Page 1

Svedigt 1


Et svedigt blad til en svedig tid Så er den første forårsmåned ved at være slut, terminsprøverne er overstået, 2.g’erne er hjemvendt fra de varme lande, og vi kan med spænding tælle de sidste dage i kalenderen, før skoleåret er slut. Ja, du hørte rigtigt; efter denne uge er der blot sølle ti ugers gym-tid tilbage, før 3.g’erne og 2.HF’erne er færdige, og vi alle kan se frem til to måneders lektiefri afslapning og kolde øl i Christiansminde. Som det første udelukkende digitale blad, håber vi, her i udvalget, at I allesammen vil tage lige så godt imod det, som I plejer. Selvom bladet ikke længere udkommer på tryk, vil vi i BAENK under alle omstændigheder gøre vores bedste for at sprede lidt kærlighed og god forårsstemning, så i derhjemme har lidt at leve på, inden sommeren rigtig tager til. Så hav det svedigt til vi ses igen, og god læselyst!

2


Indholdsfortegnelse 4 SRO om sved 8 Anmeldelse af power-boksning 10 Alternative kostpyramider 12 Lidt for svedigt 13 ”Oh Sweat Jesus” 14 Horoskop Denne udgave af BAENK er udarbejdet af Agnete Albatros 2.m Asbjørn Allike 2.q Laura Laban 2.m Rasmus Rapand 2.m Simone Søanemone 2.y Sophus Snespurv 1.m Forside: Simone Søanemone 2.y Layout: Simone Søanemone 2.y Logo til overskrift: Andreas 2.u

3


SRO: Forskellige typer sved Af Rasmus Rapand 2.m Til alle 1.g’ere – I skal snart skrive SRO (eller om et lille års tid i hvert fald). Her følger et eksempel på en SRO. Det er den selvsamme SRO som jeg selv afleverede for noget tid siden (vi havde jo SRO-skrivning i 2.g for ikke så lang tiden, forstår I). Lærerne vil nok give jer et par gode SRO-eksempler når det er ved at være oppe over, så I kan se hvordan man KAN skrue en sådan opgave sammen. Her følger et eksempel, som om noget kan være en inspiration til at finde ud af hvordan en sådan opgave IKKE skal skrives. Og til alle jer 2.g’ere og 3.g’ere - læs denne opgave og ærgr jer over at I ikke havde denne tilgang til SRO-skrivning da raden kom til jer. Og HF’ere – I er sgu gode nok når alt er sagt og gjort, og I er mere end velkomne til at læse opgaven her, men jeg kan ikke sige med sikkerhed om I bliver klogere eller dummere af at læse den. Tag den inspiration fra opgaven som giver mening for jer, okay? Okay!

SRO i Samf A, Biotek A, Drama B, Sløjd C og Skepsis D Eksistere der forskellige typer sved, og hvilken betydning have de for identitetsdannelse i det senmoderne samfund? • • •

Redegørelse for relevant svedteori Analyse af forskellige typer sved Diskussion af hvilke typer sved, der er svedige

Abstract: Okay, In diesem Aufgabe will ich beschrieben die verschiedene Typen von Schweiß, die in die ßenmoderne ßamfund existiert. Diesem Studie braucht diverse Metoden im Analysis auf miscellanious Typen von Schweiß – viele basale Typen ist hier beschreibet: basic Schweiß, akademischer Schweiß und so weite – jeden Type ist in den groß Detaljé hier beschreibt. Durch ein Analysis auf verschiedene Schweiß-Typen - und dernæst ein Diskussion zwischen verschiedne Vinklungen der Schweiß-Debat, das Papier bekommt der final Konklusion dass es gibt verschiedene Meinungen auf welche Schweiß-Type ist am meisten schweißig. Indledning Så jeg vil nu gerne skrive en SRO om sved. Målet for denne opgave er at erfare om det i sandhed er en tænkelig tanke at der findes FORSKELLIGE typer sved, og om det i så fald er muligt at fortolke disse svedtyper med diverse relevante metoder. Opgaven vil tage hårdt udgangspunkt i Bloons Taxanomiske Niveauer (fremgår af den problemformulering). Redegærelse for relevant svedteori Det første punkt, jeg vil adressere her, er om der i sandhed eksisterer flere forskellige typer sved. For at besvare dette spørgsmål, må vi først gøre det klart for os selv hvad sved er. Sved (i sin grundform) er en substans som kommer ud af folk, når de har det hårdt. Så langt så godt. Så kan vi ile hastigt videre til næste punkt på dagsordenen. Det første spørgsmål man må stille sig selv i studiet af sved, er om der monstro findes flere forskellige typer sved. Svaret er: ja, der gør. I modsætning til hvad folk tror, så findes der forskellige typer sved. Der findes forskellige typer sved. Der er vildt mange typer sved. Det er faktisk ret vildt: her er plads til alle. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på: For det førtse er der to typer svedkitler: 4


der er eccrine og apokrine svedkirtelr. Forskellen på disse to, kender jeg dog ikke, men jeg skal nok få læst op på til eksamen, så hvis I lærere bare lige kan skøjte let og elegant over dette i bedømmelsen, så vil jeg være jer evigt taknemmelig og vil slå græs en enkelt gang eller to i jeres have samt hoppe op og ned af fryd. Men jeg gætter på at de to typer kitler h har en en relevans inden for svedproduktion...? I guess so, ing’!? Her kommer de tre typer sved: for det første har vi sved. Sved er egentlig bare sved, så det orker jeg ikke gå i detaljer med, og hvis man vil have en klart defineret definition så skal vi ud i sådan noget relativitetsteori-pis, og det er sådan A+ niveau eller ”whatever”, så det skal jeg jo slet ikke tænke på alligevel - jeg ser ingen grund til at overskride pensum... Den anden type sved, however, er æstetisk sved - som er den sved der må siges at dryppe ned af ting som er nice. For eksempel en lækker bil, som er svedig - den er så at sige centrum for en overflod af æstetisk sved. Eller et ret fedt band, som Kandis, er også eksponent for æstetisk sved. så er der den mindre kendte akademiske sved, som er den teoretisk optimale sved (eller TOS), som opnås efter mange års træning i sved-teknik. Dette sved-optimum er endnu ikke opnået af nogen kvinde eller mand, men mange har tilnærmet det. En anden, her på STX meget velkendt, type sved er nervøs sved, som hænger uløseligt sammen med lampefeber. Den mest dødbringende type sved må dog siges at være den ydrebrydende facadekværnende frustrationssved, som forekommer hos folk, som nær går til af den rene vrede. Siden jeg nu har gennemgået alle de svedtyper jeg lige kom i tanke om, vil jeg ile hastigt videre til analyser af disse typer. Analyse af forskællige typer sved: Jeg vil nu gerne analysere og fortolke forskellige typer sved og se på hvilken effekt de har på den senmoderne menneske (eller homo sapién sapién). Lad os her tage den akademiske sved først: Nodalpunktet i denne type sved må være ”opnåelsen af gode resultater”. Den her stræben mod at definere det geniale er absolut central for den akademiske sved. Drømmen om det berygtede sved-optimum er i særdeleshed hvad der har gjort sved til hvad den er gennem dette, det tyvende århundrede. Man kunne sikkert sige meget mere om dette, men siden det begrebsapparat jeg har fået leveret kun dækker så og så meget, vil jeg ile hastigt videre. Nodal punktet for nervøs sved er nervøsitet. Nodal punktet for æstetisk sved kan man sige er det, at noget er nice eller svedighed (og altså ikke ”æstetik” i kontrast til den populære myte – jeg forstod det ikke rigtigt da vor lærer gennemgik det – hun sagde ”det er bare sådan det er – det behøver I ikke forstå - i har trods alt kun sløjd på C og der er kun så og så meget pensum vi skal igennem” - så som resultat deraf forstår jeg det ikke. Jeg havde alligevel også regnet med at pantsætte min hjerne på et eller andet tidspunkt, og så kan jeg jo lige så godt gøre det nu, måske? Anyway nodal punktet er ikke ”æstetik” - acceptér det nu bare, din lille laban... ellers finder jeg dig på Lectio og sender ond besked) ved at sammenligne disse nodal punkter kan vi se at de alle er vidt forskellige og på den baggrund kan vi konkludere absolut intet - så jeg vil ile hastigt videre til Diskussion og leve resten af mit liv i benægtelse

5


Diskkussion af hvilke typer sved, der er svedige Jeg har valgt at skrive denne diskussion som et drama, for at der, så at sige, rent faktisk bliver tale om en diskussion. Jeg har uddelt her nogle forskellige roller. Knud er den glade håndværker som laver gratis fuglehuse til alle. Jonathy er den ambitiøse unge mand som lige er blevet færdig med universitetet. Britta er æstetikeren, som tager ind og hører drum & bass-musik hver aften. Emma Afbryder er en bi-rolle som afbryder et par gange, bare for at spice lidt op samt for at øge dynamikken mellem de andre karakterer i dramaet. Nelly Nervosa er den nervøse satan som er til stor gene for mange, men dog er vedkommende stadig inviteret. Vedkommendes køn er stadig ukendt, så derfor omtales vedkommende som vedkommende. Vrede Villy er en mand, hvis ydre må siges at blive brudt af de frustrationer der hober sig op i hans indre. Nu er jeg færdig med personokaraktaristik (personkarakktreistisk, hva? - så hvade man lige begrebsapparatet i orden, hva?) jeg vil nu ile hastigt videre til selve stykket - Her kommer stykket: Knud: Nå, så... øhh ah, hva har vi ehhhh... hvilke typer sved kan I lide? Britta: Jamen kære Knud – som æstetiker må jeg jo sige at den æstetiske sved klart ligger i top hos mig. Når jeg tager til D&B-koncert, og jeg kan mærke den her æstetiske substans dryppe ned over min ansigt, som affyret fra D&B-musikerens svedigste af svedige pander (apokryfe og endokrine svedkirtler, hva? Eller hva’ det nu hedder), så kan jeg blive noget så overvældet af sved. Jonathy: Arrrrrr - Der må jeg jo så lige ”swoope” ind og sige: Sved er misforstået. Mange tror at sved bare lige er noget man projekterer ud på omverdenen, når man har det hårdt eller svedigt. Jeg mener selv, at sved er noget der (som med så mange andre ting) er noget der kræver at man kan præstere. Vi kan ikke bare sidde i rundkredse på engen og spille drum’n’bass på vores banjoer hele dagen, vel? Dagens Danmark har brug for engagerede unge, som kan finde på nye måder at svede på. Der er en grund til at den Akademiske Sved også kaldes den Teoretisk optimale SVED. Og det er af essentiel natur at nutidens unge skal kunne fortolke diverse typer akademisk sved og tage diverse metoder i brug for at fuldføre denne opgave. Jeg har gennemført diverse projekter relateret til studiet af sved under min tid som studerende på RUC, og lad mig bare sige at... Emma Afbryder: Okay, nu må det være nok! Jeg mener - ”nok er nok”, right? Som man siger... Knud: Hun har ret, desværre, hende Afbryderen dér - selvom hun nok ikke er den fedeste birolle jeg er stødt på nogensinde. Næste punkt kommer dog her...: Argumenter for hvorfor i synes jeres respektive type sved er bedst – og såfremt I allerede har argumenteret (måske overfladisk), jamen så argumenter BEDRE. Jeg kan jo nævne at sved efter min mening skal koste blod, sved og tårer. Der skal noget arbejde i det. Jeg selv er håndværker - og kan lave jer fuglehuse (det kan jeg vise jer om lidt) – jeg er en KRAFTIG eksponent for den praktiske sved. Grunden til at denne sved er svedigst er, at det er den eneste type sved som står for hvad sved i SANDHED skal stå for. Nemlig ydelse. Her er hvad jeg tænker omkring jeres quasi-pseudo-dårlig-undskyldning-for-sved: ”Akademisk sveeeed” – pffff... hvem der ikke må vende sig i sin grav ved tanken om folk der ”studerer” sved... ”æsteeeetisk sved”... uuuh se mig, med min fiiiine vin og min fiiiine strygerkvartet hvorfra den æstetiske sved blomstrer uden min lillefinger behøver at gennemføre så meget som et snert af en bevægelse. Og jeg har slet ikke sagt noget til dig endnu, Nelly Nervosa. Du nervøse sveder. At man overhovedet har klassificeret vedkommendes type sved som en reel type sved, er bare endnu et udtryk for hvor tolerant vort samfund er blevet for KUJONER. Nelly Nervosa: Jeg kan blive noget så pinligt berørt når du siger sådan noget. Det er lidt akavet at stå der og blive kaldt for en kujon – men sådan er det jo. Jeg er faktisk ikke så glad for sved. Det er lidt akavet. Og selv hvis jeg kunne lide det, ville jeg have det svært ved at skulle sige det foran mine klassekammerater. I øvrigt skal jeg op i Sløjd i morgen og spiller min første solokoncert i morgen aften, så jeg synes du skal holde kæft og lade mig stresse lidt over det. 6


Vrede Villy: I DEN MØRKESTE GYDE SKAL DU RÅDNE! SE PÅ MIG! SEEEE PÅÅÅ MIIIIG! SE HVORDAN DEN YDREBRYDENDE FACADEKVÆRNENDE FRUSTRATIONSSVED LØBER NED AF PANDEN MIN!!! SE HVORDAN OGSÅ SELVESTE MIT BLOD SYNES AT VÆRE DEL AF DEN VÆSKE DER LØBER FRA PANDEN MIN!! SVED SOM VOR MODER LAVEDE DEN!!!!! DET ER FANDME SVEDI---Emma Afbryder: Okay, nu synes jeg lige vi skal back til square one her, ing’?! Det er trods alt ikke alle her der har lyst til at ende med høreapparater med al din råben og skrigen. Knud: Igen gyldig pointe der fra Afbryderen – jeg begynder at blive og mere overbevist om at geniet bag dette stykke ikke nødvendigvis havde taget crack da vedkommende skabte din biroll-Emma Afbryder: Okay ved du hvad, nu synes jeg lige du skal holla kjæft. Og det var sådan set stykket. Stykket har ikke nogen ordentlig slutning. Så kan man jo fortolke lidt på det, hva? Men man kan sige, hvis det var blevet ved meget længere havde alle karaktererne garanteret endt ud i et slagsmål, og det har jeg simpelthen ikke hverken tid eller lyst til at gennemgå her. Men altså ud fra diskussionen er kan vi sige noget om at der er er forskellige syn på sagen, og intet dominerene (eller hegemonerende – Samfundsfaq wha?) syn på sagen. Konk Vi kan konkludere at svaret er er ja, der findes forskellig sved – og om har det betydning for det senmoderne samfund? Det kom jeg sgu ikke ind på i opgaven må jeg ærligt indrømme - jeg håber dog at det ikke trækker ned. I forhold til debatten om hvilken type sved der er svedigst, kan jeg kun svare at det er der delte meninger om. SLUT :-) Litteraturlistehenvisninger Google.Dk jesper brokmoses noter Wikipedia.Com svendborg gymnasiums biografreklame Lectio beskeder Svendborg museum Bibelen (Bjergprædikenen især) Hule lignelsen af Platon (jeg kan ikke lige huske hans fornavn) Citaterne på science gangen

7


ANMELDELSE: Power-boksning i Bokseklubben Rollo Af: Agnete Albatros 2.m og Laura Laban 2.m I anledning af dette nummers tema har BAENK udsendt to reportere for at finde Svendborgs svedigste afkrog. Agnete Albatros og Laura Laban begyndte straks deres søgen, og der gik ikke lang tid, før de fik nys om en lille svedig flække, der skulle findes i læ af Svendborgs Midtbyhal. Hvad er navnet på denne svedige oase, tænker du måske? Svaret er: Bokseklubben Rollo. ’Bokseklubben Rollo’ har mange tilbud til dig, hvis du vil i god form eller bare går og leder efter en mulighed for at komme ud med nogle aggressioner. Du kan vælge imellem: Kampholdet: dette hold er for dig der ikke laver sjov. Her har du et mål, og dét mål er kamp. Som de selv skriver på hjemmesiden: ”at være kampbokser er en livsstil.” Bokseholdet: dette hold er for dig, der tager det lidt mere chill men stadig er rimelig hård. Her kan du som begynder få hele kunsten om boksning med, samtidig med, at de får muligheden for at komme i ringen – selvfølgelig kun hvis din træner siger ’go’ for det! Power Box: her kan ALLE være med – men det er stadig hårdt…. Du får teknikken bag den basale boksning, men brutaliteten fra Kampholdet er skruet en tak ned. Dette er holdet, vores reportere prøvede af, for at kunne give jer et indblik i Svendborgs muligvis svedigste miljø. Juniorboksning: hvis du er mellem 8-12 år, så er dette holdet for dig. OBS! Hvis du er 8-12 år og går på Svendborg Gymnasium, så kontakt straks Conny på kontoret! Der er sket en fejl! På forhånd tak. Nå… men nu skal vi videre til reporternes opdagelsesrejse til en verden fuld af store mænd, spændstige kvinder og lugtende træningshaller! Sted: Johannes Jørgensens Vej 10, foran Midtbyhallen Tid: onsdag aften kl. 17.30 Deltagere: Agnete Albatros og Laura Laban Vi mødes foran Midtbyhallen en kold januaraften, begge iført uvant sporty tøj. De hvide gummisko lyser svagt op i vintermørket, og nede i skoen skimtes en neon-lyserød, svedtransporterende sok. Vi ser hinanden ind i øjnene og nikker: vi er klar til at træde ind i boksningens brutale og ubarmhjertige verden. Efter en del forvirring omkring, hvilken dør vi skal gå ind ad, finder vi endelig vores vej ind, og efter et hurtigt fotoshoot i omklædningsrummet (man er vel generation Z) går vi med selvsikre skridt ind i lokalet, hvor træningen skal foregå. En diskret lugt af sved fornemmes allerede på af-stand…

Før: Agnete Albatros og Laura Laban før træningens start 8


Opvarmning – sweat level 3000 Hver bokser tager et sjippetov, den dunkende klub-musik sættes i gang, og før vi reportere ved af det, pibler sveden frem på panden, og det går op for os, at: a) det er slet ikke så nemt at sjippe, som da man var lille, b) du ligner virkelig en idiot sammenlignet med de andre rutinerede sjippere på holdet, når du hvert 10. sekund snubler i tovet og skal begynde forfra, og c) det er rimelig fucking meget hårdere at sjippe non-stop, end man lige troede. Og man bliver ved. Og ved. Og ved. Cirkeltræning – Eat, sleep, rave, repeat Træneren laver herefter fire baser i hvert hjørne af rummet med hhv. løb, mavebøjninger, planken, og squats som discipliner. Sangen, ”Eat, sleep, rave, repeat”, sættes på, og det tunge beat klargør mindsettet til kun at fokusere på en ting: giv alt hvad du har nu. Men alt hvad vi har, når ikke engang de andre deltagere til sokkeholderne. Dette afholder dog ikke sveden fra af at melde sin entre, som på dette tidspunkt har etableret sig så behageligt hos os, at vi til forveksling ligner nogle, der er blevet udfordret til ’the ice bucket challenge’. Men vi stopper ikke, selvom blikket i vores øjne og kuløren i vores ansigter indikerer noget andet! Vi bliver, i takt til den kontinuerlige dumpende sang, ved med at træne vores baller og tone vores mavemuskler, dog ikke helt foruden nogle enkelte (eller mange) beklagelser over den træthed, der nu har spredt sig til hele kroppen. Men ved bliver vi. Boksning: get into the ring Pludselig skal vi alle sammen tage handsker på og finde en makker at gå ind i ringen med. Nu skal vi bokse. For os to reportere er det umiddelbart en smule grænseoverskridende at skulle slå på hinanden – især når vi ingen teknik har med i bagagen. Vi skal afprøve forskellige slag og øvelser, og i starten bliver der nok grinet mere end der bliver svedt… Men heldigvis kommer træneren til undsætning og guider os godt igennem det, og pludselig bliver fnisen og latter udskiftet med forpustede vejrtrækninger og seriøsitet. Hovedet bliver rødt som et jordbær, håndfladerne brandvarme i klubbens udlånte handsker (vi glemmer lige, hvor mange mennesker der har svedt i dem før os…), og hele kroppen er spændt og fokuseret. Det er virkelig ikke for sjov, at man siger, at boksning er en af de hårdeste sportsgrene. Men det er fedt! Og ikke kun dét – det er også en livsstil. Den endelige dom: Efter halvanden times intens power-boksning mødtes vi næste dag og kunne blive enige om følgende: - power-boksning er ikke for sjov - men det er stadig ret sjovt - hvis du synes, at du mangler synet af spændstige og flotte mennesker i din hverdag, så er dette stedet for dig - du får virkelig ømme baller - faktisk får du ondt i muskler, du ikke engang vidste, du havde - hvis du leder efter en sved-genererende sportsgren, så har du her et godt bud Antal sveddråber: fem ud af seks

Efter: efter 1.5 times Power-boksning var vi desværre ikke i stand til at stå op. Vi beklager. 9


Alternative kostpyramider Af Simone Søanemone

Har du problemer med kosten, eller sveder du ved tanken om, at have levet af cheeseburgere de sidste to uger? For at hjælpe dig lidt på vej, har jeg her samlet et par alternative kostråd, der forhåbentlig kan inspirere og ikke mindst hjælpe lidt på den dårlige samvittighed.

Pyramide nr. 1: SU-pyramiden Denne pyramide er nok mest relevant for de udeboende, men kan også anvendes, hvis man blot er doven og ofte alene hjemme. Mere behøver jeg vidst ikke at sige, gør jeg?

10


Pyramide nr. 2: SRP-pyramiden SRP-pyramiden eller SRO-pyramiden, som den jo også kan kaldes, alt efter hvad man er ramt af, er specielt designet til de koffein-hungrende 2.- og 3.g’ere, der i opgaveperioderne render rundt som zombier i kantinen. Af erfaring kan den anbefales, også som mandagspyramide.

Pyramide nr. 3: Torsdagspyramiden Hva’ ka’ man gør’? (Hvis du skulle være i tvivl, er svaret på dette spørgsmål ”Heidi’s”)

11


Lidt for svedigt Af Sophus Snespurv 1.m Mandag morgen, regnvejr, i stykker; Forkælet er man vel, skønt tit vi bort viger Når mørket - selv fugten - tager vor’ skygger; Dog stadig må man gå fra rum til rum, Åh hvilke forklædte øjne at kunne møde Som beskuer, nej dømmer ens centrum: Så svedige egoer! - mon de også er søde? Hvilken nytte at vide, tiden forsvinder jo Og rutinen blandt kendte er let at dyrke; Men selv det nærmeste trofaste væsen Vil til tider fortrænge vor egentlige styrke; Da spørger jeg: tror du sandt på venlighed? For dem som ikke, tildeler blot ensomhed;

12


“Oh, Sweat Jesus” Af Rasmus Rapand 2.m

Du siger, at regnen er tårer fra Gud Børnene siger, det er Guds pis Jeg siger det er svedet fra Gud Fordi Han stresser over hvad der sker for os Sveden fra Jesus Sveden fra Gud Oh, sweat Jesus Han sveder det ud! Han har givet op siden Nietzche sagde til ham, at Han skulle det Men som alle martyrer, vender Han sig stadig i sin grav. Og Han længes, længes, længes og når til en erkendelse: Han vil spræde sin glæde til hvert et menneske

Sveden fra Jesus Sveden fra Gud Oh, sweat Jesus! Du har jo svedt mig ud! Jeg efterlader ikke dette digt Uden et shout-out til Helligånden Det skal være min pligt At sende min hilsen ud, som de sender rumsonden. Sveden fra Jesus Sveden fra Gud Helligånds sved Oh, sweat Holy Ghost! Sweat Christ Sweat God Sweat Child O’ Mine How you fulfill me! Og sweat Jesus Hvori Han sveder det ud!

Lyset fra Jesus Glæden fra Gud Oh, sweat Jesus Måske en dag jeg vil møde Han sveder lyset og glæden ud! sved-Jesus men nu nøjes jeg med en kop Flodbølgens raseri kaffe på caféen Jeg druknes i vinden Og lytter på ny til de hellige Jesus! PLEASE HJÆLP MIG ord Hvorfor har du glemt mig? som sig lader sprede fra syd og Ring 112, please, jeg er er på til nord: frustrationens rand. Limbo er min bane - jeg har Sveden fra Jesus glemt hvem jeg er? Sveden fra Gud --- kan ikke leve--Oh, sweat Jesus Han sveder det ud! 13


Horoskop Af Simone Søanemone 2.Y og Asbjørn Allike 2.Q Vandmanden: Du har for nylig været syg, så du har brugt meget af din tid derhjemme. Tiden er selvfølgelig blevet brugt på Youtube hvor du faldt over en interessant hjemmevideo. Du er nu overbevist om, at jorden er flad og altså ikke en globe. Denne pludselige realisering – kreativ, som den måske er – har negative konsekvenser for din fysikrapport. Fisken: Dine bedste veninder har besluttet sig for at tage på venskabsrejse til Ibiza uden dig. Heldigvis for dig har de lovet at købe en mine-veninder-har-været-på-venskabsrejse-til-Ibiza-og-det-eneste-jeg-fik-var-denne-her-t-shirt-t-shirt. Du undrer dig over hvorvidt sådan en t-shirt eksisterer. Det kedelige faktum er, at det gør den. Vædderen: Du er ikke særlig glad for din frisure denne måned, så du beslutter dig for, at klippe dig skaldet – det ser skidegodt ud. You Go Girl! Tyren: Meh, du har det vel sådan lidt mellem. Den er i vinkel, du. Tvillingerne: Folk er begyndt at fnise, når du introducerer dig selv. Dette bekymrer dig, så du begynder straks at søge på dit navn på Google. Resultaterne er foruroligende. Ad for satan. Krebsen: Du er blevet inviteret på date af ham den søde fra parallelklassen, og du er simpelthen ekstatisk. Problemet er, at du er lidt for sej til den salgs tøsede ”følelser”, og du har jo også lige opnået høj gymnasiestatus på dine flotte hjemmehullede jeans, så du beslutter dig for at juble færdig bag musiklokalerne. Jesper Vildbrad ser dig, og griner af dig. Øv bøv. Løven: Du er blevet inviteret til aftensmad hos dine svigerforældre for første gang, og din kæreste er ikke i huset da du ankommer. De er meget kristne. Du er knap så kristen. De spørger dig hvad du hører af musik. Du siger Black Sabbath. Der bliver meget stille, meget hurtigt. Jomfruen: Hele BAENK-redaktionen undskylder meget på dine vegne. Du er – alene mand – skyld i Inger Støjbergs ministerpost. Vi er så kede af det, og leverer en plade chokolade i frikvarteret. Nej vi gør ej. Jo vi gør så. Stop Simone. 14


Vægten: Du har i lang tid været super bange for Jesper Vildbrad, men fordi at du lige har landet hende den lækre fra parallelklassen med de flotte hjemmehullede jeans, føler du dig uovervindelig overfor hans patriarkalske smoothness, og hilser på ham på gangen. Til din store rædsel trækker han dig til side og fortæller dig, at han lige har set hende den lækre fra parallelklassen stå og juble som en komplet idiot, bag ved musiklokalerne. Han prøver at få dig med på joken. Du ved ikke helt om du skal grine eller græde. Skorpionen: Efter en brandert står du på Nordhavn Station, en mandag i marts måned. Det pisser dig godt og grundigt af, da du af logistiske årsager ikke opfylder kravene til at være en af hovedpersonerne i den velkendte Magtens Korridorer-sang. Skytten: Du sidder og har matematik, da din telefon ringer. Det viser sig at være din tante, der inviterer dig på spontan miniferie i et sommerhus ved Vesterhavet. Din tante er ret nice, så du skynder dig at lukke nSpire og løbe ud ad døren. Trigonometri har alligevel aldrig været din stærke side. Stenbukken: Dit yndlingsband kommer til Harders, så du skynder dig ned på spillestedet for at få plads på forreste række. Desværre har du ”glemt” dit ID, og bartenderen vil derfor ikke lade dig købe øl, og bestikkelse hjælper ikke. Din manglende brandert ødelægger hele oplevelsen, og du må gå slukøret og ædru hjem.

15


16

4. BAENK - Svedigt  

Forårsudgaven af vores dejlige skoleblad, læs det, det er svedigt!

4. BAENK - Svedigt  

Forårsudgaven af vores dejlige skoleblad, læs det, det er svedigt!