Page 1

Bække-Veerst Lokalarkiv

Arkiv-nyt Nr. 6 – December 2012

Glimt fra Bække og Veerst Sogne Så er Glimt fra Bække og Veerst Sogne 2012 på gaden. I år er der bl.a. en artikel om Hærvejshallens tilblivelse, om jul på Benjaminslyst i gamle dage og et skifte i Veerst i 1800-tallet. Karen Nielsen fortæller om sin tid som lærer ved Vr. Torsted skole, mens Inge Allesø Nielsen beretter om de udfordringer, hun fik, da hun skulle undervise flygtningebørn, mens de boede på Bække Kro. Om sin barndoms- og ungdomstid har vi fået en beretning fra Olav Kristensen, der voksede op i Asbo, og endelig har vi bladret lidt i de gamle aviser og bringer nogle uddrag herfra. På kirkegårdsvandringen i foråret fortalte vi kort om den familie, ”træstammen” står over. Her giver vi den mere uddybende historie om familien Kristoffersen Elkjærs liv. Vi ønsker vore medlemmer rigtig god læselyst!

Julegaveidé Restlageret af bøgerne Bække Sogn I og Bække Sogn II ligger nu på Lokalarkivet. Vi sælger dem til en pris af 100,- kr. pr. stk. Henvendelse til Søren Frederiksen tlf. 75 38 97 06 eller John Vikkelsø-Nielsen tlf. 75 55 17 91.

Generalforsamling Datoen for generalforsamlingen er fastlagt til den 25. februar 2013 kl. 19.30 på Tagskægget Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Arkivets årsberetning 5. Indkomne forslag 6. Valg På valg er Søren Frederiksen, Arne Johan Jeppesen samt Kirsten Pedersen (suppleant), Jørgen Laurbjerg (revisor) og Kaj Holm (revisorsuppleant) 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil vi vise billeder fra og fortælle om det gamle Bække. Der vil også være billeder både af huse, gårde og af ”gamle” Bækkeborgere, som vi ikke kender navnene på, og som vi gerne vil have hjælp til at identificere. Kom og vær med til en hyggelig aften i selskab med ”svundne dage.”

Kontingent 2013 Som de tidligere år udgør kontingentet til foreningen kr. 100,-. Beløbet Sidste frist for indbetaling af kontingentet for 2013 er den 25. februar – altså kan du nå at indbetale den aften, der er generalforsamling. Du kan også overføre beløbet på 100,- kr. til

foreningens konto i Sydbank reg. nr. 7040 nr. 1595031 eller betale kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Husk Når du rydder op i dine gamle billeder, hustegninger, telegrammer, udklip, foreningsmateriale, film, skriftlige beretninger, regnskaber osv. modtager vi gerne dit materiale. Mange tænker da også på Lokalarkivet, og vi får faktisk løbende materiale ind fra både private og foreninger. Alene i 2012 har vi indtil nu modtaget 26-27 indleveringer af forskellig art. Det er vi meget glade og stolte over.

Hjemmeside Vi har oprettet en hjemmeside, hvor du kan følge med i foreningens arrangementer og andre nyheder, på www.bricksite.com/lokalarkivet

Flere julegaveidéer Mangler du en lille gave, kan du købe et ekstra eksemplar af ”Glimt fra Bække og Veerst Sogne 2011 og 2012. De fås ved henvendelse til Søren Frederiksen tlf. 75 38 97 06 eller John Vikkelsø-Nielsen tlf. 75 55 17 91.

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer!

Arkivnyt 6  
Arkivnyt 6  

Nyt fra Bække Veerst Lokalarkiv

Advertisement