Page 1

nr. 01 | herfst/winter 2009

roderick vos open sollicitatie mayke aan de stegge als vrouw denken jos gielen korte metten chantal gabriĂŤl zakelijke spirit

Suitbox typisch tasdesign

Hoogenboom mode hart voor mode

Design & ik andreas viel


5

10 droom Nee, ik ben geen Sonja, Felderhof, Linda of Matthijs. En toch heb ik één ding met ze gemeen, namelijk een eigen glossy. Stiekem droomde ik daar al langer van. Als een nachtmerrie voelde het bijna. Of als een bevalling (ik ben tenslotte ervaringsdeskundige als

24

mama van twee prachtkids).

20

Overdreven zuchten was het soms, vreetbuien, paniekaanvallen. En nu ligt mijn eigen Bagazine voor u, en trots dat ik ben! Trots op de inhoud, de mooie bijzondere ondernemers die erin staan met ieder hun eigen verhaal.

nr. 01 | herfst/winter 2009

Op de mix van prachtige foto’s, design en kleuren. Op het eindproduct, en alle lieve mensen die eraan hebben meegewerkt. RODERICK VOS open sollicitatie MAYKE AAN DE STEGGE als vrouw denken JOS GIELEN korte metten CHANTAL GABRIËL zakelijke spirit

SUITBOX typisch tasdesign

HOOGENBOOM MODE hart voor mode

DESIGN & IK andreas viel

Heel erg trots. En ondanks alle bloed, zweet en tranen weet ik het gewoon. Er komt ook een nummer 2. Want leuk dat ik het vind! Een meisjesdroom is uitgekomen.

14

Simone tasdesign | kadodesign

inhoud

nr. 01 | herfst/winter 2009

designer roderick vos open sollicitatie

5

christine boland trend expert

24

bagspot

9

bagorama

27

mayke aan de stegge als vrouw denken

10

suitbox typisch tasdesign

29

bagorama

13

live cooking met bas

33

bagchat

14

hoogenboom mode hart voor mode

de korte metten van jos gielen

34

16

frank owen gehry adembenemend

bagspot

19

38

design & ik andreas viel

40

itbag

42

chantal gabriël zakelijke spirit

20

|3


O


O

open sollicitatie ‘ I k b e n g e e n k u n s t e n a a r ’ , zegt R od er i ck Vo s . ‘ I k z i t i n e en s o o rt va n d i e n s tv e rl e n en d e s ec to r e n m i jn o p d rac h t i s o m m oo ie, b r u i k ba r e d i n gen te m a k en die v ia e e n s i m p el e p r o d uc ti e m etho diek b e ta a lba a r b l i j v e n vo o r d e m as s a.’ Het is net alsof er een stolp over het Brabantse

Vijf jaar geleden stapte Roderick uit het bekende

Heusden is heen gezet waardoor de tijd eeuwen

meubelhuis Maupertuus in Groningen dat hij

geleden is bevroren. Hobbelend over kinder-

met zijn vader en broers runde. Hij wilde samen

kopjes leidt onze weg naar Studio Roderick

met zijn vrouw Claire een ontwerpbureau begin-

Vos. Roderick is momenteel één van de meest

nen om zich puur op ontwerpen te kunnen gaan

succesvolle ontwerpers van Nederland. Hij ont-

richten. Ze streken neer in Heusden Vesting.

wierp onder meer voor Alessi, Driade, Moooi en Linteloo en is vaste designer bij het jonge,

Ambacht

betaalbare meubelmerk Designonstock. Dit

Een druk op de bel, de deur zwaait open en er

jaar presenteerde hij de organische designtafel

verschijnt een jongensachtige man met donker

‘Isola’ tijdens de Milan Design Week.

krullend haar en expressieve ogen. Een man van de praktijk noemt Roderick zichzelf, één die een

Roderick Vos ontwerpt vooral meubels maar

wat gekke manier van werken heeft. ´Ik heb nog

maakt net zo makkelijk vazen, kandelaars of spie-

een ouderwetse tekentafel waarop mijn ideeën

gels. Zijn vormgeving is eigen en niet alledaags.

geboren worden. Eenmaal zover bedenk ik welk

|5


materiaal ik wil gebruiken en met welke fabrikant

gevoel. De gedachte dat je iets zo kan maken

ik een project wil gaan uitvoeren. Dan maak ik in

dat het in grote oplages vervaardigd kan wor-

de fabriek een prototype. Mijn ervaring is dat ik

den, vond ik heel interessant. Nog steeds raak

de mooiste vormen maak als ik echt ambachte-

in gefascineerd als ik bijvoorbeeld rijen van mijn

lijk bezig ben omdat ik tijdens het proces nog

kandelaars aan haakjes zie hangen, klaar om

andere mogelijkheden zie. Het is net als het

door de poedercoat machine te gaan. Ik ben

maken van muziek. Heel intuïtief. De mooiste

een tikje gestoord op dat vlak.´

'De fabriek is een voedingsbodem voor mijn ideeën'

´De fabriek is een voedingsbodem voor mijn ideeën. Ik zie machines en bedenk wat ik daarmee kan doen. Als je zo denkt, kun je dingen maken die nog nooit eerder zijn gemaakt. Zo blijf je innovatief. Zo was ik enkele jaren geleden in een fantastische metaalfabriek in Schoonhoven: Hieselaar. Eigenaar Frank liet mij zijn metaal-

stukken ontstaan uit een speelse manier van

snijmachine zien. Dat was zo inspirerend! Vlak

laten we eens iets proberen. Als het goed is, is

daarna bedacht ik de kandelaar ‘Bold’ voor de

het goed en dan pas maak ik de werktekening.´

firma Moooi, die door deze productiemethode heel betaalbaar is gebleven.´

Zijn liefde voor ambachtelijk werken, stamt uit de tijd dat hij in Indonesië was. Net afgestu-

Tunnelvisie

deerd aan de Design Academy in Eindhoven,

Tassen? Aan Roderick zelf zijn ze niet besteed.

ging hij op zoek naar de roots van zijn moeder

Hij is die verstrooide man die alles overal laat

en kwam met familieleden in contact die hier

liggen. Daarom steekt hij zijn sleutels en por-

een rietmeubelfabriek hadden. ´Zo rolde ik heel

temonnee maar in zijn zak. ´Ik heb nog nooit

toevallig in het maken van rieten meubels. Ik

een tas ontworpen maar dat is juist heel leuk.

deed dit uit het blote hoofd en dat heeft me

Dan ga je niet met tunnelvisie een project in.

een heel andere werkmethodiek opgeleverd.

Onwetendheid kan voor een vormgever heel

Je leert dan, hoe inefficiënt het ook klinkt, heel

interessante dingen opleveren. Dus bij deze

efficiënt te werken.´

richt ik mij tot Tasdesign met een open sollicitatie. Ik wil wel papieren tassen voor ze ontwerpen

Vanaf het moment dat hij voet zette in de

die in eerste instantie wegwerpproducten lijken

fabriek, begon en groeide zijn voorliefde voor

maar wel een jaar meegaan omdat ze zo leuk en

het industriële. ´Als ik als jonge ontwerper in

sterk zijn.´

zo’n fabriek kwam waar 300 van mijn eetkamerstoelen stonden, was dat een onbeschrijfelijk

6

|

www.roderickvos.com


|7


w w w . s a l v a t o r e v a c e r r a . n l


Bag spot

w w w. c a s t i ro n . n l

Opdrachtgever: Just Brands

Doel: Stoere mannentas Cast Iron Materiaal: Stonewashed canvas, old leatherlook.

|9


A als vrouw denken

D e fi lo s o fi e ac h t e r M ay k e S ch oe n e n Ois te r w i j k ? Di e vr a ag i s vo o r May k e a a n d e S teg g e n i e t z o m o ei l i j k t e b e a n two o r d e n . 'J e m o e t g e woon d e n k e n z oa l s j e ze lf b e n t. W e z i j n v r o uw en e n wi l l e n i ed er s e i z o e n e en a n d e r e s c h o e n . Da a r w i l l e n we d u s n i e t i e d ere k eer 4 0 0 e u r o a a n ui tg e v e n . '

ideaal om één koers te kunnen varen. Mayke en Patrick verhuisden naar De Lind, de huidige locatie van ‘Mayke Schoenen Oisterwijk’. Acht jaar lang was ze zoekende. Ze opende nog een winkel in Waalwijk, maar deze bleek zich te ontpoppen tot concurrent van de zaak in Oisterwijk. Een ander probeersel, een franchisezaak in Veldhoven was geen succes. Toen kwam ze er achter dat het koopgedrag van mensen door de jaren heen was veranderd. Afstanden

Mayke leeft al sinds haar jongste jaren tus-

werden psychologisch steeds kleiner.

sen de schoenen. ‘Mijn vader zat als agent in deze handel. Ze stonden bij ons thuis naast

´We merkten dat de mensen even gemakkelijk

de hagelslag op het aanrecht. Toen ik achttien

voor een uur in hun auto stapten als er maar

was, ben ik samen met hem in Oisterwijk een

genoeg keus was. Toen het pand naast ons

schoenenwinkel begonnen. In februari is dat 23

te koop kwam te staan, dachten we: waarom

jaar geleden.´

niet alles onder één dak?´ Aldus geschiedde. Waalwijk en Veldhoven werden afgestoten

Zoekende

en met de aankoop van het aangrenzende

Toen haar man Patrick in beeld kwam, besloot

pand, was locatie Oisterwijk ineens twee keer

ze samen met hem op een andere manier en

zo groot.

andere locatie verder te gaan. De steun,- en

10

|

gemaksschoenen, waar haar vader zich in thuis

´In die acht jaar ben ik steeds meer als vrouw

voelde, waren niet echt aan haar besteed en

gaan denken. Zo van: wat wil je zelf als je ergens

twee kapiteins op één schip is nu eenmaal niet

een winkel binnenloopt? Ik vind het ook niet erg


| 11


'Een vrouw verandert als ze een schoen met hak aantrekt'

om ver te gaan voor iets speciaals.´ De schoenen

duurdere merken als Gucci, Prada, Balenciaga,

die Mayke zelf ontwerpt zijn dan ook uniek, je

Jimmy Choo en Miu Miu op in hun collectie. ´Wel

komt ze alleen in haar winkel tegen. ´Het ontwer-

vonden we het belangrijk om vast te houden aan

pen is een combinatie van beurzen bezoeken,

onze oorspronkelijke kracht: leuke, betaalbare

trends volgen, contact met mijn Italiaanse fabri-

schoenen, die toch exclusief zijn omdat je ze niet

kanten en mijn eigen smaak.

overal ziet. Tegenwoordig is

Ik hoef het wiel niet uit te

in het midden van de zaak

vinden. Ik neem de stijl van

het duurdere merkeneiland

het moment als uitgangs-

en langs de wanden vind je

punt en kijk wat ik daarmee

nog steeds ons eigen ding.´

kan doen.´ ´Een vrouw verandert als ze Ook met ‘haar Italianen´

een schoen met hak aan-

bespreekt ze regelmatig het

trekt. Het is heel grappig om

modebeeld voor het aanko-

dat te zien gebeuren. Het

mende seizoen en hoe daar

is alsof ze meer open staat.

op eigen manier een draai

Ze wordt vrouwelijker. Als

aan kan worden geven. ´Zo stel ik onze schoen

vrouwen tegen me zeggen dat ze niet op hak-

samen en zet daar dan ons label in. Dat is ook

ken kunnen lopen, laat ik ze eerst een sleehak

het leuke aan die hele handel. Dat je er zo mee

proberen. Dat is echt een sport. En als ze dan

bezig bent. Het is het kunnen vastpakken en

na het seizoen terugkomen en zeggen dat ze

zeggen: dit is het! Dat werkt als een trein.´

hun hakken hebben versleten, is dat heel leuk.´

Voordat Mayke de zaak in Oisterwijk uitbreidde,

Ze houdt wel in haar achterhoofd dat een hak

verkocht ze alleen haar eigen merken. ´Toen we

draagbaar moet blijven. ´Je moet er ook mee

meer oppervlakte kregen, besloten we om ook

naar de Albert Heijn of het schoolplein kunnen.

kinderschoenen erbij te gaan doen. Dat was één

Schoenen moeten functioneel zijn. Maar dan

groot fiasco. We hadden klanten die thuis een

op een leuke en modieuze manier. Nogmaals:

oppas hadden geregeld om eens lekker rustig te

je moet gewoon denken zoals je zelf bent.´

kunnen winkelen. Vervolgens werden ze hier met autootjes bekogeld. Het was altijd herrie, drukte en gedoe. Daar zijn we dus mee gestopt.´ Eigen ding Langzaam maar zeker namen Mayke en Patrick

12

|

www.mayke.nl


Bag orama

w w w. k i d s f a c t o r y. n l

Item: kristal bag medium Material: pp transparent

Item: gift pouches Material: silk aluminium

Item: close up sticker Material: paper

Item: kristal bag small Material: pp transparent Item: stickers Material: paper full-color offset Item: close up gift pouche Material: silk aluminium

| 13


bag chat B e e t h o v e n s t r a at, A m s t e r d a m

Ralph (29, Alkmaar) Wat gekocht? Een jas en twee doosjes sigaren. Waar? Groven. Ralph kwam er toevallig langs. Leuke winkel met heel aardig personeel, is goed geholpen. Is tevreden met de jas als aankoop. Heeft de sigaren gekocht omdat hij wil stoppen met roken van sigaretten. Oordeel tas? Mooi zwart. Regenbestendig, ook handig, maar niet echt chique.

14

|


els (56, Halfweg) Wat gekocht? Een tas. Waar? Claudio Ferrici Store. Samen met haar man gekocht voor haar verjaardag. Ze had al jaren een tas die helemaal versleten was. Manlief vond dat deze wel aan vervanging toe was. Ze hebben vandaag de tas omgeruild voor een nog mooier exemplaar. Oordeel tas? De tas is in een stoffen tas verpakt, en daarna weer in een mooie kartonnen tas. Stijlvol, vindt Els. En handig dat de tas goed verpakt is. Een tas in een tas in een tas.

John (42, Amsterdam) Wat gekocht? Colbert en een overhemd. Waar? Steppin’ Out. John heeft het daar gekocht omdat het in de buurt van zijn huis is, en omdat ze daar mooie overhemden hebben. Koopt daar eigenlijk altijd zijn overhemden. Oordeel tas? John vindt het een tas met een klassieke ‘Engelse’ uitstraling. Past volgens hem goed bij de stijl van de winkel. En tijdloos.

Jeannette (28, Alkmaar) Wat gekocht? Kinderspullen en babykleertjes. Waar? Sterre & Tijl. In het programma van Bridget Maasland (Hoe word ik mama in Amsterdam-Zuid?) zag ze deze winkel en is daar dus vandaag wezen shoppen. Hebben hele hippe spulletjes. Oordeel tas? De gekochte artikelen zijn verpakt in vloeipapier. Mooi ingepakt, vindt Jeannette. De tas is chique. Stijlvolle letters, handige handgreepjes en het adres van de winkel staat aan de binnenkant.

| 15


K korte metten

Toe n J os G i e l e n d e ba b y za a k ov ern a m va n zi jn va d e r, m a a k te hi j kort e m e tten m e t d e z o e t s a p pi g h eid. D e r o z e b ri l gi n g a f, Nij n t j e we r d ve r b o d e n e n J o s s lo e g e e n w e g in d ie Ki d s Facto ry heet en n og s t e e d s hi p, s to e r en ve r n i e u w en d i s.

Een half jaar voordat hij de nieuwe eigenaar werd, zei Jos tegen zijn vader: ‘Het moet anders.’ Want hij had geen zin om de rest van zijn leven in een zoetsappige winkel te staan. Jos ging een paar maanden op pad om de ontwikkelingen in de branche te verkennen. ‘Maar wat ik in mijn hoofd had, bestond nog niet.’ Omslag De basis van zijn plan, een winkel met compleet gestylde showkamers én hele grote deuren, zag Jos bij lifestylegroothandel Haans in Tilburg. ‘Ik nam mijn vader hiermee naartoe zodat hij kon zien wat ik voor ogen had. Hij vond het fantastisch, maar het was zo’n omslag dat hij daar op zijn leeftijd niet meer aan wilde beginnen.’ Dus nam Jos het roer over en doopte het Babymeubel Paradijs om tot Kids Factory, een stoere naam die past bij zijn stoere concept en de fabriekachtige look van het ontklede pand.

16

|


| 17


‘Het moest ook een winkel worden waar mannen

van het werk verdeeld kan worden. Daardoor

zich thuis zouden voelen.’ Op heel eigen wijze

heb ik de vrijheid die nodig is om creatief bezig

gaf hij de zaak een galerielook waar de geijkte

te zijn.’

patroontjes uit den boze zijn. Dat doet hij op een bijzonder aangename Humor

manier door veel te reizen, beurzen te bezoeken

De kersverse ondernemer creëerde een winkel

en samen met zijn styliste trends bij te houden.

waar je de ene na de andere kinderkamer vindt,

Zo ontstaan ideeën aan de hand waarvan eigen

compleet door styliste Marjan Godrie ingericht

collecties worden verzonnen. Jos ziet dingen die

in een hippe en gedurfde stijl. Zijn decoteam

hij zelf mooi vindt en vertaalt ze naar het assor-

doet niets anders dan in

timent van de Kids Factory.

opdracht voor klanten meu-

Hij tekent niets zelf. Dat kan

bels te beschilderen. Verder

hij niet. Hij kan alleen wel

verkoopt hij basics als kin-

heel goed aangeven hoe hij

der- en positiekleding, kin-

iets wil hebben.

derwagens en al wat dies meer zij. De accessoires zijn

‘Zo is het gebeurd dat ik

opvallend omdat ze ergens

in een één of ander Frans-

heel volwassen zijn. Maar

Duits tijdschrift een vrese-

dan wel met een knipoog.

lijk mooie oude keuken uit

‘We willen de boel ook

Brussel zag. Ik bedacht me

absoluut met humor bekij-

dat als we zus en zo met de

ken.’

verschillende onderdelen zouden doen, je een waan-

Kids Factory bleek een

zinnige

‘instant success’ te zijn. ‘De

hebben. Vervolgens ging ik

babykamer

zou

kamers sloegen aan en we werden een beet-

met een fabrikant om tafel, met de foto’s erbij.

je het lievelingetje van de pers waardoor we

Zo kwam de kamer ‘Brussel’ tot stand. Het was

onwaarschijnlijk veel aandacht kregen. Zowel

meteen een groot succes!’

vanuit het binnenland als het buitenland werd er gekeken naar wat er in Breda gebeurde.’ Het

One stop shop

balletje ging rollen en in 2003 kwam er een filiaal

Jos mijdt platgetreden paden. Durven, bijblijven,

in Amsterdam bij.

vernieuwend zijn, steeds weer iets anders laten zien en custom-made produceren, zijn de pijlers

Bevoorrecht

van zijn succes. Ook is hij zo slim zijn seksegeno-

Jos ziet zichzelf als een bevoorrecht mens. Het

ten niet te vergeten met kinderwagentestbanen

ondernemerschap vindt hij ongelooflijk leuk.

en zijn ‘One stop shop formule’ (lees: in één keer

‘Aan de ene kant heb je wel die druk om

klaar, tussendoor lunchen in het Kidscafé, hup

constant te proberen dit level vast te houden.

naar huis en vrouw tevreden). Daardoor heeft hij

Daarbij komt alle problematiek die je hebt met

menig man over de drempel gekregen die wars

een bedrijf met meer dan 75 mensen in dienst.

is van shoppen met de vrouw.

Aan de andere kant heb ik inmiddels zoveel mensen om me heen verzameld dat het zware

18

|

www.kidsfactory.nl


Bag spot

w w w . b e - o n e . n l

Opdrachtgever: BeOne

Doel: Tas voor fashion event BeOne Materiaal: Vilt, metalen ringen, leatherlook handgrepen, luxe magneetsluiting en mobielhouder.

| 19


Z

zakelijke spirit Ove r za k el i j k e s p i ri t heef t C h an tal Ga br i Í l b e s lis t n i et t e k l ag e n . Bi j d e s ta rt va n h aar b e d r i jf i n 2 0 0 5 k wa m z e da n o o k b e s lag e n te n i j s. I n m i d d el s is Z e b r a Tr e n d s e e n g o e d lo p ende r e ta i l g r o oth a n d el m e t een t r endy a s s ort i m e n t va n regen l a ar z en, s l i p p e r s, ta s s e n , pa r a p l u ’ s, Z weedse k lom p je s en f i e ts ta s s en .

20

|


Toen Chantal Gabriël een paar jaar geleden besloot om voor zichzelf te gaan werken, kwam ze met haar zakelijke spirit beslagen ten ijs. Eerst orienteerde ze zich goed op de markt en vervolgens bedacht ze samen met haar man een afgebakend bedrijfsthema en een pakkende bedrijfsnaam. Inmiddels is Zebra Trends een begrip. Een goedlopende groothandel voor retail. Haar trendy assortiment van regenlaarzen, slippers, eigenwijze tassen, opvallende paraplu’s, Zweedse klompjes en vrolijke fietstassen is verrassend en onderscheidend. 'Ik heb verschillende banen in de sales gehad. Vanuit die positie kon ik goed de markt verkennen. Wat is er en waar is behoefte aan. Mijn man en ik zijn alletwee nogal ondernemende types.

was al die jaren toch wel mijn grote wens.'

In die tijd gingen we samen naar internationale beurzen om ons te orienteren. Zo kwamen we

Van meet af aan richt Chantal zich op trendy

in contact met de firma Hardy’s, importeur en

artikelen en hippe motiefjes. Zo begon het

ontwerper van regenlaarzen. Hun stand met

met de regenlaarzen, een hype waar Zebra

levensgrote billboards sprak ons aan. Het was

Trends op meeliftte. Maar daar bleef het niet bij.

stijlvol en trendy, iets wat heel goed bij ons past.

Chantal pakte het meteen groots aan. 'We zijn

We zijn in gesprek gegaan en zo hebben we

de laarzen direct zelf op voorraad gaan nemen

het agentschap voor Nederland gekregen. Leuk

zodat we snel vanuit Nederland konden leveren.

hoe een balletje kan rollen. Een eigen bedrijf

De strategische kennis van mijn man kwam hier-

| 21


'goed inkopen is echt het toverwoord'

22

|


bij goed van pas. Daarna werd het best spannend. De winstmarges moesten omhoog en onze producten moesten snel aftrek vinden.' De collectie van Zebra Trends is flink uitgebreid. 'Verkopen lukt wel als je een goed product, een goede prijs en goede kwaliteit hebt. Maar goed inkopen, dat is wel een toverwoord. En het is ons gelukt. We komen met de juiste trends op het juiste moment. Eerst met slippers, meteen een mega hit. Ze waren leuk, liepen lekker en waren kwalitatief heel goed. Precies iets wat de markt op dat moment wilde. Daarna ging het snel met onze klompjes, fietstassen en paraplu’s. En natuurlijk de tassen, een echte eyecatcher als je daarmee over straat loopt.' Goed contact Twee keer per jaar komt Chantal met een nieuwe collectie. 'Een goed contact met mijn klanten is voor mij heel belangrijk. Ik vraag ook echt informatie aan ze. Dit wil ik volgend jaar gaan doen, zeg ik dan. Wat vind jij ervan? Welk gevoel heb je, welke kleuren komen er bij jullie aan? Daarnaast gaan we naar alle internationale vakbeurzen en lezen we alle vakbladen. Met Simone van Tasdesign heb ik een heel leuk contact. Zij denkt met me mee en komt echt met hele goede ideeën. We hebben gewoon iets samen en daardoor komen we tot deze leuke projecten.' Nog steeds vindt ze het geweldig als een meisje voorbij huppelt op ‘haar’ zilveren Zweedse klompjes. Of een moeder voorbij zie rijden met de vrolijk rood-wit gestipte fietstassen achterop. 'Daar mag ik van mezelf best een beetje trots op zijn!'

| 23


trend expert

C

hristine Boland weet alles van modetrends. Al twintig jaar is ze gespecialiseerd in het ontwikkelen van kleurconcepten en verbanden leggen tussen consumentengedrag en maatschappelijke ontwikkelingen. Het huidige tijdsbeeld wordt volgens haar geplaagd door crises van allerlei aard. De eco-

nomie zit in een diep dal, grondstoffen raken op, het klimaat verandert, het milieu staat onder druk, de oernatuur wordt bedreigd en onze gezondheid is ook al niet meer vanzelfsprekend door dreigende pandemieÍn en een ongezonde levensstijl. We leven in een tijd van paradigmaverschuivingen: vertrouwde mechanismen blijken niet langer van toepassing. Dat maakt onzeker. Er moet iets veranderen. Daarvoor hebben we nodig: wetenschap en technologie voor een betere, mooiere wereld, creativiteit als brandstof, verantwoordelijkheid als nuloptie, verbeelding en fantasie als frisse lucht, 'cultureel localisme' (lees: eigen identiteit) als antwoord op globalisme, vereenvoudiging voor een beetje rust. In allerlei disciplines van vormgeving en design zien we deze brede stromingen terugkomen. Ook in modetrends. Soms los van elkaar, maar vaker nog, vermengd tot nieuwe sferen en vormen. Hoe zien we dat gereflecteerd in de zomermodetrends voor 2010? Bionic Beauty (wetenschap en technologie),  Contemporary pioneers (vereenvoudiging, cultureel localisme, rurale sferen), Wonderful nature (verantwoordelijkheid en aandacht voor natuur), Fantastic trip (decoratie, verbeelding en fantasie). www.christineboland.nl

Bionic Beauty skin colors see-through prints graphic & organic bone marrow fragile construction bionic shapes manufactured body molded & folded

24

|


contemporary pioneers farmers folk sunday’s best pyjama stripes sober classics prairy romance neat & charming botanic colors patchwork daily checks

wonderful nature organic prints rich fabrics precious decoration fluid layering structures marvellous colourkeys evolutionary shapes naturally grown

fantastic trip power to the fantasy! creativity bright colors! kaleidoscopic like a paradise bird prints black & white dream away

| 25


Ba dgley Mischk a


Bag orama

www.nerobianco.nl

Item: sendbox men Material: cardboard

Item: men/women bag Material: paper

Item: closure bag Material: satin ribbon

Item: sendbox women Material: cardboard Item: inside boots bag Material: eyelets, inside apple green non-woven Item: boots bag Material: non-woven

| 27


T


T

typisch tasdesign Z e d oe n het w eer. Z e ko m en m e t i e t s dat typ i s c h ta s d e s i gn is. Si m on e V e l d m a n e n ha a r team k wa m e n m e t een i d ee, z ag e n de m og e li jk hed en e n s ta a n op h et p u n t e e n m a rk t te v er ov e re n m e t d e S u i t box . Zeg 'Kadodesign' en je ziet een wereld van luxe

Tasdesign op het idee om iets beters te verzin-

verpakkingen voor je die door de originaliteit

nen voor de kledinghoes die je meekrijgt als je

en de kwaliteit met kop en schouders boven de

een mooi pak koopt. Simone: 'Stel, je koopt een

concurrentie uitsteekt. Geen standaard inpak­

fraai kostuum. Eerder kreeg je die mee in een

papiertje of een niks-aan-de-hand tas, maar

luxe kledinghoes. Niets mis mee, maar een hoes

reclamedragers die opvallen. Door de kleur,

is een hoes. Een pak blijft daar niet echt kreukvrij

de typografie, de vorm, de afwerking, de duur-

in. En waar laat je zo'n hoes als je ergens op een

zaamheid. Tassen ontworpen en gemaakt door

terrasje wilt gaan zitten? Ze blijft niet uit zichzelf

Tasdesign - het zusje van Kadodesign - bewaar

staan en zakt alle kanten op. Wij kwamen toen

je en gebruik je opnieuw. Ze zijn te luxe, te

op het idee van de Suitbox.'

eigenzinnig en gewoon veel te mooi om weg te gooien.

De Suitbox is een royale doos, die gedragen wordt als een attachĂŠkoffer, vertelt Remco

Mooi kostuum

Karstkarel. Hij is medeverantwoordelijk voor

In het verlengde van de draagtas kwamen ze bij

het ontwerp en samen met Simone de drij-

| 29


vende kracht achter Kado- en Tasdesign. De Suitbox is gemaakt van 800 grams watervast kwaliteitskarton en kan op alle mogelijke manieren worden bedrukt. De truc zit hem in de binnenkant van de doos: bij het handvat is namelijk een lipje aangebracht, waaraan de hanger - met het kostuum - wordt bevestigd. Het geheel wordt opgevuld met luxe vloeipapier en zie: hoe de Suitbox ook wordt neergezet, het pak blijft perfect op z'n plek en loopt geen kreukje op. Het kostuum krijgt een verpakking die het verdient. Salesmanager Andreas Viel: 'Het bijzondere is bovendien dat er met foto's op de doos gewerkt kan worden. Je krijgt een billboard­effect. Dat maakt de attentiewaarde extra groot. Er is eigenlijk geen tas die zó opvalt als de Suitbox. Iedereen ziet hem, niemand kan om de tas heen. Commercieel gezien dus een heel interessante reclamedrager.' Origineel De Suitbox wordt plano geleverd in elk gewenst aantal. Dat kunnen er drieduizend zijn, maar ook tien. 'Wanneer een onderneming aan zijn tien beste klanten een exclusieve Suitbox wil geven, dan ontwerpen en maken we die’, aldus Simone. 'Onze kracht is dat we heel flexibel zijn. In grote en kleine opdrachten, in moeilijke en minder moeilijke klussen, en vooral in de wisselwerking tussen onze verschillende disciplines. Kiest iemand voor een origineel inpakpapiertje en wil hij daar later een luxe draagtas van, dan gaan we die uitdaging aan. Bij ons is niets standaard. Onze grootste drive is om leuke, gekke, opvallende, mooie, aparte en goede dingen te maken!'

30

|


'Onze kracht is dat we heel flexibel zijn'

| 31


Doggy bag Bas Bartholomeus is Souschef bij het LIVE Cooking restaurant 'Paviljoen Duinoord'. In de meeste restaurants werken de koks achter de schermen, maar in Paviljoen Duinoord werken ze juist voor de schermen. Onder de ogen van de gasten bereiden de koks 'LIVE' de meest smaakvolle gerechten. Alles dagvers en van hoge kwaliteit. Restaurant Paviljoen Duinoord (Golden Tulip Drenthe) | Schipborgerweg 8, Zeegse | 0592 – 53 00 99 | www.goldentulipdrenthe.nl

live cooking met bas G e wo k t e b i ologische r u n dvl e e sr eep jes met wo k n oe d e l s e n s o jas aus

Bereiding Verhit de olie in een wok en voeg de fijn gesneden pepertjes en de knoflook toe. Voeg dan de rundvleesreepjes toe en bak dit in 1,5 minuut aan. Voeg hierna de groenten toe en bak dit in 2 minuutjes knapperig aan en voeg dan de bereide noedels toe. Doe er op het laatst de eireepjes bij. Op smaak maken met sojasaus en eventueel wat zout. Serveertip Serveer dit gerecht bijvoorbeeld in een kartonnen

Ingrediënten:

Japans afhaaldoosje en eetstokjes. Lekker origineel,

(Voor 4 personen 5 minuten recept)

gezond en snel recept voor op de bank, in het weekend.

- 2 eetlepels sesamolie - 2 teentjes knoflook (fijn gesneden)

Veel Kookplezier!

- 2 rode pepertjes biologisch

keukenteam Golden Tulip Drenthe

- 500 gr rundvlees reepjes biologisch - 400 gram gemende biologische gesneden groente (wortelreepjes, preiringetjes, peultjes en komkommer) - 5 eetlepels sojasaus kikkoman - 2 pakken woknoedels (bereiden volgens pak) - Omeletreepjes van 2 scharreleieren - Zout

| 33


H

hart voor mode I n h a rt je Ni j m e gen z i t H oog enbo o m Mo d e . H e t s tat i g e pa n d e n d e e ta l ag e s zi jn e e n pa s s en d e m atc h met h e t r u i m e e n s t r a k k e i n t e rieur va n d e ze l ux e here n m o d e z aak . Binnen, aan een hoge houten tafel met stapeltjes shirts, is Marieke Hoogenboom bezig. Ze nodigt ons uit voor een kopje koffie in de koffiebar. En deze is wel heel bijzonder. Al was het alleen maar omdat hij in tegenstelling tot de rest van de zaak helemaal in knusse seventies stijl is opgetrokken. Met bakstenen muren, eikenhout en al. ‘Toen we in 2001 de zaak groots verbouwden, vond mijn vader dat we de bar moesten laten zoals hij was. Anders zouden de mensen misschien schrikken omdat ze niets meer herkenden. Er komen hier zelfs bekenden alleen maar koffie drinken. Mensen willen soms gewoon hun verhaal kwijt. Net als bij de kapper. Daar ben ik trots op.’ Herinneringen In 1998 begon Marieke in de zaak van haar vader en oom mee te werken. In 2007 namen zij en haar man Dennis de winkel over. Maar haar herinneringen gaan terug tot aan haar jongste

34

|


| 35


Installing Allusions Museum Boijmans Van Beuningen toont in Rotterdam de spannendste mode van nu. Van een model dat haar eigen schijnwerpers draagt tot een sieraad als sculptuur. Van de modeshow als experimentele installatie tot kleding als onderdeel van een film of fantasiewereld. Is het mode of is het kunst?

19 sept 2009 t/m 10 jan 2010 Viktor & Rolf, The Fashion Show, herfst/winter 2007/8. Centraal Museum, bruikleen H+F Collectie Foto Peter Stigter, model Maryna Linchuk (DNA Models)


jaren. ‘Achterin hebben we een eigen atelier waar Jos de coupeur echt nog in kleermakers­zit op een hele oude tafel zit te werken. Daar zat ik als baby ook en onze kinderen zitten daar nu weer. Het bedrijf was altijd in ons gezin aanwezig. Zo ook mijn vaders wens dat ik hem op zou volgen omdat Hoogenboom zo in de familie zou blijven. Het zat natuurlijk al lang in mijn achterhoofd dat hij dit wilde. Maar ja, als kind wil je over zulke dingen niet nadenken.’ Verbazing Ze deed het vwo en studeerde daarna in Amsterdam. ‘Ik wilde altijd al bedrijfskunde of economie gaan doen maar daar werd ik steeds uitgeloot. Toen heb ik me toch maar aangemeld bij de Mr. Koetsier School. Deze hts-confectie was dé opleiding in ons vak. Ik had nooit

stellen: al mijn vrienden en kennissen bleven in

gedacht dat ik zou worden aangenomen. Ik

Amsterdam wonen. Dat achterlaten, vond ik het

begon er zo vrijblijvend aan. Zo was ik nooit op

moeilijkst. Nu zie ik dat wel anders.’ Inmiddels zit

een opendag geweest en van de zeshonderd

ze helemaal op de juiste plek. ‘Wat het leukste is

aanmeldingen vielen vijfhonderd af. Daarna von-

van werken in de zaak? Het is heel eigen! Ik ben

den er nog selecties plaats aan de hand van

ermee opgegroeid. Als ik dit niet had gehad,

motivatiegesprekken. Tot mijn verbazing was ik

was ik sowieso toch wel in de confectie terecht

overal doorheen! En toen dacht ik: zo moest het

gekomen. Mijn hart ligt in de mode. Ik vind het

dan toch zijn.’

zo fijn dat je iets doet, waar je helemaal je ei in kwijt kunt.’

Marieke vond de opleiding super. De liefde voor haar vak groeide. Na haar opleiding ging ze

Mensen

eerst naar Londen. ‘Ik werkte voor een kleding-

Met een team zorgt ze voor de inkoop, de

merk in een flagshipstore in Mayfair. Ik zat in het

etalages en doet een stuk management. ‘Maar

hoofdkantoor maar was ook regelmatig in de

wat ik vooral leuk vind, is het contact met de

winkel te vinden. Dat lag mij veel meer. Ik ben

mensen. Ik moet er niet aan denken om steeds

niet iemand die achter een bureautje zit.’

boven in het kantoor te zitten. Soms moet dat natuurlijk wel maar dan ben ik blij als ik in de

Daarna studeerde ze een paar maanden Italiaans

winkel een bekende stem hoor. Dan ren ik naar

maar alhoewel ze al in 1998 begon te werken bij

beneden.’

haar vader in Nijmegen, zou ze pas negen jaar later naar de stad verhuizen. ‘Je moet je voor-

www.hoogenboommode.nl

| 37


A

adem benemend D e Ca n a d ees Fr a n k Ow e n Ge h ry ( 1 9 2 9 ) i s é é n va n d e m e e s t vo o r a a n s ta a n d e h e d e n daagse a r ch i t e c te n . I n het n o o rd wes t en va n S pa n j e z i j n tw ee ava n tga r d i s t i s c he i c o n en va n z ij n w e r k t e b e wo n d e r e n : het G u g g e n h ei m M u s e u m in d e h ave n s ta d Bi l bao e n hotel M a r qu é s d e Ris ca l i n E l c i ego.

mogelijk daglicht op. Ook van binnen is het gebouw adembenemend. Het hart van het museum bestaat uit een reusachtig atrium. Ronde gangen, glazen liften en trappen voeren naar bijna twintig expositiezalen voor pop art en andere vormen van moderne kunst. Wijnrank Op een uur rijden van Bilbao, in het hart van uitgestrekte Rioja-wijngaarden, staat een ander postmodern visitekaartje van Frank Owen Gehry: het super-de-luxe Marqués de Riscal hotel. Het schitterende pand met een spectaculair dak van

Frank Owen Gehry is een representant van het

gekleurde titanium panelen heeft de vorm van

deconstructivisme. Dit is een moderne bouwstijl

een wijnrank. Het in 2006 geopende hotel heeft

die lijkt op een verwarrende collectie willekeurig

43 luxe kamers en suites, elk met afwijkende

bij elkaar geplaatste vlakken en verwrongen

asymmetrische vormen en meubels.

lijnen, die samen de indruk wekken dat de constructie ieder moment in elkaar kan zakken.

De publieke ruimten zijn werkelijk fascinerend. De terrassen met titanium wanden bieden prachtige vergezichten over de omringende

Spraakmakend Een van zijn meest spraakmakende creaties is

wijngaarden. Eyecatchers zijn het exquise ster-

het Guggenheim Museum.

renrestaurant en de stijlvolle lounge met hon-

Het gebouw is grotendeels

derden boeken over design, gastronomie en

bedekt

schubvormi-

sigaren. In de luxueuze spa kunnen de gas-

ge titanium platen die het

ten genieten van een weldadige wijntherapie.

gebouw honderd jaar laten

‘Frank Owen Gehry creëert het kasteel van de

schitteren.

complexe

21-ste eeuw’, meldt het hotelmagazine trots.

constructie maakt het tot één

Wellicht een beetje overdreven, maar een adem-

van de grootste kunstwerken

benemend icoon van de moderne architectuur

van de hedendaagse archi-

is het zeker.

met

De

tectuur. De rechte muren en andere vormen zijn van marmer. Gigantische glazen kolommen vangen zoveel

38

|

www.guggenheimbilbao.com www.luxurycollection.com/marquesderiscal


| 39


design & Ik

bezig met beeld Hij heeft oog voor mooie dingen. Andreas Viel, salesmanager van Tasdesign. Architectuur, grafische vormgeving en schilderkunst boeien hem enorm.

tas je eigen lopend ‘kunstwerk’ te maken! Het is een opwindende uitdaging om met iets nieuws te komen dat prikkelt en opvalt in het straatbeeld. Dat motiveert me elke dag’. Zo heeft Tasdesign het straatbeeld gekleurd

Het Groninger Museum is zo’n plek waar dit

met allerlei spraakmakende artikelen zoals

alles bij elkaar komt. De expositie ‘het geheim

dames kledinghoezen, uitgevoerd in zwart wit

van Rusland’ deed zijn hart sneller kloppen.

zebra dessin of premium schoudertassen van

Figuratieve schilderijen, zoals van bijvoorbeeld

latex rubber! En wat te denken van de nieuwe

de Russische realist Ilja Repin, hebben zijn voor-

ontwikkeling omtrent de suitbox.

keur. ‘Je zou kunnen zeggen dat kijken naar kunst wel een beetje inherent is aan mijn werk,’ zegt

Voor een exclusieve damesmodezaak zijn

Andreas. ‘Voor mij vormt het een brede inspi-

onlangs tassen bedrukt met - daar is de kunst

ratiebron, want ik ben natuurlijk veel met beeld

weer – schilderwerk van Erik Zwezerijnen.

bezig.’ Ook een tas is nooit zomaar een tas, het

Volgens Andreas zie je een duidelijke trend naar

hele plaatje moet klop-

wat luxere, duurzamere materialen. ‘Je eigen tas

pen. Alles - het materiaal,

vaker terug te zien op straat, in de sportschool of

het design, het kleurge-

op het strand, geeft elke ondernemer een kick!’

bruik - moet passen bij de

Een drukke afwisselende baan, maar gelukkig

stijl van de winkel of het

zorgt het thuisfront voor de nodige rust. Samen

kledingmerk in kwestie.

een beetje werken in de tuin. Met zijn zoon en dochter een potje schaak spelen – en dan is

40

|

‘Sinds 1987 ben ik met

het twee tegen één - of een heerlijke wande-

tassen bezig. Elke dag

ling door Neerlands geweldige natuurgebieden

maak je met de mensen

waarbij de meest uiteenlopende ‘tiener zaken’

een nieuwe creatie. Hun

spontaan een onderwerp van gesprek worden.

eigen idee en gevoel ver-

Om hier te ontspannen en samen plezier aan

talen naar een tas. Er is

te beleven is misschien nog wel de grootste

niets mooier dan van een

kunst!


| 41


Louis Vuitton Keepall Prijs ca. 2.200 euro

IT BAG Chanel 2.55 Prijs ca. 1.600 euro

De wereld is in de ban van tassen. Hoe meer hoe beter. Eentje voor elke outfit. in elke kleur en maat en in een groot aantal begeerlijke combinaties. Tassen zijn nu must-have accessoire, waarvoor elke vrouw een moord doet. Eindeloze wachtlijsten en onfatsoenlijke veilingen op eBay zijn maar een tipje van de ijsberg.

Hermès Kelly Bag Prijs ca. 11.770 euro

Corneliani Soft Traveling Bag Prijs op aanvraag

42

|


bagazine is een uitgave van: |

realisatie en coĂśrdinatie: | Publishers Support BV

Š 2009 www.tasdesign.nl | www.kadodesign.nl


www.overfinch.nl

GEBA AUTO B.V. | HANDELSWEG 18, TYNAARLO | TEL. 0592 - 541317

Herfst/Winter 2009  

Herfst/Winter 2009

Herfst/Winter 2009  

Herfst/Winter 2009