Page 1

1/2 - líc: HKS 41 K, rub: barva papíru Salzer + černá barva

1/1 - líc: HKS 41 K, rub: barva papíru Salzer

Otakar Ševčík: School of Violin Technique / Schule der Violintechnik op. 1 Edited by / Herausgegeben von Jaroslav Foltýn BA 9552 Book 1: 1st Position / Heft 1: 1. Lage BA 9553 Book 2: 2nd–7th Position / Heft 2: 2.–7. Lage BA 9554 Book 3: Changing Positions / Heft 3: Lagenwechsel BA 9555 Book 4: Exercises in Double Stops and Harmonics / Heft 4: Übungen mit Doppelgriffen und Flageolett-Tönen

BA 9552 Ševčík, Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Sešit 1 / Book 1 / Heft 1

ŠEVČÍK

ŠEVČÍK

Škola houslové techniky School of Violin Technique Schule der Violintechnik

Škola houslové techniky School of Violin Technique Schule der Violintechnik

op. 1

op. 1

Sešit 1 / Book 1 / Heft 1

Sešit 2 / Book 2 / Heft 2

1. poloha / 1st Position / 1. Lage

2.– 7. poloha / 2nd– 7th Position / 2.– 7. Lage

BA 9553 Ševčík, Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Sešit 2 / Book 2 / Heft 2

ISMN 979-0-2601-0711-3

ISMN 979-0-2601-0712-0

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

1 · 14

Bärenreiter

Bärenreiter

ŠEVČÍK

ŠEVČÍK

Škola houslové techniky School of Violin Technique Schule der Violintechnik

Škola houslové techniky School of Violin Technique Schule der Violintechnik

1 · 14

1/1 - líc: HKS 41 K, rub: barva papíru Salzer

1/1 - líc: HKS 41 K, rub: barva papíru Salzer

BA 9554 Ševčík, Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Sešit 3 / Book 3 / Heft 3

op. 1

op. 1

Sešit 3 / Book 3 / Heft 3

Sešit 4 / Book 4 / Heft 4

Výměny poloh / Changing Positions / Lagenwechsel

Cvičení dvojhmatová a flažoletová Exercises in Double Stops and Harmonics Übungen mit Doppelgriffen und Flageolett -Tönen

BA 9555 Ševčík, Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Sešit 4 / Book 4 / Heft 4

ISMN 979-0-2601-0721-2

ISMN 979-0-2601-0722-9

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com 1 · 14

In preparation / In Vorbereitung

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

Bärenreiter

1/1 - líc: 1/1 - líc: černý plát = HKS 41 K / barva papíru Salzer

pozor kod v K.-černá

ŠEVČÍK

ŠEVČÍK

Škola smyčcové techniky School of Bowing Technique Schule der Bogentechnik

Škola smyčcové techniky School of Bowing Technique Schule der Bogentechnik

Edited by / Herausgegeben von Jaroslav Foltýn BA 9552 Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Svazek 1 / Volume 1 / Band 1

op. 2

op. 2

Svazek 1 / Volume 1 / Band 1

Svazek 2 / Volume 2 / Band 2

ISMN 979-0-2601-0711-3

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

1/1 - líc: 1/1 - líc: černý plát = HKS 41 K / barva papíru Salzer

The legendary Czech violin school Die legendäre tschechische Violinschule

BA 9552 Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Svazek 1 / Volume 1 / Band 1

ISMN 979-0-2601-0711-3

1 · 14

pozor kod v K.-černá

1/1 - líc: 1/1 - líc: černý plát = HKS 41 K / barva papíru Salzer

Otakar Ševčík: School of Bowing Technique / Schule der Bogentechnik op. 2 BA 9591 Volume 1: Books 1 & 2 / Band 1: Hefte 1 & 2 BA 9592 Volume 2: Books 3 & 4 / Band 2: Hefte 3 & 4 BA 9593 Volume 3: Books 5 & 6 / Band 3: Hefte 5 & 6

Bärenreiter

1 · 14

ŠEVČÍK

pozor kod v K.-černá

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

Bärenreiter

Bärenreiter

1 · 14

ŠEVČÍK 1/1 - líc: 1/1

- líc: černý

plát = HKS

41 K / barva

papíru Salzer Škola smyčcové techniky School of Bowing Technique Schule der Bogentechnik

To appear in December 2014 / Erscheint im Dezember 2014

pozor kod

v K.-černá

op. 2 Svazek 3 / Volume 3 / Band 3

Otakar Ševčík: Changing Positions and Preparatory Scale Studies / Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8

ŠEVČÍK

BA 9552 Škola houslové techniky / School of Violin Technique / Schule der Violintechnik · op. 1 Svazek 1 / Volume 1 / Band 1

Výměny pol oh a průpra va ke cvičení stupnic Changing Positions and Prepar atory Scale Studie s Lagenwech sel und Ton leiter-Vors tudien

ISMN 979-0-2601-0711-3

Bärenreiter Praha · www.baerenreiter.cz Bärenreiter-Verlag · Kassel · www.baerenreiter.com

Bärenreiter

1 · 14

Edited by / Herausgegeben von Jaroslav Foltýn

op. 8

Škola houslo

vé techniky

BA 9557 To appear in spring 2015 / Erscheint im Frühjahr 2015

SPA 50_58

Your Music Dealer / Ihr Fachhändler

BA 9552 / School of Violin Techn ique / Schule Svazek 1 / Volume der Violin 1 / Band technik · 1 op. ISMN 979-0-260

1

1-0711-3

1 · 14

Bärenreiter Praha · www. Bärenreiter-V baerenreiter. erlag · Kassel · www.baeren cz reiter.c

om

Bärenreite r

iter ow in Bärenre n N IO IT D E N EW Bärenreiter i e b t tz je E B N EU E AUSGA

Bärenreiter www.baerenreiter.c0m


22 SCHOOL OF VIOLIN TECHNIQUE OPUS 1 SCHULE DER VIOLINTECHNIK The new edition is essentially based on the first edition published at the beginning of the 20th century, but it also draws from other sources from Ševčík’s heritage. The methodical commentaries by editor Jaroslav Foltýn provide profound insight into the practice of individual exercises and are a valuable addition to the work. In contrast to the laconic Ševčík, Foltýn offers a means of facilitating the understanding and analysis of individual exercises for both students and teachers. He draws not only from his own extensive experience as a professor at the Prague Conservatoire, but also from the authentic recommendations and teaching instructions of the author himself, which are recorded in the as yet unpublished manuscript of Viktor Nopp, Ševčík’s personal pupil and assistant.

VARIOUS BROKEN CHORDS

RŮZNÉ ROZLOŽENÉ AKORDY

VERSCHIEDENE ARPEGGIERTE AKKORDE

œœ œœœœ œœœœ œ œ œ n œ œ œœ œœ œœœ œ œœœ œœ & bœ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ tříbení hmatových a zvukových možností. Začněte nej*) - - - - - - - - - - - prve přípravnou pohybovou analýzou, tak jak ji Ševčík 4 3 œ œœœ doporučoval svým žákům b(rukopis Noppa):4 bœ œ œ œ œ œ œ Viktora n œ œ œ # œ œ œ œœœ œ œ œ œ -œ # œ n œ œ # œ œœœ bœ œ & œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ bœ œ bœ œ œ # œ & œ œ œœœœœ œ œ bœ

3

3

3

1

œ bœ œ œ œ œ

œ œ œ2 4

œœ

4

2

4 neue Ausgabe basiert grundsätzlich auf der ersten Druckausgabe Die vom Beginn des 4 4 3 4 4 4 0 20. Jahrhunderts, bezieht jedoch auch weitere Quellen aus dem Nachlass Ševčíks ein. Ein 0 4 0 0 wertvoller Zusatz sind die methodischen Kommentare des Herausgebers Jaroslav Foltýn zur Einstudierung der einzelnen Etüden. Im Unterschied zu den lakonischen Anmerkungen nejprve se zde experimentu ve Ševčíks analyzujeme. bietet Foltýn Nebojme für ausgewählte Übungen Möglichkeiten an, Schülern sowie Lehrern 0 smyslu jakéhokoliv zjednodušení, které nám pomůdas Verständnis der einzelnen Etüden zu erleichtern, sie korrekt zu erfassen und zu analy4 4 3 0 řešit obtíže pohybového mechanismu. Vycházíme sieren. Er schöpft dabei nicht langjährigen Praxis 4 als Professor des Prager 3 3 0 že 4 nur aus seiner 0 zKonservatoriums, tempa Andante při hře osmin, plochyauch hranévon v legatu sondern profitiert Empfehlungen und pädagogischen Anweizpočátku rozdělujeme. Hmatáme oba dva ein hlasy, ale und Assistent Ševčíks, in einer bisher sungen des Autors selbst, die Viktor Nopp, Schüler hrajeme je odděleně,Handschrift každý zvlášť. unveröffentlichten notierte.

4

2

œc œœ œœœ 4 œœ œœ œœ œœœ œ& Ševčíks Modell œ- œ -

œ œ œ 37 œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ bœ œ œ

2 nœ # œ œœœ œ œ œ n œ n œ œ œ œ œœ œ #œ œ œ œ œ 0 2 n œ b œ 2 œ œ 2 œ œ œ uvedené10 œœ 1 1 4 4 œ # #III 1 1 1 œ œ œ 2 œ œ Cvičení 23 můžeme nejprve rozložit podle # œ # œ n œ œ b œ œ œ 4 # œ œ œ œ œ œ œ # ˙O O OŒ OÓ O˙ O O O #n Oœ œ œ œ Ó• the pivotalœwork œ œ œ b ho příkladu; cílem0 je dosaženíœoptimální 16 polohy prstů œ œ œ& O œ œ œ œ œ & œ œ of an outstanding violin œ pedagogue œ •œ das Hauptwerk œ œ Violinpädagogen œ2œœ œ œ œ 0 4 0 des bedeutenden 4 œœœ 4 b 3 œ čistoty. nœ #œ 1 œ Übemethode œ ˙ • traditional1analytical œ 3 œ œ œ œ 1 k zajištění intonační abzvukové œ œ 4 of4studying 4 b n œ œ œ œ œ œ 0 œ œ œ œ style violin • traditionelle analytische œ Etuda v šestnáctinách (takt ) se 68&varianœ œ œ( Takt) mit 68 œVari1 4in semiquavers œ 68 EtüdeœinœSechzehnteln b 1 œ œœ œStudy b time,œwith œ œ œ der Violinœ in œ œ œ œ œ 2 2 4 technique for intermediate and advanced violinists œ fortgeschrittene undœ ausgebildete œ œ27naœ28 zkuste při hřetechnik œfürœmäßig 1 œ œ1 œœ œ œ œ changes œ œofœbowing œ œ œ style. œ œœ3b œ of œ tami smyku. anten des Bogenstriches. Při studiu cvičení akordů navr2 2 • lifelong study & œ œ 1 œ 1 # œ œ 1 œ œ 2 œ œ œ œ # œ material even for professionals Geiger œ œ œ œ œhované2rozložení uvedené v příkladu. 1 1 œœ œ œ œ œ œ œ œ œbyœ the˙ editor using œmoderato œœœ œ•œmethodical œ Allegro œ œ œ œ œ œ commentaries œ œ œœœœ b • grundlegendes und dauerhaft begleitendes Studienœ Ó Zejména v tomto a následujících cvičeních je důleži-œ Œ Ó b b œ œ œ œ œ œ3 œ œ 0 0 3 2 0 0 & œ bProfis œœœœœ authentic sources (Cz/En/Ger) material auch für œ bœ œœ 2 nœ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ b n œ té věnovat maximální míru pozornosti přiložení bříšek 4 1 œ 2 1 1 # œ œ 4 1 œ œ œ œ œ œ 4kontaktu œsmyčce œ œ&œ4 3 nœœ nœœ œœ œ œ œ œœ œœœ•œ-methodische • practical 4-book format now with a modern layout œ œ œ unter œ- œ-œ bœ-œ -œ Kommentare desœHerausgebers œjako œ œ œseb strunami. œœ & b stejně prstů na struny 4 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ 1 œ n œ b œ and new engraving Verwendung der authentischen Quellen (tsch./engl./dt.) 1 1 œnstrunách œ œ f 1 nœ nœ œ œ2 2 b œ œ œ œœ2 œa akordech œ při dvojhmatech 2 1 œ œ #œ #œ œ 1 œ aœvíce Hra na dvou ˙ œ œ œ • die 4 praktischen Hefte jetzt in moderner Aufmachung œ œ œ œ prstů 2 nand œ œdůvodem œused 1 scales není k použití přemíry přifrequently dopadu œ n œ Ševčík’s3 system of practising broken chords remains thetlaku most approach worldwide to this day. œ œ œ œ Ó œ œ bbŠevčíks œ und übersichtlichem Neusatz œ von Tonleitern œœ œœ œ Œœ Ó œœ -œ -œ œ œ na strunyund ani zerlegten neúměrně Akkorden zvýšenéhoist tlaku žíní dodas strun. 2 œmeisten Systemnœ zum Üben bis heute weltweitœ am verwendete. n œ œ œ œ b œ œ œ & & 4 œ 1 3 4 4 1 œœ œ œœœ œ œ œ œ œœ œœ -œ œ œ œœœ 1 4 2 1 œ 4 4 1 2 Cvičení 24–26 a následující 27 a 28 můžeme již pro je1 2 1 whole generations of violinists have grown up all over the world œ œ œ œ œ œliterature, 1 œ2 œœ •œstandard œ œ œ œ œ1 œonœ œwhich œ œkategorie œ œ •œStandardliteratur, 2 2 jich náročnost do mistrovského stup- mit der weltweit Generationen von Geigern aufwuchsen œ 1 zařadit œ ˙ Ó œ œ œ 2 œ œ œ œsnach œ nástroje. Přistupujme• keine 1 ně œovládání œ Jaroslav Foltýn nim auch tedy patřič• even after 130 years still a popular, live, and effective practice method 130 Jahren unverändert beliebte, lebendige und effektive Methodik des Übens œ œ œ b œ œ b œ œ 3 œ œ květen 2013 si je na menší úseky, které œ œ œund Œ Ó SystemPraha, • a faultlessly sophisticated and elaborate system of technical • ein vollends durchdachtes ausgearbeitetes technischer Übungen & b b exercisesœ œ œ œ œ œ ným respektem. Rozdělíme œ œ III 1 1 œ 3 3 3 1 œ œ œ Fähigkeiten, 1 1 1 • open to everyone irrespective • offen für jeden, entsprechend seinen Bedürfnissen und seinem technischen Niveau œ œ œ œ œ2 of 2their needs, abilities, or levelœ ofœmaturity œ 4 # œ œ 1 œ 4 œ Ó• the basis œ success lies in theœpragmatic selection of exercises and their adequate usage œ 1 œ n œ n œ œ b œ b œ• Grundlage œ1 œfor 2 2 für den Erfolg sind eine zweckmäßige Auswahl von Übungen und ihre adäquate Anwendung 1 œ 1 œ œ œ œ 4 4 œ œ œ œ2 œ 2 ˙ 1 œ œ 1 n œ 3 n œ 2 œ œ œ œ œœ œ 2 1 œ œ 2 1 2 œ 2 b n œ 1 b launched œ œ œ œ œ principal Bärenreiter has a series of new editions of Ševčík’s works. œ nœ Œ Ó b œ b œ & œ œ œ 1 4 1 1 2 1 PREFACE 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bärenreiter 4 w hat mit Neuausgaben der bedeutendsten Werke Ševčíks begonnen. 4 3 œ œ œ 1 œ œ œ is the 2 2 1 œ œ Technique œ The School ofœViolin Op. 1 œ first educaapplied for a special entrance exam and was accepted 2 œ œ œ œ 1 œ œ 4 œ œ œ œ œ œ tional work that Otakar Ševčík (1852–1934) published to the2 Prague Conservatory. He relates his impressions œ œ œ œ bb b b œ œ father: œ œ in print. It constitutes the sum of experience gained to hisœ œ “Accept ŒmyÓheartfelt gratitude for your œ œDER œ œ & b œ œ SCHOOL OF BOWING TECHNIQUE OPUS 2 SCHULE BOGENTECHNIK œ S TONLEITERN ÜBER œ œ 4 years 1 during his own 1studies of the violin and2 his first permission to joinœthe conservatory. Sincerely I prom4 2 DREI OKTAVEN as a teacher. It is the result of 4the path he took in his ise you that I will try to• achieve the greatest • an exceptional work of violin methodology for the right hand herausragendes Werkpossible der pädagogischen Violin-Literatur für die œ (q = 96) 1 n œ b œ œ n b œ 2 an in2 œ œ 2 1 search for the perfection of his own abilities as level of perfection, as pertains to my instrument and to œ œ famous “four thousand” variations of systematically ordered rechte Hand œ œ œ œ œ 3. 2harmony. I have taken4.to the 1. œ œ œ 2. 2 œ œ œ• the 1 n œ Způsoby smyku n œ strumentalist. violin in such a way that I Variationen aller Bogenstriche, œœœœœ œ exercises • die berühmten „viertausend“ œ œ œ œ œfor all bowings œ bbb œ œ Bowing styles œ Œ Ó b He had carried this inner desire in him since his childcannot tear myself away. I cannot geordnet even stop playœ œeven • graded difficulty easy systematisch œ œ œofœexercises: Œ Ó– intermediate – advanced & b Stricharten nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ 4 1 2 œ œ hood days. His father, a teacher from Horažďovice, was ing, it is almost as if we have become one body and one der Etüden: leicht – mittel – schwer 1 œ œby the editor using authentic sources œ œ M*• steigender Schwierigkeitsgrad • methodical commentaries M* M* M* 4 √ a typical Czech cantor with soul.” 2 admiration I 4 a passion and • methodische Kommentare des Herausgebers unter Verwendung (Cz/En/Ger) 2 1 œ 1 œ 4 for music. When teaching his son to sing, he introduced Under the tuition of professor Antonín Bennewitz, 2 œ œ 5. 6. 7. 8. œ œ 1 œœ œ der authentischen Quellen (tsch./engl./dt.) • the standard 6 books now in a practical 3-volume format for the 1 œ œ œ 2 œ œ œ 2 4 œ œ œ œ 3 4 œ œ œ œfirst œ œ œ œ him to music theory, the piano, and later the violin. The Ševčík found full understanding for his extraordinary œ œ 1 3 • die eingeführten 6 Hefte nun erstmals in der praktischen dreibändigen œ œtime œ œ œ violin captured Otakar Ševčík’s mind to such an extent œ œ œ œ œ œ œ bbb b œ œœ œœœ Œ Ó œ œ b œ Œ ÓAusgabe œ GB œ GB & b œ œ œ that while at grammar school he convinced his father of GB 3 3 œ œ Fr GB 1 1 2 4 1 3 œ 1 1 3 1 4 desire and received his permission to dedicate him(q = 104, q =his 116) 4 nviolin. œ œ bAtœ bthe 9. 10.1 œ nthe 11.2 12. œ œ œageœ ofœ2 fourteen self solely to1 playing he 1 2 œ œ œ œwww.baerenreiter.c0m œ œ 2 2 www.baerenreiter.c0m œ 4 œ œ œ œœœ 2 nœ œ œ œ œœ 3 1 œ n 1 œ œ œ œœ œœ œ œ VI b Ševčík’s model 

preparatory movement analysis  (editor’s recommendation)

bœ4œœœœ b œ œ œ b œ œœœœn œœ œœ œ œ4 œ œ & œ b œ œœ œ œb œ œb œœ œœ œ 4œ œ n œ œ œœ & 1 œ #œ œ nœ œ 3

0

1

3 2

2

2

2

04

3

2

4

1

3

0

2

4

1 1.

4

2

3 1 2. b)

3

3

3

4

1

0

a)

hrát vrchní hlas Bewegungsanalyse  vorbereitende 3. (vom Herausgeber empfohlen)

3

2

4

1

3

4

hrát spodní hlas

3. hlas

4. hlas 2 4 1

*) Alternativní prstoklad editora.

3 1

3

2

( ) *) Editor's alternative Þngering.

1

(

)

*) Alternative FingersŠtze des Herausgebers.

1

1 Otakar Ševčík, Sborník statí a vzpomínek (Compendium of Essays and Memoirs), ed. Vladimír Šefl, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Prague 1953, p. 18.

Sevcik - Schule der Violintechnik  
Sevcik - Schule der Violintechnik  
Advertisement