Page 1

her fst 20 05

Badstratenbuur t In dit nummer Fietstrook Eeldersingel Wandelen Buurtgroen Activiteiten En meer
colofon De badstraten buurtkrant wordt uitgegeven door de Buurtvereniging Badstraten. Redactie Opmaak:

Wout Hoekstra

Druk:

Drukkerij de Marge

Redactieadres:

buurthuis badhuis

Kleine Badstraat 4 9726 CH Groningen

redactie@badstratenbuurt.nl

Bestuur: Buurtvereniging Badstraten

Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen

Voorzitter:

Kees Terbijhe (313 03 19) voorzitter@badstratenbuurt.nl

Secretaris:

Yvonne ten Hoeve (311 27 91) secretaris@badstratenbuurt.nl

Penningmeester:

Hans Siertsema penningmeester@badstratenbuurt.nl

Belangrijk: Politie / buurtagent

0900 8844

Bij noodsituatie

112

Milieudienst

367 10 00

Wijkpost zuid

van Schendelstraat 11-15 367 89 10

Meldpunt overlast

587 58 85 (tijdens kantooruren)

BuurtconciĂŤrges:

Westinghousestraat 17, 9727 GR Groningen

sbbzuid@hetnet.nl

binnendienst: Marcel / buitendienst: Jan

spreekuren: di. En do. 11.30-12.30 uur.

529 06 65

Overig Het badhuis is ook te huur voor niet-commerciĂŤle activiteiten van buurtbewoners. Bespreken via Kees Terbijhe (badhuis@badstratenbuurt.nl).
voor woord Een nieuw seizoen, een nieuwe buurtkrant. Op moment van schrijven is het weer omgeslagen van toch wel een mooie zomer naar het bekende druilerige herfstweer. Een aantal buurtgenoten hebben nog even van de zomer genoten tijdens hun wandelingen. In deze krant is dan ook weer een nieuwe aflevering van wandelen te vinden, deze keer in de omgeving van Wijhe en in het natuurgebied bij Grootegast (pagina 7). Verder informatie over alle werkzaamheden in de buurt, zoals de aanleg van fietstroken aan de Eeldersingel (pagina 5). Ook staan er weer allerlei activiteiten geplanned om de herfstdagen mee door te komen (pagina 15) Waarschijnlijk is dit de laatste buurtkrant van dit jaar, dus alvast tot volgend jaar! Wout Hoekstra
van de bestuurstafel Op 17 juni 2005 is de burgemeester met enkele wethouders bij ons te gast geweest. Samen met een aantal buurtbewoners hebben wij over allerlei zaken aangaande onze buurt gesproken. Belangrijke issues waren de plotselinge en voor ons niet duidelijke bomenkap van de Eelderstraat en de door ons ervaren (non)communicatie vanuit de gemeente met de buurt. We hebben de bijeenkomst afgesloten met een wandeling door de buurt. Op een uitnodiging om een drankje te blijven drinken kon het college niet ingaan in verband met verplichtingen elders. Tijdens het in september gehouden 4-wijken overleg bleek dat de Paterswoldseweg nog wel degelijk aangepakt gaat worden, maar dat het een probleem is om het geld voor de bomen nu al te kunnen krijgen. De Stadsdeelcoördinator wil eigenlijk alles in één keer uitvoeren om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het benodigde geld voor de bomen is echter het struikelblok en de Stadsdeelcoördinator wil proberen om dat toch in één keer te kunnen realiseren. Met de wijkpost Zuid hebben we in oktober een gesprek gehad over het groen en grijze wel en wee binnen de buurt. In het kader van de actie schoon heel en veilig heeft de gemeente plannen met betrekking tot onze buurt. Volgend jaar wordt de spoorvorming in de ooster- en westerbadstraat gecorrigeerd. Verder gaat de Paterswoldseweg over de kop, wordt de Marwixkade aangepakt en is de Eeldersingel al voorzien van nieuw wegdek. Op het moment dat bekend is wanneer eventuele extra dingen bedacht kunnen worden zullen we u voor een vrijblijvende brainstorm avond uitnodigen. Zie aankondigingen op het badhuis. Verder willen wij namens de buurtvereniging Hans Zijlstra feliciteren met het behalen van de 2e prijs tijdens de nederlandse kampioenschappen bloemschikken. Het bestuur.
mar wixkade De gemeente heeft een voorstel gedaan over de herstrating van de Marwixkade, die op dit moment in slechte staat is. Samen met wijkpost Zuid en de bewoners van de Marwixkade is dit voorstel besproken. Op advies van de buurtbewoners heeft de gemeente gekozen voor een structuur waarin de verschillende verkeersstromen duidelijker gescheiden zijn dan op dit moment het geval is. Verder wil de gemeente door optisch gebruik van materialen rust in de straat creëren. Het ‘driehoekje’ zal zijn functie als verkeersremmer wel houden, maar anders ingericht worden. Samen met de aanwezige buurtbewoners is gekozen voor het verwijderen van de banken daar (in verband met overlast) en in plaats daarvan een ‘kunst-straatwerk’ neer te zetten. Iets waar je wel even op kunt zitten, maar dat niet geschikt is om op te slapen of om heel lang te blijven zitten. Een voorbeeld hiervan kunt u in de Poelestraat zien of aan de rand van de Vismarkt. De bomen blijven staan, maar worden in een gazon gezet. Gekeken wordt naar een mogelijkheid om er misschien nog twee bomen bij te plaatsen om zodoende de straat meer het uiterlijk van een ‘laan’ te geven. De reeds aanwezige banken komen terug in het gazon, zodat ze nog steeds gebruikt kunnen worden. Auto’s (die er toch al niet mogen parkeren) worden geweerd en in principe alleen maar gedoogd om naar het parkeerterrein achteraan te kunnen komen. Het trottoir langs het fietspad zal verbreed worden. Zodra we de uitgewerkte tekening hebben zullen we die bij het buurthuis ophangen. De bewoners krijgen een verslag van de vergadering. De afsluiting voor verkeer (tijdens de herstraat werkzaamheden) zal in nauw overleg met de bewoners en ons gebeuren.
eeldersingel De afgelopen weken zijn de fietsstroken aan de Eeldersingel nu ook daadwerkelijk aangelegd. In het vorige nummer van de buurtkrant was al de beschreven over de besluitvorming hiertoe. Na een inspraakavond in maart besloot de gemeenteraad, na vooroverleg in de raadscommissie, tot aanleg hiervan. De aanleg van de stroken hield ook in dat de oversteek mogelijkheid van de Bij de Sluis naar de Eelderstraat verbeterd zou worden en dat er 2 opstelstroken voor het verkeer zou komen ten koste van het voetpad aan de stadskant van de Eeldersingel tussen de Eendrachtsbrug en Bij de Sluis. Op zich heb ik als bewoner van de Eeldersingel geen bezwaar tegen de genomen maatregelen. Alleen het gemak waarbij de parkeerplaatsen aan de zuid zijde van de Eeldersingel werden opgeheven werden ging mij (en met mij anderen op de inspraak avond in maart) even te gemakkelijk. Uiteindelijk is er in de raadscomissie en in de raadsvergadering door wethouder Schuiling toegezegd dat er onderzoek zou komen naar de mogelijkheid om gebruik te maken van het parkeerdek van de Sociale Dienst. Daarnaast zou er bekeken kunnen worden (in overleg met de bewoners) of het wenselijk is betaald parkeren mogelijk te maken tot 22:00 ipv het huidige tijdsstip van 18:00. Eind september hebben de bewoners van de Eeldersingel te horen gekregen dat er binnen 3 werkdagen met de werkzaamheden begonnen zou worden. Deze zouden tussen 19:00 en 06:00 plaatsvinden. De bewoners van de straten er om heen, de buurtvereniging: geen van deze hebben bericht hierover gehad. Verder hadden wij sinds de raadsvergadering in mei niets meer vernomen over alternatieven voor het parkeren.
Ik heb een “open brief/email” naar de wethouder gestuurd en een kopie naar de raadscommissie ruimte en verkeer. Daarin heb ik bezwaar gemaakt over de m.i. beperkte communicatie over der werkzaamheden en het feit dat wij tot op dat moment nog nooit iets over de parkeeraltenatieven heb gehoord. Wethouder Schuiling heeft tot nu toe helemaal niets van zich laten horen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Allen 3 raadsleden, mw de Boer(VVD) en de heren Prins (Pvda) en van der Veen (D’66) hebben gereageerd en zouden navraag doen. Nu zondag 30 oktober, de stroken zijn gereed, maar wij hebben als bewoners van de Eeldersingel en/of de buurtvereniging niets gehoord. Uitermate teleurstellend (dat we zelfs geen reactie krijgen!) in een tijd waarin velen van mening zijn dat de politiek dichter bij de mensen zou moeten staan.
wandelen Wandeling Wijhe - Heino op zaterdag 10 september We ontmoetten elkaar op spoor 2b op CS Groningen. Na een vlotte treinreis konden we aan de wandeling beginnen. De start van de wandeling was bij de telefooncel op station Wijhe. Rechtsaf en aan de route beginnen of linksaf en 400 meter verder in het centrum rond de kerk koffie drinken. De keuze was snel gemaakt: linksaf en een lekker kopje koffie! Terug naar de telefooncel en we begonnen aan de wandeling. Het was een gevarieerde tocht. Langs havezaten in Salland uit de 17e en 18e eeuw, door smalle bospaadjes, langs maïsvelden en sloten, grasland met koeien en omzoomd door houtwallen. Soms een pauze met het meegenomen broodje en bekende flesje water en genieten van het mooie uitzicht. Onderweg was er ook een boerderij terras met “zelfbediening” en heerlijk boerderij ijs. Afrekenen konden we ook geheel zelfstandig. We zagen onderweg ook buizerds en zelfs de groene specht en hoorden in de verte een ezel balken. Kortom er was veel genieten in de natuur en aan het einde van de 18 kilometer lange tocht was daar kasteel Het Nijenhuis. Erg gastvrij was dit niet vanaf de kant dat wij dit geheel benaderden. Een grote toegangspoort, dat wel, maar gesloten. Een voorloper op de draaideur die erg smal was vormde de toegang. De rugzak boven het hoofd en dan adem inhouden en meedraaien. Het is ons allemaal gelukt. In de tuinen van het kasteel stonden o.a. beelden uit de Camera Obscura, in het kasteel hebben we de kunstverzameling bekeken.
Toen was het even doorzetten om het wandeltempo terug te pakken. Een kop koffie op station Heino en back to town. Het was een heerlijke wandeling, warm weer en gelukkig geen overstromingen zoals die dag in het westen van het land.


10

Grootegast: het oudste cultuurgebied van Europa (wandeling 14 km) Op zaterdag 15 oktober verzamelden zich ’s ochtends bij het Badhuis 7 wandelaars om voor de vierde keer dit jaar als Buurtwandelclub op pad te gaan. Om half tien vertrokken we naar het beginpunt van onze wandeling: het gemeentehuis van Grootegast. Deze wandeling ging door het Westerkwartier, het gebied ten westen van de stad Groningen. De route leidde langs houtwallen, weilanden, zandruggen (gasten) en laagveengebied. De dag begon behoorlijk fris, de zon liet zich lange tijd niet zien. Er was laaghangende mist boven de weilanden, waaruit enkele schapen opdoemden. Mooi. Van Grootegast liepen we eerst oostwaarts naar Oldekerk. De eerste anderhalf uur lag het tempo behoorlijk hoog, waardoor we weinig last hadden van de kou. Het landschap hier is prachtig: intiem landbouwgebied met houtsingels tussen de akkers en de weilanden. Eén van ons zag in een flits een ijsvogel langsvliegen. Snel de verrekijkers gepakt, maar helaas, hij liet zich niet meer zien. Na Oldekerk liepen we naar Lutjegast, de geboorteplaats van Abel Tasman, de ontdekker van Tasmanië. De plaatselijke kroeg was gesloten: pech! Geen koffie! Gelukkig hadden we allemaal een goed gevulde rugzak en waren er onderweg veel bankjes en picknickplekjes. Na Lutjegast liepen we weer zuidwaarts naar Grootegast, waar we omstreeks drie uur terug waren bij ons vertrekpunt. Bij Mien’s haringkraam hebben we er één genomen op een geslaagde wandeldag.


11

Voor wie de volgende keer mee wil: op zaterdag 26 november gaan we weer op pad. We lopen dan de Landgoederen Eelde route (12 km). Verzamelen om 09.00 uur bij het Badhuis. Neem voldoende eten en drinken mee. Voor vragen kun je terecht bij Jacky Meester, 050-3121385/e-mail: jacky. meester@tiscali.nl. Of bij de secretaris van de buurtvereniging Yvonne ten Hoeve, 0503112791/e-mail secretaris@badstratenbuurt.nl.


12

dreckschnabel Op de hoek, daar staat hij, met zijn gemene grijns erbij. Met scherpe puntige oren, het lijkt wel alsof hij alles kan horen. Met kleine geniepige oogjes in zijn hoofd, als dit monster kon praten, zou ik er niks van hebben geloofd. Dit monster, een soort fabel heet Dreckschnabel. Ongeveer 20 jaar geleden is hij hier gekomen, dit monster uit de mensen hun dromen. Weer een nieuw beeld in Groningen, voor het verbeteren van de woonomgevingen. Nu staat hij er nog, en nog altijd wel wat groot en log. Nog steeds hetzelfde lijkt het, alleen wordt er nu minder op hem gelet. Er zit een spinnenweb in zijn snavel, er groeit gras aan zijn voeten. Maar hij kijkt nog steeds gemeen, alsof hij je hiervoor wil laten boeten. Daar op de hoek staat hij, hij kijkt nog steeds niet blij. Eigenlijk vind ik hem er wel sierlijk staan en hij heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Dat doet alleen de spin die in zijn snavel woont, als zijn geduld in zijn web wordt beloond. Inge Hoekstra


13

mens Vrouwenmiddagen Humanitas Zin in gezelligheid en een ontmoeting met andere vrouwen? Dan bent u hier bij het juiste adres! Vanaf 27 september organiseert Humanitas elke dinsdagmiddag een interculturele vrouwenmiddag voor zowel allochtone als autochtone vrouwen. Vrouwen uit verschillende culturen kunnen gezellig samenkomen om iets leuks te doen zoals dans, muziek en lekker eten. Maar ook educatieve thema’s zoals opvoeding en gezondheid komen aan de orde. Heeft u zin om hier een keer bij te zijn? Dan kunt u gerust langskomen. De vrouwenmiddagen vinden elke dinsdag plaats van 13.30 tot 16.00 uur in het pand van Humanitas ZZ 22. Voor meer informatie kunt u bellen met Rachida El Yahyaoui of Cherida van Stempvoort. Tel: 050-3135940. Diabetesfonds zoekt vrijwilligers voor de collecte Het Diabetes Fonds kan ieder jaar rekenen op een groot aantal trouwe vrijwilligers. Vorig jaar haalden zij bijna twee miljoen euro op, waarvan ruim 32.000 euro in de gemeente Groningen. Dit jaar wil het Diabetes Fonds de magische grens van twee miljoen doorbreken. Het Fonds vraagt daarom in de collecteweek van 30 oktober tot en met 5 november uw hulp. Dat hoeft niet veel tijd te kosten: met twee uur van uw tijd kunt u al heel veel betekenen en zorgen dat die twee miljoen wordt gehaald. U bepaalt zelf op welke dag, welk tijdstip en in welke buurt u tijdens de collecteweek gaat collecteren. Wilt u als collectant meehelpen om diabetes aan te pakken? Neem dan contact op met: Telefoonnummer: 050 5254372 E-mail: ansje.bootsma@planet.nl info@diabetesfonds.nl – www.diabetesfonds.nl


14

buur tgroen Voor alle mensen die een boomperkje hebben geadopteerd in de Ooster- of Westerbadstraat! De buurtvereniging heeft op 13 oktober overleg gehad met de stadsdeelbeheerder Harry Delemarre over de schoffelactie van werknemers van de DSW. Ondanks de opdracht om deze boomperkjes met rust te laten hebben ze toch een aantal grondig onder handen genomen, waardoor een boel jonge aanplant is verdwenen. Op deze manier is het natuurlijk niet leuk om je eigen perkje te onderhouden. Harry neemt dit op met degene die hiervoor verantwoordelijk is (aansturing). Uiteraard geldt nog steeds dat kosten gemaakt voor aanplant en bemesting vergoed worden door de buurtvereniging (bonnetje met naam, plek van het perkje en gironummer in de brievenbus van het Badhuis). We hopen dat een ieder die een boomperkje onder zijn of haar hoede heeft genomen ook komend voorjaar weer voor de nodige nieuwe aanplant zal zorgen. We gaan ervan uit dat deze actie van DSW eenmalig was. De buurtconciërge Jan Bleeker is na de zomer weer voorzichtig begonnen met het in toom houden van onkruid en wildgroei van groen in de wijk. De klimop achter de schuurtjes van de Marwixhof doet het goed. In het voorjaar is door Jan en één van de bewoners op kale plekken nieuwe klimop geplant. Het ziet ernaar uit dat het goed gaat. De klimop moet zelfs gesnoeid worden. De Eelderstraat wordt voorzien van nieuw groen. De gemeente Groningen heeft het bureau Adfo Movere, bureau voor marketing en communicatie, ingeschakeld voor een project om de Badstratenbuurt “op te leuken”. Ook de plannen met de Eelderstraat worden ondergebracht bij dit project. Er wordt ook gekeken naar een mogelijkheid om de Eelderstraat af te sluiten voor sluipverkeer. In de volgende buurtkrant meer over dit onderwerp.


15

activiteiten Op vrijdag 18 november is er vanaf 19.30 uur een spelletjesavond in het Badhuis. Iedereen is van harte welkom. We hebben diverse bord- en kaartspelen. Voor de liefhebbers is er ook een sjoelbak. De buurtvereniging zorgt voor koffie met koek en overige happen en dranken. Op zaterdag 26 november wordt er weer gewandeld door de buurtwandelclub. We lopen dan de Landgoederen Eelde route (12 km). Verzamelen om 09.00 uur bij het Badhuis. Neem voldoende eten en drinken mee. Vrijdag 6 januari: nieuwjaarsborrel! Vanaf 16.30 uur in het Badhuis. We willen weer eens samen eten. Wie wil koken voor buurtbewoners? Meld je aan bij Kees Terbijhe, tel. 050-3130319/e-mail voorzitter@ badstratenburt.nl de datum voor samen eten staat geprikt op zaterdag 10 december. Aanmelden uiterlijk op 1 december.


16

info

Dit nummer kwam tot stand dankzij: Kees Terbijhe Yvonne ten Hoeve Hans Siertsema Wout Hoekstra

Verdere bijdragen zijn afkomstig van: Jacky Meester en Inge Hoekstra

Jaargang 30, nummer 3

Profile for Badstraten Buurt

Buurtkrant Badstratenbuurt - Herfst 2005  

Buurtkrant Badstratenbuurt - Herfst 2005

Buurtkrant Badstratenbuurt - Herfst 2005  

Buurtkrant Badstratenbuurt - Herfst 2005

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded