øiestad Henrik Pedersen Hansen Emilie Linnea Øyen Næss Burås Line Melnes Hansen Emilie Skedsmo Haneborg Malena Juliane Tømte Seyda Sania Smestad Abbas Daniel Spydevold Felix Svendsen Bjørkeng Trym-Andrè Sørhaug Sondre August Westbye Rakel Gran Steffens Maren Emilie Lie Nicklas Borgersrud Bernhus Vigde Helene Fagerhøi og Erik Baümgartner Christina Negro Diskerud og Geir Andre Finden Stina Fallet og Lars Ketil Skjørtvedt Kine Haugen og Thomas Jørgensen Grotli Line Kyhen og Kim Roger Lervåg

Foto: Hanne Julia Gløtta

S. HØLAND Døpte Anna Maren Strand Evenby Mathias Lid Lindahl

11


Hos oss får du: • Fagkunnskap • Service • Tradisjon

www.farveglede.no

Høland Byggmarked AS, Fosser Industrifelt 1960 Løken - Tlf. 63 85 10 03

www.wepe.no – post@wepe.no

V E D VALL RU

Ved som varmer!

Tlf. 984 08 650

Leikvin – en opplevelse i mat og tradisjoner. • lunsj og middag serveres hver dag i kafeteriaen • fruktlevering til arbeidsplassen • catering • minnesamvær • selskapslokaler • møte/konferanselokaler • projektor • tråløst nettverk

KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00 KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK

KORNTØRKER1940 • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00 Lokalene har plass til 80 – 90 personer. 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00

Åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 Telefon: 63 85 50 70 - Faks: 63 85 50 71 e-post: trond@leikvin.com

Bøker, leker, papir- og kontorvarer


Skulleruds Begravelsesbyrå Besøksadresser: Løken: Løkengården Bjørkelangen: Glendegården **** Mandag–fredag 09.00–15.30 Telefon hele døgnet: 63 85 00 95 Om ønskes kommer vi til konferanse. Øystein Skullerud, Unni O. Andresen og Kjersti Eng.

– En god hjelp i en tung stund –

Byggmester Ole G. Nadden

4 sekker plantejord kun 100,4 sekker bark

Medlem av Norges Byggmesterforbund

kun 100,-

GODE PRISER

på alle byggevarer til hus og terrasser. Rask levering! Besøk oss her: Hemnes Butikksenter 1970 Hemnes Tlf. 63 85 81 77

Mandag – fredag: 07–17 Torsdag: 07–19 Lørdag: 09–15

Graving, sprenging, transport og mobilknusing tlf.: 950 00 500 web: www.bergquist-maskin.no.

Byggmester Ole G. Nadden

Medlem av N Byggmesterfo


Gudstjenester Bjørkelangen kirke: 10.10 24.10 07.11 21.11 05.12

kl. 19:00 kl. 11:00 kl. 17:00 kl. 19:00 kl. 19:00

Ungdomsgudstjeneste v/Eiliv Larssen Familiegudstjeneste v/Eiliv Larssen Allehelgensmesse v/Eiliv Larssen Ungdomsgudstjeneste v/Gunnar Øvstegård Lysmesse v/Eiliv Larssen

Løken kirke: 17.10 31.10 07.11 21.11 05.12

kl. 18:00 kl. 11:00 kl. 11:00 kl. 11:00 kl. 19:00

Høymesse v/Gunnar Øvstegård. Høymesse v/Gunnar Øvstegård Allehelgensmesse v/Gunnar Øvstegård Høymesse v/Gunnar Øvstegård Høymesse v/Eiliv Larssen.

Søndre Høland kirke: 10.10 24.10 07.11 28.11 12.12

kl. 11:00 kl. 11:00 kl. 19:00 kl. 11:00 kl. 19:00

Familiegudstjeneste v/Eiliv Larssen Høymesse v/Gunnar Øvstegård Allehelgensmesse v/Gunnar Øvstegård. Familiegudstjeneste v/Gunnar Øvstegård Lysmesse v/Gunnar Øvstegård

Setskog kirke: 17.10 kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/Eiliv Larssen 07.11 kl. 19:00 Allehelgensmesse v/Eiliv Larssen 28.11 kl. 17:00 Lysmesse v/Eiliv Larssen

Det tas forbehold om endringer. Følg med i Indre Akershus Blad. 14


Om soknene i Høland Løken og Søndre Høland sokn: Sokneprest Gunnar Øvstegård, tlf privat: 63851452 Organist Richard Morgan, tlf privat 63850681, tlf mobil 91321146 Kirketjener Løken kirke: Øystein Nadden, tlf 91569221 Kirketjener Søndre Høland kirke: Svein Tore Melnes, tlf.: 94255925, tlf. privat: 63851425 Leder Løken menighetsråd: Øystein Nadden, tlf.: 41242291 Leder Søndre Høland menighetsråd: Mari Bunes, tlf.: 40400983. Bjørkelangen og Setskog sokn: Sokneprest: Eiliv A. Larssen,tlf.: 48035117, E-post: eiliv.a.larssen@ahk.no Organist: Wenche Aamodt, tlf.: 63856420 Kirketjener Bjørkelangen kirke: Ambulerende. Kirketjener Setskog kirke: Ansgar Melnes, tlf.: 92087922, tlf. privat: 63858733 Leder Bjørkelangen menighetsråd: Hege Engh, tlf.: 99633003 Leder Setskog menighetsråd: Mari Kolstad, tlf.: 93055800 Felles for alle sokn: Kirkeverge: Sverre Lauten, tlf.: 67205307 Sekretær kirkevergekontoret: Elisabeth Gresmo, tlf.: 67205308 Sekretær menighetskontoret Løken: Lisbeth Bergsjø, tlf.: 67205300. Fax: 67205306 E-post: holand.menighetskontor@ahk.no Kateket: Grethe Granerud, tlf.: 48291985

Åpningstider: Kirkevergens kontor: Mandag - fredag 08:00 – 15:30 Menighetskontoret Løken: Tirsdag - fredag 09:00 – 15:00

Høland Menighetsblad: E-post: holand@menighetsblad.no Webside: www.holand.menighetsblad.no Ansvarlig redaktør: Eiliv A. Larssen, tlf.: 48035117 Redaksjonsmedarbeider: Knut Bjørkmann Redaksjonskomité: Sokneprest Eiliv A. Larssen, Egil Westreng, Lisbeth Bergsjø, Bjørn Bergsjø og Knut Bjørkmann. Bankgiro konto: 1280 60 51371 Bladet trykkes hos 07Gruppen AS.

Låven er et godt sted å arrangere møter. Ja, du kan feire store dager å. For leie, kontakt Høland menighetskontor Tlf.: 67 20 53 00

1970 Hemnes

Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr. Leierensing av såkorn. Forhandler av kunstgjødsel, såkorn og plantevernmiddel. Wenche - tlf: 40 40 33 24

Tlf. 63 85 46 60

Vi håper menighetsbladet faller i smak. Samtidig er det ingen hemmelighet at det koster å trykke og distribuere bladet. Derfor er vi takknemmelige for alle bidrag som måtte komme. Har du anledning til å avse noen kroner til oss, kan beløpet settes inn på konto: 1280.60.51371 15


Returadresse: Høland prestekontor 1960 Løken

Informasjon

Skråblikk fra seniorloftet Vi har passert en periode i (kirke)året med mye oppmerksomhet rundt konfirmasjon og konfirmanter. I to av menighetene har konfirmantene avsluttet en viktig periode av livet, og i de to andre er nytt kull i gang med forberedelsene. Dette er også årstiden for avvikling av jubileer for dem som ”sto på kirkegolvet” for 50 år siden. Alt dette kan gi stoff til noen refleksjoner fra seniorloftet – ikke minst for en som må innse at det er 60 år siden denne høytidsdagen. Jeg konstaterer først og fremst at her er det mye å glede seg over i menighetene våre: For det første er det flott å registrere at en vesentlig del av ungdomskullene fortsatt melder seg til konfirmasjon. I våre dager er ikke det noen selvfølge. Derfor synes jeg alle som har ansvar for opplegg, undervisning og ledelse av leirer og andre poster på programmet, fortjener stor takk. Jeg er sikker på at den flotte innsatsen av alle gode krefter: prester, kateketer samt unge og eldre ledere for øvrig er en vesentlig årsak til at ungdommen slutter opp om tilbudet. Den positive «smitteeffekten» fra kull til kull er viktig! Samtidig er det gledelig å observere – fortsatt fra sidelinja – at innholdet i konfirmantopplegget er solid. Det er selvsagt en håpløs oppgave å analysere før og nå gjennom noen

Foto: Hanne Julia Gløtta

skråblikk på denne viktige oppgaven. Men jeg våger å påstå at det opplegget dagens konfirmanter møter, gir flertallet av deltakerne et mer bevisst «eierforhold» til det de deltar i, enn tilfellet var for 50–60 år siden. Så kan jo vi på seniorloftet av og til sukke over et og annet hos yngre generasjoner. Kanskje noen nikker til dette sitatet: Våre dagers unge elsker luksus. De har dårlige manerer, forakter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker og prater i stedet for å arbeide. De reiser seg ikke lenger opp når eldre kommer inn i et værelse. De motsier sine foreldre, skryter i selskaper, sluker desserten ved spisebordet og tyranniserer lærerne. Men det er viktig å ta med bakgrunnen for sitatet: Dette ble uttalt av Sokrates, som levde på 400-tallet f.Kr.! Altså er det gammelt nytt å klage på ungdommen. Kanskje vi i stedet skal spandere på oss å glede oss over all den flotte ungdommen som kirke og menighet fortsatt får kontakt med? Og da bør vi enda en gang i takknemlighet heie på alle ansatte og frivillige som står bak ungdomsarbeidet i disse menighetene. Bjørn Bergsjø

Høland menighetsblad nr.3/10.  

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. (Joh. 15,13) Engasjement for kirkerommet Hurra for kirkeringen! – SIDE...

Høland menighetsblad nr.3/10.  

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. (Joh. 15,13) Engasjement for kirkerommet Hurra for kirkeringen! – SIDE...

Advertisement