Page 9

Nog enkele voorbeelden uit de praktijk Probleemstructuur •

Wat is het probleem?

Waarom is het een probleem?

Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de oplossingen?

Maatregelstructuur •

Welke maatregel?

Waarom die maatregel?

Hoe wordt die uitgevoerd?

Welk effect wil men bereiken?

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Onderzoeksstructuur •

Wat wordt onderzocht?

Waarom?

Hoe?

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

Conclusie?

Evaluatiestructuur •

Wat wordt geëvalueerd?

Wat zijn de positieve punten?

Wat zijn de negatieve?

Conclusie?

Riet De Vos

9

schrijfkaders  

hoe werk je met schrijfkaders

schrijfkaders  

hoe werk je met schrijfkaders

Advertisement