Page 1

Menighetsbladet

Årets konfirmanter Side 4

“Mr. Guttis” Side 3

Rajshahi, Bangladesh Side 8

Lund September 2010 nr. 5 61. årgang

På to hjul uten kart Side 12

lund menighetsblad

/1


Lund menighet

dagens frivillige Cheryl Macdonald

Marviksveien 5, 4631 Kristiansand lund.menighet@kristiansand.kommune.no www.lundmenighet.no Åpningstider, Meninghetskontoret Tirsdag - fredag kl. 10-14. Mandag stengt Telefon: 38 19 68 70 Telefaks: 38 19 68 57

Kontaktpersoner Daglig leder Torunn Haugen Jerstad, tlf. 38 19 68 70 (privat: 37 27 06 57) torunn.haugen.jerstad@kristiansand.kommune.no Diakon Tone Benestad: 38 19 68 71 (privat: 38 08 43 43) tone.benestad@kristiansand.kommune.no Sokneprest Hans Jørgen Wennesland: 38 19 68 73 (privat: 38 02 03 82) hans.jorgen.wennesland@kristiansand.kommune.no Kantor Johan Varen Ugland: 38 19 68 74 (privat: 38 04 47 33) varugla@online.no Kapellan Liv Turid Belsvik: 38 19 68 74 (privat: 41 51 60 63) liv.turid.belsvik@kristiansand.kommune.no Kirketjener Øyvind Lund: 38 19 68 75 (privat: 38 09 41 59) Ungdomsmedarbeider Johan Fredric Key Berntsen: 38 19 68 77 (privat: 913 82 928) johan.f.k.berntsen@kristiansand.kommune.no Menighetspedagog Ida Borghild Jørgensen: 38 19 68 78 (privat: 38 09 41 96) ida.borghild.jorgensen@kristiansand.kommune.no Menighetsrådsleder Brynjulf Mosland (privat: 38 09 56 10 / 905 37 704) bm@norcon.no

Kirkens servicetorg i Kristiansand Gyldenløvesgate 9. Tlf. 38 19 68 00 Åpningstid: mandag - fredag kl. 09-15. Postboks 417, 4604 Kristiansand Spørsmål om gravferd/dåp/vigsel. www.kristiansand.kirken.no

2/

Endring – til det bedre? Livet preges av endring. Ting forandrer seg, noen vil kanskje si går i sirkel. Noe kommer tilbake mens andre ting er helt nye. Slik er det med livet og de store ting i vår hverdag, slik er det også med de mindre tingene. Nå er det menighetsbladet som står foran endring. Kanskje ingen dramatisk endring, men likevel. Vår trofaste og flinke designer, Marianne Jakobsen, har bedt om avløsning. Det betyr at utformingen av menighetsbladet vil endre seg. Selv om det ofte er skummelt med endring har det også ofte positive sider ved seg. Det krever at en skjerper seg litt og jobbe litt mer. Enn kan ikke flyte på rutinen. Samtidig utløser dette også ofte kreativitet og energi. Nye ideer, sider av en sak og personer får anledning til å dukke opp. En endring betyr ikke nødvendigvis at ting blir verre. Ofte blir det bare annerledes og noen ganger til og med bedre. Denne gangen går vi fra en lay-out som vi har vært veldig fornøyd med. Da lurer enn selvsagt på om ikke det nå bare vil bli verre? Selv om Marianne er svært dyktig og vi vil rette en stor takk for den store og flotte jobben hun har gjort i en årrekke, så viser det seg som regel at ingen er uerstattelig. Derfor gleder jeg meg til å jobbe sammen med de som i fremtiden skal lage utseende til menighetsbladet. Samtidig er jeg sikker på at bladet vil ha minst like bra innhold og at du som leser hver gang vil finne noe som faller i smak.

Svein Jørgensen - ”Mr. Guttis” tekst og foto: hans jørgen wennesland

I fire år har Svein vært med og drevet ”Guttis” i Lund kirke. Akkurat nå er han den som har lengst fartstid blant lederne.

Hva er det som får en voksen mann til å stille på ”Guttis” uke etter uke, år etter år? Det er jo fordi jeg gjerne vil at guttene skal få et godt forhold til kirka og lære fortellingene om Jesus. I dag har barna mindre kjennskap til bibelhistorien enn tidligere, og jeg synes det er viktig at det er et sted der de kan komme og utfolde seg samtidig som de får med seg det viktigste.

Hva er det beste med ”Guttis”? Det er kort og godt at de har det gøy sammen.

Ingen ”Guttis” uten pause med potetchips. Hvor mange poser tror du dere har kjøp inn i årenes løp? Sikkert mer enn ti kasser. Men vi handler også popkorn og saft og andre sunne saker. Alt går ned i guttene.

Hvor mange pleier å komme hit på fredagskveldene?

r. Guttis” Svein Jørgensen – “M

Fremmøtet varierer fra 7 til 16 avhangig av om det er noen bursdager eller andre ting på gang.

Har du noen ønsker for arbeidet videre? Jeg skulle jo ønske at vi kunne få med enda flere. Og så kunne vi trenge et par ledere til. Noen av oss jobber skift, så vi kan ikke komme hver gang. Da hadde det vært flott med et par til slik at vi kan skifte litt på ansvaret og alltid være nok voksne til stede.

Hermed er utfordringen gitt. Til voksne eller ikke fullt så voksne menn som synes det er gøy med fotball, innebandy, dataspill, luftgeværskyting, chips, saft og et til tider noe høyt lydnivå. Og i tillegg får en med seg en bibelfortelling hver gang.

lund menighetsblad

/3


Konfirmasjon 2010 4/

Kjære konfirmanter, familie, venner og menighet! Gratulerer med dagen. Nå er dagen her – som dere har sett frem til lenge. Noen gledet seg, andre gruet seg og noen kjenner begge deler. Vi er forskjellige og livene våre er forskjellige, og det kan kjennes fryktelig urettferdig, særlig på en dag som denne. Uansett hvordan du har det inni deg nå, ser Gud deg. Han ser på deg med kjærlighet og glede, og han ønsker å gi deg fred, fremtid og håp. Gud vil aldri forlate deg. Han ønsker at vi skal være hos ham for alltid. Slik innledet kapellan, Liv Turid Blesvik, talen til konfirmantene.

Bakerst fra venstre Adrian Severin Jensen Ulrik Tronstad Gahre Thomas Tjøm Jørgen Refsnes Erlend Valseth Pedersen Hermann-Gabriel RannebergVildalen Ole Elias Mosvold Hogga Tor Henrik Rike koveland Fredrik Edvardsen Sondre Kalstad Nicolai Nor Olsen

2.rekke, nest fremst Henriette Nygård Thorsen Ingvild Aamodt Sjur Alvsåker Høgetveit Christian Wehus Magnus Weisser Brandt Sebastian Kleppe Skaiaa Nicolai Wrige Birkeland Nathaniel Hansen-Tangen Harrison Espen Neset Martin Helgeland Fredriksen Torgeir Syrtveit Liv Turid Blesvik

Nest bakerste rekke Frida Elisabeth Leknes Johanne Svensson Hornnes Emma Høyer Julie Haaversen Christine Esdar Christine Nilsen Mathias Nyman Mortensen Eirik Berg Hansen Elise Haavik Sondre Hestad Tarjei Sundsli Anders Nesvold Torje Andreas Vik Johan Fredric Key Berntsen

Fremste rekke Silje Hansen Haugland Kristine Edvardsen Hedda Margrethe Bjønsaas Helle Olaisen Myrhstad Veslemøy Grønås Anna Cathrin Lassemo Emmy Grøtan Oda Kristine Eriksen Breen Solvår Espeland Selma Marie Pedersen Engeseth

lund menighetsblad

/5


Medgangssupporter

nfirmanter inn i n kommer årets ko I høytidelig prosesjo ss til alle måtte pla få t til trengsel. For å kirken, som er fyl tje ds nesten. mye som til julegu det åpnes opp like

Så er de på plass, 23 av årets 55 konfi rmanter. På grunn av det hø ye antallet ble det avholdt to konfirmasjonsgud stjenester på siste lørdag og søndag august. Full kirke i ble det begge dage ne.

” Mange av oss ville ikke likt å få en slik klisterlapp på oss. For det er noe som ikke er helt bra med medgangssupportere: de svikter når noen virkelig hadde trengt oppbacking og støtte. Slike supportere var de mange tusen som fikk mat da Jesus serverte fem rundstykker og to fisker. De ville ha Jesus til Konge. Selv om mange forlot Jesus da han begynte å tale, gjorde ikke Peter det. Klart det er mye kjekkere å heie på vinner laget, men Peter hadde ikke noe alternativ: ”Herre, hvem skulle jeg gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.” Deretter kom hver enkelt av konfirmantene frem til alterringen og ble bedt for.

”Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er, farer truer oss på ferde n, men jeg vet at du er nær.” Fra salmen Milde Jesu s, som ble sunget under begge gudstjenestene.

jonen over. I Så er den høytidelig delen av konfirmas . Deretter bar unge de lere gratu alle e kunn strålende sol fikk ha med de g feirin den og lt det videre for hver enke sine nærmeste.

La meg alltid være ditt barn, o Herre Gud! Og hjelp med du å bære i hjerte dine bud! Du selv meg veien vise, lær du meg trofasthet! Deg, Herre, vil jeg prise i tid og evighet! 6/

Til slutt i gudstjenesten kom oppfordringen fra Johan Fredrik Key Berntsen til menigheten om å be for konfirmantene. ”slik at vi sammen kan hjelpe de til å oppleve at i tunge og kjippe tider, så svikter Gud aldri!” Det er Liv Turid og Johan Fredrik som har fulgt konfirmantene gjennom hele konfirmasjonstiden i Lund kirke.

Med en symbolsk rose, en bønn og gode ord på veien sendes konfirmantene ut i verden etter endt gudstjeneste.

lund menighetsblad

/7


Rajshahi, Bangladesh

tekst og foto: hans petter mjølund

Byggingen av forsamlingshus og søndagsskolerer startet

Kristiansand har hatt Rajshahi i Bangladesh som vennskapsby siden 1979, og var den første kommunen i Norge som opprettet en vennskapforbindelse med en by i den 3.verden.

Lokalkirken til Church of Bangladesh i Rajshahi by ligger nydelig til sentralt i byen. 8/

Rajshahi ligger i et av vedens fattigst land, og det er stort behov for hjelp til det meste. Derfor blir forholdet beskrevet som en annerledes vennskapsby. Vi representerer den rike del av verden, og vi kan dele av vår overflod med mennesker som lever under helt andre livsforhold og med en annen kulturell bakgrunn. I 2009 var det 30-årsjubileum for samarbeidet mellom disse byene. Det vil være kjent for Menighetsbladets lesere at vi Kristiansand hvert tredje år har en egen aksjon for å være med på å finansiere prosjekter i vennskapsbyen vår i Bangladesh. Gjennom aksjoner har utallige elever i grunnskolen, barn i barnehagene og barn, ungdom og voksne i foreningsliv og kirken/ menigheter blitt kjent mellom våre forskjellighet. Etter aksjonen i 2006 ble det gitt et oppstartingstilskudd for bygging av et forsamlingshus i tilknytning til kirken i Rajshahi by – en kirke drevet av Church of Bangladesh. Undertegnede la ned grunnsteinen til dette bygget i 2008. Forsamlingshuset skal være et sted for alle de som sokner til denne lutherske kirken både ved gudstjenester og i andre sammenhenger. I Bangladesh er dette mer enn det vi her hjemme kaller en menighetssal. Det vil bli et aktivitetssenter for de som oppsøker

Her ser vi at forsamlingshuset og søndagsskolen belir bygd. Dette blir 1.etasje. De håper selvsagt påhjelp til å fullføre bygget.

Her er undertegnede og Dr. Kjell Arne Grøttum ved minnetavlen da grunnsteinen ble lagt ned i 2008

kirken, folk fra alle samfunnslag i sentrum av Rajshahi. Ved jubileumsaksjonen i 2009 var det flere menigheter som ble engasjert og bidro med kollekt til inntekt for byggingen av dette forsamlingshuset. Vågsbygd, Voie, Lund og Domkirken menigheter prioriterte dette prosjektet. Det ble overført ca. 50.000 norske kroner, og byggingen er i gang. Dr. Kjell Arne Grøttum og undertegned besøkte Rajshahi i våren 2010. Grøttum skulle først og fremst være med å evaluere driften av et kreftsykehus som Kristiansand kommune støtter. Vi besøkte også kirken i Rajshahi og vi kunne se at de var godt i gang med byggingen av første etasje og vannbrønn. Dette er virkelig positivt … men, det gjenstår å finansiere resten av bygget. Vi håper derfor at menighetene igjen vil engasjere seg slik at bygget kan bli realisert inne kort tid. Undertegnede, og også andre som kjenner til prosjektet, vil gjerne besøke menighetene og fortelle mer om prosjektet og vise bilder fra aktiviteten. Det kan vi gjøre ved en tilstelning i menigheten eller en gudstjeneste. Våre venner i Rajshahi ville bli veldig glade dersom bygget kunne bli en realitet. De håper fortsatt på hjelp og støtte fra vennskapsbyen Kristiansand. Menighetene kan hjelpe til. Facts • • • •

Bangladeh er et av verdens fattigste land Befokning – ca. 150 millioner Rajshahi distrikt (fylke) – ca. 30 millioner Rajshahi by – ca. 700.000

Det er høytidelig å være på besøk i en slik kirke. Vi blir presentert og må også holde tale.

Vann er en nødvendighet... - og her er begynnelsen til byggets brønn. lund menighetsblad

/9


* Døpte

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

B&M Bok&Media

Markensgt. 42

Tlf. 38 12 05 60

www.bjorvand-skarpodde.no

Chiconett as

Henrik Wergelandsgt. 24 Tlf. 38 12 20 80

Nye Teglverksvei 23, 4632 Kr.sand Tlf. 38 12 74 20

Tlf. 38 04 51 01 www.bragdo.no

Mosvold & Co AS

Linnea Fedog Ringereide, Arian EngerTønnessen, Hedda Esperås, Rinya HagenLøite, Milla Natalie Lehland Johnsen, Vilma Nordlie, Lerke Omland, Oda Kristine Erikssen Breen, Ulrik Tronstad Gahre, Emma Rua Kveseth, Herman Lauvås, Hannah Smith Lorentz, Filip Førland, David Støkken Gummedal, Leon Asbjørnsen Johannessen, Leah Eleanor Hansen, Georg Haanes, Sigurd Nævestad Staveland, Nathaniel Angell, Emilie Lindstad, Lykke Isabelle Moseidjord, Johanne Ødegård, Lisa Bergsnov, Eivind Irgens Kuhnle.

FRISØR

FRISØR

† Døde

SKIPSFART - EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt. 1, 4610 Kr.sand

Lavina Amble, Solveig Danielsen, Stein Vidar Birkeland, Peder Omland, Målfrid Bakka, Hanne - Marie Kløkstad, Dagny Abrahamsen, Tora Eidjord, Målfrid Mayer, Sigrid Bakken, Ingrid Bergsland Borgen, Elise Ose, Reidar Bakken, Kristin Michalsen, Kjell Georg Landsverk, Johan Albert Iversen.

Torsgaten 32 - 4632 Kristiansand Telefon 38 09 89 30 Man - fre: 09-20 - Lør: 10-18

Dronningens gt. 67 Tel. 38 02 26 43

Roar Breistøl

HVORDAN HAR DU DET egentlig?

Tlf privat 38 04 30 18 - Mob. 951 27 719

Odd Fjermedal Tlf privat 38 09 69 77 - Mob. 951 85 423

Støtt Lund menighet med deres firmaannonse! Kr. 250,- pr. annonse. Kontakt Lund menighetskontor, tlf. 38 19 68 70

10 /

Per Mykjåland

Tlf privat 38 09 19 45 - Mob. 951 21 973

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Du kan også skrive via www.kirkens-sos.no Vi er her. Alltid!

Gudstjenester 17.s.e.pinse 19.september kl 11 Gudstjeneste. Dåp. Hans Jørgen Wennesland

22.s.e.pinse 24. oktober kl 11 Bydelsgudstjeneste Salem

18.s.e.pinse 26. september kl 11 Storfamiliegudstjeneste. Nattverd. Hans Jørgen Wennesland

Bots- og bededag 31. okt. kl 11 Gudstjeneste. Hans Jørgen Wennesland

19.s.e.pinse 3. oktober kl 11 Gudstjeneste. Dåp. Liv Turid Blesvik

Alle helgensdag 7. nov. kl 11 Gudstjeneste. Hans Jørgen Wennesland Kl. 13 Barnedåpsgudstjeneste

20.s.e.pinse 10. oktober kl 11 Gudstjeneste. Nattverd. Liv Turid Blesvik

25.s.e.pinse 14. november kl 11 Familiemesse. Nattverd. Liv Turid Blesvik

21.s.e.pinse 17. oktober kl 11 Gudstjeneste. Dåp. Helge Smemo

ß Kirkekoret

Ruth Loland Sandvik blir ny dirigent for Lund kirkekor fra høsten av. Koret starter opp tirsdag 24. august kl. 19.30. Nye og gamle sangere er hjertelig velkommen! Sandvik er kantor i Tveit og dirigerer også et kor der. Hun og familien bor på Lund.

Menighetsbladet i høst

Frister for innlevering av stoff: SEPTEMBER: 16. sept, utkommer 30. sept NOVEMBER: 28. okt, utkommer 11. nov DESEMBER: 25. nov, utkommer 9. des

Trenger du skyss for å komme til kirken? Da kan du ringe til daglig leder, tlf. 38 19 68 70 innen kl. 12 på fredagene. Så vil en “kirkeskysser” ringe deg opp i 10-tiden søndag morgen for å få bekreftet om det fortsatt er aktuelt.

Utgitt av Lund meninghetsråd, Kristiansand Redaktør: Cheryl Macdonald, tlf. 982 48 507 epost: cheryl@rbut.no Redaksjonsmedlemmer: Hans Jørgen Wennesland, Marianne Jacobsen, Rut Eli Jensen, Bjørg Adine Michalsen Grafisk utforming og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Korrektur: Kirsti Ødegaard Annonsekoordinator: Kjersti Haanes Bankgirokonto: 3000.07.70104 Neste nummer: 11. november Frist for innlevering av stoff: 28. okt

lund menighetsblad

/ 11


Retur: Lund Menighet Marviksveien 5 4631 Kristiansand

På to hjul uten kart tekst: rut eli jensen

Store deler av ferien ble tilbrakt på to hjul i sommer. Med farts-, distanse- og gjennomsnittshastighetsmåler på styret. Minus kart eller GPS. Nå er det jo slik at jeg synes hverdagene ofte er tett programmert. Så dette å sykle uten kart innebærer en frihet for meg. Og fører meg på ukjente stier... En av turene gikk fra Arendal med Kragerø som mål. Været var nydelig, kystveien var vakker, og alt rullet så lett fram til Risør. Der var jeg nok litt for opptatt av sykling og fart og håpet å komme litt høyere hva gjennomsnitts-farten angikk. Jeg trødde og trødde og fikk en aldri så liten anelse om at Kragerø kanskje ikke var helt i den retningen jeg syklet. Heldigvis tør jeg spørre ukjente mennesker om veien. (Jeg lærer jo mine elever at en ukjent er en venn du ikke kjenner...) og spurte en syklist som kom mot meg om det var langt igjen til Kragerø. Han så spørrende ut. - Skal du til Kragerø, sier du? - Eh, ja... - Ja, da sykler du i feil retning. Hvor kommer du fra? - Arendal. - Da har du syklet over en mil feil. Jeg ble stille og snudde sykkelen og trødde i vei. Etter en halv times sykling kom jeg til et veikryss. Hvor i all verden skulle jeg sykle? Prøvde å stoppe noen biler. Bil nummer fem stoppet.

En hyggelig ung mann son også så rart på meg da jeg spurte om veien til Kragerø. - Si meg, skal du til Kragerø i dag? - Ja. - Hvis du skal sykle, kommer du ikke fram før midnatt. Og der sto jeg. Bilisten foreslo taxibåt fra Risør. Selv kom jeg plutselig på at langs veien står skilt med 177 Ruteopplysning. Og takk for den tanken. Og for skiltet. Og ikke minst mobiltelefonen. Det ble buss fra Risør til Kragerø. Reis kollektivt, tenkte jeg. Hjemveien fra Risør til Arendal gikk imidlertid av seg selv for mine venner i Kragerø hadde bestemt hvor jeg skulle sykle. Skulle ta to ferjer mellom rolige sykkelveier. Du verden, gjett om jeg følte meg ung og sprek da jeg nådde fferje fra Øysang til Risør. Akkurat det gikk fort over da jeg så på billetten: HONNØR! Og det uten å bli spurt på forhånd. Akk ja. Full av overmot , endorfiner og sykkelglede kommer jeg hjem og vil ha meg en dukkert i Bertes. Måtte ta en sving rundt stien da den var stengt ved Wilds Minne. og der sto en liten murkant i veien, og jeg for med full tyngde i grusen. Resultat: Legevaktbesøk i flere timer pluss 6 sting og innlagt dren i albuen. Jeg synes å huske at overmot er en av dødssyndene.... I alle fall er jeg begynt å tenke litt mer over å ta det med ro på sykkel og i livet og det har også kommet noen tanker om livets mål.

Lund menighetsblad nr.5/10.  

På to hjul uten kart “Mr. Guttis” Side 12 Side 4 Side 3 Side 8 September 2010 nr. 5 61. årgang lund menighetsblad / 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you