Page 1

zomer 20 05

Badstratenbuur t In dit nummer Fietstrook Eeldersingel Van de bestuurstafel Groenhulp gezocht Samen wandelen Samen eten En meer
colofon De badstraten buurtkrant wordt uitgegeven door de Buurtvereniging Badstraten. Redactie Opmaak:

Wout Hoekstra

Druk:

Drukkerij de Marge

Redactieadres:

buurthuis badhuis

Kleine Badstraat 4 9726 CH Groningen

redactie@badstratenbuurt.nl

Bestuur: Buurtvereniging Badstraten

Kleine Badstraat 4, 9726 CH Groningen

Voorzitter:

Kees Terbijhe (313 03 19) voorzitter@badstratenbuurt.nl

Secretaris:

Yvonne ten Hoeve (311 27 91) secretaris@badstratenbuurt.nl

Penningmeester:

Hans Siertsema penningmeester@badstratenbuurt.nl

Belangrijk: Politie / buurtagent

0900 8844

Bij noodsituatie

112

Milieudienst

367 10 00

Wijkpost zuid

van Schendelstraat 11-15 367 89 10

Meldpunt overlast

587 58 85 (tijdens kantooruren)

BuurtconciĂŤrges:

Westinghousestraat 17, 9727 GR Groningen

sbbzuid@hetnet.nl

binnendienst: Marcel / buitendienst: Jan

spreekuren: di. En do. 11.30-12.30 uur.

529 06 65

Overig Het badhuis is ook te huur voor niet-commerciĂŤle activiteiten van buurtbewoners. Bespreken via Kees Terbijhe (badhuis@badstratenbuurt.nl).
voor woord Het is nu zondagavond een week of twee voor het verschijnen van deze krant. Gelukkig is het dit weekend wat mij betreft mooi weer geweest en daar komen er hopelijk nog veel meer bij dit jaar. Voor u ligt de tweede krant in de nieuwe samenstelling. Door onze privĂŠ en zakelijke werkzaamheden of schoolactiviteiten komen we dit jaar waarschijnlijk 3 keer uit. Mocht u nog een leuk artikel of een idee hebben dan houden wij ons aanbevolen. De buurtaangelegenheden worden straks besproken, maar ik wil u wel op deze plek van harte uitnodigen voor het bezoek van het College van B&W op 17 juni aanstaande. Meer informatie daarover volgt nog in de krant en hangt op het badhuis, maar u bent van harte welkom om met zijn allen te praten over zaken die onze buurt aangaan. Nu ik het toch over buurtaangelegenheden heb kan ik meteen vragen of er iemand is die zich samen met Yvonne hart wil maken voor het groen in de buurt. Mensen die een boomperkje willen helpen onderhouden in de ooster- of wester badstraat zijn ook van harte welkom. Ik wens u veel plezier met deze krant en een heel goede zomer. Kees Terbijhe
van de bestuurstafel De volgende zaken spelen op dit moment vanuit de bewonersorganisatie: De bomenkap in de Eelderstraat. Tot verbazing van vele bewoners en ook van ons waren begin dit jaar ineens de bomen in deze straat gekapt. Hoewel de gemeente weet dat wij ons redelijk intensief bezig houden met het groen in de straat, waren er schijnbaar redenen om dit stuk groen te kappen. Op dit moment zijn wij in gesprek met de wijkpost Zuid (die het dagelijkse beheer doet) voor een oplossing van deze straat en om te kijken of er op een andere manier weer groen terug kan komen. Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte. De herinrichting van de Eeldersingel. Tot onze verbazing was daar, ondanks onze herhaaldelijke opmerkingen met betrekking tot de verkeerssituatie, ineens een inspraakavond. De gemeente gaat waarschijnlijk fietsstroken aanleggen langs de route, en een rechtsafstrook maken bij de hoek Eeldersingel/Paterswoldseweg. Op deze inspraakavond hebben wij een tweetal zaken heel duidelijk gesteld: Enerzijds de manier van communicatie vanuit de gemeente richting de bewonersvereniging. Anderzijds de eenzijdige redenering en het gemak waarmee parkeerplaatsen opgeofferd worden voor een (schijnbaar) veilig gevoel van fietsers. Wij zijn niet tegen een veilig gevoel voor fietsers, maar hebben wel moeite met het opheffen van de parkeerplaatsen. Hierover is het laatste woord op dit moment nog niet gesproken. (zie pagina 8 en 9) De Marwixkade wordt herstraat. De nadruk komt te liggen op een zo duidelijk mogelijke splitsing van de verschillende soorten verkeer die daar over heen gaan. Uiteraard houden wij een vinger aan de pols.
Het Collegebezoek. Op 17 juni bent u, zoals gemeld, welkom om met het College van gedachten te wisselen over deze buurt. Wij hebben als belangrijkste punt de communicatie tussen de gemeente en de buurtvereniging ingebracht, met een aantal voorbeelden zoals hiervoor genoemd. U bent welkom deze middag. Het bestuur

politiepost zuid De politiepost van Groningen Zuid is met ingang van 3 mei 2005 in gebruik genomen. De post is ondergebracht aan de Queridolaan 5 in Groningen (voormalige gebouw van de Aegon). Inwoners van Groningen Zuid kunnen daar tijdens beperkte openingstijden terecht. Tevens fungeert deze post als uitvalsbasis voor de buurt- en jeugdagenten van de zuidelijke stadswijken. De politiepost hoort organisatorisch bij de basiseenheid Zuid, waarvan het hoofdkantoor aan de Vondellaan in Haren staat. Daar is onder meer het servicecentrum ondergebracht waar het publiek op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur terecht kan voor bijvoorbeeld afspraken met de buurtof jeugdagent en voor het doen van aangifte. De politie wil met deze
werkwijze beter bereikbaar zijn voor de inwoners van Groningen Zuid. Het servicecentrum is telefonisch te bereiken via het algemene telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). De openingstijden van de politiepost aan de Queridolaan zijn: Maandag van

9.30 – 16.00

Dinsdag van

13.00 – 16.00

Woensdag van

9.30 – 16.00

Donderdag van

9.30 – 11.45

Vrijdag van

9.30 – 16.00

Zoals hiervoor aangegeven kan in geval van een aantal met name genoemde delicten ook via Internet aangifte worden gedaan via www. politie.nl/aangifte Dat kan in geval van: - diefstal van/uit auto - diefstal fiets - diefstal brom/snorfiets - vernieling auto - vernieling middelen openbaar vervoer - vernielingen aan openbare gebouwen - overige vernielingen/beschadigingen - winkeldiefstal (zonder daderindicatie) Met Vr. Groet, Piet Drok (buurtagent)
deugd doen! Dé Kring van Groningen komt eens in de twee maanden op donderdagavond bijeen in ons Badhuis. Maar wie zijn zij? Wat doen zij? Mogen buurtbewoners ook komen? “Dat zou ons zeker deugd doen!”, vertellen de initiatiefneemsters. We laten Annelies Wiersma en Evelien Stadt even zelf aan het woord. Annelies en Evelien geven samen de cursus ‘Vind de wijsheid van je hart’. Evelien vertelt: “Elk mens zit vol met prachtige eigenschappen zoals moed, zelfvertrouwen, enthousiasme en creativiteit. In de tweedaagse cursus ontdek je deze eigenschappen in jezelf en in anderen. Bovendien word je geïnspireerd om je eigenschappen meer bewust in het leven van alledag toe te passen. Het Deugdenproject noemt die eigenschappen deugden. In Het Grote Deugdenboek worden 52 deugden beschreven en de wijze hoe je het beste in je kind kunt stimuleren.” De deugden bieden een mooi aangrijpingspunt om zo nu en dan even bij jezelf stil te staan. Op de bijeenkomsten doen we dit door deugdenkaarten te trekken. Je leest wat er op de kaart staat en denkt na over de betekenis van deze deugd. Vervolgens bedenk je hoe je de deugd kunt toepassen. Soms kom je tot de ontdekking dat je de deugd al veelvuldig toepast, maar vaak is de kaart een uitnodiging om het eens op een andere manier te proberen.” De deugden zijn door iedereen, jong en oud, en overal, thuis, op het werk, in je gezin of met je collega’s te gebruiken. We nodigen iedereen van harte uit om kennis te komen maken!” De kosten: 10 Euro. Koffie en thee is gratis. Op vertoon van je stadjespas betaal je 5 Euro. Op 5 en 12 november is de eerstvolgende 2-daagse cursus. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.virtuesproject.nl of www.actonvirtues.nl of even bellen met Annelies (050-5279139) of Evelien (050-5410362)
eeldersingel Woensdag 25 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel tot aanleg van fietsstroken aan beide zijden van de Eeldersingel, zoals o.a. ook bij de Westersingel is gebeurd. Daarnaast wordt er het trottoir gedeelte aan de waterzijde tussen de oversteek naar de Eelderstraat en de stoplichten bij de Paterswoldseweg verwijderd. Dit is noodzakelijk omdat naast de fietsstrook er weer 2 opstelstroken voor het stoplicht worden aangelegd. Verder wordt de oversteek bij de Eelderstraat zodanig verbeterd dat er in “2 keer“ overgestoken kan worden. Er komen bij de fietsstrook aan de zuidzijde 2 onderbrekingen om te laden en te lossen: bij bloemenhandel Zijlstra en bij het kinderdagverblijf. Door de aanleg van de fietsstrook aan de zuidzijde verdwijnen er plm 16 parkeerplaatsen. Dit laatste punt was aanleiding voor discussie tussen de wethouder (Koen Schuiling) en enkele politieke partijen. Zelf heb ik in de commissie vergadering (van de raad) 11 mei j.l. ter voorbereiding van dit besluit dit ook naar voren gebracht. Ik heb op (persoonlijk titel) gebruik gemaakt van het recht om de vergadering toe te spreken. Niet alleen de aanleg van de fietsstrook (en het verdwijnen van de parkeerplaatsen) heb ik genoemd, maar ook de gang van zaken op een door de gemeente georganiseerde inspraak avond 31 maart jl. in het buurtpand. Op de betreffende avond waren er pm 15 bewoners uit de buurt aanwezig, naast enkele ambtenaren voor de toelichting van het plan. Wat mij, en ik heb het idee de meeste van de aanwezige buurt bewoners, vooral gestoord heeft is de houding van de gemeente om te zoeken naar alternatieven voor de parkeerplaatsen. “Er was gekozen voor de fiets en niet voor de auto”; dus dit laatste was ons probleem. De meest aanwezige buurtbewoners vroegen zich dan ook af waarvoor ze eigenlijk gekomen waren. Enkele partijen reageerden op mijn bijdrage (welke van te voren was verstuurd naar de cie-leden) en de wethouder heeft aangekondigd met de bewoners te willen praten over de gang van zaken op de desbetreffende
avond en het zoeken naar alternatieven voor de parkeerplaatsen. Ik ga binnenkort een afspraak daarvoor maken en wellicht valt het te combineren met het bezoek van college van B&W aan onze buurt vrijdagmiddag 17 juni. (zie ook elders in deze krant; iedereen is van harte welkom!) Resultaat: je weet nooit hoe het gelopen zou zijn zonder onze aandacht voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen, maar de wethouder heeft in de raadsvergadering toegezegd de mogelijkheid van het parkeren op het parkeerdek van de Sociale Dienst te willen onderzoeken. Daarnaast is een optie om het betaald parkeren van 18.00 te verlengen naar 22.00. We hebben de indruk dat er na 18.00 er veel bezoekers van de binnenstad in onze buurt parkeren en op deze wijze komen er ook weer plaatsen bij. We houden U op de hoogte! Hans Siertsema, Penningmeester Badstratenbuurt/bewoner Eeldersingel. hans.siertsema@hetnet.nl


10

samen eten Op zaterdag 26 februari hebben wij met een aantal buurtbewoners samen gegeten. 4 koks hebben een heerlijke maaltijd klaargemaakt, met lekkere salades, heerlijke pittige kip, rijst en veel vegetarische hapjes. Uiteraard hebben we hier met een groepje mensen heerlijk van gesmikkeld. Een overheerlijk toetje heeft alles naar behoren afgesloten. Weer wat nieuwe contacten zijn ontstaan. We hopen dit nog weer eens te organiseren en we zullen een vervolg vermelden in de buurtkrant.

eten in het badhuis


11

eenzaamheid Onderwerpen als auto’s, fietsen, stoeptegels, bomen en planten zijn belangrijk, omdat men er veel over praat. Het onderwerp waar ik mij het meeste in kan vinden is echter de mens, de persoon. Onderwerpen die mij daarbij raken zijn (stille) armoede en (stille) eenzaamheid. Armoede en eenzaamheid kun je overal tegenkomen. Maar als je dat in de buurt ontdekt kun je er dan wat mee? Sommige mensen kunnen om allerlei redenen ook bijna ten onder gaan aan eenzaamheid. Er zijn organisaties en hulpverleners die zich hiermee bezighouden. Maar naast deze mogelijkheden zijn er ook misschien mensen die behoefte hebben aan een contact in de buurt. Bepaalde activiteiten kunnen mensen met elkaar in contact brengen, maar naast deze groepsbijeenkomsten (borrels, samen eten) hebben sommigen misschien ook behoefte aan een warm gesprek van mens tot mens. Ik maak die tijd graag vrij, omdat we er immers voor elkaar zijn? Ingezonden stuk van buurtbewoner Jan.S. (De brief is ingekort door de redactie. Contact opnemen met de briefschrijver kan via de buurtvereniging. Een volledige versie is op verzoek in te zien of te verkrijgen. U kunt hierover mailen met info@badstratenbuurt.nl of een briefje in de brievenbus van het badhuis doen).


12

wandelen De wandelclub is geboren! Zaterdag 30 April zijn we met 7 mensen op de trein naar Loppersum gestapt en vandaar uit naar Appingedam gelopen. Prachtig windstil zonnig weer. De bermen vol met net uitgekomen paardebloemen. Langs terpen en wierden en de mooiste kerkjes. De eerste kikkers kwaakten. We hebben over kleine paadjes al met al zo’n 16 km gelopen, voor de geroutineerden onder ons een gemakkelijke afstand maar voor onze jongste (niet geroutineerde loper) wel een hele opgaaf. Die was aan alle kanten meer dan stijf en liep de laatste meters naar huis als een oud mannetje..... maar vond het wel heel fijn. 3 Juni hebben we een tocht in Borger. Dan is het even vakantie. Het is de bedoeling om na de vakantie op Zaterdag deze tochtjes regelmatig te plannen. In September willen we van Wijhe naar Heino ook een N.S. tocht maken. Iedereen kan altijd mee. Je moet zelf maar inschatten of je het kunt (onderweg zijn er ook altijd mogelijkheden om met een bus terug te gaan) Aanmelden en vragen over hoe en wat blijft bij Jacky Meester 0503121385 e-mail jacky.meester@tiscasli.nl indien niet aanwezig kun je terecht bij onze voorzitter Kees Terbijhe 050-3130319. Jacky Meester


13

wandelen van loppersum naar appingedam


14

wandelen van loppersum naar appingedam


15

groenhulp De rustige winter ligt alweer ver achter ons. Althans rustig met betrekking tot het onderhoud van onze boomperkjes. De afgelopen maanden is overal in onze buurt het groen weer uitbundig tevoorschijn gekomen. De boomperkjes in de Ooster- en Westerbadstraat vergen weer het nodige onderhoud. Gelukkig zijn er buurtbewoners die zich hebben ontfermd over één of meerdere perkjes. Ook buurtconciërge Jan Bleeker is druk in de weer met hark en schoffel. Samen met de buurtvereniging neemt hij momenteel het hekwerk met klimop aan de achterkant van de schuurtjes van de Marwixhof onder handen. Een groot deel ziet er prachtig uit, maar enkele planten hebben het jammer genoeg niet gered. Vandaar dat er nieuwe stekken bij geplaatst zijn die hopelijk aanslaan. Wat ons zeer betreurt is dat de bomen aan de Eelderstraat massaal zijn gekapt. De buurtvereniging heeft hierover contact met de gemeente en er zal, uiteraard samen met de betrokken buurtbewoners, overleg plaatsvinden met betrekking tot de toekomstige (groen)situatie in de Eelderstraat. Nader bericht volgt. Voor aanschaf van plantjes e.d. ten behoeve van de boomperkjes kan weer een vergoeding gekregen worden uit het groenfonds van de buurtvereniging. (Graag naam, adres en kassabonnetje in de brievenbus van het buurthuis. Vermeld ook om welk boomperkje het gaat.) Door verhuizing van een actieve “groenvrouw” uit de buurt (Dineke bedankt!!) hebben wij dringend behoefte aan iemand die in het hoogseizoen (voor- en najaar) af en toe een uurtje wil meehelpen bij het groenonderhoud in de buurt. Wilt u/wil jij meehelpen neem dan contact op met Yvonne ten Hoeve (050 - 311 279 1) of gooi een briefje in de brievenbus van het Badhuis. Alvast bedankt!


16

info

Dit nummer kwam tot stand dankzij: Kees Terbijhe Yvonne ten Hoeve Hans Siertsema Wout Hoekstra

Verdere bijdragen zijn afkomstig van: Jacky Meester, Piet Drok en Jan S.

Jaargang 30, nummer 2

Profile for Badstraten Buurt

Buurtkrant Badstratenbuurt - Zomer 2005  

Buurtkrant Badstratenbuurt - Zomer 2005

Buurtkrant Badstratenbuurt - Zomer 2005  

Buurtkrant Badstratenbuurt - Zomer 2005

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded